AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

40
Jaaroverzicht 2008 VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008

Transcript of AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Page 1: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Jaaroverzicht 2008

VOOR MEER INFORMATIE

www.ahold.com/reports2008

Page 2: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

Jaaroverzicht 2008

Voor meer informatie over ons Annual Report en het corporate responsibility rapport2008 ga naar: www.ahold.com/reports2008

Page 3: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 1

2 De groep in één oogopslag2 Onze marktgebieden3 Kerngegevens

4 Brief van de CEO

6 Onze strategie

8 Financiële resultaten 10 Onze werkmaatschappijen

16 Maatschappelijk verantwoord ondernemen18 Gezondheid19 Duurzame handel20 Klimaat21 Lokale betrokkenheid22 Onze mensen

23 Bestuurders en Commissarissen

24 Verkorte jaarrekening 24 Financiële samenvatting 24 Accountantsverklaring25 Geconsolideerde winst- en verliesrekening26 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en

niet-gerealiseerde resultaten27 Geconsolideerde balans28 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

29 Governance29 Corporate governance30 Beloningsverslag

34 Aandeelhoudersinformatie

36 Contactgegevens

37 Waarschuwing

Page 4: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

2 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

De groep in één oogopslag

Ahold is een internationale groep van toonaangevende supermarkten, actief in deVerenigde Staten en Europa. Wij bieden klanten waar voor hun geld, een prettige enaantrekkelijke winkelervaring en gezonde keuzes. We hebben een passie voor defoodsector en we streven naar een leidende positie in elke markt waarin we actief zijn.

Met onze sterke lokale merken onderscheiden we ons van de concurrentie. Als groepzijn wij in staat onze kennis, ons consumenteninzicht en onze schaalgrootte beter tebenutten, om op een eenvoudige, verantwoorde en efficiënte wijze te werken.

Onze medewerkers spelen een belangrijke rol bij het versterken van de bindingmet onze klanten en de lokale gemeenschappen. We streven naar duurzame groeien winstgevendheid door het voortdurend verbeteren en innoveren van onzeproducten, diensten en winkelformules.

Onze marktgebieden

Activiteiten in de Verenigde Staten Activiteiten in Europa

PENNSYLVANIA NEW YORK

WEST VIRGINIA

DISTRICT OF COLUMBIA

VIRGINIA

WISCONSIN

ILLINOIS

MAINE

NEW HAMPSHIRE

MASSACHUSETTS

RHODE ISLAND

CONNECTICUT

NEW JERSEY

DELAWARE

MARYLAND

NOORWEGENESTLAND

LETLANDLITOUWEN

TSJECHIË

SLOWAKIJE

NEDERLAND

ZWEDEN

Page 5: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 3

Kerngegevens

In 2008 hebben we goede vooruitgang geboekt metonze strategie voor duurzame winstgevende groei.Enkele hoofdpunten waren:

Ahold• Netto-omzet €25,7 miljard, een stijging van 6,9% tegen constante

wisselkoersen;

• Bedrijfsresultaat €1,2 miljard, een stijging van 12,2% oftewel €130 miljoen ten opzichte van 2007;

• Operationele retailmarge van 5,0%; onderliggende operationele retailmargeeveneens 5,0%;

• €1,1 miljard schuld afgelost, kosten verlaagd, en voorstel om het dividend voor2008 te verhogen met 12,5% naar €0,18;

• CO2-footprint voor het eerst gepubliceerd, evenals de doelstellingen voor elk vande thema’s binnen onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ahold USA • Stop & Shop/Giant-Landover voltooide het Value Improvement Program (VIP)

en introduceerde een nieuw logo en winkeldesign;

• In de tweede helft van het jaar realiseerde Giant-Landover een positieve identiekeomzetgroei, de eerste kwartalen met positieve omzetgroei sinds 2002;

• Giant-Carlisle zette haar sterke resultaten met aanhoudende groei voort;

• Carl Schlicker ging van Giant-Carlisle naar Stop & Shop/Giant-Landover alsPresident & CEO;

• Sander van der Laan stapte over van Albert Heijn naar Giant-Carlisle en werddaar benoemd tot President & CEO.

Ahold Europe• Ahold verkocht haar belang van 73,2% in Schuitema;

• Albert Heijn opende en/of vernieuwde 95 winkels;

• Etos opende haar 500ste winkel en werd gekozen tot “de beste drogist van Nederland”;

• Gall & Gall won de Nederlandse Retail Jaarprijs voor foodspeciaalzaken;

• Albert/Hypernova boekte verdere vooruitgang met de rebranding van haar winkelsonder het merk Albert;

• In Tsjechië werd Albert voor het vierde jaar op rij verkozen tot “Supermarkt vanhet jaar”.

www.ahold.com/reports2008

€25,7miljardnetto-omzet

€1,2miljard bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten2008 2007

2008 2007

€m % €m %

■ Stop & Shop/Giant-Landover 485 37,5 486 40,0

■ Giant-Carlisle 160 12,4 156 12,8

■ Albert Heijn 648 50,0 573 47,2

� Albert/Hypernova 1 0,1 0 0,0

2008

Netto-omzet2007

2008 2007

€m % €m %

■ Stop & Shop/Giant-Landover 11.681 45,4 12.192 49,0

■ Giant-Carlisle 3.238 12,6 3.145 12,6

■ Albert Heijn 9.029 35,1 7.998 32,1

� Albert/Hypernova 1.774 6,9 1.558 6,3

Page 6: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Brief van de CEO

Het doet mij genoegen u te kunnen melden dat2008 voor Ahold wederom een succesvol jaar isgeweest. Ondanks de wereldwijde turbulenteeconomische omstandigheden boekten we goedevooruitgang met onze strategie voor winstgevendegroei, verbeterden we onze omzet en bedrijfsresultaaten versterkten we onze concurrentiepositie.

We hebben het Value Improvement Program bij onze Amerikaanseketens Stop & Shop en Giant-Landover afgerond en nieuwe logo’s eneen nieuw winkeldesign geïntroduceerd. Zoals verwacht groeiden omzeten marge gedurende het jaar. Voor Giant-Carlisle was ook 2008 weereen uitstekend jaar. In een sterk concurrerend klimaat bleef Giant-Carlisle groeien en marktaandeel winnen.

Albert Heijn had een uitstekend jaar, met een hogere omzet, een grotermarktaandeel en wederom een gezonde winstmarge. Verder hebben we een belangrijke stap gezet met de verkoop van ons belang van 73%in Schuitema, die ons in staat stelde 56 winkels over te nemen. Dezezijn inmiddels omgebouwd tot Albert Heijn-winkels. In Tsjechië enSlowakije gingen wij verder met herpositionering en rebranding. Deresultaten in beide landen voldoen nog niet aan onze verwachting. Het management gaat zich in 2009 dan ook richten op omzetgroei,kostenverlaging en het sluiten van onvoldoende presterende winkels.

Voor ICA, onze joint venture in Scandinavië en de Baltische Staten, was 2008 een lastig jaar. De omzet is weliswaar gestegen, maar hetbedrijfsresultaat van de ICA Groep nam licht af, vooral als gevolg vaneen verliesgevend ICA Noorwegen.

www.ahold.com/reports2008

4 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

“We boekten goedevooruitgang met onze strategie voorwinstgevende groei, weverbeterden onze omzeten bedrijfsresultaat en we versterkten onzeconcurrentiepositie.”

Page 7: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Een belangrijke prioriteit voor ons in het afgelopen jaar was deuitvoering van onze strategie voor maatschappelijk verantwoordondernemen. Onze werkmaatschappijen blijven zich inzetten voor onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden op het gebiedvan gezondheid, duurzame handel, klimaat en lokale betrokkenheid. Zo hebben we Amerikaanse voedselbanken gesteund die voedselverstrekken aan het toenemende aantal mensen die dat nodig hebbendoor de huidige economische teruggang. Lees meer over dezeactiviteiten en de inzet van onze medewerkers in dit Jaaroverzicht en in het corporate responsibility rapport 2008.

In 2008 hebben diverse belangrijke benoemingen plaatsgevonden.Mark McGrath werd door de jaarlijkse Algemene Vergadering vanAandeelhouders (AVA) in 2008 benoemd als lid van de Raad vanCommissarissen. Lawrence Benjamin, de Chief Operating Officer vanAhold USA, is voorgedragen voor benoeming in de AVA in 2009 als lid van de Raad van Bestuur. In juli is Carl Schlicker aangesteld alsnieuwe President en CEO van Stop & Shop/Giant-Landover. Sander van der Laan van Albert Heijn volgde hem op als President en CEO van Giant-Carlisle.

Voor 2009 is wereldwijd alle aandacht gericht op het economischeklimaat. Wij zijn van mening dat we een goede uitgangspositie hebbenom in te spelen op de effecten van economische teruggang en op snelleveranderingen in consumentengedrag. We hebben een sterke balans,en de herpositionering van onze supermarkten in de afgelopen jarenstelt ons in staat om meer waarde te bieden aan onze klanten.

Onze resultaten in 2008 en de vooruitgang die wij boeken met deuitvoering van onze strategie voor winstgevende groei, is te danken aande inzet en de passie van al onze medewerkers. Ik ben trots op dezeprestatie en wil onze medewerkers daarvoor hartelijk bedanken, medenamens de andere bestuursleden. Hun betrokkenheid en inzet gevenmij het vertrouwen dat Ahold ook in 2009 weer waarde zal kunnenleveren voor klanten en aandeelhouders.

Namens de Raad van Bestuur,

John RishtonChief Executive Officer Amsterdam, 27 februari 2009

www.ahold.com/reports2008

“Wij zijn van mening dat we een goedeuitgangspositie hebbenom in te spelen op deeffecten van economischeteruggang en op snelleveranderingen inconsumentengedrag.”

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 5

Page 8: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Onze strategie

De strategie van Ahold voor duurzame enwinstgevende groei is gericht op het versnellen van de identieke omzetgroei, het verbeteren van hetrendement, het verstevigen van onze basis voortoekomstige uitbreiding en het creëren van waardevoor onze aandeelhouders.

De strategie richt zich op vijf gebieden:

• Portefeuille;

• Groei;

• Organisatie;

• Financiële doelstellingen;

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze portefeuilleWij opereren in de levensmiddelendetailhandel in de Verenigde Staten en Europa,in markten waar we verzekerd zijn van een eerste of tweede positie, met duidelijkevooruitzichten op duurzame winstgevende groei.

In 2008 hebben we, als onderdeel van de groeistrategie voor Albert Heijn, onsaandeel van 73,2% in Schuitema verkocht aan private equity firma CVC CapitalPartners. We zijn bezig met de verkoop van ons aandeel in Jerónimo Martins Retail.

GroeiOm onze groeidoelstellingen te realiseren transformeren we onze supermarktketensin krachtige, lokale consumentenmerken. De cruciale elementen van dezetransformatie zijn:

• Verbeterde producten en diensten;

• Elke dag scherpe prijzen;

• Kostenreductie;

• Beter inzicht in de consument.

