Benelux Algemene Catalogus 2016

84
Benelux Algemene Catalogus 2016

Transcript of Benelux Algemene Catalogus 2016

Page 1: Benelux Algemene Catalogus 2016

BeneluxPaapsemlaan 11B B5,B-1070 BrusselTel + 32 (0)2 769 72 20Fax + 32 (0)2 771 63 76email: [email protected]

Amerika +1 800 874 4100

EMEAEuropa (Afrikaen Midden-Oosten)+ 33 3 44 08 28 00

Azië-Stille Oceaan+61 73216 5000

Ben

elux

Alg

emen

e C

atal

ogus

201

6

ejco.com

BeneluxAlgemene Catalogus 2016

Geregistreerdemerken

NORINCO® TELECOM®

SELFLEVEL®

ERMATIC®

CHILDSAFETY®

DEFENSO®

NORGUSS®

CABLECOM® NORLONG®

MAXIMO® AQUERA®

Benelux Algemene Catalogus 2016 EJ© 2016

Page 2: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com ejco.com+ 32 (0) 2 769 72 20 + 32 (0) 2 769 72 20

Plaatsingsaanbevelingen

Belangrijk: gasveren

Er zijn geen normen of definitieve richtlijnen voor het gebruik van de afsluitinrichtingen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om het werkvan de bouwondernemingen die de opdracht uitvoeren te vereenvoudigen. Zij zijn daarom van algemene aard en van toepassing op situaties zonder bijzondere problemen.

Veiligheidsregel voor het demonteren van gasveren· Een gasveer onder druk mag nooit worden gedemonteerd.· Indien demonteren noodzakelijk is: controleren of de eindkappen van de veer vrij op hun bevestigingsassen bewegen. Als dit niet het geval is, moet de veer verplicht worden geneutraliseerd.

Procedure voor het neutraliseren van verenGasveren hebben een druk tussen 20 en 180 bar en moeten daarom verplicht worden geneutraliseerd, voordat ze als schroot worden weggedaan.Om redenen van veiligheid dient de volgende procedure in acht te worden genomen:· Draai de buis enigszins vast in een bankschroef.· Snijd de buis loodrecht op de as open over een lengte van 30 tot 35 mm vanaf de onderkant van de buis.

Voor deze bewerking:· Moet men een veiligheidsbril dragen.· Een handijzerzaag gebruiken.· Een doek op het zaagblad plaatsen.· Zodra men een fluitend geluid hoort, stoppen met zagen.Het gas is volledig verdwenen wanneer de steel gemakkelijk met de handkan worden verschoven.

De bouwondernemingen die de afsluitinrichtingen installeren beslissen zelf over eventuele wijzigingen of verbeteringen die noodzakelijk worden geachtvoor alle afzonderlijke gevallen. EJ wijst er hierbij op dat deze aanbevelingen ter informatie worden gegeven en dat de bouwondernemingen de nodigeruimte hebben om zelf alle beslissingen te nemen voor het installeren en de volle verantwoordelijkheid dragen in geval van incidenten.

Sponning (Fig. a)· Houd rekening met de sponning door 30 cm toe te voegen aan de zijkanten en 10 aan de hoogte van het kader.

· Materiaal weghakken tot aan het massieve ongescheurde beton aan de onderkant van de vorm.

· Het oppervlak van de sponning schoonmaken om alle sporen van stof, modder en vet te verwijderen.

Het kader installeren,waterpas maken, bekisten (Fig. b)· Laat het kader zakken in de ankersponning.· Het kader centreren in de uitsparing (het kader mag in geen geval vrijdragend worden geïnstalleerd over de vrije opening).

· Plaats het kader waterpas met een passende methode (bijvoorbeeld met behulp van rijgdraad).

· Bekisten.· In geval van afsluitinrichtingen met grote en dunne kaders (bijvoorbeeld stalen gelaste kaders van klasse B125/C250 of van afsluitinrichtingen met bewerkte zittingvlakken, moeten de deksels worden geïnstalleerd en gecontroleerd of ze passen voor een optimale stabiliteit.

Verankeren (Fig. c)· Verankeringsbeton voorzien volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Snelbeton zonder krimp wordt aanbevolen als de normale droogtijd van het beton (minstens 7 dagen) onzeker is.

· Het beton aandrukken onder het kader (het beton moet langs de hele bekisting worden aangedrukt). De grondplaat van het kader moet met zijn hele vlak op het verankeringsmateriaal rusten, voor een goede verdeling van de belasting van het verkeer.

· De sponning volledig aanvullen, behalve indien er een afwerkingslaag moet worden toegevoegd. In dat geval moet er een dikte van 20 mm worden vrij gelaten.

· De verse verankeringen beschermen met natte zakken of met een uithardingsproduct om overmatig drogen te voorkomen en te wachten tot beton volledig is gehard.

Afwerking en openstellen voor verkeer· Verwijder de bekisting. · Eventueel een afwerkingsmortel aanbrengen.· Eventueel het asfalt verdichten.· Het deksel in het kader plaatsen en controleren of het goed blijft zitten (eventueel de draagvlakken schoonmaken).

· Openstellen voor verkeer.

(Fig. a) (Fig. b) (Fig. c)

Meer dan 30 jaar geschiedenis… Het jaar 1980: begin van de samenwerking tussen gieterij NORINCO gevestigd in MERU in het departement Oise en Bernard CASSART, geboren in een familie van metaalhandelaars. Zoekend naar een eigen weg, wordt er een overeenkomst getekend voor de exclusieve distributie in België van NORINCO producten (en af en toe voor het Groothertogdom Luxemburg en Nederland).

Deze banden werden nog eens versterkt in 1987 door de uitbreiding van het productenaanbod als gevolg van de industriële ontwikkelingen van NORINCO.

Begin 2012 leidde deze voor beide partijen vruchtbare samenwerking de firma BERNARD CASSART & CIE om deel te worden van de groep die later EJ zou worden als algemene distributeur voor de BENELUX.

Onder deze nieuwe EJ identiteit, engageert het bedrijf, met productiecentra dichtbij (waaronder in Picardië en in de Ardennen maar ook in Duitsland en Engeland), onberispelijke diensten te leveren aan zijn klanten en partners.

Page 3: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 1

Benelux Algemene Catalogus 2016

Voorstelling 2

A- Riolering A1

B. Diverse netwerken B1

C. Modulaire afsluitinrichting C1

D - Regenwater afvoer D1

E - Telecomnetwerken E1

F - Stalen afsluitinrichtingen F1

G - Stadsinrichting G1

Inhoud

Producten Beschrijving Pagina

A. RioleringHulp bij het zoeken, rijwegdeksels 18

Rijwegdeksels , scharnierend Ø700 - C250/D400/E600 A2 / A3

Rijwegdeksels Ø600-D400 A4 / A5

Rijwegdeksels Ø600-D400 /E600/F900 A6

Rijwegdeksels, niet scharnierend Ø700-D400 A7 / A8

Rijwegdeksels Ø600/Ø700-D400 A8

Rijwegdeksel Ø800-D400 A9 / A10

Rijwegdeksels Ø900-D400 A10

Controleluiken B125/C250 A11 / A12

Straatkolken en rioolmonden-D400 A13Accessoires A14

B. Diverse netwerkenAfsluitinrichtingen-deksels

driehoekige scharnierende C250/D400/F900 B2 / B4

Vierkante deksels B125/C250/D400 B5Vierkante scharnierende deksels C250/D400 B6

Rijwegdeksels Hinged Hatch 400KN/900KN B7

C. Modulaire afsluitinrichtingen

DT4S modulair - 400KN C2

met driehoekige scharnierende deksels CT 400KN/600KN C3

met dubbel rooster met 3-puntszitting AQUERA 400KN C4

ERMATIC® B125/C250/D400/E600/F900 C5 / C11"MARTIN" apparaten voor valbeveiliging en hijsappartuur C12 / C14

D. Regenwater afvoerStraatkolken en rioolmonden - D400 D2

Omnidirectioneel gerichte wateropvang C250/D400 D3 / D5

Gerichte opvang met afvoer C250 D4

Lineaire wateropvang C250/D400/F900/400 KN D6

E. TelecomnetwerkenERMATIC® en driehoekige deksels DT/TI - D400 E2

TI MODULO – C250 E2Afsluitinrichtingen met stalen kader C250/D400 E3

F. Stalen afsluitinrichtingGamma AG toezichtsluiken met kap F3

Gamma FF afsluitinrichtingen op maat F4 / F5

Gamma LYNX beveiligd F6 / F7Beschermroosters en beveiligingsroosters F8

G. StadsinrichtingBescherming en decoratie van bomen G2 / G3Afsluitinrichtingen voor landelijke omgeving C250/D400 G4

Page 4: Benelux Algemene Catalogus 2016

2

Benelux Algemene Catalogus 2016 Voorstelling

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20

Technische expertise en knowhow. Loyaliteit en inzet.

Dankzij onze technische expertise en knowhow hebben wij het gietzijzer in dienst gesteld van de infrastructuur netwerken die onze buurten, steden en dorpen bedienen. Met loyaliteit en inzet hebben wij zo voorzien in de behoeften van onze klanten en onze bekendheid opgebouwd onder verschillende namen: East Jordan Iron Works, Cavanagh, Norinco, McCoy en Havestock.

Dit erfgoed in combinatie met een sterke familietraditie blijven ons vandaag inspireren en leiden onze activiteiten.

125 jaar geschiedenis van sterke partnerschappen over de hele wereld.

Page 5: Benelux Algemene Catalogus 2016

3

Page 6: Benelux Algemene Catalogus 2016
Page 7: Benelux Algemene Catalogus 2016

5

Voorstelling

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20

Benelux Algemene Catalogus 2016

Een gedeelde inzet, een gemeenschappelijke band.

Ons beleid wordt gevoed door een dubbele ambitie : de beste oplossingen ontwikkelen voor onze klanten voor toegang tot hun infrastructuur en hen een onberispelijke service aanbieden. Deze inzet is wat ons met elkaar verbindt. Hij overstijgt afstand, cultuur en taal. Deze gedeelde identiteit is de kracht van ons bedrijf, onder zijn nieuwe identiteit, EJ.

Samen geven wij vorm aan 's werelds grootste groep voor het ontwerp, productie en distributie van afsluitinrichtingen voor wegenistoepassingen, afdekkingen voor waterleidingen, rioleringen, afvoer van regenwater, telecomleidingen en andere openbare netwerken.

Wereldwijde vaardigheden. Knowhow in de buurt.

Door onze wereldwijde structuur kunnen wij de beste globale en lokale middelen verenigen, om een deskundige service aan onze klanten te bieden. Opdat elke klant gebruik kan maken van globale opleidingen die voortdurend worden verfijnd, zorgen wij ervoor dat onze verschillende diensten kunnen profiteren van de informatie . Van het ontwerpen van een product tot de productie ervan, van onderzoek tot klantenservice, van de Verenigde Staten tot Frankrijk en van Australië tot Ierland, worden alle informatie en multi-disciplinaire ontwikkelingen gedeeld en uitgewisseld.

Onze expertise wordt eveneens gevoed door praktische kennis verkregen door onze geïntegreerde research, onze dynamische tests of onze deelname aan vele norminstanties over de hele wereld. Onze research en groepsactiviteiten maken van ons voorlopers in het ontwerpen van de beste toegangsinrichtingen voor infrastructuren, toonaangevende oplossingen die een referentie zijn voor de hele branche en die voorzien in de meest acute behoeften van onze klanten.

Dankzij ons netwerk van distributeurs, onze productie-eenheden en een grondige kennis van de plaatselijke cultuur en normen bevinden wij ons in een bevoorrechte positie om onze oplossingen en klantenservice efficiënt te runnen met een optimale reactiviteit. Onze geavanceerde lokale productie-eenheden garanderen een voortdurende bevoorrading om klanten snel te kunnen leveren. Op deze manier hebben onze klanten een bevoorrechte toegang tot zowel bestaande als nieuwe producten en tot onze diensten.

Onze medewerkers: onze kracht.

Samen met onze distributeurs en agenten zijn we trots op wat we hebben kunnen bereiken. In een geest van loyaliteit zijn wij vastbesloten om duurzame relaties uit te bouwen en onderhouden. Wij werken en leven aan uw zijde; wij hebben medewerkers in dienst die hun opdrachten bekwaam uitvoeren en die hun kennis optimaal overdragen. Het is deze technische expertise van onze medewerkers die de beste garantie biedt voor onze ongeëvenaarde competitiviteit in een zeer concurrerende branche wereldwijd.

Onze geschiedenis is gebaseerd op uitzonderlijk gekwalificeerde en trouwe medewerkers. Deze hebben diverse achtergronden, maar delen hun vaardigheden en loyaliteit. Ze komen vaak uit gezinnen die van generatie op generatie voor ons hebben gewerkt. Onze teams zetten zich met passie in op hun werk en onderscheiden zich vaak door hun professionalisme.

Page 8: Benelux Algemene Catalogus 2016

Tevreden klanten : de weg naar succes.

Door de jaren heen hebben wij sterke banden gesmeed met onze klanten. Door onze sterke verankering in een familietraditie behandelen wij onze klanten van nature als familie. De band die ons aan hen bindt, noemen wij "klantrelatie". Wij proberen deze voortdurend te versterken en wel op de volgende manieren: · steun aan de productontwikkeling, van het ontwerpen tot het installeren, · het leveren van technisch-commerciële bijstand tijdens de van bouwfasen, door personeel dat de lokale specificiteiten goed kent, · het organiseren van seminars en technische demonstraties · het verstrekken van passende middelen (tekeningen enz.) voor ingenieurs en architecten om hen te helpen bij het opstellen van specificaties· informeren over nieuwe en aanvullende producten, het snel en efficiënt leveren van bestelde producten.

Ongeëvenaarde ontwikkelingen voor ongeëvenaarde oplossingen…

Naast de kennis die wij hebben opgebouwd in de Onderzoeks- en ontwikkelingscentra van onze groep, vinden wij onze inspiratie niet alleen op het terrein, maar ook met specialisten van onze branche. Onze kantoren werken met de meest geavanceerde software in hun vakgebied. Wij garanderen de goede werking van onze oplossingen door middel van het modelleren en analyseren met de eindig elementen methode en van mechanische proeven en dynamische tests op de weg. Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat onze oplossingen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, starten wij hun productie in onze ultramoderne fabrieken en distribueren wij ze vervolgens in meer dan 140 landen.

Van wens tot werkelijkheid.

Uitmuntende oplossingen ontwikkelen.

Benelux Algemene Catalogus 2016 Voorstelling

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 206

Page 9: Benelux Algemene Catalogus 2016

Wij zijn een maatschappellijk verantwoord en milieubewust ondernemer.

Wij verplichten ons om duurzame oplossingen te bouwen en volledig in overeenstemming te handelen met de regelgeving en de milieuwetten. Wij leiden onze werknemers op in het kader van milieuverantwoord gedrag. Wij verkleinen onze ecologische voetafdruk door ons afval te verminderen, materialen te recycleren en door onze materialen optimaal te gebruiken.

Op deze manier willen wij een maatschappelijk bewust bedrijf zijn binnen onze omgeving:· onze fabrieken en kantoren maken gebruik van controleprocessen en systemen die een minimale impact hebben op het milieu· onze afvalstroom en bijproducten worden afgevoerd naar gespecialiseerde recyclage bedrijven.

De gietijzeren afsluitinrichtingen die worden gefabriceerd door EJ, zijn gemaakt van gerecycleerde materialen die voornamelijk afkomstig zijn van schroot. Wij zijn er trots op dat we elke dag honderden ton "post-consumer" afval recycleren en omzetten in nuttige producten. Onze producten hebben een zeer lange levenscyclus en vereisen weinig of geen onderhoud. Wanneer ze het einde van hun levenscyclus bereiken, zijn de meeste van onze producten 100% recycleerbaar.

7

Page 10: Benelux Algemene Catalogus 2016
Page 11: Benelux Algemene Catalogus 2016

Ons motto van continue verbetering, innovatie en veiligheid : een vruchtbare toekomstcultuur.

De klant is de reden van ons bestaan…innovatie is onze drijfveer.

De veiligheid van alle werknemers is bij EJ een absolute noodzaak. Al onze productieprocessen, producten en diensten zijn voorzien van voorzorgsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de geldende normen en zijn van toepassing op de hele keten, van het ontwerp tot de productie, van de distributie tot het eindgebruik van ons product.Onze hooggekwalificeerde ontwikkelteams die elk deskundig zijn in hun specifieke vakgebied, zullen de klanten optimale oplossingen leveren die aansluiten op de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Ook zoeken wij voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van andere materialen voor specifieke toepassingen.

In samenwerking met zijn wereldwijde netwerk is EJ de enige groep die een dergelijk niveau kan bieden op het vlak van :· klantenservice · voorraadniveaus · productengamma's · onafhankelijke kwaliteitscertificeringen· technische bekwaamheid· onderzoek en ontwikkeling· productiecapaciteit

Personaliseren van de afsluitinrichtingen. Optimale prestaties.

Onze klanten hebben de mogelijkheid om veel van onze producten te personaliseren door er specifieke en permanente markeringen aan toe te voegen. Onze producten zijn ontworpen voor optimale prestaties.

VoorstellingBenelux Algemene Catalogus 2016

Page 12: Benelux Algemene Catalogus 2016

Wij zijn een familiebedrijf waarvan het succes onze drijfveer is.

Het beste moet nog komen…

Onze verbintenis naar u toe : oplossingen blijven aanbieden die passen bij uw eisen en die uw dagelijkse ervaring kunnen verbeteren. Wij zullen hierin slagen via de meest relevante, eco-verantwoordelijke en veilige weg.

Tot zeer binnenkort aan uw zijde…

10

Benelux Algemene Catalogus 2016 Voorstelling

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20

Page 13: Benelux Algemene Catalogus 2016
Page 14: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 2012

Benelux Algemene Catalogus 2016 Voorstelling

EJ, in het hart van Europa, Mensen en Producten ten dienste van u

De oplossingen van morgen bedenken.

EJ maakt gebruik van de expertise en de geavanceerde technieken van de studiebureaus van de Groep, om een breed assortiment producten aan te bieden die uniek zijn door hun diversiteit en om een deskundige analyse uit te voeren van de omstandigheden op het terrein. Dit aanbod is het resultaat van een optimaal evenwicht tussen veiligheid, ergonomie en competitiviteit. Alle middelen voor Onderzoek en Ontwikkeling worden ingezet in een specifiek vakgebied, om afsluitoplossingen te ontwikkelen voor alle soorten ondergrondse netwerken. Afhankelijk van elk specifiek geval maken deze oplossingen gebruik van materialen die het meest geschikt worden bevonden : gietijzer, roestvast staal, gegalvaniseerd staal, aluminium of composietmaterialen. Met meer dan 800 afsluitinrichtingen onder de keurmerken BENOR, COPRO, en KOMO leveren wij u meer dan gewoon producten, wij bieden u oplossingen aan!

Ontwikkelen, respecteren en bevestigen.

Wij zijn zowel trouw aan ons verleden als aan onze toekomstvisie, waarin ons hoofddoel is om onze trouwe klanten erbij te betrekken door ons te beroepen op onze gemeenschappelijke waarden, de geschiedenis en kwaliteit van onze handelsrelaties en de nederigheid en duurzaamheid die deze kenmerken.Dit is wat we willen bevestigen in onze klantenrelaties, een band die we levendig willen houden en verder uitbouwen.Dit is zeker wat er wordt bedoeld met eco-partner

Commercialiseren… en delen.

Onze opdracht : een snelle en kwalitatieve service leveren aan onze klanten, door de nabijheid van onze productie en door een perfecte beheersing van de logistiek vanuit onze twee opslagplaatsen, in Saint-Crépin-Ibouvillers en in Givors, alsmede een opslagplaats in het TIR-station van Brussel vanwaar de orders snel in de BENELUX kunnen worden geleverd. Deze benadering is van wezenlijk belang voor onze duurzame partnerschapcultuur met onze klanten, die ten grondslag ligt aan onze handelsidentiteit. Elke dag ontmoeten onze teams de gebruikers, architecten, studiebureaus en bedrijven die onze producten installeren.

Uw successen zijn onze trots!

Page 15: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 13

Benelux Algemene catalogus 2016 Voorstelling

Onze gieterij in St-Crépin-Ibouvillers in het departement Oise - 600 werknemers - capaciteit van 100.000 ton - 42 hectare.Managementsysteem met certificaties ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 voor het beheer van kwaliteit, milieu, hygiëne en veiligheid.

Onze fabriek van Birr in Ierland produceert nodulair gietijzeren onderdelen en mechanisch gelaste afsluitinrichtingen van verzinkt staal. Het managementsysteem is gecertificeerd met ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 voor het beheer van kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid

Onze fabriek van verzinkt of roestvrij stalen afsluitinrichtingen inde Franse Ardennen beschikt over de meest geavanceerde technologie in Europa, zoals plasma snijden en robotlassen, zowel in grote series als op maat. Het managementsysteem is gecertificeerd met ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 voor het beheer van kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid.

