1 april in Brielle

of 20 /20
1 april in Brielle 1 april in Brielle 1572 1572

Embed Size (px)

description

1 april in Brielle. 1572. Philips II. Iedereen moest katholiek zijn. Veel Nederlanders protestant. Opstand tegen koning. Beeldenstorm. Opstand Strenge straffen. Alva. Steeds onrustiger. Alva met leger. Mensen vluchten: Watergeuzen 10 e penning. Watergeuzen. Piraten - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 1 april in Brielle

Page 1: 1 april in Brielle

1 april in Brielle1 april in Brielle

15721572

Page 2: 1 april in Brielle

Philips IIPhilips II

Iedereen moest katholiek zijn. Veel Nederlanders Veel Nederlanders protestant.protestant. Opstand tegen koning.Opstand tegen koning.

Page 3: 1 april in Brielle

BeeldenstormBeeldenstorm

Opstand Strenge straffenStrenge straffen

Page 4: 1 april in Brielle

AlvaAlva

Steeds onrustiger.Steeds onrustiger. Alva met leger.Alva met leger. Mensen vluchten:Mensen vluchten:

WatergeuzenWatergeuzen 1010ee penning penning

Page 5: 1 april in Brielle

WatergeuzenWatergeuzen

PiratenPiraten Plunderen stadjesPlunderen stadjes Helpen tegen SpanjaardenHelpen tegen Spanjaarden Voor Willem van OranjeVoor Willem van Oranje

Page 6: 1 april in Brielle

Watergeuzen naar EmdenWatergeuzen naar Emden Moesten wegMoesten weg

uit Engelanduit Engeland StormStorm AverijAverij MaasmondMaasmond

Page 7: 1 april in Brielle

CoppelstockCoppelstock

Zag schepenZag schepen LumeyLumey RoobolRoobol Bloys van TreslongBloys van Treslong BerichtBericht aanaan

burgemees-burgemees-tersters

5000 man?!5000 man?!

Page 8: 1 april in Brielle

Burgers bangBurgers bang

Aantal vluchtteAantal vluchtte Besluit duurdeBesluit duurde

te lang.te lang. Geuzen te landGeuzen te land

Page 9: 1 april in Brielle

Poort rammeien

NoordpoortNoordpoort BrandBrand Zuidpoort openZuidpoort open

Page 10: 1 april in Brielle

PlunderenPlunderen

KloostersKloosters KerkenKerken Belasting-Belasting- gaardergaarder

Page 11: 1 april in Brielle

Libertatis PrimitiaeLibertatis Primitiae

Als eerste bevrijdAls eerste bevrijd Brielle van OranjeBrielle van Oranje

Page 12: 1 april in Brielle

SpanjaardenSpanjaarden

TegenaanvalTegenaanval StadstimmermanStadstimmerman

Rochus MeeuwiszoonRochus Meeuwiszoon Beschoten op dijk Beschoten op dijk VluchtenVluchten

Page 13: 1 april in Brielle

GeusGeus

Page 14: 1 april in Brielle

Spanjaarden wegSpanjaarden weg

Nieuwland onder waterNieuwland onder water Schepen vernieldSchepen vernield

in Geervlietin Geervliet Te voet wegTe voet weg

Page 15: 1 april in Brielle

Ook VlissingenOok Vlissingen

1 april verloor Alva zijn Bril1 april verloor Alva zijn Bril Aprilletje 6 verloor hij zijn fles.Aprilletje 6 verloor hij zijn fles.

Page 16: 1 april in Brielle

MoordenaarsMoordenaars Martelaren van Gorkum!!Martelaren van Gorkum!! 19 monniken19 monniken Nu kloosterkerk.Nu kloosterkerk. Huijs der Huijs der

2 getuigen2 getuigen Lumey ont-Lumey ont-

slagenslagen

Page 17: 1 april in Brielle

VerenigingenVerenigingen

Schietvereniging:De GeuzenSchietvereniging:De Geuzen Visvereniging: De watergeusVisvereniging: De watergeus Muziekvereniging: LibertatisMuziekvereniging: Libertatis

Primitiae.Primitiae. School: De tiende PenningSchool: De tiende Penning

Page 18: 1 april in Brielle

Den Briel als fortDen Briel als fort

Den Briel werd versterkt met wallen!Den Briel werd versterkt met wallen! Belangrijke regeringsplaats!!Belangrijke regeringsplaats!! Belangrijke havenBelangrijke haven

Herhalings’filmpje’ Herhalings’filmpje’ http://www.youtube.com/watch?http://www.youtube.com/watch?v=FJEre8MnKtA&feature=fvwrelv=FJEre8MnKtA&feature=fvwrel

Page 19: 1 april in Brielle

Het liedje van CoppelstokHet liedje van Coppelstok In naam van Oranje doe open de poort,In naam van Oranje doe open de poort, de Watergeus ligt aan de wal.de Watergeus ligt aan de wal. De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord.De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord. Hij vordert Den Briel of uw val.Hij vordert Den Briel of uw val. Dat is het bevel van Lumey op mijn eer,Dat is het bevel van Lumey op mijn eer, en burgers, hier baat nu geen tegenstand meer.en burgers, hier baat nu geen tegenstand meer. De watergeus komt om Den Briel,De watergeus komt om Den Briel, de Watergeus komt om Den Briel. de Watergeus komt om Den Briel.

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,De vloot is met vijfduizend koppen bemand, de mannen zijn kloek en vol vuur.de mannen zijn kloek en vol vuur. Een ogenblik nog en zij stappen aan land,Een ogenblik nog en zij stappen aan land, zij wachten bericht binnen ’t uur.zij wachten bericht binnen ’t uur. Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort,Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort, Dan nemen de Geuzen terstond zonder moordDan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel,Bezit van de vesting Den Briel, bezit van de vesting Den Briel.bezit van de vesting Den Briel.

Page 20: 1 april in Brielle

Komt geeft de verzekering, ‘k moet spoedig terug.Komt geeft de verzekering, ‘k moet spoedig terug. De klok heeft het uur reeds gemeld.De klok heeft het uur reeds gemeld. Ik zeg ’t u geeft mij de sleutels niet vlug,Ik zeg ’t u geeft mij de sleutels niet vlug, dan is reeds uw vonnis geveld.dan is reeds uw vonnis geveld. De wakkere Geuzen staan tandknarsend daarDe wakkere Geuzen staan tandknarsend daar Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar,Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar, en zweren de dood of Den Briel.en zweren de dood of Den Briel. en zweren de dood of Den Briel.en zweren de dood of Den Briel.

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen en spreekt over Coppelstoks last.en spreekt over Coppelstoks last. De stad in hun handen of anders de dood,De stad in hun handen of anders de dood, ’’t besluit tot het eerste staat vast.t besluit tot het eerste staat vast. Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid,Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid, of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid.of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid. En zo kwam de Geus in Den Briel,En zo kwam de Geus in Den Briel, en zo kwam de Geus in Den Briel.en zo kwam de Geus in Den Briel.