Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

of 21 /21
Antwoorden online workshop ‘Digitaal bijblijven’, deel 3 021 ‘Een kadootje van de Bibliotheek aan alle leden.’ Zomer 2013 Wie verstuurde een tweet met daarbij bovenstaande schermafdruk? Geef de twitternaam van de verzender. Je zoekt eerst in Google naar ‘Een kadootje van de Bibliotheek aan alle leden.’ Uit de zoekresultaten (onder andere: http://rsnijders.info/vakblog/2013/07/10/vakantiebieb-ebooks-app/) valt af te leiden dat het gaat om de Vakantiebieb. De tweet waarnaar we op zoek zijn gaat dus over de Vakantiebieb. Er is hierover echter veel getwitterd en je heb alleen een afbeelding. Helaas is de tekst van de foto niet te vinden via Twitter. De enige oplossing is zoeken op foto’s in Twitter met de zoekterm ‘vakantiebieb’.

Embed Size (px)

Transcript of Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Page 1: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Antwoorden online workshop ‘Digitaal bijblijven’, deel 3

021 ‘Een kadootje van de Bibliotheek aan alle leden.’ Zomer 2013

Wie verstuurde een tweet met daarbij bovenstaande schermafdruk?

Geef de twitternaam van de verzender.

Je zoekt eerst in Google naar ‘Een kadootje van de Bibliotheek aan alle

leden.’ Uit de zoekresultaten (onder andere:

http://rsnijders.info/vakblog/2013/07/10/vakantiebieb-ebooks-app/) valt af

te leiden dat het gaat om de Vakantiebieb.

De tweet waarnaar we op zoek zijn gaat dus over de Vakantiebieb. Er is

hierover echter veel getwitterd en je heb alleen een afbeelding. Helaas is

de tekst van de foto niet te vinden via Twitter. De enige oplossing is

zoeken op foto’s in Twitter met de zoekterm ‘vakantiebieb’.

Page 2: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Via Twitter is het ook mogelijk te zoeken op foto’s. Zoeken met de

zoekterm ‘vakantiebieb’ levert gelukkig niet zo heel veel foto’s op en

gelukkig is de foto die we zoeken nog beschikbaar via Twitter.

Als de verzender van de tweet zijn berichtje zou weghalen, is ook de

foto verdwenen. Gelukkig laten de meeste mensen hun tweets staan. Er

zijn trouwens diverse tools die verwijderde tweets terug kunnen halen. In

een vervolg besteden we daar wellicht aandacht aan.

Page 3: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Je klikt op de foto en je vindt de tweet en de twitternaam:

Het antwoord op vraag 021 luidt: @mnmleek

022 De Koninklijke Bibliotheek (KB) zette begin dit jaar een filmpje online

over de KB. Dit filmpje werd vermeld in het RTL-programma Life Style

Experience. De KB heeft ook over het filmpje getwitterd en in die tweet

vermeld dat het online staat. Hoe laat werd deze tweet verstuurd?

Page 4: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Als eerste zoek je naar het filmpje in YouTube. Je zoekt bijvoorbeeld op

< Life Style Experience kb > zie onderstaande afbeelding

Vervolgens ga je in Twitter zoeken op de url van het filmpje. Want als je

zoekt op de woorden < Life Style Experience kb > in Twitter, levert dit

wel een tweet op, maar die tweet gaat er over dat in de KB een filmpje

wordt opgenomen, maar de betreffende tweet vermeldt geen url naar

het filmpje zelf.

De ‘verkeerde’ tweet, met alleen de foto van het maken van het filmpje,

is van 22 maart 2015. Verwarrend (en gelukkig voor deze vraag) is dat

de tweet die we zoeken ook dezelfde foto laat zien.

Page 5: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Voor het juiste antwoord heb je moeten zoeken in Twitter met de url van

het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Aa3tdUV7kig . Dit levert

diverse treffers op van mensen die het filmpje hebben geretweet. De

eerste tweet (die als laatste in de tijdlijn van Twitter staat) is natuurlijk de

bron. De retweets zijn mooi meegenomen, maar zijn een afgeleide bron

en leveren niet het juiste antwoord op. De juiste tweet is van 24 maart

2015. De vraag was: hoe laat is het filmpje getweet?

Indien je de cursor 2 à 3 seconden op de datum houdt, verschijnt de tijd

dat de tweet verstuurd is.