OrganisatieWij opereren vanuit twee continentale platforms: Ahold USA en Ahold Europa,beide geleid door een Chief Operating Officer. Deze structuur helpt ons om de juiste balans te vinden tussen de lokale, continentale en wereldwijdebeslissingsprocessen. Daardoor kunnen we onze schaalgrootte en ons talenteffectief benutten om onze lokale werkmaatschappijen te ondersteunen.

Financiële doelstellingen Onze financiële doelstellingen op de lange termijn zijn: een duurzame groei van de netto-omzet van 5% (voornamelijk door de groei van de identieke omzet) en een duurzame operationele retailmarge van 5%, met behoud van onze investmentgrade credit rating.

www.ahold.com/reports2008

6 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Wij opereren in marktenwaar we verzekerd zijn vaneen eerste of tweede positie.

€500miljoenreductie operationele kosten eind 2009

We maken onze organisatieeenvoudiger en maken onzeactiviteiten efficiënter.

Page 9: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volledig geïntegreerd in de dagelijksewerkzaamheden bij Ahold. Onze activiteiten in dit kader zijn georganiseerd rondvier hoofdthema’s: gezondheid, duurzame handel, klimaat en lokale betrokkenheid.Dit zijn de meest relevante thema’s voor ons bedrijf en op deze gebieden kunnenwij de grootste bijdrage leveren. Wij streven ernaar de balans te vinden tussen debelangen van de mens (“people”), de aarde (“planet”) en winst (“profit”) zodat weeen bedrijf zijn dat verantwoord, duurzaam en winstgevend opereert. Onze strategieen onze doelstellingen worden op wereldwijd niveau door Ahold opgesteld en oplokaal niveau door onze werkmaatschappijen toegepast.

Ons bedrijfsmodelAhold is een groep van supermarktketens in de Verenigde Staten en Europa. Wij verwerven de loyaliteit van onze klanten door hen de gevraagde producten en diensten te bieden tegen concurrerende prijzen.

Kapitaal toewijzen voor groeiWe blijven groeien waar we een aantrekkelijk rendement kunnen realiseren. Wij verbeteren onze bestaande winkelformules en openen innovatieve, nieuweformules in de markten waarin we actief zijn.

Verlagen van de kostenWe realiseren kostenbesparingen door vereenvoudiging van alle aspecten van ons bedrijf. Dit omvat de winkeloperatie, voorraadderving, logistiek, het energieverbruik en overheadkosten. Verder nemen we de noodzakelijkemaatregelen indien winkels onvoldoende presteren. We blijven werken op basis van onze continentale inkoopstrategie.

Bouwen van sterke consumentenmerken We bouwen sterke, klantgerichte merken in al onze markten door het bieden van de beste keuze, winkelgemak en dagelijks scherpe prijzen.

Stimuleren identieke omzetgroei De kracht van onze merken en ons aanbod verhogen onze aantrekkelijkheid voorhuidige en nieuwe klanten en dat leidt tot identieke omzetgroei van onze supermarkten.

Verlagen van de kosten

Stimuleren identieke omzetgroei

Bouwen van sterke consumentenmerken

Kapitaal toewijzen voor groei

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 7

We streven ernaar de balans te vinden tussen de belangen van de mens,de aarde en winst.

Lange termijn financiëledoelstelling

5%netto-omzetgroei

We bouwen sterke,klantgerichte merken in al onze markten.

Lange termijn financiëledoelstelling

5% operationele retailmarge

Page 10: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Financiële resultaten

Eind 2008 exploiteerde Ahold 2.897 winkels in deVerenigde Staten en Europa, had meer dan 200.000mensen in dienst en realiseerde een netto-omzet van€25,7 miljard.

Operationele resultatenIn 2008 leverden we een solide prestatie, met een bijzonder goed resultaat in het laatste kwartaal. De onderliggende operationele retailmarge in 2008 was 5,0%.De netto-omzet bedroeg €25,7 miljard, een stijging van 3,3% (6,9% tegenconstante wisselkoersen).

Gedurende 2008 werd het Value Improvement Program bij Stop & Shop en Giant-Landover afgerond en introduceerden beide ketens een nieuw logo enwinkeldesign. Dit versterkte onze relatieve prijspositie, wat leidde tot een grotermarktaandeel en verbeterde financiële resultaten in de tweede helft van het jaar.Giant-Carlisle realiseerde intussen opnieuw goede resultaten en vergrootte haarmarktaandeel aanzienlijk.

In Europa was het opnieuw een uitstekend jaar voor Albert Heijn, dat 54 winkelsombouwde tot Albert Heijn-winkels als onderdeel van de verkoop van ons aandeelin Schuitema. Albert/Hypernova slaagde erin haar marktpositie te consolideren enbehaalde een break-even resultaat in de zeer concurrerende markten in Tsjechië en Slowakije.

Aholds bedrijfsresultaat steeg met €130 miljoen tot €1.198 miljoen, een stijgingvan 12,2%. Het resultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg €868 miljoen, eenstijging van 15,3% in vergelijking met 2007.

Nadat vorig jaar de jaarlijkse dividenduitkering werd hervat, stellen wij voor 2008een dividend voor van 18 eurocent per gewoon aandeel, een verhoging van 12,5%ten opzichte van 2007.

Netto-omzet 2008 2007

In miljoenen In miljoeneneuro’s % euro’s %

Stop & Shop/Giant-Landover 11.681 45,4 12.192 49,0Giant-Carlisle 3.238 12,6 3.145 12,6Albert Heijn 9.029 35,1 7.998 32,1Albert/Hypernova 1.774 6,9 1.558 6,3

Totaal 25.722 100,0 24.893 100,0

www.ahold.com/reports2008

8 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

€25,7miljardnetto-omzet

6,9%netto-omzetgroei tegen constantewisselkoersen

€1,2miljard bedrijfsresultaat

5,0%onderliggende operationeleretailmarge

€1,1miljard nettowinst

■ Stop & Shop/Giant-Landover

■ Giant-Carlisle

■ Albert Heijn

� Albert/Hypernova

2008

Netto-omzet2007

Page 11: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten2008 2007

In miljoenen In miljoeneneuro’s % euro’s %

Stop & Shop/Giant-Landover 485 37,5 486 40,0Giant-Carlisle 160 12,4 156 12,8Albert Heijn 648 50,0 573 47,2Albert/Hypernova 1 0,1 0 0,0

Totaal 1.294 100,0 1.215 100,0

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 9

Resultaten2008 2007

In miljoenen % In miljoenen % Wijzigingeuro’s netto-omzet euro’s netto-omzet %

Netto-omzet 25.722 100,0 24.893 100,0 3,3%Brutowinst 6.924 26,9 6.860 27,6 0,9%Bedrijfskosten (5.627) (21,9) (5.621) (22,6) (0,1)%Onderliggend bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten 1.297 5,0 1.239 5,0 4,7%Bijzondere posten niet opgenomen in het onderliggend bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten:

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming van bijzondere waardeverminderingen (13) (0,1) (29) (0,1) nvtWinsten (verliezen) op de verkoop van vaste activa 46 0,2 37 0,1 nvtHerstructurerings- en gerelateerde kosten (36) (0,1) (32) (0,1) nvt

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten 1.294 5,0 1.215 4,9 6,5%Corporate Center kosten (96) (0,3) (120) (0,5) 20,0%Niet-toegerekende kosten – – (27) (0,1) 100,0%Bedrijfsresultaat 1.198 4,7 1.068 4,3 12,2%Saldo financiële baten en lasten (214) (300) 28,7%Belastingen (225) (153) (47,1)%Aandeel in resultaat van joint ventures 109 138 (21,0)%Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 868 753 15,3%Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 211 2.192 (90,4)%Nettowinst 1.079 2.945 (63,4)%

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten2008 2007

■ Stop & Shop/Giant-Landover

■ Giant-Carlisle

■ Albert Heijn

� Albert/Hypernova

Page 12: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Ahold – USA

Stop & Shop/Giant-Landover Stop & Shop

Bedrijfsnaam The Stop & Shop Supermarket Company LLC

Opgericht 1914

Onderdeel van Ahold sinds 1996

Regio Verenigde Staten: Massachusetts, Connecticut,Rhode Island, Maine, New Hampshire, New York en New Jersey

Winkelformules Supermarkten en superstores

Huismerken Onder andere Stop & Shop, Nature’s Promise, SimplyEnjoy, CareOne, Guaranteed Value, Cottontails,Simply Dry en Companion

Stop & Shop is één van de grootste foodretailers in het noordoosten van deVerenigde Staten. We exploiteren meer dan 380 winkels in zeven staten en hebben60.000 mensen in dienst.

Giant-Landover

Bedrijfsnaam Giant of Maryland LLC

Opgericht 1936

Onderdeel van Ahold sinds 1998

Regio Verenigde Staten: Virginia, Maryland en Delaware en het District of Columbia

Winkelformules Supermarkten en superstores

Huismerken Onder andere Giant, Nature’s Promise, Simply Enjoy,CareOne, Guaranteed Value, Cottontails, Simply Dryen Companion

Giant-Landover is één van de toonaangevende supermarkten aan de oostkust vande Verenigde Staten. We exploiteren meer dan 180 supermarkten in drie staten en het District of Columbia en hebben meer dan 22.000 mensen in dienst.

PeapodStop & Shop/Giant-Landover exploiteert ook Peapod, LLC (“Peapod”), eeninternetsupermarkt met bezorgservice die nauw samenwerkt met de Stop &Shop/Giant-Landover operatie. Peapod bedient daarnaast de grootstedelijkegebieden van Chicago, Illinois en Milwaukee, Wisconsin. De omzet is opgenomen in de omzet van Stop & Shop/Giant-Landover.

www.ahold.com/reports2008

10 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Financiële resultaten

Onze werkmaatschappijen

“Van self-servicesupermarkten tot deopening van de eerstesuperstore in onsmarktgebied, Stop & Shop is altijd eenpionier geweest.”Carl SchlickerPresident en CEO Stop & Shop/Giant-Landover

“Wij bij Giant zijn trots oponze voorgeschiedenis enonze stevige verankeringin de samenleving.”Robin MichelExecutive Vice President en General Manager Giant-Landover

Page 13: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Hoofdpunten: Stop & Shop/Giant-Landover

• Het Value Improvement Program (VIP) werd voltooid;

• In juli werd Carl Schlicker benoemd tot President & CEO van Stop&Shop/GiantLandover;

• In augustus lanceerden Stop & Shop en Giant-Landover hun nieuwemerkidentiteit met nieuwe logo’s en initiatieven om onze klanten een nog beterewinkelervaring te bieden;

• Giant-Landover vernieuwde 33 winkels als onderdeel van Project Refresh.

Netto-omzetDe netto-omzet steeg in 2008 met 2,4% naar $17,1 miljard. De stijging was hetresultaat van identieke omzetgroei en de opening van nieuwe en vervangendewinkels. Winkelsluitingen drukten de stijging gedeeltelijk. De netto-omzet omvatte$114 miljoen uit de verkopen aan Tops. Vóór de desinvestering van Tops werdendergelijke verkopen verantwoord als intercompany verkopen.

