2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4...

of 7 /7
Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021

Embed Size (px)

Transcript of 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4...

Page 1: 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 5 Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16

Coöperatie CRVBoeren besturen

2020-2021

Page 2: 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 5 Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16

2 3Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021

Coöperatie CRV Boeren besturenBeste leden en collega-veehouders,

Het bestuur van de Coöperatie CRV vindt het belangrijk om korte lijnen te

houden met de leden en direct te horen wat hen bezighoudt. In deze folder,

die alle leden ontvangen, vindt u een overzicht van alle bestuursleden van de

coöperatie, met foto en contactgegevens.

Districtsbestuurders vertegenwoordigen de leden in de ledenraad, die sturing

geeft aan het beleid van CRV. De jaarlijkse districtsbijeenkomsten zijn een

mooie gelegenheid om hen direct aan te spreken. Maar ook buiten deze

jaarlijkse vergaderingen om bieden de bestuurders u graag een luisterend oor.

Het is voor mij een eer om voorzitter te mogen zijn van dit zeer betrokken en

toegankelijke bestuursteam. Hierbij stel ik het met gepaste trots aan u voor.

Met coöperatieve groeten,

Peter Broeckx | voorzitter Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

• Peter Broeckx (voorzitter), Dessel (Vl.)

(0032) (0)475 870 474, [email protected]

• Wietse Duursma (vice-voorzitter), Bellingwolde (Nl.)

(0031) (0)6 153 778 33, [email protected]

• Kurt Faes, Meer (Vl.)

(0032) (0)495 507 475, [email protected]

• Sjoerd Schaap, Tirns (Nl.)

(0031) (0)6 274 758 08, [email protected]

• Peter Schrijver, Epse (Nl.)

(0031) (0)6-460 815 00, [email protected]

• Gert-Jan Verploeg, Buurmalsen (Nl.)

(0031) (0)6-222 305 75, [email protected]

• Fons Kersten, Sevenum (Nl.)

(0031) (0)6-223 790 88, [email protected]

De raad van commissarissenDe raad van commissarissen (rvc) is

toezichthouder op het beleid van de

directie en op de algemene gang van

zaken binnen CRV Holding bv. De rvc

benoemt de leden van de directie,

adviseert haar en staat haar met raad

en daad terzijde. De rvc bestaat uit

alle leden van het CRV-hoofdbestuur,

aangevuld met twee of drie externe

commissarissen.

De ledenraadDe ledenraad bestaat uit 87 be-

stuursleden, gevormd door de tien

districtsbesturen in Nederland en

Vlaanderen. De ledenraad vertegen-

woordigt zowel de melkvee- als de

vleesveeleden. De ledenraad is het

hoogste orgaan in de organisatie en

stelt onder meer de jaarrekening en

de winstbestemming vast.

Het districtsbestuurIeder district heeft acht bestuurs-

leden, behalve district 10 met twaalf

bestuursleden. In hun functie als

districtsbestuurder zijn de district-

bestuurders een belangrijke schakel

voor de ledenbetrokkenheid in hun

district. Daartoe organiseren zij diver-

se activiteiten ‘dicht op de boer’.

Het aantal leden per district varieert

van 2.000 tot 3.800 leden. Alle dis-

trictsbestuurders zijn tevens lid van

de ledenraad.

De jongerenraadMet drie jongerenraden zijn de jonge-

ren binnen CRV sterk vertegenwoor-

digd. Elke jongerenraad telt minimaal

twaalf leden variërend in leeftijd van

18 tot 30 jaar. De jongeren hebben een

adviserende taak naar rvc en directie

en richten zich in hun regio op de be-

trokkenheid van jongeren bij CRV.

⊲ V.l.n.r. staand: Gerben

Nijhof, Thomas Broek, Bas

de Groot, Bart van der Burg,

Lyon de Boer.

Gehurkt (v.l.n.r.): Peter den

Hertog, Jorrit Riemersma,

Susan Dijkshoorn (voorzitter),

Noa van Burgsteden, Ben

Knoef.

Op de foto ontbreekt Jürgen

Overmars.

