400 jaar Rijksuniversiteit Groningen

of 24 /24
400 jaar Rijksuniversiteit Groningen 15 mei t/m 15 juni 2014

Embed Size (px)

description

400 jaar Rijksuniversiteit Groningen. 15 mei t/m 15 juni 2014. Wetenschap voor de klas. Overzicht Introductie - Wie ben ik? Rijksuniversiteit Groningen is jarig Mijn werk op de universiteit Wetenschappelijk onderzoek Actief oud is goud. Introductie. Wie ben ik? …. Introductie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen

Slide 1

400 jaar Rijksuniversiteit Groningen15 mei t/m 15 juni 2014

Wetenschap voor de klasOverzicht

Introductie - Wie ben ik?Rijksuniversiteit Groningen is jarigMijn werk op de universiteitWetenschappelijk onderzoekActief oud is goud

Indien u niet wilt meedoen aan de geldinzamelingsactie, vult u punt 6 in naar eigen voorkeur (bijv. een quiz) , of laat u deze achterwege2IntroductieWie ben ik?

1. Naam, 2. Leeftijd, 3. Woonplaats, 4. Achtergrond (gezin, getrouwd?), 5. Werk (kort omschreven; later verder op ingaan), 6. Vooropleiding, 7. Foto van jezelf3IntroductieWaarom ben ik hier?

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat dit jaar 400 jaar Ik wil jullie graag iets vertellen over Kennis en wetenschap Het werk dat de universiteit doetDe mensen die hier werkenWat de universiteit voor jou kan doen

Vraag voor de klas: Weten jullie hoe mensen 400 jaar geleden leefden? Waren er toen al telefoons? Of autos of elektriciteit?!4Gift for Infinity

Een cadeau van de RUG voor de toekomst

Vraag voor de klas: Weet iemand wat Gift for Infinity betekent? U kunt eventueel uitleggen wat het thema inhoudt (voor meer informatie: zie http://rug400.nl/nl/thema-infinity-0) 5Rijksuniversiteit GroningenWat is een universiteit?

Kennis en Wetenschap

Wat doet de universiteit?

Wie werken er bij de universiteit?

Afhankelijk van de leeftijd van de scholieren bepaalt u zelf in hoeverre u de diepte in gaat. NB: Denk aan het uitleggen van moeilijke termen!Denk hierbij aan de grootte van de universiteit (hoeveel mensen werken er, zijn er meer universiteiten in Nederland etc etc)6Mijn werk op de universiteitWaar werk ik?

Afdeling

Werkzaamheden

Afhankelijk van de leeftijd van de scholieren bepaalt u zelf in hoeverre u de diepte in gaat. NB: Denk aan het uitleggen van moeilijke termen!7Mijn werk op de universiteitWat voor werk doe ik?

Gebruik een eye-opener!Een prikkelende stelling met een korte discussieEen filmpje om het onderwerp van je onderzoek te introduceren8Wetenschappelijk onderzoekWat is Wetenschappelijk Onderzoek?Iets ontdekken of iets bewijzenDoor wetenschappersOm de wereld beter, makkelijker of mooier te maken

Uitleg wetenschappelijk onderzoek; betrek de scholieren hierbij. Wat is wetenschappelijk onderzoek volgens hen? En klopt dat beeld? 9Mijn werk op de universiteitWat voor werk doe ik?

Gebruik metaforen om uw werkzaamheden / onderzoek uit te leggen. Laat filmpjes zien, prikkel de scholieren; stel gewaagde vragen; voeg een quiz in10Mijn werk op de universiteitWat voor werk doe ik?

(Optioneel) Mijn onderzoek:

Wat voor werk doe ik momenteel; uitleg van onderwerpen, themas, bezigheden etc. etc.11Mijn onderzoek

12Samenvatting

Geef een korte samenvatting waarin u de belangrijkste punten nog een keer benadrukt. Wat is er zo belangrijk aan uw werk? Waar doet u evt. onderzoek naar en waarom is dat zo belangrijk? Etc.13Wie kan deze vraag beantwoorden?

Monique van der Linden zag haar moeder vereenzamen en dacht: Als ik heel oud word, wil ik er nog toe doen! Dat zie je toch ook in andere culturen?

Karin van der Schee werkt in een welzijnsorganisatie en constateert dat hun werk steeds vaker op schouders van vrijwilligers komt. Zij vraagt zich af wat straks de rol van professionals en vrijwilligers in de zorg is.Zorg voor een goeie overgang van uw eigen onderzoek, naar dit onderzoek; zijn er overeenkomsten?Laat de scholieren hier zelf even over nadenken? Hebben ze zelf ideen? Voor basisscholieren is dit onderdeel wellicht te ingewikkeld. Houdt het dan simpel voor ze en gebruik hun opas en omas of oudere buurman ter illustratie. 14Actief oud is goudWat kan de universiteit voor jou doen?

Mensen die actief blijven deelnemen aan de maatschappij, blijven langer gezond. Maar hoe houd je mensen actief, ook op latere leeftijd? En wat bepaalt of iemand vrijwilligerswerk wil doen?

