Geotechniek special december 2013

Click here to load reader

download Geotechniek special december 2013

of 68

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  329
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld - Geotechniekdag 2013

Transcript of Geotechniek special december 2013

 • JAARGANG 17 NUMMER 5 DECEMBER 2013ONAFHANKELIJK VAKBLAD VOOR HET GEOTECHNISCHE WERKVELD

  THEMA

  GEOT

  ECHN

  IEKDA

  G 201

  3

  ELEMENTAIR

  N103 Cover_Opmaak 1 25-11-13 11:31 Pagina 1

 • Cover II_Opmaak 1 25-11-13 11:02 Pagina 1

 • Inhoud

  4 Is Eurocode 7 af?Ir. G. Hannink / Ir. M. Lurvink / Ir. A.J. van Seters

  10 Overzicht van geotechnische aspecten Deurganckdoksluis: bouw grootste sluis ter wereld Ir. L. Vincke / Ir. L. De Vos / Ir. E. Beyts

  16 Contactgroep microtechnieken van de NVAFStuwende krachten Willem de Meijer en Theo de Jong: Het gaat om de leden! J. van der Burg

  18 Geologisch onderzoek naar aardbevingen en de relatie met activiteit in de ondergrond Dr. A.R. Niemeijer

  21 Interactie constructeur en geotechnicus Ir. A. Kooistra

  22 Zwelbelasting op funderingen CUR/COB-commissie C202 Ing. E. Kwast / Ir. M. Peters

  28 Diepwandproef Delft Dr. J.H. van Dalen

  32 Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwenSmart Geotherm Ir. G. Van Lysebetten / Ir. L. Franois / Prof. Ir. N. Huybrechts

  36 Diepe bouwput langs historische panden in centrum Den Haag Deel 1Ing. M. van Baars

  44 Nieuwe voeten voor de spoorbrug over de Waal bij NijmegenIr. R. Spruit / Ir. G. Hannink / Dr. O. Oung

  50 Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte voor regionale waterkeringenIng. T.A. van Duinen / Ir. H. van Hemert

  56 Dijken optimaliseren met sensoringIng. R.D. van Putten

  60 Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel: wegwijzer naar vaste grondIr. A. Venmans

  Neem deel aan de

  Geotechniek

  Onderwijsspecial

  april/mei 2014!

  De Onderwijss

  pecial, gerich

  t op de aanwa

  s van

  nieuwe geotec

  hnici, wordt ge

  maakt i.s.m. T

  U's en

  Hogescholen e

  n ook via deze

  kanalen gedis

  tribueerd

  in Nederland

  en Belgi. Pres

  enteer u als w

  erkgever

  naar toekoms

  tige werkneme

  rs met een art

  ikel en/of

  corporate adv

  ertentie. Info

  rmeer bij de u

  itgever

  naar de aantre

  kkelijke plaat

  singstarieven:

  info@uitgev

  erijeducom.nl

  , telefoon 010

  -425 6544.

  N103 GEO Special_Opmaak 1 25-11-13 10:46 Pagina 1

 • 2 GEOTECHNIEK Special December 2013

  Hoofd- en Sub-sponsors

  Kleidijk 353161 EK RhoonTel. 0031 (0)10 - 503 02 00 www.mosgeo.com

  H.J. Nederhorststraat 12801 SC GoudaTel. 0031 (0) 182 59 05 10www.baminfraconsult.nl

  Rendementsweg 153641 SK Mijdrecht

  Tel. 0031 (0) 297 23 11 50www.bauernl.nl

  Gemeenschappenlaan 100B-1200 BrusselTel. 0032 2 402 62 11www.besix.be

  IJzerweg 48445 PK HeerenveenTel. 0031 (0)513 - 63 13 55www.apvandenberg.com

  Ballast Nedam EngeneeringRingwade 51, 3439 LM NieuwegeinPostbus 1555, 3430 BN Nieuwegein

  Tel. 0031 (0)30 - 285 40 00www.ballast-nedam.nl

  Korenmolenlaan 23447 GG WoerdenTel. 0031 (0)348 - 43 52 54www.volkerinfradesign.nl

