Actualiteiten ruimtelijke ordening

of 35 /35
Actualiteiten ruimtelijke ordening AKD Gemeentedagen 2017 Erik Dans Merel Holtkamp Advocaten Omgevingsrecht

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten ruimtelijke ordening

 • Titeldia

  Actualiteiten ruimtelijke ordening

  AKD Gemeentedagen 2017

  Erik Dans

  Merel Holtkamp

  Advocaten Omgevingsrecht

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (14pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Inhoudsopgave

  Agenda

  1. Ontheffing provinciale verordeningen

  2. Parkeren en bestemmingsplannen

  3. Wegbestemmen bestaande bouwtitels

  4. Kruimelvergunning

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  1. Ontheffing Provinciale Verordening Ruimte

  Wereldbazar Winschoten (ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2651)

  3

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontheffing Provinciale Verordening Ruimte

  Art. 4.1a Wet ruimtelijke ordening (Wro):

  In een PRV kan worden bepaald dat gedeputeerde staten op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van krachtens dat lid vast te stellen regels, voor zover

  1. de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid

  2. wegens bijzondere omstandigheden

  3. onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen.

  4

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontheffing Provinciale Verordening Ruimte

  Standaardjurisprudentie:

  Als provinciale bepaling ruimer is dan artikel 4.1a lid 1 Wro toestaat, betreffende bepaling is onverbindend.

  Bijv.:

  Indien een ontheffing kan worden verleend zodra sprake is van "zwaarwegende argumenten die dit rechtvaardigen(ABRvS 5 februari 2014, nr. 201304840/1/R4)

  Indien een ontheffing kan worden verleend voor zover niet anders is bepaald (ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2336, Wereldbazar I)

  5

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Omgevingsverordening provincie Groningen:

  - Een bestemmingsplan voorziet niet in de vestiging van grootschalige detailhandel, waaronder een factory-outletcenter, buiten de gemeente Groningen.

  Ontheffing nodig.

  Van [de regels in dit hoofdstuk] kan uitsluitend ontheffing worden verleend voor zover de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met de regels te dienen provinciale belangen

  6

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Bijzondere zwaarwegende belangen?

  B&W en GS:

  Oost-Groningen is een krimpregio met een relatief hoge werkloosheid

  Wereldbazar creert 550 banen

  Versterking economische structuur van de regio (speerpunt gem. + prov. beleid)

  Versterking imago Oost-Groningen (eveneens speerpunt)

  Ruimtelijke kwaliteitsverbetering

  Positief effect gebruiks- en belevingswaarde (want voorheen asfaltproductie)

  Hoogwaardige architectonische uitstraling en representatieve karakter

  Voldoende?

  7

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Afdeling: onvoldoende bijzondere omstandigheden, want:

  PG: grote terughoudendheid

  Bijzondere situaties die zich incidenteel voordoen, zoals innovatieve projecten waarbij zwaarwegende maatschappelijke belangen een rol spelen

  Uitsluitend verwijzen algemene, vaak verwachte positieve effecten van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling onvoldoende

  PS hebben geen uitzondering gemaakt voor dit project bij vaststellen verordening

  8

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Rechtsgevolgen in stand laten? ABRvS: Nee

  Omgevingsverordening (weer) gewijzigd: uitsluitend nog beperkingen voor factory outlets

  Factory outlet niet gedefinieerd, volgens Van Dale fabriekswinkel

  Fabriekswinkels niet uitgesloten in het bestemmingsplan

  9

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS tankstation Hellevoetsluis

  ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2561

  Verplaatsing tankstation met LPG van centrum naar buitengebied

  Positieve gevolgen voor externe veiligheid en verkeer

  Groot bedrijfseconomisch belang

  Afdeling: wel een voldoende bijzonder zwaarwegende belangen

  10

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  2. Parkeren en bestemmingsplannen

  Nieuwe bevoegdheid art. 3.1.2 lid 2 onder a Bro per 29 november 2014:

  Ihkv goede RO kan bestemmingsplan regels bevatten:

  waarvan uitleg bij uitoefening van een aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels;

  Vanwege schrappen bevoegdheid tot opnemen stedenbouwkundige voorschriften in Bouwverordening.

  Gevolgen:

  Bestemmingsplannen van na 29 november 2014 dienen parkeren zelf te regelen. Terugval op Bouwverordening niet toegestaan;

  Bestemmingsplannen van voor 29 november 2014: normen uit Bouwverordening blijven gelden tot 1 juli 2018

  11

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren en bestemmingsplannen

  Bekende jurisprudentie:

  Dynamische verwijzing naar parkeernormen in bestemmingsplan is toegestaan (zie ook art. 3.1.2 lid 2 Bro) (ABRvS 9 september 2015, nr. 201410585/1/R6);

  Bestemmingsplannen na 29 november 2014 zonder parkeernormen zijn onzorgvuldig vastgesteld (ABRvS 20 mei 2015, nr. 201501295/1/R6).