Exclusief de netto-omzet uit benzineverkoop steeg de identieke omzet bij Stop &Shop in 2008 met 2,1%, in vergelijking met een stijging van 0,6% in 2007. Overhet hele jaar genomen was de identieke winkelomzet van Giant-Landover negatiefonder invloed van een lagere omzet van geneesmiddelen. In de tweede helft vanhet jaar was de identieke omzetgroei echter positief – voor het eerst sinds 2002. In de loop van 2008 is Giant-Landover begonnen met de verkoop van benzine intwee winkels.

BedrijfsresultaatIn 2008 steeg het bedrijfsresultaat met $39 miljoen (5,9%) naar $701 miljoen.De stijging was met name het gevolg van een hogere omzet en verderekostenbesparingen. De resultaten omvatten ongeveer $59 miljoen aan bijzonderewaardeverminderingen, herstructureringskosten en daarmee verwante lasten,alsmede boekwinsten op de verkoop van onroerend goed van $30 miljoen.

28 december 30 december2008 2007Aantal Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolioStop & Shop 381 376Giant-Landover 182 184

Stop & Shop/Giant-Landover 563 560

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 11

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten

■ Ahold (totale groep) €1.294m■ Stop & Shop/Giant-Landover €485m

37,5%bijdrage aan retailbedrijfsresultaat

Netto-omzet

■ Ahold (totale groep) €25.722m■ Stop & Shop/Giant-Landover €11.681m

45,4%bijdrage aannetto-omzet

Page 14: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

12 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Financiële resultaten

“David Javitch bouwdeGiant op het principe ‘het beste product voor de eerlijkste prijs.’ 85 jaarlater huldigt Giant nogaltijd datzelfde principeen is het een vertrouwdonderdeel van desamenleving.”Sander van der LaanPresident en CEOGiant-Carlisle

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten

■ Ahold (totale groep) €1.294m■ Giant-Carlisle €160m

12,4%bijdrage aan retailbedrijfsresultaat

Netto-omzet

■ Ahold (totale groep) €25.722m■ Giant-Carlisle €3.238m

12,6%bijdrage aannetto-omzet

Giant-Carlisle

Bedrijfsnaam Giant Food Stores, LLC

Opgericht 1923

Onderdeel van Ahold sinds 1981

Regio Verenigde Staten: Pennsylvania, Virginia, Marylanden West Virginia

Winkelformules Supermarkten en superstores

Huismerken Onder andere Giant, Nature’s Promise, Simply Enjoy,CareOne, Guaranteed Value

Giant-Carlisle is één van de leidende supermarkten in haar marktgebied. Weexploiteren ongeveer 150 winkels (waarvan 25 onder de naam Martin’s FoodMarket) in vier staten en hebben ongeveer 27.000 mensen in dienst.

Hoofdpunten: Giant-Carlisle

• Voortzetting van de jarenlange continue groei in omzet en marktaandeel;

• In juli werd Sander van der Laan benoemd tot President en CEO van Giant-Carlisle;

• Viering van het 85-jarig jubileum;

• Uitbreiding van het huismerk-assortiment, in het bijzonder het op een gunstigeprijs-kwaliteit gerichte merk Guaranteed Value.

Netto-omzetIn 2008 steeg de netto-omzet met 10% naar $4,7 miljard. Exclusief de omzet uit benzineverkoop steeg de identieke omzet met 4,7% in 2008, vergeleken met3,2% in 2007. Giant-Carlisle blijft groeien in een concurrerende markt door hetaanbieden van kwaliteitsproducten en -diensten en door het voeren van effectievepromotiecampagnes.

BedrijfsresultaatIn 2008 steeg het bedrijfsresultaat met $20 miljoen (9,4%) tot $233 miljoen. De verbetering kwam voort uit een sterke omzetgroei, kostenefficiëntie enkostenbesparingsinitiatieven. Het resultaat werd voor $11 miljoen beïnvloed door herstructureringskosten en daarmee verwante lasten.

28 december 30 december2008 2007Aantal Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolioGiant 123 120Martin’s 25 25

Giant-Carlisle 148 145

Page 15: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Ahold – Europe

Albert Heijn/Etos/Gall & GallAlbert Heijn

Bedrijfsnaam Albert Heijn

Opgericht 1887

Regio Nederland

Winkelformules XL-supermarkten, supermarkten, gemakswinkels en internetbezorgwinkels

Huismerken Onder andere AH Huismerk, AH Excellent, AH Biologisch, AH Express en Euroshopper

Albert Heijn is het grootste supermarktbedrijf in Nederland en één van ’s landsbekendste merken. Albert Heijn exploiteert meer dan 820 winkels en heeft meerdan 70.000 mensen in dienst.

De Albert Heijn operating company omvat ook Etos en Gall & Gall en Ahold CoffeeCompany B.V, die koffie produceert voor met name Aholds dochtermaatschappijenen joint ventures.

Etos

Bedrijfsnaam Etos

Opgericht 1918

Onderdeel van Ahold sinds 1974

Regio Nederland

Winkelformules Drogisterijen

Huismerken Onder andere Etos Huismerk en Etos Voordeelselectie

Etos is één van de toonaangevende speciaalzaken op het gebied van gezondheids-en schoonheidsproducten in Nederland met meer dan 500 winkels en met meerdan 2.500 mensen in dienst.

Gall & Gall

Bedrijfsnaam Gall & Gall

Opgericht 1884

Onderdeel van Ahold sinds 1989

Regio Nederland

Winkelformules Winkels voor wijn en gedistilleerde dranken

Huismerken Assortiment van geselecteerde Gall & Gall-huiswijnen

Gall & Gall is de grootste speciaalzaak voor wijn en gedistilleerde dranken inNederland met meer dan 530 winkels en met meer dan 1.200 mensen in dienst.

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 13

“Eén van de sterkstepunten van Albert Heijnals supermarktbedrijfschuilt in ons vermogenom te begrijpen wat deklant van ons verwacht.Dat zie je terug in onsinnovatieve aanbod vanproducten en diensten.”Dick BoerPresident en CEO Albert Heijn

“Klanten komen naar Etos voor het ruimeassortiment van A-merkenen huismerkproducten, de scherpe prijzen en dedeskundigheid van onzemedewerkers.”Jan van DamGeneral ManagerEtos

“Ons streven is de meesttoegankelijke eninspirerende slijter vanNederland te zijn.”Peter ZoutendijkGeneral ManagerGall & Gall

Page 16: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Hoofdpunten: Albert Heijn/Etos/Gall & Gall

• Albert Heijn voegde 71 winkels toe aan haar winkelbestand, inclusief 54 voormalige Schuitema-winkels;

• Albert Heijn introduceerde een nieuwe slogan “Gewoon bij Albert Heijn” en vernieuwde de website (www.ah.nl);

• Uitrol van de nieuwe Albert Heijn supermarktformule gestart;

• Etos opende haar 500ste winkel en werd gekozen tot beste drogist van Nederland;

• Gall & Gall verbouwde 11 Schuitema-slijterijen en opende vier nieuwe Gall & Gall-winkels.

Netto-omzetDe netto-omzet nam in 2008 toe met 12,9% tot €9 miljard. De groei was primair het gevolg van het aanhoudende succes van de herpositionering van AlbertHeijn, de effectieve promotionele activiteiten en de ombouw van 54 voormaligeSchuitema-winkels naar het Albert Heijn merk in de tweede helft van het jaar. Etos en Gall & Gall realiseerden eveneens een sterke omzetgroei.

BedrijfsresultaatIn 2008 steeg het bedrijfsresultaat met €75 miljoen (13,1%) naar €648 miljoendoor de hogere identieke omzet en lagere pensioenkosten. De resultaten werdenvoor €4 miljoen negatief beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen enherstructureringskosten en daarmee verwante lasten; dit werd meer dan tenietgedaan door €24 miljoen aan winsten uit de verkoop van onroerend goed.

28 december 30 december2008 2007Aantal Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolioAlbert Heijn 823 752Etos 506 485Gall & Gall 532 519

Albert Heijn/Etos/Gall & Gall 1.861 1.756

Albert/Hypernova

Bedrijfsnaam Albert/Hypernova

Opgericht 1991 (Ahold Czech Republic), 2001 (Ahold Slovakia)

Regio Tsjechië en Slowakije

Winkelformules Hypermarkten en supermarkten

Huismerken Onder andere Albert, Albert Excellent, Albert Bio,Euroshopper

Albert en Hypernova behoren tot de bekendste foodretailmerken in Tsjechië enSlowakije. We exploiteren 300 winkels in Tsjechië en 25 winkels in Slowakije en we hebben meer dan 14.500 mensen in dienst.

www.ahold.com/reports2008

14 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Financiële resultaten

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten

■ Ahold (totale groep) €1.294m■ Albert Heijn/Etos/Gall & Gall €648m

50,0%bijdrage aan retailbedrijfsresultaat

Netto-omzet

■ Ahold (totale groep) €25.722m■ Albert Heijn/Etos/Gall & Gall €9.029m

35,1%bijdrage aannetto-omzet

“Wij richten ons op hetaanbieden van de besteproducten en de besteservice – en ook deinspiratie die het verschilmaakt in het dagelijksleven van onze klanten.”Johan BoeijengaPresident en CEOAlbert/Hypernova

Page 17: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Hoofdpunten: Albert/Hypernova

• Albert werd in Tsjechië voor het vierde jaar op rij door klanten gekozen tot Supermarkt van het Jaar;

• Albert/Hypernova behoorde tot de top 30 van beste werkgevers in Tsjechië;

• Albert/Hypernova ging door met de uitrol van haar nieuwe logo met één merk, Albert;

• Albert werd geprezen voor haar innovatieve en prijswinnendeadvertentiecampagnes.

Netto-omzetDe netto-omzet steeg met 13,9% naar €1,8 miljard in 2008. Tegen constantewisselkoersen steeg de netto-omzet met 2,8%. De stijging van de netto-omzet wasmet name het gevolg van identieke omzetgroei, die gedeeltelijk teniet werd gedaandoor winkels die gedurende het jaar waren gesloten wegens verbouwing. In hettweede deel van het jaar verslechterde de markt als gevolg van de economischeneergang en aanhoudende stevige concurrentie.

BedrijfsresultaatDe werkmaatschappij verhoogde haar break-even bedrijfsresultaat in 2007 naar €1 miljoen in 2008. Het resultaat omvatte ongeveer €3 miljoen aan winst uit deverkoop van onroerend goed en €1 miljoen aan het terugnemen van een bijzonderewaardevermindering.