Page 16: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 2014

Benelux Algemene Catalogus 2016 Certificaties

Kwaliteit, veiligheid, milieu

KwaliteitEJ heeft als strategie om naar voor treden als een belangrijke wereldspeler in te zijn sector.Daarom volgt de groep een strategie van interne groei en externe ontwikkeling, die voortbouwt op de capaciteiten en de middelen van zijn productieplaatsen, met name de gieterij in PICARDIË.De gieterij van PICARDIË beschikt over een kwaliteitmanagementsysteem gecertificeerd met ISO 9001 voor het ontwerpen, fabriceren en verkopen van nodulair gietijzeren onderdelen en afsluitinrichtingen (ISO 1083 en EN 1563).Dit kwaliteitsmanagementsysteem: · stelt de belangen van de klant centraal in de gieterij van PICARDIË door de naleving van zijn eisen en tevredenheid te garanderen,

· streeft naar uitmuntende prestaties en de efficiëntie van het bedrijf,

· en is gebaseerd op het beginsel van continue verbetering

Veiligheid Omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheden, hebben we de industriële veiligheid in het hart van onze doelstellingen en onze bedrijfscultuur geplaatst. De gezondheid en de veiligheid van de mensen op onze productielocaties zijn een wezenlijk en dagelijks onderdeel van de groepsdoelstellingen.Het is onze taak om risico's steeds beter te beheersen. Dit is een integraal onderdeel van onze activiteiten. Wij blijven daarom een absolute prioriteit geven aan de veiligheid van de vrouwen en de mannen in onze vestigingen.Met het oog hierop streven wij naar uitmuntendheid in de bouw van de faciliteiten, de organisatie van het werk en de bijscholing van het personeel.Er is geen enkele taak die zo belangrijk is dat hij zonder veiligheid zou moeten worden uitgevoerd.

Milieuverantwoord beheerWij zijn er trots op dat we elke dag honderden ton "post-consumer" afval recycleren en omzetten in nuttige producten. Veel van onze fabrieken over de hele wereld gebruiken milieubeheersystemen die zijn gecertificeerd en voldoen aan de internationale normen van ISO 14001. Als een bedrijf met wereldwijde vestiging zijn wij in staat de levenscyclus van onze producten te beheren van begin tot eind. Deze levenscyclusbeheer heeft als uniek voordeel te kunnen inspelen op alle milieu-overwegingen en in alle ontwikkelingsfasen. Onze producten hebben een zeer lange levenscyclus en vereisen weinig of geen onderhoud.EJ streeft ernaar het ecologische erfgoed te verbeteren, iets wat dat altijd een leidraad is geweest tijdens zijn lange en rijke geschiedenis. Onze klanten eisen van ons dat we het milieu goed behandelen en dat we goede medespelers zijn in de gemeenschap.EJ EJ aanvaardt met trots deze verantwoordelijkheid en engageert zich om wat betreft het milieu voorloper te zijn en om een onovertroffen kwaliteit te bieden waar ze recht op hebben.

De geldigheid van onze certificaten kunnen ten allen tijde geverifieerd worden door contact op te nemen met Bureau Veritas Certification, op het nummer + 33(0)1 41 97 00 60

Page 17: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 15

Benelux Algemene catalogus 2016 Voorstelling

Benelux is ISO 9001 gecertificed sinds 2005

Certificaties

Page 18: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016 Normen

EJ, de grootste leverancier van oplossingen conform de meest veeleisende kwaliteitsnormen.De geldende normen: NBN-EN 124: 1994Deze norm geldt voor Afdekkings- en Afsluitingsinrichtingen met een vrije doorgang van maximaal 1000 mm. (§1. toepassingsdomein)

De ontwerper is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste klasse. Er kan een hogere klasse worden gekozen indien er twijfel bestaat over de te gebruiken klasse.

a) Dwarsdoorsnede van een standaard wegdek met weergave van enkele groepen van installatieplaatsen.

b) Voorbeeld van een vluchtstrook met weergave van enkele groepen van installatieplaatsen.

NBN-EN 124De te gebruiken klasse van afsluitinrichtingen en roosters hangt af van de plaats van installatie.Opmerking: Er dient ook rekening te worden gehouden met het dynamische effect en de verkeersvoorwaarden.

Plaats van installatie volgens §5 van de norm

GROEP 1

MINSTENS KLASSE A15

GROEP 2

MINSTENS KLASSE B125

GROEP 3

MINSTENS KLASSE 250

GROEP 4

MINSTENS KLASSE D400

GROEP 5

MINSTENS KLASSE E600

GROEP 6

KLASSE F900

Zones uitsluitend gebruikt door voetgangers en fietsers.Minimum weerstand 15 kN.

Voetpaden, voetgangerszone en vergelijkbare zones, parkeerzones en parkeergarages met verdiepingen voor wagens.Minimum weerstand 125 kN.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.Minimum weerstand 250 kN.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.Minimum weerstand 400 kN.

Zones onderworpen aan grote wiellasten, zoals dokken en startbanen voor vliegtuigen.Minimum weerstand 600 kN.

Zones onderworpen aan uitzonderlijk grote wiellasten, zoals startbanen voor vliegtuigen.Minimum weerstand 900 kN.

Groep 1

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 3 Groep 2 Groep 1

Groep 4

Rijweg

Groep 4 Groep 1

Verharde

Zijberm

Page 19: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 17

Benelux Algemene catalogus 2016 Normen

De norm NBN EN 124: 1994Bepaalt de technische eigenschappen van de afsluitinrichtingen. Vereist een inspectie van de kwaliteit van de productie vergelijkbaar met ISO 9001. Verplicht controles door een derde partij van deze twee bepalingen door een derde partij.

De hieronder weergegeven merken verklaren de overeenstemming van de afsluitinrichtingen met NBN EN 124: 1994

Een product dat voldoet aan de norm NBN-EN 124 moet verplicht zijn voorzien van de volgende keurmerken:

· In België controleert COPRO VZW de productie-eenheid EJ van PICARDIË en verklaart de conformiteit van de meest gangbare producten die worden verkocht op de Belgische markt onder de merknaam "COPRO" of "BENOR" (*)

(*) Aanvullende Technische Voorschriften (PTV) bij de norm NBN-EN 124, voor in België gangbare producten voor openbare werken, de zogenaamde "PTV", geven producten die hieraan voldoen het recht de markering "BENOR" te dragen.

Momenteel:· PTV 800 en PTV 801 voor de afsluitinrichtingen (rijwegdeksels met een diameter van 700 mm)

· PTV 802 voor roosters (straatkolken en rioolmonden)

· PTV 803 voor boomroosters

· De kwaliteit van het gietijzer van de producten die zijn gefabriceerd in de gieterij van PICARDIE is van klasse EN GJS 500-7 volgens ISO 1083 en EN 1563.

· Het kwaliteitshandboek van de gieterij stelt verplicht het uitvoeren van dynamische proeven gedurende minstens een maand voor elk nieuw product van klasse D400 of hoger.

Eigenschappen § van normbladNBN-EN 124

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Verluchtingsopeningen 7.2 • • • • • •

Openingsmaat 7.3 • • • • • •

Binnenhoogte kader 7.4 • • •

Verankering deksel/kader 7.8 • • •

Steunoppervlak 7.15 • • • • • •

Kaderhoogte 16 • • •

Openingshoek 7.17 • • • • • •

Afvoercapaciteit 7.9 • • • • • •

Controlebelasting 8.3.2 • • • • • •

Merk van een certificeerder

Weerstandsklasse

Identificatieplaats van de fabrikant

Referentienorm

Merk 110 voor wegenisproductenOvereenkomstig Besluit nr. 95.354 van 30/03/95 met betrekking tot gecertificeerde producten verstrekt EJ u de volgende informatie: dit merkteken certificeert dat het product conform de Referentienorm NF 110 en de waarden van de opgegeven eigenschappen is, dankzij een permanente controle door AFNOR Certificering.

De gecertificeerde eigenschappen.De tabel geeft de voornaamste gecertificeerde eigenschappen weer. Voor de waarden wordt u verwezen naar de paragraaf van de betreffende norm opgegeven normblad NBN-EN124 of naar de referentie NF 110. De referentie NF 110 is beschikbaar op www.marque-nf.com .

Page 20: Benelux Algemene Catalogus 2016

Uw weg vinden in ons gamma “Rijwegdeksels”

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 2018

Benelux Algemene Catalogus 2016

klasse opening gamma certificering bijzonderheid pagina

F900 zwaar verkeer

Ø 600 SOLO600S NF Scharnierend. H100 A6

Ø 700 SOLO CC SELF NF Scharnierend SELFLEVEL. H216 A4

DUO 7 COPRO & BENOR Dubbele nok H200 (type 7 en 9) A7

F600

Ø 600 SOLO 600S NF Scharnierend. H100 A6

Ø 700 DUO 7 BENOR Dubbele nok H200 (type 5,7 en 9) A7

SRL 70 BC BENOR Dubbele driehoekige deksels A3

D400

Ø 600 SOLO 600 S NF Scharnierend. H100 A4-A5

SOLO CC SELF NF Scharnierend SELFLEVEL. H216 A4

SOLO CC SELF KOMO Scharnierend SELFLEVEL. H190 A4

SOLO CC AME S KOMO Scharnierend, kader voor betonvulling A5

SOLO S78 BET NG MPA / NRW Scharnierend H100 A5

DINO KOMO Scharnierend A5

DINOSELF KOMO Scharnierend A5

INFRATOP MPA / NRW Scharnierend H100 A6

Ø 700 SOLO 7S COPRO & BENOR Type 5,7,4,8 en 9 A2

SOLO 7 SR V6 BENOR Type 5-waterdicht 1BAR A3

SOLO 7 SELF+CG BENOR SELFLEVEL H200 A3

DUO 7 COPRO & BENOR Dubbele nok Type 5,7, 4, 6, 8 en 9 A7

SOLO 7 SELFLEVEL NF & BENOR SELFLEVEL.H190 A3

SRL 7 BC BENOR Dubbele driehoekige deksels A3

Ø 800 MAESTRO800 NF Scharnierend H100 A9

MAXIMO 800 NF Dubbel scharnier H155 A10

Dubbel scharnier met veer H155 A10

Dubbel scharnier met veer waterdicht bij 0,5 en 1 BAR H155 A10

Dubbel scharnier SELFLEVEL H240 A10

LSPB NF Niet scharnierend A9

Niet scharnierend, waterdicht A9

Ø 900 MAXIMO 900 NF Dubbele scharnier met veer H100 A10

D400 Gematigd verkeer

Ø 600 BRIO 6 COPRO Scharnierend met vergrendelende handgreep A7

TWINO COPRO Scharnierend met elastische vergren-deling A8

GBRE NF Niet scharnierend, waterdicht A8

Ø 700 BRIO 7 COPRO Scharnierend met vergrendelende handgreep A7

C250

Ø 700 SOLO 7S BENOR Type 5, 7, 4, 8 en 9 A2

Page 21: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor Riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 A1

A2 - A3 SOLO 7S (C250 - D400)

A2 - A4 SOLO SELFLEVEL (D400)

A3 SRL 70 BC (D400 - E600)

A4 - A6 SOLO 6S (D400 - E600 - F900)

A5 DUO 6 (D400)

A5 DINO (D400)

A6 INFRATOP (D400)

A7 DUO7 (D400 - E600)

A8 BRIO 6 - BRIO 7 (D400) TWINO (D400) GBRE (D400)

A8 - A9 MAESTRO 800 (D400) LSPB (D400) A10 MAXIMO 800 ET 900 (D400)

A11 -A12 Controleluiken RBA (B125 - C250) TP - TR - TC (B125 - C250)

A13 Straatkolken en rioolmonden (D400)

A14 Accessoires

Page 22: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20A2

C250 en D400 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.ge-wichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

SOLO 7 "TYPE 5" TYPE SOLO 7S met scharnierend deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mm. Beveiliging op 90° bij het sluiten, ergonomisch.Inbouwdiepte: 85 mm.COPRO of BENOR PTV 801

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· Bestand tegen onderliggende druk· Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering: op aanvraag, lijst beschikbaar.

528325

526419

528479

SOLO 7 SR H200 D400 BENOR

SOLO 7SR H200 D400 COPRO

SOLO 7SR.C H200 C250 BENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 900

Ø 900

Ø 900

200

200

200

81

71

70

130

117

117

10

10

10

SOLO 7 "TYPE 7"

TYPE SOLO 7S met scharnierend deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mm. Beveiliging op 90° bij het sluiten, ergonomisch.Inbouwdiepte: 85 mm.

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· Bestand tegen onderliggende druk· Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering: op aanvraag, lijst beschikbaar.

534497

534498

SOLO 7 SCL H200 D400 BENOR

SOLO 7 SC.C H200 C250 BENOR

Ø 700

Ø 700

900 x 900

900 x 900

200

200

81

70

146

134

10

10

SOLO 7 "TYPE 4" TYPE SOLO 7S met scharnierend deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mm. Beveiliging op 90° bij het sluiten, ergonomisch.Inbouwdiepte: 85 mm.

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering: op aanvraag, lijst beschikbaar.

538702

528721

SOLO 7 SRC. H100 D400 COPRO

SOLO 7 SR.C. H100 C250 BENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 900

Ø 900

100

100

71

70

106

106

10

10

SOLO 7 "TYPE 8" TYPE SOLO 7S met scharnierend deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mm. Beveiliging op 90° bij het sluiten, ergonomisch.Inbouwdiepte: 85 mm.

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering: op aanvraag, lijst beschikbaar.

546681 01

001264

522783

528322

SOLO 7 SPL. H125 D400 COPRO

SOLO 7 SPC. H125 D400 COPRO

SOLO 7 SPL H125 D400 KOMO

SOLO 7 SP.C. H125 C250 BENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 700

900 x 900

900 x 900

900 x 900

900 x 900

125

125

125

125

81

71

81

70

138

125

138

125

10

10

10

10

SOLO 7 "TYPE 9"

TYPE SOLO 7S met scharnierend deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mm. Beveiliging op 90° bij het sluiten, ergonomisch.Inbouwdiepte: 85 mm.

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering: op aanvraag, lijst beschikbaar.

528321

528326

SOLO 7 SPL H200 D400 BENOR

SOLO 7 SP.C. H200 C250 BENOR

Ø 700

Ø 700

900 x 900

900 x 900

200

200

81

70

155

143

10

10

: SOLO 700 SToezichtsluiken - serie SOLO 7 S - Klasse C250 en D400 - NBN-EN 124: 1994

"BENOR" artikelen voldoen aan specificatie PTV 801

Page 23: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 A3

D400 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewicht deksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

SOLO SR V6 D400 Waterdicht tot 1 bar

TYPE SOLO 7S met scharnierend deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mm. Beveiliging op 90° bij het sluiten, ergonomisch.Inbouwdiepte: 85 mm.BENOR PTV 801

Optie: · Markering: op aanvraag, lijst beschikbaar.

538177 SOLO SR. H200 V6D400 BENOR

Ø 700 Ø 900 200 81 149 5

SOLO 7 SELFLEVEL + GELEIDINGSKADERD400

SELFLEVEL® afdichtingUitsluitend voor toepassing in warm asfalt

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop· Markering : op aanvraag

534193

534194

SOLOSELF 719S+CG H200 D400 BENOR

SOLOSELF 719S+CGC H200 D400 BENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 940 + Ø 910

Ø 940+910 x 910

200

200

81

81

184

194

4

4

SOLO 7 SELFLEVELD400

SELFLEVEL® afdichtingUitsluitend voor toepassing in warm asfalt

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop· Markering : op aanvraag

534190 SOLOSELF 719SD400 NF

Ø 700 Ø 940 190 68 137 5

Toezichtsluiken - Serie SRL 70 BC - Klasse D400 en E600 - NBN-EN 124: 1994 - BENOR PTV 801

D400 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

SRL 70 BCD400

TYPE SRL 70 BC met dubbel scharnierend driehoekig deksel, vastgezet met 2 of 3 V-zittingenBeveiliging op 90° bij het sluitenZichtbaar vierkant kader dat vooraf moet worden ingebetonneerd

Optie: · E600

528371 SRL 70 BC D400 BENOR

Ø 700 900 x 900 200 2x45 166 5

: : SOLO 700 SToezichtsluiken - serie SOLO 7 S - Klasse D400 - NBN-EN 124: 1994

"BENOR" artikelen voldoen aan specificatie PTV 801

Page 24: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20A4

: SOLO 600 SToezichtsluiken - Serie SOLO 6 S - Klasse D400 - NBN-EN 124: 1994

SOLO CC SELF D400Selflevel + Geleidingskader

SELFLEVEL® afdichtingUitsluitend voor toepassing in warm asfalt

Opties: · Met rooster· 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· F900

532501

Ons raadple-gen

Ronde basisSOLO CC SELF S + CG H 216D400 NF

Vierkante basisSOLO CC SELF S + CGC D400 NF

Ø 600

Ø 600

Ø 810

800 x 800

216

216

57

57

139

150

4

4

SOLO CC SELF ENC D400 Selflevel

SELFLEVEL® afdichtingUitsluitend voor toepassing in warm asfalt.

Opties: · Met rooster· 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.

532848 SOLO CC SELF ENC D400 KOMO

Ø 600 Ø 810 190 57 102 5

SOLO CC AME S D400

Kader dat vooraf moet worden ingebetonneerd.

Optie: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.

Ons raadple-gen

SOLO CC AME S D400 KOMO

Ø 600 740 x 740 90 59 88 10

D400 technische gegevens product-code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

SOLO CC OD400

SOLO CC CD400

TYPE SOLO Ø 600S met scharnie-rend deksel met polychloropreen-rubber ring van 21 mm. Beveiliging op 90°, ergonomisch.Inbouwdiepte: 60 mm.

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

534252

532492

Ronde basisSOLO CC.O.S. H100 D400 NF

Vierkante basisSOLO CC.CS H100 D400 NF

Ø 600

Ø 600

Ø 850

850 x 850

100

100

57

57

89

100

10

10

SOLO SG D400Uitvoering met rooster

TYPE SOLO Ø 600S met scharnie-rend deksel met polychloropreen-rubber ring van 21 mm. Beveiliging op 90°, ergonomisch.Inbouwdiepte: 60 mm.

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, OTC kop.· Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

520734

512939

Ronde basisSOLO S GO. H100D400 NF

Vierkante basisSOLO S GC. H100D400 NF

Ø 600

Ø 600

Ø 850

850 x 850

100

100

62

62

95

105

10

10

Page 25: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 A5

Toezichtsluiken - Klasse D400 - NBN-EN 124: 1994

D400 technische gegevens product code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.ge-wichtdeksel (kg)

totaal gewicht (kg)

Verpakking

D52 AMEKD400

Kader voorzien om vooraf te worden ingebetonneerd

522895 D52 AMEK DECORKOMO

Ø 520 650 x 650 76 48,5 71 10

DUO OD400

Niet-scharnierend deksel met polychloropreen oplegging en een anti-rotatienok

532722 DUO O Ø 600 Ø 850 100 56 83,8 10

DUO GD400

Niet-scharnierend deksel met polychloropreenoplegging en een anti-rotatienok

515725 DUO GO Ø 600 Ø 850 100 62 90,7 10

DINOSELF PKSD400

Scharnierend deksel met polychloropreenoplegging en voorzien van een inklapbare handgreepdie het deksel automatisch vergrendelt.Vergrendeling van het deksel met anti-diefstal beveiligingingebouwd in het scharniersysteem

544668

544671

DINOSELF PKSD400 KOMO

DINOSELF PKS VENTD400 KOMO

Ø 600

Ø 600

Ø 810

Ø 810

190

190

40

39

90

90

5

5

DINO AME D400D400

Scharnierend deksel met polychloropreenoplegging en voorzien van een inklapbare handgreepdie het deksel automatisch vergrendeld.Vergrendeling van het deksel met anti-diefstal beveiligingingebouwd in het scharnier-systeemKader voorzien om vooraf te worden ingebetonneerd

544668 DINO AME PKSD400 KOMO

Ø 600 740 x 740 95 40 77 5

Page 26: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20A6

INFRATOP® 600 SToezichtsluiken - Serie INFRATOP - Klasse D400 - Nbn-En 124: 1994

E600 of F900 technische gegevens product-code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

SOLO S

TYPE SOLO Ø 700S met scharnie-rend deksel met polychloropreen-rubber ring van 21 mm. Beveiliging op 90°, ergonomisch.Inbouwdiepte: 60 mm.

520165

520164

510774

510773

510871

SOLO S ER H100 E600 NF

SOLO S EC H100 E600 NF

SOLO S FR H100 F900 NF

SOLO S FC H100 F900 NF

Ø 600

Ø 600

Ø 600

Ø 600

Ø 850

850 x 850

Ø 850

850 x 850

100

100

100

100

68

68

68

68

101

111

101

111

10

10

10

10

SOLO SFGF900 Uitvoering met rooster

Scharnierend rooster met blokstand, uitneembaar in verticale stand, zelfcentrerend in zijn kader, voorzien van een elastisch geluid- en trillingdempend polychloropreen rubberen ring.

