27 juli Marco den Toom Kandelaarkerk 3 augustus Sietze de Vries Witte of Lambertuskerk

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom!. 27 juli Marco den Toom Kandelaarkerk 3 augustus Sietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustus Frank Kaman Lambertuskerk& Hessenwegkerk. Orgelconcerten Heemse 2013. Aanvang: 20.00 uur - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 27 juli Marco den Toom Kandelaarkerk 3 augustus Sietze de Vries Witte of Lambertuskerk

Dia 1

27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk

3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk

10 augustusFrank KamanLambertuskerk&HessenwegkerkDeze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse.U bent van harte welkom!Orgelconcerten Heemse 2013Aanvang: 20.00 uurEntreeprijzen: 6,- en 65+/CJP 5,-Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Marco den Toom, de jonge, veelbelovende organist uit Hoevelaken, zal zaterdag 27 juli a.s. een orgelconcert verzorgen in de jaarlijkse orgelserie van Heemse. Hij bespeelt het BAG-orgel van de Kandelaarkerk en heeft voor deze avond een afwisselend programma samengesteld! Zo kunt u gaan luisteren naar Sonate 4 opus 61 van Guilmant en de Cathedral Suite van Young. Daarnaast kunt u gaan luisteren naar de Aria fr Bass van Johann Sebastian Bach en werken van Crouch en Grison. Dat Marco een vakman is en een meester in het improviseren, zal hij tot besluit van het concert laten horen.Het concert begint om 20:00 uur en de toegang bedraagt 6,-/CJP en 65+ 5,-. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. U bent allemaal van harte welkom.ORGELCONCERT Marco den Toom KANDELAARKERK -27 juli Orgelconcerten Heemse 2013Aanvang: 20.00 uurEntreeprijs: 6,-CJP en 65+ 5,-Kinderen t/m 12 jaar gratis.Welkom in deze eredienstIn deze dienst zal Ds. T. Wendt voorgaan.

Voor de dienst zingen we Psalm 67 : 1, 3Na de zegen Psalm 72: 1,2,7

Schriftlezing:1 Samuel 8

Tekst:1 Samuel 9: 1 - 10: 1

LiturgieVotum en zegengroetPsalm 72: 1, 2, 7GebedLezen: 1 Samuel 8Psalm 78: 14, 15Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1Psalm 78: 18PreekLiedboek 130; 2, 4DankgebedVoor de dienst:Psalm 67: 1, 3

4Psalm 67: 1, 31. De Here God zij ons genadigen tone ons zijn aangezicht.Zijn zegen schenke Hij weldadig,Hij doe ons wandlen in zijn licht,opdat allerwegenvolken zien de zegenvan uw heil, uw woord.Ja, in alle landen,aan de verste stranden,worde het gehoord.

5Psalm 67: 1, 33. Dat alle volken, Heer, U prijzen,uw naam bezingen in hun lied.U wilt uw goedheid ons bewijzen,nu ons het land zijn vruchten biedt.God schenkt allerwegenons zijn rijke zegen.Hij, die alles geeft,Hij zij hoog geprezen,Hem moet ieder vrezendie op aarde leeft.

6Liturgie

MededelingenVotum en zegengroetPsalm 72: 1, 2, 7GebedLezen: 1 Samuel 8Psalm 78: 14, 15Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1Psalm 78: 18PreekLiedboek 130; 2, 4Dankgebed7

LiturgieVotum en zegengroetPsalm 72: 1, 2, 7GebedLezen: 1 Samuel 8Psalm 78: 14, 15Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1Psalm 78: 18PreekLiedboek 130; 2, 4Dankgebed8Psalm 72: 1, 2, 7

1O God, wil aan de koning schenkenuw recht en wijs beleid,wil hem, de koningszoon, bedenkenmet uw gerechtigheid.Laat hij uw volk besturen, Here,rechtvaardig, wijs en zacht,en uw ellendigen regeren,hun recht doen op hun klacht.9Psalm 72: 1, 2, 7

2Dan zullen bergen vrede dragenen heuvels heilig recht.Voor heel het volk zal hij doen dagenhet heil, hun toegezegd.Ellendigen zal hij bevrijdenvan onrecht dat hen drukten armen redden uit hun lijden,vertreden wie verdrukt.10Psalm 72: 1, 2, 7

7Hij zal zich over elk ontfermendie zonder helper is.Hij zal geringen trouw beschermen,hun redding is gewis.Hij zal hen van geweld bevrijden,al gaat het nog zo hoog,hun bloed, hun tranen en hun lijdenzijn kostbaar in zijn oog.11Liturgie

Votum en zegengroetPsalm 72: 1, 2, 7GebedLezen: 1 Samuel 8Psalm 78: 14, 15Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1Psalm 78: 18PreekLiedboek 130; 2, 4Dankgebed12

LezenVotum en zegengroetPsalm 72: 1, 2, 7GebedLezen: 1 Samuel 8Psalm 78: 14, 15Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1Psalm 78: 18PreekLiedboek 130; 2, 4DankgebedPsalm 78: 14, 1514God kwam zijn volk uit slavendienst bevrijden.Door de woestijn ging Hij zijn kudde leiden.De legermacht die tegen hen kwam strijden:de zee verzwolg het paard en zijn berijder.God leidde hen naar zijn gewijde gronden bracht hen bij de berg van zijn verbond.

