3 e Praktijkdag MEP GEP

11
3 3 e e Praktijkdag MEP GEP Praktijkdag MEP GEP 10.00 10.00 Henk van Wezel Henk van Wezel Opening Opening 10.10 10.10 David de Smit David de Smit Collegiale Toets 2006 Collegiale Toets 2006 10.55 10.55 Derk Jan Marsman Derk Jan Marsman Vooruitblik collegiale toets Vooruitblik collegiale toets 2007 2007 11.15 11.15 Paul Boers Paul Boers MEP GEP en Nutriënten MEP GEP en Nutriënten 12.00 12.00 Henk van Wezel Henk van Wezel Forumdiscussie Forumdiscussie 12.30 12.30 Lunch Lunch 13.30 13.30 parallelsessie 1 parallelsessie 1 14.05 14.05 parallelsessie 2 parallelsessie 2 14.35 14.35 Theepauze Theepauze 14.50 14.50 parallelsessie 3 parallelsessie 3 15.25 15.25 terugkoppeling terugkoppeling 16.15 16.15 afsluiting afsluiting

description

3 e Praktijkdag MEP GEP. 10.00 Henk van WezelOpening 10.10 David de SmitCollegiale Toets 2006 10.55 Derk Jan MarsmanVooruitblik collegiale toets 2007 11.15Paul BoersMEP GEP en Nutriënten 12.00 Henk van WezelForumdiscussie 12.30Lunch 13.30 parallelsessie 1 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 3 e Praktijkdag MEP GEP

Page 1: 3 e Praktijkdag MEP GEP

33ee Praktijkdag MEP GEP Praktijkdag MEP GEP

10.00 10.00 Henk van WezelHenk van Wezel OpeningOpening

10.10 10.10 David de SmitDavid de Smit Collegiale Toets 2006Collegiale Toets 2006

10.55 10.55 Derk Jan MarsmanDerk Jan Marsman Vooruitblik collegiale toets 2007Vooruitblik collegiale toets 2007

11.1511.15 Paul BoersPaul Boers MEP GEP en NutriëntenMEP GEP en Nutriënten

12.00 12.00 Henk van WezelHenk van Wezel ForumdiscussieForumdiscussie

12.3012.30 LunchLunch

13.30 13.30 parallelsessie 1parallelsessie 1

14.0514.05 parallelsessie 2parallelsessie 2

14.35 14.35 TheepauzeTheepauze

14.5014.50 parallelsessie 3parallelsessie 3

15.2515.25 terugkoppelingterugkoppeling

16.1516.15 afsluitingafsluiting

Page 2: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Vooruitblik collegiale toetsVooruitblik collegiale toets

Naar het voorbeeld van Naar het voorbeeld van PIH?PIH?

Derk Jan Marsman, Derk Jan Marsman, vz Projectgroep Implementatie vz Projectgroep Implementatie

Handreiking (PIH)Handreiking (PIH)

Page 3: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Idee van jullie Idee van jullie

Collegiale toets idee op 2Collegiale toets idee op 2ee praktijkdag MEP GEP praktijkdag MEP GEP

Door PIH opgepakt en meteen uitgevoerd Door PIH opgepakt en meteen uitgevoerd

Is de rode draad voor werkzaamheden PIH 2007Is de rode draad voor werkzaamheden PIH 2007

Wordt door CSN geformaliseerd Wordt door CSN geformaliseerd

Page 4: 3 e Praktijkdag MEP GEP

PIH opgepakt PIH opgepakt

1e Collegiale toets 1e Collegiale toets

Per deelstroomgebied (toer Per deelstroomgebied (toer van Diederik en David)van Diederik en David)

Daarna landelijk (= vandaag)Daarna landelijk (= vandaag)

Houding: collegiaal, reflectie, Houding: collegiaal, reflectie, doen we het goed? Wat kan doen we het goed? Wat kan beter?beter?

