Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

of 68 /68
Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands NL APACHE 700XR/MINI HANDLEIDING UK APACHE 700XR/MINI MANUAL DE APACHE 700XR/MINI ANLEITUNG FR APACHE 700XR/MINI NOTICE V2.5 EU WWW . APACHE700XR . COM

Embed Size (px)

description

FR A pAche 700XR/M iNi Notice de A pAche 700XR/M iNi ANLeitUNg NL A pAche 700XR/M iNi hANdLeidiNg N e d e r la n d s N e d e r la n d s N e d e r la n d s N e d e r la n d s V2.5 EU 1.1 Wachtwoord Elke SMS start met het ingeven van het wachtwoord (standaard 1234) Voorbeeld: P.1234A.0541122333.0544455666 Het commando P. het wachtwoord is 1234 Het commando A. is het toevoegen van een nieuw telefoonnummer aan de telefoonlijst, in dit voorbeeld: 0541122333 en 0544455666 2

Transcript of Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Page 1: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

NL ApAche 700XR/MiNi hANdLeidiNg

UK ApAche 700XR/MiNi MANUAL

de ApAche 700XR/MiNi ANLeitUNg

FR ApAche 700XR/MiNi Notice

V2.5 EU

w w w . A P A C H E 7 0 0 X R . c o m

Page 2: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

2

1. Snel aan de slag

De Apache 700XR Mini is bedoeld om automatische toegangen op afstand te bedienen. Daarbij maakt hij gebruik van een telefoonnummer als toegangs-code, door middel van nummerherkenning. Een uitgebreide beschrijving van dit apparaat vindt u op http://www.apache700xr.com.

De Apache 700XR Mini werkt met zowel abonnement als prepaid Sim kaarten. Indien u een prepaid kaart gebruikt, let er dan op dat u een provider neemt waarbij het beltegoed niet verloopt of zo lang mogelijk bruikbaar is. Sommige prepaid kaarten dienen 1 x per jaar opgewaardeerd te worden. Zorg dat de kaart al geactiveerd is voordat u deze in de Apache 700XR mini plaatst en dat de pincode en voice mail zijn uitgeschakeld, de Apache is dan meteen klaar voor gebruik. Wacht na het aansluiten van de spanning ongeveer 2 minuten. De Apache gaat zich na het aansluiten van de spanning eerst aanmelden bij de provider.U kunt de Apache door middel van de onderstaande commando’s program-meren.

2. commando’s

1.1 Wachtwoord Elke SMS start met het ingeven van het wachtwoord (standaard 1234) Voorbeeld: P.1234A.0541122333.0544455666 Het commando P. het wachtwoord is 1234 Het commando A. is het toevoegen van een nieuw telefoonnummer aan de telefoonlijst, in dit voorbeeld: 0541122333 en 0544455666

Page 3: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

3

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

1.2 Toevoegen van een nieuw telefoonnummer A.telefoonnummer.telefoonnummer... Het toevoegen van nieuwe telefoonnummers aan de telefoonlijst Voorbeeld: P.1234A.0547512152.0525874525 De telefoonnummers 0547512152 en 0525874525 worden toegevoegd aan de telefoonlijst. Indien er meer nummers tegelijk aan de telefoonlijst moeten wor-den toegevoegd plaats dan een punt tussen de telefoonnummers, de maximale SMS lengte kan worden gebruikt.

1.3 Toevoegen van een speciaal telefoonnummer AS.telefoonnummer.1.van tijd.tot tijd.weekdagen Het toevoegen van een speciaal telefoonnummer aan de speciale telefoonlijst, met toegang op vaste uren en vaste dagen van de week. De van tijd en tot tijd moeten worden ingegeven zonder tekens tussen de uren en minuten (UUMM). Voorbeeld 1: P.1234AS.058126248.1.1130.1540.135 Telefoonnummer 058126248 heeft toegang van 11:30 tot 15:40 op Zondag, Dinsdag en Donderdag (1234567 zijn de weekdagen, beginnend op zondag). Voorbeeld 2: P.1234AS.058126248.1.2300.0200.24 Telefoonnummer 058126248 heeft toegang van 23:30 tot 02:00 op Maandag en Woensdag. AS.telefoonnummer.3.aantal X toegang Het toevoegen van een speciaal telefoonnummer aan de speciale telefoonlijst met gelimiteerde toegang. Voorbeeld 1: P.1234AS.058126248.3.6 Telefoonnummer 058126248 heeft in totaal 6 X toegang Voorbeeld 2: P.1234AS.058126248.3.11 Telefoonnummer 058126248 heeft in totaal 11 X toegang

Page 4: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

4

1.4 Verwijderen van een telefoonnummer D.telefoonnummer.telefoonnummer Het verwijderen van telefoonnummers uit de ‘gewone’ telefoonlijst. Voorbeeld: P.1234D.0542684284.0542358721 Telefoonnummer 0542684284 en 0542358721 worden verwijderd uit de ‘gewone’ telefoonlijst. Indien er meer nummers tegelijk uit de telefoonlijst moeten worden verwijderd plaats dan een punt tussen de telefoonnummers, de maximale SMS lengte kan worden gebruikt.

1.5 Verwijderen van een speciaal telefoonnummer DS.telefoonnummer.telefoonnummer Het verwijderen van telefoonnummers uit de speciale telefoonlijst. Voorbeeld: P.1234DS.0542684284.0542358721 De telefoonnummers 0542684284 en 0542358721worden verwijderd uit de speciale telefoonlijst Indien er meer nummers tegelijk uit de telefoonlijst moeten worden verwijderd plaats dan een punt tussen de telefoonnummers, de maxi-male SMS lengte kan worden gebruikt. 1.6 Instellen puls-tijd (gevorderden) GOD.lengte puls tijd De lengte van de pulstijd instellen, Maximum 60 seconden. Voorbeeld: P.1234GOD.7 De puls is dan ingesteld op 7 seconden. 1.7 Klok automatisch instellen CU Klok automatisch instellen, ingesteld aan de tijd die meegezonden wordt met de SMS. Voorbeeld: P.1234CU 1.8 Nieuw wachtwoord NP.nieuw wachtwoord Het instellen van een nieuw wachtwoord van de Apache. (bewaar deze goed, deze is van belang bij elke instelling die gewijzigd moet worden. Bij zoek raken van het wachtwoord moet de module retour naar de fabrikant) Voorbeeld: P.1234NP.4321 Het wachtwoord wordt veranderd in 4321

Page 5: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

5

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

1.9 In / Uitschakelen EN.1.0 Het in- en uitschakelen van de Apache 700XR. Voorbeeld 1: P.1234EN.1 Schakelt de Apache 700XR in Voorbeeld 2: P.1234EN.0 Schakelt de Apache 700XR uit. 1.10 Opvragen instellingen INFO Het opvragen van diverse instellingen van de Apache 700XR: · Het aantal gebruikte nummers in de ‘gewone’telefoonlijst · Het aantal gebruikte nummers in de speciale telefoonlijst · Ontvangst sterkte · Apache 700XR in of uitgeschakeld Voorbeeld: P.1234INFO 1.11 Resetten van de Apache 700XR RESET Het resetten van de Apache 700XR (opnieuw opstarten) Voorbeeld: P.1234RESET 1.12 In- en uitschakelen telefoonlijst OPEN.1.0 Het in- en uitschakelen van de telefoonlijst. Voorbeeld 1: P.1234OPEN.0 Schakelt de telefoonlijst in (alleen telefoonnummers die voorkomen in de tele-foonlijst kunnen de Apache 700XR laten schakelen) Voorbeeld 2: P.1234OPEN.1 Schakelt de telefoonlijst uit (alle telefoonnummers kunnen de Apache 700XR laten schakelen).

