VV Brielle 2014 - 2015

of 27 /27
Presentatiegids VV Brielle: de voetbalclub van Brielle 4 de jaargang - no. 1 - zomer 2014 VV Brielle promoveert naar 1 ste klasse Kampioenen! Brielse Belofte Vrienden van VV Brielle

Embed Size (px)

description

Presentatiegids van VV Brielle 2014-2015

Transcript of VV Brielle 2014 - 2015

Page 1: VV Brielle 2014 - 2015

B R I E L L E

Presentatiegids

V V B r i e l l e : d e v o e t b a l c l u b v a n B r i e l l e

4 d e j a a r g a n g - n o . 1 - z o m e r 2 0 1 4

VV Brielle promoveertnaar 1ste klasse

Kampioenen!

Brielse Belofte

Vrienden van VV Brielle

Page 2: VV Brielle 2014 - 2015

Na drie jaar zijn wij op een punt beland om onze beleidsplannen en toekomstvisie te evalueren en bij te sturen. Deze zomer heeft het alge-meen bestuur hard gewerkt aan het inzichtelijk maken van de zwakke en sterke punten van het huidige beleid. Wij zullen u daar in de loop van dit seizoen regelmatig van op de hoogte houden hoe wij het beleid voor de toe-komst, zowel op selectiegebied als op breedtesport gebied bijsturen en aan-passen.

Normen en waarden

Keer op keer willen wij als bestuur aandacht besteden aan de normen en waarden binnen VV Brielle. Wij blij-ven uw aandacht en uw actieve me-dewerking vragen om de normen en waarden voor u, uw kind of gast hoog te houden. Onze vrijwilligers en het be-stuur doen er alles aan om VV Brielle een club te laten zijn waar wij allemaal trots op mogen zijn.

Sponsors

Door middel van de jaarlijkse bijdra-ge van alle sponsoren kunnen wij de leden van VV Brielle extra faciliteren. Denk hierbij aan het aanstellen van jeugdtrainers, de aanschaf van spel-materialen en het verzorgen van extra activiteiten voor de jeugd of selectie zaken.Zo ook het tot stand komen van de presentatiegids is mede door de spon-sors mogelijk gemaakt. Als bestuur zijn wij ons bewust dat de steun van onze sponsors dan ook niet weg te denken is binnen onze vereniging. De leden roepen wij op, om waar moge-lijk, aan deze sponsors te denken als u eens een aankoop of een dienst wilt laten leveren.

Vrijwilligers

VV Brielle heeft vele vrijwilligers die zijn inzetten voor de club op allerlei terreinen.

3

V O O R W O O R D

V V B R I E L L E P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

Deze vrijwilligers verdienen van ons ieder veel respect en waardering. Als voorzitter ben ik ongelooflijk trots op het feit dat ons complex na drie jaar er nog als nieuw uitziet, dat er bin-nen alle commissies heel hard gewerkt wordt aan de club VV Brielle nu en in de toekomst. Ik mag toch wel zeggen dat dit redelijk uniek in de regio is.

Ik wil afsluiten met een woord van dank uit te spreken aan Qliq Media en alle vrijwilligers voor het tot stand komen van deze presentatiegids.

Wij wensen u veel leesplezier en een gezond en sportief seizoen toe.

Daan van der Ent, voorzitter

CHINEES KANTONEES SPECIALITEITENRESTAURANT

Wij vezorgenook catering

service!

Oostvoornseweg 2 - 3232 LD BrielleTel. 0181 - 411126 - Fax 0181 - 411479(naast busstation privé parkeerplaats)

Dagelijks geopend van 11.00 - 22.00 uur

Nu ook Japans Sushi buffet!

Na drie jaar zijn wij op een punt beland om onze

beleidsplannen en toekomstvisie te evalueren en bij te sturen

Langeweg 343233 LM OostvoorneE. [email protected]. 0181 479 606

DETACHERING

SCHILDERWERK

ONDERHOUDSWERK

Hoofdsponsor VV Brielle

Wij kunnen bij VV Brielle terugkijken op een mooi seizoen. Het kampioenschap van het eerste elftal en

ook van de andere teams binnen de club, zijn een bekroning op weer een jaar hard werken en trainen.

B E ST E S PO R T V R I E N D E N ,

Wij verzorgen ook catering

service!

Page 3: VV Brielle 2014 - 2015

I N D E Z E U I T G A V E

C O L O F O N4e jaargang, editie 04, 2014-15VV BrielleGeuzenpark 2, 3237 KN Vierpolders

Postbus 298, 3230 AG Brielle

[email protected]

www.vvbrielle.nl

REDACTIERik Bakker, Arij Landman, Daan van der

Ent, Manuela Frerichs, Ronald Aalders,

Hans Walgien, Dennis Punt, Peter

Bloothoofd

EINDREDACTIEManuela Frerichs

FOTOGRAFIEBart Hippe, René van der Veer, Wensley

Tuinfort

Selectiefoto: John de Pater

PRODUCTIE & VORMGEVING www.qliqmedia.nl

COPYRIGHTAlle rechten voorbehouden. Niets uit

deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

zonder vooraf gegeven toestemming van

de uitgever. Aan deze publicatie kunnen

geen rechten worden ontleend.

5

I N H O U D S O P G AV E

4 V V B R I E L L E

De beste hypotheek? Dat kan!Het afsluiten van een hypotheek is een van de belangrijkste financiele beslissingen in Uw leven.

U wilt niet zomaar een hypotheek afsluiten. U wilt de beste.

Wat de beste is, is voor iedereen anders. Assurantiekantoor

Krinsen helpt U graag met het maken van de beste keuze.

Bel voor een afspraak 0181 - 41 56 02

HYPOTHEKEN, PENSIOENEN & VERZEKERINGEN

Maarland 22-NZ • 3231 CE Brielle

Tel. 0181 - 41 56 02 • Fax. 0181 - 41 78 60

[email protected] • www.krinsenassurantien.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van bedrijven op het gebied van wegtransport. Wij bemiddelen bij het verzekeren van voertuig en vracht. Ook voor alle overige bedrijfsverzekeringen kunt u bij ons terecht, evenals voor al uw persoonlijke polissen.

&DODQGVWUDDW����

3RVWEXV�����

�����'$�'RUGUHFKW�

7HO�����������������������

(�PDLO�LQIR#DEZ�QO

ZZZ�DEZ�QO

VERZEKERD OP WEG

V V B R I E L L E P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

In control from seed to oilOrganic Vegetable Oils

Oudelandsedijk 10a 3244 LR Nieuwe Tonge The Netherlands

T. +31 (0) 181 48 64 [email protected]

030709101315162123242628303437384143454748

Voorwoord I Daan van der EntAlgemeen bestuur

Overzicht sponsoren

Business Club I één van de slagaders van VV BrielleGastenvrouwen in de Business Club

De nieuwe hoofdsponsor I S.O.S. Brielle B.V. De Brielse Belofte

Interview Steef Buijs

Dubbelfeest voor Zaalvoetbal

Piet Veltman: Zaal-icoon

Brielle Ballen Nieuws

Selectie VV Brielle

Social Media

Visie Daan van der Ent

Vrienden van VV Brielle

Kampioenen!

Brielse vrouwen gaan voor méér!

Nieuwe kledingfabrikant VV Brielle

Onzichtbare vrijwillgers

interview Percy van Handenhove

Voetbal door ogen ouder en kind

48

13

2416

Voetbal door ogen ouder en kind

Gastvrouwen aan de bar

De Brielse BeloftePiet Veltman: zaal-iccon

Page 4: VV Brielle 2014 - 2015

010-2080044 · [email protected] www.de-gier.com

• Kraanverhuur• Mobiele torenkranen• Autloaadkranen tot 100 ton/m• Zwaar transport tot 124 ton laadvermogen• Speciaal transport tot 36 m lengte• Industriële verhuizingen

24/7service

A A N N E M E R S B . V .

