7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie...

of 40 /40
06/26/22 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen

Embed Size (px)

Transcript of 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie...

Page 1: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning

Gert de RooPlanologieRuimtelijke Wetenschappen

Page 2: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

› A. De 3de generatie energielandschappen› B. Warmtering Parkstad› C. Zuid Oost Drenthe › D. Afstemming Noord-Nederland

Opzet

Page 3: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

A. De 3de generatie energielandschappen

Page 4: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

1e generatie energielandschappen

Page 5: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

2e generatie energielandschappen

Page 6: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Page 7: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

[…]

tijd

[…]

tijd

[…]

tijd

Page 8: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Fossiele Energie‘Ruimte’ is impliciet

H2 Energie‘Ruimte’ is impliciet

Renewables en restwarmte‘Ruimte’ is expliciet

Tijd?

Page 9: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

› De 3de generatie energielandschappen• Energie:

•Trias energetica•Naar exergie

• Ruimte:•Verbinden van functies•Nabijheid van functies•Van enkel- naar meervoudig •Van cascades naar netwerken

Page 10: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Page 11: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Energiecascadering: Geen plaats voor afval

Page 12: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

› De 3de generatie energielandschappen• Energie:

•Trias energetica•Naar exergie

• Ruimte:•Verbinden van functies•Nabijheid van functies•Van enkel- naar meervoudig•Van cascades naar netwerken

Page 13: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Verbinden en nabijheid

Page 14: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Centraal / globaal

Decentraal / lokaal

Meervoudig / multiEnkelvoudig / mono

GasElectriciteit

BiomassaWKO

ThermischWarmte

Micro-wkkWindZon

In termen vanenergie

In termen vanexergie en ruimte

Smartgrids

Page 15: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Globaal vs lokaal

Gas

Electriciteit

RestwarmteBiogas

Mikro-wkk / wind / zon

Ene

rgie

en

Rui

mte

Regionaal

Page 16: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

economie

duurzaam

globaal

regionaal/locaal

globalmarket

globalsolidarity

secureregion

caringregion

Methode: combinerend en iteratief scenario analyse van regio lokale source-sink analyse

Page 17: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

› Voorbeelden• Zuid-Limburg• Zuid-Oost Drenthe• Overijssel• Zuid-Holland• Amsterdam• Buitenland

•Scandinavie•UK

Page 18: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

B. Warmtering Parkstad

Page 19: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Mondiale markt

Mondiale solidariteit

Veilige regio

Zorgzameregio

Page 20: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

CARING REGION

• Transition naar duurzame en regionale energiebronnen• Verdichting bestaande dorpen en steden• Gemengd landgebruik, zowel intensief als extensief• Geen nieuwe huizen of industrie in open of groene gebieden

Page 21: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

CARING REGION

• Focus op regionaal veiligstellen van energie-aanbod door optimaal gebruik van regionaal beschikbare materialen en energiepotenties• Cascading van restwarmte van industrie Warmenet• Vervanging conventionele district heating door biomassa gedreven CHP’s (combined heat and power)• Additionele energievoorziening met zonnecel en windmolen

Page 22: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

3,5 km

Parkstad Limburg - Park Gravenrode

Page 23: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Het source-sink design principe- Sources:- Industrelocatie Dentgenbach - Chemische industie- Bakerijen- Rioolwaterzuivering- ‘Snowworld’- Zoo als source en sink

- Sinks:- Omliggende woongebieden- Productie van algen

Energy cascading….

Energy Cascading in Park Gravenrode

Page 24: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Vrijkomende energie:

Rest warmte industrie, bakerijen, chemische industrie + ‘snowworld’Biomassa gas / electriciteit + warmte, RWZI KaffebergBiomassa: mest, restaurant resten, zoo Gaiapark

Energiegebruikers

Besdrijfsgebouwen, kantoren Essent + tropische kassen “Wereldtuinen”IndustrieterreinOmliggende woongebiedenZoo Gaiapark, tropische dieren

Energy Cascading in Park Gravenrode

Page 25: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Ferry Van Kann M.Sc. – South Limburg and Southeast Drenthe Case Studies, SASBE 2009, Delft, 06-18-2009

Vrijkomende energie:

Rest warmte industrie, bakerijen, chemische industrie + ‘snowworld’Biomassa gas / electriciteit + warmte, RWZI KaffebergBiomassa: mest, restaurant resten, zoo Gaiapark

Energiegebruikers

Besdrijfsgebouwen, kantoren Essent + tropische kassen “Wereldtuinen”IndustrieterreinOmliggende woongebiedenZoo Gaiapark, tropische dieren

Energy Cascading in Park Gravenrode

Page 26: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Energie-ruimte systeem:

Links: Snowworld als warmteleverancier (grote koelkast), warmte gebruikt in residentiele cascade, bedrijfslocaties en tropische kassen “Wereldtuinen”

Rechts: Rwzi als energierotonde, verzamelde biomassa van zoo and zuiveringsinstallatie, productie van biogas, ter verbranding voor proceswarmte op bedrijventerrein, restwarmte gebruikt in residentiele cascade en tropische dieren, Zoo Gaiapark

Midden: verbinding tussen twee systemen om robuustheidsredenen

Energy Cascading in Park Gravenrode

Page 27: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Gescheiden clusters Ring van clusters

Page 28: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

› De deel-regios worden verbonden met een warmtering

› De warmtering is de basis voor een robuust energiesysteem

› Aan dit systeem kunnen modulair verschillende mechanieken (WKO in mijnen) en energiesystemen (Biomassa, wind, zon, etc) worden gekoppeld

Case Parkstad Limburg

Page 29: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

A B C

Page 30: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

C. Zuid Oost Drenthe

Page 31: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Naar een zelf-voorzienende regio Zuid-Oost Drenthe:› Van losse elementen naar lokale en regionale

netwerken › Van regiospecifieke karakteristieken naar een

bioenergie-regio› Van lokale kansen naar locale en regionale

warmteclusters› Synergie tussen regionale en lokale ruimtelijke planning

en exergie› Resulterend in geintegreerde energie-ruimtesystemen

(bio-energie en warmte)

Page 32: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Mondiale markt

Mondiale solidariteit

Veilige regio

Zorgzameregio

Page 33: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23Synergie tussen regionale planning and exergy

Page 34: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23Warmtenet Emmen en omstreken

Page 35: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Geïntegreerd energie-ruimte concept

Page 36: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

F. Slimme planning

Page 37: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Slimme planning

› Naast energie (micro-wkk etc) ook exergie!› Naast fossiel ook renewables› Naast centrale netwerken (gas en elec) ook regionale en lokale

energienetwerken (warmte, biogas, etc.)› Ruimtelijke planning doet er toe!› Op lokale en regionale schaal sterke energie-ruimte-relatie› Een geintegreerd energielandschap maakt optimaal gebruik van

lokale, regionale en globale mogelijkheden, en legt verbindingen daartussen

› Elk energielandschap is verschillend› Elk energielandschap verdient derhalve eigen strategie› Dit verlangt nieuwe institutionele verbanden en relaties

• Ontwikkelingsmaatschappijen• Projectbureaus, e.d.

› Ook verlangt het lef, actie en de wil tot veranderen…

Page 38: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Slimme planning

Gefragmenteerd?Ieder voor zich

Geclusterd?Regionale samenwerking

Verbinden van clusters?Boverregionaal

Page 39: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Slimme planning

Gefragmenteerd?Ieder voor zich

Geclusterd?Regionale samenwerking

Verbinden van clusters?Boverregionaal

Page 40: 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

04/12/23

Dank voor uw aandacht!