528459

528460

SOLO S FGR H100F900 NF

SOLO S FGC H100 F900 NF

Ø 600

Ø 600

Ø 850

850 x 850

100

100

68

68

101

111

8

8

SOLO S 78 BET NGD400

Rond kader ingebetonneerd in de fabriek.

Opties: · 1/4 slag vergrendeling met gecodeerde sleutel

· Ventilatie· Markering

538826 SOLO S 78 BET NGD400 MPA NRW

Ø 600 Ø 785 112 55 125 10

D400 technische gegevens product-code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

INFRATOP PKSD400

TYPE INFRATOP met scharnierend deksel met polychloropreenrubber ring.Beveiliging op 90°, wordt automatisch gecentreerd in zijn kader door 5 geleiders, voorzien van handgreepvoor hetheffen /vergrendelen

Opties: · Sluitsysteem· Deksel voorzien van anti-diefstal bij ingebouwd scharniersysteem

· Ventilatie volgens NBN-EN 124· Markering

540702 INFRATOP PKS MPAD400 MPA NRW

Ø 600 Ø 785 110 41 80 10

: SOLO 600 SToezichtsluiken - Serie SOLO 6 S - Klasse D400, E600 en F900 - NBN-EN 124: 1994

Page 27: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 A7

Toezichtsluiken met 2 positioneringspennen volgens NBN V.O.Ø 700 mm

technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.ge-wichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

DUO 7 "TYPE 5" Type DUO 7 - Het deksel wordt al draaiend gepositioneerd met behulp van 2 pennen die tegen de rand van het kader drukken en met behulp van het stootijzer. Deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mmInbouwdiepte 85 mmCOPRO en BENOR certificaat

Opties: · Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

544635

544637

544638

DUO 7 R H200 D400 BENOR

DUO 7 R H200 D400 COPRO

DUO 7 ER H200 E600 BENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 900

Ø 900

Ø 900

200

200

200

81

71

100

130

117

148

5

5

5

DUO 7 "TYPE 7" Type DUO 7 - Het deksel wordt al draaiend gepositioneerd met behulp van 2 pennen die tegen de rand van het kader drukken en met behulp van het stootijzer. Deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mmInbouwdiepte 85 mmCOPRO en BENOR certificaat

Opties: · Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

544639

544641

544642

Ons raadplegen

544643

DUO 7 C H200 D400 BENOR

DUO7 C H200 D400 COPRO

DUO 7 EC H200 E600 BENOR

DUO7 FC H200 F900 COPRO

DUO 7 FC H200 F900 BENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 700

900 x 900

900 x 900

900 x 900

900 x 900

900 x 900

200

200

200

200

200

81

71

100

100

120

146

134

164

164

184

5

5

5

5

5

DUO 7 "TYPE 4"D400

Type DUO 7 - Het deksel wordt al draaiend gepositioneerd met behulp van 2 pennen die tegen de rand van het kader drukken en met behulp van het stootijzer. Deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mmInbouwdiepte 85 mmIn afwachting van COPRO certi-ficaat.

Opties: · Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

Ons raadplegen DUO 7 RC. H100 D400 COPRO

Ø 700 Ø 900 100 71 110 10

DUO 7 "TYPE 6"D400

Type DUO 7 - Het deksel wordt al draaiend gepositioneerd met behulp van 2 pennen die tegen de rand van het kader drukken en met behulp van het stootijzer. Deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mmInbouwdiepte 85 mmIn afwachting van COPRO certi-ficaat.

Opties: · Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

Ons raadplegen DUO 7 CC H100D400 COPRO

Ø 700 900 x 900 100 71 126

DUO 7 "TYPE 8"D400

Type DUO 7 - Het deksel wordt al draaiend gepositioneerd met behulp van 2 pennen die tegen de rand van het kader drukken en met behulp van het stootijzer. Deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mmInbouwdiepte 85 mmCOPRO certificaat

Opties: · Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

542815 DUO 7 PC H125D400 COPRO

Ø 700 900 x 900 125 71 138 10

DUO 7 "TYPE 9"D400

Type DUO 7 - Het deksel wordt al draaiend gepositioneerd met behulp van 2 pennen die tegen de rand van het kader drukken en met behulp van het stootijzer. Deksel met polychloropreenrubber ring van 27 mmInbouwdiepte 85 mmCOPRO en BENOR certificaat

Opties: · Ventilatie volgens NBN-EN 124.· Markering : op aanvraag.

544332

542816

544645

Ons raadplegen

544646

DUO 7 PL H200 D400 BENOR

DUO 7 P H200 D400 COPRO

DUO 7 EP H200 E600 BENOR

DUO 7 FP H200 F900 COPRO

DUO 7 FP H200 F900 BENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 700

900 x 900

900 x 900

900 x 900

900 x 900

900 x 900

200

200

200

200

200

81

77

100

100

120

155

144

174

174

194

5

5

5

5

5

: DUO 700 - Nieuwe productenToezichtsluiken - Serie DUO 7 - Klasse D400, E600 en F900 - NBN-EN 124: 1994

"BENOR" artikelen voldoen aan specificatie PTV 801

Page 28: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20A8

Toezichtsluiken technische gegevens product-code

benaming nuttige opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

Ø O.L 700BRIO 7 D400

Type BRIO S met scharnierend deksel.Beveiliging op 90° bij het sluiten, wordt automatisch gecentreerd in zijn kader door 5 geleiders, voorzien van handgreep voor het heffen / vergrendelen

Ondersteuning door polyethyleen profiel vastgeklemd op het kader

Optie: · Sluitsysteem met OTC kop

522951

522950

526309

Rond kader BRIO 7 SR D400 COPRO

Vierkant kaderBRIO 7 SC D400 COPRO

Zichtbaar rechthoekig kaderBRIO 7 SB D400 AENOR

Ø 700

Ø 700

Ø 700

Ø 1000

950 x 950

1050 x 1250

100

100

100

48

48

48

79

87

135

10

10

10

Ø O.L 600BRIO 6 D400

Scharnierend deksel, uitneembaar in verticale positie, automatisch gecentreerd in zijn kader door 5 geleiders, voorzien van een inklapbare handgreep die het deksel automatisch vergrendelt.Inbouwdiepte: 64 mm

Optie: · Sluitsysteem met OTC kop

522949

522908

Rond kaderBRIO 6 SR D400 COPRO

Vierkant kaderBRIO 6 SCD400 COPRO

Ø 600

Ø 600

Ø 850

850 x 850

100

100

32

32

62

71

10

10

BRIO 6Uitvoering met roosterD400

Deksel voorzien van anti-diefstal systeem ingebouwd in scharnier.Ventilatie volgens NBN-EN 124 voor de standaard BRIO 6 modellen

Optie: · Sluitsysteem met OTC kop

515534

532138

Rond kaderBRIO 6 SGRD400 COPRO

Vierkant kaderBRIO 6 SGC D400 COPRO

Ø 600

Ø 600

350 x 350

850 x 850

100

100

34

34

63

72

10

10

: BRIO™ 6 en 7Toezichtsluiken - Serie BRIO S - Klasse D400 - NBN-EN 124: 1994 - Zwaar maar traag verkeer

Ø O.L 600TWINO D400

Type TWINO met scharnierend deksel en beveiliging op 90° bij het sluiten, wordt automatisch gecentreerd in zijn kader door 5 geleiders, vergrendeling door 2 evenwijdige elastische pennen.

Ondersteuning door polyethyleen profiel vastgeklemd op het kader.

Inbouwdiepte: 63,5 mm

Opties: · Elastische pen beveiligd door schroefsysteem (moer met speciale kop)

· Deksel voorzien van anti-diefstal systeem ingebouwd in scharnier

· Ventilatie volgens NBN-EN 124

544141

540872

540871

Rond kaderTWINO SRD400 COPRO

Vierkant kaderTWINO SCD400 COPRO

Zichtbaar rechthoekig kaderTWINO SP D400 COPRO

Ø 600

Ø 600

Ø 600

Ø 850

850 x 850

850 x 850

100

100

100

32

32

32

54

62

77

10

10

10

GBRED400 NF

Waterdichte afsluitingsinrichtingZitting op elastomeerring.Manipulatie met BA1BS sleutel +stootijzerVastgeschroefd met 3 of 6 inox bouten.Vergrendelingsbout H19Versie met 3 bouten ref V3 = waterdicht 1 barVersie met 6 bouten ref V6 = waterdicht 2 bar

5124302

514303

511793

Rond kader met 3 boutenGBREV3

Rond kader met 6 boutenGBREV6

ManipulatiesleutelBA1BS

Ø 600

Ø 600

Ø 600

Ø 850

Ø 850

Ø 850

12

102

102

85

90

90

10

10

10

Toezichtsluiken - Serie TWINO S - GBRE - Classe D400 - NBN-EN 124 : 1994

Page 29: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 A9

Ø O.L 800MAESTRO D400

Type MAESTRO met scharnierend deksel en beveiliging op 90° bij het sluiten. Continue ring van polychloropreen EPDM vastgeklemd op het deksel.NF Certificatie in aanvraag

Optie: · Deksel voorzien van anti-diefstal systeem ingebouwd in scharnier

542543

542544

Rond kaderMAESTRO 8 PKSR

Vierkant kaderMAESTRO 8 PKSC

Ø 800

Ø 800

Ø 1060

1000 x 1000

100

100

75

75

112

122

5

5

Toezichtsluiken technische gegevens product code

benaming nuttige opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min. gewichtdeksel (kg)

totaal gewicht (kg)

Verpakking

LSPBD400 NF

Afsluitingsinrichting D400Manipulatie met BA1BS sleutel +StootijzerOpties :Geventileerd selflevel versievierkant kader 1000 x 1000

532533

510609

511793

Rond kaderLSPBS 8R

Vierkant kader 1020LSPBS C*

ManupilatiesleutelBA1BS

Ø 800

Ø 776

Ø 776

Ø 1000

1020 x 1020

1020 x 1020

102

92

92

119

160

160

10

10

10

LSPBED400 NF

Waterdichte afsluitingsinrichtingZitting op elastomeerring.Ring onder dekselManipulatie met BA1BS sleutel +stootijzerVastgeschroefd met 3 of 6 bouten H19 in RVSWaterdicht tegen oppervlaktewaterRonde versie ref V6 : 6 boutenWaterdicht 1 bar

Opties :· VOTC vergrendeling· Geventilleerd

534074

54041801

502299

511793

Rond kader 3 boutenLSPEB RV3

Rond kader 6 boutenLSPEB RV6

Vierkant kader 3 boutenLSPEB

ManupilatiesleutelBA1BS

Ø 800

Ø 800

Ø 776

Ø 776

Ø 1000

Ø 1000

1020 x 1020

1020 x 1020

102

102

100

100

118

121

124

124

10

10

10

46

: TWINO : Diameter 800Toezichtsluiken - Serie LSPB - MAESTRO 800 - Klasse D400 - NBN-EN 124: 1994

Page 30: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20A10

Toezichtsluiken technische gegevens product-code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpak-king

Ø O.L 800MAXIMOD400 Standaard

Model MAXIMO 8 met deksel met dubbel scharnier en dichtvalbeveiliging, met gelijmd rubber, ronde en vierkante kaders.

Opties: Verschillende uitvoeringen met veren en bestand tegen de onderliggende druk.Ventilatie volgens NBN-EN 124(behalve voor waterdichte modellen)

532281

532283

MAXIMO DSRD400 NF

MAXIMO DSCD400 NF

Ø 800

Ø 800

Ø 1000

1026 x 1000

155

155

78

78

141

151

4

4

MAXIMO D400Openingshulp en VOTC vergrendeling

Model MAXIMO 8 met deksel met dubbel scharnier en sluitveiligheid, met gelijmd rubberen, rond of vierkant kader.

Opties: · Verschillende uitvoeringen met VOTC vergrendeling en bestand tegen de onder-liggende druk.

· Ventilatie volgens NBN-EN 124 (behalve voor waterdichte modellen)

· Horizontale vergrendeling met anti-diefstal VOR (ons contacteren)

· Kan van binnenuit worden ontgrendeld

526740526741

MAXIMO R VOTCMAXIMO C VOTC

Ø 800Ø 800

Ø 10201026 x 1000

155155

7878

142153

44

MAXIMO D400 Selflevel met openingshulp en VOTC bekrachtiging

Model MAXIMO 8 met deksel met dubbel scharnier en dichtvalbeveiliging met gelijmd rubberen kaders

Opties: · Verschillende uitvoeringen met VOTC vergrendeling en bestand tegen de onderliggende druk

· Ventilatie volgens NBN-EN 124 (behalve voor waterdichte modellen)

· Kan van binnenuit worden ontgrendeld

528493Rond kaderMAXIMO SELF VOTC Ø 800 Ø 1020 240 78 176 4

MAXIMO D400 Openingshulp, bestand tegen 0,5 BarDruk

Model MAXIMO 8 met deksel met dubbel scharnier en dichtvalbeveiliging, met ge-lijmd rubberen, ronde of vierkante kaders.

Opties: · Verschillende uitvoeringen met VOTC, vergrendeling en bestand tegen de onderliggende druk.

528176528173

MAXIMO R V3MAXIMO C V3

Ø 800Ø 800

Ø 10001026 x 1000

155155

7777

140153

44

MAXIMO VD400 Afsluitbekrachtiging - 1 Bar

Model MAXIMO 8 met deksel met dubbel scharnier en dichtvalbeveiliging, met ge-lijmd rubberen, ronde of vierkante kaders.

Opties: · Verschillende uitvoeringen met veren, vergrendeling en bestand tegen de onderliggende druk.

528177528174

MAXIMO R V5MAXIMO C V5

Ø 800Ø 800

Ø 10001026 x 1000

155155

7777

143154

44

Ø O.L 900MAXIMO 9D400

Model MAXIMO 9 met deksel met dubbel scharnier en dichtvalbeveiliging, met gelijmd rubber.Met openingshulp en VOTC vergrendeling

Optie: · Rond kader

542500 MAXIMO 9C VOTC Ø 900 1100 x 1100 100 100 169 4

: MAXIMO® 800 en 900Toezichtsluiken - Serie BRIO S - Klasse D400 - NBN-EN 124: 1994

Page 31: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 A11

C250 /B125 technische gegevens product-code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtdeksel (kg)

totaal-gewicht (kg)

Verpakking

RBA C250Vast te metselen

Afsluitinrichtingen met hydraulische noppen en scharnierende deksels met anti-diefstal na vastmetselen

Optie: Markering: lijsten raadplegen

*Voor PVC-buis - DN160

526172

532313

RBA 350 CC250 COPRODN 250

RBA 160*C250 COPRODN 160

Ø 218

Ø 150

345 x 345

286 x 286

100

90

5

3

17

9

24

84

RBAC250

Afsluitinrichtingen met schacht voor het aansluiten van PVC-buizen met verbindingsstukken voor DN 250, DN 315 en DN 400

544072

542542

526333

544240

RBA 320 C250 COPRODN 250RBA 360 C250 COPRODN 315RBA 360R C250 NFDN 315RBA 460 C250 COPRODN 400

Ø 180

Ø 218

Ø 220

Ø 285

320 x 320

355 x 355

Ø 400

460 x 460

150

150

192

150

5

5

6

10

17

18

22

29

36

36

28

16

RBA Afsluitinrichtingen met schacht voor het aansluiten van PVC-buizen met verbindingsstukken voor DN 250, DN 315 en DN 400

534861534702

534703534862

536908536907

544210544211

544212544213

RBA 300 C DWA-EURBA 300 C RWAB125 COPRODN 250RBA 390 C DWARBA 390 C RWA-EPB125 COPRODN 315RBA 480 C DWA-EURBA 480 C RWA-EPB125 COPRODN 400RBA 300 CC DWA-EURBA 300 CC RWA-EPC250 COPRODN 250RBA 390 CC DWA-EURBA 390 CC RWA-EPC250 COPRODN 315

176176

236236

326326

236236

176176

300 X 300300 X 300

390 X 390390 X 390

480 X 480480 X 480

300 X 300300 X 300

390 X 390390 X 390

5353

5454

5454

5454

5353

44

55

99

66

99

1011

1515

1521

1212

1818

7272

6060

6040

7272

6060

: controleluiken Klasse B125 en C250 - NBN-EN 124: 1994

Page 32: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20A12

TP 800 - Klasse C250 en B125

ControleluikenKlasse B125

B125 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtmin. rooster

Verpakking

TCB125

Afsluitingsinrichting klasse B125.Zichtbaar vierkant kader / Ronde opening

503115 02510125 02503123 02502223 02503136 02502227 02502229503154503109

TC 200TC 250TC 300TC 400TC 500TC 600TC 700TC 800TC 1000

Ø 125Ø 150Ø 175Ø 250Ø 350Ø 420Ø 5009Ø 610Ø 800

200 x 200250 x 250300 x 300400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700800 x 8001000 x 1000

191920203030403570

4581119274250115

404836362020202010

TRC250

Afsluitingsinrichting klasse B125.Ronde kader / Ronde opening

503192 02503194 02503196 02503198 02503200

TC 300TC 400TC 500TC 600TC 700

Ø 175Ø 250Ø 350Ø 420Ø 500

Ø 300Ø 400Ø 500Ø 600Ø 700

2020303035

47131826

3636202020

TRA/TCA B125 NF

Afsluitingsinrichting klasse B125Omkeerbaar deksel: · Recto: met antislip motief· Verso: voor vulling

503185

503106

Rond kaderTRA 650Vierkant kaderTCA 650

Ø 550

Ø 550

Ø 650

650 x 650

40

40

29

31

25

25

C250 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewichtmin. rooster

Verpakking

TP 800 PKC250

Scharnierende afsluitingsinrichting in klasse C250.Het deksel kan beveiligd worden tegen diefstal door voor de plaatsing een stukje betonijzer van diam. 20 mm door het scharnier te steken.Makkelijk te openen met een houweel.

Opties :Verende as om het deksel van een anti diefstal beveiliging te voorzien na de plaatsing.

536282 03Rond kaderTP 800 PK R Ø 600 Ø 850 75 44 10

TP 800 C C250

Afsluitingsinrichting klasse C250.Polyethyleen zitting. 528668 03

528669 03

Rond kaderTP 800 R

Rond kaderTP 800 C

Ø 600

Ø 600

Ø 850

815 x 815

75

75

46

54

10

10

TP 800 E C250

Afsluitingsinrichting klasse C250.Waterdicht tegen opstuwing van 1 bar.Zitting op elastomeer dichting.Deksel wordt dicht gehouden door 3 bouten in RVS met kop H19.

528670

511793

Rond kaderTP 800 E

BA1BS

Ø 600

Ø 600

Ø 850

Ø 850

75

75

58

58

10

46

TR 800B125

Afsluitingsinrichting klasse B125.Rond deksel / Rond kader

Opties :Verende as om het deksel van een anti diefstal beveiliging te voorzien na de plaatsing.

503202503190

TR 800TR 1000

Ø 610Ø 800

Ø 800Ø 1000

3555

3384

2010

TRP 800C250

Afsluitingsinrichting klasse B125.Deksel met anti-diefstal beveiliging na plaatsing.

