“Zoektocht naar het Verborgen Hemelbeeld” ... De kerk en het Heelal. • De aarde is...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of “Zoektocht naar het Verborgen Hemelbeeld” ... De kerk en het Heelal. • De aarde is...

 • Eerste Bijeenkomst:

  “Zoektocht naar het

  Verborgen Hemelbeeld”

  Rond de Waterput

  donderdag 17 oktober 2013

  Allan R. de Monchy

 • Twee bijeenkomsten:

  • Donderdag 17 october 2013: Historische ontwikkelingen van Astrologie. Astronomie en Religie. De bittere strijd tussen kerk en wetenschap om hemelbeelden.

  • Donderdag 31 oktober 2013: De structuur van het universum. De stand van zaken ten aanzien werelden buiten ons zonnestelsel.

 • De drie verborgen hemelbeelden

  Waar moeten wij ze zoeken?

  • In de religie ?

  • In de astrologie ?

  • Astronomie en kosmologie ?

  In de oudheid geen

  onderscheid !

 • Het religieuze

  Hemelbeeld.

  Vanaf de

  oudheid tot de

  verlichting:

  een volmaakt

  geschapen

  wereld met de

  Hemel achter

  de sterren.

 • De Oudste vormen van Astronomie

  en Astrologie stamt uit de tijd van

  de Sumeriërs in Mesopotamië 3000

  v.Chr, de uitvinders van het schrift.

  De Grieken namen veel over van

  deze inzichten en gaven Grieks

  mythologische- of dierennamen aan

  de vele sterrenbeelden.

 • Men maakte onderscheid tussen

  sterren die een vaste plaats hadden

  aan de hemel, die de sterrenbeelden

  vormden en de zo genaamde

  zwervende sterren. Dit bleken later de

  planeten te zijn. De stand van de

  zwervende sterren aan de hemel

  bevatte hemelse boodschappen en zo

  werd ook religie een belangrijk deel in

  de astronomie en astrologie.

 • Het Griekse

  klassieke beeld

  werd uiteengezet

  150 n.Chr. Door

  Ptolemeus van

  Alexandrië.

 • Geocentrische visie van Ptolemeus

 • De Donkere Middeleeuwen

  Na val van het Romijnse rijk rond de 5-de

  eeuw stagneerde de culturele ontwikkeling

  in Europa maar gelukkig namen de

  Arabieren de beschaving over. Zij vertaalde

  de Almagest van Ptolemeus en stichten

  sterrenwachten zoals b.v. een

  observatorium in Samarkand. Met de

  Renaissance begon de wedergeboorte van

  de oude kennis in Europa.

 • Ulugh Beg

  Observatorium in

  Samarkand,

  Oezbekistan

  Ulug Bey was heerser van het

  rijk der Timoeriden, maar

  stelde meer belang in de

  astronomie. Hij publiceerde

  zijn metingen, uitgevoerd met

  een reusachtige sextant in de

  sterrencatalogus Zidji Djadid

  Sultani (1420-1437)

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Timoeriden http://nl.wikipedia.org/wiki/Astronomie http://nl.wikipedia.org/wiki/Stercatalogus

 • Nicolaus Copernicus

  1473 – 1543

  De vreemde

  beweging van de

  planeten kon worden

  verklaard door de zon

  in het centrum van

  het heelal te plaatsen.

  Geocentrisch- versus

  Heliocentrisch heelal.

 • De kerk en het Heelal.

  • De aarde is door God geschapen en de

  schepping dient volmaakt te zijn.

  • Een ondergeschikte plaats in het heelal van

  de aarde conflicteert met dit dogma.

  • De Kerk hield dogmatisch vast aan het

  hemelbeeld van Ptolemeus.

  • Copernicus publiceerde pas van af zijn

  sterfbed zijn denkbeelden in De

  Revolutionibus Orbium Coelestium in 1543.

 • Galileo Galilei, Italiaanse

  natuurkundige, 1578 - 1630

 • Het leven van Galilei

  • 1564 geboren in Pisa

  • 1589 hoogleraar in Pisa en later Floranse.

  • Schreef het boek De Muto (Over Beweging) in 1592.

  • Maakte als eerste een sterrenkijker naar het ontwerp

  van de Nederlander Hans Lippershey.

  • Ging twijfelen aan Ptolemeus en verdedigde

  Copernicus.

  • Schreef een boek Dialogo met toestemming van de

  Kerk in Rome maar kreeg toch huisarrest.

  • Liet in Nederland drukken: Discorsi Dimostrazioni

  Mathematiche, interno a due muovi science.

 • Schijngestalten

  van de maan

  geobserveerd

  met de

  “Hollandse kijker”

  van Hans

  Lippershey,

  Sacharias

  Jansen of Jacob

  Metius.

 • Kerk, Geocentrisme en

  Heliocentrisme. • Galilei was goed bevriend met paus

  Urbanus VIII aan wie hij zijn geschrift Il

  Saggiatore (De Analyticus) opdroeg.

  • Bekritiseerde de Kerk en haar rol in de

  Wetenschap.