28 december 30 december2008 2007Aantal Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolioCzech Republic 300 296Slovakia 25 25

Albert/Hypernova 325 321

ICA Ahold heeft een belang van 60% in ICA, een groep van foodretail- engroothandelsbedrijven met het hoofdkantoor in Stockholm, Zweden. De andere40% is in handen van Hakon Invest AB, een Zweedse onderneming met eennotering aan de effectenbeurs van Stockholm. Per 31 december 2008 bediendeICA meer dan 2.200 franchise – en eigen supermarkten in Zweden, Noorwegen,Estland, Letland en Litouwen. De groep rapporteerde een netto-omzet van €9,5 miljard in 2008, een stijging van 9,6% tegen constante wisselkoersen ten opzichte van het vorige jaar. ICA biedt haar klanten ook een aantal financiëlediensten aan via haar bank in Zweden.

Volgens de aandeelhoudersovereenkomst met Hakon Invest AB geeft ons aandeelvan 60% in ICA ons geen doorslaggevende stem in de besluitvorming; deovereenkomst schrijft voor dat strategische, financiële en operationele beslissingenalleen genomen worden op basis van wederzijdse instemming.

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 15

■ Ahold (totale groep) €1.294m■ Albert/Hypernova €1m

0,1%bijdrage aan retailbedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten

Netto-omzet

■ Ahold (totale groep) €25.722m■ Albert/Hypernova €1.774m

6,9%bijdrage aannetto-omzet

Page 18: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Hoofdpunten 2008 • Ahold management stelt gezamenlijk de prioriteiten voor verantwoord

ondernemen vast;

• Gezondheid: kinderen helpen gezonde keuzes te maken;

• Duurzame handel: ICA verbetert de controle op toeleveranciers in Azië;

• Klimaat: Ahold publiceert CO2-footprint en de doelstelling om uitstoot vanbroeikasgassen met 20% per vierkante meter winkeloppervlak te verlagen per 2015;

• Lokale betrokkenheid: ondersteuning van lokale voedselbanken in marktgebiedenin de Verenigde Staten;

• Onze mensen: Albert Heijn gekozen tot de beste multiculturele werkgever in Nederland.

Geïntegreerd in ons bedrijfMaatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de dagelijksebedrijfsvoering van Ahold. Als één van ’s werelds grootste supermarktbedrijven hebbenonze activiteiten elke dag invloed op de levens van miljoenen mensen. Daardoorkunnen we klanten helpen te begrijpen wat de consequenties zijn van de keuzes die ze in de supermarkt maken voor hun gezondheid, het milieu en de lokale gemeenschap.

We vinden het belangrijk voor al onze belanghebbenden (“stakeholders”) om tebouwen aan een duurzame toekomst voor ons bedrijf. Onze klanten, investeerders,leveranciers, werknemers en buurtgenoten verwachten van ons dat we de belangenvan mens en milieu meewegen in onze dagelijkse activiteiten.

Voor meer informatie over onze strategie, activiteiten en prestaties overmaatschappelijk verantwoord ondernemen, lees ons volledige corporateresponsibility rapport 2008 (gepubliceerd in het Engels, ga naarwww.ahold.com/reports2008).

Evenwicht in de balans tussen de belangen van de mens, de aarde en het maken van winst Verantwoord ondernemen is in het belang van al onze stakeholders en het ondersteuntde winstgevendheid van ons bedrijf. We werken volgens het “Triple P”-model.

Dit model streeft ernaar de belangen van de mens (“people”), de aarde (“planet”)en winst (“profit”) in evenwicht te brengen om een bedrijf te creëren datwinstgevend en duurzaam is.

Profit Corporate responsibility Good cause

Profit People

Planet

3PDoel: het creëren van verantwoorde winst

www.ahold.com/reports2008

16 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ahold management steltgezamenlijk prioriteiten voor maatschappelijkondernemen vast

Het senior management van Aholdkwam bij elkaar op een managementconferentie in Washington D.C. inseptember 2008 om te praten overde prioriteiten voor Ahold op hetgebied van maatschappelijkverantwoord ondernemen. Daarbijwerd vooral gesproken over onzestrategie en ons commitment om te bouwen aan een duurzameonderneming. De Raad van Bestuur,de management teams van dewerkmaatschappijen en seniormanagers van het Corporate Centerstelden de prioriteiten vast enbespraken dilemma’s.

Page 19: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 17

Albert Heijn publiceertMVO-brochure

Albert Heijn publiceerde in 2008voor het eerst een aparte brochureover de activiteiten op het gebiedvan maatschappelijk verantwoordondernemen. De brochure “Bewusten Betrokken” werd gemaakt voor de medewerkers van Albert Heijn.Naast de uitleg over de vier pijlersvan Aholds MVO-strategie bevatte de publicatie ook details van de vele activiteiten op dit gebied vanAlbert Heijn.

Onze visie, ons beleid, onze doelstellingen en meetpunten worden op groepsniveaudoor Ahold opgesteld en op lokaal niveau toegepast. Dit geeft onze werkmaatschappijende vrijheid om te voldoen aan de behoeften van stakeholders in hun marktgebieden.

Deze structuur stelt ons ook in staat om deskundigheid en middelen te delen en tegebruiken binnen het gehele bedrijf. Onze werkmaatschappijen bevinden zich inverschillende stadia. Door het delen van kennis over succesvolle initiatieven kunnenwij kiezen voor de juiste oplossingen op het juiste moment en op de juiste plaats.

Stakeholder engagementMaatschappelijk verantwoord ondernemen is complex en stelt ons voor uitdagingen,die we alleen maar kunnen oplossen door te leren van anderen, binnen en buitenons bedrijf.

Interactie met stakeholders – klanten, medewerkers, buurtbewoners, leveranciersen aandeelhouders – is belangrijk omdat het ons in staat stelt de problemen die voorhen, en dus ook voor ons, belangrijk zijn beter te begrijpen.

Onze prioriteiten: de belangrijkste thema’s binnenmaatschappelijk verantwoord ondernemen

Het delen van deskundigheid binnen Ahold leidt tot beter inzicht in markttrends.Ons doel is om deze trends te begrijpen en te kunnen voorspellen hoe zij zichverder ontwikkelen. Dit stelt ons in staat om de juiste oplossingen op het juistemoment te bieden.

Onze activiteiten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen zijngeorganiseerd rond vier hoofdthema’s: gezondheid, duurzame handel, klimaat enlokale betrokkenheid. Dit zijn de gebieden waarop wij de meeste invloed kunnenuitoefenen. Al onze activiteiten vallen onder één of meer van deze thema’s.

Klanten &maatschappij

Medewerkers

Gez

ondh

eid

Duu

rzam

eha

ndel

Klim

aat

Loka

lebe

trok

kenh

eid

Page 20: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Gezondheid

We maken het makkelijker om gezonder te leven. Ons assortiment bevat gezonde keuzes en we bieden productinformatie en diensten die een gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijlaanmoedigen. Daarnaast bieden we onze medewerkersgezondheids- en welzijnsprogramma’s.

Het bevorderen van een gezonde manier van leven ligt dicht bij de kern van onzemaatschappelijke betrokkenheid. Als één van de leidende supermarktbedrijven inde wereld kunnen wij onze klanten en anderen helpen bij het maken van keuzes die passen bij een gezondere manier van leven.

De samenleving vraagt om een reactie op wereldwijde ontwikkelingen, zoals hetstijgende aantal mensen met obesitas, hartziekten en diabetes. Onze supermarktenbieden gezonde, betaalbare producten. Samen met universiteiten, de industrie,wetenschappers en voedingsdeskundigen werken we aan programma’s voor hetbevorderen van gezond leven voor onze klanten en onze medewerkers. Samen metonze leveranciers breiden we ons assortiment van gezonde producten verder uit.

Onze belangrijkste doelen voor gezondheid zijn:• Erkend worden als een leidende foodretailer die een gezonde levensstijl

op de meest betrouwbare en bereikbare manier benadert;

• Het voor klanten eenvoudig maken om gezonde producten te kiezen;

• Klanten aanmoedigen om gezonde keuzes te maken door middel van informatieen educatie;

• Het bieden van gezondheids- en welzijnsprogramma’s voor onze medewerkers.

Een aantal initiatieven:• Help kinderen bij het maken van gezonde keuzes (zie case study hiernaast);

• KlasseLunch programma vestigt record;

• Help klanten met een beperkt budget;

• Gezondere keuzes bij de kassa;

• Albert Heijn loopt voorop met gezondheidsinformatie over producten;

• Albert Heijn stimuleert het verminderen van de zoutconsumptie.

www.ahold.com/reports2008

18 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Help kinderen bij het maken van gezonde keuzes

Door een nieuwe samenwerkingtussen Albert/Hypernova enBambiriáda, een landelijk evenementvoor kinderen in Tsjechië, kan desupermarkt meer kinderen les gevenover het belang van een gezondvoedingspatroon door middel vanhaar “Healthy 5”-programma.Albert/Hypernova is nu debelangrijkste regionale partner vanBambiriáda, dat in 2008 in 22steden plaatsvond. Meer dan 100jeugdverenigingen en – groepenkomen samen voor het evenement,dat gericht is op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Page 21: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Duurzame handel

We bieden producten die veilig zijn en die op eenverantwoorde manier worden geproduceerd. Wekiezen onze leveranciers zorgvuldig uit en werken methen samen om de impact van onze producten op desamenleving en het milieu te verbeteren.

Duurzame handel is gericht op het borgen van verantwoord handelen bij elke fase van het productieproces. We brengen winstdoelstellingen in evenwicht metmaatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent ook dat we leveranciershelpen om hun bedrijfsprocessen duurzaam te maken, zowel op het gebied vansociale omstandigheden, het milieu als hun commerciële bedrijfsvoering.

Ons programma voor duurzame handel beoogt de inkoopketen transparant temaken. We streven naar vergroting van onze invloed op de herkomst en productievan onze producten.

Onze belangrijkste doelen binnen duurzame handel zijn:• Productveiligheid – de veiligheid van onze producten voor onze klanten gaat vóór

alles. Het is het beginpunt voor het beschermen van de gezondheid en hetwelzijn van onze klanten;

• Verantwoorde inkoop – wij streven ernaar dat onze leveranciers de rechten vanhun werknemers respecteren, veilige werkomstandigheden bieden en het milieubeschermen;

• Inkoop dicht bij huis – we moeten de internationale inkoop in evenwicht brengenmet de lokale inkoop. Dit kan gemeenschappen en kleine, lokale bedrijvenhelpen bij hun ontwikkeling.

Onze specifieke doelstellingen:• We streven naar Global Food Safety Initiative-certificering (GFSI of een

soortgelijke certificering) voor voedselveiligheid voor leveranciers van huismerk producten;

• We streven naar sociale audits van leveranciers van food- en non-foodhuismerken in hoog-risicolanden.

Een aantal voorbeelden van onze initiatieven:• ICA verbetert controle van toeleveranciers in Azië (zie case study hiernaast);

• Stoppen met de verkoop van bedreigde vissoorten, schaal- en schelpdieren;

• Giant-Carlisle wint prijs voor het ondersteunen van plaatselijke producenten;

• Ondersteunen van productie en gebruik van duurzame palmolie;

• Fairtrade-bloemen uit Afrika;

• Inkoop van vlees en melk van koeien die de (buiten)ruimte krijgen;

• Albert Heijn Foundation helpt Afrikaanse gemeenschappen.