Page 6: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

6

3. Aansluiting / technische gegevens

Technische gegevens:

GSM frequentie: Quad band: GSM 850/900/1800/1900MHz

Voeding: 5-24Vdc

Werktemperatuur: -20°C tot +70°C

Afmetingen (voet): 85mm x 48m x 21m

Gewicht: 60g

RoHS, WEEE: Alle hardwarecomponenten zijn volledig overeen-stemmend met de EU RoHS en WEEE richtlijnen

Rood: Input / Output voeding 5-24 Vdc Zwart: Massa / MinGeel: COMMONGroen: Relais normally openBlauw: Relais normally closed

Wanneer u een maakcontact wenst (Normally open) gebruikt u de gele en de groende draad. Wanneer u een verbreekcontact wilt (Normally closed) gebruikt u de gele en de blauwe draad.

connector voor GSM antenneRood

ZwartGeelGroenBlauw

Page 7: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

7

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Eisen aan de voeding

De DC voeding moet in verbinding staan met de POWER input: • Input voltage range 5 - 24V DC • Geadviseerde voeding: 1,2A @12V • Voeding rimpel: max. 120mV • Voeding / amperage in stand-by mode: 20mA @ 12V • Voeding / amperage in communicatie mode: 100mA @ 12V

De voeding van de APACHE dient 5-24Vdc te zijn en in staat te zijn om een piek te kunnen leveren tijdens een actieve schakeling. Een interne zekering zorgt voor veilige elektrische overdracht, volgens EN60950. Deze zekering is niet vervangbaar. Het toepassen van een smeltze-kering in de XR wordt geadviseerd indien gebruik wordt gemaakt van voer-tuigen met 24Volt spanning, zoals vrachtwagens. De aansluitspanning moet overeenstemmend zijn met de EN60950-richtlijnen.

Page 8: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

8

4. Programmeren d.m.v. Apache Modem

Indien u veel nummers tegelijk in de Apache wilt programmeren, ofwel een makkelijk beheer wilt hebben over alle nummers die reeds in de Apache gepro-grammeerd staan, kunt u de Apache 700XR Modem gebruiken. Met deze unit kunt u inbellen op de Apache Mini, waar ook ter wereld. Hieronder begint de beschrijving van de Modem.

Voor het aanzetten van de 700XR modem, dient de RS232 aansluitkabel tussen de Apache 700XR modem en de PC aangesloten te zijn. Tevens dient de bijgeleverde kleine antenne op de unit gemonteerd te zijn.Na het opstarten van uw PC dient u de juiste compoort te kiezen voor de communicatie met de modem.

Als u de juiste compoort heeft gekozen dient u via het popup schermpje de optie “Gebruik modem” te kiezen. Het invulscherm “Unit telefoonnummer” wordt nu vrijgegeven en u kunt het nummer van de simkaart van de Apache unit waarmee u contact wil maken invullen. Denk eraan dat u ook het juiste wachtwoord(nummer) invult wat bij de unit in het veld hoort!

Page 9: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

9

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Druk nu op “OK” en de instellingen zijn correct ingevoerd. Vervolgens drukt u op ‘Verbind met Unit’. De modem zal verbinding maken met de externe Apache Unit. Nadat de verbinding tot stand is gekomen, kunt u met de externe Apache unit exact hetzelfde doen als wanneer u via de kabel contact zou hebben.

Beschrijving van de software

Taal instelling

Verbind met Unit

Communicatie selectie COM 1-16 of Modem

Opslaan als

Opslaan Back-up openen vanaf de computer

Page 10: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

10

Telefoonnummer toevoegen

• Op deze pagina kunt u alle reguliere telefoonnummers noteren, die de APACHE unit activeert.

• De telefoonnummers welke hier worden ingevoerd zijn niet aan een tijd of datum gebonden.

• De lijst heeft 1600 invoervakken. Er kunnen dus 1600 telefoonnummers worden toegevoegd.

• Om een nieuw telefoonnummer te laden, dient u de 3 lege invoerboxen te gebruiken.

Na invoer klik op Stel in. De nieuwe gebruiker staat nu in de lijst.

• Om een lange nieuwe telefoonlijst te laden, gebruikt u de optie Import van Excel. Hierdoor kunt u makkelijker telefoonnumers invoeren.

Page 11: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

11

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

• Om een Excellijst voor het eerst te gebruiken, gebruikt u de optie Export vanExcel. Na het klikken op deze knop, wordt u gevraagd waar u het bestand wiltopslaan. Selecteer de gewenste locatie en open vervolgens het bestand. Dit ziet er ongeveer als volgt uit:

In de lege vakken kunt u alle nummers, gekoppeld aan de naam invoeren. Let wel opdat u alleen cijfers invult bij het telefoonnummer!

• Om de de telefoonlijst te vergelijken met de telefoonlijst in de APACHE unit, dient u te klikken op Snel vergelijken.

• Wanneer er een nieuw telefoonnummer is toegevoegd in de softwarelijst, is het telefoonnummer geel gemarkeerd. Eenmaal toegevoegd aan de lijst in de APACHE unit, wordt het nummer groen gemarkeerd.

• De Schrijf alle nummers naar unit knop, zorgt ervoor dat alle nummers wordenopgeslagen op de APACHE unit. U kunt het proces onderbreken door op STOPte drukken, wanneer alle nummers groen zijn gemarkeerd.

• Wanneer u naar een nummer zoekt in de telefoonlijst, kunt u gebruik maken van de zoekfunctie in de 3 lege invoerboxen.

• LET OP: rechts onderin het scherm wordt de verbindingstatus weergegeven.Verbonden met unit of Niet verbonden met unit

Page 12: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

12

Toevoegen van ‘speciale telefoonnummers’

• Op deze pagina kunt u alle telefoonnummers toevoegen die de APACHE unit kunnen activeren.

• De telefoonnummers welke hier worden ingevoerd zijn wel aan tijd of datum gebonden.

• Er zijn 400 invoervakken. Er kunnen dus 400 ‘speciale’ telefoonnummers worden toegevoegd.

• Om een nieuw telefoonnummer te laden, dient u de 3 lege invoerboxen te gebruiken. Daarna dient u te kiezen uit 3 opties. Te weten: Van tijd tot tijd, Van datum tot datum of Een aantal keren toegang. Bij Van tijd tot tijd dient u dedag van de week in te voeren in de tijd boxen. Bij Van datum tot datum dient ude van datum tot datum in te vullen. Bij een aantal keren toegang dient u hetaantal malen toegang in te vullen.

Page 13: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

13

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

• Om een lange nieuwe telefoonlijst te laden, gebruikt u de optie Import van Excel. Om een Excellijst voor het eerst te gebruiken, gebruikt u de optie Exportvan Excel.

• Wanneer er een nieuw telefoonnummer is toegevoegd in de softwarelijst, is het telefoonnummer geel gemarkeerd. Eenmaal toegevoegd aan de lijst van de APACHEunit, word het nummer groen gemarkeerd.