Molendijk 4

3233 LN Oostvoorne

Tel. 0181-487320

[email protected]

Nieuwbouw VerbouwRenovatieRestauratie

Keukens (dealer van Boretti en Bosch)BadkamersMaatwerkmeubelenOpenhaarden (dealer van Kal-Fire)

W W W . A D E N H A A N . N LProjecten

7

A LG E M E E N B EST U U R

P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

A L G E M E E N B E S T U U R V V B R I E L L E

Algemeen bestuur

F U N C T I E S , V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N E N C O N T A C T G E G E V E N S :

Algemeen Bestuur VV BrielleVoorzitter: Daan van der EntVice-voorzitter: Irma ten Berge- Van SantenSecretaris: Edwin WingelaarPenningmeester: Richard Brokking De leden van het bestuur leiden ieder één commissie binnen de vereniging: Exploitatie en Facilitaire zaken: Irma ten Berge-van Santen Voetbal technische zaken: Pieter van Dijk

Wedstrijdzaken: Jan van den Enden Communicatie: Fred Moll Sponsorzaken: Ton KrinsenZaalvoetbal: Hans WalgienEmail: [email protected]

In het seizoen 2014-2015 zullen er tijdens de Algemene Leden Vergadering enkele wijzigingen worden voorgesteld t.a.v. de invulling van de functies. Wij zullen u daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

Bestuur Business Club VV Brielle Voorzitter: Ton KrinsenSecretaris: René van der VeerPenningmeester: Pim de JongFinancieel adviseur: Rob Hoogland Public Relations: Manuela FrerichsReclame: Mari KosterAlgemene leden: Harro de Reus Daan van der Ent Hans WalgienEmail: [email protected]

Business Club bestuur

Page 5: VV Brielle 2014 - 2015

9

O V E R Z I C H T S P O N S O R E N

BordsponsorsAlers Schildersbedrijf BrielleBP Raffinaderij Rotterdam B.V.BrestheaterBrielse Glashandel B.V.Frans vd Bos Hoveniers B.V.GMS-InstrumentsHaar van MaarlandKemira Rotterdam B.V.KEN GroepKuwait PetroleumL.D van Dijk B.V.Maerlant CollegeNoordzij Brielle B.V.Penta College BahurimPlus SupermarktPoldervaart Brielle B.V.Stucadoorsbedrijf Martin de GrootTEAM Terminal B.V.Van Ravens MakelaardijVroegh & Hobbel B.V.

A. den Haan Contractors B.V.Alphatrans B.V.Apicius Assurantie Bemiddeling Wegtransport (A.B.W.) B.V.Assurantiekantoor KrinsenAssurantiekantoor v/d HoekAuto Schade Herstel SteenbeekAutobedrijf P. Troost & ZonenB&P Accountants & AdviesBeter Wonen EuropoortBioké Cafe - Pol Cafe De Tiende PenningCamping de KrabbeplaatCaravanstalling de Konne B.V.Conspiro Projectmanagement B.V.De Bruin B.V.De Gier B.V.De HoofdwachtE. de JongElektronisch Bedrijf LeveringFrans vd Bos Hoveniers B.V.Future Forward Brand NewmediaG.J vd HeuvelGebr. Varekamp V.O.F. H.F. Bieling im - & export B.V.HACON Containers B.V. Honda Jan van Dijk

B U S I N E S S C L U B E N S P O N S O R E N V V B R I E L L E

Horeca Centrum Zuid WestHOZE B.V.Hurkens B.V.IFB Filtertechniek B.V. Insulcon B.V.InterfilterJ.M. van Pelt JIM Exclusief CateringJLT AudiovisualJohn BruinsJos van Enthoven - AutobedrijfJumbo BrielleKEN Groep Klein Recycling B.V. Kwekerij Dukker B.V.La BibicheLEDHANDEL B.V. Lime CreationsLotusM. T. Maritime Management B.V.M.O.H. Service B.V. Maintenance-AssistantMaritiem Centrum BrielleMatrix DesignMeesterbakker Voskamp B.V.Merchandise Your ClubMetamorfose SchildersMove in Style

NB Construction Services B.V.PhalaenovaQliQ MediaR.O.B onderhoud en timmerbedrijfReijtenbagh & van Leth AccountingRGB Fiscaal AdviesRO Financieel ManagementRobo Educational Toys B.V.S.B.R. vloeren & interieur B.V.S.O.S. Brielle BVSanidump TilburgSchildersbedrijf GouwSpack BVStrandcafé De MeidenStudio GlamourTimmerbedrijf van der Linden B.V.Tuinderij Vers B.V.Valeur AccountantsVan den Broek WegenbouwVan der Ent Top MoversVan der Velden Makelaars & AdviseursVan Dienst Beheer B.V.Van Zanten Bouw VlaardingenVenneker SportingWarry van KalkertWEA Deltaland Accountants en AdviseursWemmers TankTransportWijksma Transport

BUSINESS CLUB

VV BRIELLEconspiro.nl

ASSURANTIEKANTOOR

C. van der Hoek & Zonen B.V.verzekeringen

Bezoekadres: Kerkstraat 8 � 3231 VG BrielleTel. 0181 - 412116 / 412005 � Fax 0181 - 414858E-mail [email protected] � www.cvdhoek.nlPostadres: Postbus 44 � 3230 AA BrielleBankrelaties:ING NL18INGB0000292636ABNAMRO NL63ABNA0506118169

V V B R I E L L E P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

Stallingsadres: Konneweg 6, 3234 KG TINTE

Postadres: Postbus 92, 3230 AB BRIELLETelefoon: 0181- 474041, Fax: 0181- 411165E-mail: [email protected]

www.konne.nl

ShirtsponsorsA.B.W. B.V.A.Blom klussenbedrijfAlphatrans B.V.Assurantiekantoor KrinsenAssurantiekantoor v/d HoekBusiness Club VV BrielleFrans vd Bos Hoveniers B.V.H.F. Bieling im - & export B.V.Heine & van Oosten Accountants AdviseursHoveniersbedrijf Leen NoordermeerI.F.B.Insulcon B.V.Interfilter B.V.Kuwait Petroleum Europoort B.V.Kwekerij De Nieuwe Dijk B.V.L.D. Van Dijk B.V.Leo Wijgers MetaalbewerkingLotusM.O.H. Service B.V.Mainport Forwarding B.V.Meuva

NB Construction Services B.V.Onderhoudsbedrijf SpackpointPiet Noordzij B.V.PluginPrimera Van der HamS.O.S. Brielle B.V.Schildersbedrijf GouwSteakhouse FloorTurbo PartnersWicked TattooZwart Wit Varia

ZaalsponsorsBusiness Club VV BrielleCafe Honky Tonk HACON Containers B.V. QliQ Media

Page 6: VV Brielle 2014 - 2015

10 V V B R I E L L E

B U S I N E S S C L U B

Naast het aantrekken van nieuwe spon-soren is het een vanzelfsprekende zaak bestaande sponsoren te behouden voor de vereniging. “In deze tijd van econo-mische teruggang kost dit de nodige inspanning, “ zegt Ton en aanvullend met trots, “Echter het verloop onder de huidige sponsoren is na 3 jaar nog zeer gering en er zijn zelfs voor het nieuwe seizoen contracten afgesloten met 10 nieuwe sponsors! S.O.S. Brielle B.V. is de komende 2 jaar als nieuwe hoofd-sponsor aangetreden van VV Brielle.

