Actualiteiten ruimtelijke ordening

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  122
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten ruimtelijke ordening

 • Titeldia

  Actualiteiten ruimtelijke ordening

  AKD Gemeentedagen 2017

  Erik Dans

  Merel Holtkamp

  Advocaten Omgevingsrecht

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (14pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Inhoudsopgave

  Agenda

  1. Ontheffing provinciale verordeningen

  2. Parkeren en bestemmingsplannen

  3. Wegbestemmen bestaande bouwtitels

  4. Kruimelvergunning

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  1. Ontheffing Provinciale Verordening Ruimte

  Wereldbazar Winschoten (ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2651)

  3

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontheffing Provinciale Verordening Ruimte

  Art. 4.1a Wet ruimtelijke ordening (Wro):

  In een PRV kan worden bepaald dat gedeputeerde staten op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van krachtens dat lid vast te stellen regels, voor zover

  1. de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid

  2. wegens bijzondere omstandigheden

  3. onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen.

  4

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontheffing Provinciale Verordening Ruimte

  Standaardjurisprudentie:

  Als provinciale bepaling ruimer is dan artikel 4.1a lid 1 Wro toestaat, betreffende bepaling is onverbindend.

  Bijv.:

  Indien een ontheffing kan worden verleend zodra sprake is van "zwaarwegende argumenten die dit rechtvaardigen(ABRvS 5 februari 2014, nr. 201304840/1/R4)

  Indien een ontheffing kan worden verleend voor zover niet anders is bepaald (ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2336, Wereldbazar I)

  5

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Omgevingsverordening provincie Groningen:

  - Een bestemmingsplan voorziet niet in de vestiging van grootschalige detailhandel, waaronder een factory-outletcenter, buiten de gemeente Groningen.

  Ontheffing nodig.

  Van [de regels in dit hoofdstuk] kan uitsluitend ontheffing worden verleend voor zover de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met de regels te dienen provinciale belangen

  6

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Bijzondere zwaarwegende belangen?

  B&W en GS:

  Oost-Groningen is een krimpregio met een relatief hoge werkloosheid

  Wereldbazar creert 550 banen

  Versterking economische structuur van de regio (speerpunt gem. + prov. beleid)

  Versterking imago Oost-Groningen (eveneens speerpunt)

  Ruimtelijke kwaliteitsverbetering

  Positief effect gebruiks- en belevingswaarde (want voorheen asfaltproductie)

  Hoogwaardige architectonische uitstraling en representatieve karakter

  Voldoende?

  7

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Afdeling: onvoldoende bijzondere omstandigheden, want:

  PG: grote terughoudendheid

  Bijzondere situaties die zich incidenteel voordoen, zoals innovatieve projecten waarbij zwaarwegende maatschappelijke belangen een rol spelen

  Uitsluitend verwijzen algemene, vaak verwachte positieve effecten van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling onvoldoende

  PS hebben geen uitzondering gemaakt voor dit project bij vaststellen verordening

  8

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS Wereldbazar Winschoten II

  Rechtsgevolgen in stand laten? ABRvS: Nee

  Omgevingsverordening (weer) gewijzigd: uitsluitend nog beperkingen voor factory outlets

  Factory outlet niet gedefinieerd, volgens Van Dale fabriekswinkel

  Fabriekswinkels niet uitgesloten in het bestemmingsplan

  9

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  ABRvS tankstation Hellevoetsluis

  ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2561

  Verplaatsing tankstation met LPG van centrum naar buitengebied

  Positieve gevolgen voor externe veiligheid en verkeer

  Groot bedrijfseconomisch belang

  Afdeling: wel een voldoende bijzonder zwaarwegende belangen

  10

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  2. Parkeren en bestemmingsplannen

  Nieuwe bevoegdheid art. 3.1.2 lid 2 onder a Bro per 29 november 2014:

  Ihkv goede RO kan bestemmingsplan regels bevatten:

  waarvan uitleg bij uitoefening van een aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels;

  Vanwege schrappen bevoegdheid tot opnemen stedenbouwkundige voorschriften in Bouwverordening.

  Gevolgen:

  Bestemmingsplannen van na 29 november 2014 dienen parkeren zelf te regelen. Terugval op Bouwverordening niet toegestaan;

  Bestemmingsplannen van voor 29 november 2014: normen uit Bouwverordening blijven gelden tot 1 juli 2018

  11

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren en bestemmingsplannen

  Bekende jurisprudentie:

  Dynamische verwijzing naar parkeernormen in bestemmingsplan is toegestaan (zie ook art. 3.1.2 lid 2 Bro) (ABRvS 9 september 2015, nr. 201410585/1/R6);

  Bestemmingsplannen na 29 november 2014 zonder parkeernormen zijn onzorgvuldig vastgesteld (ABRvS 20 mei 2015, nr. 201501295/1/R6).

  12

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITA