ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage €...

of 23 /23
13.00 Ontvangst (Mark Pehlig) 13.20 ALV (William van Niekerk, voorzitter) 14:15 Normering special ---------------------------------------------------------------------------------------- 14.20 Introductie Wegverbreding A4 Burgerveen-Leiden – Van der Hoeven (RWS) 15.50 Geotechnische ontwerpaspecten – Bart van Paassen (BAM) 15.35 Pauze 16:00 Funderingswerken Aernout van Beusekom & Marcel Mertens (BAM) ---------------------------------------------------------------------------------------- 16.45 Borrel informatiecentrum A4 17.30 Einde -------------------------------------------------------------------------------- ALV 2012 AGENDA

Embed Size (px)

Transcript of ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage €...

Page 1: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

13.00 Ontvangst (Mark Pehlig)13.20 ALV (William van Niekerk, voorzitter)14:15 Normering special----------------------------------------------------------------------------------------14.20 Introductie Wegverbreding A4 Burgerveen-Leide n – Van der

Hoeven (RWS)15.50 Geotechnische ontwerpaspecten – Bart van Paassen (BAM)15.35 Pauze16:00 Funderingswerken Aernout van Beusekom &

Marcel Mertens (BAM)----------------------------------------------------------------------------------------16.45 Borrel informatiecentrum A417.30 Einde--------------------------------------------------------------------------------

ALV 2012 AGENDA

Page 2: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

• Welkom• Opening en Mededelingen • Financieel• Activiteiten• GeoNet en Geo-Impuls• Vakblad Geotechniek • Opleidingen• Internationale zaken• Bestuurssamenstelling• Rondvraag

Ledenvergadering 2012

Page 3: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Ledental 2012: 727 (-31)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Opening en Mededelingen

Page 4: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Financieel Overzicht 1/5

• Decharge Bestuur 2011

• Kas commissie 2012: Harro Temmink, Erik Kwast

Page 5: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Financieel Overzicht 2/5BATEN LASTEN

NR OMSCHRIJVING BEDRAG NR OMSCHRIJVING BEDRAG

reeds geboekt in 2010 reeds geboekt in 2010 EYEC 2011 in NL W+B 2.975,00- Funderingsdag 2010 € 12.705,21 € 2.975,00-

Baten activiteiten Activiteiten regulier€ ALV diner € 414,35

bestuursdiner € 40,00 ALV 2 feb Eelco 31,80 ALV 357,00 Diner docenten Pehlig 1.111,00

EYEC secr eetbon 150,00 EYEC 2011 in NL TUD 2.975,00 Eelco geotechnieklezing 30,00 EYEC 2011 in NL RWS 2.975,00 Gala Ondergrondse 450,00 EYEC 2011 in NL BAM 2.975,00 eelco 2e Lezingenavond 70,74 EYEC 2011 in NL Fugro 2.975,00 subtotaal € 2.614,89 EYEC 2011 in NL Deltares 2.975,00 EYEC 2011 in NL Plaxis 2.975,00

17.850,00 Activiteiten CGF en YEGEC2011CGF1 dictaat W.Nohl 2.800,00 CGF Schippers 410,00 G Hannink CGF 1.280,00 kivi Sanders EYGEC 2011 300,00 kivi Kruk EYGEC 2011 € 300,00 EYGEC Korff 361,49 YEGEC2011 deltares 2.975,00 YEGEC2011M Korf decl Eiger 220,00 Press 2.650,00

Rente 11.296,49 ING zakelijke rekening € 3,80 Uitgave Keverling Buismanprijsrentemeer rekening 0,08 Van Eekelen € 1.000,00 rentemeer rekening € 1,06 Vries 1.000,00 rente zakelijke kwartaalrekening 695,47 Rosenbrand 1.000,00 rente zakelijke kwartaalrekening 542,76 3.000,00 rente zakelijke kwartaalrekening 681,08 rente zakelijke kwartaalrekening 532,44 KIVI betalingen aan congresbureaurente zakelijke kwartaalrekening 717,05 21 jan boekje fundamenten vd stad € 1.417,79 rente zakelijke kwartaalrekening 521,49 subtotaal € 1.417,79 rente zakelijke kwartaalrekening 960,01 rente zakelijke kwartaalrekening 519,52 Kosten ING

contributie ISSMGE € 8,07 transactie 1-10-31-12 10 € 10,58

rente van rentemeer rekening 0,31 transactie 1-1 tot 31-3 € 13,94 van rentemeerrekening 50,68 transactie 1-4 tot 30-6 € 16,32 van kapitaal rekening 78,90 transanctie 1-7 tot 30-9 € 13,24