• Na invoer van een telefoonnummer en de opties, klik op Stel in. De nieuwe gebruikerstaat nu in de lijst.

Page 14: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

14

Diverse instellingen

Page 15: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

15

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

• Op deze pagina kunt u alle diverse instellingen instellen die de APACHE unit activeren.

• Unit naam: De naam van de unit.

• Unit tijd: stelt de tijd in voor ‘speciale’ telefoonnummers en log.

• Unit wachtwoord: verandert het wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord voorde SMS als voor de RS232 of CSD connectie.

• Klok update SMS: unit kan de tijd doorkrijgen door eigen SMS, hier dient u hetnummer in te vullen van de unit. Bij spanningsuitval zal de unit zichzelf een SMS sturen wanneer de unit weer online is. De tijd van de unit wordt dan weer ingesteld met de tijd uit de SMS.

• Band selectie: 4 opties voor de band selectie van Europa en Noord Amerika.

• Versie: De unit software versie.

• Ontvangst: geeft het ontvangstpercentage weer van de unit. Onder de 30%wordt gezien als zwak ontvangst. Verandering van de plaats van de unit/an-tenne kan zorgen voor beter ontvangst.

• Schakeltijd: geeft de schakelduur van het relais weer. (maximaal 60 secon-den, standaard 3 seconden).

Page 16: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

16

Log

• Op deze pagina wordt iedere oproep geregistreerd.

• Log gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Microsoft Excel.

• Er kunnen 1000 logs worden opgeslagen.

De modem funconeert met software vanaf versie 0.0.14

Page 17: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

17

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Parts United verklaart dat het product, Apache 700XR/Mini EZgate Terminal,Voldoet aan de essentiële eisen van de 89/336/EEC richtlijn.De volgende standaarden zijn toegepast:EMC Test Certificate EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 EN 301 489-1 V1.3.1: 2005 FCC Part 15, Sub-part B, Class BRADIO Test Certificate EN 301 511 V9.0.2:2003 Clause 5.2.16 Radiated Spurios Emissions MS Allocated A ChannelType Test Certificate EN 60950-1:2006/A1:2010

De volledige verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website:http://www.apache700xr.com/ce

Page 18: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

18

1. Quick start

The Apache 700XR Mini is designed to control automatic acces. While it uses a phone number as access code, through Caller ID. For a detailed description of this device, see http://www.apache700xr.com.

The Apache 700XR Mini works with contract as well as prepaid Sim cards. When using a prepaid card, notice that some providers let the call credit expire after a certain time. Some prepaid cards have to be upgraded once a year.Be sure the card is activated by your provider before you insert the card in theApache 700XR. Also, disable the PINcode and the voicemail, than the Apache700XR is immediately ready for use. Wait about two minutes after connecting the power. The Apache is gonna sub-scribe itself at the provider.You can program the Apache through the following commands.

2. Commands

1.1 PasswordEvery SMS starts with p:password (standard 1234)Example: P.1234A.0541122333.0544455666The command P. the password is 1234the command A. is add new phone number to the list, in this example: 0541122333 and 0544455666

1.2 Add new phone numberA.phone number,phone number,...Add new phone numbers to the phone listExample: P.1234A.0547512152.0525874525Add 0547512152 and 0525874525 to the phone list. When more phone num-bers have to be added, than put a DOT between the phone numbers, all SMS size can be used.

Page 19: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

19

1.3 Add special new phone numberAS.phone number.1.from time,to time week daysAdd one new special phone number to the special list with specific hours during the week days.The “from time” and the “to time” syntax is HHMM (with no spaces)Example 1: P.1234AS.058126248.1.1130.1540.135Phone number 058126248 will be allowed to enter from 11:30 to 15:40 on Sun-day, Tuesday and Thursday ( 1234567 weekdays starting with sunday)Example 2: P.1234AS.058126248.1.2300.0200.24Phone number 058126248 will be allowed to enter from 23:30 to 02:00 on Monday and Wednesday.

AS.phone number.3.Entries amountAdd one new special phone number to the special list with limited entries amount.Example 1: P.1234AS.058126248.3.6Phone number 058126248 will be allowed to enter 6 timesExample 2: P.1234AS.058126248.3.11Phone number 058126248 will be allowed to enter 11 times

1.4 Delete phone numberD.phone number.phone numberDelete phone numbers from regular phone list.Example: P.1234D.0542684284.0542358721Phone number 0542684284 and 0542358721 deleted from the regular phone list, put comma between the phone numbers, can use all SMS size.When more phone numbers have to be added, than put a DOT between the phone numbers, all SMS size can be used.

Page 20: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

20

1.5 Delete special phone numberDS.phone number.phone numberDelete phone numbers from special phone list.Example: P.1234DS.0542684284.0542358721Phone number 0542684284 and 0542358721 deleted from the special phone list. When more phone numbers have to be added, than put a DOT between the phone numbers, all SMS size can be used. 1.6 Set puls time (advanced)GOD.gate open delaySet the time of the pulse when calling to the unit, Maximum 60 seconds.Example: P.1234GOD.7Set the gate open to 7 second delay.

1.7 Clock updateCUClock update, update the unit’s clock from the SMS send time.Example: P.1234CU

1.8 New passwordNP.new passwordSets new password to the Apache 700XR unit (the CSD password infect also). (be careful with it, when lost, the module have to get back to the manufacturer)Example: P.1234NP.4321 Change the password to 4321

1.9 Enable\DisableEN.1.0Set the Apache 700XR unit to enable or disable.Example 1: P.1234EN.1Enable the Apache 700XR unitExample 2: P.1234EN.0Disable the Apache 700XR unit.

Page 21: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

21

1.10 Get unit informationINFOGet information about the Apache 700XR unit:- Amount of numbers in the phone list- Amount of numbers in the special phone list- Reception level- Apache 700XR Unit Enable\DisableExample: P.1234INFO

1.11 Reset unitRESETReset the Apache 700XR unit from remoteExample: P.1234RESET

1.12 Enable\Disable phone listOPEN.1.0Enable\Disable phone listExample 1: P.1234OPEN.0Enable phone list (Only phone numbers that are in de phone list can disable the Apache 700XR unit)Example 2: P.1234OPEN.1Disable phone list (All phone numbers can disable the Apache 700XR unit).

Page 22: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

22

Connections / technical data

Technical data:

Frequency bands: Quad band: GSM 850/900/1800/1900MHz

Power supply: 5-24Vdc

Operating temperature: -20°C tot +70°C

Dimensions (max): 85mm x 48m x 21m

Weight: 60g

RoHS, WEEE: All hardware components are fully compliant with the EU RoHS and WEEE Directives

Red: Input / Output power 5-24 Vdc Black: GroundYellow: COMMON Green: Normally open RelayBlue: Normally closed Relay

RedBlackYellowGreenBlue

SMA connector for GSM antenna.

Page 23: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

23

Supply voltage requirements

The DC power supply must be connected to the POWER input:• Input voltage range 5 - 24V DC• Nominal voltage 12V DC• Power Supply current rating: min. 1,2A @12V• Power Supply ripple: max. 120mV• Input current in idle mode: 20mA @ 12V• Input average current in communication mode: 100mA @ 12V

The power supply of the APACHE 700XR Terminal has to be a single voltage source of POWER 5V-24Vdc capable of providing a peak during an active transmission. The APACHE 700XR Terminal is protected from supply voltage reversal. An internal fuse ensures an electrical safety according to EN60950. This fuse is not removable. A fast acting fuse 0.8A with melting is necessary to use with the APACHE 700XR Terminal at a 24V power supply system for vehi-cles. The power supply must be compliant with the EN60950 guidelines.

