A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use...

of 14 /14
Aan al onze Aan al onze hele lieve vrienden: hele lieve vrienden: Om bij stil te staan. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Embed Size (px)

Transcript of A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use...

Page 1: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Aan al onze

Aan al onze

hele lieve vrienden:

hele lieve vrienden:

Om bij stil te staan.

Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Page 2: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Een boer had enkele jonge hondjes

die hij nog m

oest verkopen.

Hij schilderde een adverte

ntie op een bord m

et:

4 puppies te koop en

zette dit a

an het begin van zij

n erf aan de kant.

Net toen hij d

e  laatst

e spijker

in het bord slo

eg

werd hij aan zij

n overal getrokken.

Page 3: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Hij keek naar b

eneden in

de ogen van een kleine jongen.

"Meneer" z

ei de jongen,

"Ik wil e

en van uw puppies kopen".

"Wel",

zei de boer,

terwijl hij m

et zijn

hand achter in zij

n nek wreef,

"deze puppies hebben

hele goede ouders en

kosten aardig wat g

eld".

Page 4: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

De jongen liet v

oor

een moment zi

jn hoofd hangen.

Toen reikte hij d

iep in zijn broekzak

en haalde een handvol kleingeld voor

de dag en liet h

et aan de boer z

ien.

"Ik heb 39 cent.

Is dat g

enoeg om te kijken?"

"Zeker", zei de boer

en hij floot e

en deuntje. 

Page 5: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

"Dolly", riep hij.

Uit het h

ondenhok

en over het e

rf rende Dolly

naar de boer to

e gevolgd

door 4 kleine bolletje

s wol.

De kleine jongen drukte

zijn gezic

ht tegen het h

ek.

Zijn ogen straalde van verru

kking.

Page 6: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Terwijl de honden naar h

et hek

toekwamen rennen,

zag de jongen nog iets

bewegen in het hondenhok.

Langzaam verscheen er

nog een bolletje wol,

maar deze was z

ichtbaar

kleiner dan de andere hondjes.

Page 7: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Op zijn achterpootje

s gleed

het bolletje

het hok uit 

en op een wat onhandige wijze

begon het hondje vooruit

naar het h

ek te hobbelen

Terwijl het zi

jn best deed

de andere hondjes bij t

e houden.

"Ik wil d

ie hebben",

zei het kleine jongetje

,

terwijl hij n

aar de

waggelende hond wees.

Page 8: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

De boer knielde naast

het jongetje

neer en ze

i:

“jongen, je

wil dat h

ondje echt niet.

Het is nooit i

n staat

om te re

nnen of te sp

elen

zoals de andere hondjes k

unnen".

Toen deed de jongen

een stap naar a

chteren,

reikte naar beneden

en begon een broekspijp

op te ro

llen.

Page 9: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Terwijl hij d

it deed

werd een stalen beugel

zichtbaar a

an beide zijden

van het beentje

van de jongen

die vastgemaakt za

ten aan

zijn sp

eciaal gemaakte schoentje

.

Page 10: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

De boer aankijkend ze

i hij:

"weet u

meneer,

ik kan zelf o

ok niet zo goed re

nnen

en hij heeft i

emand nodig

die hem begrijpt".

Met tranen in zij

n ogen

reikte de boer naar b

eneden

en pakte de kleine puppie op.

Page 11: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

Hij hield het h

eel voorzichtig

vast

toen hij de puppie

aan de kleine jongen gaf.

"Hoeveel kost het?"

vroeg de kleine jongen.

"Niets, het is

gratis",

zei de boer.

"Er is geen prijs

voor liefde".

Page 12: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

De wereld is vol van m

ensen

die iemand nodig hebben

die ze begrijp

t.

Het is de Natio

nale Week van vrie

ndschap.

Laat je vrie

nden zien hoeveel je

om ze geeft.

Stuur dit n

aar iedereen

die je als een vrie

nd beschouwt.

Als het b

ij je te

rugkomt,

dan weet je dat je

een cirkel van 

vrienden hebt.

Page 13: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

WANNEER JE DEZE MAIL ONTVANGT

WORDT JE GEVRAAGD OM HEM

DOOR TE STUREN

NAAR MINSTENS 4 MENSEN,

INCLUSIEF DEGENE

DIE HEM HEEFT

DOORGESTUURD

NAAR JOU.

Page 14: A a n a l o n z e h e l e l i e v e v r i e n d e n : O m b i j s t i l t e s t a a n. Please use the enter button to scroll through at your own pace.

-----

Einde doorgestu

urd beric

ht ----

-