Page 5: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Werkplan PIH 2007 Werkplan PIH 2007

Doel: Doel:

Faciliteren, stimuleren en begeleiden van collegiale toetsing Faciliteren, stimuleren en begeleiden van collegiale toetsing MEP GEPMEP GEP

Resultaten: Resultaten:

1.1. Harmonisatie , onderlinge vergelijking van MEP GEP Harmonisatie , onderlinge vergelijking van MEP GEP watertypen in sterk veranderde en kunstmatige wateren watertypen in sterk veranderde en kunstmatige wateren (februari 2007);(februari 2007);

2.2. Afgestemde MEP GEP sterk veranderde en kunstmatige Afgestemde MEP GEP sterk veranderde en kunstmatige wateren (tweede helft 2007);wateren (tweede helft 2007);

3.3. Overzicht interpretatie KRW begrippen ‘significante schade’ Overzicht interpretatie KRW begrippen ‘significante schade’ ‘lichte afwijking’ en ‘disproportionele kosten’ (jan 2007 en ‘lichte afwijking’ en ‘disproportionele kosten’ (jan 2007 en eind 2007);eind 2007);

4.4. Een overzicht verschillen en overeenkomsten beleidsdoel Een overzicht verschillen en overeenkomsten beleidsdoel 2015 incl motivaties (eind 2007);2015 incl motivaties (eind 2007);

5.5. Nagaan behoeften, daar op inspelen en naar handelenNagaan behoeften, daar op inspelen en naar handelen

Page 6: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Landelijk geformaliseerd Landelijk geformaliseerd

3 toetsdagen/perioden3 toetsdagen/perioden

• Thematische collegiale toets (vroeg in Thematische collegiale toets (vroeg in 2007)2007)

• Geografische collegiale toets (voorjaar Geografische collegiale toets (voorjaar 2007)2007)

• Voortgangstoets (half aug – sept 2007)Voortgangstoets (half aug – sept 2007)

Page 7: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Hoe wil PIH dat doen? Hoe wil PIH dat doen?

Hoe/ op welke wijzeHoe/ op welke wijze

Voortbouwen op goede ervaring van 1Voortbouwen op goede ervaring van 1ee collegiale toets collegiale toets

Regio behoefte ondersteuning door deskundigenRegio behoefte ondersteuning door deskundigen

WatWat

Opstellen toetsformulier Opstellen toetsformulier

Verzamelen van regio-producten (concept-rapportages)Verzamelen van regio-producten (concept-rapportages)

Uitvoering toets door deskundigen op basis van Uitvoering toets door deskundigen op basis van rapportagesrapportages

Evaluatie van de resultaten met oog op de Evaluatie van de resultaten met oog op de kernbegrippenkernbegrippen

Terugkoppeling naar de regio middels workshopsTerugkoppeling naar de regio middels workshops

Verslaglegging en aanbieden van definitieve format Verslaglegging en aanbieden van definitieve format t.b.v. hett.b.v. het

stroomgebiedbeheersplan stroomgebiedbeheersplan

Page 8: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Behoefte Behoefte

Default voorDefault voor

SlotenSloten KanalenKanalen

Page 9: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Behoefte is erBehoefte is er

Ja maar! Ja maar!

We willen het nu al hebbenWe willen het nu al hebben

Maar het moet niet afdwingbaar zijnMaar het moet niet afdwingbaar zijn

Dat betekent: Dat betekent:

MEP/GEP wordt vastgelegd in AMvB en PMVMEP/GEP wordt vastgelegd in AMvB en PMV

• GET natuurlijke wateren (in AMvB)GET natuurlijke wateren (in AMvB)

• GEP sterk veranderde en kunstmatige ook?GEP sterk veranderde en kunstmatige ook?

Brussel vraagtBrussel vraagt

Wettelijk vastleggen van doelstellingen Wettelijk vastleggen van doelstellingen

Hoe afdwingbaarheid zijn de maatregelen?Hoe afdwingbaarheid zijn de maatregelen?

Transparante besluitvormingTransparante besluitvorming

Page 10: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Bestuurlijke wensBestuurlijke wensBehoefte aan default voor sloten en kanalen en R4Behoefte aan default voor sloten en kanalen en R4

Maar het mag niet afdwingbaar zijnMaar het mag niet afdwingbaar zijn

Ik combineer twee zaken:Ik combineer twee zaken:

• Brusselse eisBrusselse eis

• Bestuurlijke wens om afgestemd te zijnBestuurlijke wens om afgestemd te zijn

Leidt totLeidt tot

Landelijk afgestemd MEP GEP met een juridische basisLandelijk afgestemd MEP GEP met een juridische basis

VraagVraag

Welk juridisch instructie voor ministeriele regeling heeft Welk juridisch instructie voor ministeriele regeling heeft de regio nodig? de regio nodig?

Page 11: 3 e Praktijkdag MEP GEP

Schoon water voor Schoon water voor iedereeniedereen