Page 24: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

24

3. Programming through Apache Modem

When you want to program more phone numbers at once, or if you want a clear overview of al the phone numbers registrated, consider an Apache Modem unit. You can connect to the Apache Mini with the modem unit, everywhere in the world. The following text describes the functioning of the modem.

For activating the modem, the RS232 connection cable has to be con-nected from the modem to the PC. Also, the small antenna has to be mounted on the modem.After starting up your PC, you’ll have to choose the correct COM-port for providing acorrect communication with the modem..

When you’ve choosen the correct COM-port, you should check the ‘Use modem’ box that appears in the pop-up box. The entry window “Unit number” is now released and you can add the number of the SIM card of the Apache unit to make the contact complete. Remember that you enter the correct password (number) that belongs to the Apache remote conrtol unit!

Page 25: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

25

Now press “OK” and the settings are entered correctly. Then press “Connect to Unit ‘. The modem will connect to the Apache remote Unit. Once the connection is established, you can use the Apache unit exactly the same as when you would had have contact using the cable.

Software description

Select language

Make connection to the unit

Select connection Modem via CSD

Save as …

Save Open backup unit data from the PC file

Page 26: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

26

Add phone numbers

• At this page enter all regular phone numbers that will activate the APACHE unit.

• Those phone numbers don’t have time or date limitation.

• The list can hold 1600 phone numbers.

• To load new phone number use the 3 blank boxes USER DETAILS.

• After enter a phone number klick on SET. The new user is now on the list.

• To load long list of phone numbers and user names use INPORT FROM EXCEL, this way you can easily add phone numbers.

Page 27: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

27

• Box icon, to make first time excel file use EXPORT TO EXCEL, this way the basic file with all column will be show. After clicking this button you’ll be asked where to save the file. Select de desired location and thereafter open the file. It will look like this:

In the empty boxes you can fill in the phone numbers, coupled to the name. Note: Only fill in numbers at the phone number box!• To compare the phone number list that in the APACHE unit to the list on the PC file, use QUICK COMPARE box icon.

• When new phone number enter to the software list on the index will appear the phone number with yellow marker, after loading the number to the APACHE unit the index marker will change to green.

• The GET PHONE NUMBERS FROM UNIT box icon, allow to get phone num-bers store on the APACHE unit. When all numbers are green the process can be paused by clicking the STOP button.

• When looking for phone number or user name on the list, use the search boxes icon.

Page 28: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

28

• Pay attention on the lower right side of this page there is massage box that give the software to APACHE unit connection status DISCONNECTED FROM UNIT or CONNECTED TO UNIT.

Add special phone numbers

• At this page enter all special phone numbers that will activate the APACHE unit.

• Those phone numbers will have time or date limitation.

• The list can hold 400 phone numbers.

Page 29: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

29

• To load new phone number use the 3 blank boxes on the lower left side of thepage, then select what kind of limitation this phone number will have, there is 3options FROM TIME TO TIME, FROM DATE TO DATE, ENTERY AMOUNT. Forthe FROM TIME TO TIME fill the week day and the time boxes. For the FROM DATE TO DATE file the date to date boxes. For the ENTERIES AMOUNT file the number of entries box.

• To load long list of phone numbers and user names use INPORT FROM EXCEL box icon, to first time excel file use EXPORT TO EXCEL, this way the basic file with all column will be show.

• When new phone number enter to the software list on the index will appear the phone number with yellow marker, after loading the number to the APACHE unit the index marker will change to green.

• To load new phone number to the APACHE700XR unit us the SET box icon. The new user is now on the list.

Page 30: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

30

Miscellaneous

Page 31: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

31

• At this page set all miscellaneous options that will activate the APACHE unit.

• UNIT NAME, for multi gate user, each unit have name.

• UNIT TIME, set time for special phone number and log.

• UNIT PASSWORD, change unit password, same password apply to SMS RS232 or CSD connection.

• SELF CLOCK UPDATE SMS, on unit power up, unit can get the time from selfSMS, fill the SIM number on the unit to this box.

• BAND SELECTION, 4 options for band selection for EUROPE and North America.

• VERSION, get unit software version.

• RECEPTION, get unit reception level under 30% will consider low level, try toimprove GSM antenna location for better reception.

• GATE DELAY, unit set to 3 second normally, for different time delay set this box.

Page 32: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

32

Log

• At this page each call will be register for log report.

• Log can be exported to excel file.

• Unit can save 1000 log lines.

The modem works with soware upward of version 0.0.14

Page 33: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

English

Nederlands

Nederlands

33

Parts United declares that the product, Apache 700XR/Mini EZgate Terminal,Fulfills the essential requirements of the 89/336/EEC directives.The following standards were applied:EMC Test Certificate EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 EN 301 489-1 V1.3.1: 2005 FCC Part 15, Sub-part B, Class BRADIO Test Certificate EN 301 511 V9.0.2:2003 Clause 5.2.16 Radiated Spurios Emissions MS Allocated A ChannelType Test Certificate EN 60950-1:2006/A1:2010

The complete declaration of conformity is available on the website:http://www.apache700xr.com/ce

Page 34: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

34

1. Schnell loslegen

Mit dem Apache 700XR Mini kann man sich per Fernbedienung automatisch einen Zugang verschaffen. Hierzu braucht man eine Telefonnummer als Zu-gangscode, der mittels einer Nummernerkennung funktioniert. Eine ausführli-che Gerätebeschreibung finden Sie auf: http://www.apache700xr.com.

Das Apache 700XR funktioniert sowohl mit Vertrags- als auch mit Prepaid-SIM-Karten. Falls Sie eine Prepaidkarte verwenden, müssen Sie darauf achten, ei-nen Provider zu nehmen, bei dem das Anrufguthaben nicht verfällt und so lange wie möglich verwendet werden kann. Einige Prepaidkarten müssen einmal pro Jahr aufgeladen werden. Warten Sie noch etwa zwei Minuten, sobald Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben. Der Apache wird sich zuerst noch bei dem Provider anmelden. Das Apache-Gerät lässt sich mithilfe der nachfolgenden Befehle programmieren.

2. commando’s

1.1 KennwortJede SMS beginnt mit dem Eingeben des Kennworts (standardmäßig 1234)Beispiel: P.1234A.0541122333.0544455666Befehl P. das Kennwort lautet 1234Der Befehl A. bezieht sich auf das Hinzufügen einer neuen Telefonnummer zur Telefonliste, in diesem Fall: 0541122333 und 0544455666

1.2 Hinzufügen einer neuen TelefonnummerA.Telefonnummer.Telefonnummer…..Das Hinzufügen einer neuen Telefonnummer zur TelefonlisteBeispiel: P.1234A.0547512152.0525874525Die Telefonnummern 0547512152 und 0525874525 wurden zur Telefonliste hinzugefügt, Falls mehrere Nummern gleichzeitig zur Telefonliste hinzugefügt werden müssen,

Page 35: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

35

geben Sie zwischen den Telefonnummern bitte einen Punkt ein. Zur Eingabe steht Ihnen die maximale SMS-Länge zur Verfügung.