Opties:· Rond kader

528668 03Rond kaderTP 800 AP Ø 600 Ø 850 75 46 10

Page 33: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 A13

: : straatkolken en rioolmondenKlasse D400 - NBN-EN 124: 1994 - BENOR - PTV 802

D400 technische gegevens productcode benaming vrije ope-ning (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Kuipinhoud

Min.gewichtmin. rooster

totaal gewicht (kg)

Verpakking

RIOOLKOLKEN D400

Vlak rooster, dubbel driehoekige rooster kopuitlaat

528328 AV450S H 160 730 x 269 750 x 290 450 28 L 25 114 4

Gebogen enkelvoudig roosterzijuitlaat

548016 01 AV 400UR LAT 216 750 x 290 400 24 L 24 110 3

Vlak rooster, dubbel driehoekige roosterkopuitlaat

528512 AV 660S H 160 730 x 269 750 x 290 660 54 L 25 141 4

Vlak enkelvoudig roosterzijuitlaat

548017 01 AV 600UP LAT 216 750 x 290 600 45 L 24 135 3

Gebogen enkelvoudig roosterzijuitlaat

548018 01 AV 600UR LAT 216 750 x 290 600 45 L 24 135 3

Gebogen enkelvoudig roosterkopuitlaat

548020 01 AV 600UR SH 216 750 x 290 600 45 L 24 135 3

Vlak enkelvoudig roosterzijuitlaat

542766 AV BRU230 LAT. 648 x 213 665 x 230 570 20 L 15 92 5

Vlak rooster, dubbel driehoekige roosterverticale uitlaat

532312 AV BRU200 VERT. 648 x 178 665 x 230 570 25 L 16 98 4

Vlak rooster, dubbel driehoekige roosterzijuitlaat

532311 AV BRU200 LAT. 648 x 178 665 x 230 570 25 L 16 98 4

Gebogen enkelvoudig roosterkopuitlaat

AV 500 C650* 566 x 470 650 x 490 650 60 L 36 202 2

Gebogen enkelvoudig roosterzijuitlaat

548022 01 AV 500UR LAT 412 600 x 495 450 35 L 32 151 2

RIOOLMONDD400

Scharnierend rooster, met anti-diefstal beveiliging met elastische oplegging

528153 GD 054028A H240

517 x 260 540 x 280 240 23 65 12

Page 34: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor riolering

Oplossingen voor Riolering

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20A14

Accessoires technische gegevens productcode benaming afmetingen (mm) Min.gewicht

Verpakking

A C B e

Traptreden voor inspectieschachtenen kamersGIETIJZEREN SPORT Vast te metselen nodulair

gietijzer Boorgaten voor het bevestigen van stalen haken

Rond boorgat: Doorgang haak

Vierkant boorgat: Aanslag haak

510714

510716

510715

E 45

rond boorgatE 45 PR

vierkant boorgatE 45 PC

350

350

350

300

300

300

230

230

230

25

25

25

3

3

3

100

100

100

ALUMINIUM TREDE Geribd aluminium als anti-slip beveiligingIngespoten PE dopGepatenteerd systeem

62500089625000916250009062500092

625000946250009662500095

Aluminium trederechte wandECHALU3019ECHALU3022ECHALU3319ECHALU3322

Aluminium trederonde wandECHALU3019 RECHALU3022 RECHALU3319 R

300300330330

300300330

190220190220

190220190

21212121

212121

0,30,30,30,4

0,30,40,3

100100100100

100100100

Inklapbare haken

STALEN HAKEN Verzinkt staalGebogen eindstuk KlemringWordt in stalen ladders of nodulair gietijzeren traptreden gestoken

62500112

62500130

CRO1200C STAAL

CRO1750C STAAL

1200

1750

22

22

4

5

20

20

ALUMINIUM HAKEN Aluminium Kunststof mof Bevestiging op aluminium ladders of tredenGepatenteerd systeem

625001186250023662500219

625001156250011662500117

Aluminium hakenrecht eindstukCRO1000D ALUCRO1200D ALUCRO1500D ALU

Aluminium hakengebogen eindstukCRO1000C ALUCRO1000C ALUCRO1000C ALU

100012001500

100012001500

252525

252525

223

223

202020

202020

Ladders

A

Ø

B

e

Dopvariant voor ronde wanden

STALEN LADDER350728

Verzinkt stalen ladder verankering in zwaluwstaart Lengte op aanvraag, in veelvouden van 300 mmGewicht per meter: 11 kgDrager stalen haak

ALUMINIUM LADDER350741 met vast te metselen doppen350922 plaat te bevestigen met expansiebouten

Aluminium ladderGeribd aluminium als anti-slip beveiligingLengte op aanvraagin veelvouden van 250 mmGewicht per meter: 4 kg

Page 35: Benelux Algemene Catalogus 2016

Diverse Netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Diverse Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 B1

B2 TI 3S (C250) TI 4S (D400) TI 9S (F900)

B3 KC DT4S (D400) DT4S AVPCH (D400) TI 4S B (D400) KC DT 9 (F900)

B4 DT4S A PT1(D400) SE 4S (D400) SE 9S (F900)

B5 QUATTRO (B125) HYDRO (B125) SVELTO (B125) SHC (C250) TRUCK (D400)

B6 HCIP (C250 - D400)

B7 HINGED HATCH (400KN - 900KN)

Page 36: Benelux Algemene Catalogus 2016

Diverse netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Diverse Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20B2

Klasse C250, D400 en F900 - NBN-EN 124: 1994: afsluitinrichtingen

C250 technische gegevens product-code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm) hoogte (mm)

Min.gewicht

Verpakking

TI 3S C250

TYPE TI 3 S met scharnierend dubbel driehoekig deksel met dichtvalbevei-liging1/4 slag vergrendelingMTV kopMet "portefeuille-opening" in monoblok gegoten kader

Optie: Markering: op aanvraag

518422 522471515117

TI 3 S 060.060 AV TI 3 S 080.070 AV TI 3 S 106.070 AV

600 x 600800 x 7001060 x 700

747 x 774945 x 8721252 x 872

757575

79100144

555

D400TI 4S D400

TYPE TI 4 S met scharnierend deksel met blokstand1/4 slag vergrendeling MTV kopMet "portefeuille-opening" in monoblok gegoten kader

Optie: Markering: op aanvraag

522473

522598532415534101532008534103514450538451522484518078538176542238

TI 4 S 045.045 V (niet-scharnierend)TI 4 S 060.045 AV TI 4 S 075.045 AV TI 4 S 060.060 AV TI 4 S 090.060 AV TI 4 S 120.060 AV TI 4 S 080.070 AV TI 4 S 106.070 AV TI 4 S 120.075 AV TI 4 S 130.080 AV TI 4 S 090.090 AV TI 4 S 180.090 AV

450 x 450

600 x 450750 x 450600 x 600900 x 6001200 x 600800 x 7001060 x 7001200 x 7501300 x 800900 x 9001800 x 900

590 x 590

750 x 600914 x 614772 x 7451102 x 7641400 x 780945 x 8721255 x 8841400 x 9301500 x 9801100 x 10842023 x 1118

75

100100100100100100100120100150150

48

779282133154129171261247207415

20

1051055555553

F900 TI 9S F900

TYPE TI 9 S met scharnierend deksel (van 135 kilo) met blokstand1/4 slag vergrendelingMTV kopMet "portefeuille-opening" in monoblok gegoten kaderHet deksel wordt geopend met behulp van gasveren

Optie: Markering: op aanvraag

526007 TI 9 S 100.100 AVH 11 1000 x 1000 1245 x 1235 180 387 1

SLEUTELS 511124514260

MTVTI

0,70,8

Accessoires

GS30D ValbeveiligingsroostersAfzonderlijk scharnierend rooster voor de bescherming van materiaal

623001656230016662300167

GS30D 075075GS30D 150075GS30D 22507 5

132435

111

HANDGREEP Paar hakenPaar haken van verzinkt staal met handgreep voor het hanteren van telecomdeksels

517082 HAKEN MET HANDGREEP

2 1

Page 37: Benelux Algemene Catalogus 2016

Diverse netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Diverse Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 B3

: afsluitinrichtingenKlasse D400 en F900 - NBN-EN 124: 1994

D400 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewicht

Verpakking

KC DT4S AD400

TYPE DT 4 S met scharnierende driehoekige deksels van 52,9 kilo met blokstand. Monoblok gegoten kader H120 mm. Uitvoeringen: 1/4 slag VOTC vergrendeling en met gasgedempte opening

Optie: Horizontale vergrendeling met anti-diefstal VOR

Modulair systeem, laat toe meerdere modules te combineren met één set van eindplaten

518342518180518119

516787518181518120

517536518182518121

Onsraadplegen

Onsraadplegen

K1C DT 4S 075.075 AK1C DT 4S 075.075 AV OTCK1C DT 4S 075.075 AV OTC.H

K2C DT 4 S 150.075 AK2C DT 4 S 150.075 AV OTCK2C DT 4 S 150.075 AV OTC.H

K3C DT 4 S 225.075 AK3C DT 4 S 225.075 AV OTCK3C DT 4 S 225.075 AV OTC.H

DT 4 S xxx.075 AVOTCModule

EINDPLAAT

750 x 750750 x 750750 x 750

1500 x 7501500 x 7501500 x 750

2250 x 7502250 x 7502250 x 750

735 x 750

735 x 750

910 x 950910 x 950910 x 950

1660 x 9501660 x 9501660 x 950

2415 x 9502415 x 9502415 x 950

750 x 1020

85 x 1020

120120120

120120120

120120120

120

120

170175192

307312323

445450467

152

38

444

334

333

4

1

DT4S AVPCHD400

Deksel van 94 kg met gasgedempte opening. Vergrendeling (MTV) "druk-klik".

Optie: Horizontale vergrendeling met anti-diefstal VOR

536279 MILESIODT 4 S 100.100 AVHPC

1000 x 1000 1150 x 1210 200 293 1

TI 4S BD400

Met scharnierende driehoekige deksels van 21 kg met blokstand.1/4 slag vergrendeling met gecodeerde sleutel Met "portefeuille-opening" in zichtbaar monoblok gegoten kader dat vooraf moet worden ingebetonneerd. Overdekking anti-diefstal

542289 TI4S 109045 B VOTC COPRO

1090 x 450 1250 x 650 102 125 5

F900 DT 9F900

DT 9 S met scharnierende driehoekige deksels van 62,5 kg met blokstand.Monoblok gegoten kader H120 mmUitvoeringen: 1/4 slag VOTC vergrendeling en gasgedempte opening.

522623518857520702520599520796532264528976534684532266

DT9S075075ADT9S075075 AVOTCDT9S075075AVHOTCDT9S150075ADT9S150075 AVOTCDT92150075AVHOTCDT9S225075ADT9S225075AVOTCDT9S225075AVHOTC

750 x 750750 x 750750 x 7501500 x 7501500 x 7501500 x 7502250 x 7502250 x 7502250 x 750

950 x 950950 x 950950 x 9501660 x 9501660 x 9501660 x 9502416 x 9502416 x 9502416 x 950

120120120120120120120120120

195196201392395410 572576597

554333111

Page 38: Benelux Algemene Catalogus 2016

Diverse netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Diverse Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20B4

: afsluitinrichtingen Klasse D400 en F900 - NBN-EN 124: 1994

D400 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm) hoogte (mm)

Min.gewicht

Verpakking

DT4S A PT1 D400

TYPE DT 4 S met scharnierende driehoekige deksels van 41,5 kilo met blokstand. Monoblok gegoten kader H 100 mm. Uitvoeringen: 1/4 slag VOTC vergrendeling

Optie: Zonder vergrendeling

538124

534014

542639

DT 4 S 075.075 A PT1 VOTCNF DT 4 S 150.075 A PT1 VOTCKMDT 4 S 225.075 A PT1 VOTCKM

750 x 750

1500 x 750

2250 x 750

912 x 986

1662 x 986

2417 x 978

100

100

100

140

244

379

TYPE SE 4S D400

Met scharnierende driehoekige deksels van 41,5 kg met blokstand.Monoblok gegoten SELFLEVEL kader voor plaatsing in warm asfalt.Horizontale vergrendeling met anti-diefstal VOR

522207

522208

544122

544121

SE4S 136.060 AVORNFSE4S 206.060 AVORNFSE4S 070.070 AVOR NFSE4S 140.070 AVOR NF

1365 x 600

2060 x 600

700 x 700

1400 x 700

1572 x 886

2267 x 886

959 x 985

1680 x 985

152

152

150

150

240

345

142

258

F900 TYPE SE 9SF900

Met scharnierende driehoekige deksels van 62 kg met blokstand.Monoblok gegoten SELFLEVEL kader voor plaatsing in warm asfalt. Met 1/4 slag vergrendeling MPA NRW

In afwachting

In afwachting

SE9S 070.070 AVMPA-NRWSE9S 140.070 AVMPA-NRW

700 x 700

1400 x 700

960 x 985

1680 x 985

150

150

184

336

CLES Sleutels 511124514260514827517535

MTVTIOTCIPaar haken met handgrepen

0,70,80,721

Page 39: Benelux Algemene Catalogus 2016

Diverse netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Diverse Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 B5

Klasse B125, C250 en D400 - NBN-EN 124: 1994

B125 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewicht

Verpakking

QUATTROB125

QUATTRO met hydraulisch stank-scherm, met 4 geluiddempende noppen

Optie: Markering: op aanvraag

522065522066522068522069522070522071

QUATTRO 300QUATTRO 400 QUATTRO 500 QUATTRO 600 QUATTRO 700 QUATTRO 800

200 x 200300 x 300400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700

300 x 300 400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700800 x 800

393940404242

81219274058

363620202020

QUATTRO VOTCB125

QUATTRO met hydraulisch stank-scherm, met 4 geluiddempende nop-pen, 1/4 slag vergrendeling, OTC kop

528154 01528155 01528156 528450

QUATTRO 400 VOTC QUATTRO 500 VOTC QUATTRO 600 VOTC QUATTRO 700 VOTC

300 x 300400 x 400500 x 500600 x 600

400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700

40404042

12192742

36205

HYDRO Zeskantschroeven met hydraulisch stankscherm

Optie: Vergrendeling door RVS holle zeskant-schroeven (HC900)

502190534021538499512408

HC 800 NFHC 900 NFHC 900 VCHC COPROHC 1000 NF

670 x 670800 x 800800 x 800900 x 900

800 x 800900 x 900900 x 9001000 x 1000

55555560

729696131

20101010

SVELTO SVELTO controleluik met hydraulische gleuf B125, vierkant kader in gietijzer met deksel in composietmateriaal

544579 01544580 01544581 01544582 01544583 01

SVELTO HC3SVELTO HC4SVELTO HC5SVELTO HC6SVELTO HC7

235 x 235325 x 325400 x 400510 x 510600 x 600

300 x 300400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700

3030455050

710212940

3636202020

C250SHC C250

SHCC met hydraulisch stankscherm, met 4 geluiddempende rubber noppen.

Optie: Markering: op aanvraag

518751518752518753518754524241

SHCC 400 SHCC 500 SHCC 600 SHCC 700 SHCC 800

300 x 300 400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700

400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700840 x 820

5050505050

1928395278

3620201010

SVELTO SVELTO controleluik met hydraulische gleuf c250, vierkant kader in gietijzer met deksel in composietmateriaal

544584 01544585 01544586 01544587 01

SVELTO SHCC4SVELTO SHCC5SVELTO SHCC6SVELTO SHCC7

280 x 280380 x 380480 x 480580 x 580

400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700

46464646

14212937

36201010

D400TRUCK D400

TRUCK weerstaat aan opstijgende geu-ren dankzij het ontwerp met hydraulische dichting. Zittingen op 2 polyethyleen profielen. Plaatsing van het deksel (of rooster) in het kader dankzij de inleghoogte van 74, 80 of 95 mm voor model "500" en hogerOptie: Markering: op aanvraag

524628524629524630524631526092

TRUCK 300TRUCK 400TRUCK 500TRUCK 600TRUCK 700

300 x 300 400 x 400500 x 500600 x 600700 x 700

440 x 440540 x 540 640 x 640 740 x 740840 x 840

76102102102102

2740536890

4020101510

TRUCK G D400

model TRUCKZittingen op 2 polyethyleen profielen. Plaatsing van het deksel (of rooster) in het kader dankzij de inleghoogte van 80 tot 95 mm voor model "600" en hoger

Optie: Markering: op aanvraag

526095 526094526732

TRUCK 400 G TRUCK 500 GTRUCK 600 G

400 x 400500 x 500600 x 600

540 x 540 640 x 640 740 x 740

102102102

415578

201010

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

Page 40: Benelux Algemene Catalogus 2016

Diverse netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Diverse Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20B6

Hydraulische afsluitinrichtingen

technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewicht

Verpakking

HCIP 800C250

Model HCIP 800 met scharnierend deksel met blokstand Waterdicht, bestand tegen regenwater, uitneembaar, voorzien van een polychloropreenrubber afdichting met speciaal profiel

512534 HCIP 800 NF

700 890 x 810 78 96 10

HCIP 800 TJC250

Model HCIP 800 TJ, waterdicht putdeksel. Waterdicht, bestand tegen regenwater, met peilgat uitneembaar, voorzien van een polychloropreenrubber afdichting met speciaal profiel

Optie: Markering: op aanvraag

515761 HCIP 800 TJ COPRO

700 890 x 920 75 105 10

HCIP 830 SHCIP 830 HC250

Model HCIP 830 S, niet eenvoudig uitneembaar, met afdichting voor regenwater, met 1/4 slag vergrendeling, meegeleverde sleutel, gasgedempte opening

518928

518927

HCIP 830 S

NFHCIP 830 HNF

760

760

934 x 969

934 x 969

75

75

109

111

8

5

D400 HCIP 760 HDD400

Model HCIP 760 HD voor licht en langzaam verkeer, met scharnierend deksel, scharnieren met dichtvalbeveiliging bekrachtigd door een torsieveer, 1/4 slag vergrendeling met speciale sleutels voor bediening. Kader met speciaal profiel met polychloropreenEPDM afdichting tegen regenwater

544029

540422 04

HCIP 760 HDKM

CLE HCIP HCIP sleutel

760 853 x 954 90 106

1

8

De hier getoonde serie afsluitinrichtingen is niet volledig. Gelieve ons te contacteren voor afdekkingen met sleutels, voor water, gas, telecom, spoorwegen en luchthavens

Klasse C250 en D400 - NBN-EN 124: 1994

Page 41: Benelux Algemene Catalogus 2016

Diverse netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Diverse Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 B7

Klasse D400/400kN en F900/900kN

technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewicht

Verpakking

HINGED HATCHD400/400 kN

Deksel met polychloropreen-oplegging

Openingshulp met mecha-nische veer in inox.Veiligheidsblokkering op 90°C Deksel uitneembaar op 90°C (na demontage vande veer)Optieanti-valbeveiliging

00821673B01

00821641B02

00821729B02

00821721B02

00821831B02

HH 8216 TF Top Flange 400kN

HH 8216 BFBottom Flange 400kN

HH 8217 TFTop Flange 400kN

HH 8217 BFBottom Flange 400kN

HH 8218 TFTop Flange 400kN

762 x 762

762 x 762

915x915

915x915

1220x1220

1003x1003

1035x1035

1146x1146

1146x1146

1461x1461

127

127

127

127

152

180

176

250

244

445

1

1

1

1

1

00821831B01

00821624B01

00821732B01

HH 8218 BFBottom Flange D400

HH 8216 - double TFTop Flange D400

HH 8217 - double TFTop Flange D400

1220x1220

762x1574

915x1880

1430x1430

1003x1820

1146x2115

152

127

127

445

370

530

1

1

1

HINGED HATCHF900/900kN

00819636B02

00819636B03

HH 8196 TF

Top Flange F900

HH 8196 BFBottom Flange F900

762 x 762

762 x 762

1003 x 1003

1035 x 1035

127

127

230

214

1

1

00821749B01

00819740B01

00819868B02

00819861B02

00819636B01

008197040B02

00819728B03

HH 8217 TFBottom Flange F900

HH8197 BFBottom Flange F900

HH 8198 TFTop Flange 900kN

HH8198 BFBottom Flange 900kN

HH8196 - double TFTop Flange F900

HH 8197 - double TFTop Flange F900

HH8197 - double BFBottom Flange F900

915 x 915

915 x 915

1220 x 1220

1220 x 1220

762 x 1578

915 x 1880

915 x 1880

1146 x 1146

1146 X 1146

1461 x 1461

1430 X 1430

1003 x 1820

1146 x 2115

1146 x 2115

127

127

152

152

127

127

127

250

308

442

409

488

650

665

1

1

1

1

1

1

1

Page 43: Benelux Algemene Catalogus 2016

Modulaire Afsluitinrichtingen

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Asluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 C1

C2 DT4S modulair (400 kN) CT4S - CT6S - DT4S (400 kN - 600 kN)

C3 Modulaire afsluitinrichtingen CT4B (400 kN) PQ (C250)

C4 AQUERA® met roosters (400 kN)

C5 Modulair gamma ERMATIC® artikelen van EJ

C6 ERMATIC® (B125)

C7 ERMATIC® (C250)

C8 ERMATIC® (C250 – D400)

C9 ERMATIC® (E600)

C10 ERMATIC® (F900)

C11 Nieuwe ERMATIC® producten

C12 MARTIN beveiligings- en hefsystemen

Page 44: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.comC2

Modulaire Afsluitinrichtingen

+ 32 (0) 2 769 72 20

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

technische gegevens product-code

benaming aantal deksels

aantal balken

verkrijgbaar vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

gewicht (kg)

Verpakking

CT4S 075 A400kN

Scharnierende afsluitinrichting 400kNGietijzeren/stalen 3-puntszit-ting Kader van warm verzinkt staalScharnierende deksels met blokstand op 90°

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, MTV kop

· Het deksel wordt geopend met behulp van gasveren

· Doorvalbeveiliging

CT4S 075 076 A

CT4S 150 076 A

CT4S 225 076 A

CT4S 150 163 A

CT4S 225 163 A

CT4S 150 251 A

CT4S 150 338 A

CT4S 225 251 A

1

2

3

4

6

6

8

9

1

1

2

3

2

750 x 760

1502 x 760

2255 x 760

1502 x 1635

1635 x 2255

1502 x 2510

1502 x 3380

2255 x 2510

960 x 950

960 x 1702

960 x 2455

1652 x 1825

1825 x 2405

1652 x 2700

1652 x 3570

2405 x 2700

152

152

152

290

290

290

290

290

183

334

482

845

1230

1271

1695

1882

1

1

1

1

1

1

1

1

Optionele vergrendeling ref V - per paar van 2 dekselhelften:Optionele openingshulp en vergrendeling ref VH - per paar van 2 dekselhelften:

CT6S 075 A600kN

Scharnierende afsluitinrichting 600kNGietijzeren/stalen 3-puntszit-ting. Stalen kader van warm verzinkt staal, scharnierende deksels met blokstand op 90°

Opties: · 1/4 slag vergrendeling, MTV kop

· Het deksel wordt geopend met behulp van gasveren

· Doorvalbeveiliging

CT6S 075 076 A

CT6S 150 076 A

CT6S 225 076 A

CT6S 150 163 A

1

2

3

4 1

750 x 760

1502 x 760

2255 x 760

1502 x 1635

960 x 950

960 x 1702

960 x 2455

1652 x 1825

152

152

152

290

194

354

512

898

1

1

1

1

Optionele vergrendeling ref V - per paar van 2 dekselhelften:Optionele openingshulp en vergrendeling ref VH - per paar van 2 dekselhelften:

CT4S 100 AVPCH400kN

Scharnierende afsluitinrich-ting 400kNGietijzeren/driehoekige deksels Kader van warm verzinkt staal Scharnierende deksels met blokstand op 90°1/4 slag vergrendeling, MTV kopHet deksel wordt geopend met behulp van gasveren1 meegeleverde MTV sleutel

Optie: · Doorvalbeveiliging

CT4 S 100 100 AVPCH

CT4 S 200 100 AVPCH

CT4 S 300 100 AVPCH

CT4 S 200 215 AVPCH

CT4 S 300 213 AVPCH

CT4 S 200 441 AVPCH

CT4 S 300 327 AVPCH

1

2

3

4

6

8

9

1

1

3

2

1000 x 1000

2000 x 1000

3000 x 1000

2000 x 2155

3000 x 2139

2000 x 4417

3000 x 3278

1140 x 1140

2140 x 1140

3140 x 1140

2151 x 2289

3151 x 2289

2151 x 4667

3151 x 3428

210

210

210

290

290

290

290

293

512

785

1408

2044

2860

3097

1

1

1

1

1

1

1

DT4S modulair

technische gegevens afmetingen (mm) vrije opening (mm) hoogte (mm) gewicht 1/2 tampon(kg)

gewicht d’1 module(kg)

DT4S...075 AV400kN

Scharnierend deksel op 110°Deksel verticaal uitneembaarDichtvalbeveiligingDriepuntzittingHet deksel is uitgerust met één sleutelgatvoor manipulatie met behulp van stootijzer, houweel ofhaakElke module is samengesteld uit driehoekige dekselswaarbij de volgende de voor-gaande vergrendelt.De kit voor hoogteregeling wordt samen met het productgeleverd.Assemblage van de modules Via man/vrouw verbinding

(n x 750mm) x 1020 (n x 750) x 735 120 53 160

Page 45: Benelux Algemene Catalogus 2016

Modulaire Afsluitinrichtingen

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 C3

Modulaire afsluitinrichtingen

technische gegevens product-code

benaming aantal deksels

aantal balken

verkrijgbaar vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Verpakking

CT4BD400 en 400 KN

Modulaire afsluitinrichting 400kNDeksels in fabriek gevuld met beton met 3-puntszitting Gegalvaniseerd stalen kader Elastomeren afdichtingsring om de speling te compenseren

(bij V.O. 5000 x 12.300... met 50 deksels)Ons contacteren

CT4B 100.098

CT4B 200.098

CT4B 300.098

CT4B 400.098

CT4B 500.098

CT4B 600.098

CT4B 200.220

CT4B 200.348

CT4B 200.476

CT4B 200.600

CT4B 300.220

CT4B 300.348

CT4B 300.476

CT4B 300.600

CT4B 400.220

CT4B 400.348

CT4B 400.476

CT4B 400.600

CT4B 500.220

CT4B 500.348

CT4B 500.476

CT4B 500.600

123456

46810

6

9

12

15

8

12

16

20

10

15

20

25

------

1234

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1000x9802000x9803000x9804000x9805000x9806000x980

2000x22002000x34802000x47602000x6000

3000x2100

3000x3480

3000x4760

3000x6000

4000x2200

4000x3480

4000x4760

4000x6000

5000x2200

5000x3480

5000x4760

5000x6000

1180x12202180x12203180x12204180x12205180x12206180x1220

Zie tekenin-gen

120120120120120120

PQ 750C250

Plaat voor alle geulenC250 NFModule van 0,75 mInstallatie met een hoekprofiel 30 x 30 x 3 mm of gietijzeren kader (zie pagina C9)

502484502485502486502487513150502490

PQ 752 BPQ 753PQ 754PQ 755PQ 756PQ 757

140240340440540640

750 x 250750 x 300750 x 400750 x 500750 x 600750 x 700

272727272727

404036202010

Wij kunnen u veiligheidsinrichtingen aanbieden

van roestvrij staal of verzinkt staal. Gelieve ons te contacteren.

Page 46: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.comC4

Modulaire Afsluitinrichtingen

+ 32 (0) 2 769 72 20

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

Modulaire roosters technische gegevens product-code

benaming aantal roosters

aantal balken

vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

gewicht (kg)

Verpakking

AQUERA®

400KNModulaire roosters 400 KNVergrendelde roosters in 3-puntszittingenGegalvaniseerd stalen kader

Variant:Rooster met speciaal profiel voor een betere opname van regenwater of andere uit-voeringen met een kleinere opening voor Personen met Beperkte Mobiliteit

Optie: VOTC-vergrendeling

FC4G 062.048 VCHC

FC4G 124.048 VCHC

FC4G 184.048 VCHC

FC4G 245.048 VCHC

FC4G 309.048 VCHC

FC4G 370.048 VCHC

FC4G 435.048 VCHC

FC4G 123.110 CHC

FC4G 123.173 CHC

FC4G 123.236 CHC

FC4G 123.299 CHC

FC4G 123.362 CHC

FC4G 185.110 CHC

FC4G 185.173 CHC

FC4G 185.236 CHC

FC4G 185.299 CHC

FC4G 185.362 CHC

FC4G 247.110 CHC

FC4G 247.173 CHC

FC4G 247.236 CHC

FC4G 247.299 CHC

FC4G 247.362 CHC

FC4G 308.110 CHC

FC4G 308.173 CHC

FC4G 308.236 CHC

FC4G 308.299 CHC

FC4G 308.362 CHC

1234567

4681012

69121518

812162024

812162024

12345

12345

12345

12645

620x4761237x4761854x4762471X4763088X4763705X4764322X476

1237x11061237x17361237x23661237x29961237x3626

1854x11061854x17361854x23661854x29961854x3626

2471x11062471x17362471x23662471x29962471x3626

3088x11063088x17363088x23663088x29963088x3626

780x7361397x7362014x7362631x7363248x7363865x7364482x736

Zie tekeningen

140140140140140140140

Page 47: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 C5

Benelux Algemene catalogus 2016 Modulaire afsluitinrichtingen

ModulariteitDankzij het met modulaire ontwerp kan men kiezen uit een groot aantal afmetingen: 1/2/3 deksels. De elementen van het kader (langsliggers en eindplaten) worden met bouten vastgezet en met een aluminium pakking voor lineaire constructies: geulen.Vanaf een draagwijdte van 1200 mm kan er gebruik worden gemaakt van wegneembare balken in bevestigingsdozen die aan het kader zijn vastgemaakt, voor het overdekken van grote openingen: meerdelige deksels met balken.

StabiliteitDe schuine- en horizontale vlakken van het kader en de deksels worden gefabriceerd met een metaal-metaal contact tussen de zittingen en met een tolerantie van 0,2 mm.De deksels van de EJ afsluitinrichtingen worden volgens de regels van de kunst geïnstalleerd met inachtneming van de in de fabriek opgegeven toleranties. Zij blijven stabiel onder verkeer en voorkomen infiltratie van stof en slib.

DichtheidDoor een dunne laag vet aan te brengen op de bewerkte raakvlakken wordt het product waterdicht gemaakt tegen de infiltratie van regenwater.Milieu, veiligheid en ergonomie, het Ermatic® gamma maakt gebruik van de laatste technologische know-how van de groep EJ: · de esthetiek van de plaats wordt behouden: de deksels

kunnen worden gevuld met hetzelfde materiaal als dat van de directe omgeving.

· snel en eenvoudig toegang voor onderhoud en exploitatie van de netwerken.

· grotere veiligheid door de weerstand en de stabiliteit van de deksels.

Toestand van het oppervlak en afwerkingHet gamma ERMATIC® is ontworpen voor gebruik in de meest uiteenlopende situaties en bestaat uit een assortiment deksels met verschillende afwerkingen die kunnen worden aangevraagd afhankelijk van de vereiste eigenschappen of esthetiek: · Gehomologeerd deksel met antislip-reliëf:

Bij gelijke prestaties is dit model deksel lichter en dus gemakkelijker te hanteren dan een deksel met betonvulling met dezelfde afmetingen. U bespaart hierdoor de kosten van vullen van de deksels met beton op de bouwplaats en de prestaties van de gamma wordt gegarandeerd door de fabrikant.

· Deksel met betonvulling: In B 125 en C 250 zijn de binnenribben van het deksel lager zodat de betonlaag kan worden gestort. Dit model afdekking wordt aanbevolen voor het afdekken van grote oppervlakken en om esthetische redenen. De deksels moeten worden ingebetonneerd overeenkomstig de eisen van de norm EN124:1994 en de gedetailleerde aanbevelingen van EJ.

Het modulaire gamma ERMATIC® van EJ

Andere afwerkingen· Deksels gevuld met straatstenen voor voetgangerszones· Deksel met centraal peilgat· Antiroest- en/of epoxycoating· Deksels en kaders: zwarte verf oplosbaar in water behalve op bewerkte oppervlakken of die in aanraking zijn met het beton.

· De afsluitinrichtingen worden in gedemonteerde toestand geleverd voor 1, 2 of 3 deksels: bewerkte oppervlakken zijn gecoat met een beschermfolie.

Eenvoudig te hanterenDe deksels kunnen eenvoudig worden verschoven op de bewerkte geleidingsrails, zonder er boven uit te steken. · ERMATIC® sleutel: Ergonomisch door meer veiligheid en

minder inspanning bij het hanteren. · Universele sleutelgaten. · Bestemd voor diverse hanteringssleutels. · Uitgerust met polyethyleen afsluitstukken om dichtslibben te voorkomen. · De versterkingsribben beschermen de onderzijde van de

bewerkte en gesmeerde vlakken tijdens het hanteren en leggen op een eventueel vuile ondergrond.

Deksels vergrendelenVergrendeling wordt aanbevolen bij: · Intens verkeer · Weerstand tegen de onderliggende druk · De veiligheid van de installatieVergrendeling gebeurt door de deksels vast te schroeven op het kader met roestvrij stalen schroeven: · CHC vergrendeling: standaard cilinderkopschroeven met binnenzeskant (CHC). · OTC vergrendeling: speciale beveiliging door niet-standaard

kopschroeven met linkse draad (de bijbehorende OTC-sleutel is apart te voorzien).

AntivalroosterAlle luiken kunnen worden uitgerust met doorvalbeveiliging die veilig toegang bieden tot de kamer met eenvoudig onderhoud van de apparatuur.Toegangsbeveiliging:ons contacteren.

Hanteringssleutel EM model*502402 - per paar

OTC-sleutel*514827

Page 48: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.comC6

Modulaire Afsluitinrichtingen

+ 32 (0) 2 769 72 20

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

B125 Deksel voor betonvulling Deksel met antislip-reliëf

vrije opening AXB (mm) afmetingen van het kader lengte x breedte x hoogte (mm)

aantal deksels referentie Min.gewicht referentie Min.gewicht

300 x 300 410 x 500 x 80 ER 2S 030 030 47620 x 300 730 x 500 x 80 ER 2S 062 030 85750 x 300 860 x 500 x 80 ER 2R 075 030 691520 x 300 630 x 500 x 80 ER 2R 152 030 1292290 x 300 2400 x 500 x 80 ER 2R 229 030 180450 x 450 560 x 650 x 80 ER 2R 045 045 59 ER 2S 045 045 67600 x 450 710 x 650 x 80 ER 2R 060 045 77900 x 450 1010 x 650 x 80 ER 2R 090 045 99920 x 450 1030 x 650 x 80 ER 2R 092 045 111 ER 2S 092 045 1211070 x 450 1180 x 650 x 80 ER 2R 107 045 1201220 x 450 1330 x 650 x 80 ER 2R 122 045 1411390 x 450 1500 x 650 x 80 ER 2R 139 045 160 ER 2S 139 045 1731820 x 450 1930 x 650 x 80 ER 2R 182 045 1791840 x 450 1950 x 650 x 80 ER 2R 184 045 196600 x 600 710 x 800 x 80 ER 2R 060 060 87 ER 2S 060 060 102750 x 600 860 x 800 x 80 ER 2R 075 060 101 ER 2S 075 060 110900 x 600 1010 x 800 x 80 ER 2R 090 060 1171220 x 600 1330 x 800 x 80 ER 2R 122 060 158 ER 2S 122 060 1881370 x 600 1480 x 800 x 80 ER 2R 137 060 1721520 x 600 1630 x 800 x 80 ER 2R 152 060 187 ER 2S 152 060 2041670 x 600 1780 x 800 x 80 ER 2R 167 060 2031820 x 600 1930 x 800 x 80 ER 2R 182 060 2181840 x 600 1950 x 800 x 80 ER 2R 184 060 229 ER 2S 184 060 2741990 x 600 2100 x 800 x 80 ER 2R 199 060 2432140 x 600 2250 x 800 x 80 ER 2R 214 060 2582290 x 600 2400 x 800 x 80 ER 2R 229 060 273 ER 2S 229 060 2982440 x 600 2550 x 800 x 80 ER 2R 244 060 2882590 x 600 2700 x 800 x 80 ER 2R 259 060 3042740 x 600 2850 x 800 x 80 ER 2R 274 060 320600 x 750 710 x 950 x 80 ER 2R 060 075 101750 x 750 860 x 950 x 80 ER 2R 075 075 116 ER 2S 075 075 1391220 x 750 1330 x 950 x 80 ER 2R 122 075 1821370 x 750 1480 x 950 x 80 ER 2R 137 075 1971520 x 750 1630 x 950 x 80 ER 2R 152 075 213 ER 2S 152 075 2591840 x 750 1950 x 950 x 80 ER 2R 184 075 2641990 x 750 2100 x 950 x 80 ER 2R 199 075 2792140 x 750 2250 x 950 x 80 ER 2R 214 075 2942290 x 750 2400 x 950 x 80 ER 2R 229 075 309 ER 2S 229 075 379600 x 900 710 x 1100 x 80 ER 2R 060 090 116 ER 2S 060 090 130750 x 900 860 x 1100 x 80 ER 2R 075 090 134 ER 2S 075 090 138900 x 900 1010 x 1100 x 80 ER 2S 090 090 1901220 x 900 1330 x 1100 x 80 ER 2R 122 090 209 ER 2S 122 090 2371370 x 900 1480 x 1100 x 80 ER 2R 137 090 227 ER 2S 137 090 2471520 x 900 1630 x 1100 x 80 ER 2R 152 090 245 ER 2S 152 090 2531670 x 900 1780 x 1100 x 80 ER 2S 167 090 3071820 x 900 1930 x 1100 x 80 ER 2S 182 090 3571840 x 900 1950 x 1100 x 80 ER 2R 184 090 303 ER 2S 184 090 3461990 x 900 2100 x 1100 x 80 ER 2R 199 090 320 ER 2S 199 090 3552140 x 900 2250 x 1100 x 80 ER 2R 214 090 338 ER 2S 214 090 3622290 x 900 2400 x 1100 x 80 ER 2R 229 090 356 ER 2S 229 090 3672440 x 900 2550 x 1100 x 80 ER 2S 244 090 4662590 x 900 2700 x 1100 x 80 ER 2S 259 090 4732740 x 900 2850 x 1100 x 80 ER 2S 274 090 529500 x 1000 680 x 1200 x 80 ER 2R 050 100 1361020 x 1000 1200 x 1200 x 80 ER 2R 102 100 2461540 x 1000 1720 x 1200 x 80 ER 2R 154 100 3572060 x 1000 2240 x 1200 x 80 ER 2R 206 100 467

Gelieve ons te contacteren voor alle andere afmetingen

*VCHC vergrendeling

Page 49: Benelux Algemene Catalogus 2016

Modulaire Afsluitinrichtingen

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 C7

Gelieve ons te contacteren voor alle andere afmetingen

*VCHC vergrendeling

C250 Deksel voor betonvulling Deksel met antislip-reliëf

vrije opening AXB (mm) afmetingen van het kader lengte x breedte x hoogte (mm)

aantal deksels referentie gewicht (kg) referentie Min.gewicht

300 x 300 410 x 500 x 80 ER 3S 030 030 47750 x 300 860 x 500 x 80 ER 3R 075 030 69940 x 300 1050 x 500 x 80 ER 3S 094 030 1231520 x 300 1630 x 500 x 80 ER 3R 152 030 1292290 x 300 2400 x 500 x 80 ER 3R 229 030 188450 x 450 560 x 650 x 80 ER 3R 045 045 69 ER 3S 045 045 67600 x 450 710 x 650 x 80 ER 3R 060 045 77900 x 450 1010 x 650 x 80 ER 3R 090 045 100920 x 450 1030 x 650 x 80 ER 3R 092 045 125 ER 3S 092 045 1211070 x 450 1180 x 650 x 80 ER 3R 107 045 1331220 x 450 1330 x 650 x 80 ER 3R 122 045 1411390 x 450 1500 x 650 x 80 ER 3R 139 045 182 ER 3S 139 045 1761520 x 450 1630 x 650 x 80 ER 3R 152 045 1641540 x 450 1650 x 650 x 80 ER 3R 154 045 1901820 x 450 1930 x 650 x 80 ER 3R 182 045 1871840 x 450 1950 x 650 x 80 ER 3R 184 045 2052140 x 450 2250 x 650 x 80 ER 3R 214 045 2282440 x 450 2550 x 650 x 80 ER 3R 244 045 2512740 x 450 2850 x 650 x 80 ER 3R 274 045 278600 x 600 710 x 800 x 80 ER 3R 060 060 96 ER 3S 060 060 102750 x 600 860 x 800 x 80 ER 3R 075 060 112900 x 600 1010 x 800 x 80 ER 3R 090 060 1201220 x 600 1330 x 800 x 80 ER 3R 122 060 176 ER 3S 122 060 1881370 x 600 1480 x 800 x 80 ER 3R 137 060 1921520 x 600 1630 x 800 x 80 ER 3R 152 060 2081670 x 600 1780 x 800 x 80 ER 3R 167 060 2171820 x 600 1930 x 800 x 80 ER 3R 182 060 2091840 x 600 1950 x 800 x 80 ER 3R 184 060 257 ER 3S 184 060 2741990 x 600 2100 x 800 x 80 ER 3R 199 060 2732140 x 600 2250 x 800 x 80 ER 3R 214 060 2892290 x 600 2400 x 800 x 80 ER 3R 229 060 3052440 x 600 2550 x 800 x 80 ER 3R 244 060 3132590 x 600 2700 x 800 x 80 ER 3R 259 060 3222740 x 600 2850 x 800 x 80 ER 3R 274 060 330600 x 750 710 x 950 x 80 ER 3R 060 075 112750 x 750 860 x 950 x 80 ER 3R 075 075 128 ER 3S 075 075 1391220 x 750 1330 x 950 x 80 ER 3R 122 075 2051370 x 750 1480 x 950 x 80 ER 3R 137 075 2211520 x 750 1630 x 950 x 80 ER 3R 152 075 236 ER 3S 152 075 2591840 x 750 1950 x 950 x 80 ER 3R 184 075 2981990 x 750 2100 x 950 x 80 ER 3R 199 075 3142140 x 750 2250 x 950 x 80 ER 3R 214 075 3302290 x 750 2400 x 950 x 80 ER 3R 229 075 346 ER 3S 229 075 379600 x 900 710 x 1100 x 80 ER 3R 060 090 135 ER 3S 060 090 130750 x 900 860 x 1100 x 80 ER 3R 075 090 154 ER 3S 075 090 138900 x 900 1010 x 1100 x 80 ER 3S 090 090 1901220 x 900 1330 x 1100 x 80 ER 3R 122 090 248 ER 3S 122 090 2371370 x 900 1480 x 1100 x 80 ER 3R 137 090 267 ER 3S 137 090 2471520 x 900 1630 x 1100 x 80 ER 3R 152 090 286 ER 3S 152 090 2541670 x 900 1780 x 1100 x 80 ER 3S 167 090 3071820 x 900 1930 x 1100 x 80 ER 3S 182 090 3571840 x 900 1950 x 1100 x 80 ER 3R 184 090 360 ER 3S 184 090 3451990 x 900 2100 x 1100 x 80 ER 3R 199 090 380 ER 3S 199 090 3542140 x 900 2250 x 1100 x 80 ER 3R 214 090 398 ER 3S 214 090 3622290 x 900 2400 x 1100 x 80 ER 3R 229 090 417 ER 3S 229 090 3672440 x 900 2550 x 1100 x 80 ER 3S 244 090 4662590 x 900 2700 x 1100 x 80 ER 3S 259 090 4732740 x 900 2850 x 1100 x 80 ER 3S 274 090 524500 x 1000 680 x 1200 x 80 ER 3R 050 100 1361020 x 1000 1200 x 1200 x 80 ER 3R 102 100 2461540 x 1000 1720 x 1200 x 80 ER 3R 154 100 3572060 x 1000 2240 x 1200 x 80 ER 3R 206 100 467750 x 1200 860 x 1400 x 80 ER 3R 075 120 1891520 x 1200 1630 x 1400 x 80 ER 3R 152 120 3472290 x 1200 2400 x 1400 x 80 ER 3R 229 120 505