  12

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren en bestemmingsplannen

  Verdere uitwerking in de jurisprudentie: overgangsrecht

  Voor gebieden waar op het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 een bestemmingsplan van toepassing is, blijft het oude recht van toepassing tot het tijdstip van wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied, doch uiterlijk tot 1 juli 2018.

  Bouwverordening behoudt tot 1/7/2018 gelding voor uitwerkingsplannen:

  ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1556

  maar niet voor wijzigingsplannen:

  ABRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:353

  13

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren en bestemmingsplannen

  Verkeerde formulering verwijzing naar parkeerbeleid

  ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1400: Bij een gebouw moet overeenkomstig de Beleidsregels parkeernormen in voldoende mate ruimte zijn aangebracht en in stand worden gehouden op eigen terrein voor het parkeren van autos en het laden of lossen van goederen.

  ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2093: Er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

  Daarbij geldt het gemeentelijk parkeerbeleid als uitgangspunt.

  Voorbeeld goede formulering: ABRvS 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:437

  14

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren en bestemmingsplannen

  Voorbeeld facet bestemmingsplan

  ABRvS 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:607

  in voldoende mate voorzien in parkeerruimte

  Afwijken kan, mits (1) bijzondere omstandigheden of andere wijze voorzien en (2) geen onevenredige aantasting

  Toepassen met inachtneming van beleidsregels bij aanvraag omgevingsvergunning

  Afdeling: geen beperking van bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen

  Wetsinterpreterend en belangenafweging

  Zekere interpretatieruimte mag

  15

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren en bestemmingsplannen

  Er moet wel beleid zijn vastgesteld:

  ABRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1800

  Bestemmingsplan: er moet worden voldaan aan het parkeerbeleid van de gemeente Bergeijk

  vaste gedragslijn om aan te sluiten bij CROW-normering volstaat dan niet

  ABRvS 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:470

  16

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  3. Wegbestemmen bestaande bouwtitels

  17

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  3. Wegbestemmen bestaande bouwtitels

  ABRvS 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:102

  (grotendeels) conserverend bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheid:

  Burgemeester en wethouders kunnen met ingang van 22 oktober 2025 ter plaatse van de aanduiding "wetgevingszone - wijzigingsgebied - 1" het bestemmingsplan wijzigen door:

  a. het maatvoeringsvlak "maximum aantal wooneenheden" van de verbeelding te verwijderen, in de gevallen dat een dergelijk maatvoeringsvlak is opgenomen, of

  b. het aanduidingsvlak "vrijstaand" van de verbeelding te verwijderen in de gevallen dat geen maatvoeringsvlak "maximum aantal wooneenheden" is opgenomen."

  18

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  3. Wegbestemmen bestaande bouwtitels

  Vooruitlopen op Omgevingswet? (zie ook blog Egbert de Groot 21/2/17, blogs.akd.nl)

  Passieve risicoaanvaarding indien:

  a. Functiewijziging,

  b. Drie jaar geen gebruik gemaakt van de oude functie, en

  c. En jaar verstreken nadat het voornemen voor de nadelige wijziging kenbaar is gemaakt.

  19

 • TEXT LEVELS

  1

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (40pt)

  Promotie

  4. Wat is er nog kruimel aan de kruimellijst?

 • TEXT LEVELS

  1

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (40pt)

  Promotie

 • TEXT LEVELS

  1

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (40pt)

  Promotie

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Belangrijkste kruimels

  Niet langer alleen voor planologisch ondergeschikte gevallen!

  - bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan (onderdeel 1)

  - dakterras, balkon, dakopbouw (onderdeel 4)

  - antenne-installatie max. 40 m (onderdeel 5)

  - gebruiken van gronden voor niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied (onderdeel 8)

  - planologisch strijdig gebruik bestaand bouwwerk (onderdeel 9)

  - ander tijdelijk gebruik van gronden of bouwwerken (onderdeel 11)

  23

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Bijbehorend bouwwerk (onderdeel 1)

  begrip bijbehorend bouwwerk

  uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak

  begrip hoofdgebouw

  gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is

  24

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Bijbehorend bouwwerk (2)

  hoofdgebouw = gebouw noodzakelijk voor verwezenlijking bestemming (ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:786 (garageboxen Wijchen))

  bij uitbreiding hoofdgebouw is eis van hetzelfde perceel niet relevant (ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2821 (cafetaria Hippolytushoef))

