20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

30
1 Masterplan Historisch Museum Den Briel: Focus 2012 Presentatie Brielle, 18 januari 2010 TiMe Amsterdam

description

Presentatie concept Historisch Museum Den Briel, gehouden i openbare vergadering Raadscommissie Samenleving

Transcript of 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

Page 1: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

1

Masterplan Historisch Museum Den Briel: Focus 2012

Presentatie Brielle, 18 januari 2010

TiMe Amsterdam

Page 2: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

2

Presentatie

• De opdracht• Werkwijze• Concept / Masterplan• Aanbevelingen• Planning

• Totaal 30 sheets

• NB de ‘Beeldreferenties’ geven sfeer weer, niet letterlijk hoe het wordt

Page 3: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

3

De Vraag

een integrale visie vastgelegd in een

masterplan voor:

• de herinrichting (vorm en inhoud) van de museale presentatie(s).

• de positionering en profilering van het vernieuwde museum.

Page 4: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

4

Aanpak TiMe Amsterdam

• Gesprekken opdrachtgever

• Deskresearch

• Interviews

Page 5: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

5

Interviews

Doel: verzamelen van meningen

• Imago• Toekomst• Inhoud• Draagvlak

Page 6: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

6

Geïnterviewden • Betty van Viegen, Burgemeester Brielle• Wilbert Borgonjen, Wethouder Brielle• Hans Doddema, Gemeente Brielle, Hoofd Beleid a.i. • Jan Knol, Gemeente Brielle, Hoofd sector samenleving• Marijke Holtrop, Hoofd Museum • Jeanette de Lange, Medewerkster collectiebeheer• Alexandra Peeman, Administratief medewerkster• Marinka Visser, Medewerkster educatie en publieksbegeleiding• Johan Wessels, Gemeente Brielle, Beleidsmedewerker• Museumcommissie

– Jelle Jan Holwerda, Museumcommissie, Voorzitter– Antoinette Visser, Museumcommissie, Lid– Freek Eggens, Museumcommissie, Lid– Wim Hilhorst, Museumcommissie, Lid

• Felix Keller, Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Brielle, Voorzitter• Leen Hordijk, Streekarchief-Voorne Putten en Rozenburg, Streekarchivaris• Irma van Oosten, VVV Zuid-Hollandse eilanden, Directeur• Eric Schipper, VVV-Vlaardingen, Directeur

Page 7: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

7

Beeld

• Professioneel• Geringe focus• Introvert• Wisselend draagvlak• Enthousiaste medewerkers• Succesvol educatief aanbod• Gering aantal bezoekers• Potentie

Page 8: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

8

Doelen

• Herinrichting 2012

• Focus

• Lokaal museum > nationale uitstraling

• Zichtbaarheid

• Ketenversterking

• Meer publiek

Page 9: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

9

Hoofdlijnen masterplan

• Landelijke positionering via 80-jarige oorlog

• Aandacht voor Brielle e.o.

• Bijdragen aan versterken Brielle als

Cultuurhistorische totaalervaring

Page 10: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

10

Page 11: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

11

Uitgangspunten masterplan (2)

• Via aansprekende laagdrempeligepresentatie

Inhoud: verhaal, aansprekende thema’sinformatie, emotie, objecten, tekst, beeld, audio-visueel,

Vorm: spannend, overdonderend, ‘leuk!’

• Site-presentaties: Stenen baak, Zwartewaal, Catharijnekerk

Page 12: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

12

Museum als onderdeel van keten

Stadswallen

Streekarchief

Evenementen

Kerken

ZwartewaalStenenBaak

VVV

Stadsgidsen

Winkels

Bedevaart

1 Aprilfeesten

OverigeAktiviteiten

Monumenten

Horeca

BRIELLE ALSCULTUURHISTORISCHE

‘TOTAALERVARING’

Historisch Museum

Page 13: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

13

Page 14: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

14

Herinrichting Museum: focus

80-jarige oorlogÉxperience

Tijdelijke tentoonstellingen

M.n. ‘Brielse’ onderwerpen

Entreegebied‘Verleiders’

Geschiedenis Brielle

‘Schatkamer’

Open depot

Page 15: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

15

Page 16: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

16

Page 17: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

17

Page 18: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

18

SWOTSTERKE PUNTENOnderscheidend

Optimaal gebruik USP Brielle

Uniek, inhoudelijk spannend verhaal

Verbindt verleden-heden

Relatie tot nationale canon

Gebouw versterkt ‘beleving’

