369 Vwi Gas Klein

download 369 Vwi Gas Klein

of 123

 • date post

  16-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  7

Embed Size (px)

description

369 Vwi Gas Klein

Transcript of 369 Vwi Gas Klein

"#$%&'()*)+,()-./(01)2.30453)( %&6678&8&9677VWI Activiteit WerkkleidingAntistatische en vlamvertragende werkkledingAntistatische, gladde, afsluitende en vlamvertragende werkkledingVeiligheidschoeisel of -laarzenIsolerend veiligheidschoeiselVeiligheidshelmVeiligheidsbrilSotbrilHandschoenenVeiligheidkleding voor werkzaamheden langs de wegGehoorbeschermingBrandvertragende hoofdbeschermingAanvullende kleding voor laswerkzaamheden op staal: zie noot 1Aanvullende kleding voor werken met aardgascondensaat: zie noot 2Gassignaleringsapparatuur met akoestisch en optisch signaalGasconcentratiemeter, 100% aardgasGasdetectieapparatuurZuurstofmeterBrandblusser (klasse A/B/C) van minimaal 2 kgBrandblusser (klasse A/B/C) van minimaal 6 kgElektrisch geleidende overbruggingskabelG-01 Het werken aan of nabij gasvoorzieningsystemenG-02 Het graven en dichten van sleuven en werkputten (handmatig) x x xHet graven en dichten van sleuven en werkputten (machinaal) x x x x xG-06 Het plaatsen, verwisselen of verwijderen van gasmeters ! G25 x x x x xG-07 Het beproeven op dichtheid van binneninstallaties en meteropstellingen ! G25 x x x xG-08 Het ontluchten van binneninstallaties ! G25 x x xG-09 Het plaatsen, verwisselen of verwijderen van gasmeters HD of > G25 x x x x xG-10 Het repareren en onderhouden van LD meteropstellingen ! G25 x x x x xIdem bij verwisselen hoofdkranen onder druk x x x x x xG-11 Het aansluiten en in bedrijf nemen van LD-aansluitleidingen incl. meteropstellingen x x x x xG-12 Het beproeven op sterkte en dichtheid van LD-aansluitleidingen x x x xG-13 Het ontluchten van LD-aansluitleidingen x x x x xG-14 Het uitvoeren van werkzaamheden aan bestaande LD-aansluitleidingen incl. meteropstellingen x x x x x x xIdem bij werkzaamheden in besloten ruimten x x x x x xIdem bij werkzaamheden met vrije gasuitstroming x x x x x x xG-15 Het aanleggen en in bedrijf nemen van HD-aansluitleidingen x x x x xG-16 Het werken aan gaszadels en aftakkingen onder druk in LD-netten (met gasuitstroming) x x x x x x x x xG-20 Het in en uit bedrijf nemen van LD-leidingen, incl. eventueel duurzaam buiten bedrijf stellen x x x x x xG-21 Het in en uit bedrijf nemen van HD-leidingen, incl. eventueel duurzaam buiten bedrijf stellen x x x x x x x xG-22 Het beproeven op sterkte van HD- en LD-leidingen, incl. HD-aansluitleidingen x x x x xG-23 Het beproeven op dichtheid van HD- en LD-leidingen, incl. HD-aansluitleidingen x x x x xG-24 Het plaatsen en verwijderen van gasblazen in LD-leidingen x x x x x x xG-25 Het stoppelen van HD-leidingen x x x x x x x xG-27 Het knevelen van PE-leidingen in HD- en LD-netten x x x x x xG-28 Het lassen van aftakhulpstukken op PE in bestaande HD- en LD-netten x x x x xG-29 Het lassen van aftakhulpstukken op staal in bestaande HD- en LD-netten x x x x x xG-31 Het controleren van bekleding van HD- en LD-leidingen x x x xG-35 Het bovengronds gaslekzoeken x x x xG-36 Het veiligstellen van de omgeving en lokaliseren van gaslekken x x x x x xG-37 Het repareren van lekken in HD- en LD-leidingen x x x x xIdem bij werkzaamheden onder druk x x x x x xG-41 Het nemen van gasmonsters in HD- en LD-netten x x x x xG-42 Het bedienen van grondafsluiters in