Psalm 78: 14, 1515Hij heeft veel volken voor hen uitgedreven,om hun gebied aan Isral te geven.Toch ging het volk niet naar Gods wetten leven,maar bleef de Allerhoogste steeds weerstreven.Afkerig zijn zij, als een boog die faalt,hun vaderen gevolgd en afgedwaald.

Tekst

Votum en zegengroetPsalm 72: 1, 2, 7GebedLezen: 1 Samuel 8Psalm 78: 14, 15Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1Psalm 78: 18PreekLiedboek 130; 2, 4DankgebedPsalm 78: 1818Toen stond God op, zoals een held na 't slapenontnuchterd is en omziet naar zijn wapen,om smadelijk de vijand weg te rapen.die zoveel kwaad en onheil had geschapen.Niet Efraim, niet Jozef was Gods eer,maar Juda's stam en land verkoos de Heer.

Preek

Votum en zegengroetPsalm 72: 1, 2, 7GebedLezen: 1 Samuel 8Psalm 78: 14, 15Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1Psalm 78: 18PreekLiedboek 130; 2, 4Dankgebed

God geeft zijn volk een koning9: 15 Hem moet je zalven tot vorst over mijn volk Israel, 10: 1 Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat Hem toebehoort.

God geeft zijn volk een koningpositief of negatief? In Benjamin woonde een man die Kis heette, Hij was een zoon van . hij behoorde tot de stam benjamin en was een vermogend man en hij had een zoon die Saul heette, een lange goedgebouwde jongeman, die met kop en schouders boven iedereen in Isral uitstak. Drie punten in zn voordeelRijke afkomst

Via Benjamin een lijntje naar onderkoning Josef

Een koninklijke gestaltePunten in zijn nadeelWeinig initiatief en leiderschap

Weinig geestelijke kennis

Een les voor het volkZe krijgen een koning naar hun eigen wens

Soms geeft God ons over aan onze eigen wensen God is ergens mee bezig waar nog niemand aan denkt:Hij werkt aan de Koning naar zijn hartHem zul je zalven tot vorst over mijn volk Isral.

Hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de Filistijnen,

want ik heb me hun lot aangetrokken en hun roep om hulp gehoord.God is al bezig met de Man naar zijn hart DavidSalomoonze Here Jezus ChristusMan van smartenVolkomen Verlosser

Zingen

PreekLiedboek 130; 2, 4DankgebedGezang 179a (wisselzang)CollecteLiedboek 294: 1, 2, 6ZegenLiedboek 130: 2, 4

2Zo is ons God verschenenin onze lange nacht.Hij die de eng'len dienendie eeuwen is verwacht,is als een kind gekomenen heeft der wereld schuldnu zelf op zich genomenen draagt ze met geduld.Liedboek 130: 2, 4

4God lijkt wel diep verborgenin onze duisternismaar schenkt ons toch een morgendie vol van luister is.Hij komt ons toch te stadeook in het strengst gericht.Zijn oordeel is genade,zijn duisternis is licht.Liturgie

PreekLiedboek 130; 2, 4DankgebedGezang 179a (wisselzang)CollecteLiedboek 294: 1, 2, 6Zegen36Liturgie

PreekLiedboek 130; 2, 4DankgebedGezang 179a (wisselzang)CollecteLiedboek 294: 1, 2, 6ZegenGezang 179a (wisselzang)

A - Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. M - En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, V - geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, M - nedergedaald ter helle; Gezang 179a (wisselzang)

ten derde dage wederom opgestaan van de doden; V - opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. M - Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, Gezang 179a (wisselzang)

de gemeenschap der heiligen; V - vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. A - Amen, Amen, Amen.Collecte

Vandaag1e V.S.E.2eRente en aflossing

Volgende week1eT.U.2eRente en aflossing

Liedboek 294: 1, 2, 6Liedboek 294: 1, 2, 6

1Laat komen, Heer, uw rijk,uw koninklijke dag,toon ons uw majesteit,Messias, uw gezag!42Liedboek 294: 1, 2, 6

2Waar blijft het overlangbeloofde land van God,waar liefd' en lofgezangverdrijven leed en dood?43Liedboek 294: 1, 2, 6

6Wij bidden, Heer, sta open kom in heerlijkheid!Op U staat onze hoopdie onze Herder zijt!44Zegen

Tot volgende week zondag Om: ??? Met Ds. ?? In ???

En om: ??? Met Ds. ??? In het Morgenlicht