Deze sponsor treedt hiermee in de voet-sporen van M.O.H. Services B.V. die de afgelopen drie jaren één van de hoofd-sponsors was. Wij zijn als bestuur van de Business Club enorm trots dat Michel de Jong van S.O.S. Brielle B.V. de ver-eniging de komende jaren ondersteunt.”

“Elk bestuurslid binnen de BC heeft zijn eigen specifieke taak binnen het bestuur, zoals ondermeer de verzorging van de public relations via de maandelijkse pa-gina in het Briels Nieuwsland, de jaar-

Het bovenstaande is een duidelijk statement uit de mond van de voorzitter van de Business Club (BC),

Ton Krinsen. Natuurlijk is zo’n uitspraak reden om wat dieper in te gaan op de samenstelling, het be-

leid en de visie van het bestuur van de BC. Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 leden en daarnaast

werkt nog een vaste groep dames als vrijwilligster achter de bar op het moment dat het eerste elftal

thuisspeelt. Ton Krinsen is voorzitter van de BC en René van der Veer secretaris.

11 10 V V B R I E L L E

B U S I N ES S C LU B

lijkse presentatiegids, de sponsorborden, vlaggen, de maandelijkse nieuwsbrief naar de sponsors en de jaarlijkse evene-menten die speciaal voor BC leden wor-den georganiseerd,” vult René aan. “Het beleid van de BC is erop gericht om VV Brielle financieel te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Wij ondersteunen vanaf het eerste elftal tot aan het laagste F jeugdteam, maar ook de zaalvoetbal. Zo is de BC shirtsponsor van het 1e zaalvoetbalteam en tevens van twee jeugdteams in de categorie breed-tesport. Binnen de jeugdafdeling facili-teert de BC ook eigen leden van de ver-eniging voor het volgen van de opleiding tot gediplomeerd jeugdtrainer.”

Het beheer van de financiën van de BC is onder gebracht bij de Stichting Spon-soring VV Brielle. Mogelijke investerin-gen dienen dan ook altijd te worden ge-accordeerd door de BC en de Stichting. Belangrijk is de link vanuit de BC naar het Algemeen Bestuur van VV Brielle. De voorzitter van de BC maakt deel uit van dit bestuur.

“Wij horen van onze sponsors dat deel-name aan de Business Club van VV Brielle, niet alleen maar gezellig is. De naamsbekendheid in de regio wordt aan-

zienlijk vergroot en ook de mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden tij-dens de thuiswedstrijden van het eerste elftal, worden als zeer positief ervaren, “aldus Ton. “Niet onbelangrijk zijn de jaarlijkse activiteiten die door het be-stuur van de BC worden ontplooid voor de sponsors.” In het afgelopen seizoen haalde de BC ondermeer René van der Gijp naar VV Brielle, waar naast de sponsors, ook de vrijwilligers van de ver-eniging voor werden uitgenodigd.

“De Business Club ruimte van VV Brielleen de ontvangst door de vrijwilligers van de BC zorgen ervoor dat de spon-sors en hun gasten zich thuis voelen op het Geuzenpark, “zegt René. “Na iede-re thuiswedstrijd van het eerste elftal, wordt de wedstrijd nog nagesproken in een interview-vorm tussen de hoofd-trainer Steef Buijs en Richard Venneker. Ook wordt de pupil van de week in de BC in het zonnetje gezet en voorgesteld aan de sponsors. Wij krijgen hier goede reacties op en gaan daar ook dit seizoen zeker mee door. Wij zullen het seizoen starten met een bijeenkomst voor de sponsors waar zij kunnen kennismaken met de groep selectiespelers in het sei-zoen 2014-2015.Bij de Business Club van VV Brielle wil-len wij onze sponsors echt betrekken bij de vereniging zelf en ondernemers dich-ter bij elkaar brengen. Wij denken op deze manier onze sponsors ook komend seizoenen weer een locatie te kunnen bieden waarbij plezier en ondernemer wordt gecombineerd.”

É É N V A N D E S L A G A D E R S V A N V V B R I E L L E

V V B R I E L L E P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

Page 7: VV Brielle 2014 - 2015

BETER WONEN EUROPOORTSinds 1998 specialist in:

VERHUUR VAN GEMEUBILEERDE WONINGEN

Nobelstraat 77 Brielle - T. 0181-79508 - [email protected]

Cafetaria de Hossenbos

Hossenbosdijk 1

3237 KD Vierpolders

Tel. 0181-769018

Café De Tiende Penning

Hossenbosdijk 1

3237 KD Vierpolders

T 0181-461485

www.cafedetiendepenning.nl

Voor een (h)eerlijk glas bier

en/of een heerlijke snack, komt u

naar de Hossenbos!

IETS TE VIEREN?

Vier het in ons gezellige huiskamer café!

LIEVER THUIS EEN FEESTJE? Wij verzorgen uw bittergarnituur & saladeschotels!

“Het is een fijne groep dames om mee te werken. Het is echt aanpoten in de rust en na de wedstrijd, maar ontzettend leuk om te doen. Het is ook een sport van ons om te onthouden welk drankje de Business Clubleden graag drinken en dat al voor ze klaar te zetten voordat ze kunnen be-stellen. Net even die extra service bieden, dat wordt echt gewaardeerd. De sponsors vinden het ook leuk om steeds bekende gezichten achter de bar te zien.”Binnen de Business Club worden ieder jaar enkele speciale activiteiten georganiseerd. “Uiteraard dragen wij als BC-dames daar ook ons steentje aan bij. Zoals afgelopen juni toen wij onze werkzaamheden ver-huisden naar de kantine tijdens de Spaanse Voetbalavond. Een groot succes! Ook tij-dens de KNVB-dag was de Business Club in bedrijf. “We hebben veel complimenten gekregen van de KNVB over de service en ontvangst. Dit geeft uiteraard erg veel vol-doening en is leuk om te horen.”Patricia organiseert niet alleen de bezetting van de Business Club (“leve de groeps-App!”), maar is met haar man Edwin

ook sponsor van de Business Club. Schildersbedrijf Gouw is ook vanaf de start van VV Brielle sponsor. “Maar ik sta liever achter de bar, dan voor de bar!” zegt Patricia lachend. Na de wedstrijd komt de selectie ook altijd een biertje halen. “Wij zien het echt als een blijk van waardering van de selectie en de trainer als ze even naar ons toekomen. Tenslotte staan wij er ook voor hun. De Business Club is echt een belangrijk on-derdeel van VV Brielle en het is een feestje om daaraan mee te werken.”

Aldus Patricia Gouw, al vanaf de start van VV Brielle, gastvrouw in de Business Club. “We heb-

ben een hechte ploeg gastvrouwen. Samen met Maaike Helvoort, Nel van der Veer, Edith van

der Ent, Sonja van Dijck en Mirjan Brokking, zorgen wij voor, tijdens en na de wedstrijd van

het eerste elftal dat de Business Clubleden worden voorzien van een hapje en een drankje.

“Een uur voor de wedstrijd zorgen wij ervoor dat alles klaarstaat en dat vanaf 2 uur de leden naar de

Business Club kunnen komen. De hapjes worden klaargezet, de koelkast bijgevuld en niet te vergeten,

gecheckt wordt of de tap werkt!”

13 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

B U S I N ES S C LU B

GA ST E N V R O U W E N I N D E B U S I N E SS C LU B

WIJ ZORGEN VOOR DE EXTRA SFEER TIJDENS DE WEDSTRIJDEN VAN HET EERSTE ELFTAL

BUSINESS CLUB

VV BRIELLE

Page 8: VV Brielle 2014 - 2015

[email protected] www.steenbeek.info

specialist in autoruiten

S T E E N B E E K

Steenbeek

Méér dan schadeherstel

alleen!