Het juiste antwoord luidt: 14.58 uur.

Page 6: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Opvallend is dat deze tweet maar twee keer is geretweet (en dan ook

nog door de actieve @esthervalent ) terwijl de foto van de opnames van

het filmpje 11 keer is geretweet. Wel heeft @boekstart het opgepakt en

daar is het filmpje zeven keer geretweet. Handiger is iedere nieuwe

tweet te voorzien van een andere afbeelding, volgers verwachten dan

ook een andere inhoud.

023 Bibliotheekgebruikers uit Surhuisterveen nemen afscheid van een

medewerkster van de bibliotheek. Ze heeft 40 jaar in de bibliotheek

gewerkt en alle veranderingen meegemaakt.

Welk afscheidslied zingen ze voor haar? Geef de eerste drie woorden

van het lied.

Bij deze vraag stel je als eerste de vraag: waar ligt Surhuisterveen?

In Friesland dus en wanneer dat duidelijk is, ga je natuurlijk zoeken in

de plaatselijke krant en dat kan via de databank De krant van toen /

http://www.dekrantvantoen.nl/

Deze databank biedt toegang tot oude jaargangen van verschillende

kranten uit het noorden van het land, zoals het Dagblad van het

Page 7: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Noorden, de Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het Noorden.

Deze databank werd genoemd in de eerste aflevering van de online

workshop.

Gebruik de zoekopdracht: < bibliotheek Surhuisterveen veertig jaar >

Dit levert bijna direct de juiste treffer op. Wie heeft gezocht met de

zoekopdracht < bibliotheek Surhuisterveen 40 jaar > had een probleem,

want dat levert geen treffers op. Je dient dus op niet het getal 40 te

gebruiken, maar het uit te schrijven als ‘veertig’. Helaas is dit natuurlijk

niet altijd zo.

Wie gezocht heeft op < bibliotheek Surhuisterveen veertig jaar> kreeg

als zoekresultaat de titel: ‘Bekend bibliotheekgezicht vertrekt na

dienstverband van veertig jaar’.

Page 8: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Het is een leuk verhaal over de ervaringen van de betreffende

bibliotheekmedewerker tijdens haar dienstverband van veertig jaar in de

bibliotheek. Je weet nu wie de hoofdpersoon is: Aly van der Horn. Je

zoek nu nogmaals in de databank De krant van toen op < Aly van der

Horn > en je vindt een verslag van haar afscheidsdag waarin het lied

vermeld wordt dat toen werd gezongen: Aly Aly Aly

Het juiste antwoord luidt dus: Aly, Aly, Aly.

Prachtig is zo’n zin als ‘Ik kin dy net oars as yn de bibliotheek’, waaruit

spreekt dat de kracht van de bibliotheek ook is dat medewerkers er lang

werken.

Page 9: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

In de evaluatie merkte iemand op dat zo’n vraag niet vaak in de praktijk

voorkomt. De achterliggende gedachte bij deze vraag was vooral om te

laten laten zien dat het loont om verschillende schrijfwijzen te gebruiken,

zoals ‘veertig’ in plaats van ‘40’ en dat je soms door moet zoeken met

nieuwe gegevens. Verder was voor het beantwoorden van deze vraag

van belang om te bepalen welke (regionale) krantendatabank gebruikt

moest worden. Het leverde uiteindelijk een leuk verhaal op waarin de

ontwikkeling van het bibliotheekwerk door de jaren heen beschreven

wordt, van kaartenbak tot digitaal, en hoe betrokken onze gebruikers zijn

bij bibliotheekmedewerkers.

024 E-books zoeken doe je op titel of op naam van de auteur. Maar

deze gebruiker had alleen de bytes opgeschreven. Hij dacht dat hij het

ISBN-nummer had opgeschreven.

Welk e-book is 1162077 (bytes) groot? Geef titel.

