31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller...

of 29 /29
31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid

Transcript of 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller...

Page 1: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

31 januari 2012

GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving

GHOR-NL

Dr.ir. Nils RosmullerLector Transportveiligheid

Page 2: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

31 januari 2012

Inhoud

• Risicobeheersing

• Enkele ervaringen

• Enkele tools

• Mijn visie voor de GHOR

Page 3: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

9 november 2011 3

Risicobeheersing

• Risicobeheersing = vroegtijdige advisering ten aanzien van fysieke veiligheidsaspecten, verminderen van de kans op het ontstaan van incidenten en van (volg)schade en het optimaliseren van de mogelijkheden voor zelfredding en hulpverlening

• Gebouwde omgeving: ruimtelijke ontwikkeling met mens gemaakte constructies

31 januari 2012

Page 4: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Risicobeheersing (uit NVBR, 2005)

431 januari 2012

Page 5: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

5

Risicobeheersing• Inhoudelijke verankering

– Geneeskundige hulpverlening somatisch:• Opvang en zorg voor gewonden

– Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR)

• psychosociale hulp aan slachtoffers en betrokkenen direct na de ramp

– Preventieve openbare gezondheidszorg (POG)• bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of

rampen met een gevaar voor mens en milieu

31 januari 2012

Page 6: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

6

Risicobeheersing• Formele verankering: Wet

veiligheidsregio (Wvr) en BEVI

– Art 1 (Wvr): advisering overheden– Art 15 (Wvr): regionaal risicoprofiel en risico

reductie

– Art 12 en 13 (BEVI): adviseringover gewonden, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid

31 januari 2012

Page 7: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

7

Enkele ervaringen

• Groen Harttunnel–Wat, hoe, resultaat en rol GHOR

• Gebiedsinrichting Delftse Poort–Wat, hoe, resultaat en rol GHOR

• Stationsgebied Utrecht–Wat, hoe, resultaat en rol GHOR

31 januari 2012

Page 8: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

8

Enkele ervaringen• Groen Harttunnel (1995-2010)

Ca 2000 personen in spoortunnel(ruim 6km)

–Wat:• Veilige evacuatie uit spoortunnel HSL• Vergiftiging passagiers door rook• Posities van gewondennesten en opstelplaatsen• Gewondenschattingen (aard en aantal) en benodigde GHOR-

capaciteit• Afvoeren van gewonden en gewondenspreiding

–Hoe• Regionale ghor functionaris met intensieve inhoudelijke

ondersteuning (P. v.d. Torn)

31 januari 2012

Page 9: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

9

Enkele ervaringen• Groen Harttunnel (1995-2010)

– Resultaat• Evacuatieroutes en normtijden• Posities van gewondennesten en bereikbaarheid

tunnelschachten• Gewondenschattingen (aard en aantal) en tekort GHOR-

capaciteit• Horizontaal langstransport en gewondenspreidingsplannen

– Rol GHOR• Partner aan ‘tafel’• Inhoudelijke adviseur van proj. ontw. en bevoegd gezag op met

name reressieve onderdelen

31 januari 2012

Page 10: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

10

Enkele ervaringen• Gebiedsinrichting Delftse Poort (2004)

Verdubbeling IKEA Delft tot European concept centre

–Wat:• Veilige evacuatie• Bereikbaarheid

–Hoe• Door brandweer ingebracht

31 januari 2012

Page 11: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

11

Enkele ervaringen• Gebiedsinrichting Delftse Poort (2004)

– Resultaat• bereikbaarheid IKEA i.v.m. files A13

– Rol GHOR• Geen partner aan ‘tafel’, indien nodig dan brandweer behartigt

belang

31 januari 2012

Page 12: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

12

Enkele ervaringen• Stationsgebied Utrecht (2005-2010)

OV-terminal 360.000pers/dag

31 januari 2012

Page 13: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Stationsgebied Utrecht (2005-2010)

1331 januari 2012

Page 14: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Stationsgebied Utrecht (2005-2010)

1431 januari 2012

Page 15: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Stationsgebied Utrecht (2005-2010)

1531 januari 2012

Page 16: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

16

Enkele ervaringen• Stationsgebied Utrecht (2005-2010)

OV-terminal 360.000pers/dag

–Wat:• Evacuatieroutes en normtijden• Posities van gewondennesten, bereikbaarheid stationsgebied, +1

niveau en perrons • Gewondenschattingen (aard en aantal) en GHOR-capaciteit• Gewondenafvoer en gewondenspreidingsplannen