De universiteit gaat op zoek naar antwoorden!Vraag voor de klas; Wat zouden ze hier mee bedoelen. Voor meer informatie, zie http://rug400.nl/nl/vote/gift-infinity-actief-oud-goud. Ouder worden wat gebeurt er dan? Hebben jullie opas en omas? Hoe actief zijn die nog?15Wat willen wij ontdekken?Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet vereenzamen als ze ouder worden?Straks zijn er heel veel oude mensen, hoe zorgen wij daar met elkaar voor?

Uitleg van het doel van het onderzoek. Actief oud is goud gaat over maatschappelijk gezond blijven. Dat is net zo belangrijk als je medische gezondheid. Want we weten dat als je blijft meedoen in de maatschappij, je gelukkiger, actiever, fitter en gezonder blijft. Maar hoe werkt dat? Waarom blijft de een wel actief en de ander niet? Hoe zorgen we dat niemand verpietert en hoe kunnen bedrijven en overheden ons hierbij helpen?16

Van Gezond naar Beter. Kernrapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. RIVM 2010.Levensverwachting Meer ouderen (Baby boomers)Hoe kan het dat er straks veel ouderen zijn?(Dubbele vergrijzing)

CBS Bevolkingsstatistiek, CBS Bevolkingsprognose voor 2010 - 2060Hoeveel 65+ en 80+ zijn er in Nederland?

Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. Op 1 januari 2012 telde Nederland 2,7 miljoen ouderen (personen van 65 jaar en ouder). Dit komt neer op 16% van de totale bevolking. Daarnaast is sprake van 'dubbele vergrijzing'. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2012 waren er 686.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4% van de bevolking. Van de 65-plussers was 25% ouder dan 80 jaar. Geef sprekende voorbeeldenVergrijzing blijft toenemenVanaf 2011 zal het aantal ouderen versneld toenemen (ziefiguur 1). Volgens deCBS Bevolkingsprognosezal het aantal 65-plussers toenemen van 2,6 miljoen in 2011 tot een hoogtepunt van 4,6 miljoen in 2039. Daarna daalt het aantal ouderen tot 4,4 miljoen in 2055 en blijft het aantal stabiel.De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2039, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26% van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2011 is het percentage 65-plussers nog 16%, waarvan 26% 80-plus is.

De komende decennia zal de grijze druk sterk toenemen; van 26% in 2011 naar 49% in 2039 (ziefiguur 2). De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentile beroepsbevolking (20-64-jarigen). Het geeft inzicht in de verhouding ouderen tot het potentieel werkende deel van de bevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. In 2011 zijn er nog ruim vier potentieel werkenden op elke oudere, in 2039 is dit afgenomen naar twee potentieel werkenden voor iedere 65-plusser (CBS StatLine, 2011).

Aantal 65+ in Nederland 2012(t.o.v. potentile beroepsbevolking (20-65 jarigen)

27%Grijze druk

De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentile beroepsbevolking (20-64-jarigen). Het geeft inzicht in de verhouding ouderen tot het potentieel werkende deel van de bevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. In 2012 zijn er nogvier potentieel werkenden op elke oudere, in 2040 is dit afgenomen naar twee potentieel werkenden voor iedere 65-plusser. Na 2040blijft de grijze druk stabiel. In 2060 is de grijze druk 50%.19Aantal 65+ in Nederland 2040(t.o.v. potentile beroepsbevolking (20-65 jarigen)

51%Grijze druk

De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentile beroepsbevolking (20-64-jarigen). Het geeft inzicht in de verhouding ouderen tot het potentieel werkende deel van de bevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. In 2012 zijn er nogvier potentieel werkenden op elke oudere, in 2040 is dit afgenomen naar twee potentieel werkenden voor iedere 65-plusser. Na 2040blijft de grijze druk stabiel. In 2060 is de grijze druk 50%.20Hoe willen we dat onderzoeken?We weten al een heleboel dankzij LifeLinesTeam van wetenschappers met kennis van verschillende onderwerpenFeiten en cijfersVeldonderzoekAdviezen

Uitleg LifeLines groot onderzoek onder 165.000 noorderlingen over leefstijl, gezondheid, werk, stress, vrienden, vrijwilligerswerk, participatie.Laat dit achterwege als hier te weinig tijd voor is, of als de scholieren relatief jong zijn (basisschool, onderbouw). Voor hen is dit dan niet relevant.21leeftijdKwaliteit van levenAmbitieGezond oud worden

worst case scenarioInterventiePreventie

22Laat dit achterwege als hier te weinig tijd voor is, of als de scholieren relatief jong zijn (basisschool, onderbouw). Voor hen is dit dan niet relevant.

22SamenvattingProbleem: Dubbele vergrijzing & grijze druk We willen dat mensen actief blijven, ook op latere leeftijd (maatschappelijke participatie)Zorg in de toekomst betaalbaar en goed georganiseerd isOns onderzoeksteam zoekt hoe we dit voor elkaar krijgen als samenlevingDe uitkomst zijn adviezen aan het publiek, overheid en het bedrijfsleven

Het kan zijn dat dit onderdeel veel te uitgebreid is om allemaal te bespreken binnen de tijd die u hiervoor heeft gekregen. Maak het dan bondiger en houdt het simpel. Het uitleggen van uw eigen werkzaamheden hebben prioriteit. 23

Bedankt voor het luisteren! Zijn er nog vragen?