20120608 sluipende revolutie milieudag

of 35/35
De Sluipende Revolutie Drijvend Paviljoen, Rotterdam 08 Juni 2012 Jan Rotmans www.twitter.com/janrotmans
 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  968
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20120608 sluipende revolutie milieudag

 • 1. De Sluipende Revolutie Drijvend Paviljoen, Rotterdam 08 Juni 2012 Jan Rotmans www.twitter.com/janrotmans
 • 2. wie niet goed kijkt is verrast,wie goed kijkt vindt het logisch
 • 3. Explosie van Lokale Initiatieven energie voedsel klimaatinitiatieven zorg sociale zekerheid achterstandswijken bouw
 • 4. Internationale Trendoveral in Europa zie je explosie van lokale initiatieven koplopers in Europa: Duitsland, Engeland Nederland: koploper van peloton [7500 coperatieve organisaties, 50% toename]laatste 5 jaar tot wasdom gekomen in Europa glocalisering
 • 5. Oorzaken Glocalisering 1. horizontalisering 2. globalisering 3. efficiency samenleving 4. gemeenschapsvorming 5. falend beleid
 • 6. Horizontalisering
 • 7. Overgangsperiodewij bevinden ons op kantelpunt in de samenlevingfinancile zekerheid, sociale zekerheid, zorg, energie, economiede crises markeren die overgangssituatiechaos, turbulentie, onzekerheidtal van initiatieven die alle kanten opgaan crises zijn kans om dingen cht anders te doen
 • 8. Transitie naar duurzame samenleving Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase 25 jaar 25 jaar Consolidatie Strijd tussen het oude en Wijdverspreide toepassing van nieuwe paradigma het nieuwe paradigmaOpbouw van duurzame samenlevingl Centraal Decentraal Top-down Bottom-up Kantelpunt Verticaal Horizontaal Lineair Cyclisch Tijd We zitten hier
 • 9. Paradigma Wisselingoude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld exploitatiemodel co-operatiemodel economisch rendement maatschap. rendement lineaire processen kringlopen waarde ontlenen waarde creren zelfredzaam samenredzaam
 • 10. Structuur Wisselingoude structuur nieuwe structuur verticaal horizontaal hirarchisch netwerken top-down bottom-up centraal decentraal zuilen gemeenschappen
 • 11. Sturingswisseling oude sturing nieuwe sturingmono-actor sturing netwerksturingcontrole, beheersing adaptief, anticipatief zekerheid onzekerheid simplexiteit complexiteit regisseren faciliteren
 • 12. Globalisering
 • 13. Globaliseringwereldwijde interactie tussen mensen, bedrijven, regeringen en culturen ICT, handel, investeringen
 • 14. Glocaliseringwereldwijde hang naar lokale wortelingkringlopen voor energie, voeding, water gemeenschappen
 • 15. Efficiency Samenleving
 • 16. Efficiency Samenlevinglogica van marktefficiency koloniseert ons levenextreem ver doorgevoerde processen van:rationalisering, schaalvergroting, arbeidsdeling, informatiseringBrave New World van hyper-efficiency gezondheidszorg, energie, onderwijs, voedsel
 • 17. Uitbraak uit het systeemcreatieve, innovatieve jongeren breken uit systeemcommercile grootbedrijven van de marktbureaucratische grootbedrijven van de staatbeweging van onderop vanuit passie en inspiratie
 • 18. Gemeenschapsvorming
 • 19. Gemeenschapsvormingeinde tijdperk van hyper individualismevan zelfredzaamheid naar samenredzaamheidnieuwe waarden gemeenschappen rondom energie, zorg, voedsel, sociale zekerheid
 • 20. Falend Beleid
 • 21. Falend BeleidNederland was eerste met integraal milieubeleidprobleem is stap van beleid naar uitvoeringNederland loopt nu achterop met duurzaamheidsbeleid lokt reactie uit vanuit samenleving
 • 22. Wat betekent dit nu?
