3 e Praktijkdag MEP GEP

of 11 /11
3 3 e e Praktijkdag MEP GEP Praktijkdag MEP GEP 10.00 10.00 Henk van Wezel Henk van Wezel Opening Opening 10.10 10.10 David de Smit David de Smit Collegiale Toets 2006 Collegiale Toets 2006 10.55 10.55 Derk Jan Marsman Derk Jan Marsman Vooruitblik collegiale toets Vooruitblik collegiale toets 2007 2007 11.15 11.15 Paul Boers Paul Boers MEP GEP en Nutriënten MEP GEP en Nutriënten 12.00 12.00 Henk van Wezel Henk van Wezel Forumdiscussie Forumdiscussie 12.30 12.30 Lunch Lunch 13.30 13.30 parallelsessie 1 parallelsessie 1 14.05 14.05 parallelsessie 2 parallelsessie 2 14.35 14.35 Theepauze Theepauze 14.50 14.50 parallelsessie 3 parallelsessie 3 15.25 15.25 terugkoppeling terugkoppeling 16.15 16.15 afsluiting afsluiting

Embed Size (px)

description

3 e Praktijkdag MEP GEP. 10.00 Henk van WezelOpening 10.10 David de SmitCollegiale Toets 2006 10.55 Derk Jan MarsmanVooruitblik collegiale toets 2007 11.15Paul BoersMEP GEP en Nutriënten 12.00 Henk van WezelForumdiscussie 12.30Lunch 13.30 parallelsessie 1 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 3 e Praktijkdag MEP GEP

 • 3e Praktijkdag MEP GEP10.00 Henk van WezelOpening10.10 David de SmitCollegiale Toets 200610.55 Derk Jan MarsmanVooruitblik collegiale toets 200711.15Paul BoersMEP GEP en Nutrinten12.00 Henk van WezelForumdiscussie12.30Lunch

  13.30 parallelsessie 114.05parallelsessie 214.35 Theepauze14.50parallelsessie 315.25terugkoppeling16.15afsluiting

 • Vooruitblik collegiale toets

  Naar het voorbeeld van PIH?Derk Jan Marsman, vz Projectgroep Implementatie Handreiking (PIH)

 • Idee van jullie Collegiale toets idee op 2e praktijkdag MEP GEP

  Door PIH opgepakt en meteen uitgevoerd

  Is de rode draad voor werkzaamheden PIH 2007

  Wordt door CSN geformaliseerd

 • PIH opgepakt 1e Collegiale toets

  Per deelstroomgebied (toer van Diederik en David)

  Daarna landelijk (= vandaag)

  Houding: collegiaal, reflectie, doen we het goed? Wat kan beter?

 • Werkplan PIH 2007 Doel: Faciliteren, stimuleren en begeleiden van collegiale toetsing MEP GEPResultaten: Harmonisatie , onderlinge vergelijking van MEP GEP watertypen in sterk veranderde en kunstmatige wateren (februari 2007);Afgestemde MEP GEP sterk veranderde en kunstmatige wateren (tweede helft 2007);Overzicht interpretatie KRW begrippen significante schade lichte afwijking en disproportionele kosten (jan 2007 en eind 2007);Een overzicht verschillen en overeenkomsten beleidsdoel 2015 incl motivaties (eind 2007);Nagaan behoeften, daar op inspelen en naar handelen

 • Landelijk geformaliseerd 3 toetsdagen/perioden Thematische collegiale toets (vroeg in 2007) Geografische collegiale toets (voorjaar 2007) Voortgangstoets (half aug sept 2007)

 • Hoe wil PIH dat doen? Hoe/ op welke wijzeVoortbouwen op goede ervaring van 1e collegiale toetsRegio behoefte ondersteuning door deskundigenWatOpstellen toetsformulier Verzamelen van regio-producten (concept-rapportages)Uitvoering toets door deskundigen op basis van rapportagesEvaluatie van de resultaten met oog op de kernbegrippenTerugkoppeling naar de regio middels workshopsVerslaglegging en aanbieden van definitieve format t.b.v. het stroomgebiedbeheersplan

 • Behoefte Default voorSlotenKanalen

 • Behoefte is erJa maar! We willen het nu al hebbenMaar het moet niet afdwingbaar zijnDat betekent: MEP/GEP wordt vastgelegd in AMvB en PMV GET natuurlijke wateren (in AMvB) GEP sterk veranderde en kunstmatige ook?

 • Bestuurlijke wensBehoefte aan default voor sloten en kanalen en R4Maar het mag niet afdwingbaar zijn

  Ik combineer twee zaken: Brusselse eis Bestuurlijke wens om afgestemd te zijn

  Leidt totLandelijk afgestemd MEP GEP met een juridische basis

  VraagWelk juridisch instructie voor ministeriele regeling heeft de regio nodig?

 • Schoon water voor iedereen