  25

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Bijbehorend bouwwerk (3)

  gn functionele ondergeschiktheid (ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2184 (aanbouw met eetkamer/keuken Den Bosch))

  overschrijding bouwvlak (ABRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2953 (woontoren Den Helder))

  26

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Bijbehorend bouwwerk (4)

  uitbreiding van nog te realiseren hoofdgebouw: uitbreiding hoeft zich niet functioneel of bouwkundig te onderscheiden van het hoofdgebouw (ABRvS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3069 (de Rozenhof Oud Gastel)

  en dus anders dan bijv. rechtbank Overijssel van 23 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4621 (recreatiewoning Giethoorn)

  27

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Planologisch strijdig gebruik bestaand bouwwerk (onderdeel 9)

  het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorien vreemdelingen

  niet langer alleen inpandige bouwactiviteiten toegestaan

  maximum 1.500 m2 vervallen

  aantal woningen mag toenemen

  aansluitend terrein mag ook worden ingericht voor nieuw gebruik

  bouwactiviteiten die leiden tot verandering uiterlijk bouwwerk ook binnen reikwijdte

  28

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Planologisch strijdig gebruik bestaand bouwwerk (2)

  voorbeeld motivering (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3408 (kamerverhuur Kaatsheuvel))

  beleidsregels ex nunc toetsen in bezwaar (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3361 (brasserie Sluis))

  overgangsrecht (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3395 (wereldrestaurant Emmen))

  29

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Planologisch strijdig gebruik bestaand bouwwerk (3)

  combinatie van kruimels is mogelijk (ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2821 (cafetaria Hippolytushoef))

  Ook van onderdelen 1 en 9?

  Ja, volgens:

  rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1335 (watertoren Mijdrecht),

  rechtbank Noord-Holland 29 september 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:10451 (monument Edam)

  rechtbank Overijssel 14 juni 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2092 (Italiaans restaurant Hengelo)

  30

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Ander tijdelijk gebruik van gronden of bouwwerken (onderdeel 11)

  ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar

  ander planologisch strijdig gebruik dan in onderdelen 1 t/m 10

  dient aannemelijk te zijn dat activiteit na gestelde termijn daadwerkelijk zal worden beindigd

  10 jaar is de max geen stapeling van vergunningen mogelijk als termijn wordt overschreden (ABRvS 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:487 (tijdelijk winkelcentrum Rosmalen))

  31

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Let op! Beperkingen artikel 5 bijlage II Bor

  aantal (zelfstandige) woningen moet gelijk blijven (ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1528 (woning Breda), 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:638 (kamerverhuur Rheden)), ABRvS 24 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8456 (onzelfstandige woonruimten Leeuwarden)

  kan in praktijk lastig zijn: ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1373, (dakopbouw Den Haag)

  uitzondering! onderdeel 1 mantelzorg en onderdelen 9 en 11

  32

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Let op! Beperkingen artikel 5 bijlage II Bor

  onderdelen 9 en 11 mogen niet worden gebruikt voor activiteiten als bedoeld in onderdeel C of D van bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage

  onderdeel D van Besluit mer onder meer:

  (aanleg, wijziging of uitbreiding) stedelijk ontwikkelingsproject (D 11.2)

  (aanleg, wijziging of uitbreiding) industrieterrein (D 11.3)

  33

 • Klik op icoon om een nieuwe afbeelding in te voegen.

  Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op:

  1

  2

  Invoegen

  AFBEELDING INVOEGEN

  Tekst met (ondergeschikt) beeld

  TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Let op! Beperkingen artikel 5 bijlage II Bor

  34

  stedelijk ontwikkelingsproject?

  Strenge lijn: rechtbank Amsterdam 23 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6029 (Schipholparkeren)

  Milder: rechtbank Overijssel 7 mei 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:2230 (Wyllandrie

  Ootmarsum) en rechtbank Noord-Nederland 26 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:2041 (asielzoekerscentrum Balk)

  MAAR begrip stedelijk ontwikkelingsproject is niet wettelijk gedefinieerd, het is wachten op definitief oordeel Afdeling.

  Eerste tipje van de sluier: voorzieningenrechter ABRvS 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3279: drempelwaarden niet relevant en aansluiten bij definitie stedelijk ontwikkelingsproject artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, Bro

 • TEXT LEVELS

  1

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (40pt)

  Promotie

  Vragen?

  Erik Dans Merel Holtkamp

  E: [email protected] E: [email protected]

  T: +31 88 253 5323 T: +31 88 253 5167

  M: +31 6 4661 0138 M: +31 6 5268 0755