–Hoe• Twee GHOR-functionarissen aan tafel• Zelf meedenken in ontwerp• Zelf eisen stellen aan ontwerp

31 januari 2012

Page 17: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

17

Enkele ervaring• Stationsgebied Utrecht (2005-2010)

– Resultaat• Evacuatieroutes en normtijden• Posities van gewondennesten nabij station, bereikbaarheid

stationsgebied, met ambu motor op+1 niveau en op perrons• Gewondenschattingen (aard en aantal) en GHOR-capaciteit• Gewonden afvoer en gewondenspreidingsplannen

– Rol GHOR• Partner aan ‘tafel’• Inhoudelijke adviseur van proj ontw en bevoegd gezag op zowel

repressieve onderdelen als preventieve onderdelen (RISICOBEOORDELING)

31 januari 2012

Page 18: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Enkele ervaringen (-)

• Projectleiders: passief

• Faseverschillen: doorschuiven

• Onderhandelingen: uitruil

• Mobiliteit medewerkers: geheugenverlies

• Verwevenheid: besluiteloosheid31 januari 2012

Page 19: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Enkele ervaringen (+)

• Veiligheid: breed beschouwd

• Contacten: elkaar vinden

• Individuele projectproblemen: Collectieve gebiedsoplossingen

31 januari 2012

Page 20: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

20

Enkele instrumenten

•Richtlijnen hulpverlening (Pos Utrecht)

•Gewonden berekeningen (TNO)

•Zelfredzaamheid (TNO)

31 januari 2012

Page 21: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Enkele instrumenten

• Richtlijnen hulpverlening (Pos Utrecht):

– Bereikbaarheid: aantal zijdes, welke voertuigen– Zorgnorm: binnen hoeveelminuten wie waar– Toegankelijkheid: entrée tot gebouwen,

loopafstanden– Dimensies infra: breedte, aslast, doorrijhoogte,

verkeerscirculatie– Opstelplaatsen: omvang en positie

31 januari 2012

Page 22: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Enkele instrumenten

• Kwantificering gewonden

31 januari 2012

Page 23: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Enkele instrumenten

• Kwantificering gewonden

31 januari 2012

Page 24: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Zelfredzaamheid

24

Geen zelfredzaamheid

Wel zelfredzaamheid

Aantal doden 7 1

Aantal gewonden 58 64

31 januari 2012

Page 25: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Mijn visie

• Welke ‘projecten’?

– Evenementen– Tunnels– Stationaire installaties (EV)– Transportinfrastructuur (infra, transfer points)– …

31 januari 2012

Page 26: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Mijn visie

Welke aspecten?

• Externe Veiligheid:– Groepsrisico, Gewonden, Zelfredzaamheid

• Vluchtmogelijkheden:– Verminderd zelfredzamen

• Bereikbaarheid en toegangkelijkheid:– Uitrukroutes, zorgnormen (aanrijtijden)

• Opstelplaatsen: – Loopafstanden, werkruimte en logisitiek

31 januari 2012

Page 27: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

Mijn visie

Welke aspecten?

• Externe Veiligheid:– Groepsrisico, Gewonden, Zelfredzaamheid

• Vluchtmogelijkheden:– Verminderd zelfredzamen

• Bereikbaarheid en toegangkelijkheid:– Uitrukroutes, zorgnormen (aanrijtijden)

• Opstelplaatsen: – Loopafstanden, werkruimte en logisitiek

31 januari 2012

Page 28: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

28

Mijn visie voor de GHOR• Wel degelijk een rol in risicobeheersing gebouwde

omgeving: advisering bij gebiedsinrichtingsprojecten over bereikbaarheid, werkruimte, gewonden (aard en aantal) zelfredzaamheid, capaciteit

• Type projecten: evenementen, publieke ruimtes (ov-terminals/winkelcentra) tunnels, infrastructuur

• niet overal (elke VR) zelf ontwikkelen: kenniscentralisatie (pool van deskundigen)

• Kwantitatieve tools31 januari 2012

Page 29: 31 januari 2012 GHOR en risicobeheersing in de gebouwde omgeving GHOR-NL Dr.ir. Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid.

En nu …

• Werk gewenst rol uit

• Maak gewenste rol duidelijk naar partners

• Organiseer die rol

• Wen er zelf aan, en laat andere eraan wennen

31 januari 2012