1.3 Hinzufügen einer SondertelefonnummerAS.Telefonnummer.1.von-Zeit.bis-Zeit.WochentageHinzufügen einer Sondertelefonnummer zur Sondertelefonliste, mit Zugang zufesten Uhrzeiten und festen Wochentagen Die von-Zeit und bis-Zeit muss jeweils ohne Zeichen zwischen den Stunden und Minuten eingegeben werden (HHMM)Beispiel 1: P.1234AS.058126248.1.1130.1540.135Telefonnummer 058126248 hat Zugang von 11:30 Uhr bis 15:40 Uhr am Sonn-tag, Dienstag und Donnerstag (1234567 sind die Wochentage, beginnend mit dem Sonntag).Beispiel 2: P.1234AS.058126248.1.2300.0200.24Telefonnummer 058126248 hat Zugang von 23:30 Uhr bis 02:00 Uhr am Mon-tag und Mittwoch.

AS.Telefonnummer.3.Anzahl X ZugangHinzufügen einer Sondertelefonnummer zur Sondertelefonliste mit beschränk-tem Zugang.Beispiel 1: P.1234AS.058126248.3.6Telefonnummer 058126248 hat insgesamt 6 X ZugangBeispiel 2: P.1234AS.058126248.3.11Telefonnummer 058126248 hat insgesamt 11 X Zugang

1.4 Entfernen einer TelefonnummerD.Telefonnummer.TelefonnummerEntfernen von Telefonnummern aus der ‚normalen‘ Telefonliste.Beispiel: P.1234D.0542684284.0542358721Telefonnummern 0542684284 und 0542358721 wurden aus der ‚normalen‘ Telefonliste entfernt.Falls mehr Nummern gleichzeitig aus der Telefonliste entfernt werden müssen, geben Sie bitte einen Punkt zwischen den Telefonnummern ein. Zur Eingabe steht Ihnen die maximale SMS-Länge zur Verfügung.

Page 36: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

36

1.5 Entfernen einer SondertelefonnummerDS.Telefonnummer.TelefonnummerEntfernen von Telefonnummern aus der Sondertelefonliste.Beispiel: P.1234DS.0542684284.0542358721Die Telefonnummern 0542684284 und 0542358721 wurden aus der Sonderte-lefonliste entfernt Falls mehrere Nummern gleichzeitig aus der Telefonliste ent-fernt werden müssen, geben Sie bitte einen Punkt zwischen den Telefonnum-mern ein. Zur Eingabe steht Ihnen die maximale SMS-Länge zur Verfügung. 1.6 Einstellen der (erforderlichen) ImpulszeitGOD.Länge ImpulszeitDie Länge der Impulszeit einstellen, maximal 60 Sekunden.Beispiel: P.1234GOD.7Der Impuls ist dann auf 7 Sekunden eingestellt.

1.7 Uhr automatisch einstellenCUUhr automatisch einstellen, eingestellt auf die Zeit, die mit der SMS mitgesen-det wird.Beispiel: P.1234CU

1.8 Neues KennwortNP.neues KennwortEinstellen eines neuen Kennworts für das Apache 700 XR. (Bitte bewahren Sie das Kennwort gut auf, es wird bei jeder Einstellung benötigt, die geändert wird. Wenn das Kennwort verlorengeht, muss das Modul zurück an den Hersteller geschickt werden.)Beispiel: P.1234NP.4321 Das Kennwort wird zu 4321 geändert

Page 37: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

37

1.9 Ein-/AusschaltenEN.1.0Ein- und Ausschalten des Apache 700XR.Beispiel 1: P.1234EN.1Schaltet das Apache 700XR einBeispiel 2: P.1234EN.0Schaltet das Apache 700XR aus.

1.10 Abfragen der EinstellungenINFOAbfragen verschiedener Einstellungen des Apache 700XR:• Anzahl verwendeter Nummern in der ‚normalen‘ Telefonliste• Anzahl verwendeter Nummern in der Sondertelefonliste• Empfangsstärke• Apache 700XR ein- oder ausgeschaltetBeispiel: P.1234INFO

1.11 Resetten des Apache 700XR RESETResetten des Apache 700XR (Neustart)Beispiel: P.1234RESET

1.12 Ein- und Ausschalten der TelefonlisteOPEN.1.0Ein- und Ausschalten der Telefonliste.Beispiel 1: P.1234OPEN.0Schaltet die Telefonliste ein (es können nur Telefonnummern aus der Telefon-liste vom Apache 700XR eingeschaltet werden)Beispiel 2: P.1234OPEN.1Schaltet die Telefonliste aus (es werden alle Telefonnummern des Apache 700XR ausgeschaltet).

Page 38: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

38

3. Anschluss / Technische Daten

Technische Daten:

GSM frequentie: Quad band: GSM 850/900/1800/1900MHz

Stromversorgung: 5-24Vdc

zulässiger Temperatur-bereich:

-20°C tot +70°C

Abmessungen (max): 85mm x 48m x 21m

Gewicht: 60g

RoHS, WEEE: Alle Hardwarekomponenten befinden sich in völ-ligem Einhaltung mit der EU-Richtlinien RoHS und WEEE

Rot: Input stromzufuhr 5-24 VdcSchwarz: Massa / GroundGelb: COMMONGrün: Relais normally openBlau: Relais normally closed

RotSchwarzGelbGrünBlau

SMA-Anschluss für die GSM-Antenne

Page 39: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

39

Anforderungen an die Stromversorgung

Die Gleichstromzufuhr muss mit dem POWER-Eingang verbunden sein:• Bereich der Eingangsspannung 5 - 24V Gleichstrom• Nennspannung 12V Gleichstrom• Stromversorgung: min. 1,2A bei 12V• Restwelligkeit der Stromversorgung: max. 120mV• Amperestärke der Stromzufuhr im Standby-Modus: 20mA bei 12V• Amperestärke der Stromzufuhr im Kommunikations-Modus: 100mA bei 12V

Die Stromzufuhr des APACHE 700XR muss 5-24Vdc betragen und imstande sein, während einer aktiven Schaltung Spitzenleistung bereitzustellen.Eine interne Sicherung sorgt für eine sichere Stromzufuhr nach EN60950. Diese Sicherung kann nicht ersetzt werden. Eine schnelle Schmelzsicherung mit 0,8 A ist für die Nutzung des APACHE 700XR entscheidend, wenn die 24V-Stromversorgung von Fahrzeugen (Lkw) verwendet wird. Die Stromzufuhr muss im Einklang mit der Richtlinie EN60950 stehen.

Page 40: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

40

4. Programmieren durch Apache Modem

Falls Sie einen umfangreichen Nummernbestand gleichzeitig in das Apache-Gerät einspeichern möchten, oder die im Apache-Gerät bereits gespeicherten Nummern bequem verwalten, ist das Apache 700XR Modem hierfür das richtige Gerät. Mit diesem Unit können Sie das Apache mini anrufen, gleich wo es sich gerade in der Welt befindet. Hierunten folgt die Beschreibung des Modems. Bevor das 700XR Modem eingeschaltet wird, muss das RS232 An-schlusskabel zwischen dem Apache 700XR Modem und dem PC anges-chlossen sein. Auch sollte die mitgelieferte kleine Antenne auf das Unit montiert worden sein.Nachdem Sie Ihren Computer hochgefahren haben, müssen Sie noch das richtige COMPort für die Kommunikation mit dem Modem auswählen.