totaal 5.304,65€ subtotaal € 62,15

ISSMGEKIVI bijdrage contributie € 8.071,52 8.071,52

CFBI voorschot € 4.458,40 bijdrage leden € - EDUCOM, blad geotechniek bijdrageafrekening CFBI naar HB 5.578,80- jaarbijdrage 9.817,50

cfbi tot (1.120,40) subtotaal € 9.817,50

CGF Bestuurskosten, algemeencursussen CGF 2010/2011 100.678,00 diner bestuur 1.400,00

diner CGF1 docenten 625,00 2.025,00

9652,28531,81120,4 Incidenteel CUR BenI F11 7.140,00

NEN cie 8.122,94 van kapitaal rekening 78,90 subtotaal € 15.341,84

Nog te betalen, geboekt in 2011Nog te ontvangen geboekt in 2011 CGF E de Jong 410,00

Geotechniekdag 2011 € 454,64 YEGEC Mandy 354,50 YEGEC KIVI congres bureau 8.217,02 YEGEC W. van de Wijst 51,62

9.033,14

TOTAAL BATEN € 123.206,89 TOTAAL LASTEN € 59.705,32 59.705,32

netto resultaat geconsolideerd € 63.501,57

BATEN EN LASTEN KIVI GEOTECHNIEK 2011

Page 6: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Financieel Overzicht 3/5BATEN LASTEN

OMSCHRIJVING BEDRAG OMSCHRIJVING BEDRAG

Baten activiteiten Activiteiten regulierAlv ed 2.614,89€

bestuursdiner 40,00€

Rente Activiteiten CGF en YEGEC2011ING zakelijke rekening 5.304,65€ 11.296,49€ rente zakelijke kwartaalrekeningvan rentemeerrekeningvan kapitaal rekening Uitgave Keverling Buismanprijs 3.000,00€

EYEC 17.850,00€ KIVI betalingen aan congresbureau 1.417,79€ 21 jan boekje fundamenten vd stad

KIVI bijdrage Kosten ING 62,15€ cfbi tot 1.120,40-€

ISSMGE 8.071,52€

cursussen CGF 2010/2011 100.678,00€ EDUCOM, blad geotechniek bijdrage 9.817,50€

Bestuurskosten, algemeen 2.025,00€

Incidenteel 15.341,84€ CUR en NEN

nog te ontvangen Nog te betalen, geboekt in 2011Geotechniekdag 2011 454,64€ CGF en EYGEC 9.033,14€

TOTAAL BATEN 123.206,89€ TOTAAL LASTEN 59.705,32€

Operationreel resultaat 63.501,57€

BREAK DOWN BATEN EN LASTEN KIVI GEOTECHNIEK 2011

Page 7: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Financieel Overzicht 4/5Afdeling Geotechniek KIvI NIRIAversie 13-02-2012definitief 1datum ALV 15-02-2012

OMSCHRIJVING SUBBEDR. TOTAAL OMSCHRIJVING SUBBEDR. TOTAAL

31-dec-11 VermogenING zakelijke rekening 1.329,51€ vermogen 31-12-2010 188.391,54€ ING zakelijke spaarrekening 129,89€ resultaat regulier 2011 63.501,57€ KIvI CFBI rekening 8.531,80€ 251.893,11€ ING zakelijke kwartaal rekening 356.849,05€ gealloceerd 2011 150.000,00-€ subtotaal 366.840,25€ vrij vermogen 31-12-2011 101.893,11€

Herschrijven codesherschrijven CGF1 12.500,00€ herschrijven CGF2 12.500,00€ Subtotaal 25.000,00€

Geotechniekfonds 2005-2014vermogen 31-12-2010 81.368,64€ betaald uitputting 2011 -€

netto resultaat 2010 -€

toevoegen fonds 150.000,00€ Fondsvermogen 31-12-2011 231.368,64

Nog te ontvangen: Nog te betalen:Geotechniekdag 2011 454,64€ CGF en EYGEC 9.033,14€

TOTAAL 367.294,89€ TOTAAL 367.294,89€

0,00

BALANS per 31-12-2011

Page 8: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Financieel Overzicht 5/5BEGROTING 2012Goed te keuren op ALV 15 febr 2012BATEN LASTEN

NR OMSCHRIJVING 2011 2012 NR OMSCHRIJVING 2011 2012BATEN IN 2011 subtotaal actual LASTEN IN 2011 subtotaal actual

