Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

of 13 /13
Aureus Iproma Coöperatie Gezamenlijk ondernemen, met behoud van zelfstandigheid November 2013, versie 2.0 “Netwerkorganisaties zijn een sleutel om vaste concurrentiestellingen te doorbreken en gehoor te geven aan de roep van de markt om klantgedefinieerde producten te leveren.”

Embed Size (px)

Transcript of Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Page 1: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Aureus Iproma Coöperatie

Gezamenlijk ondernemen, met behoud van zelfstandigheid

November 2013, versie 2.0

“Netwerkorganisaties zijn een sleutel om vaste concurrentiestellingen te

doorbreken en gehoor te geven aan de roep van de markt om klantgedefinieerde

producten te leveren.”

Page 2: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Inhoud

Waarom ‘Aureus Iproma Coöperatie’?

Wat doet het netwerk?

What’s in it for me?

Wat is het profiel van de leden?

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Wie vormen het bestuur en de ALV?

Hoe word ik lid?

2

Page 3: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Waarom ‘Aureus Iproma Coöperatie’?

In gesprekken met zelfstandige project- en interim managers en managers die erover nadenken de stap te zetten naar zelfstandigheid, horen we regelmatig de behoefte naar voren komen om bij een ‘groep’ te horen en om meer in gezamenlijkheid te ondernemen, zonder de zelfstandigheid op te geven.

Als antwoord op de veranderingen in de markt en om tegemoet te komen aan de wensen van (een deel van) de zelfstandige project- en interim managers, zijn we met een nieuw initiatief gestart:

Aureus Iproma Coöperatie

3

Page 4: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Door de krachten te bundelen van zelfstandige project- en interim managers, zijn we ervan overtuigd een betere en meer succesvolle positie te creëren voor de leden van de coöperatie.

4

Voor een coöperatie als rechtsvorm is gekozen vanwege haar flexibele structuur en met name vanwege het karakter van samenwerken – de reden in het verleden om deze rechtsvorm mogelijk te maken:

“Gezamenlijk ondernemen, met behoud van zelfstandigheid”

Page 5: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

5

Wat doet het netwerk?

Aureus Iproma Coöperatie brengt mensen samen. Het vormt een netwerk en geeft toegang tot het netwerk en daarmee de markt van project- en interim management. Aureus Iproma Coöperatie faciliteert het netwerk, zodat de leden optimaal succesvol kunnen zijn. Het maakt het werken aan en onderhouden van het netwerk leuker, eenvoudiger en laagdrempelig.

Met als doel om samen mooie dingen te kunnen doen en voor elkaar een betere toegang tot de markt (is opdrachten) te creëren.

Page 6: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

What’s in it for me?

6

Page 7: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Wat is het profiel van de leden?

Alle leden van Aureus Iproma Coöperatie hebben hun sporen verdiend in Project-, Programma-, Portfolio- en/of (Interim) Management. Op het moment dat zij lid worden van de coöperatie zijn zij (aankomend) zelfstandig ondernemer.

Onze leden beschikken over echte ondernemerskwaliteiten, zoals doorzettingsvermogen, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Zij zijn sterk gemotiveerd om gezamenlijk de netwerkorganisatie Aureus Iproma verder uit te breiden en succesvol te laten zijn.

Ervaringsniveau:

HBO / academisch denk- en werkniveau; minimaal 10 jaar ervaring in interim-, portfolio-, programma- of

multiproject-management.

7

Page 8: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Afdracht fee

Een lid van Aureus Iproma Coöperatie draagt maandelijks € 100 (excl. BTW) af aan de coöperatie.

Aureus Iproma berekent geen entree fee voor nieuwe leden. De jaarlijkse winst wordt naar rato van het aantal maanden lid zijn in het lopende jaar verdeeld (mits lid op 31 december van dat jaar).

8

Page 9: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Acquisitie fee

Indien lid A een opdracht binnenhaalt, die vervolgens door lid B uitgevoerd wordt, dan is het aan lid A en lid B om afspraken te maken over een acquisitie fee. Deze fee betaalt lid B aan lid A voor een nader af te spreken periode. De facturatie loopt in dit geval via de coöperatie. De overeenkomst met de klant, wordt door lid B zelf afgesloten.

9

Page 10: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Wie vormen het bestuur en de ALV?

Het eerste bestuur van de coöperatie bestaat voorlopig uit beide oprichters. De voorzitter is benoemd voor onbepaalde tijd. Indien een bestuurder aftreedt, wordt de opvolger door de algemene ledenvergadering gekozen. Ook nieuwe bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Een zelfstandige project- of interim manager die zich verbindt aan Aureus Iproma, wordt lid van de coöperatie. Alle leden hebben stemrecht en nemen deel aan de algemene ledenvergadering (ieder met 1 stem).

Aureus Iproma Coöperatie U.A.

Voorzitter: Eric van der VeenSecretaris: Geert Oosting

10

Page 11: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Hoe word ik lid?

Het toetreden als lid van Aureus Iproma Coöperatie kent een vaste procedure. Nieuwe leden worden voorgedragen door reeds bestaande leden. Voordat het kennismakingsgesprek plaatsvindt, wordt de potentiële toetreding van de kandidaat voorgelegd aan alle leden. Bij geen bezwaar vindt het gesprek plaats.

Het bestuur spreekt met de kandidaat. Hierbij kan een lid zonder bestuursfunctie aanwezig zijn. De besluitvorming ligt bij het bestuur.

Bij een positieve uitkomst van beide kanten heten de leden je welkom.

“Geen kwantiteit, maar kwaliteit van leden”

11

Beëindiging van het lidmaatschap is kosteloos en kent een opzegtermijn van 3 maanden.

Page 12: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Lidmaatschap

Een lid is in het bezit van het lidmaatschap van de coöperatie, met alle rechten en plichten die hierbij horen. Welke dit zijn, staat beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van Aureus IpromaCoöperatie. Hieronder staan de belangrijkste punten.

De leden zijn natuurlijke personen, al dan niet in het bezit van een

eigen BV.

12

De algemene ledenvergadering benoemt het bestuur, bespreekt het jaarverslag en keurt de begroting van de coöperatie goed. De coöperatie is vergelijkbaar met een vereniging, waarbij de ‘macht’ bij haar leden ligt (algemene ledenvergadering).

Page 13: Aureus Iproma Coöperatie (3.0)

Aureus Iproma CoöperatieGezamenlijk ondernemen, met behoud van zelfstandigheid