> Autoruit stuk?

www.bospartners.com010 - 249 22 91

HACON, Moezelweg 220 | Havennummer: 5631 | 3198 LS Europoort-Rotterdam | Nederland. Tel: +31 (0)181 263466 | Fax: 0181 263604 | Email: [email protected]

Bent u op zoek naar maatwerk in containers, accommodaties of transport?

DE NIEUWE HOOFDSPONSOR: MICHAEL DE JONG VAN S.O.S. BRIELLE B.V.Afgelopen mei is een tweejarig contract ondertekend. “VV Brielle heeft een sterke Business Club op Voorne-Putten. Wij brengen ondernemers dichter bij el-kaar door het delen van dezelfde passie. Een hoofdsponsor vinden die betrokken is bij de vereniging zelf, is uiteraard al-tijd ons doel. Wij denken in Michael de Jong met S.O.S. Brielle BV daarom ook de juiste hoofdsponsor te hebben gevon-den,” zegt Ton Krinsen, voorzitter van de Business Club. Graag stellen wij de nieuwe hoofdsponsor aan u voor.

Michael de Jong runt samen met zijn familie het bedrijf S.O.S. Brielle BV. Een detacheringsbedrijf in de steenko-lenbranche. Op dit moment zijn er 48 personeelsleden in dienst. Dertig jaar geleden startte zijn vader Service, On-derhoud & Schildersbedrijf (S.O.S.) in Brielle. De Jong senior richtte zich voor-namelijk op de renovatie en het schilde-ren van woningen die aangesloten waren bij diverse woningbouwverenigingen. In 1998 heeft Michael het bedrijf overge-nomen. Zo’n 12 jaar geleden is hij ge-stopt met de renovaties en gestart met detachering. De naam S.O.S. is nog steeds een begrip in Brielle en ver daar-buiten. Zoals Michael zelf zegt:”S.O.S., je vergeet het nooit meer!”

Michael is zelf ook opgegroeid met voet-bal. Eerst als klein jongetje bij SC Voor-ne, daarna bij WRW en later heeft hij ook nog bij de zaalvoetbal van SC Voor-

ne gespeeld. “Ik heb nog steeds gevoel voor beide clubs, dus om nu hoofdspon-sor te zijn van VV Brielle, voelt goed. Het is tenslotte een nieuwe vereniging die voorkomt uit twee mooie clubs. VV Brielle voert een goed jeugdbeleid. Als ik zie hoe de pupil van de week wordt op-gevangen, hoe er met de voetbalschool wordt omgegaan, dan denk ik dat VV Brielle zeker de goede weg is ingesla-gen. Met een dergelijk complex is het uiteraard vanzelfsprekend dat VV Brielle ambitieus is en wil doorgroeien naar een hoger niveau. Ik denk ook zeker dat die

Het nieuwe seizoen start niet

alleen voor de selectie in de

1ste klasse, maar ook met een

nieuwe hoofdsponsor. Michael

de Jong van S.O.S. Brielle B.V.

is de komende twee jaar de

nieuwe hoofdsponsor.

potentie er is. Uiteraard is het soms no-dig om spelers bij andere verenigingen te benaderen, maar er wordt zeker naar de eigen jeugd gekeken. Tenslotte moet het Brielle gevoel overheersen bij een Brielse vereniging.”

VV Brielle heeft met Michael de Jong, S.O.S. Brielle BV, een ondernemer gevonden die betrokken is bij de club. “En uiteraard kom ik ook gewoon naar VV Brielle voor de gezelligheid!”, aldus Michael.

15 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

E V E N V O O R ST E L L E N

Page 9: VV Brielle 2014 - 2015

JOSHUA EN BO

D E B R I E L S E B E L O F T E

Joshua Bogerd en Bo van der Gaag zijn twee van de vele talenten die rondlopen op Sport-complex Geuzenpark. Voorafgaand aan het interview vond Joshua het allemaal heel span-nend, maar daar was later niets meer van te merken. Bij Bo was van spanning geen sprake en leek het net of een volwaardig prof met de nodige media ervaring zijn verhaal deed.De 10-jarige Bo speelt in de verdediging van zijn team en werd afgelopen seizoen met de E1 kampioen in de 1e klasse. Dit seizoen wacht voor hem een nieuwe uitdaging. Een jaar eerder dan gebruikelijk maakt de talent-volle verdediger de overstap van de E naar de D en dus ook de overgang van een half veld naar een heel veld. “Ik vind het spannend om op een groot veld te gaan voetballen,” zegt Bo van der Gaag, die in groep 6 zit op de St. Leonardusschool. “Maar ik heb al wel oefen-wedstrijden gespeeld met de D.”De 6-jarige Joshua etaleerde afgelopen seizoen als verdediger/middenvelder zijn talent in de F1. Hij mag dan op een andere positie spe-len, toch hebben Joshua en Robin van Persie iets gemeen. Net als de topscoorder allertijden van het Nederlands elftal, speelde hij dit jaar al in de F1, terwijl hij op basis van leeftijd nog bij de mini’s hoorde te spelen. Ook dit seizoen zal Joshua, die in groep 3 zit op de Branding, zijn kunsten vertonen in de F1.

Voetballiefhebbers

Zowel Bo als Joshua zijn echte voetballiefheb-bers en willen het liefst later ook profvoetbal-ler worden. Beiden voetballen veel buiten met

hun vader of vriendjes en kijken ook graag voetbal. Bo kijkt graag met zijn vader naar de wedstrijden van zijn favoriete teams Real Madrid en Juventus. Joshua is fan van Feyen-oord en is al zes keer met zijn vader naar de Kuip geweest om zijn favoriete spelers Pellè, Clasie en Boëtius aan het werk te zien.Voetbalfanaten dat zij zijn, vinden de twee jonge talenten de trainingen ook leuk. Vooral de oefening waar een aanval wordt getraind en positiespel vindt Bo leuk. Joshua vindt het vooral leuk om op het doel te schieten en om een partijtje te doen. “De hele tijd overpassen vind ik niet leuk, behalve als het lange ballen zijn. Dan kan je de bal hard schieten,” zegt Bo. Ook Joshua vindt lang passen leuker.

De jeugd heeft de toekomst en waar gaat dit meer op dan bij een voetbalvereniging als VV Brielle. Hoe-

wel er nog niet heel veel talenten uit de jeugd echt zijn doorgebroken bij het eerste elftal, investeert de

vereniging veel in de jeugdopleiding om hier verandering in te brengen. Dit moet er uiteindelijk toe lei-

den dat het eerste elftal in de toekomst voornamelijk uit zelf opgeleide spelers bestaat. Joshua Bogerd,

Bo van der Gaag, Casper Bredius en Wouter Bloothoofd zijn vier jeugdige talenten, waar men goede

hoop van heeft dat zij uiteindelijk een vaste waarde kunnen worden in het vlaggenschip van VV Brielle.

Door het verschil in leeftijd van de vier zal het bij de één wat langer duren dan bij de ander, voordat de

supporters de talenten aan het werk kunnen zien in VV Brielle 1.