HD- en LD-netten x x x x xG-43 Het controleren van grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten x x x x xG-45 Het uitvoeren van KB-metingen x x x xG-46 Het aanbrengen van meetdraden voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen x x x x x xG-47 Het werken met aardgascondensaat x x x xG-50 Het betreden en het uitvoeren van niet-gastechnische werkzaamheden rond gastechnische bedrijfsruimten x x x x xIdem bij niet gastechnische werkzaamheden in de gastechnische bedrijfsruimten x x x x xG-51 Het uitvoeren van functionele inspecties aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25 x x x x xG-52 Het uitvoeren van gastechnische werkzaamheden in gastechnische bedrijfsruimten x x x x xG-54 Het in en uit bedijf nemen van gasdrukregel- en meetstations x x x x x xNoot 1:Noot 2:VeiligheidsmiddelenAanvullende kleding voor laswerkzaamheden aan stalen leidingen: lasoverall, lasbril, lashelm/laskap en lashandschoenenAanvullende kleding voor werken met aardgascondensaat: veiligheidslaarzen, brandvertragende wegwerpoverall, polyvinylalcohal (PVA) of neopreen (wegwerp)handschoenen enhalfgelaatmasker met een filtrerend gelaatstuk A2. Bij kans op verneveling of spatten een volgelaatmasker in plaats van een halfgelaatmaskerPersoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)"#$%&'()*)+,()-./(01)2.30453)( %&6678&8&9677Veiligheidswerkinstructie Het werken aan of nabij gasvoorzieningsystemen Documentnr.: G-01 Datum/versie: 15-5-2011 Blad: 1 van 6 Opgesteld door:Procedure eigenaar:Goedgekeurd door: Werkgroep VIAG-VWIContactgroep VeiligheidsregelgevingTaakgroep Infrastructuur 1.Doel.Het veilig werken aan of nabij gasvoorzieningsystemen. 2.Toepassingsgebied. HD- en LD-gasvoorzieningsystemen.3.Aanwijzingen en opdrachtverstrekking. !De aanwijzing is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. !Opdrachtverstrekking door minimaal WV netten, via werkplan of raamopdracht. !Mate van toezicht is afhankelijk van het soort werk en staat in de geldende veiligheidwerkinstructies vermeld. 4.Voorwaarden. !Deze werkinstructie beschrijft de algemene voorwaarden voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan of in de nabijheid van gasvoorzieningsystemen. Deze voorwaarden worden verondersteld bekend te zijn en worden daarom niet meer vermeld in andere werkinstructies.!Werkzaamheden aan of in de nabijheid van gasvoorzieningsystemen dienen altijd te worden uitgevoerd volgens de VIAG met de daaraan verbonden geldende veiligheids werkinstructies. !Tijdens uitvoering van gastechnische werkzaamheden, waarbij ongecontroleerde uitstroming van gas kan plaatsvinden, moet men buiten de gevarenzone blijven.!Alle werkzaamheden aan of met asbesthoudende materialen vallen onder de bepalingen conform het besluit Veilig werken met asbestcementleidingen voor ondergrondse leidingen of conform het Asbestbesluit voor overige werkzaamheden aan of met asbesthoudende materialen. !Meetapparatuur, wat in de gevarenzone gebruikt kan worden, dient te voldoen aan de richtlijnen beschreven in de ATEX-norm en zijn voorzien van het EEx-kenmerk. 