 • 23. Wat betekent dit nu?decentraal, lokaal wordt d dominante trendgeen hype, maar geworteld in structuur samenlevingzal zich uitspreiden over meerdere velden van energie tot zorg, van sociale zekerheid tot samen bouwen
 • 24. Energie Leidend decentraal duurzaam wordt d trendgemeenschappen gaan energie opwekken / beherenbedrijven, organisaties, burgers, wijken, buurten, straten ca. 400 plannen voor lokale energie initiatievenprovincies, gemeenten, energiebedrijven, burgers combinatie van zon/wind/warmte en smart grid
 • 25. VoorbeeldenTexelenergie: lokaal energiebedrijf opgezet door mensen Texel levert duurzame stroom / gas aan particulieren en bedrijven coperatie met burgers zowel klant als aandeelhouderThermo Bello: energiebedrijf van wijk Eva-Lanxmeer stadsverwarming (van Vitens) via gemeente bv met bewoners als eigenaars: klant en aandeelhouderDEO: faciliteren van duurzame energie wegnemen van bestuurlijke, juridische, procesmatige knelpunten vergemakkelijken van financiering van duurzame projecten
 • 26. Huishoudensin 2025 wekt 1 op de 4 huishoudens zijneigen energie op duurzame wijze op
 • 27. Kleinschalig = Grootschaligduizenden lokale initiatieven vormen grote schaalgrote kleinschaligheid leidt tot druk op systeemzal leiden tot systeemdoorbraken en aanpassingen barrires, knelpunten opheffen
 • 28. Barrires / Knelpuntenwet- en regelgeving Europees aanbesteden? ontbrekende vergunningen zelflevering / salderingfinanciering energiebedrijf krijgt geen banklening SDE-subsidie ontoereikendondernemerschap ontbreekt vaak aan ondernemerschap vraagt om nieuwe businessmodellengovernance onduidelijkheid lokaal netbeheer weerstand van netbeheerders rijksoverheid werkt niet echt mee
 • 29. E-decentraalvereniging decentrale duurzame energie Nederlandwil transitie naar decentrale energie versnellengaat kwaliteitsborgingssysteem opstellenwil gaan faciliteren en bemiddelen www.e-decentraal.com
 • 30. Confrontatie tot 2020confrontatie tussen centraal en decentraaloplopende spanningen tussen regime en nichedaarna zal duurzaam decentraal definitief doorbrekenkolen- en gascentrales zullen worden gesloten tempo heeft consument in de hand
 • 31. Prosumentenca 2.5 miljoen mensen propageert duurzame leefstijlgroep mist een concreet handelingsperspectiefomzet duurzame producten groeit heel snelbiologische voeding, groene stroom, hybride autoszonneboilers, wasmachines, duurzame aandelen groep prosumenten wil bediend worden
 • 32. Lokaal is nodig maar niet voldoende
 • 33. Centrale Lock-in fossiele energie lock-inkolencentrales, gascentrales, CO2-hub, gasrotonde, CCSenergieoverschot: 120% 40% export = 80%70% van die fossiele energie gaat naar industrie en verkeer30% huishoudens 1 kolencentrale = 1.5 miljoen autos [CO2] 400.000 kg fijnstof 3 miljoen zonnepanelen
 • 34. Industriepolitiek is nodig groen industriebeleid consistent beleid voor duurzame maak- en kennisindustrie investeringsfonds voor duurzame innovatie investeren in kansrijke duurzame niche-sectoren groene chemie, duurzame bouw, watertechnologie regionale clustering bedrijven, kennisinstellingen, overheid leiderschap van overheid stimuleren en faciliteren
 • 35. Conclusieswe zijn onderdeel van sluipende revolutie van onderopsleutel van verduurzaming ligt bij lokale initiatievenconfrontatie tussen top-down en bottom-up wordt heftiggroen industriebeleid is nodig met faciliterende overheid bottom-up n top-down even hard nodig