“Korte passen vind ik niet zo leuk als je ook steeds moet bewegen.”Naast de trainingen met hun eigen team gaan Bo en Joshua ook naar de trainingen van de voetbalschool van VV Brielle. “Als het maar voetbal is,” zegt Bo, die de oefening met de ladder niet zo leuk vindt. “Ik vind het gewoon leuk, ook de ladder,” voegt Joshua daar aan toe.De twee rechtsbenige spelers zijn al goed bezig om zichzelf te verbeteren. Naast de trainingen oefenen zij namelijk zelf ook op het schieten met links en dat gaat steeds beter zeggen zij. De twee zijn niet alleen gek op voetbal, maar vinden ook andere sporten leuk. “Naast voet-bal zit ik ook op judo, maar ik vind voetbal

V I S S E N U I T E I G E N V I J V E R

17 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 516 V V B R I E L L E

TA L E N T

leuker,” zegt Joshua. Bo wil ook graag een an-dere sport erbij doen, maar twijfelt nog tussen wielrennen of mountainbiken. Het zal nog wel even duren, maar de suppor-ters van VV Brielle doen er goed aan om de namen van deze twee talenten te onthouden. Want wie weet zijn zij in de toekomst wel samen te bewonderen in het eerste elftal van VV Brielle. Zelf zien zij dit in ieder geval wel zitten. Twee namen die de supporters van VV Briel-le zeker in de gaten moeten houden, zijn die van Casper Bredius en Wouter Bloothoofd. De aanvaller en keeper zullen bij een deel van de Brielse aanhang al bekend zijn door hun optredens bij onder 23 en het tweede elftal afgelopen seizoen. Voor beide spelers wacht dit seizoen een nieu-we sportieve uitdaging. De 16-jarige Casper Bredius promoveerde afgelopen seizoen met de B1 naar de vierde divisie en mag daarom zijn talenten op een hoger niveau gaan tonen. Wouter Bloothoofd stroomt door naar de selectie om de concurrentiestrijd aan te gaan met de huidige selectiekeepers. Niet alleen op sportief gebied staan de twee voor een nieuwe uitdaging. Beiden hadden namelijk net een paar dagen geleden te horen gekregen dat zij waren geslaagd. Nu hij zijn vmbo-diploma op zak heeft, gaat Casper het voetbal combineren met een koksopleiding in Hoogvliet. “Ik ben iemand die wel wat moet doen. Ik zou niet op een stoel kunnen zitten achter een laptop

om mijn werk te kunnen doen,” zegt de in Rockanje wonende aanvaller. Wouter zal een aantal haltes verder moeten reizen met de me-tro. Na het behalen van zijn vwo-diploma, gaat hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam de studie Economie en Recht volgen. Wouter

krijgt het er maar druk mee, want naast zijn eigen trainingen geeft hij zelf ook keeperstrai-ning. “Ik geef nu keeperstraining aan de E en F keepers en volgend seizoen waarschijnlijk de F tot en met de D. Het gaat dan vooral om de selectiekeepers. Ik vind dat wel heel leuk om te doen.”Terugblikkend op het afgelopen seizoen zijn

het vooral de persoonlijke prestaties die de twee als hoogtepunten beschouwen. “Begin november ben ik voor een proeftraining bij Sparta gevraagd, dat was wel één van de hoog-tepunten van het seizoen voor mij. Voor de rest liep het bij de A1 dit seizoen niet zo goed. In teamverband waren er meer dieptepunten dan hoogtepunten,” zegt de 17-jarige Wouter Bloothoofd. Casper kende met zijn team een uitstekend seizoen. Via de nacompetitie werd promotie naar de vierde divisie afgedwongen. Deson-danks was dat voor hem persoonlijk niet het hoogtepunt van het seizoen. “Mijn hoog-tepunt was dat wij tegen Dordrecht B1, die eerste divisie speelde, met 3-4 wonnen. En ik had alle vier de doelpunten gemaakt. Dat was voor mijzelf wel mijn hoogtepunt,” zegt Cas-per Bredius, die veel lof heeft voor zijn trainer Mark van Os.“Ik ben naar Brielle gekomen om toch weer een stap hoger te komen. Niet puur om de klasse, maar meer om de trainer Mark. Om-dat ik van hem echt veel kan leren. Af en toe is hij wel een beetje een Louis van Gaal. Streng maar wel rechtvaardig. Ik heb nog nooit zo’n goede trainer gezien bij een amateurclub. Hoeveel hij er mee bezig is, dat is echt bizar,” zegt Casper, die zijn huidige trainer nog niet kende voordat hij naar Brielle kwam. “Ik speelde eerst bij OVV en toen werd ik bena-derd door Evert Trouw en hij zei dat Mark contact met mij zou opnemen. Dat gebeurde

CASPER BREDIUS

TA L E N T

Page 10: VV Brielle 2014 - 2015

19 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

TA L E N T

ook en toen zei hij echt zoveel dingen waar ik echt helemaal niets van snapte en dat in-teresseerde mij wel. Ik wil elke keer omhoog komen. Bij OVV leerde ik wel dingen, maar daar was het vaak de bal naar voren en dan rende ik erachter aan en maakte ik een goal. Nu is het echt helemaal met loopacties dat ik een goal maak.”

Naast de wedstrijden met hun team, speelden de twee afgelopen seizoen ook regelmatig sa-men met VV Brielle O23. Dit vinden de twee een echte toevoeging voor VV Brielle. “Het is vooral heel erg leerzaam. Je speelt toch tegen oudere spelers dan dat je in de A en de B bent gewend,” zegt Wouter. De twee talenten kijken daarom ook weer uit naar de wedstrijden met onder 23 voor het komende seizoen. Gevraagd naar el-kaars kwaliteiten geeft Casper aan dat Wouter vooral sterk is in het meevoetbal-len en coachen. “Als je een pass terug geeft op Wouter, dan weet je dat je ook weer een goede bal terugkrijgt. Eén op één is hij

ook heel goed.” Wouter kan zich hier wel in vinden en zegt op zijn beurt dat vooral zijn snelheid, loopacties en het afmaken de sterke punten zijn van Casper.

Naast hun sterke punten hebben zij zelf ook nog verbeterpunten. Wouter vindt dat hij zich-zelf moet verbeteren bij hoge ballen. Casper is van mening dat hij vooral zijn techniek moet verbeteren en wil daarnaast zijn sterke punten naar een nog hoger niveau brengen.

Voor komend seizoen heeft Wouter als doel gesteld om vaste keeper te worden van het tweede elftal en het goed te doen bij onder 23. Casper is ambitieus en wil met de B1 kampioen worden in de vierde divisie en anders weer via de nacompetitie promotie afdwingen. Ook kijkt hij al verder en hoopt dit seizoen via de B1 interesse te wekken van andere clubs om een overstap te maken naar een BVO. “Dat is wel mijn doel eigenlijk.” Het is daarom nog maar de vraag of de supporters van VV Brielle Casper ooit vast in het eerste zullen zien.

WOUTER BLOOTHOOFD

Blijven ontwikkelen van spelers is van

groot belang!Achter de schermen is deze zomer weer hard gewerkt aan allerlei zaken die gericht zijn op de toekomst van de voetbalclub. Een van die bezigheden is het doorstromen van eigen jeugd naar de selectie 1e en 2e elftal. Het onder 23 jaar team van Brielle, wat geleid wordt door Jojan van Dokkum en Mark van Os, kwam de afgelopen twee seizoenen al uit in een competitie, waarin ook clubs als Barendrecht, Zwaluwen en OVV acte de presence gaven. Het is een eerste stap in het creëren van aansluiting: “Onze doelstelling om de eerste klasse te bereiken met het eerste elftal is bereikt, maar daarbij is het voor ons ook van be-lang om de ontwikkeling van eigen talen-ten te stimuleren,” zegt Dennis van Meel, lid van de technische commissie. “Met het team onder 23 jaar hopen we dat te kunnen realiseren.” Midweeks worden al zo’n tien a twaalf wedstrijden per seizoen afgewerkt, de leeftijd van de spelers vari-eren van 16 tot en met ongeveer 23 jaar: Volgens Van Meel komt de nadruk steeds meer op de eigen jeugd te liggen. “En dat is voor een vereniging erg belangrijk. Wij hopen dat onze talenten op korte termijn aansluiting met het eerste elftal kunnen vinden en het algehele niveau van het jeugdvoetbal omhoog gaat. Ook hierbij is het verder ontwikkelen van spelers na de jeugd erg belangrijk, want naast trainer Jan Lecker, trainer van het tweede elftal, is het Dennis Barendregt die de technische staf heeft versterkt voor het individueel beter maken van spelers. We proberen met onze teams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen en nu hebben we de mogelijkheid om het goed neer te zetten.”

