Bedrijfshulpverlening - Studio Yota

2
Judith Koole Langegracht 12 4421 EX Kapelle telefoon: 06 - 23 16 83 21 e-mail: [email protected] www.ehbovoorjou.nl Bedrijfshulpverlening

Transcript of Bedrijfshulpverlening - Studio Yota

Page 1: Bedrijfshulpverlening - Studio Yota

Judith KooleLangegracht 12 4421 EX Kapelletelefoon: 06 - 23 16 83 21e-mail: [email protected] Bedrijfshulpverlening

Page 2: Bedrijfshulpverlening - Studio Yota

BedrijfshulpverleningSafety First, ook in uw bedrijf!

Een werkgever moet ervoor zorgen dat zijn medewerkers veilig kunnen werken. Dit geldt voor alle bedrijfstakken: of u nu een productiebedrijf hebt,

diensten verleent of bijvoorbeeld agrariër bent.

Het hangt van de omvang en de activiteiten van uw bedrijf af hoe de bedrijfshulpverlening moet worden georganiseerd. De risico’s moeten in kaart

worden gebracht en er moeten maatregelen worden getroffen om deze risico’s te beperken.

Omdat u als werkgever nu eenmaal niet elk risico kunt uitsluiten, bent u wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers adequaat hulp kunnen bieden tijdens een noodsituatie. U bent daarbij niet alleen

verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers, maar ook voor die van uw klanten en bezoekers.

Hoe zit het dan als uw medewerkers op locatie werken, bijvoorbeeld bij uw klanten aan huis of onderweg? Ook dan bent u als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat zij veilig kunnen werken en hulp kunnen bieden in geval

van nood.

Safety First, bedrijfshulpverlening voor u.

Safety First leidt uw medewerkers op tot gecertificeerde bedrijfshulpverleners. De Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

bestaat uit de modules● niet-spoedeisende Eerste Hulp,

● spoedeisende Eerste Hulp,● brandbestrijding en● ontruiming.

De opleiding duurt in totaal 16 uur en wordt afgesloten met een toetsing van de praktische vaardigheden door de

instructeur en met een schriftelijk examen.Uw medewerkers kunnen zich voor deze opleiding en de

jaarlijkse herhalingsles aanmelden via onze website www.ehbovoorjou.nl

Safety First, maatwerk voor bedrijven.

Wilt u meerdere medewerkers laten opleiden? Dan is het voor u wellicht interessant om de opleiding in uw eigen bedrijf te laten plaatsvinden.

Wij stellen voor u een opleiding samen die is afgestemd op de specifieke risico’s en omstandigheden binnen uw bedrijf of bedrijfstak. Als u wilt, dan kunnen wij de incompanytraining combineren met een ontruimingsoefening

op locatie. Op die manier krijgen uw medewerkers een opleiding die helemaal ‘to the point’ is.

Safety First, training together.

Wilt u slechts enkele medewerkers laten opleiden tot

bedrijfshulpverlener en wilt u toch de voordelen van een incompanytraining die is afgestemd op de

specifieke omstandigheden in uw bedrijfstak? Kiest u dan voor het ‘training together’ concept van Safety First.

U bundelt uw krachten met collega-ondernemers uit uw branche of omgeving. Een van u stelt zijn

bedrijfsruimte beschikbaar en u levert samen de cursisten aan. Safety First stemt de inhoud van de opleiding af op het gezamenlijke risicoprofiel van de deelnemende bedrijven.

Safety First staat voor kwaliteit.

Safety First combineert een ontspannen sfeer met een professionele en zakelijke dienstverlening. Persoonlijk contact en een efficiënte werkwijze staan hierbij centraal.

Wij maken gebruik van de nieuwste lesmaterialen en werken en examineren volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad

(NRR) en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Wij verzorgen tevens opleidingen Eerste Hulp, reanimatie en AED-gebruik.

Bezoekt u ook eens onze webshop met verbandmiddelen, verbanddozen en

evacuatiemiddelen voor kinderdagverblijven via www.ehbovoorjou.nl