  • Werd toch twee maal onderzocht door de

  Inquisitie.

  • Hij werd gedwongen afstand te nemen van

  zijn Heliocentrische “dwaalleer”.

 • Giordano Bruno, 1540 - 1600

  Bruno kwam

  met het idee

  dat ook sterren

  zonnen waren

  met planeten

  zoals

  bijvoorbeeld

  de aarde.

 • Levend verbrand voor zijn

  waanideeën! • Dat sterren ook “zonnen met planeten” konden

  zijn was niet alleen heliocentrisme maar nog

  een stap erger.

  • Bruno werd op slinkse wijze naar Rome gelokt

  en aldaar gevangen genomen en tot de

  brandstapel veroordeeld door de Inquisitie.

  Uitgevoerd 16 februari 1600.

  • Pas in 1992 heeft de Katholieke Kerk formeel

  toegegeven dat Copernicus, Galilei en Bruno

  gelijk hadden met hun denkbeelden.

 • Johannes Lippershey en

  Sacharias Jansen • Nederlandse brillenmakers in de 16-eeuw.

  • Het maken van deugdelijk glas was een groot

  probleem. Met glas van de glasoven in Blauwedijk te

  Middelburg vanaf 1581 lukte het om goede lenzen te

  slijpen en zo werd de “Hollandse Kijker”uitgevonden.

  • Lippershey vraagt bij de Staten van Zeeland patent

  aan maar krijgt het niet want ook Jacob Metius, te

  Alkmaar diende een aanvraag in.

  • Prins Maurits krijgt te zien dat je met een Hollandse

  kijker vanuit den Haag de kerkklok in Delft kon

  aflezen.

 • Astrologie, Dierenriem of Zodiac

  Zodiac in een synagoge in Isreal, 5-de eeuw

 • Astronomische Klok met Zodiak op

  de Piazza San Marco in Venetie.

 • De Ecliptica

  • Wij weten ondertussen: De aarde beschrijft

  een baan om de Zon: de Ecliptica.

  • Omdat de aarde as scheef staat op de vlak

  van planeten (en haar eigen baan), maakt de ecliptica ook een hoek van 23 ½ graad.

  • Daardoor bewegen de “zwerfsterren” en de

  zon zich in een band over de hemel: de

  Dierenriem of Zodiac.

 • De ecliptica of schijnbare zonneweg is de baan van de zon

  ten opzichte van de sterren aan de hemelbol. Van de zon uit

  gezien is de ecliptica de jaarlijkse baan van de aarde om de

  zon. Vanuit de aarde gezien verplaats zich de zon langs de

  12 (eigenlijk 13) sterrenbeelden die achter de ecliptica

  liggen. Deze 12 sterrenbeelden vormen de dierenriem.

  Lente punt 21 maart “Ram of Aries”

  Winter

  “Steenbok”

  Zomer

  “Kreeft”

 • De Dierenriem of Zodiac

  • Wordt verdeeld in 12 segmenten met de

  namen van de sterrenbeelden.

  • Deze indeling stamt uit de Babylonische

  (Chaldeeuwse) tijd, 7-de eeuw v.Chr. En werd

  overgenomen door de Grieken.

  • De zon en planeten “staan in een

  sterrenbeeld”. De standen bij de geboorte van

  een mens bepaald haar karakter en lot.

  • Een astroloog stelt een horoscoop op waar

  dat wordt beschreven.

 • Precessie van de ecliptica

  • De aarde is een tol die om haar as draait.

  • De as waar de aarde om draait verschuift

  met ėėn graad per 72 jaar. Een precessie

  omwenteling is dus 25800 jaar.

  • Daardoor is het lentepunt (21 maart)

  verschoven van Ram (in de oudheid) naar

  Vissen en gaat richting Waterman.

  • Astrologen zeggen daarom dat wij straks

  leven in het tijdperk van de Waterman.

 • Tekens van de Astrologie

 • Tycho Brahe probeert het

  geocentrisme te redden.

 • Starneborg op het eiland Hven

 • Jahannes Kepler 1571 - 1630

  1594 – 1600 Hoogleraar in

  de Wiskunde te Graz aan

  de Protestants

  Hogeschool. Situatie

  protestanten moeilijk en

  hij vertrok naar Praag.

  Ontmoete Tycho Brahe

  en werd zijn assistent.

  Schreef: Mystericum

  Cosmograficum.

 • Keplers “Perkenwet” beschreef met grotere

  nauwkeurigheid de planeetbewegingen om de zon.

 • Supernova SN1604

  Kepler zag een ster

  explosie 17

  novemer 1604 in

  het sterrenbeeld

  Schutter.

  Ook Tycho Brahe had in 1572 een Stella Nova gezien

 • Kepler verhuist naar Linz in 1612.

  • Kepler was een gelovig mens en was

  overtuigd van de volmaaktheid van de

  schepping al was heliocentrisme zijn

  overtuiging.

  • Maar ook een wetenschapper in hart en

  nieren en schreef het belangrijkste