⊲ V.l.n.r.: Joep Rompelberg,

Cindy Groenestein, Yvonne

Verhoeven, Corné van

Rees, Bente Lenselink, Tom

Lankhorst, Kim Hereijgers,

Dirk Brus, Joost Aalpol,

Coen Bokdam, Sander

Boer, Otto van Zoelen, Dave

Anthonissen (voorzitter),

Yordi van Asseldonk.

Op de foto ontbreekt Mark

van de Sande

⊲ V.l.n.r. staand: Bjorn

Adams, Siebe Van Looveren,

Jasmien Lemaire, Jonas

Devenyns, Kenneth

Van De Walle, Mathieu

De Temmerman, Jolien

Bosmans, Andy Goorickx,

Michiel Gilleman.

Vooraan: Gil Van

Ceulebroeck, Wouter Blockx

(voorzitter) en Mathieu

Deschuyteneer (voorzitter)

Bestuursorganen van Coöperatie CRV

⊳ Zittend v.l.n.r.: Etienne Cosyns (extern), Gert Jan Verploeg, Kurt Faes,

Wietse Duursma. Staand v.l.n.r.: Sjoerd Schaap, Fons Kersten, Peter

Broeckx, Freek Rijna (extern), Johan Wouterse (extern) Peter Schrijver.

Het hoofdbestuur van de Coöperatie CRV u.a. wordt gevormd door de

leden van de raad van commissarissen die niet extern zijn

2020-2021

‘Ik vind het belangrijk dat we als boeren zeggenschap houden over de bedrijven

waarmee we zaken doen. Daarbij is het bestuurswerk ook gewoon leuk en leerzaam’

Susan Dijkshoorn,

voorzitter jongerenraad

Het hoofdbestuurHet CRV-hoofdbestuur bestaat uit zeven leden: drie leden

die ieder een regio vertegenwoordigen, drie onafhanke-

lijke leden (uit Nederland of Vlaanderen) en een voorzitter,

eveneens uit Nederland of Vlaanderen. In het CRV-

hoofdbestuur zetelen minimaal twee Vlamingen.

Jongerenraad Noord

Jongerenraad Midden

Jongerenraad Zuid

Page 3: 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 5 Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16

4 5Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021

Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16 afdelingen actief

(11 melkvee en 5 vleesvee). Zij vallen

onder de districten 9 en 10 en worden

bestuurd door een afdelingsbestuur

van minimaal 6 en maximaal 15 leden.

Het vleesveebestuur In Nederland bestaat het vleesveebe-

stuur uit drie leden die vallen onder

de districten 1 t/m 8. Een vleesveelid

wordt toegevoegd aan het districts-

bestuur waar het rundveebedrijf de

hoofdvestiging heeft.

Adviesraden CRV Holding BV

De rascommissie Belgisch witblauw De rascommissie Belgisch witblauw

adviseert de raad van bestuur van

CRV Vlaanderen. De rascommissie

is tevens een klankbord voor CRV

Holding. De rascommissie bestaat uit

zes leden. Ze worden voorgedragen

door de Vlaamse vleesveeafdelin-

gen en benoemd door de raad van

bestuur van CRV Vlaanderen.

De CRV-adviesraad De CRV-adviesraad is een klankbord

voor CRV Holding die wensen vanuit

de praktijk en ontwikkelingen in de

sector kan duiden en omzetten in

gevraagd en ongevraagd advies.

De adviesraad bestaat uit tien leden,

ieder gekoppeld aan een district.

Leden van de adviesraad dragen geen

bestuurlijke verantwoordelijkheid,

maar staan wel in nauw contact met

hun districtsbestuur. Hiermee hebben

de leden invloed op de ontwikkeling

van nieuwe producten en diensten.

De CRV-adviesraad bestaat volledig

uit melkveehouders en opereert

naast de bestaande rascommissie

Belgisch witblauw. De mrij-commissie

is omgevormd tot een dubbeldoel-

commissie met onder meer een

vertegenwoordiging van het fleck-

viehras.

Jaap Honingh (voorzitter)

Tel.: 020-403 12 42

[email protected]

Zuiderwoude

Corina van Vliet (vicevoorzitter)

Tel.: 06-22203375

[email protected]

Schipluiden

Janneke van der Scheer (secretaris)

Tel.: 06-46453227

[email protected]

Lopik

Dirk Rooker

Tel.: 06-19784938

[email protected]

Aartswoud

Gertruud Portegies

Tel.: 06-11352851

[email protected]

Midwoud

Adri Broekhuijse

Tel.: 06-12392155

[email protected]

Wilnis

Jolanda Griffioen

Tel.: 06-12283146

[email protected]

Loenen a/d Vecht

Mike Kroes

Tel.: 06-17377083

[email protected]

Woubrugge

Regio Noord

District 1 West-Nederland District 2 Noord-Nederland

Sietse de Jong (voorzitter)

Tel.: 06-10150387

[email protected]

Tynje

Edwin van Noordenburg (vicevoorzitter)

Tel.: 06-23230998

[email protected]

Nijeberkoop

Annebeth de Jong (secretaris)

Tel.: 06-25133491

[email protected]

Easterein

Menno Jensma

Tel.: 06-23365022

[email protected]

Engwierum

Doeke Odinga

Tel.: 06-51631008

[email protected]

Poppenwier

Douwe Elgersma

Tel.: 06-11527704

[email protected]

Easterwierrum

Jesper Verhoef

Tel.: 06-51000718

[email protected]

Blankenham

Luitzen Stellingwerff

Tel.: 06-15341174

[email protected]

Koudum

‘Ik vind het belangrijk dat CRV een adviesraad heeft die met boerenverstand met de organisatie

meedenkt’

Stef Hillen,

lid adviesraad

▼ Adviesraad: v.l.n.r.: Mark Sluis, Wichard Kievit, Frido Hamoen, Hans van MIddelaar, Niek

Groot-Wassink, Gert-Jan Roseboom, Eugene Hoppenreijs, Jeanet Brandsma, Sander de

Roos, Peter Schrijver, Steff Hillen, Robin Kool en Jan Groen

Page 4: 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 5 Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16

6 7Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021

Regio Midden

District 5 Oost-Nederland

Regio Noord

District 3 Noordoost-Nederland District 6 Centraal-NederlandDistrict 4 Midoost-Nederland

Marinus de Vries (voorzitter)

Tel.: 06-53414285

[email protected]

Garrelsweer

Gerben Koskamp (vicevoorzitter)

Tel.: 06-54364253

[email protected]

Vlagtwedde

Arne van Schot (secretaris)

Tel.: 06-14 28 89 45

[email protected]

Oude Pekela

Roy Meijer

Tel.: 06-50 84 67 12

[email protected]

Witteveen

Jan ten Kate

Tel.: 06-28775120

[email protected]

Koekange

Dirk Riedstra

Tel.: 06-29577844

[email protected]

Veenhuizen

Niels Schimmel

Tel.: 06-30 60 74 62

[email protected]

Feerwerd

Anneke Verheul

Tel.: 06-12674040

[email protected]

Witteveen

Karsten Bolhuis (vleesvee)

Tel.: 06-51179797

[email protected]

Haren

Rudie Freriks (voorzitter)

Tel.: 06-22087122

[email protected]

Luttenberg

Jan Wup (vicevoorzitter)

Tel.: 06-28331858

[email protected]

Mastenbroek

Roelien Overmars-Gunnink (secretaris)

Tel.: 06-36502645

[email protected]

Broekland

Marcel Meijer

Tel.: 06-51605805

[email protected]

Holthone

Frank van Rossum

Tel.: 06-22386212

[email protected]

Nieuw Heeten

Theo Rolink

Tel.: 06-22086578

[email protected]

Beuningen

Gabriëlle Steerenberg

Tel.: 06-23486355

[email protected]

Tubbergen

Dolf Veldhuis

Tel.: 06-30064409

[email protected]

Saasveld

Agnes Gunnewijk-Veer (voorzitter)

Tel.: 06-13698586

[email protected]

Beltrum

John Hilhorst (vicevoorzitter)

Tel.: 06-23098110

[email protected]

Laag Keppel

Bertine Luttikhedde-Smelt (secretaris)

Tel.: 06-83444236

[email protected]

Haaksbergen

Janet Heilersig-Roelofsen (secretaris)

Tel.: 06-22718878

[email protected]