Relevant voor alle doelgroepen

ZWAKKE PUNTENAfhankelijk van medewerking derden

Relatief duur (techniek)

Deel collectie krijgt ‘bijrol’

Deels: one-issue-museum

Beperkingen van het gebouw

KANSENImpuls voor Brielle als

cultuurhistorische ‘totaalervaring’

Stimuleert samenwerking

Sluit aan bij vraag van onderwijs

Nationale thematiek: nationale markt

Thematiek: vrede, onvrijheid, vrijheid

BEDREIGINGENKetenversterking vergt regie en draagvlak

Samenwerking kost tijd

Techniek veroudert snel

Afnemend historisch besef onder

bevolking

Page 19: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

19

Behalve concept ook: aanbevelingen

1. Missie: afstemmen op ambitie en focus

2. Collectie: gemeente volledig eigenaar

3. Publiek: concentreren op 3 doelgroepen

4. Vraagsturing: stimuleren

5. Marketing: professionaliseren/intensiveren

6. Prijsbeleid: proef met gratis entree

7. Stadsgalerie: draagt niet bij aan focus

Page 20: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

20

Aanbeveling 1Verscherp de missie van het museum

Page 21: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

21

Aanbeveling 2

collectie: gemeente volledig eigenaar collecties

Page 22: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

22

Aanbeveling 3Publiek: concentreren op 3 doelgroepen

Doelgroep Bezoekmotief1. Briellenaren Identiteit, trots, nostalgie2. Onderwijs Educatie, onderwijsondersteunend3. Toeristen Oriëntatie, informatie, plezier,

slechtweervoorziening, contextinfo

Page 23: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

23

Aanbeveling 4Vraagsturing stimuleren (draagvlak, eigenaarschap)

Page 24: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

24

Aanbeveling 5Marketing: professionaliseren/intensiveren

Page 25: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

25

Aanbeveling 6

Prijsbeleid: proef met gratis entree

Gratis entree; effecten in UKBron: The Impact of Free Entry to Museums, Andy Martin (MORI), March 2003

Page 26: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

26

Aanbeveling 7Functiecombinatie museum, stadsgalerie

Page 27: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

27

Alternatieven (overwogen maar niet gekozen)

Historisch Museum Den Briel

Kerken

Tijdelijke tentoonstellingen

In- of Extern

Stadsgidsen/Tours

Historische winkels/horeca

Monumenten

De wallen/vesting

Stenen Baak

Zeilmakarij Zwartewaal

TT

EntreeWinkel

Schat-kamer

De Den Briel ExperienceLabyrinth door de geschiedenis

van Den Briel

Tijdelijke tentoonstellingen

(verdieping)

Entreegebied (introductie)

themathema

thema

thema

themathema

thema

thema

thema

Oudheidkamer van de 21e eeuw

Tijdelijke tentoonstellingen

(verdieping)

Entreegebied (introductie)

Brielse schatten

Brielse vondsten

Brielserariteiten

Brielsegeheimen

Briels, maar wat is het?

Beroemd Briels

Gewoon Briels

Tijdelijke tentoonstellingen(verdieping)

Entreegebied (introductie)

1 april

Page 28: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

28

Planning: projectorganisatie

Page 29: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

29

Planning: uitvoering 2010-2012

CONCEPT

GLOBALE STORYLINETHEMAINDELING

GEDETAILLEERDESTORYLINE

OFFERTERONDEONTWERPERS

(PVE + BUDGET)

KIEZEN ONTWERPERS

Schetsontwerp

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

KIEZEN PRODUCENTEN(BOUWERS)

Productie

INSTALLATIE

TESTEN EN OPENING

CO

NC

EP

TF

AS

EIN

HO

UD

ELI

JKE

VE

RT

ALI

NG

ON

TW

ER

PF

AS

EP

RO

DU

CT

IEF

AS

EO

PLE

VE

RIN

G

t/m

JANUARI 2010

FEBRUARI2010

MEI 2010

MEI 2010

MAART 2011

MAART APRIL 2011

SEPTEMBER2010

JULI2011

SEPTEMBER 2011

JANUARI2012

INTERN MUSEUM

EXTERN

CONCEPT

CONCEPT

Page 30: 20100118 Presentatie Brielle 18 Januari

30

Gastenboek Historisch

Museum Den Briel 2009

Einde