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 19

ICA verbetert controle vantoeleveranciers in Azië

ICA richtte in 2008 een inkoop- enkwaliteitsorganisatie op in HongKong om beter inzicht te krijgen inde inkoopketen in Azië. Dat leiddetot lagere inkoopprijzen en meerzicht op, en controle over haarleveranciers. De ICA-teams voorkwaliteit en social compliance zijnook actief in Shanghai en Ho ChiMinh stad. De lokale vestiging maakthet voor ICA mogelijk om ter plekketoezicht te houden op leveranciers en hen te helpen met verbeteringen.

Page 22: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Klimaat

Ahold ondersteunt de wereldwijde actie om hetprobleem van klimaatverandering aan te pakken met een groot aantal initiatieven binnen onzewerkmaatschappijen en de productieketen. Prioriteitenzijn onder andere het verlagen van energieverbruik, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van waterverbruik en afval.

De consensus in de wetenschap is dat de aarde de huidige uitstoot vanbroeikasgassen niet kan verwerken. Hoewel supermarktbedrijven daaraan relatiefweinig bijdragen maken we onze activiteiten zo efficiënt mogelijk, zodat onzeimpact op het milieu verder wordt verlaagd. We werken samen met onzeleveranciers en klanten zodat ook zij de impact van hun handelen op het milieu kunnen verkleinen.

In 2008 hebben we een berekening gemaakt van onze CO2 footprint op basis van internationaal erkende richtlijnen zoals GRI’s G3 Richtlijnen, het GreenhouseGas Protocol en het Carbon Disclosure Project. We hebben een actieprogrammaopgesteld om onze CO2 footprint te verkleinen.

We maken onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk en beperken onze invloed op het klimaat en het milieu. Het is onze prioriteit om onze energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Onze belangrijkste doelen op het gebied van klimaat zijn:• Verbetering van onze ecologische – en milieu-footprint door onze activiteiten

meer efficiënt te maken;

• Het ontwikkelen van milieubewuste manieren om water te besparen en afval te verminderen;

• Het aanmoedigen van onze leveranciers en klanten om milieubewust te handelen.

We zullen onze CO2-uitstoot per vierkante meter winkeloppervlak per 2015 met20% verlagen in vergelijking met het niveau van 2008, zoals gepubliceerd in hetcorporate responsibility rapport.

Een aantal initiatieven:• Nieuwe technologie creëert aanzienlijke energiebesparing voor Albert Heijn

(zie case study hiernaast);

• Het introduceren van supermarkten die gebruik maken van zonne-energie;

• Erkenning van “groen leiderschap” van Stop & Shop/Giant-Landover;

• ICA meet de invloed van meer producten op het klimaat;

• Minder brandstofgebruik voor transport;

• Albert wordt geprezen voor haar milieuvriendelijke verpakking;

• ICA compenseert de uitstoot van broeikasgassen voor vliegreizen.

www.ahold.com/reports2008

20 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door toepassing van nieuwetechnologie verlaagde Albert Heijnhet energieverbruik in haar nieuwewinkels met 15%-20% per vierkantemeter gekoelde ruimte, invergelijking met conventioneletechnieken. Deze reductie wordtgerealiseerd door het gebruik vanLED-verlichting, zowel binnen alsbuiten. Daarnaast wordenbewegingssensoren gebruikt die deverlichting automatisch uitschakelenen verlichting die aangepast wordtnaarmate het buiten lichter ofdonkerder is. Albert Heijn heeft ookenergiebesparende maatregelengetest, zoals het gebruiken van dewarmte die geproduceerd wordt doorde koelsystemen in de winkels.

Nieuwe technologie creëertaanzienlijke energiebesparingvoor Albert Heijn

Page 23: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Lokale betrokkenheid

We zijn actieve, betrokken leden van de maatschappijen ondersteunen de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Lokale betrokkenheid verbindt ons bedrijf, onze klanten en onze medewerkers metelkaar. We luisteren naar hun mening en steunen doelen die voor hen belangrijkzijn. We ondersteunen een groot aantal initiatieven in lokale gemeenschappen metfinanciële – en productdonaties en onze deelname in samenwerkingsverbanden.

Vaak valt onze bijdrage binnen één van onze thema’s voor maatschappelijkverantwoord ondernemen, zoals het bevorderen van een gezondere manier van leven.

Onze belangrijkste doelen in lokale betrokkenheid zijn:• Ondersteuning van maatschappelijke doelen die belangrijk zijn voor onze klanten,

medewerkers en andere stakeholders en waarop we daadwerkelijk invloed kunnenuitoefenen;

• Het aanmoedigen van activiteiten in onze winkels die passen binnen onsprogramma voor lokale betrokkenheid;

• Bevorderen van deelname van onze winkels aan lokale activiteiten.

Een aantal voorbeelden van onze initiatieven:• Giant-Carlisle’s ervaring helpt voedselbanken (zie case study hiernaast);

• Albert/Hypernova werkt samen in Slowakije om kinderen en moeders te vaccineren;

• Albert Heijn helpt aandachtswijken;

• Albert ondersteunt een 24-uurs hotline voor kinderen in nood;

• Giant-Landover zet zich in voor de buurt;

• Onderwijs mogelijk maken voor kansarme jongeren;

• ICA sponsort hardloopevenementen rond campagne voor bloeddonatie.

Honger bestrijden in onze marktgebieden en daarbuitenOnze werkmaatschappijen in de Verenigde Staten ondersteunen plaatselijkevoedselbanken en helpen daardoor miljoenen mensen. Zo wordt tijdens dekerstdagen kalkoen uitgedeeld aan gezinnen die zich anders geen kerstmaaltijdzouden kunnen veroorloven.

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 21

Giant-Carlisle’s ervaringhelpt voedselbanken

Giant-Carlisle heeft een sterke relatie met de regionale voedselbank.In 2008 zette de supermarkt eenmultifunctioneel team op van internedeskundigen, die vertegenwoordigersvan de voedselbank helpen met hunactiviteiten. De ondersteuningvarieert van logistiek tot management.De brandstofleverancier van Giant-Carlisle levert brandstof tegenkostprijs aan de Central PennsylvaniaFood Bank en vult de tanks ’s nachts bij. Daarnaast vervoeren debeschikbare vrachtwagens van Giantgedoneerde goederen naar devoedseldistributiepunten. Andereproducten, zoals vlees, groente enfruit en kantoorbenodigdhedenworden tegen kostprijs aanvoedselbankpartners geleverd. Dit alles leidt ertoe dat er meermaaltijden beschikbaar zijn voormensen die dat nodig hebben.

Page 24: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Onze mensen

Onze mensen vormen de basis van ons bedrijf. Wij zijn één van de grootste supermarktbedrijven ter wereld en onze medewerkers bedienen elke dag honderdduizenden klanten. Hun inzet enbetrokkenheid bepaalt hoe klanten onze winkelservaren en hoe succesvol we zijn.

Aholds Human Resources (HR) management speelt daarbij een sleutelrol door het ontwikkelen van het personeelsbeleid en het coördineren van HR-activiteitenbinnen Ahold. Dit leidt tot het delen van kennis en ervaring, het toepassen van succesvolle concepten elders binnen het bedrijf en het ontwikkelen vanstandaardprocessen.

Ons doel is om de beste mensen aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.We willen ook dat mensen er trots op zijn om voor Ahold te werken. We willenwerknemers een uitdagende carrière, een stimulerende werkomgeving en kansenbieden om zich te ontwikkelen, zowel in hun huidige als in toekomstige functies.

We zorgen er ook voor dat onze werknemers eerlijk behandeld worden en gelijkekansen krijgen – waar en op welk niveau ze ook werken.

Onze HR-initiatieven hebben tot doel om Aholds succes te stimuleren door ervoor te zorgen dat:• Onze mensen hooggekwalificeerd en klantgericht zijn;

• Ahold en haar werkmaatschappijen geweldige bedrijven zijn om voor te werken;

• Onze managers in staat zijn om op de korte termijn praktische resultaten te behalen en voor de langere termijn getalenteerde en gemotiveerde teams op te bouwen.

Hoofdpunten 2008:• Albert Heijn benoemd tot de beste multiculturele werkgever in Nederland

(zie case study hiernaast);

• Mensen met een arbeidshandicap helpen een carrière op te bouwen;

• Stop & Shop investeert in de loopbaanontwikkeling van vrouwen;

• ICA investeert in toekomstige leiders;

• Stop & Shop medewerkers kunnen deelnemen aan gezondheidsevenementen.

www.ahold.com/reports2008

22 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In maart 2008 werd Albert Heijnbenoemd tot de beste multiculturelewerkgever in Nederland in eenjaarlijks onderzoek onder meer dan1.500 Nederlandse burgers die nietin Nederland zijn geboren. De prijswas gedeeltelijk gebaseerd op hetwerk dat Albert Heijn verricht omdiversiteit te stimuleren binnen hetbedrijf en haar toewijding om allewerknemers gelijke kansen te biedenop promotie.

Albert Heijn benoemd tot de beste multiculturelewerkgever in Nederland

Page 25: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

René Dahan, VoorzitterVoorzitter van deSelectie- enBenoemingscommissie

Tom de Swaan, Vice-voorzitterVoorzitter van deAuditcommissie

Karen de Segundo Derk C. DoijerVoorzitter van deRemuneratiecommissie

Stephanie M. Shern Judith Sprieser Mark McGrath

Raad van Commissarissen

John RishtonChief Executive Officer

Bestuurders en Commissarissen

Raad van Bestuur

Peter WakkieExecutive Vice Presidenten Chief CorporateGovernance Counsel

Dick BoerExecutive Vice Presidenten Chief OperatingOfficer Ahold Europe,President en CEO Albert Heijn

Kimberly RossExecutive Vice Presidenten Chief Financial Officer

Lawrence BenjaminExecutive Vice Presidenten Chief OperatingOfficer Ahold USA

Fungerend lid van deRaad van Bestuur.

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 23

Page 26: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Waarschuwing aan lezersDeze verkorte jaarrekening is een verkorte versie van degeconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Ahold N.V. zoals opgenomen in het Annual Report 2008. Deze verkortejaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledigejaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden incombinatie met de volledige jaarrekening en met de besprekingin het Annual Report 2008 van risico’s met mogelijk materiëlenadelige gevolgen voor Aholds financiële positie, resultaten en liquiditeit. Aholds Annual Report 2008 is in het Engelsbeschikbaar op www.ahold.com/reports2008.

De onderstaande verkorte jaarrekening moet worden gelezen in combinatie met de in dit Jaaroverzicht opgenomentoelichting.

www.ahold.com/reports2008

24 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Verkorte jaarrekening

Uitgangspunten bij de opstelling van de financiëleoverzichtenAholds geconsolideerde jaarrekening, waaraan deze verkortejaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming metInternational Financial Reporting Standards (IFRS) zoalsgoedgekeurd door de Europese Unie (EU).