D E B R I E L S E B E L O F T E

Financieel advies is meer dan ooit maatwerk!De medewerkers van WEA Deltaland zijn multifunctioneel inzetbaar en kennen hun klanten! Zij staan voor:Duidelijke taal, heldere cijfers en een goed advies.

T 088 133 73 00 www.weadeltaland.nl

Multifunctioneel ondernemen met een veilig gevoel ...

SBR Vloeren en Interieur B.V.

Page 11: VV Brielle 2014 - 2015

S T E E F B U I J S Z O E K T A L T I J D ‘ D E K L I K ’

Buijs (55) slaagt erin om de juiste snaar te treffen en richt zijn trainingen en oefenstof ook zodanig in, dat de spelers met wie hij werkt nog lang niet klaar met hem zijn. De resultaten van de selectie van VV Brielle geven tot dusver ook alle reden tot tevredenheid: promotie naar de tweede klasse in het eerste jaar van het bestaan, nacompetitie om promotie in het tweede jaar en kampioen in de tweede klasse D in het afgelopen seizoen. Buijs beseft echter als geen ander dat Brielle het bij het debuut in de eerste klasse niet makkelijk zal krijgen. ,,Eerste of tweede klasse, dat is toch wel een groot verschil,’’ weet de in Numansdorp woonachtige en bij de douane werkzame oefen-meester. ,,Maar in mijn selectie zijn er genoeg spelers die op eerste klasse niveau of hoger heb-ben gespeeld.’’

Excelsior

Steef Buijs speelde zelf ooit drie jaar betaald voet-bal bij Excelsior Rotterdam. ,,Ik maakte de over-stap op 29-jarige leeftijd,’’ herinnert Buijs zich. ,,Ik speelde bij Heerjansdam en zat destijds ook bij het Nederlands amateurelftal. Toen Excelsior me vroeg of ik op Woudestein wilde komen spe-len, was dat een uitdaging die ik niet kon weige-ren. Het was eind jaren ’80 en de tijden waren anders dan nu. Ik ben nooit full-prof geweest, ben in de drie seizoenen dat ik bij Excelsior speelde altijd blijven werken. Dat was plannen, ja. Werken tot half vier en je dan om kwart voor vijf melden op Woudestein voor de training. En dat vier keer per week. Het was een hele druk-ke tijd, maar ik zou die periode voor geen goud hebben willen missen. Omdat ik profvoetbal heb gespeeld was ik ook toelaatbaar voor de ver-snelde trainerscursus. In een betrekkelijk korte tijd deed ik TC3 en TC2 en daarna TC1. Ja, ik

wist al vrij vroeg dat ik na mijn actieve periode als voetballer bij de voetballerij betrokken wilde blijven. Jan Everse wees me er in mijn periode bij Kozakken Boys, waar ik na Excelsior nog van mijn 32ste tot mijn 35ste heb gevoetbald, op hoe belangrijk het was dat ik mijn trainerspapieren ging halen.

Ups en downs

De trainerscarrière van Steef Buijs omvat in-middels ook alweer meer dan twee decennia. De Numansdorper begon bij VVGZ (drie sei-zoenen) en streek via RVVH (twee jaar), SC Feyenoord (drie jaar), Barendrecht (twee jaar) en Slikkerveer (vijf jaar) vijf jaar geleden neer in Brielle waar hij de laatste twee seizoenen in het bestaan van WRW aan het hoofd van de selectie stond om daarna bij VV Brielle hoofdtrainer te worden. Buijs degradeerde vier keer in zijn loop-baan (met VVGZ, SC Feyenoord, Barendrecht en WRW), werd vier keer kampioen (met SC Feyenoord, Barendrecht, WRW en VV Brielle) en promoveerde in totaal vijf keer (naast de vier kampioenschappen ook een keer via de nacom-petitie met VV Brielle). ,,Het ging bijna altijd wel ergens om bij de clubs die ik onder mijn hoede had,’’ blikt Buijs terug. ,,Maar wat ik al-tijd belangrijker heb gevonden dan het resultaat, is de band die ik met mijn spelers probeer op te bouwen. Eerst moet er een klik zijn, pas dan kun je resultaten verwachten.’’Zowel bij VVGZ als bij SC Feyenoord degra-deerde Buijs in het eerste jaar dat hij er trainer was, maar bij beide clubs maakte hij drie seizoe-nen vol. De Numansdorper is er het levende be-wijs van dat een trainer niet per definitie wordt afgerekend op een seizoen dat met degradatie eindigt.

Numansdorp/Brielle – Hij gaat zijn vierde seizoen in bij de vv Brielle.

Nog nooit had de fusieclub van het Geuzenpark een andere trainer dan

Steef Buijs. En wie zijn oor te luisteren legt bij de spelersgroep waarmee

de aimabele oefenmeester de afgelopen drie seizoenen heeft gewerkt,

ontdekt dat de groep ook met niemand anders zou willen werken.

Heerenveen

In zoon Jordy heeft Steef Buijs een telg die het in het betaalde voetbal nog verder schopte dan zijn vader. ,,Het is prachtig om hem te volgen,’’ glundert Buijs als zijn zoon het onderwerp van gesprek wordt. ,,En ik dacht dat hij toch een mooie transfer heeft gemaakt voor het komende seizoen. Van NAC naar SC Heerenveen. Ja, als het even kan volg ik Jordy bij zoveel mogelijk van zijn wedstrijden. Voetbal is wel een belang-rijk deel van mijn leven. Na zoveel jaren is het een bijna onlosmakelijk deel van jezelf gewor-den. Maar nogmaals, ik ben niet iemand die ten koste van alles trainer wil zijn, een club moet hebben. De klik met de spelersgroep moet er zijn. Als dat zo is, is trainer zijn een voorrecht.’’

Concurrentie

Nog nooit was de selectie zo breed en was de concurrentie zo groot als in het komende sei-zoen bij VV Brielle. ,,Bij elkaar heb ik 23 spelers, inclusief drie keepers, die voor het eerste elftal in aanmerking komen,’’ weet Buijs. ,,Er vertrokken vier spelers en zes zijn er gekomen. De voorbe-reiding wordt belangrijk en voor de club en een deel van de groep ook bijzonder. Darmee doel ik op het bekertoernooi. Nu we eersteklasser zijn, doen we mee in het ‘grote toernooi’. Eersteklas-sers en hoofdklassers als tegenstanders. Serieuze wedstrijden zonder dat er direct competitiebe-langen spelen. Dat worden mooie graadmeters om te zien waar we met de groep staan. En wat de competitie gaat brengen, is afwachten. Het is heel belangrijk dat we in de eerste paar wedstrij-den direct punten pakken. Dan leg je een funda-ment dat een stootje op kan vangen. Als je direct in de onderste regionen terechtkomt, speel je het hele seizoen onder enorme druk. Dat moeten we, als het even kan, zien te voorkomen.”

21 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

I N T E R V I E W

PIJPLEIDINGEN

CONSTRUCTIE

APPARATENBOUW

INDUSTRIËLE SERVICE

‘t Woud 1 3232 LN Brielle 0181 41 75 00

www.bioke.com

Page 12: VV Brielle 2014 - 2015

Z A A LV O E T B A L

D U B B E L F E E S T V O O R V V B R I E L L E Z A A L V O E T B A LDubbel feest voor Piet Veltman

en Hans Walgien van VV Brielle

Zaalvoetbal. Het bereiken van

het 40-jarig bestaan dit jaar en

een geweldig succes met het

behalen van het kampioenschap

van het 2e zaal team. Verrassend

was het behalen van het

kampioenschap niet voor beide

heren. ‘Deze jongens zijn zo

extreem gemotiveerd en kundig

in het spelen, ik had eigenlijk

niet anders verwacht,’ aldus

Piet.