Nachdem Sie das richtige COM-Port ausgewählt haben, muss über das Pop-Up-Menü die Option “Anwendung Modem” angeklickt werden. Der Schirm “Unit Telefonnummer” wird nun freigegeben und die Nummer der Sim-Karte der Apache-Unit, mit der Sie Kontakt aufnehmen wollen, kann eingegeben werden. Vergessen Sie nicht, die richtige Kennwort-Zahl der betreffenden Unit auszufül-len!

Page 41: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

41

Klicken Sie jetzt auf “OK” und die Einstellungen sind korrekt gespeichert. An-schließend klicken Sie auf ‘Verbind. mit Unit’. Das Modem wird die Verbindung mit der externen Apache Unit herstellen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie mit der externen Apache Unit genauso verfahren, wie bei Kontakt über Kabel.

Beschreibung der Software

Sprache

Verbindung mit Unit

Communication Selektion Modem via CSD

Speicheren wie…..

Speichern Back-up öffnen von Computer

Page 42: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

42

Telefonnummer hinzufügen

• Auf dieser Seite können Sie alle regulären Telefonnummern eintragen, die dasAPACHE Unit aktiviert.

• Die Telefonnummern, die hier hinzugefügt werden, sind nicht an Zeit oder Datum gebunden.

• Die Liste verfügt über 1600 Eingabefelder. Somit können 1600 Telefonnum-mern hinzugefügt werden.

• Um eine neue Telefonnummer zu laden, müssen Sie die 3 leeren Eingabefel-der verwenden. Klicken Sie nach der Eingabe auf einstellen. Der neue Nutzer steht jetzt in der Liste.

• Zum Laden einer langen Telefonnummer verwenden Sie bitte die Option Import von Excel. Hierdurch können Telefonnummern einfacher eingegeben werden.

Page 43: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

43

• Um dafür eine Excel liste zu verwenden, nutzen Sie bitte die Option Export von Excel. Nach dem Anklicken dieser Taste werden Sie nach dem Speicher-platz der Datei gefragt werden. Wählen Sie den vorgesehenen Speicherplatz und öffnen Sie anschließend die Datei. Die sieht dann etwa wie folgt aus:

In die leeren Textfelder können alle Nummern und Namen eingetragen werden. Bitte beachten Sie, dass nur Zahlen bei der Telefonnummer eingetragen werden dürfen.

• Um die Telefonliste mit der Telefonliste im APACHE Unit zu vergleichen, klic-ken Sie bitte auf Schnellvergleich.

• Wenn eine neue Telefonnummer in der Softwareliste hinzugefügt ist, ist sie gelb markiert. Sobald Sie in die Liste im APACHE Unit aufgenommen ist, wird die Nummer grün markiert.

• Über die Schaltfläche Alle Nummern in Unit schreiben werden alle Nummern auf dem APACHE Unit gespeichert. Wenn alle Nummern grün markiert sind, können Sie den Prozess unterbrechen, indem Sie auf STOP drücken.

• Wenn Sie in der Telefonlist nach einer Nummer suchen, können Sie die Such-funktion in den drei leeren Eingabefeldern verwenden.

Page 44: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

44

• ACHTUNG: rechts unten auf dem Schirm wird der Verbindungsstatus ange-zeigt. Verbunden mit der Unit oder nicht Verbunden mit der Unit.

Hinzufügen von Sondertelefonnummern

• Auf dieser Seite können Sie alle Telefonnummern hinzufügen, die das APACHE Unit aktivieren kann.

• Die Telefonnummern, die hier eingegeben werden, sind an Zeit oder Datum gebunden.

• Es gibt 400 Eingabefelder. Somit können 400 Sondertelefonnummern einge-geben werden.

Page 45: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

45

• Um eine neue Telefonnummer zu laden, verwenden Sie bitte die 3 leeren Eingabefelder. Anschließend können Sie aus drei Optionen auswählen, und zwar: Von-Zeit Bis-Zeit, Von-Datum Bis-Datum oder Zugangsanzahl. Bei der Zugangsanzahl ist die An zahl der Zugänge einzugeben.

• Zum Laden einer langen Telefonnummer verwenden Sie bitte die Option Import von Excel. Um dafür eine Excel liste zu verwenden, nutzen Sie bitte die Option Export von Excel.

• Wenn eine neue Telefonnummer in der Softwareliste hinzugefügt ist, ist sie gelb markiert. Sobald Sie in die Liste im APACHE Unit aufgenommen ist, wird die Nummer grün markiert.

• Nach Eingabe der Telefonnummer und der Optionen klicken Sie bitte auf Einstellen.Der neue Nutzer steht nun in der Liste.

Page 46: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

46

Sonstige Einstellungen

Page 47: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

47

• Auf dieser Seite können Sie alle sonstigen Einstellungen vornehmen, die das APACHE Unit aktivieren.

• Einheitenname: Name der Unit.

• Einheitenzeit: stellen Sie die Zeit für ‚Sondertelefonnummern‘ und Protokoll ein.

• Einheitenkennwort: ändert das Kennwort. Für SMS wie für RS232 oder CSDAnschluss gilt dasselbe Kennwort.

• Uhrzeitaktualisierungs-SMS: Unit kann die Zeit durch eigene SMS erhalten,hier müssen Sie die Nummer der Unit eingeben. Im Falle eines Stromausfallsschickt sich die Unit selbst eine SMS, sobald sie wieder online ist. Die Zeit derUnit wird dann wieder mit der Zeit der SMS eingestellt.

• Frequenzauswahl: 4 Optionen für die Frequenzauswahl für Europa und Nordamerika.

• Version: Softwareversion der Unit.

• Empfang: gibt den Empfangsprozentsatz der Unit an. Ein Wert von unter 30%gilt als schwacher Empfang. Eine Ortsveränderung der Antenne kann für einenbesseren Empfang sorgen.

• Schaltzeit: gibt die Schaltdauer des Relais wieder (maximal 60 Sekunden).

Page 48: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

48

Protokoll

• Auf dieser Seite wird jeder Anruf registriert.

• Das Protokoll (1000 Logs) kann in Microsoft Excel exportiert werden.

Das Modem arbeitet mit Software ab Version 0.0.14

Page 49: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Deutsch

Nederlands

49

Parts United erklärt hiermit, dass das Produkt, Apache 700XR/Mini EZgate Ter-minal, die grundlegenden Anforderungen der 89/336/EEC Richtlinien erfüllt.Die folgenden Standards fanden hierbei Anwendung:EMC Test Certificate EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 EN 301 489-1 V1.3.1: 2005 FCC Part 15, Sub-part B, Class BRADIO Test Certificate EN 301 511 V9.0.2:2003 Clause 5.2.16 Radiated Spurios Emissions MS Allocated A ChannelType Test Certificate EN 60950-1:2006/A1:2010

Die vollständige Konformitätserklärung ist erhältlich bei:http://www.apache700xr.com/ce

Page 50: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

50

1. Mise en route rapide

L’Apache 700XR Mini est destiné à commander à distance des accès automati-ques. Le système utilise un numéro de téléphone en tant que code d’accès, par reconnaissance du numéro. Vous trouverez une description complète de cet appareil sur le site http://www.apache700xr.com.

Apache 700XR fonctionne avec les cartes SIM aussi bien de l’abonnement que prépayées. Si vous utilisez une carte prépayée, assurez-vous de prendre un fournisseur où le crédit de communications n’expire pas ou dure aussi longtemps que possible. Certaines cartes prépayées doivent être réévaluées 1x par an. Après le raccordement électrique, attendez environ 2 minutes. L’Apache com-mencera par se signaler au fournisseur après le raccordement électrique.Vous pouvez programmer l’Apache au moyen des commandes ci-dessous.

2. Commandes SMS

1.1. Mot de passeChaque SMS commence par l’entrée du mot de passe (standard 1234)Exemple : P.1234A.0541122333.0544455666La commande P. le mot de passe est 1234La commande A. est l’ajout d’un nouveau numéro de téléphone à la liste télép-honique, dans l’exemple donné il s’agit de 0541122333 et de 0544455666.

1.2. L’ajout d’un nouveau numéro de téléphoneA.numéro de téléphone. numéro de téléphone….L’ajout de nouveaux numéros de téléphone à la liste téléphonique.Exemple : P.1234A.0547512152.0525874525Les numéros de téléphone 0547512152 et 0525874525 sont ajoutés à la liste.Si plusieurs numéros doivent être intégrés à la fois à la liste, il faut mettre un point entre les numéros. La longueur maximale d’un SMS peut être utilisée.

Page 51: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

51

1.3. L’ajout d’un nouveau numéro de téléphone particulierAS.numéro de téléphone.1.de temps. jusqu’à temps. semaine joursL’ajout d’un numéro de téléphone particulier à la liste téléphonique spéciale, avec accès à des heures et des jours fixes de la semaine. Le ‘de’ et le ‘jusqu’à’ relatif au temps doivent être entrés sans aucun signe de ponctuation mis entre les heures et les minutes (HHMM)Exemple 1 : P.1234AS.058126248.1.1130.1540.135Le numéro de téléphone 058126248 a accès de 11h30 jusqu’à 15.40 les di-manches, les mardis et les jeudis. (1234567 indiquent les jours de la semaine, commençant par dimanche)Exemple 2 : P.1234AS.058126248.1.2300.0200.24Le numéro de téléphone 058126248 a accès de 23h jusqu’à 2h les lundis et les mercredis.

AS.numéro de téléphone.3.nombre X accèsL’ajout d’un numéro de téléphone particulier à la liste spéciale, avec accès limité.Exemple : P.1234AS.058126248.3.6Le numéro de téléphone 058126248 a au total 6 fois accès.Exemple 2: P.1234AS.058126248.3.11Le numéro de téléphone 058126248 a au total 11 fois accès.

1.4 Effacer un numéro de téléphoneD.numéro de téléphone.numéro de téléphoneL’effacement d’un numéro de téléphone de la liste téléphonique ‘normale’.Exemple : P.1234D.0542684284.0542358721Les numéros de téléphone 0542684284 et 0542358721 sont effacés de la liste ‘normale.’Si plusieurs numéros doivent être effacés à la fois de la liste, il faut mettre un point entre les numéros. La longueur maximale d’un SMS peut être utilisée.

Page 52: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

52

1.5 Effacer un numéro de téléphone particulierDS.numéro de téléphone.numéro de téléphoneL’effacement des numéros de téléphone de la liste téléphonique spéciale.Exemple :P.12345678DS.0542684284.0542358721Les numéros de téléphone 0542684284 et 0542358721 sont effacés de la liste spéciale.Si plusieurs numéros doivent être effacés à la fois de la liste, il faut mettre un point entre les numéros. La longueur maximale d’un SMS peut être utilisée. 1.6 Régler la durée d’impulsion (avancés)GOD. longueur de la durée d’impulsionRégler la longueur de la durée d’impulsion, au maximum 60 secondes.Exemple : P.1234GOD.7L’impulsion est alors réglée à 7 secondes.

1.7 Régler l’heure automatiquementCURégler l’heure automatiquement, programmée au temps envoyé par SMS.Exemple : P.1234CU

1.8 Nouveau mot de passeNP.nouveau mot de passeLa création d’un nouveau mot de passe du Apache XR. (conservez-le bien, car il est important pour chaque modification de quelconque paramètre. À la perte du mot de passe, la module doit être retournée au fabricant)Exemple : P.1234NP.4321Le mot de passe est dorénavant modifié en 4321

1.9 Connecter/déconnecterEN.1.0La connexion et la déconnection du Apache XRExemple 1: P.1234EN.1Met le Apache XR en marcheExemple 2: P.1234EN.0Déconnecte le Apache XR

Page 53: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

53

1.10 Réclamer les paramètresINFOLa réclamation de certains paramètres du Apache XR.• Le nombre de numéros utilisés dans la liste téléphonique normale• Le nombre de numéros utilisés dans la liste téléphonique spéciale• Puissance de la réception• Le Apache XR connecté ou déconnectéExemple: P.1234INFO

1.11 La remise à zéro du Apache XRRESETLa mise à zéro du Apache XR (redémarrer)Exemple: P.1234RESET

1.12 Connecter/déconnecter la liste téléphoniqueEN.1.0La connection et la déconnection de la liste téléphonique.Exemple 1 : P.1234OPEN.1Met la liste téléphonique en marche (uniquement les numéros de téléphone qui figurentdans la liste peuvent faire connecter le Apache XR)Exemple 2: P.1234OPEN.0Déconnecte la liste téléphonique (tous les numéros de téléphone peuvent faire connecter le Apache XR)

Page 54: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

54

3. Connexions / données techniques

données techniques:

Fréquence GSM: Quadri-bande: GSM 850/900/1800/1900MHz

Alimentation: 5-24Vdc

Température de foncti-onnement:

-20°C á +70°C

Dimensions (max): 85mm x 48m x 21m

Poids: 60g

RoHS, WEEE: tous les composants matériels sont parfaitementcompatibles avec les Directives européennes RoHS et WEEE

Rouge: entrée / sortie alimentation 5-24 Vcc Noir: Masse / MinJaune: COMMONVert: Relais normally openBleu: Relais normally closed

RougeNoirJaunevertBleu

Connecteur pour antenne GSM

Page 55: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

55

Exigences de l’alimentation

L’alimentation en courant continu doit être branchée à l’entrée POWER :• Plage de tension d’entrée : 5 - 24Vcc• Tension nominale : 12 Vcc• Alimentation: 1,2 A à 12 V min• Alimentation d’ondulation: 120 mV max• Alimentation/ampérage en mode veille : 20mA à 12V• Alimentation/ampérage en mode communication : 100mA à 12V

L’alimentation de APACHE 700XR doit est être de 5-24Vcc et doit pouvoir fournir un pic au cours d’une connexion active.Un fusible interne assure la transmission d’une alimentation électrique sûre, selon la norme EN60950. Ce fusible n’est pas remplaçable. Il est important de prévoir un fusible rapide de 0,8 A pour l’utilisation de Apache 700XR dans le cas d’une alimentation électrique de 24V provenant d’un véhicule (camions). L’alimentation électrique doit être conforme aux directives EN60950.