Page 50: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.comC8

Modulaire Afsluitinrichtingen

+ 32 (0) 2 769 72 20

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

C250 Deksel te vullen met straatstenen Deksel met antislip-reliëf

vrije opening AXB (mm)

afmetingen van het kader lengte x breedte x hoogte (mm)

aantal deksels referentie Min.gewicht referentie Min.gewicht

600 x 600 710 x 800 x 80 ER 3P 060 060 100 ER 3T 060 060 1081220 x 600 1330 x 800 x 80 ER 3P 122 060 184 ER 3T 122 060 1951840 x 600 1950 x 800 x 80 ER 3P 184 060 268 ER 3T 184 060 287900 x 900 1010 x 1100 x 80 ER 3T 090 090 1971820 x 900 1930 x 1100 x 80 ER 3T 182 090 3652740 x 900 2850 x 1100 x 80 ER 3T 274 090 537

een deksel met peilga per afsluitinrichting

*VCHC vergrendeling

D400 Deksel voor betonvulling Deksel met antislip-reliëf

vrije opening AXB (mm)

afmetingen van het kader lengte x breedte x hoogte (mm)

aantal deksels referentie Min.gewicht referentie gewicht (kg)

450 x 450 620 x 630 x 125 ER 4S 045 045 86920 x 450 1090 x 630 x 125 ER 4S 092 045 1521390 x 450 1560 x 630 x 125 ER 4S 139 045 217600 x 600 770 x 780 x 125 ER 4S 060 060 124600 x 600 770 x 820 x 150 ER 5R 060 060 142750 x 600 920 x 820 x 150 ER 5R 075 060 1571220 x 600 1390 x 780 x 125 ER 4S 122 060 2201220 x 600 1390 x 820 x 150 ER 5R 122 060 2531370 x 600 1540 x 820 x 150 ER 5R 137 060 2681520 x 600 1690 x 820 x 150 ER 5R 152 060 2821840 x 600 2010 x 780 x 125 ER 4S 184 060 3171840 x 600 2010 x 820 x 150 ER 5R 184 060 3641990 x 600 2160 x 820 x 150 ER 5R 199 060 3782140 x 600 2310 x 820 x 150 ER 5R 214 060 3932290 x 600 2460 x 820 x 150 ER 5R 229 060 407600 x 750 770 x 970 x 150 ER 5R 060 075 160750 x 750 920 x 930 x 125 ER 4R 075 075 153 ER 4S 075 075 171750 x 750 920 x 970 x 150 ER 5R 075 075 1861220 x 750 1390 x 970 x 150 ER 5R 122 075 2851370 x 750 1540 x 970 x 150 ER 5R 137 075 3121520 x 750 1690 x 970 x 150 ER 5R 152 075 3381520 x 750 1690 x 930 x 125 ER 4R 152 075 2771520 x 750 1690 x 930 x 125 ER 4S 152 075 3111840 x 750 2010 x 970 x 150 ER 5R 184 075 4111990 x 750 2160 x 970 x 150 ER 5R 199 075 4382140 x 750 2310 x 970 x 150 ER 5R 214 075 4642290 x 750 2460 x 930 x 125 ER 4R 229 075 401 ER 4S 229 075 4522290 x 750 2460 x 970 x 150 ER 5R 229 075 491800 x 800 970 x 980 x 125 ER 4R 080 080 187 ER 4S 080 080 1931620 x 800 1790 x 980 x 125 ER 4R 162 080 342 ER 4S 162 080 3532440 x 800 2610 x 980 x 125 ER 4R 244 080 498 ER 4S 244 080 514600 x 900 770 x 1080 x 125 ER 4S 060 090 174600 x 900 770 x 1120 x 150 ER 5R 060 090 200750 x 900 920 x 1120 x 150 ER 5R 075 090 221900 x 900 1070 x 1080 x 125 ER 4R 090 090 223 ER 4S 090 090 2151220 x 900 1390 x 1080 x 125 ER 4S 122 090 3151220 x 900 1390 x 1120 x 150 ER 5R 122 090 3591370 x 900 1540 x 1120 x 150 ER 5R 137 090 3811520 x 900 1690 x 1080 x 125 ER 4S 152 090 3561520 x 900 1690 x 1120 x 150 ER 5R 152 090 4021820 x 900 1990 x 1080 x 125 ER 4R 182 090 414 ER 4S 182 090 3961840 x 900 2010 x 1080 x 125 ER 4S 184 090 4561840 x 900 2010 x 1120 x 150 ER 5R 184 090 5181990 x 900 2160 x 1120 x 150 ER 5R 199 090 5412140 x 900 2310 x 1080 x 125 ER 4S 214 090 4972140 x 900 2310 x 1120 x 150 ER 5R 214 090 5622290 x 900 2460 x 1120 x 150 ER 5R 229 090 5842440 x 900 2610 x 1080 x 125 ER 4S 244 090 5382740 x 900 2910 x 1080 x 125 ER 4R 274 090 604 ER 4S 274 090 578500 x 1000 600 x 1220 x 150 ER 5R 050 100 2051000 x 1000 1170 x 1180 x 125 ER 4S 100 100 2731020 x 1000 1190 x 1220 x 150 ER 5R 102 100 3621540 x 1000 1710 x 1220 x 150 ER 5R 154 100 5202020 x 1000 2190 x 1180 x 125 ER 4S 202 100 5082060 x 1000 2230 x 1220 x 150 ER 5R 206 100 6763040 x 1000 3210 x 1180 x 125 ER 4S 304 100 743

Gelieve ons te contacteren voor alle andere afmetingen

Page 51: Benelux Algemene Catalogus 2016

Modulaire Afsluitinrichtingen

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 C9

*VCHC vergrendeling

E600 Deksel voor betonvulling Deksel met antislip-reliëf

vrije opening AXB (mm)

afmetingen van het kader lengte x breedte x hoogte (mm)

aantal deksels referentie gewicht (kg)

referentie gewicht (kg)

600 x 600 770 x 820 x 150 ER 6R 060 060 142 ER 6S 060 060 163750 x 600 920 x 820 x 150 ER 6R 075 060 157 ER 6S 075 060 1851220 x 600 1390 x 820 x 150 ER 6R 122 060 253 ER 6S 122 060 2951370 x 600 1540 x 820 x 150 ER 6R 137 060 268 ER 6S 137 060 3141520 x 600 1690 x 820 x 150 ER 6R 152 060 282 ER 6S 152 060 3411840 x 600 2010 x 820 x 150 ER 6R 184 060 364 ER 6S 184 060 4151990 x 600 2160 x 820 x 150 ER 6R 199 060 378 ER 6S 199 060 4432140 x 600 2310 x 820 x 150 ER 6R 214 060 393 ER 6S 214 060 4702290 x 600 2460 x 820 x 150 ER 6R 229 060 408 ER 6S 229 060 497600 x 750 770 x 970 x 150 ER 6R 060 075 160 ER 6S 060 075 191750 x 750 920 x 970 x 150 ER 6R 075 075 186 ER 6S 075 075 2311220 x 750 1390 x 970 x 150 ER 6R 122 075 285 ER 6S 122 075 3611370 x 750 1540 x 970 x 150 ER 6R 137 075 312 ER 6S 137 075 3831520 x 750 1690 x 970 x 150 ER 6R 152 075 338 ER 6S 152 075 4291840 x 750 2010 x 970 x 150 ER 6R 184 075 411 ER 6S 184 075 5091990 x 750 2160 x 970 x 150 ER 6R 199 075 438 ER 6S 199 075 5432140 x 750 2310 x 970 x 150 ER 6R 214 075 464 ER 6S 214 075 5762290 x 750 2460 x 970 x 150 ER 6R 229 075 491 ER 6S 229 075 628600 x 900 770 x 1120 x 150 ER 6R 060 090 200 ER 6S 060 090 234750 x 900 920 x 1120 x 150 ER 6R 075 090 217 ER 6S 075 090 254900 x 900 1070 x 1120 x 150 ER 6S 090 090 3041220 x 900 1390 x 1120 x 150 ER 6R 122 090 359 ER 6S 122 090 4291370 x 900 1540 x 1120 x 150 ER 6R 137 090 372 ER 6S 137 090 4491520 x 900 1690 x 1120 x 150 ER 6R 152 090 397 ER 6S 152 090 4561670 x 900 1840 x 1120 x 150 ER 6S 167 090 5041820 x 900 1990 x 1120 x 150 ER 6S 182 090 5681840 x 900 2010 x 1120 x 150 ER 6R 184 090 518 ER 6S 184 090 6061990 x 900 2160 x 1120 x 150 ER 6R 199 090 526 ER 6S 199 090 6452140 x 900 2310 x 1120 x 150 ER 6R 214 090 552 ER 6S 214 090 6452290 x 900 2460 x 1120 x 150 ER 6R 229 090 578 ER 6S 229 090 6652440 x 900 2610 x 1120 x 150 ER 6S 244 090 7132590 x 900 2760 x 1120 x 150 ER 6S 259 090 7602740 x 900 2910 x 1120 x 150 ER 6S 274 090 808500 x 1000 670 x 1220 x150 ER 6R 050 100 1971020 x 1000 1190 x 1220 x 150 ER 6R 102 100 3621540 x 1000 1710 x 1220 x 150 ER 6R 154 100 4992060 x 1000 2230 x 1220 x 150 ER 6R 206 100 676

Gelieve ons te contacteren voor alle andere afmetingen

Page 52: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.comC10

Modulaire Afsluitinrichtingen

+ 32 (0) 2 769 72 20

Benelux Algemene Catalogus 2016 Modulaire Afsluitinrichtingen

F900 Deksel voor betonvulling Deksel met antislip-reliëf

vrije opening AXB (mm)

afmetingen van het kader lengte x breedte x hoogte (mm)

aantal deksels referentie Min.gewicht referentie Min.gewicht

600 x 600 770 x 820 x 150 ER 9R 060 060 142 ER 9S 060 060 158750 x 600 920 x 820 x 150 ER 9R 075 060 157 ER 9S 075 060 190,81220 x 600 1390 x 820 x 150 ER 9R 122 060 253 ER 9S 122 060 2861370 x 600 1540 x 820 x 150 ER 9R 137 060 268 ER 9S 137 060 3141520 x 600 1690 x 820 x 150 ER 9R 152 060 282 ER 9S 152 060 351,61840 x 600 2010 x 820 x 150 ER 9R 184 060 334 ER 9S 184 060 4151990 x 600 2160 x 820 x 150 ER 9R 199 060 378 ER 9S 199 060 4432140 x 600 2310 x 820 x 150 ER 9R 214 060 393 ER 9S 214 060 4702290 x 600 2460 x 820 x 150 ER 9R 229 060 408 ER 9S 229 060 512,6600 x 750 770 x 970 x 15 ER 9R 060 075 160 ER 9S 060 075 191750 x 750 920 x 970 x 150 ER 9R 075 075 186 ER 9S 075 075 231,21220 x 750 1390 x 970 x 150 ER 9R 122 075 285 ER 9S 122 075 361,11370 x 750 1540 x 970 x 150 ER 9R 137 075 312 ER 9S 137 075 3831520 x 750 1690 x 970 x 150 ER 9R 152 075 338 ER 9S 152 075 429,91840 x 75 2010 x 970 x 150 ER 9R 184 075 411 ER 9S 184 075 5091990 x 750 2160 x 970 x 150 ER 9R 199 075 438 ER 9S 199 075 5432140 x 750 2310 x 970 x 150 ER 9R 214 075 464 ER 9S 214 075 593,52290 x 750 2460 x 970 x 150 ER 9R 229 075 491 ER 9S 229 075 627,6600 x 900 770 x 1120 x 150 ER 9R 060 090 200 ER 9S 060 090 234750 x 900 920 x 1120 x 150 ER 9R 075 090 217 ER 9S 075 090 217900 x 900 1070 x 1120 x 150 ER 9S 090 090 3031220 x 900 1390 x 1120 x 150 ER 9R 122 090 359 ER 9S 122 090 429,31370 x 900 1540 x 1120 x 150 ER 9R 137 090 372 ER 9S 137 090 4361520 x 900 1690 x 1120 x 150 ER 9R 152 090 397 ER 9S 152 090 4561670 x 900 1840 x 1120 x 150 ER 9S 167 090 5041820 x 900 1990 x 1120 x 150 ER 9S 182 090 568,31840 x 900 2010 x 1120 x 150 ER 9R 184 090 518 ER 9S 184 090 6061990 x 900 2160 x 1120 x 150 ER 9R 199 090 526 ER 9S 199 090 6262140 x 900 2310 x 1120 x 150 ER 9R 214 090 552 ER 9S 214 090 6452290 x 900 2460 x 1120 x 150 ER 9R 229 090 584 ER 9S 229 090 6652440 x 900 2610 x 1120 x 150 ER 9S 244 090 7132590 x 900 2760 x 1120 x 150 ER 9S 259 090 7602740 x 900 2910 x 1120 x 150 ER 9S 274 090 808500 x 1000 670 x 1220 x 150 ER 9R 050 100 1971020 x 1000 1190 x 1220 x 150 ER 9R 102 100 3621540 x 1000 1710 x 1220 x 150 ER 9R 154 100 5192060 x 1000 2230 x 1220 x 150 ER 9R 206 100 676

vrije opening AXB (mm)

afmetingen van het kader lengte x breedte x hoogte (mm)

aantal deksels referentie gewicht (kg)

750 x 750 920 x 970 x 150 ER 9T 075 075 2381520 x 750 1690 x 970 x 150 ER 9T 152 075 4442290 x 750 2460 x 970 x 150 ER 9T 229 075 651

Deksel met scharnierend deksel met peilgat(centraal, met nuttige ruimte: 380 x 230 mm)

ERMATIC® voor geulbedekking, meerdelige ERMATIC® deksels met balken: op aanvraag

F900 Deksel met antislip-reliëf en deksel met peilgat

*VCHC vergrendeling

*VCHC vergrendeling

Gelieve ons te contacteren voor alle andere afmetingen

Page 53: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 C11

Benelux Algemene catalogus 2016 Modulaire afsluitinrichtingen

Nieuwe ERMATIC® producten

Vereenvoudigd openen dankzij het mechanisch hefsysteem

· Systeem verkrijgbaar bij ERMATIC® Klasse D 400 - E600 - F900 deksels met antislip-reliëf.

· Opmerking: voor geulbedekkingen en meerdelige deksels met balken: wij kunnen zorgen voor technische bijstand bij het installeren.

GEBRUIK· Nummers voor de volgorde van opening van scharnierende deksels

Page 54: Benelux Algemene Catalogus 2016

Driepuntstatief Athlet ECO II - beveiligd hijssysteem

Voordelen· Hijsen tot 500 kg met behulp van geïntegreerde manuele lier en een kabel met hoge trekweerstand· Regelbare voet voorzien van antislipvoetjes om de stabiliteit aan de grond te garanderen.· Eenvoudige en snelle montage en demontage met bajonet systeem· Licht en eenvoudig vervoerd in de koffer van de wagen

∙ Zijn ergonomische kast in gegoten aluminium is uitgerust met een gedecentraliseerde kabeluitlaatsysteem teneinde de wrijving te reduceren∙ Hij biedt eveneens een beveiliging tegen onvoorziene

valbeweging

∙ Een blokkeringssysteem garandeert een onmiddelijke reactie van het antivalbeveiligingssysteem met een

minimum aan inspanning∙ De staalkabel met dubbel beveiligde musquetonhaak en laat toe om vrij rond zijn as te draaien.

Pivoteerbare haak

Begeleiding van de kabel ter voorkoming van verstrengeling.

Kabel van diam. 5 mm met hoge trekweerstand

Richtbare anti-slip voetjes

Vergrendeling van de poten aan de kop voor een veiliggebruik en transport

Lier voorzien van een kabel van 8 m. (divers lengtes van kabels mogelijk, gelieve ons te raadplagen)

«Easy» bajonetsysteem in inox, voor een veilige en snelle bevestiging van de lier, laat toe om deze in enkele

seconden te monteren

Volledig modulair en telescopisch systeem. Kan uitgerust worden met lier en antivalbeveiliging.

Optioneel : HSRG, veiligheidsysteem tegen het accidenteel vallen, volgens EN 360 en EN 1496 en TÜV gecertifieerd

h 1304 mm - gewicht 1,1 kg

C12

Page 55: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 C13

Product Code opties Onderhoud Levertermijn

MARTIN Tripod ECO II 103266 Een jaarlijkste ijking van het hijssysteem wordt aanbevolen.

Gelieve ons te raadplegen voor details en tarieven.

Ca 2 weken na orderbevestiging

MARTIN Winch 500 kg 103265

MARTIN Winch cable 8 m 103264 Beschikbaar met kabel van 12, 16, 20 en 30 m

MARTIN Fall arrest 10m HRSG10 (optioneel) 103267 Beschikbaar met kabel van 20 en 30 m

Een jaarlijkste ijking van het HSRG hijssysteem wordt aanbevolen.volgens de norm EN360 (hulpstukken niet inbegrepen)Gelieve ons te raadplegen voor details en tarieven.