Wie ging zoeken in allerlei databanken of Google had het lastig. Over

die bytes is niets te vinden. Ook de zoektool op bibliotheek.nl/ebooks

leverde geen antwoord op.

Maar wie zocht via de zoekfunctie op de homepage van bibliotheek.nl

kreeg wel direct de oplossing. Natuurlijk vreemd dat deze mooie

zoektool nog niet gekoppeld is aan de pagina waar de e-books te vinden

zijn: bibliotheek.nl/ebooks

Page 10: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Via de zoekfunctie op de homepage van bibliotheek.nl levert de

zoekterm < 1162077 (bytes) > het juiste antwoord op: De zoektocht. De

zoektool op www.bibliotheek.nl is gekoppeld aan de NBC+. Ook de

catalogus van www.oba.nl en http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl levert

hetzelfde resultaat op.

Het antwoord luidt: De zoektocht

Page 11: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

025 Op de postzegel staat een oud geopend boek.

Welk woord staat bovenaan op bladzijde 58 van de fotomechanische

herdruk van dit boek?

Het antwoord is op verschillende manieren te achterhalen.

Het gaat om een Nederlandse postzegel die in 1998 is uitgebracht ter

gelegenheid van 200 jaar bestaan van de Koninklijke Bibliotheek. Zoek

op < postzegel Koninklijke Bibliotheek >

Leesbaar op het titelblad van het boek op de postzegel is de tekst ‘Een

nieu Geu’ Maar wat is de volledige titel? Die vind je door in Google te

zoeken op <postzegel een nieu geu>

Page 12: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Dan heb je de volledige titel Een nieu Geu-sen Lieden Boecxken… etc

Zoek dan in Google op deze titel en je vindt in het Geheugen van

Nederland de herdruk

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/EVDO03:UBL01_DEJO

NG_596

Page 13: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Het antwoord luidt: retrogade.

Retograde duidt op een gedicht waarvan de zinnen zowel van voren

naar achteren als van achteren naar voren gelezen kunnen worden.

Page 14: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

026 Het boek, Van nijeuvont, loosheit en de practike, hoe sy vrou Lortse

verheffen, vind je niet in de catalogus van de KB. Wat is er aan de

hand?

Antwoord: Er is sprake van een spellingsvariant

Hoe weet je dat het een spellingsvariant is? Normaal gesproken ga je

ervan uit dat het krantenbericht juist is en dat de titel goed gespeld is,

maar dat is in dit geval helaas niet zo.

In dit soort gevallen doe je een kleine proef in Google en je zoekt op: <

Van nijeuvont, loosheit en de practike >

Google vind maar 7 treffers, dat is verdacht weinig voor zo’n belangrijk

boek uit 1500.

Je zoekt nogmaals in Google, maar dan met andere zoektermen,

bijvoorbeeld: <loosheit en de practike > Ineens vind je 805 treffers en als

je goed kijkt dan zie je dat ‘Van nijeuvont’ geschreven wordt met een y

Page 15: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

De juiste titel is dus: Van nyeuvont, loosheit en de practike.

Nu je de juist titel weet, gebruik je die om verder te zoeken in de

catalogus van de KB. Gelukkig wordt deze titel vermeld in de algemene

catalogus.

Page 16: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Je krijgt dan als resultaat drie titels:

Page 17: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Deze oplossing heb je nodig voor de volgende vraag. Het gaat natuurlijk

om de uitgave van 1496 -1501, daar zoek je verder mee.

027 Wie was er nog meer betrokken bij de schenking van het boek Van

Nijeuvont, loosheit… etc behalve de heer Mr. M.P. Blaaubeen?

Geef de naam van tweede persoon (de naam Mr. M.P. Blaaubeen is

overigens ook niet vindbaar bij de KB, behalve bij een boekje over zijn

25-jarig jubileum)

De antwoord op vraag 26 leidt tot het antwoord op vraag 27. Bij de

gegevens over de uitgave van 1496-1501

[http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3] wordt bij ‘Noot’ de

vermeld: ‘bemiddeling door C.P. Lenshoek en H.P. Blaauberg’.