Aholds boekjaar bestaat uit 52 of 53 weken en eindigt op dezondag die het dichtst ligt bij 31 december. Het boekjaar 2008bestond uit 52 weken en eindigde op 28 december 2008. Hetvergelijkende boekjaar 2007 bestond uit 52 weken en eindigdeop 30 december 2007.

De volgende valutakoersen van de euro per US Dollar werdengebruikt bij de opstelling van deze verkorte jaarrekening:

2008 2007

Gemiddelde valutakoers 0,6828 0,7307Valutakoers ultimo boekjaar 0,7111 0,6795

Aan de Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Raad vanBestuur van Koninklijke Ahold N.V.

Accountantsverklaring

OpdrachtWij hebben gecontroleerd of de in dit Jaaroverzicht op pagina25 tot en met 28 opgenomen verkorte jaarrekening vanKoninklijke Ahold N.V. te Zaandam voor het jaar eindigend op 28 december 2008 op de juiste wijze is ontleend aan dedoor ons gecontroleerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 28 december 2008 van Koninklijke Ahold N.V. Bij diejaarrekening hebben wij op 27 februari 2009 een goedkeurendeaccountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de entiteit isverantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekeningin overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening voor het jaar eindigend op 28 december 2008van Koninklijke Ahold N.V. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming metNederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controlezodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate vanzekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op dejuiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

OordeelNaar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle vanmaterieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

ToelichtingWij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiëlepositie en de resultaten van de entiteit en voor een toereikendinzicht in de reikwijdte van onze controle de verkortejaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met devolledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 27 februari 2009 verstrekte goedkeurendeaccountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aanons oordeel.

Deloitte Accountants B.V.

Drs. M.R. van Leeuwen RAAmsterdam 27 februari 2009

Financiële samenvatting

Page 27: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

In miljoenen euro’s 2008 2007

Netto-omzet 25.722 24.893Kostprijs van de omzet (18.798) (18.033)Brutowinst 6.924 6.860

Verkoopkosten (4.973) (4.980)Algemene beheerskosten (753) (812)Totaal bedrijfskosten (5.726) (5.792)

Bedrijfsresultaat 1.198 1.068

Rentebaten 110 133Rentelasten (344) (427)Overige financiële baten (lasten) 20 (6)Saldo financiële baten en lasten (214) (300)

Resultaat vóór belastingen 984 768

Belastingen (225) (153)Aandeel in resultaat van joint ventures 109 138Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 868 753

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 211 2.192Nettowinst 1.079 2.945

Toekomend aan:Houders van gewone aandelen 1.074 2.931Minderheidsbelangen 5 14

Nettowinst 1.079 2.945

Resultaat per aandeel (in euro’s)Nettowinst per aandeel toekomend aan houders van gewone aandelen

Gewoon 0,91 2,03Verwaterd 0,89 2,01

Resultaat per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toekomend aan houders van gewone aandelenGewoon 0,74 0,52Verwaterd 0,73 0,52

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)Gewoon 1.173.924 1.447.378Verwaterd 1.237.813 1.456.484

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 25

Page 28: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde enniet-gerealiseerde resultatenIn miljoenen euro’s 2008 2007

Nettowinst 1.079 2.945

Valutaomrekeningsverschillen buitenlandse belangen:Valutaomrekeningsverschillen vóór belastingen (15) (314)Cumulatieve omrekeningsverschillen met betrekking tot desinvesteringen – (120)Belastingen – 3

Kasstroomafdekkingen:Reële waardewinsten in de loop van het jaar 9 51Transfers naar nettowinst (37) (32)Belastingen 6 (3)

Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van joint ventures – netto 9 37Niet-gerealiseerde resultaten (28) (378)

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 1.051 2.567

Toekomend aan:Houders van gewone aandelen 1.046 2.553Minderheidsbelangen 5 14

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 1.051 2.567

www.ahold.com/reports2008

26 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Verkorte jaarrekening

Page 29: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Geconsolideerde balans

28 december 30 decemberIn miljoenen euro’s 2008 2007

ActivaMateriële vaste activa 5.532 5.390Vastgoedbeleggingen 495 463Immateriële vaste activa 598 603Investeringen in joint ventures 802 869Overige financiële vaste activa 485 397Uitgestelde belastingvorderingen 358 370Overige vaste activa 26 25Totaal vaste activa 8.296 8.117

Voor verkoop aangehouden activa 179 206Voorraden 1.319 1.263Vorderingen 744 941Overige vlottende financiële activa 18 22Te vorderen winstbelasting 66 7Overige vlottende activa 107 125Geldmiddelen en kasequivalenten 2.863 3.263Totaal vlottende activa 5.296 5.827

Totaal activa 13.592 13.944

Groepsvermogen en passiva Eigen vermogen toekomend aan houders van gewone aandelen 4.676 3.810Minderheidsbelangen – 77Groepsvermogen 4.676 3.887

Leningen 2.260 2.658Overige langlopende financiële verplichtingen 1.664 1.688Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding 113 183Uitgestelde belastingverplichtingen 115 34Voorzieningen 442 408Overige langlopende verplichtingen 184 153Totaal langlopende verplichtingen 4.778 5.124

Crediteuren 2.284 2.240Overige kortlopende financiële verplichtingen 579 1.342Te betalen winstbelasting 101 126Voorzieningen 170 196Overige kortlopende veplichtingen 1.004 1.029Totaal kortlopende veplichtingen 4.138 4.933

Totaal groepsvermogen en passiva 13.592 13.944

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 27

Page 30: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro’s 2008 2007

Bedrijfsresultaat 1.198 1.068Aanpassingen voor:

Afschrijvingen, amortizatie en bijzondere waardeverminderingen 674 705Boekwinst op verkoop vaste activa (46) (35)Overige 32 31

Kasstroom uit operationele activiteiten vóór mutaties werkkapitaal 1.858 1.769Mutaties in voorraden (103) (11)Mutaties in vorderingen en overige vlottende activa (11) (44)Mutaties in crediteuren en overige kortlopende verplichtingen 214 231Mutaties in vaste activa en langlopende verplichtingen (91) (201)Schikking massa-effectenclaim – (284)Kasstroom uit operationele activiteiten 1.867 1.460Ontvangen (betaalde) winstbelasting (147) 62Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.720 1.522Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – beëindigde bedrijfsactiviteiten 23 318Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.743 1.840

Verwerving van vaste activa (1.019) (738)Desinvestering van vaste activa 88 74Verwerving van bedrijven, na aftrek van verworven geldmiddelen (26) (31)Desinvestering van bedrijven, na aftrek van afgestoten geldmiddelen 321 5.435Dividend van joint ventures 70 66Ontvangen rente 110 124Overige (15) 2Kasstroom uit investeringsactiviteiten – voortgezette bedrijfsactiviteiten (471) 4.932Kasstroom uit investeringsactiviteiten – beëindigde bedrijfsactiviteiten – (145)Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten (471) 4.787

Betaalde rente (349) (431)Aflossing leningen o/g (1.069) (577)Aflossing financiële leaseverplichtingen (43) (47)Uitgekeerd dividend op gewone aandelen (188) –Kapitaalterugbetaling – (2.995)Inkoop van eigen aandelen – (1.021)Overige (36) 27Kasstroom uit financieringsactiviteiten – voortgezette bedrijfsactiviteiten (1.685) (5.044)Kasstroom uit financieringsactiviteiten – beëindigde bedrijfsactiviteiten (32) (96)Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten (1.717) (5.140)

Nettokasstroom uit bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten (445) 1.487

www.ahold.com/reports2008

28 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Verkorte jaarrekening

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 28

Page 31: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Corporate governance

Ahold wil een corporate governance-structuur die het meest geschikt is voor haar bedrijf en alle belanghebbenden(stakeholders), en voldoet aan relevanteregels en voorschriften.

Koninklijke Ahold N.V. is een naamloze vennootschap opgerichtnaar Nederlands recht. Ahold wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de Raad van Bestuur. Beide organen leggenverantwoording af aan de Algemene Vergadering vanAandeelhouders.

Naleving van de Nederlandse CorporateGovernance CodeAhold past alle relevante bepalingen van de NederlandseCorporate Governance Code toe.

Risicobeheer en interne beheersing

Enterprise Risk ManagementAholds ondernemingsrisico (“enterprise risk management”)programma biedt het senior management van Ahold inzicht inde belangrijkste bedrijfsrisico’s en bijbehorende maatregelen ter beheersing van die risico’s. In elke werkmaatschappijidentificeert het functionele management de belangrijksterisico’s voor het behalen van de doelstellingen op hun gebied en de mogelijke maatregelen ter beheersing ervan.

www.ahold.com/reports2008

Ahold Business Control FrameworkHet doel van het Ahold Business Control Framework (ABCFramework) is om een redelijke mate van zekerheid te biedendat risico’s die zijn verbonden aan het behalen van belangrijkedoelstellingen worden geïdentificeerd en gemitigeerd.

GedragscodeAhold’s Global Code of Professional Conduct and Ethics isgebaseerd op de kernwaarden van de onderneming. De code is bedoeld als ondersteuning voor alle medewerkers, zodat ze de relevante nalevings- en integriteitsregels kunnen begrijpen en navolgen en weten wanneer en bij wie ze om advies moeten vragen.

BewakingAhold maakt gebruik van een uitgebreid planning- enprestatiebeoordelingsproces om de resultaten te bewaken.

RisicofactorenRisico’s nemen is een inherent onderdeel van hetondernemersschap. Ahold erkent verschillende risicocategorieënop strategisch, operationeel en financieel niveau. Zie hetonderdeel “risk factors” in het Annual Report 2008 van Ahold voor een meer gedetailleerde beschrijving.

Auditcommissie

Remuneratiecommissie

Selectie– enBenoemingscommissie

Giant-Carlisle

Stop & Shop/Giant-

Landover

Continentale platforms

Werkmaatschappijen

* Voorgenomen verkoop Ongeconsolideerde joint venture

AlbertHeijn

Albert/Hypernova ICA JMR*

Raad van Bestuuren hoofdkantoor

Raad van Commissarissen

Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders

Ahold USA Ahold Europa

Het onderstaande schema geeft de bestuursstructuur van Ahold en haar bedrijfsonderdelen weer.