MARTIN Case for HSRG 10 (optioneel) 103268 Opslag volgens de geko-zen lengte van de kabelOns raadplegen

Technische eigenschappen

Nettogewicht 16,1kg

Toelaatbaar gewicht max. 500 kg

Maximale hoogte 2031 mm

Maximale nuttige werkhoogte 1814 mm

Maximale spreidstand (R) 1500 mm

Afmetingen voor transport 1304 x 281x 310 mm

Materialen Aluminium / roestvrij staal

2031 mm

R 1500mm

Product referenties

1814 mm

Page 56: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.comC14 + 32 (0) 2 769 72 20

Benelux Algemene Catalogus 2015

Dispositifs de Fermeture Modulaires

Voordelen

·Regelbaar in de hoogte, kantelbaar en demonteerbaar ·Mogelijkheid van mobiel gebuik

·Een montagevoet kan op diverse plaatsen geïnstalleerd worden waarbij de hijsarm overal kan gemonteerd worden

Akrobat-S Robuust in staal

Akrobat-P Lichtgewicht in inox

Akrobat-S Akrobat-P

Nettogewicht ca. 57 kg ca 27 kg (11 + 16 kg)

Toelaatbaar gewicht max. 500 kg 400 kg

Akrobat-S et Akrobat-E - Eenpunts hijsarm

Page 57: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater Afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 D1

D2 Straatkolken en rioolmonden (D400)

D3 Gerichte en omnidirectionele opvang (C250 - D400)

D4 Gerichte opvang met afvoer (C250)

D6 Lineaire opvang (C250 - D400 - F900)

D7 Andere oplossingen Accessoires

Page 58: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20D2

: straatkolken en rioolmondenKlasse D400 - NBN-EN 124: 1994 - BENOR - PTV 802

D400 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Kuipinhoud

Min.gewichtmin. rooster

totaal gewicht (kg)

Verpakking

RIOOLKOLKEN D400

Vlak rooster, dubbel driehoekige rooster kopuitlaat

528328 AV450S H 160 730 x 269 750 x 290 450 28 L 25 114 4

Gebogen enkelvoudig roosterzijuitlaat

548016 01 AV 400UR LAT 216 750 x 290 400 24 L 24 110 3

Vlak rooster, dubbel driehoekige roosterkopuitlaat

528512 AV 660S H 160 730 x 269 750 x 290 660 54 L 25 141 4

Vlak enkelvoudig roosterzijuitlaat

548017 01 AV 600UP LAT 216 750 x 290 600 45 L 24 135 3

Gebogen enkelvoudig roosterzijuitlaat

548018 01 AV 600UR LAT 216 750 x 290 600 45 L 24 135 3

Gebogen enkelvoudig roosterkopuitlaat

548020 01 AV 600UR SH 216 750 x 290 600 45 L 24 135 3

Vlak enkelvoudig roosterzijuitlaat

542766 AV BRU230 LAT. 648 x 213 665 x 230 570 20 L 15 92 5

Vlak rooster, dubbel driehoekige roosterverticale uitlaat

532312 AV BRU200 VERT. 648 x 178 665 x 230 570 25 L 16 98 4

Vlak rooster, dubbel driehoekige roosterzijuitlaat

532311 AV BRU200 LAT. 648 x 178 665 x 230 570 25 L 16 98 4

Gebogen enkelvoudig roosterkopuitlaat

AV 500 C650* 566 x 470 650 x 490 650 60 L 36 202 2

Gebogen enkelvoudig roosterzijuitlaat

548022 01 AV 500UR LAT 412 600 x 495 450 35 L 32 151 2

RIOOLMONDD400

Scharnierend rooster, met anti-diefstal beveiliging met elastische oplegging

528153 GD 054028A H240

517 x 260 540 x 280 240 23 65 12

Page 59: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 D3

Omnidirectionele gerichte wateropvang

technische gegevens product code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

masse(kg)

wateropnameop pervlak (cm2)

Verpakking

INFRACOLLECT D5030 P MPAD400

Scharnierend rooster met elastische opleggingVergrendeling met 2 evenwijdige elastische stangenVlak rooster 18 kg

540700 01 INFRACOLLECT D5030 P MPA

522 x 313 123 35 25

INFRACOLLECT D5030 R MPAD400

Gebogen rooster18 kg 540930 01 INFRACOLLECT D5030 R MPA

522 x 313 123 35 25

INFRACOLLECT D5050 P MPAD400

Vlak rooster 30 kg 542084 01 INFRACOLLECT D5050 P MPA

500 x 500 123 56 20

INFRACOLLECT D5050 R MPAD400

Gebogen rooster 30 kg 542083 01 INFRACOLLECT D5050 R MPA

500 x 500 123 56 20

GD5030 V NG MPAD400

Vlak rooster 536942 GD5030 V NG 363 522 x 313 119 38

GD 5030 SVD400

Vlak rooster 538245 GD5030 SV 364 700 x 310 235 46

GD 5050 SVD400

Vlak rooster 522789 GD5050 SV 342 645 x 606 235 71

Page 60: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20D4

Gerichte opvang met afvoer

technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm) hoogte (mm)

wateropname-oppervlak (cm2)

Verpakking

C250GCAC250

Scharnierende roosterafdekking. Zwevende straatkolk met T-vormig kantprofiel Afvoerfilter van uitneembare gietijzeren selecterende baren

513149

518077

T-profielGCA 850

T-profielGCA 1000

835 x 320

985 x 500

980 x 545

1150 x 790

100 voor 175

140voor 305

1000

2265

24

6

AVC250

Roosterafdekking.Monoblok gegoten straatkolkrooster A of T en enkelvoudige geul. Afvoerfilter met tussenstavenOpvangreservoir Ø 406

510463

510464

A-profielAV A

T-profielAV T

Ø 406

Ø 406

607 x 500

607 x 500

85

140

1070

1200

20

20

TEMPO 500C250

Scharnierende roosterafdekking. Monoblok gegoten straatkolkrooster met A of T profiel en enkelvoudige geul. Scharnierende rooster straatkolk.Afvoerfilter door gietijzeren selecterende baren. Het rooster en het deksel worden vastgeklemd door de elastische gietijzeren baren Breedte van de openingen in het rooster kleiner dan 20 mmDoorgangsdiameter: Ø 370 mm

Optie: PVC adapterplaat Ø 400

Personen met Beperkte Mobiliteit

540790

540789

A-profielTEMPO 500 A LR

T-profielTEMPO 500 T LR

500 x 370

500 x 410

620 x 610

620 x 610

60

140

630

630

20

20

TEMPO-PLUS LRC250

Straatkolkrooster voor verticale wateropvang en via de voorkant, geschikt voor alle straatranden.

538335

538333

538334

Rechte randTEMPOPLUSRECHT LR Rand type ATEMPOPLUSA LR

Rand type TTEMPOPLUST LR

680 x 420

680 x 500

680 x 500

800 x 659

800 x 659

800 x 659

70 tot 180

60 tot 80

100 tot 180

475

475

475

6

6

6

C250GCP 5030 V NG DIN C250

Zelfblokkerend rooster, anti-vandalisme met elastische baren. Openen door 110° te draaien na deblokkering aan een kant

Optie: Gebogen rooster

536509 GCP 5030 V NGMPA-NRW

Ø 350 515 x 312 119 500 25

GCP 5050 V NG DIN C250

Zelfblokkerend rooster, anti-vandalisme met elastische baren. Openen door 110° te draaien na deblokkering aan een kant

Optie: Gebogen rooster

536507 GCP 5050 V NGMPA-NRW

Ø 340 500 x 500 119 756 25

Page 61: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 D5

Omnidirectionele gerichte wateropvang

technische gegevens productcode

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm) hoogte (mm)

wateropnameop-pervlak (cm2)

Verpakking

D400CA 10 110 DVLPD400

RoosterafdekkingRoosters met 2 elementen van elk 500 mm lang en 87 kgBevestiging van het rooster met 4 RVS schroeven CHC 10

350904 CA10110DVLP 1000 x 1000 1270 x 1150 100 5030 4

T3D400

Scharnierende roosterafdekkingIngebouwd scharniersysteem: Anti-diefstal rooster na verankering. Het rooster wordt vastgeklemd door de elastische gietijzeren baren

532252 T3 600 x 600 720 x 720 102 1600 9

C250 vlakke roosterPVC250

RoosterafdekkingHet rooster wordt vastgeklemd door de elastische gietijzeren barenP700V en P800V bestaande uit 2 roosterhelften

510618 510619 510620511132511133

P 400 VP 500 VP 600 VP 700 VP 800 V

350 x 350450 x 450550 x 550650 x 650750 x 750

450 x 450550 x 550650 x 650750 x 750850 x 850

5050607580

9401450205023003000

3620101010

P LRC250

Roosterafdekking

Breedte van de openingen in het rooster kleiner dan 20 mm

Personen met Beperkte Mobiliteit

528517528518528519 528520 520624 528521528522528523

P 200 LRP 250 LRP 300 LRP 400 LRP 500 LRP 600 LRP 700 LRP 800 LR

165 x 165215 x 215255 x 255350 x 350450 x 450550 x 550650 x 650745 x 745

220 x 220270 x 270325 x 325422 x 422523 x 523624 x 624725 x 725826 x 826

3535353535404040

120165300540850119013501900

1010363620151010

PV LRC250

Roosterafdekking Het rooster wordt vastgeklemd door de elastische gietijzeren baren

Breedte van de openingen in het rooster kleiner dan 20 mm

538328 538329 538330

P 400 V LRP 500 V LRP 600 V LR

350 x 350450 x 450550 x 550

422 x 422550 x 550624 x 624

505060

4656721131

362010

C250 gebogen roosterCVC250

RoosterafdekkingHet rooster wordt vastgeklemd door de elastische gietijzeren barenC700V en C800V bestaande uit 2 roosterhelftenKan ook worden gebruikt voor gerichte opvang met afvoer via CC geul

510615 510616 510617511134511135

C 400 VC 500 VC 600 VC 700 VC 800 V

350 x 350450 x 450550 x 550650 x 650750 x 750

450 x 450550 x 550650 x 650750 x 750850 x 850

6065707580

8001350190024003200

3620101010

CV LRC250

Roosterafdekking. Het rooster wordt vastgeklemd door de elastische gietijzeren barenBreedte van de openingen in het rooster kleiner dan 20 mm

538325 538326 538327

C 400 V LRC 500 V LRC 600 V LR

350 x 350450 x 450550 x 550

450 x 450550 x 550650 x 650

606570

4806781 105

362010

Page 62: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20D6

Lineaire wateropvang technische gegevens product-code

benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm) hoogte (mm) wateropna-meoppervlak (cm2)

Verpakking

F900 CA 1000 FVLVF900

Rooster voor hydraulische geulmoduleModule van 1 m gereed voor verankering .Rooster bevestigd met bouten op gietijzeren langsligger. Onderlinge kettingverbinding van roosters met staven van elastisch gietijzer*

*behalve CA1070FVLV en CA1085 FVL

532105 528251522289 538074

CA 1040 FVLVCA 1055 FLVCA 1070 FLVCA 1085 FVL

305450610760

1000 x 4001000 x 5551000 x 7001000 x 1028

100100100100

1860254524343000

10545

D400CA 1000 DVLD400

Rooster voor hydraulische geulmoduleModule van 1 m gereed voor verankering .Rooster bevestigd met bouten op gietijzeren langsligger. Onderlinge kettingverbinding van roosters met staven van elastisch gietijzer

522823 522824522825522826 528919

CA 1030 DVLCA 1040 DVLCA 1050 DVLCA 1060 DVLCA 05110 DVL

2103104105101 000

1000 x 3001000 x 4001000 x 5001000 x 600500 x 1100

100100100100100

10231563187124432514

1010999

GLD530 TRI400kN

Rechthoekig monoblok gegoten roosters bestaande uit 2 x 2 3-puntszittingen, verbonden door RVS stangen en pennen. Zittingen voorzien van anti-slip bossage in de lengte 400 KN - NBN B 53-101

510169 GLD530 TRI 304 1004 x 530 50/97

1200 10

C250CA 1000 CVC250

Rooster voor hydraulische geulmodule van 1 m. Onderlinge kettingverbinding van roosters met staven van elastisch gietijzer. Installatie op een hoekstuk van 30 x 30 x 3 mm of op gietijzeren langsliggers

510777510778510988514207

CA 1040 CVCA 1050 CVCA 1060 CVCA 1070 CV

340440540640

1000 x 4001000 x 5001000 x 6001000 x 700

27272727

2100259030803500

30221614

CA 1000 CC250

Rooster voor hydraulische geulmodule van 1 m. Installatie op een hoekstuk van 30 x 30 x 3 mm of op gietijzeren langsliggers

510709510713510710510711510712510986510987

CA 1020 CCA 1025 CCA 1030 CCA 1040 CCA 1050 CCA 1060 CCA 1070 C

140190240340440540640

1000 x 2001000 x 2501000 x 3001000 x 4001000 x 5001000 x 6001000 x 700

27272727272727

985117014802100259030803500

40403630221614

CA 750 CC250

Rooster voor hydraulische geulmodule van 0,75 m. Installatie op een hoekstuk van 30 x 30 x 3 mm of op gietijzeren langsliggers

500575500576500577500578500580500586500587500588

CA 752CA 752 BCA 753CA 753 BCA 754CA 755CA 756CA 757

140210240310340440540640

750 x 200750 x 250750 x 300750 x 350750 x 400750 x 500750 x 600750 x 700

2727272727272727

60076090011001300159019002100

4040404040202020

CA 750 LRC250

Rooster voor hydraulische geul met kleinere openingen. Module 0,75 mInstallatie met een hoekprofiel 30 x 30 x 3 mm of op gietijzeren langsliggers (zie pagina D5)Personen met Beperkte Mobiliteit

520538538331 538332

CA 753 LRCA 754 LRCA 755 LR

240340440

750 x 300750 x 400750 x 500

272727

7209241129

404040

Page 63: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 D7

Andere oplossingen technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

wateropname-oppervlak (cm2)

Verpakking

400kNAT 2D400kN

Roosterafdekking 400kNVersterkt kader voor weerstand van 250kN met ondersteuning aan 3 zijden

538432 01 AT2D 710 x 260 790 x 330 45 930 24

CA 750 DV400kN

Rooster voor hydraulische geul 400kNModule 0,75 mKettingverbinding met bajonetsluiting tussen roosters op hoekstuk van 30 x 30 x 3 mm of gietijzeren langsliggers

536284520199520792522143

CA 753 DVCA 754 DVCA 755 DVCA 756 DV

240340440540

750 x 300750 x 400750 x 500750 x 600

27272727

930132016001930

43362020

AccessoiresC 750C250

Gietijzeren kader voor geulrooster 750 C250 NFVoor roosters ref. AC 750 C en CA 750 LRVoor het installeren van geulroosters alleenVoor een omnidirectionele gerichte wateropvang

501051501052501054501055501058501059501060 501064

C 752C 752 BC 753C 753 BC 754C 755C 756C 757

710 x 160710 x 210710 x 260710 x 310710 x 360710 x 460710 x 560710 x 660

790 x 230790 x 280790 x 330790 x 380790 x 430790 x 530790 x 630790 x 730

3737373737373737

8080808080404040

GIETIJZEREN LANGSLIG-GERC250

Nodulair gietijzeren langsliggers voor roosterafdekkingen op geulen. Volledig compatibel met het assortiment roosters. De gietijzeren elementen vouwen zich niet en zorgen voor de vlakheid van het bouwwerk

510957510958

502244

C10001 LANGSLIGGER L. 1MC10001 LANGSLIGGER R. 1M

LG075 LANGSLIGGER

11

1

STALEN HOEKSTUKVOOR ROOSTER CA750 en CA1000 C250

Stalen hoekstuk van 2 m lang met hoekbeugels

62990001 STALEN HOEKSTUK 30 x 30 x 3 mm 1

EINDPLAATVOOR ROOSTER CA1000 F900 EN D400

Paar gietijzeren eindstukken voor een perfecte afwerking van een gemetselde geul.Beschermt het einde van de geul tegen belasting van de afdichtingen

528572528706 528573528574528575528920

PEDF3003.04 PEDF4003.04PEDF5003.04PEDF5503.04PEDF6003.04PEDF11003.04

CA1030CA1040CA1050CA1055CA1060CA05110

111111

PENNENVOOR ROOSTER CA750

Verzinkt stalen geleiderbruggen voor het verbinden van de roosters. Voor een optimale kettingverbinding raden we aan om roosters met elastische staaf te gebruiken

350199350200350201350202

CLAVET1CLAVET2CLAVET3CLAVETCALR

CA752/753/753B/755CA752B/754CA756/757CA750 LR

1111

LE 500125kN

Rooster voor hydraulische geul 125kNModule 0,5 m. In de vorm van veiligheidslampje voor fietsers. Installatie op een hoekstuk van 30 x 30 x 3 mm

502233502234502235

LE 502LE 502 BLE 503

140190260

500 x 200500 x 250500 x 300

272727

420580700

10096100

VOOR ROOSTER CA 1000 C

VOOR ROOSTER CA 750

Page 64: Benelux Algemene Catalogus 2016

Regenwater afvoer

Benelux Algemene Catalogus 2016 Regenwater Afvoer

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20D8

Nota’s

Page 65: Benelux Algemene Catalogus 2016

Telecom netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Telecom Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 E1

E2 ERMATIC B (D400) TI4S (D400) DT4S (D400) GLOSTERS (400 kN) TI MODULO (C250)

E3 Gamma D400 C250 Accessoires

362

Voor andere afsluitinrichtingen met driehoekige, schar-nierende deksels, "klassieke TI modellen", "DT4SA, H120", "DT4S APT1, H100" klasse C250, D400 en F900, zie pagina's B2, B3 en B4 van "Diverse netwerken".

Page 66: Benelux Algemene Catalogus 2016

Telecom netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Telecom Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20E2

Page 67: Benelux Algemene Catalogus 2016

Telecom netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Telecom Netwerken

+ 32 (0) 2 769 72 20 E3

D400 technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm

Min.gewicht

Verpak-king

ERMATIC B D400

Kaders en deksels met bewerkte schuine en horizontale vlakken met een tolerantie van 0,2 mm, waterdicht. Zichtbaar kader in gietijzer te vullen met beton.VOTC-vergrendeling

526881528675524590

ER 4S 135 045 BVER 4S 160 045 BVER 4S 152 075 BV

1350 x 045 1600 x 4501530 x 750

1510 x 6701760 x 6701686 x 970

150156151

230244342

555

Voor andere afsluitinrichtingen: Klassieke Ermatic modellen B125, C250, D400, E600 en F900: zie pagina's C5 tot C11 van "Modulaire afsluitinrichtingen"

TI 4S BD400

Met scharnierende driehoekige deksels van 21 kg met blokstand 1/4 slag vergrendeling met gecodeerde sleutelMet "portefeuille-opening" in zichtbaar monoblok gegoten kader dat vooraf moet worden ingebetonneerd. inbraakwerende overdekking

542289 TI 4S 109 045 B VOTC 1090 x 450 1250 x 650 102 125 5

DT4S CLAD400

TType DT4S met driehoekige scharnierende dekselsmet anti dichtvalbeveiligingMonobloc kader in gietijzer H110Vlak kader

546243 01

544576 01

K1C DT4SCLAVOTCD400 - NF362

K2C DT4SCLAVOTCD400 - COPRO

750x750

1500x750

900x926

1650x926

110

110

145

268

3

3

400kN

GLOSTERS MET 3-PUNTZITTING IN V-VORM 400 kN

Monoblok gegoten kader, met deksel voor betonvulling. Groef met vetafdichting*1/4 slag VOTC-vergrendeling

Monoblok gegoten kader met gietijzeren deksel Groef met vetafdichting1/4 slag VOTC-vergrendeling Idem met zichtbaar gietzijzeren kader dat in beton moet worden ingestort

506537514253

514282522540

GL 4R 105 030GL 4R 105 030V*

GL 4S 045 110V GL 4S 045 110BV

1050 x 3001050 x 300

1100 x 4501100 x 450

1106 x 3961106 x 396

1230 x 6501250 x 630

7575

125150

7374

169158

2020

1010

C250TI MODULO

TIMODR VERR

Modulaire eenheid bestaande uit:1 kader + deksel met blokstand 1/4 slag vergrendeling met anti-diefstal met gecodeerde sleutel1 verhoging met aan elke kant 3 kunststof inzetstukken voor buizen met een diameter van 50 mm of 63 mm1 connector met een identiek inzetstuk

Aanvullende verhoging

518383

514727

afsluitinrichting TI MODULO (TM) incl. vergrendelingNF

TIMODR VERR

376 x 376

376 x 376

480 x 480

480 x 480

268

200

58

21

8

20

Voor andere afsluitinrichtingen met driehoekige, scharnierende deksels van de gamma "Klassieke TI"- "DT4SA, H120" - "DT4S APT1, H100", klasse C250, D400 en F900, zie pagina's, B2, B3 en B4 van "Diverse netwerken".

Page 68: Benelux Algemene Catalogus 2016

Telecom netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Telecom Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20E4

Page 69: Benelux Algemene Catalogus 2016

Telecom netwerken

Benelux Algemene Catalogus 2016 Telecom Netwerken

+ 32 (0) 2 769 72 20 E5

D400 technische gegevens productcode benaming aantal deksels

opstelling vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm

Min.gewicht

Verpakking

LC LC4S AV D400 Afsluitinrichting met gietijzeren/stalen

3-puntszitting. Kader van warm verzinkt staal. Scharnierende deksels met 1/4 slag vergrendeling model OTC

*1 meegeleverde vergrendelsleutel per bestelling van 1 tot 10 stuks

536920536921536924536922536923536925536926

L1C LC4S AVL2C LC4S AV1/2L4C LC4S AVL3C LC4S AVL4C LC4S AVP2C LC4S AVL5C LC4S AV

1223423

389 x 5291160 x 389888 x 5271382 x 5271877 x 5271164 x 8841796 x 884

579 x 7191350 x 5791078 x 7171572 x 7172067 x 7171354 x 10741986 x 1074

120120120120120120120

65122140205267257377

5555555

C250LT FC3S AV C250 Scharnierende afsluitinrichting.

Scharnierende rechthoekige deksels met blokstand op 90°. Zittingen in de hoeken in de vorm van elastomeer afdichtingen1/4 slag vergrendeling, OTCI kopKader van warm verzinkt staal

540800540801540804540802 540803540806540805534847534848

514827

L1T FC3S AVL2T FC3S AV12L4T FC3S AVL3T FC3S AVL4T FC3S AVP2T FC3S AVL5T FC3S AVL6T FC3S AVM2T FC3S AV

OTCI-SLEU-TEL

122342345

527 x 3891161 x 389884 x 5271381 x 5271876 x 5271161 x 8841795 x 8842429 x 8843062 x 884

647 x 5091281 x 5091004 x 6471501 x 6471996 x 6471281 x 10041915 x 10042549 x 10043182 x 1004

606060606060606060

417775108142179264347431

555331111

LT FC3S C250 Afsluitinrichting. Rechthoekige

gietijzeren deksels, met geluiddempende elastomeer afdichtingen. Kader van warm verzinkt staal

538075538076538077538078538079538083538080538081538082

L1T FC3SL2T FC3S12L4T FC3SL3T FC3SL4T FC3SP2T FC3SL5T FC3SL6T FC3SM2T FC3S

122342345

527 x 389 1161 x 389 884 x 527 1381 x 527 1876 x 5271161 x 884 1795 x 884 2429 x 884 3062 x 884

647 x 509 1281 x 509 1004 x 647 1501 x 647 1996 x 6471281 x 1004 1915 x 1004 2549 x 1004 3182 x 1004

606060606060606060

438078115149159233308383

555553311

AccessoiresGS30D

ValbeveiligingsroostersAfzonderlijk gearticuleerd rooster voor de bescherming van materiaal

623001656230016662300167

GS30D 075075GS30D 150075GS30D 22507 5

132435

111

HANDGREEPPaar hakenPaar haken van verzinkt staal met handgreep voor het hanteren van telecomdeksels

517082 HAKEN MET HANDGREEP

2 1

Voor andere afsluitinrichtingen met driehoekige, scharnierende deksels van de gamma "Klassieke TI"- "DT4SA, H120" - "DT4S APT1, H100", klasse C250, D400 en F900, zie pagina's, B2, B3 en B4 van "Diverse netwerken".