  Dywidag Systems International

  Industrieweg 25 B-3190 BoortmeerbeekTel. 0032 16 60 77 60

  Veilingweg 2 - NL-5301 KM Zaltbommel Tel. 0031 (0)418-57 84 03

  www.dywidag-systems.com

  Industrielaan 4B-9900 EekloTel. 0032 9 379 72 77www.lameirest.be

  Siciliweg 611045 AX AmsterdamTel. 0031 (0)20- 40 77 100www.voorbijfunderingstechniek.nl

  CRUX Engineering BV

  Pedro de Medinalaan 3-c1086 XK AmsterdamTel. 0031 (0)20 - 494 3070 www.cruxbv.nl

  Sub-sponsors

  Hoofdsponsor

  Stieltjesweg 2,2628 CK DelftTel. 0031 (0)88 - 335 7200 www.deltares.nl

  URETEK Nederland BVZuiveringweg 93, 8243 PE LelystadTel. 0031 (0)320 - 256 218 www.uretek.nl

  Vierlinghstraat 174251 LC Werkendam

  Tel. 0031 (0) 183 40 13 11www.terracon.nl

  Veurse Achterweg 102264 SG Leidschendam

  Tel. 0031 (0)70 - 311 13 33www.fugro.nl

  Galvanistraat 153029 AD RotterdamTel. 0031 (0)10 - 489 69 22www.gw.rotterdam.nl

  Klipperweg 14, 6222 PC MaastrichtTel. 0031 (0)43 - 352 76 09

  www.huesker.com

  N103 GEO Special_Opmaak 1 25-11-13 10:46 Pagina 2

 • 3 GEOTECHNIEK Special December 2013

  Mede-ondersteuners

  Cofra BVKwadrantweg 91042 AG AmsterdamPostbus 206941001 NR AmsterdamTel. 0031 (0)20 - 693 45 96Fax 0031 (0)20 - 694 14 57www.cofra.nl

  Ingenieursbureau AmsterdamWeesperstraat 430Postbus 126931100 AR AmsterdamTel. 0031 (0)20 - 251 1303Fax 0031 (0)20 - 251 1199www.iba.amsterdam.nl

  PostAcademisch Onderwijs (PAO)Postbus 50482600 GA DelftTel. 0031 (0)15 - 278 46 18Fax 0031 (0)15 - 278 46 19www.pao.tudelft.nl

  Profound BV Limaweg 172743 CB WaddinxveenTel. 0031 (0)182 - 640 964 Fax 0031 (0)182 - 649 664 www.profound.nl

  Jetmix BV Postbus 254250 DA WerkendamTel. 0031 (0)183 - 50 56 66Fax 0031 (0)183 - 50 05 25 www.jetmix.nl

  Royal HaskoningDHVPostbus 1516500 ADNijmegenTel. 0031 (0)24 - 328 42 84Fax 0031 (0)24 - 323 93 46www.royalhaskoningdhv.com

  nv Alg. Ondernemingen Soetaert-SoiltechEsperantolaan 10-aB-8400 OostendeTel. +32 (0) 59 55 00 00Fax +32 (0) 59 55 00 10www.soetaert.be

  SBRCURnetPostbus 18193000 BV RotterdamTel. 0031 (0)10 - 206 5959Fax 0031 (0)10 - 413 0175www.sbr.nlwww.curbouweninfra.nl

  LezersserviceAdresmutaties doorgeven viainfo@uitgeverijeducom.nl

  Copyrights Uitgeverij Educom BV December 2013 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd met welke methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN 1386 - 2758

  Colofon

  ABEF vzw Belgische Vereniging Aannemers FunderingswerkenPriester Cuypersstraat 31040 BrusselSecretariaat: erwin.dupont@telenet.be

  BGGG Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniekc/o BBRI, Lozenberg 71932 Sint-Stevens-Woluwebggg@skynet.be

  SMARTGEOTHERMInfo : WTCB, ir. Luc FranoisLombardstraat 42, 1000 BrusselTel. +32 11 22 50 65info@bbri.bewww.smartgeotherm.be

  Distributie van Geotechniek in Belgi wordt mede mogelijk gemaakt door:

  GEOTECHNIEKJAARGANG 17 NUMMER 5DECEMBER 2013

  Geotechniek is een informatief/promotioneel onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht te bevorderen en belangstelling voor het gehele geo technische vakgebied te kweken.