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 29

Governance

Page 32: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

30 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Governance

Beloningsverslag

Arbeidsovereenkomsten met de individuele ledenvan de Raad van Bestuur

John RishtonDe herziene arbeidsovereenkomst met John Rishton ten gevolgevan zijn benoeming als CEO van Ahold, gedateerd 20 november2007, voorziet in een basisjaarsalaris van €945.000. Hetvoorziet tevens in deelname aan het jaarlijkse bonusplan en in deelname aan het op aandelen gebaseerde langetermijnincentive-plan (GRO – zie pagina 32) van Ahold. De uitbetalingonder het jaarlijkse bonusplan bedraagt 100 procent van hetbasisjaarsalaris indien de gestelde doelstellingen wordengerealiseerd met een maximum van 125 procent indien degestelde doelstellingen worden overtroffen. Bij aanvang van zijndienstverband zijn aan John Rishton 100.000 Ahold-aandelenvoorwaardelijk toegekend ter compensatie voor het verlies vanlangetermijnemolumenten bij zijn vorige werkgever. Dezeaandelen werden onvoorwaardelijk na drie jaar dienstverband injanuari 2009. Tenzij de arbeidsovereenkomst van John Rishtonanderszins wordt beëindigd, is hij herverkiesbaar in 2010.Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van John Rishtonbeëindigt om anders dan dringende redenen of indien hij niet wordt herbenoemd, heeft John Rishton recht op eenbeëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris. Dearbeidsovereenkomst vermeldt een opzegtermijn van twaalfmaanden voor Ahold en zes maanden voor John Rishton. JohnRishton neemt deel aan Aholds Nederlandse pensioenplan.

Kimberly RossDe herziene arbeidsovereenkomst met Kimberly Ross, gedateerd 25 februari 2008, voorziet in een basisjaarsalaris van €500.000, met terugwerkende kracht vanaf 16 november2007, deelname aan het jaarlijkse bonusplan en deelname aan het op aandelen gebaseerde langetermijn incentive-plan(GRO – zie pagina 32). De uitbetaling onder het jaarlijksebonusplan bedraagt 100 procent van het basisjaarsalaris indien de gestelde doelstellingen worden gerealiseerd met eenmaximum van 125 procent indien de gestelde doelstellingenworden overtroffen. Tenzij de arbeidsovereenkomst van KimberlyRoss anderszins wordt beëindigd, is zij herverkiesbaar in 2012.Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van Kimberly Rossbeëindigt om anders dan dringende redenen of indien ze niet wordt herbenoemd, heeft Kimberly Ross recht op eenbeëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris. De arbeidsovereenkomst van Kimberly Ross vermeldt eenopzegtermijn van twaalf maanden voor Ahold en zes maandenvoor Kimberly Ross. Kimberly Ross neemt deel aan AholdsAmerikaanse pensioenplannen: het Salary Continuation Plan(SCP), het Ahold USA Pension Plan en het 401(k) Plan.

www.ahold.com/reports2008

Peter WakkieDe arbeidsovereenkomst met Peter Wakkie, gedateerd 9 oktober2003, voorziet thans in een basisjaarsalaris van €600.000. Het voorziet tevens in deelname aan het jaarlijkse bonusplan en deelname aan het op aandelen gebaseerde langetermijnincentive-plan (GRO – zie pagina 32). De uitbetaling onder het jaarlijkse bonusplan bedraagt 100 procent van hetbasisjaarsalaris indien de gestelde doelstellingen wordengerealiseerd met een maximum van 125 procent indien degestelde doelstellingen worden overtroffen. Peter Wakkie werd in2008 herbenoemd. Tenzij de arbeidsovereenkomst van PeterWakkie anderszins wordt beëindigd, is hij herverkiesbaar in2012. Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van Peter Wakkiebeëindigt om anders dan dringende redenen of indien hij niet wordt herbenoemd, heeft Peter Wakkie recht op eenbeëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris. Dearbeidsovereenkomst vermeldt een opzegtermijn van twaalfmaanden voor Ahold en zes maanden voor Peter Wakkie. PeterWakkie neemt deel aan Aholds Nederlandse pensioenplan.

Dick BoerDe herziene arbeidsovereenkomst met Dick Boer, gedateerd 29 maart 2007, voorziet in een basisjaarsalaris van €625.000,deelname aan het jaarlijkse bonusplan en deelname aan het opaandelen gebaseerde langetermijn incentive-plan (GRO – ziepagina 32). De uitbetaling onder het jaarlijkse bonusplanbedraagt 100 procent van het basisjaarsalaris indien de gestelde doelstellingen worden gerealiseerd met een maximumvan 125 procent indien de gestelde doelstellingen wordenovertroffen. Tenzij de arbeidsovereenkomst van Dick Boeranderszins wordt beëindigd, is hij herverkiesbaar in 2011. Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van Dick Boer beëindigt om anders dan dringende redenen of omdat hij niet wordt herbenoemd, heeft Dick Boer recht op eenbeëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris. Dearbeidsovereenkomst met Dick Boer vermeldt een opzegtermijnvan twaalf maanden voor Ahold en zes maanden voor Dick Boer.Dick Boer neemt deel aan Aholds Nederlandse pensioenplan.

Page 33: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Beloning van de leden van de Raad van BestuurDe beloning van de leden van de Raad van Bestuur, vanaf het jaar dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de benoemingvan een lid heeft goedgekeurd, was als volgt:

Op aandelengebaseerde Beëindigings-

In duizenden euro’s Basissalaris Bonussen1 beloning2 Pensioenen3 vergoedingen Overig4, 5 Totaal

J.F. Rishton2008 945 1.143 528 189 – 156 2.9612007 835 1.044 224 177 – 149 2.429K.A. Ross2008 500 605 218 132 – 190 1.6452007 – – – – – – –P.N. Wakkie2008 600 726 377 140 – 13 1.8562007 600 1.050 231 165 – 13 2.059A.D. Boer2008 625 756 469 152 – 209 2.2112007 625 781 908 239 – 10 2.563A.C. Moberg (per 1 juli 2007 afgetreden uit de RvB)2008 – – – – – – –2007 750 2.556 457 – 3.379 111 7.253Totaal 2008 2.670 3.230 1.592 613 – 568 8.673

Totaal 2007 2.810 5.431 1.820 581 3.379 283 14.3041 De bonussen hebben betrekking op opgebouwde bonussen die in het volgende jaar worden uitgekeerd. De bonus van Peter Wakkie in 2007 bevatte een bedrag van

€300.000 in verband met de succesvolle afronding van het desinvesteringsprogramma.

2 De in de tabel vermelde bedragen voor op aandelen gebaseerde beloningen betreffen de last uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningen, berekend volgens IFRS 2.De reële waarde van de op aandelen gebaseerde beloning wordt lineair ten laste van het resultaat gebracht gedurende de wachtperiode die voor de toekenningen geldt. Voormeer informatie over op aandelen gebaseerde beloningen, inclusief de uitstaande opties en aandelen voor individuele leden van de Raad van Bestuur, zie pagina’s 32 en 33.

3 De pensioenlasten zijn de totale nettoperiodekosten voor pensioenen.

4 De categorie “overig” bevat voornamelijk representatievergoedingen, woonkostenvergoedingen, verhuiskostenvergoedingen, vergoedingen voor particuliereziektekostenverzekeringen, internationale schoolkosten, werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen en vergoedingen in natura zoals belastingadvies en medische kosten.

5 Voor aandelen toegekend onder het Global Reward Opportunity programma (GRO, geïntroduceerd in mei 2006) is het toegestaan om voldoende aandelen te verkopen om te voldoen aan de inkomstenbelastingverplichting op het moment dat deze ontstaat. Dit was echter niet toegestaan voor de 190.333 voorwaardelijke aandelen die in januari 2006 aan Dick Boer waren toegekend en die in januari 2008 onvoorwaardelijk werden. Gegeven de restricties voortvloeiend uit regels inzake voorkennis bij de handel in effecten, konden geen aandelen worden verkocht (teneinde te voldoen aan de inkomstenbelastingverplichting) tot eind augustus 2008. “Overig” bevat in 2008 een vergoeding voor het verlies in waarde van de aandelen die anders zouden zijn verkocht bij het onvoorwaardelijk worden.

Beloning van de leden van de Raad van Commissarissen In duizenden euro’s 2008 2007

R. Dahan (benoemd in 2004) 68 71T. de Swaan (benoemd in 2007) 83 75D.C. Doijer (benoemd in 2005) 60 631

M.G. McGrath (benoemd in 2008) 43 –K.M.A. de Segundo (benoemd in 2004) 72 75S.M. Shern (benoemd in 2005) 79 86J. Sprieser (benoemd in 2006) 79 79M. Hart (afgetreden in 2007) – 50J. Hommen (afgetreden in 2007) – 26Totaal 484 525

1 Verminderd met €12.000 ten opzichte van het Annual Report 2007, waarin ten onrechte BTW was opgenomen.

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 31

Page 34: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

32 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Governance

Aandelen en andere belangen in AholdPer 28 december 2008 was het aandelenbezit en andere belangen in Ahold van de leden van de Raad van Bestuur als volgt:

Gewone aandelen

J.F. Rishton –K.A. Ross 1P.N. Wakkie 6.000A.D. Boer 119.151Totaal 125.152

Bij aanvang van zijn dienstverband op 1 januari 2006 zijn aan John Rishton 100.000 Ahold-aandelen voorwaardelijk toegekend.Deze aandelen werden onvoorwaardelijk na drie jaar dienstverband in januari 2009.

Per 28 december 2008 had René Dahan 112.000 Ahold-aandelen in bezit. Geen van de andere leden van Raad vanCommissarissen was in het bezit van Ahold-aandelen.

GRO programmaIn 2008 bestond Aholds op aandelen gebaseerde beloningsprogramma uit een programma voor het voorwaardelijk toekennen vanaandelen (Global Reward Opportunity, GRO). Dit programma, geïntroduceerd in 2006, verving de aandelenoptieplannen. In hetGRO-programma worden Ahold-aandelen toegekend via een middellang (drie jaar) en een langlopend (vijf jaar) programma.