1 Bijdrage KIVI NIRIA 1 BestuurskostenAlgemeen vergaderkosten

Aantal leden vakafdeling spec. Bijeenkomsten, diners

aantal leden Young KIVI NIRIA zaalhuur

Activteiten, aantal reis-en verblijfkosten

Werkgroep postbank

algemene kosten 1.500,00 2000,00Totale bijdrage KIVI NIRIA -1.900,00 -2.000,00

2 Rente inkomsten 2 Diensten KIVI-NIRIA-bureauING zakelijke kwartaal rekening Keverling Buisman 3.000,00

5.000,00 5.000,00 3.000,00

3 Te ontvangen donaties 3 te betalen donatiesvrijval NNI 0,00 0,00 Educom, syllabus blad Geotechniek

10.000,00 11.000,004 Te ontvangen subsidies 4 te betalen subsidies

EYEC 2011 (eenmalig) 20.825,00 0,00CUR GEO 23.000,00

15.200,005 Te ontvangen contributies 5 te betalen contributies

Elsevier Cursus CGF1 en CGF2 Contributie ISSMGE

100.000,00 90.000,00 8.000,00 9.000,00

6 Deelnemersbijdrage activ. 6 Kosten activiteitenFunderingsdag/geotechniekdag overige avtiviteiten, HBO docenten 2.500,00

500,00 5.000,00 Activiteiten regulier 5.000,00update CGF1 en CGF2 10.000,00YWGEC 2011 22.300,00

7 Geotechniekfonds Geoimpuls Risico management 0,00 30.000,00geo -internationaal Cursus 30.000,00Cursus materiaal "aan de grond zitten" 20.000,00uitgave boek geologie voor technici 25.000,00

7 Opbrengsten publicaties 8 Kosten publicatiesboekje alle leden 0,00 5.000,00

8 Onttrekking aan Reservering 9 Toevoeging aan reservering 0,00CGF1 en 2 update Eurocode

ontrekking uit reservering geofonds

0,00

10 Onvoorzien 2.500,00

Winstverwachting 64.425,00 80.000,00-€

Totaal 60.000,00€ 178.000,00€

Totaal 124.425,00€ 98.000,00 124.425,00€ 98.000,00€

Page 9: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Activiteiten 2011

Activiteiten

02-02 Algemene Leden Vergadering, excursie Spoorzone te Delft

15-03 Bijeenkomst Diepwanden – the Experience - te Delft

20-04 1e Geotechniek lezingenavond (Strukton) te Maarssen

24-05 Excursie Coentunnel + Westelijke Randweg te Amsterdam

22-09 Beton & funderingen te Ede

10-11 Geotechniekdag te Breda + uitreiking Keverling Buisman Prijs

30-11 2e Geotechniek lezingenavond (IBA) te Amsterdam

Page 10: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Activiteiten

Uitreiking Keverling Buisman Prijs 2011:• Wetenschappelijk – Suzanne van Eekelen

• Geo-engineering voor een breed publiek – Goaitske de Vries

• Jong talent – Esther Rosenbrand

Page 11: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Activiteiten

Activiteiten 2012 Datum

Algemene Leden Vergadering Infocentrum A4 Leiderdorp 15 februari

1e Engelse Geotechniek Lezingenavond (TU Delft) 4 april

Excursie MAVA Maasvlakte Vaanplein (Pernis) 13 juni

Funderingsdag 2012 (Ede) 3 oktober

2e Geotechniek Lezingenavond (RWS Dienst Infra-structuur Utrecht) 21 november

Page 12: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

GeoNet is geheel vernieuwd als onderdeel van het Geo-Impuls programma

• deelname van de totale Geo-sector• bijdrage KIVI-NIRIA 20.000 euro• vaste bureauredacteur (dagdeel/week)

• zoekfunctie op basis van google in de site

• inhaalslag recente Nederland literatuur (loopt)• gemiddeld ca. 3.200 bezoekers per maand

GeoNet

Page 13: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN
Page 14: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

• Geotechniek vierde in 2011 de 15 e jaargangOnline info + teruglezen artikelen: http://www.vakbladgeotechniek.nl/

Vakblad Geotechniek

• Geotechniek 2012- special funderingsdag- internationaal rondom grondverbetering (?)- redactie:

Roel BrouwerHenk BrassingaVera van BeekMartin de KantPaul Meireman

Page 15: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

CGF aantal cursisten in 2011:

CGF1 : 104 (2010: 79)CGF2 : 79 (2010: 88)

2012• Voortzetting contract met Elsevier opleidingen

Handhaven cursus tarief• Uitbreiding docentenkorps (2 docenten CGF1)• Start 3e locatie (Eindhoven)• Marketing (korting KN lidmaatschap 50%)