Hier wordt dus vermeld dat het een geschenk is van de gemeenteraad

van Goes, bemiddeling door C.P. Lensbroek en H.P. Blaauberg.

Het juiste antwoord luidt: C.P. Lensbroek.

Page 18: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Oplossing 2. Verschillende mensen kwamen met een andere antwoord,

namelijk: J.W. Holtrop.

J.W. Holtrop heeft er als medewerker / bestuurder/ directeur van de KB

volop voor geijverd om de collectie incunabelen bij de KB uit te breiden.

Hiernaast is hij betrokken geweest bij vele projecten:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Willem_Holtrop

bron:

http://www.dbnl.org/tekst/_ver025191401_01/_ver025191401_01_0059.

php

Oplossing 1: C.P. Lensbroek en oplossing 2: J.W. Holtrop zijn beide

goed.

028 Hoe vaak is er volgens Twitter in 2014 getweet en geretweet over

het artikel ‘Tralalabibliotheek en Letterbibliotheek’ van Wim Keizer en

hoeveel tweets, retweets en commentaren uit 2014 zijn er via

www.topsy.com te vinden over de Tralalabibliotheek?

Geef het aantal gevonden tweets en retweets in Twitter en in Topsy.

(twee getallen)

Page 19: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Je zoekt op ‘Tralalabibliotheek’ in Twitter. Vreemd genoeg is het niet

mogelijk op de link van het artikel te zoeken, terwijl er wel met een link

van een YouTube-filmpje gezocht kan worden.

Je vindt dan zes unieke tweets, die in totaal weer zes keer geretweet

zijn. (1x @digibieb, 4 x @bibliotheek20 en 1x @bibliotheekblad)

Juiste antwoord voor Twitter is: 12

Topsy levert veel meer zoekresultaten op: ongeveer 26 tweets, retweets

en antwoorden op de tweets. Je moet wel kijken bij ‘All Time’, aangezien

het artikel van Wim Keizer veel ouder is dan 30 dagen. Zoeken met een

Page 20: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

beperkter tijdsfilter dan ‘All Time’, levert slechts één tweet op (van Irma

Hollander)

Let wel op, op de tweede pagina staat ook nog een tweet, maar die staat

ook als laatste op de eerste pagina, dus die telt niet mee.

Het antwoord voor Topsy is 26.

Alleen zijn beide cijfers voor discussie vatbaar, dus Iedereen die Topsy

meer tweets gaf dan Twitter heeft ook het goede antwoord.

029 Het leuke liedje ‘Lekker lezen in de bieb, Hieperdepiep’ werd door

Henk van der Maten op zijn website enige tijd geleden ‘de .... voor de

onderbouw’ genoemd.

Vul het ontbrekende woord in.

Page 21: Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Bij het filmpje op YouTube

[https://www.youtube.com/watch?v=hiuM8er6wgc] wordt een link naar

de site van de componist vermeld: http://www.henkvandermaten.nl/

Op de site van www.henkvandermaten.nl is echter geen verwijzing naar

het liedje meer te vinden. Daarom ligt het voor de hand in dit geval de

Wayback Machine te gebruiken, waarover in deel 2 een en ander is

uitgelegd. De Wayback Machine vermeldt voor verschillende jaren

snapshots van www.henkvandermaten.nl. Kies er willekeurig een en

zoek in de rubriek Nieuws naar ‘hieperdepiep’. Je zoekt natuurlijk met

ctrl+F, dan hoef je niet alles door te lezen. Vreemd is dat welk snapshot

je ook selecteert (bijvoorbeeld in 2009 of in 2011) je toch terechtkomt bij

een nieuwsbericht dat lijkt te stammen uit 2013.

Het antwoord luidt: Klassieker (‘de klassieker voor de onderbouw’).

030 Hoe maak je een schermafdruk op een iPad?

Geef de toetscombinatie.

Het antwoord luidt: Gebruik de homeknop in combinatie met de aan/uit

knop door ze kort tegelijkertijd in te drukken. Je hoort een klik, zoals bij

een fototoestel. De schermafdruk is gemaakt. (zie voor uitleg bv ook:

http://nl.wikihow.com/Een-schermafdruk-maken-met-een-iPad)