Het voormalig 2e zaalteam zal dit sei-zoen het 1e zaalteam gaan vervangen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Of dat dit seizoen gelijk al een kampi-oenschap oplevert, is de vraag, maar dan toch zeker het seizoen daarop. Het mogelijke succes van het eerste zal mede van invloed zijn op de status van VV Brielle Zaalvoetbal. ‘Als er op dergelijk niveau gespeeld gaat worden, zal er ook gekeken moeten worden naar de spon-sorinkomsten. Deze zijn op dit moment niet toereikend genoeg.’ zegt Hans.Drie jaar na de fusie kijken Piet en Hans positief terug en zijn zij ook op-timistisch als het over de toekomst gaat. Hans: ‘Veel zaalverenigingen hebben het niet gered om te blijven bestaan en wij zijn er nog steeds. Het enige wat er op dit moment ontbreekt, is het besef wat zaalvoetbal kan betekenen voor de veldspelers.’ Volgens Piet is het een idea-le manier om je diverse technieken eigen

23 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

‘ D E Z E J O N G E N S Z I J N Z O E X T R E E M G E M O T I V E E R D E N

K U N D I G I N H E T S P E L E N , I K H A D E I G E N L I J K N I E T

A N D E R S V E R W A C H T ’

te maken, waardoor je op het veld nog beter uit de verf kunt komen. ‘Dit is niet voor alle spelers van toepassing, maar ze-ker voor een groot deel. Ik zou graag wat meer veldspelers in de zaal tegenkomen!’ zegt Piet.Al met al een tevreden zaalafdeling! Piet vindt dit dan ook een mooi moment om, mede vanwege gezondheidsredenen, het

stokje over te dragen aan een volgende generatie. ‘Ik heb 30 jaar lang, samen met mijn vrouw Hetty aan mijn zijde, met veel passie en vreugde leiding ge-geven aan de zaal. Ik heb mooie dingen meegemaakt! Gezien het jubileum van 40 jaar en de huidige status van de zaal, is dit voor mij een moment om afscheid te nemen.’

DekvloerenStofferingenKunstofvloeren

RaambekledingenZonweringen

SBR Vloeren en Interieur B.V.Patrijsweg 22 - Rijswijk - T 070 - 3954999 - www.sbrvloeren.nl

Van uitbouw tot hoogbouw.SBR Vloeren en Interieur B.V.

Patrijsweg 22, 2289 EX RIJSWIJK070-3954999 - [email protected]

DekvloerenRibaplan isolatieStofferingenKunststof vloerenRaambekledingZonwering

Robo Educational Toys B.V.Seggelant West 9g

3237 MJ Vierpolders/BrielleTel. 0181 479356Fax 0181 479358

E-mail [email protected]

www.timetimer.nl

Voor elke sport is het Time Timer horloge te gebruiken. Tijdens het fluiten van een wedstrijd is deze veel makkelijker af te lezen dan een normale stopwatch. De Time Timer geeft de speeltijd aan met een rood vlak dat terugloopt en er zit ook een alarm en trilalarm op. Stoppen en starten van de tijd is heel gemakkelijk met één druk op de knop. Tevens tijd van de dag en een apart alarm. Ook aan de dames is gedacht, voor hen zijn twee modellen leverbaar.

Ik raad iedere sportclub de Time Timer aan!

Dick JolVoormalig topvoetbalscheidsrechter

Geen wedstrijd zondermijn Time Timer

horloge!

Page 13: VV Brielle 2014 - 2015

E E R B E TO O N

25 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

N A A M : P I E T V E L T M A N

F U N C T I E : E R E V O O R Z I T T E R Z A A LV O E T B A L

P E R I O D E : 1 9 8 4 - H E D E N

Z A A L - I C O O N !

Jarenlang werd het zaalvoetbal min of meer binnen SC Voorne gezien als een recreatieve afdeling. Dit wijzigde toen Piet Veltman met ondersteuning van ondermeer zijn echtge-note Hetty en Hans Walgien daadwerkelijk zich met de organisatie gingen bezig houden. Plannen werden gesmeed om het Brielse zaal-voetbal op een hoger plan te brengen en met een schuin oog werd gekeken naar All Green’s uit Rozenburg. In het bestuur van SC Voor-ne vertegenwoordigde Piet het zaalvoetbal, waar hij op een heldere wijze in de jaren 80 aangaf welke richting men uit wilde. Aan een verzelfstandiging werd niet gedacht, want Piet was een Voorneman in hart en nieren. De aan-pak was gericht op een bestuurlijk en finan-cieel onafhankelijk beleid binnen SC Voorne voor het zaalvoetbal. Er werd nagedacht op welke wijze men het eerste team zou kunnen versterken zonder dat daar de lagere teams te kort mee werden gedaan. Ook het werven van teamsponsors kreeg alle aandacht. Piet zijn enthousiasme voor het zaalvoetbal kenmerk-

te zich, doordat hij elke speler wel bij naam kende. Zijn aanwezigheid beperkte zich niet alleen tot begeleider van het eerste team bij uit- en thuiswedstrijden, maar ook bij andere teams was hij veelvuldig als toeschouwer of de één of andere wijze betrokken. Wie kende Piet Veltman niet in de Dukdalf en ver daarbuiten! Voor zijn inzet en grote verdiensten voor het zaalvoetbal binnen SC Voorne werd Piet be-noemd tot erelid. Een benoeming die hij voor meer dan 100% verdiende. In de periode van voorzitter en bestuurslid van SC Voorne maar ook nadien heb ik een enorme bewondering gehad voor Piet. Hij was het, die zonder meer achter de Brielse fusie van de twee voetbal-verenigingen stond. Nadrukkelijk werd door hem aangegeven, dat het zaalvoetbal daar een onderdeel van uit zou blijven maken. Het was voor mij een bijzondere ervaring met zo’n sportman van uitzonderlijke klasse te hebben mogen samenwerken.

Arij Landman

Zaalvoetbal en Piet Veltman één twee-eenheid

De menselijke en persoonlijke eigenschappen van Piet zijn voor mij een voorbeeld hoe je een vereniging kunt besturen. Nu Piet heeft moeten besluiten zijn bestuurstaak als “ere” voorzitter van de zaalafdeling neer te leggen, wil ik hem enorm bedanken wat hij voor VV Brielle als club Icoon heeft betekend.

Daan van der EntVoorzitter

P I E T V E L T M A N

24 V V B R I E L L E

Bijna 30 jaar ken ik Piet, vanaf het eerste moment voelde ik een binding met deze ge-weldige man/familie, het voelt aan als een warm bad.Wat heeft Piet (en Hetty natuurlijk ook) voor de zaal betekend in 40 jaar...alles!Piet ademt zaalvoetbal, wat een toewijding, bezieling en inzet, ik heb altijd, en no steeds diep respect voor hem.Zoals Piet en Hetty zijn er maar heel weinig. Wij als vereniging mogen daar verschrikke-lijk trots op zijn, als Piet ergens voor gaat dan gaat hij voor goud.Zijn bulderende lach heeft mij altijd vro-lijk gemaakt. Tijdens mijn ongeval trok hij me er doorheen met alles wat hij in zich had, zijn liefde voor mij ontroert mij. Het is niet alleen mijn vriend maar ook mijn familie geworden. Dennis Punt

Hoewel ik Piet Veltman al jaren kende als de man achter de zaalvoetbal van SC Voorne en hij mij ooit wist over te halen om naast mijn veldvoetbal activiteiten in de zaal te komen keepen, heb ik Piet pas goed leren kennen toen ik in de jaren 90 zitting nam in het algemeen bestuur. Het was voor mij bijzonder om te ervaren hoe Piet op de vele AB vergaderingen geduldig op zijn beurt wachtte tot het agendapunt zaal aan de orde kwam. 95 % van deze vergaderingen ging veelal over veldvoetbal en maar weinig over de zaal.