  Geotechniek is een uitgave vanUitgeverij Educom BV

  Mathenesserlaan 3473023 GB RotterdamTel. 0031 (0)10 - 425 6544Fax 0031 (0)10 - 425 7225info@uitgeverijeducom.nlwww.uitgeverijeducom.nl

  Uitgever/bladmanagerUitgeverij Educom BVR.P.H. Diederiks

  RedactieBeek, mw. ir. V. vanBrassinga, ing. H.E.Brouwer, ir. J.W.R.Diederiks, R.P.H.Hergarden, mw. Ir. I.Meireman, ir. P.

  RedactieraadAlboom, ir. G. vanBeek, mw. ir. V. vanBouwmeester, Ir. D. Brassinga, ing. H.E. Brinkgreve, dr. ir. R.B.J.Brok, ing. C.A.J.M.Brouwer, ir. J.W.R.Cools, ir. P.M.C.B.M.Dalen, ir. J.H. vanDeen, dr. J.K. van

  Diederiks, R.P.H.Graaf, ing. H.C. van de Gunnink, Drs. J.Haasnoot, ir. J.K.Hergarden, mw. Ir. I.Jonker, ing. A.Kleinjan, Ir. A.Langhorst, ing. O.Mathijssen, ir. F.A.J.M.Meinhardt, ir. G.Meireman, ir. P.

  Rooduijn, ing. M.P.Schippers, ing. R.J.Smienk, ing. E.Spierenburg, dr. ir. S.Storteboom, O. Vos, mw. ir. M. deVelde, ing. E. van der

  Coverfoto: Peter van Oosterhout

  N103 GEO Special_Opmaak 1 25-11-13 10:47 Pagina 3

 • InleidingDe eerste generatie Eurocodes is het meest uitge-breide stelsel van normen voor het constructief engeotechnisch ontwerp ter wereld. De ontwikke-ling van dit technisch complexe stelsel mag als eengeweldige prestatie worden beschouwd en de impact is groot, omdat het dagelijks werk van ca. 500.000 professionals in Europa er door wordtbenvloed.

  Het heeft ongeveer 25 jaar geduurd om in Europatot een gezamenlijke set voorschriften voor debouw te komen. Inmiddels zijn er voor de diversevakgebieden 58 Eurocode delen, waarvan tweevoor de geotechniek. De Europese Commissie nam hiertoe destijds het initiatief en sloot in 1980een overeenkomst met de International Societyfor Soil Mechanics and Geotechnical Engineering(ISSMGE) om een voorbeelddocument van een gemeenschappelijke geotechnische norm (Euro-code 7) op te stellen.

  Voor het samenstellen van Eurocode 7 is begon-nen met een ad hoc werkgroep die aanvankelijkbestond uit vertegenwoordigers van 9 en later 11landen die in de periode van 1981 t/m 1987 22keer vergaderden en in december 1987 met eeneerste volledig concept voor Eurocode 7 kwamen(figuur 1). Nederland was hier vanaf het begin bijbetrokken en speelde een belangrijke rol, omdathet met Wim Heijnen en Henk Nelissen de verant-woordelijkheid had voor het secretariaat van dewerkgroep.

  De definitieve versie van Eurocode 7, deel 1 werdin 2004 goedgekeurd door vertegenwoordigersvan 28 Europese landen. De definitieve versie vanEurocode 7, deel 2 volgde in 2006 met de goed-keuring van inmiddels 30 Europese landen. Euro-code 7, deel 1 behandelt het ontwerp vangeotechnische constructies en Eurocode 7, deel 2beschrijft het gebruik en de interpretatie van ter-rein- en laboratoriumproeven.

  De Eurocodes zijn in Nederland in werking getre-den met de vaststelling van een nieuw Bouw-besluit op 1 april 2012. Aanvragen voor een bouw-vergunning dienen sinds die tijd te worden geba-

  seerd op de Eurocodes. Er is dus nu meer dan een jaar ervaring met het werken met o.a. Eurocode 7. Wat zijn die ervaringen en zijn we met het verschijnen van de Eurocodes nu klaar methet normalisatiewerk? Wat gebeurt er op norm-gebied in Europa en wat doet de NEN-commissieGeotechniek nu in Nederland?Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.

  Het huidige normenstelselEurocode 7, deel 1 is in Nederland op verschil-lende manieren verkrijgbaar. NEN heeft ernaar ge-streefd de belangrijkste Eurocode delen tevertalen en