Markelo

Herwin Heimerink

Tel.: 06-10439980

[email protected]

Enter

Gerben Bruil

Tel.: 06-22353033

[email protected]

Vorden

Niek Heijink

Tel.: 06-31903758

[email protected]

Aalten

Gijs Duenk

Tel.: 06-10689649

[email protected]

Vethuizen

Esther Schouten (voorzitter)

Tel.: 06-46157306

[email protected]

Zeewolde

Hendrien Braakman-Onstenk

(vicevoorzitter)

[email protected]

Tel.: 06-11155290, Laag Soeren

Bert van Ginkel

Tel.: 06-17332373

[email protected]

Bunnik

Kees van Loenen

Tel.: 06-29368811

[email protected]

Leusden

Hanny de Rooij-Leusink

Tel.: 06-55920401

[email protected]

Wadenoijen

Inge v. Schie-Rameijer

Tel.:06-11846685

[email protected]

Lelystad

Eliene Verhoeven

Tel.: 06-57639374

[email protected]

Lelystad

Jaap van de Vliert

Tel.: 06-53567690

[email protected]

Biddinghuizen

Jan te Riele (vleesvee)

Tel.: 06-81557485

[email protected]

Vaassen

Page 5: 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 5 Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16

8 9Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021

Regio Zuid

District 9 Noordoost-Vlaanderen

Regio Midden

District 7 Zuidwest-Nederland District 10 Zuidwest-VlaanderenDistrict 8 Zuidoost-Nederland

Bas Bassa (vicevoorzitter)

Tel.: 06-55 18 64 79

[email protected]

Hei- en Boeicop

Henk de Gaaij (secretaris)

Tel.: 06-13559589

[email protected]

Delwijnen

René Vermunt

Tel.: 06-22 80 27 22

[email protected]

Etten-Leur

Arjan Brandwijk

Tel.: 06-46 03 55 35

[email protected]

Streefkerk

Siem van Leeuwen

Tel.: 06-30 40 27 29

[email protected]

Heenvliet

Marja Kwekkeboom

Tel.: 06-22491542

[email protected]

Middelburg

Patrick Spierings

Tel.: 06-14129026

[email protected]

Sprang Capelle

Joost Huijbrechts (vleesvee)

Tel.: 06-22737391

[email protected]

Riel

Luc Reijnders (voorzitter)

Tel.: 0477 54 53 65

[email protected]

Linkhout

Koen Vanhooydonck

Tel.: 0474 52 73 84

[email protected]

Brecht

Bart Hermans

Tel.: 0476 51 77 62

[email protected]

Lichtaart

Stijn Veulemans

Tel.: 0473 29 08 05

[email protected]

Glabbeek

Bert Leijssen

Tel.: 0473 83 33 96

[email protected]

Bocholt

Alfons Hoefkens

Tel.: 0498 39 24 19

[email protected]

Kontich

Wanda Verdonck

Tel.: 0478 34 91 20

[email protected]

Lille

Tom Van Nespen

Tel.: 0477 24 17 37

[email protected]

Vrasene

Luc Sanders (vicevoorzitter)

Tel.: 0496 25 17 17

[email protected]

Gistel

Marc Raemdonck (secretaris)

Tel.: 0476 54 10 00

[email protected]

Evergem-Sleidinge

Angelique Sanders

Tel.: 0470 99 43 74

[email protected]

Klemskerke

Frank Verstraete

Tel.: 0499 71 19 66

[email protected]

Hollebeke

Kristof De Fauw

Tel.: 0478 49 11 46

[email protected]

Tielt

Frank Van Beveren

Tel.: 0473 28 17 34

[email protected]

Adegem

Sander Van Leeuwe

Tel.: 0498 84 97 43

[email protected]

Sint-Margriete

Margo Loverbosch-Silkens (voorzitter)

Tel.: 06-28611855

[email protected]

Someren-Heide

Joris Ingenbleek (vicevoorzitter)

Tel.: 06-30057221

[email protected]

Mill

Noortje Krol (secretaris)

Tel.: 06-22257243

[email protected]

Heeswijk-Dinther

René Jacobs

Tel.: 06-20683053

[email protected]

Nuth

Corné Toonders

Tel.06-15103455

[email protected]