Page 56: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

56

4. Programmation par Apache Modem

Si vous voulez programmer beaucoup de numéros en même temps dans l’Apache ou si vous voulez gérer facilement tous les numéros déjà programmés dans l’Apache, vous pouvez utiliser le modem Apache 700XR. Grâce à cette unité, vous pouvez appeler l’Apache Mini, où que vous soyez dans le monde. La description du modem commence ci-dessous.

Avant la mise en marche du modem 700XR, le câble de connexion RS232 doit être raccordé entre le modem Apache 700XR et l’ordinateur. La petite antenne fournie doit aussi être montée sur l’appareil. Après le démarrage de l’ordinateur, il convient de choisir le port de communication approprié pour la communication avec le modem.

Après avoir correctement défini le port de communication, sélectionnez l’option « Utiliser le modem » dans la petite fenêtre qui s’affiche. L’écran « Numéro de téléphone du dispositif » vous permet ensuite d’indiquer le numéro de la carte SIM du dispositif Apache avec lequel vous souhaitez communiquer. Veillez aussi à indiquer correctement le code du dispositif sur le terrain !

Page 57: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

57

Cliquez ensuite sur « OK » pour appliquer les paramètres. Puis, cliquez sur « Connexion avec le dispositif ». Le modem établit une connexion avec le dispositif Apache externe.Une fois la connexion réalisée, vous pouvez communiquer avec le dispositif Apache externe tout comme vous le feriez avec une liaison par câble..

Description de l’interface

Réglage de la langue

Connexion avec l’unité

Sélection de communication Modem via CSD

Enregistrer sous ...

Enregistrer Ouverture de sauvegarde à partir de l’ordinateur

Page 58: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

58

Ajouter un numéro téléphonique

• Sur cette page, vous pouvez saisir tous les numéros téléphoniques ordinaires à activer par APACHE unité.

• Les numéros téléphoniques qui sont saisis ici ne sont pas liés à une heure ou à une date.

• La liste dispose de 1600 cases de saisie. Il est donc possible d’ajouter 1600 numéros téléphoniques.

• Pour charger un nouveau numéro téléphonique, vous devez utiliser 3 cases de saisie vide. Après saisie, cliquez sur « Configurer ». Le nouvel utilisateur estalors sur la liste.

Page 59: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

59

• Pour utiliser une liste Excel pour la première fois, utilisez l’option d’exportationd’Excel. Après avoir cliqué sur ce bouton, vous devez indiquer un emplacementpour l’enregistrement du fichier. Sélectionnez l’emplacement de votre choix, puis ouvrez le fichier. Il se présente à peu près comme suit :

Vous pouvez maintenant saisir tous les numéros et les noms correspondants dans les cellules vides. Assurez-vous que le numéro de téléphone comporte uniquement des chiffres.

• Pour comparer le répertoire téléphonique avec celui porté dans APACHE unité, cliquez sur « Comparer rapidement ».

• Quand un nouveau numéro téléphonique est ajouté à la liste du logiciel, il alors est surligné en jaune. Une fois qu’il est ajouté à la liste de APACHE unité, il devient surligné en vert.

• La touche d’écriture de tous les numéros dans l’unité permet à ce que tous lesnuméros soient stockés dans APACHE unité. Lorsque tous les numéros sont surlignés en vert, vous pouvez interrompre le processus en appuyant sur STOP.

• Lorsque vous cherchez à un numéro dans le répertoire, vous pouvez utiliser lafonction de recherche dans les 3 cases de saisie vides.

Page 60: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

60

• NOTE : l’état de la connexion s’affiche en bas à droite de l’écran. Cet état indique « Connecté à l’unité » ou « Non connecté à l’unité ».

Numéros téléphoniques ajoutés (numéro spécial)

• Sur cette page, vous pouvez ajouter tous les numéros téléphoniques pouvantêtre activés par APACHE unité.

• Les numéros téléphoniques qui sont saisis ici sont liés à une heure ou une date donnée.

• Il y a 400 cases de saisie. Il peut donc possible d’ajouter 400 numéros télép-honiques « spéciaux ».

Page 61: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

61

• Pour charger un nouveau numéro téléphonique, vous devez utiliser 3 zones de saisie vides. Ensuite, vous devez choisir parmi trois options. À savoir: « De lheure/date à l’heure/date », « De la date à la date » ou « Accès un nombrede fois ». L’option « De l’heure/date à l’heure/date » exige la saisie du jourde la semaine et de l’heure. L’option « De la date à la date » requiert la saisie de la date de début et de la date de fin. Pour l’option « Accès un nombre de fois », vous devez indiquer le nombre de fois où l’accès est possible.

• Pour charger un nouveau répertoire téléphonique long, utilisez l’option d’importation d’Excel. Pour utiliser une liste Excel pour la première fois, utilisez l’option d’exportation d’Excel.

• Quand un nouveau numéro téléphonique est ajouté à la liste du logiciel, il alors est surligné en jaune. Une fois qu’il est ajouté à la liste de APACHE unité, il devient surligné en vert.

• Après la saisie du numéro téléphonique et des options, cliquez « Configurer ».Le nouvel utilisateur est alors la liste.

Page 62: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

62

Différents réglages

Page 63: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

63

• Sur cette page, vous pouvez configurer tous les différents réglages applica-bles à Apache unité.

• Nom de l’unité : nom de l’unité.

• Heure de l’unité : configure l’heure pour les numéros téléphoniques « spéci-aux » et le journal.

• Mot de passe de l’unité : permet de modifier le mot de passe. C’est le mêmemot de passe pour la connexion SMS, CSD ou RS232.

• SMS d’actualisation de l’horloge : l’unité peut recevoir d’elle-même l’heurepar SMS ; vous devez alors indiquer ici le numéro de l’unité. En cas de panne de courant, l’unité envoie à elle-même un SMS lorsque le courant est rétabli. L’heure de l’unité est alors réglée de nouveau grâce à l’heure indiquée dans ce SMS.

• Sélection de bande : 4 options pour la sélection de bande en Europe et enAmérique du Nord.

• Version : version du logiciel de l’unité.

• Réception : affiche le pourcentage de réception de l’unité. Un pourcentage endessous de 30% indique une faible réception. La modification de l’emplacementde l’antenne peut fournir une meilleure réception.

• Temps de commutation : indique le temps de commutation du relais à nou-veau (60 sec.)

Page 64: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

64

Journal

• Sur cette page, tous les appels sont enregistrés.

• Le journal peut être exporté vers Microsoft Excel.

• Il est possible d’enregistrer jusqu’à 1000 journaux.

Le modem fonconne avec le logiciel de la version 0.0.14

Page 65: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Français

65

Parts United déclare que le produit, Apache 700XR/Mini EZgate Terminal,Est conforme aux exigences essentielles de la directive 89/336/EEC.Les normes suivantes ont été appliquées:EMC Test Certificate EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 EN 301 489-1 V1.3.1: 2005 FCC Part 15, Sub-part B, Class BRADIO Test Certificate EN 301 511 V9.0.2:2003 Clause 5.2.16 Radiated Spurios Emissions MS Allocated A ChannelType Test Certificate EN 60950-1:2006/A1:2010

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible chezwebsite: http://www.apache700xr.com/ce

Page 66: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

5. Notities/Notes

Page 67: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Page 68: Apache 700XR Mini handleiding V2.5EU

Your dealer