20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

download 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

of 24

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  1/24

  Vlaams-Zeeuwse archivarissenoverleg

  Middelkerke, 8 oktober 2012

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  2/24

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  3/24

  Gezamenlijk project NA en RHCs:

  Werkagenda 2011-2012

  Projectorganisatie

  Doelstelling: werkprocessen en procedures

  architectuur

  metadata (toepassingsprofiel voor provincie, waterschappen en

  gemeente) personeel en organisatie

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  4/24

  Uitgaande van een generiek model van een RHC met drie

  bedrijfsprocessen, Verwerven, Beheren en Presenteren en het

  ontwikkelde generieke stappenplan voor het proces van

  implementatie per RHC worden de werkprocessen en procedures(de bedrijfsregels of business rules) bij de RHC's beschreven,

  aangevuld met de digitale werkprocessen en procedures. Het gaat

  erom te bepalen, wat na implementatie van het e-Depot

  verandert in de processen en waar rollen en

  verantwoordelijkheden belegd zijn.

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  5/24

  Handboek met generieke procesbeschrijvingen voor

  Verwerven, Beheren en Beschikbaar stellen

  Voorstel voor de organisatie van het onderhoud van hetHandboek na afronding van het project.

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  6/24

  Alleen primaire bedrijfsprocessen m.b.t. het beheer van dearchiefbewaarplaats

  Geen inspectie

  Geen expositie en educatie

  Generieke procesbeschrijvingen

  Wel werkprocessen en processtappen

  Geen handelingen en procedures

  Alle bestanden in de archiefbewaarplaats

  Digitaal en analoog

  Archieven en collecties

  Overheid en particulier

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  7/24

  Sectie Informatiearchitectuur:

  Informatiecomponenten

  Documenten

  Sectie Personeel & organisatie:

  Rol

  Actor

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  8/24

  Archiefstuk Document (3) ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten

  onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen

  of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken

  of ter handhaving van zijn of haar rechten.

  Toelichting:(..) Archiefstukken zijn gebonden aan de werkprocessen van de

  archiefvormer; zij worden dan ook als procesgebonden informatie

  aangeduid.

  Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen(SAP 2003)

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  9/24

  International Standard for Describing Functions(ICA 2007)

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  10/24

  Function

  Any high level purpose, responsibility or task assigned to the

  accountability agenda of a corporate body by legislation, policy ormandate. Functions may be decomposed into sets of co-ordinated

  operations such as subfunctions, business processes, activities, tasks or

  transactions.

  International Standard for Describing Functions(ICA 2007)

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  11/24

  Architectuurraamwerk NORA 2.0

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  12/24

  Bayens & Tnissen, Bedrijfsarchitectuur(Zaltbommel 2009)

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  13/24

  GEMMA, Procesarchitectuur2.0 (KING 2011)

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  14/24

  ISDF GEMMA / WVI

  Function Bedrijfsproces

  Subfunction Procescluster

  Business proces Werkproces

  Activity/task Processtap

  Transaction Handeling

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  15/24

  GEMMA, Procesarchitectuur2.0 (KING 2011)

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  16/24

  GEMMA, Procesarchitectuur2.0 (KING 2011)

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  17/24

  GEMMA WVI

  Ketenpartner Zorgdrager

  Ketenpartner Leverancier

  Klant Klant

  ? Directeur

  ? Archivaris

  ? Afdelingshoofd

  Zaakcordinator Procesbeheerder

  Specialist/klantcontact Specialist A

  Specialist/klantcontact Specialist B

  Specialist/klantcontact Specialist C

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  18/24

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  19/24

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  20/24

  Stap Fase Trigger Processtap Actor Rol Locatie Informatie-component/documenten

  Toelichting

  Voorbereiding Ziesubprocessen 2.2.1(verwerven)en 2.3.2(beherenmetadata)

  Atelierruimte

  1 Uitvoering Archief/collectie in goede,geordende en toegankelijke

  staat

  Bij digitaal archief/collectie:

  SIP beschikbaar

  Bij analogeobjecten:

  Bewaarlocati

  e in depot

  selecteren

  Bij digitale

  objecten ->

  processtap 5

  Depotbeheerder VakspecialistA/B

  Archiefbeheer:logistiek beheer

  2 Optioneel:

  bergingsmidd

  elen in depot

  inrichten

  Depotbeheerder Vakspecialist

  A/B

  Bewaardepot

  3 Plaatsen

  objecten in

  depot

  Depotbeheerder Vakspecialist

  A/B

  Bewaardepot

  4 Invoeren of

  aanpassen

  beheergegev

  ens

  vindplaats

  Depotbeheerder Vakspecialist

  A/B

  Digitaal:

  Archiefbeheer:

  logistiek beheer

  Bij analoge

  objecten: nieuwe

  versie stellinglijst in

  depot

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  21/24

  Stap Fase Trigger Processtap Actor Rol Locatie Informatie-component/documenten

  Toelichting

  5 Bij digitale

  objecten:

  Invoeren

  beheergegev

  ens

  Specialist Metadatering Vakspecialist A Archiefbeheer:

  collectiebeheer /

  logistiek beheer

  Mede op basis van

  de SIP

  6 Opnemen

  objecten in e-

  depot (start

  ingest)

  Specialist Metadatering

  (geautomatiseerd)Vakspecialist A Archiefbeheer:

  DDB

  7 Genereren

  van metadata

  in EAD

  Specialist Metadatering

  (geautomatiseerd)Vakspecialist A Archiefbeheer:

  collectiebeheer/logi

  stiek beheer

  8 Optioneel:

  genereren

  van

  afgeleiden

  van de

  objecten

  (gebruikersex

  emplaren)

  Specialist Metadatering

  (geautomatiseerd)Vakspecialist A Archiefbeheer:

  afgeleiden

  9 Registrereningest

  voltooid

  Specialist Metadatering(geautomatiseerd)

  Vakspecialist A Archiefbeheer:logistiek

  beheer/DDB

  Afronding Archief/collectie opgenomenin bewaardepot en (bij

  digitaal archief) EAD

  beschikbaar

  Subprocessen 2.3.6:publicerenBij hybrideof samen tevoegenarchief:proces2.3.2:

  beherenmetadata

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  22/24

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  23/24

  Eindredactie procesbeschrijvingen

  Samenstelling Handboek Werkprocessen met inleiding

  en verantwoording Oplevering producten van de vier secties: nov-dec 2012

  Werkagenda 2013

 • 7/30/2019 20121008 WVI Sectie Werkprocessen_presentatie Middelkerke_Kaj-Van -Vliet...

  24/24

  Vragen?