De volgende tabel biedt een samenvatting van de status van het GRO-programma in 2008 voor de leden van de Raad van Bestuur en voor alle overige medewerkers in totaal (waarbij de uitstaande aandelen voor ieder jaar bestaan uit een gelijk aantal aandelentoegekend volgens het driejarige en vijfjarige programma):

Uitstaand aan het Uitstaand aan hetbegin van 20081 Toegekend1 Vereffend2 Vervallen eind van 20081

J.F. RishtonToegekend in 2006 69.848 – – – 69.848Toegekend in 2007 70.536 – – – 70.536Toegekend in 2008 – 159.284 – – 159.284K.A. RossToegekend in 2006 12.386 – – – 12.386Toegekend in 2007 22.398 – – – 22.398Toegekend in 2008 – 84.278 – – 84.278P.N. WakkieToegekend in 2006 59.974 – – – 59.974Toegekend in 2007 48.452 – – – 48.452Toegekend in 2008 – 101.134 – – 101.134A.D. BoerToegekend in 2006 57.926 – – – 57.926Toegekend in 2007 79.558 – – – 79.558Toegekend in 2008 – 105.348 – – 105.348Overige medewerkersToegekend in 2006 5.079.536 – 142.294 242.238 4.695.004Toegekend in 2007 3.722.980 – 47.392 261.354 3.414.234Toegekend in 2008 – 4.589.770 11.821 194.231 4.383.718Totaal aantal aandelen 9.223.594 5.039.814 201.507 697.823 13.364.078

1 Omvat het oorspronkelijk aantal toegekende aandelen.

2 Omvat stijgingen/(dalingen) gebaseerd op de TSR-prestatie (Total Shareholder Return, koerswinst plus dividenden).

www.ahold.com/reports2008

Page 35: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

AandelenoptieplannenDe volgende tabel biedt een samenvatting van de status van de aandelenoptieplannen tijdens 2008 voor de leden van de Raad van Bestuur en voor alle overige medewerkers in totaal. Na de introductie van GRO worden opties niet langer toegekend alsbeloningscomponent:

Uitstaand aan het Uitstaand aan het Uit-Beschrijving van toekenning begin van 2008 Toegekend Uitgeoefend Vervallen Verlopen eind van 2008 oefenprijs Verloopdatum

J.F. Rishton – – – – – – – –K.A. RossToekenning 2004 (looptijd 5 jaar) 9.000 – 9.000 – – – 5,83 28/12/2008Toekenning 2005 (looptijd 8 jaar) 33.150 – – – – 33.150 6,36 03/04/2013Toekenning 2002 (looptijd 10 jaar) 833 – – – – 833 32,68 30/12/2011Toekenning 2003 (looptijd 10 jaar) 9.000 – – – – 9.000 11,65 29/12/2012Toekenning 2004 (looptijd 10 jaar) 9.000 – – – – 9.000 5,83 28/12/2013P.N. WakkieToekenning 2005 (looptijd 5 jaar)1 45.000 – – 9.000 – 36.000 6,36 03/04/2010Toekenning 2005 (looptijd 10 jaar)1 45.000 – – 9.000 – 36.000 6,36 03/04/2015A.D. BoerToekenning 2004 (looptijd 5 jaar) 21.000 – 21.000 – – – 5,83 28/12/2008Toekenning 2005 (looptijd 8 jaar) 70.200 – – – – 70.200 6,36 03/04/2013Toekenning 2001 (looptijd 10 jaar) 12.000 – – – – 12.000 34,36 31/12/2010Toekenning 2002 (looptijd 10 jaar) 12.000 – – – – 12.000 32,68 30/12/2011Toekenning 2003 (looptijd 10 jaar) 21.000 – – – – 21.000 11,65 29/12/2012Toekenning 2004 (looptijd 10 jaar) 21.000 – – – – 21.000 5,83 28/12/2013Subtotaal leden van de Raad van Bestuur 308.183 – 30.000 18.000 – 260.183Gewogen gemiddelde uitoefenprijs 8,96 – 5,83 6,36 – 9,50Overige medewerkersLooptijd 5 jaar 2.202.714 – 1.891.119 50.268 73.227 188.100 6,40Looptijd 8 jaar 5.116.888 – 1.499.270 126.734 – 3.490.884 6,36Looptijd 10 jaar 6.833.707 – 295.291 207.680 4.619 6.326.117 19,18Subtotaal overige medewerkers 14.153.309 – 3.685.680 384.682 77.846 10.005.101 14,47Totaal opties 14.461.492 – 3.715.680 402.682 77.846 10.265.284 14,34

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs 12,14 – 5,96 11,87 6,99 14,34Gewogen gemiddelde aandelenkoers op de datum van de uitoefening 9,06

1 De opties toegekend aan leden van de Raad van Bestuur in 2005 bevatten een prestatie-criterium bij onvoorwaardelijk worden. Het aantal uitstaande opties aan hetbegin van 2008 weerspiegelde het maximum (120%-niveau), terwijl het aantal uitstaande opties aan het eind van 2008 het aantal weerspiegelt dat in 2008 uiteindelijkwerd toegekend.

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 33

Page 36: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

34 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Aandeelhoudersinformatie

De afdeling Investor Relations richt zich op de communicatie over Aholds prestaties envooruitzichten met particuliere en institutionelebeleggers in aandelen en obligaties.

Meer achtergrondinformatie en financiële gegevens vindt u op www.ahold.com bij Investor Relations.

AandeleninformatiePer 28 december 2008 was het maatschappelijke aandelenkapitaal van Ahold als volgt samengesteld:

• 1.700.000.000 gewone aandelen van €0,30 per aandeel;

• 477.580.949 cumulatieve preferente financieringsaandelen van €0,30 per aandeel;

• 1.250.000 cumulatieve preferente aandelen van €500 per aandeel.

Ahold is een naamloze vennootschap statutair gevestigd in Nederland en genoteerd(symbool: AH) aan de beurs van Euronext Amsterdam (AEX). De gewone aandelenworden in de Verenigde Staten verhandeld via de zogenaamde over-the-countermarkt via www.pinksheets.com (symbool: AHONY) in de vorm van AmericanDepositary Shares (ADS’s) en worden gestaafd door American Depositary Receipts(ADR’s). De depotbank voor de ADS’s is de Bank of New York.

KoersontwikkelingDe onderstaande tabel geeft de aandelenkoersen weer van het gewone aandeelAhold op Euronext Amsterdam in 2008:

2008 2007

Slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR) 8,83 9,47Gemiddelde slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR) 8,75 9,27Hoogste slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR) 9,90 11,20Laagste slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR) 6,67 7,37Gemiddeld dagelijks handelsvolume op Euronext 8.380.638 10.439.399

Bron: Euronext

www.ahold.com/reports2008

Geografische spreiding vanaandeelhouders

Februari Februari2009 2008

% %

■ Noord-Amerika 35,0 28,1

■ VK/Ierland 14,1 7,1

■ Nederland 11,0 8,5

■ Rest van Europa 3,3 3,9

■ Zwitserland 3,1 2,4

■ Frankrijk 2,7 2,9

■ Rest van de wereld 2,2 1,7

■ Duitsland 1,7 2,9

� Onbekend* 27,0 42,5*Het percentage onbekend is inclusief al hetparticuliere aandelenbezit

Page 37: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de slotkoersen van het gewoneaandeel Ahold op Euronext Amsterdam zien ten opzichte van de AEX-index in2008 (basis 100 = 2 januari 2008).

DividendenIn het boekjaar 2007 heeft Ahold haar jaarlijkse dividenduitkering op gewoneaandelen hervat en heeft een nieuw dividendbeleid aangekondigd. Dit beleid moet de toekomstige jaarlijkse dividenduitkering laten stijgen terwijl in dekapitaalbehoefte van de onderneming wordt voorzien en een efficiënte “investmentgrade” kapitaalstructuur wordt behouden.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008werd voor het boekjaar 2007 een contant dividend van €0,16 per gewoon aandeelgoedgekeurd en dit werd betaald op 13 mei 2008.

Het aangekondigde dividend voor het boekjaar 2008 van €0,18 per gewoonaandeel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhoudersdie op 28 april 2009 wordt gehouden.

Dividenden op cumulatief preferente financieringsaandelenAhold is van plan om in 2009 dividend uit te keren op de cumulatief preferentefinancieringsaandelen en keerde in 2008 een jaardividend uit op die aandelen, in beide gevallen conform de voorwaarden van die aandelen.

120

100

80

60

40Jan

2008Feb

2008Mrt

2008Apr

2008Mei

2008Jun

2008Jul

2008Aug

2008Sep

2008Okt

2008Nov

2008Dec

2008

AholdAEX

www.ahold.com/reports2008

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 35

€0,18voorgesteld dividend 2008 pergewoon aandeel

Page 38: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

Contactgegevens

Algemene informatieAhold CommunicationsPostbus 9851000 AZ AmsterdamTelefoon: 020 509 5100Fax: 020 509 5110E-mail: [email protected]

AandeelhoudersinformatieAhold Investor RelationsPostbus 9851000 AZ AmsterdamTelefoon: 020 509 5213Fax: 020 509 5202E-mail: [email protected]

ADR-informatieThe Bank of New York Investor RelationsChurch Street StationP.O. Box 11258New York, NY 10286-1258Verenigde StatenTelefoon: +1 800 649 4134E-mail: [email protected]

KantooradresAhold Corporate CenterPiet Heinkade 167-1731019 GM Amsterdamwww.ahold.comHandelsregisternr. 35000363

36 | AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Page 39: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

www.ahold.com/reports2008

Waarschuwing

Dit Jaaroverzicht omvat toekomstgerichte uitspraken, die nietverwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingengebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van hetmanagement, die onderhevig zijn aan bekende en onbekenderisico’s en onzekerheden, waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillenvan die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken.

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenminnauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals Aholds mogelijkheden omhaar plannen en strategieën succesvol te implementeren en afte ronden en haar doelstellingen te bereiken, tegenvallende ofandere dan verwachte voordelen van en middelen uit Aholdsplannen en strategieën, het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, de gedragingen van deaandeelhouders, concurrenten en klanten van Ahold alsmedevan andere derden, de toename van of veranderingen inconcurrentie, Aholds mogelijkheden om personeel te behoudenen aan te trekken dat bepalend is voor het succes van haarondernemingsactiviteiten, Aholds IT outsourcing eninformatiebeveiliging, Aholds mogelijkheden om onderwerpenbetreffende voedsel- en productveiligheid en duurzaamondernemen te adresseren, Aholds mogelijkheden om derapportage inzake duurzaam ondernemen uit te breiden en degegevens over duurzaam ondernemen binnen de hele groep

inzichtelijker te maken, valutakoers- en renteschommelingen,mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit huurgaranties, eengroter dan verwachte liquiditeitsbehoefte van Ahold, waarondermede begrepen verplichtingen inzake gezondheidszorg enpensioenen, kredietrisico’s met betrekking tot bepaaldefinanciële instrumenten, risico’s betreffende de naleving vanwet- en regelgeving, alsmede andere factoren zoals besproken in dit Jaaroverzicht, het Annual Report 2008 in de paragrafenover risk management en internal control, het corporateresponsibility rapport 2008 en in documenten welke namensAhold in openbare registers zijn neergelegd.

De lezer wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met dezetoekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden tezijn gedaan op de datum van dit Jaaroverzicht. Ahold neemt,tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht,geen verplichting op zich om openbare informatie te wijzigen ofenige gewijzigde toekomstgerichte uitspraak te publiceren naaraanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zichvoordoen na de datum van dit Jaaroverzicht. Buiten Nederlandpresenteert Koninklijke Ahold N.V. – dat is haar statutaire naam– zich onder de naam “Royal Ahold” of kortweg “Ahold.” DitJaaroverzicht is een Nederlandse vertaling van Aholds SummaryReview 2008. Voor zover deze Nederlandse vertaling afwijkt vande Engelstalige versie is de laatstgenoemde leidend.

Dit Jaaroverzicht is gedrukt op FSC-gecertificieerd papier

Ontwerp en productie: Likemind. Drukwerk: Hollandia Printing, Heerhugowaard.

AHOLD JAAROVERZICHT 2008 | 37

Page 40: AHOLD Jaaroverzicht 2008 De

Kijk voor meer informatie over ons Annual Reporten corporate responsibility rapport 2008 op:www.ahold.com/reports2008