5.Risicos en maatregelen. Afhankelijk van de werkzaamheden zijn de meest voorkomende risicos met de daaraan te treffen maatregelen: Risico:Ongecontroleerde uitstroming van gas.Maatregel:Ventileren, continu meten, zo nodig werkplek verlaten en melden aan de WV. Risico:Persoonlijk letsel en verstikking. Maatregel:Gebruik maken van PBMs. Risico:Aanwezigheid van omstanders en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek. Maatregel:Afbakenen van de werkplek, omstanders manen de werkplek te verlaten. Risico:Benvloeding van buitenaf, bijv. weersomstandigheden, verkeer. Maatregel:Werkonderbreking, paraplu, afzettingen volgens Handboek 96b van de CROW. Risico:Blokkering vluchtwegen. Maatregel:Vluchtwegen vrijhouden van obstakels. Veiligheidswerkinstructie Het werken aan of nabij gasvoorzieningsystemen Documentnr.: G-01 Datum/versie: 15-5-2011 Blad: 2 van 6 Opgesteld door:Procedure eigenaar:Goedgekeurd door: Werkgroep VIAG-VWIContactgroep VeiligheidsregelgevingTaakgroep Infrastructuur Risico:Brand en/of explosie. Maatregel:Geen ontstekingsbronnen in of in de omgeving van de werkplek, werkplek afbakenen d.m.v. verbodsborden Open vuur verboden. Risico:Schade aan kabels en leidingen. Maatregel:Voor aanvang graafwerkzaamheden KLIC-melding doen (eventueel calamiteitenmelding), werkplek zorgvuldig ontgraven. 6.Middelen en apparatuur. !De vereiste PBMs, afhankelijk van de werkzaamheden, zijn:oAntistatische, gladde, afsluitende en vlamvertragende werkkleding, waarbij voorkomen wordt dat uitstromend gas via openingen (o.a. bij de polsen, enkels en de hals) onder de kleding kan komen en zich daar kan ophopen. oVeiligheidsschoenen en/of veiligheidslaarzen. oVeiligheidshelm. oVeiligheidsbril en/of stofbril. oGehoorbescherming. oHandschoenen. oReflecterende kleding voor werken langs de openbare weg. oBrandvertragende hoofdbescherming voor werken, waarbij vrije gasuitstroming plaats vindt, behoudens bij het ontluchten van leidingen. oAanvullende PBMs voor gespecialiseerd werk zijn: oLaswerkzaamheden: lasoverall, lasbril, lashelm, laskap, lashandschoenen. oWerkzaamheden met condensaat: polyvinylalcohol of neopreen handschoenen, halfgelaatsmasker met filterend gelaatstuk A1 of volgelaatsmasker, veiligheidsbril, brandvertragende wegwerpoverall. oWerkzaamheden aan asbestcementleidingen: neopreen handschoenen, mondkap met P3-filter, brandvertragende wegwerpoverall. Onder werkkleding wordt verstaan de door het bedrijf verstrekte kleding, wat geschikt is voor het uitvoeren van de diverse werkzaamheden. Onderscheid kan worden gemaakt in: oWerkkleding (niet brandvertragende uitvoering) wat gedragen dient te worden bij het uitvoeren van werkzaamheden, waarbij geen kans aanwezig is op (on)gecontroleerde gasuitstroming. oWerkkleding (antistatisch en brandvertragend) wat gedragen dient te worden bij het uitvoeren van werkzaamheden, waarbij geringe kans aanwezig is op (on)gecontroleerde gasuitstroming. oWerkkleding (antistatisch, glad, afsluitend en brandvertragend) wat gedragen dient te worden bij het uitvoeren van werkzaamheden, waarbij kans aanwezig is op (on)gecontroleerde gasuitstroming. !Gassignaleringsapparatuur met akoestisch en optisch signaal. !Gasdetectiemeter. !Gasconcentratiemeter, 100% aardgas. !Zuurstofmeter. !Brandblusser (klasse A/B/C), minimaal 2 kg voor binnenshuis. !Brandblusser (klasse A/B/C), minimaal 6 kg voor werkzaamheden buiten. !Branddeken (blusdeken). !Verbodsborden Open vuur verboden. Veiligheidswerkinstructie Het werken aan of nabij gasvoorzieningsystemen Documentnr.: G-01 Datum/versie: 15-5-2011 Blad: 3 van 6 Opgesteld door:Procedure eigenaar:Goedgekeurd door: Werkgroep VIAG-VWIContactgroep VeiligheidsregelgevingTaakgroep Infrastructuur 6.1Definities.