Veldhoven

Ankie v. Houts-Vermeer

Tel.: 06-15 66 81 19

[email protected]

Bergeijk

Theo van Dinther

Tel.: 06-29 37 05 58

[email protected]

Oss

Martien van den Heuvel

Tel.: 06-51 31 63 77

[email protected]

Vredepeel

Page 6: 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 5 Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16

10 11Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021

Regio Zuid

District 10 Zuidwest-Vlaanderen (vervolg)

Koen Wildemauwe

Tel.: 0473 73 44 84

[email protected]

Maldegem

Pascal De Vos

Tel.: 0476 41 00 86

[email protected]

Onkerzele

Stefaan Snauwaert

Tel.: 0496 40 19 11

[email protected]

Zerkegem

‘Ik heb het mooiste vak van de wereld. Ik zou niet anders

willen. Maar soms maak ik me wel zorgen. Hoe ziet mijn

bedrijf – en de markt – er over tien jaar uit? Kunnen mijn

kinderen straks nog boer worden, als ze dat zouden willen?

De wereld verandert en wij veranderen mee. We moeten

wel. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is natuurlijk ook

niets nieuws. Mijn betovergrootopa was in 1874 al een van

de veehouders die besloten de handen ineen te slaan en

de fokkerij samen op te pakken. Samen werken aan een

betere veestapel. De coöperatie die zij toen oprichtten,

was een van de voorgangers van wat nu CRV is.

Als ik mijn opa mag geloven, was veehouden toen een

stuk simpeler. Aan de andere kant hebben we nu ook

veel meer mogelijkheden. We kunnen zoveel meten, zo-

veel weten over onze dieren en ons bedrijf. Daardoor kan

ik een veel grotere veestapel managen dan mijn opa kon.

En er is nog veel meer mogelijk als we al die informatie

slim combineren en vertalen naar praktische hulpmiddelen

en adviezen. Wat te denken van technische innovaties,

snellere genetische vooruitgang en de enorme hoeveel-

heid aan data over mijn bedrijf en mijn veestapel? Al die

informatie kan mijn bedrijf verder brengen.

Dat kan ik niet alleen, maar ik vind het wel belangrijk dat

we hierin als boeren zelf aan het roer staan. Dat we mee

kunnen denken over innovaties en dat onze data veilig

zijn. Dat is het mooie aan CRV. Als boeren zijn we samen

eigenaar van de club. Op papier, maar ook in de praktijk.

Samen investeren we in zaken die de individuele boer de

pet te boven gaan. Daarmee zorg je er ook voor dat de

innovaties in boerenhanden blijven.

Door zaken te doen met een coöperatie zorg ik ervoor dat

mijn geld in handen van de sector blijft en ik werk samen

met mensen die de sector en mijn bedrijf kennen en begrij-

pen. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor

ogen. Samenwerken aan een betere veestapel. Want zo

blijft het leuk om te boeren. Voor ons, onze omgeving en

onze kinderen, de boeren van morgen.’

Samenwerken aan een betere veestapel

Page 7: 2020-2021 Coöperatie CRV Boeren besturen€¦ · Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 4 Coöperatie CRV Boeren besturen 2020-2021 5 Het afdelingsbestuur In Vlaanderen zijn 16

Meer informatie?Neem contact op met de afdeling Verenigingszaken.

District 2 en 3Mirjam Smidts-Snoeks

(0031) (0)6-333 331 73

[email protected]

District 4, 5 en 6Jan Hendriks

(0031) (0)6-224 918 31

[email protected]

District 1, 7 en 8Gerard van der Weijst

(0031) (0)6-224 918 35

[email protected]

District 9 en 10Mario Willen

(0032) (0)478-934 356

[email protected]

MIDOOST-NEDERLAND

WEST-NEDERLAND

1

NOORD-NEDERLAND

2

NOORDOOST-NEDERLAND

3

4

OOST-NEDERLAND

5

CENTRAAL-NEDERLAND

6

ZUIDWEST-NEDERLAND

7

ZUIDOOST-NEDERLAND

8

NOORDOOST-VLAANDEREN

9

ZUIDWEST-VLAANDEREN

10

Coöperatie CRV Boeren besturen