362

362

362

Page 70: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016 Telecom Netwerken

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20E6

Page 71: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 F1

F2 Gamma AG

F4 Gamma FF / SW

F6 Lynx®, een alternatieve oplossing

F8 Beschermroosters

Page 72: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016 Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20F2

EJ producten vervaardigd uit gelast staal

Een creatie begint altijd met kleine dingen, kleine onderdelen, die worden gesneden, aan elkaar gezet, gevouwen, geassembleerd en uiteindelijk gelast om vorm te geven aan de meest uiteenlopende afsluitinrichtingen voor uw netwerken. Daarom bevestigt EJ zijn creativiteit en reactiviteit om u de beste oplossingen te bieden van gegalvaniseerd gelast staal, roestvrij staal, aluminium enz.

om vorm te geven aan al uw projecten

Page 73: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 F3

Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

Gamma AGEJ TOEZICHTSLUIKEN MET AFDEKKAP

· Regenwaterdichte afdekking.· Privézone zonder verkeer· Roosters voor waterpompen, waterleidingen, overstort bekkens…

Omschrijving:· Scharnierende afsluitinrichting van verzinkt staal· Scharnierende deksels met openingshulp met torsieveer· Beslag van roestvrij staal· Scharnierbeveiliging met veiligheidssysteem

Afvoer van regenwater = een dak boven uw netwerk!

Muggenwerend ventilatierooster: optioneel

Veiligheidssteun Openingshulp met torsieveren. Beschermt de gebruiker tevens tegen vastklemmen, omdat het putdeksel niet wordt dichtgeslagen bij het sluiten.Montagegaten

aan de binnenkant van het kader voor

meer veiligheid

Page 74: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016 Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20F4

125kN et 400kN technische gegevens benaming vrije opening (mm) masse(kg)

FF 125KN Scharnierende afsluitinrichting.Openingshulp met torsieveren.Vrije opening volledig beschikbaar

OTC vergrendeling OTC sleutel meegeleverd

AS50 FF3S AHV

AS6 FF3S AHV

AS70 FF3S AHV

AS80 FF3S AHV

AS90 FF3S AHV

AS100 FF3S AHV

500 x 500

600 x 600

700 x 700

600 x 600

900 x 900

1000 x 1000

79

93

121

140

160

188

FF 400KN AS50 FF4S AHV

AS60 FF4S AHV

AS70 FF4S AHV

AS80 FF4S AHV

AS90 FF4S AHV

AS100 FF4S AHV

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

89

117

132

154

170

194

Page 75: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 F5

Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

Gamme FF / SWEJ OPLOSSING OP MAAT

Voor de roosterafdekking van alle ondergrondsegangen, rioleringswerken, technische kamers,stedelijke infrastructuur

Omschrijving:· Scharnierende afsluitinrichting van verzinkt staal· Scharnierende deksels met dichtvalbeveiliging d.m.v. een steun· Buitenkant deksels van traanplaat· Beslag van roestvrij staal

Volledig vrije opening

Vergrendeling naar keuze

Ouverture à 95°

De deksels worden vastgeklemd door pallen om de waterdichtheid te garanderen

Veiligheidssteun

Verborgen en beschermd scharnier

Openingshulp met torsieveren. Beschermt de gebruiker tevens tegen vastklemmen, omdat het putdeksel niet wordt dichtgeslagen bij het sluiten.

Geurdichte afdichting (optie)

Hanteringsstukken (kunnen voor het installeren worden afgezaagd)

IPE-profiel

De hanteringsstukken kunnen op de bouwplaats worden verwijderd voorafgaande aan de installatie

Volledig vrije opening

Veiligheidsrooster met automatische blokkeer-stand (optie)

Verankeringsbeugel voor het hanteren en afstellenvan de zitting van het kader bij het verankeren

Vergrendeling naar keuze

Opening van 95°

De deksels worden vastgeklemd door pallen om de waterdichtheid te garanderen

Veiligheidssteun

Verborgen en beschermd scharnier

Openingshulp met torsieveren. Beschermt de gebruiker tevens tegen vastklemmen, omdat het putdeksel niet wordt dichtgeslagen bij het sluiten.

Antigeur afdichting (optie)

Verankeringsbeugel voor het hanteren en afstellen van de zitting van het kader bij het verankeren

Page 76: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016 Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20F6

125kN et 400kN technische gegevens benaming vrije opening (mm) masse(kg)

LYNX RS 250kN Vergrendelde afsluitinrichting voor landelijke toepassingen, met openingshulp

Hoogte van de vulling 48 mmOpeningshulp met mechanische veer

Vrije opening volledig beschikbaar

Rondom een uitsparing voor tegels

Geïntegreerde onzichtbare scharniering.

Vergrendeling met behulp van OTC boutOTC sleutel meegeleverd

AS50 RS3S R48 AHV

AS60 RS3S R48 AHV

AS70 RS3S R48 AHV

AS80 RS3S R48 AHV

AS90 RS3S R48 AHV

AS100 RS3S R48 AHV

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

100

115

141

159

200

227

LYNX RS 400kN AS50 RS4S R48 AHV

AS60 RS4S R48 AHV

AS70 RS4S R48 AHV

AS80 RS4S R48 AHV

AS90 RS4S R48 AHV

AS100 RS4S R48 AHV

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

107

125

156

175

215

235

LYNX RS 250kN Hoogte van de vulling 90 mm AS50 RS3S R90 AHV

AS60 RS3S R90 AHV

AS70 RS3S R90 AHV

AS80 RS3S R90 AHV

AS90 RS3S R90 AHV

AS100 RS3S R90 AHV

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

113

131

156

188

226

250

LYNX RS 400kN AS50 RS4S R90 AHV

AS50 RS4S R90 AHV

AS50 RS4S R90 AHV

AS50 RS4S R90 AHV

AS50 RS4S R90 AHV

AS50 RS4S R90 AHV

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

120

141

167

203

244

270

Page 77: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 F7

Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

Lynx®, een alternatieve oplossingDiscretie, operationele veiligheid en een lange levensduur voor uw netwerken

Nieuw! Inwendig scharnierMaak kennis met de RS afwerking, want wat het mooist is tevens het meest discreet

Geluiddempende noppen

Veiligheidsrooster met automatische blokstand: optioneel

Blokkeerbeveiliging van de deksels

Openingshulp met gasveer

Verborgen en beschermd scharnier

Hijsringen

Hanteringsstukken (kunnen voor het installeren worden afgezaagd)

Opening van 90°

Blokkeerbeveiliging van de deksels

De ideale landschapoplossing vooruw mooiste wegen!Voor het afdekken van alle bouwprojecten,openbaar of particulier, van al dan niet standaardtechnische kamers…Lynx is nog altijd DE referentie!

Omschrijving:· Afsluitinrichtingen voor landelijke omgevingen, in verzinkt staal met

geluidsdempende noppen· Scharnierende deksels vergrendeld door OTC schroeven met gasveren

· De deksels kunnen worden gevuld of worden geleverd afgedekt met traanplaat

· Bovenbouw im roestvast staal

Page 78: Benelux Algemene Catalogus 2016

Benelux Algemene Catalogus 2016 Stalen Afsluitinrichtingen

Stalen Afsluitinrichtingen

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20F8

Beschermroosters van verzinkt staalAfsluitbaar met hangslot - Verwisselbaar - Geleverd met kettingen

Andere oplossingen

Statische weerstand· 150 kg ref. GP15· 300 kg ref. GS30

Soort rooster· Gelast rooster met mazen van 50 x 50 mm ref. M05· Staven met tussenafstand van 10 cm ref. J· Vloerrooster ref. W

Soort rooster· Monoblok· 2 tegenover elkaar liggende delen voor de doorgang van materiaal ref. 2

· Afzonderlijk scharnierende baren

Scharnier· Standaard· Automatisch blokkerend op 90° ref. B

Plaatsing· Op steunpoten die in de kamer met expansiebouten worden bevestigd

· Als onderdeel van een EJ afsluitinrichting = neem contact met ons op

Rooster met tweede toegangsluik:Voor de doorgang van apparatuur zonder een rooster volledig te moeten openen

Het is belangrijk om de interactie te controleren van ondergrondse afdekkingen voor apparatuur, voor het vaststellen van dehaalbaarheid en de hoogte van het rooster

Scharnierend rooster met staven en automatische blokstand

Vloerrooster Rooster met automatische blokstand, die onder een afdekking moet worden

bevestigd met expansiebouten

Rooster met staven om de reiniging van de uitrusting toe te laten

Weerstand Structuur Blokstand op 90°

Aantal delen Opening van het bouw-werk

Tweede toegang

150 kg 300 kg Rooster 50 Baren Vloerrooster Nee Ja Afmetingen O x O’ Opening toegang P x P’

GP15 GS30 M05 J W - B 1 2 O xxx cm xxx cm P xxx cm xxx cm

GP15 M05 1 O 150 075 P 025 025

Afzonderlijke barenScharnier met automatische terugslag

BalustradesVisuele beveiliging met afzetting door ketting.· Palen worden opgenomen in het bouwwerk· Oplossingen met bevestiging door

expansiebouten of met inbouw in de afdekking zelf (Op aanvraag)

Page 79: Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor Stadsinrichting

Benelux Algemene Catalogus 2016 Oplossingen voor Stadsinrichting

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 G1

G2 - G3 Bescherming en decoratie van bomen

G3 Wegbeveiligingsmateriaal

G4 Afdekkingen voor landelijke omgeving

Page 80: Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor Stadsinrichting

Benelux Algemene Catalogus 2016 Oplossingen voor Stadsinrichting

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20G2

Bescherming en decoratie van bomen

technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

Min.gewicht

Verpakking

GA BoomroosterMet 8 gegoten elementen in gietijzer1 laag zwart geschilderd met wateroplosbare verf

Optie: · Epoxy bekleding

350817

350818

350819

350820

350821

350822

350823

350824

350825

350826

350827

GA 4

GA 5

GA 6

GA 7

GA 8

GA 25

GA 26

GA 27

GA 28

GA 29

GA 30

Ø 400

Ø 500

Ø 600

Ø 700

Ø 800

Ø 500

Ø 600

Ø 700

Ø 800

Ø 900

Ø 1000

Ø 1070

Ø 1200

Ø 1300

Ø 1400

Ø 1500

Ø 2000

Ø 2000

Ø 2000

Ø 2000

Ø 2000

Ø 2000

53

66

74

78

86

167

161

152

146

149

138

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GAVP ROND MODELBoomroosterMet 4 elementen in gietijzer1 laag zwart geschilderd met wateroplosbare verf

Opties: · Rooster met niet-doorstoken openingen ref. P· Epoxy bekleding

350851

350777

350896

350837

GAVP 426

GAVP 428

GAVP 429

GAVP 430

Ø 600

Ø 800

Ø 900

Ø 1000

Ø 2000

Ø 2000

Ø 2000

Ø 2000

148

135

132

123

1

1

1

1

GAVP VIERKANT MODEL Boomrooster Met 4 gegoten elementen in gietijzer1 laag zwart geschilderd met wateroplosbare verf

Opties: · Rooster met niet-doorstoken openingen ref. P· Epoxy bekleding

350880

350881

350882

350883

GAVP 416 SC

GAVP 418 SC

GAVP 419 SC

GAVP 430 SC

Ø 600

Ø 800

Ø 900

Ø 1000

1414 x 1414

1414 x 1414

1414 x 1414

1414 x 1414

92

79

76

72

1

1

1

1

Page 81: Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor Stadsinrichting

Benelux Algemene Catalogus 2016 Oplossingen voor Stadsinrichting

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20 G3

Bescherming en decoratie van bomen

technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

Min.gewicht

Verpakking

GAVL BoomroosterMet 4 elementen in gietijzer Openingen van minder dan 20 mm breed (Personen met Beperkte MobiliteitHoekrand kader Steunkader om de gietijzeren elementen samen te houden Rooster en kader met epoxy bekleding Zwart RAL 9007

Optie: · RAL kleur naar keuze

350487 GAVL 897 Ø 550 1800 x 1800 247 1

STALEN BOOMROOSTERS Verzinkt stalen boomrooster op maatHoekstuk omtrekkader 30 x 30 x 30 mmRooster met 2 mini-elementen, bovenkant gladde plaat of reliëfplaatAanpassing van openingen of logo's op aanvraagVoor een andere bekleding dan zinkcoating: op aanvraagWeerstand door steun op van beton voorzien netwerk of direct op de grond

Alle afmetingen op aanvraag:Geometrische vorm / Buitenafmetingen / Kraagopening

Wegbeveiligingsma-teriaal

VOETGEVOELIGHEIDS-PLATEN

WaakzaamheidGietijzeren plaat bestemd voor personen met visuele beperkingen. Bolvormig of vierkantig reliëf om de voetganger waakzaam te maken

Optie: · RAL kleur naar keuze

522822

522821PODS 542

PODC 542

490 x 415 x 20

490 x 415 x 20

15

16

10

10

Page 82: Benelux Algemene Catalogus 2016

Oplossingen voor Stadsinrichting

Benelux Algemene Catalogus 2016 Oplossingen voor Stadsinrichting

ejco.com + 32 (0) 2 769 72 20G4

Afsluitingsinrichtingen technische gegevens productcode benaming vrije opening (mm)

afmetingen (mm)

hoogte (mm)

Min.gewicht

Verpakking

D400 / C250SOLO 7 SP Scharnierende afsluitinrichting voor

verharde wegScharnierend, dichtvalbeveiliging bij 90°Zitting met elastomeer ringDichting rondom het putdeksel

Opties: · OTCI vergrendeling · Ventilatie

In afwach-

ting

In afwach-

ting

SOLO 7 SPL. H125

D400 COPRO

SOLO 7 SP.C. H125

C250 BENOR

Ø 714

Ø 714

900 x 900

900 x 900

125

125

123

123

10

10

250kNRRC250kN

Afsluitinrichting met op te vullen deksel. Zitting met continue elastomeer ring. Vulling met straatstenen met vrije hoogte van 75 mm + 10 mm Vierkant kader / Vierkante opening

Optie: · Deksel gevuld met NF gecertificeerd beton

510812

510813

510814

RRC 350

RRC 500

RRC 650

300 x 300

450 x 450

600 x 600

410 x 410

570 x 570

740 x 740

100

100

100

35

58

82

30

20

10

C2503P ERMATIC®

C250Waterdichte afsluitinrichting gevuld met straatstenen.Bewerkte kaderzittingen en dekselsWaterdicht door waterafstotend vetNetto vulhoogte 100 mm + 25 mmBediening met een als accessoire verkochte EM sleutel

Opties: · Vergrendeling door CHC of OTCN schroeven· Voor geulen en meerdelige deksels met steunbalken zie catalogus ERMATIC®

514512 3P 060 060 600 x 600 710 x 800 80 100 1

Page 83: Benelux Algemene Catalogus 2016

ejco.com ejco.com+ 32 (0) 2 769 72 20 + 32 (0) 2 769 72 20

Plaatsingsaanbevelingen

Belangrijk: gasveren

Er zijn geen normen of definitieve richtlijnen voor het gebruik van de afsluitinrichtingen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om het werkvan de bouwondernemingen die de opdracht uitvoeren te vereenvoudigen. Zij zijn daarom van algemene aard en van toepassing op situaties zonder bijzondere problemen.

Veiligheidsregel voor het demonteren van gasveren· Een gasveer onder druk mag nooit worden gedemonteerd.· Indien demonteren noodzakelijk is: controleren of de eindkappen van de veer vrij op hun bevestigingsassen bewegen. Als dit niet het geval is, moet de veer verplicht worden geneutraliseerd.

Procedure voor het neutraliseren van verenGasveren hebben een druk tussen 20 en 180 bar en moeten daarom verplicht worden geneutraliseerd, voordat ze als schroot worden weggedaan.Om redenen van veiligheid dient de volgende procedure in acht te worden genomen:· Draai de buis enigszins vast in een bankschroef.· Snijd de buis loodrecht op de as open over een lengte van 30 tot 35 mm vanaf de onderkant van de buis.

Voor deze bewerking:· Moet men een veiligheidsbril dragen.· Een handijzerzaag gebruiken.· Een doek op het zaagblad plaatsen.· Zodra men een fluitend geluid hoort, stoppen met zagen.Het gas is volledig verdwenen wanneer de steel gemakkelijk met de handkan worden verschoven.

De bouwondernemingen die de afsluitinrichtingen installeren beslissen zelf over eventuele wijzigingen of verbeteringen die noodzakelijk worden geachtvoor alle afzonderlijke gevallen. EJ wijst er hierbij op dat deze aanbevelingen ter informatie worden gegeven en dat de bouwondernemingen de nodigeruimte hebben om zelf alle beslissingen te nemen voor het installeren en de volle verantwoordelijkheid dragen in geval van incidenten.

Sponning (Fig. a)· Houd rekening met de sponning door 30 cm toe te voegen aan de zijkanten en 10 aan de hoogte van het kader.

· Materiaal weghakken tot aan het massieve ongescheurde beton aan de onderkant van de vorm.

· Het oppervlak van de sponning schoonmaken om alle sporen van stof, modder en vet te verwijderen.

Het kader installeren,waterpas maken, bekisten (Fig. b)· Laat het kader zakken in de ankersponning.· Het kader centreren in de uitsparing (het kader mag in geen geval vrijdragend worden geïnstalleerd over de vrije opening).

· Plaats het kader waterpas met een passende methode (bijvoorbeeld met behulp van rijgdraad).

· Bekisten.· In geval van afsluitinrichtingen met grote en dunne kaders (bijvoorbeeld stalen gelaste kaders van klasse B125/C250 of van afsluitinrichtingen met bewerkte zittingvlakken, moeten de deksels worden geïnstalleerd en gecontroleerd of ze passen voor een optimale stabiliteit.

Verankeren (Fig. c)· Verankeringsbeton voorzien volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Snelbeton zonder krimp wordt aanbevolen als de normale droogtijd van het beton (minstens 7 dagen) onzeker is.

· Het beton aandrukken onder het kader (het beton moet langs de hele bekisting worden aangedrukt). De grondplaat van het kader moet met zijn hele vlak op het verankeringsmateriaal rusten, voor een goede verdeling van de belasting van het verkeer.

· De sponning volledig aanvullen, behalve indien er een afwerkingslaag moet worden toegevoegd. In dat geval moet er een dikte van 20 mm worden vrij gelaten.

· De verse verankeringen beschermen met natte zakken of met een uithardingsproduct om overmatig drogen te voorkomen en te wachten tot beton volledig is gehard.

Afwerking en openstellen voor verkeer· Verwijder de bekisting. · Eventueel een afwerkingsmortel aanbrengen.· Eventueel het asfalt verdichten.· Het deksel in het kader plaatsen en controleren of het goed blijft zitten (eventueel de draagvlakken schoonmaken).

· Openstellen voor verkeer.

(Fig. a) (Fig. b) (Fig. c)

Meer dan 30 jaar geschiedenis… Het jaar 1980: begin van de samenwerking tussen gieterij NORINCO gevestigd in MERU in het departement Oise en Bernard CASSART, geboren in een familie van metaalhandelaars. Zoekend naar een eigen weg, wordt er een overeenkomst getekend voor de exclusieve distributie in België van NORINCO producten (en af en toe voor het Groothertogdom Luxemburg en Nederland).

Deze banden werden nog eens versterkt in 1987 door de uitbreiding van het productenaanbod als gevolg van de industriële ontwikkelingen van NORINCO.

Begin 2012 leidde deze voor beide partijen vruchtbare samenwerking de firma BERNARD CASSART & CIE om deel te worden van de groep die later EJ zou worden als algemene distributeur voor de BENELUX.

Onder deze nieuwe EJ identiteit, engageert het bedrijf, met productiecentra dichtbij (waaronder in Picardië en in de Ardennen maar ook in Duitsland en Engeland), onberispelijke diensten te leveren aan zijn klanten en partners.

Page 84: Benelux Algemene Catalogus 2016

BeneluxPaapsemlaan 11B B5,B-1070 BrusselTel + 32 (0)2 769 72 20Fax + 32 (0)2 771 63 76email: [email protected]

Amerika +1 800 874 4100

EMEAEuropa (Afrikaen Midden-Oosten)+ 33 3 44 08 28 00

Azië-Stille Oceaan+61 73216 5000

Ben

elux

Alg

emen

e C

atal

ogus

201

6

ejco.com

BeneluxAlgemene Catalogus 2016

Geregistreerdemerken

NORINCO® TELECOM®

SELFLEVEL®

ERMATIC®

CHILDSAFETY®

DEFENSO®

NORGUSS®

CABLECOM® NORLONG®

MAXIMO® AQUERA®

Benelux Algemene Catalogus 2016 EJ© 2016