Opleiding

Page 16: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

PDHs & Accreditering

• PDHs (Personal Development Hours)Voortzetting PDHs in kader van ‘levenslang leren’, update enuitbreiding PDHs waar nodig afhankelijk van onderwijsaanbod

• Accreditering1. Vooralsnog wordt niet gekozen voor een eigen accreditering

‘Geotechniek’ (aantallen relatief gering, implementatiekosten en kosten/inspanning instandhouding aanzienlijk, meerwaarde discutabel,afgezet tegen andere mogelijkheden)

2. Aansluiting binnen Constructeursregister is overwogen, maar niet ge-effectueerd omdat dit (te) weinig ruimte biedt voor weging/kwaliteitsborging van specialistische kennis

3. Voorlopig zullen de ontwikkelingen aktief worden gevolgd, mogelijk aansluiting bij internationale (Europese) ontwikkelingen (waaronder Chartership)

Page 17: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

2011:

EYGEC 2011 in Rotterdam zeer succesvol,60 deelnemers uit heel Europa

ECSMGE Athene

Internationale zaken

Page 18: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Internationale Conferentie Parijs 20132 tot 5 september 2013 “Challenges and Innovations in Geotechnics".

Abstracts van papers tot 1 april 2012 indienen bij KIVI. Meer info: www.paris2013-icsmge.org

TC 104 Conferentie “Experimenten in de Geotechniek”. 23 en 24 april 2012 in Delft

Thema's en de belangrijkste key note sprekers zijn:- Foundations and underground structures (Prof. Robert Mair

en Prof. Richard Jardine)- Dams, levees and subsidence (Cor Zwanenburg)- Infrastructure (Dr. Chris Lawson, TenCate Geotextiles) - Offshore constructions (Prof. Jørgen S. Steenfelt, COWI)

Internationale zaken

Page 19: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

TC 211 International Symposium IS-GI Brussels 2012: Grondverbeteringstechnieken30 mei 2012 - 2 juni 2012

Meer info: www.bbri.be/go/IS-GI-2012

FLOODrisk 2012 Rotterdam 20-22 November 2012

Meer info: www.floodrisk2012.net

Internationale zaken

Page 20: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Bestuurssamenstelling 1/2

Naam Bedrijf Functie Einde termijn

William van Niekerk BAM Infraconsult B.V. Voorzitter 2009 / 2012

Mandy Korff Deltares Vice-voorzitter 2011 / 2014

Annemarije Kooistra Ingenieursbureau Amsterdam Secretaris 2014

Egbert Teunissen Witteveen + Bos Penningmeester 2010 / 2013

René Beurze Volker InfraDesign Programmacommissaris 2009 / 2012

Mark Pehlig Fugro GeoServices B.V. Lid 2009 / 2012

Paul Cools Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Lid 2010 / 2013

Vladimir Thumann IGWR (Gemeentewerken Rotterdam) Lid 2013

Joost van der Schrier Royal Haskoning Lid 2013

Eelco van der Velde BAUER Funderingstechniek B.V. Lid 2014

Geert van de Weg Student De Ondergrondse Lid 2012

Bestuur 2011 – aftredende bestuursleden

Page 21: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Bestuurssamenstelling 2/2

Naam Bedrijf Functie Einde termijn

Mandy Korff Deltares Voorzitter 2011 / 2014

Henk van der Velden Fugro GeoServices B.V. Vice-voorzitter 2015

Annemarije Kooistra Ingenieursbureau Amsterdam Secretaris 2014

Egbert Teunissen Witteveen + Bos Penningmeester 2010 / 2013

Eelco van der Velde BAUER Funderingstechniek B.V. Programmacommissaris 2014

Vladimir Thumann IGWR (Gemeentewerken Rotterdam) Lid 2013

Joost van der Schrier Royal Haskoning Lid 2013

Paul Cools Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Lid 2010 / 2013

Bart van Paasen BAM Infraconsult B.V. Lid 2015

René Thijssen Volker InfraDesign Lid 2015

Roel Brouwer Terracon Funderingstechniek (Strukton) Lid 2015

Lenno Toet Student - De Ondergrondse Lid 2013

Bestuur 2012 – kandidaatleden

Page 22: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Rondvraag

Page 23: ALV 2012 AGENDA - KIVIcursussen CGF 2010/2011 € 100.678,00 EDUCOM, blad geotechniek bijdrage € 9.817,50 Bestuurskosten, algemeen € 2.025,00 Incidenteel € 15.341,84 CUR en NEN

Presentatie NEN9997-1 !

Normering special