Zaalvoetbal was binnen SC Voorne altijd een afdeling die zichzelf maar moest bedruipen. Tot op de dag van vandaag heeft hij dit meer dan waargemaakt. Zonder alle andere vrijwilligers tekort te doen, is dit mede door de steun in inzet van zijn vrouw Hetty toch bovenal de verdienste van Piet. Naast de vele sportieve successen en hoogtepunten regelde hij ook de fusie naar VV Brielle geruisloos. Ook het nieuwe seizoen staat weer op de rails en gaan onze zaalleden zeker zorgen mooie resultaten.

Piet Veltman , een Icoon voor de zaalvoetbal in Brielle

Veertig jaar zaal, dertig jaar Piet

In 1974 werd de afdeling zaalvoetbal van Voorne opgericht door een aantal selectiespelers van het veld. In het boek “Veertig jaar Sportclub Voorne” zegt Piet Veltman dat deze voetballers nooit had-den gedacht dat hun hobby serieuzere vormen zou aannemen, zeker niet na een chaotisch be-gin. Met vijf teams startte Voorne de competitie 1980-1981.

Rond de start van die competitie ben ik in Brielle komen wonen en werd ik lid van WRW-zaal-voetbal. Ik moest debuteren in bomvolle Duk-dalf in de wedstrijd WRW 1 tegen SC Voorne 1. Voorne had toen, zoals al gezegd, een bloeiende zaalvoetbaltak met vijf teams. Binnen drie jaar lag deze tak echter op zijn rug en dreigde een op-heffing. In die periode, rond 1984, werden Piet Veltman en Guus van Zwieten lid van Sc Voor-ne. Samen met collega’s van DSM, kennissen en familie vormden zij een team en wisten steeds meer mensen in hun omgeving enthousiast te maken voor zaalvoetbal en voor SC Voorne. Bei-den werden de regelneven van de club.In een mum van tijd begon Voorne te groeien. In 1986 werd ik mede door toedoen van Hetty Veltman - die ik via mijn werk al langer kende - lid van Voorne en kwam ik terecht in het team van Guus van Zwieten en Piet Veltman. Het was

een team dat in de derde helft het beste van het spel had. Piet was geen wereldvoetballer, maar had als verdediger de kwaliteit om te pas en te onpas zijn tegenstander in de weg te lopen, vaak gevolgd met een bulderende lach als slotakkoord. In 1987 vroeg Piet aan mij of ik hem wilde as-sisteren, omdat Guus op het punt stond naar Limburg te verhuizen. Ik zou mij vooral met de financiën bezig houden. Er zat toen 395 gulden in de kas. In diezelfde periode vroeg het algemeen bestuur zich af wat zij aan de zaalafdeling had, want dat kostte alleen maar geld. De zaal moest kostendekkend zijn. Piet en ik hebben in die periode een aantal belangrijk beleidsbeslissingen genomen die de zaal uiteindelijk geen windeieren zou leggen. De bekendste voorbeelden zijn het invoeren van het inschrijfgeld en het indexeren van de contributie. Mede veroorzaakt door het opheffen van regioclubs, maar ook door de sfeer binnen SC Voorne Zaalvoetbal waarin vooral Piet en iets later ook Hetty de bindende factoren waren, was de groei in leden spectaculair. Daar-door werd de zaalafdeling de financieel gezondste tak van de club.Piet en ik hebben diverse jaren met elkaar ge-speeld. Ook zoon Ritchie werd een vaste kracht in ons team. Onze samenwerking werd be-kroond met een kampioenschap. Het was gelijk

het laatste jaar van Piet als voetballer. Piet ging zich nog meer storten op het reilen en zeilen van de club, haalde en passant (cum laude) zijn coa-chingsdiploma en werd coach van het succesvolle eerste team met Dennis van Meel, Poul van de Mast en Ben Wijnsterkers. De groei van de SC Voorne was enorm, met op het hoogtepunt 17 teams. Terecht werd Piet voor zijn verdiensten dan ook tot erelid benoemd.In 1994 moest ik mijn loopbaan als keeper beëin-digen en gingen mijn kinderen fanatiek sporten. Ik kon mij daarom minder met de organisatie bemoeien. Ik heb nooit overwogen te stoppen, omdat de samenwerking tussen Piet en mij tame-lijk perfect was en ik hem niet in de steek wilde laten. Piet en ik hebben, denk ik, een bijzondere band opgebouwd. Verschillen van inzicht wa-ren er nauwelijks, de beslissingen werden door ons beiden gedragen en wij hadden aan een half woord genoeg. Vooral de humor heeft ons bij el-kaar gehouden.Na dertig jaar heeft Piet de moedige beslissing ge-nomen terug te treden. Op mijn schouders ligt de zware taak het “levenswerk van Piet” te continue-ren. Piet bedankt voor al je inzet en de vele mooie momenten.

Hans Walgien

Page 14: VV Brielle 2014 - 2015

A C T I V I T E I T E N

27 26 V V B R I E L L E

P u p i l l e n v a n d e w e e kTijdens iedere thuiswedstrijd van het Eerste Elftal wordt er een Pupil van de Week bekend gemaakt. Deze pupil mag meedraaien in de wedstrijdvoorbereidingen van het Eerst Elftal en ontvangt uiteraard de wedstrijdbal met alle handtekeningen van de speler erop. Ook is er een klein interview in de Business Club met de pupil na afloop van de wedstrijd. Op de foto staan alle Pupillen van de Week van het seizoen 2013-2014.

WK-avondHet bestuur van de Business Club heeft, i.s.m. de Ondernemers Vereniging Brielle en de Business Club Westvoorne, voor haar leden op 13 juni een aange-kleed programma rond de WK-wedstrijd tegen Spanje georganiseerd. Deze avond was een groot succes en een mooie start van een bijzonder WK.

Collecte Hospice de WaterlelieIeder jaar vragen wij aan de leden van de Business Club of zij een maatschappelijk doel willen ondersteunen. Afgelopen sei-zoen hebben wij aan onze Business Club Leden gevraagd om te doneren aan Hospice de Waterlelie te Spijkenisse. Dit hospice is bedoeld voor mensen die naar verwachting, nog slechts korte tijd te leven hebben. Soms is het door omstandigheden niet moge-lijk om deze zorg en aandacht thuis te ontvangen. Vrijwilligers van het hospice scheppen met de bewoners en hun familie een sfeer waarin het leven goed is en waarin het leven losgelaten kan worden. De collecte is gehouden op zaterdag 22 maart tijdens de thuiswedstrijd tegen VV Leonidas. De entree-inkomsten zijn ook aan dit geweldige doel worden geschonken.

Onder 23Ook in het seizoen 2013-2014 heeft VV Brielle weer een nederlaagserie georganiseerd voor het belofteteam onder 23 jaar. Dit jaar zal er een competitie worden gespeeld van 10 wedstrijden tegen gerenommeerde clubs die op een gelijk-waardig, maar meestal hoger, niveau spelen dan VV Brielle. Deze wedstrijden zullen op dinsdagavond worden gespeeld op het sportcom-plex Geuzenpark in Brielle. Er wordt gestreefd naar 5 wedstrijden voor en 5 wed-strijden na de winterstop te spelen. Voor het wedstrijd-programma kunt u onze website www.vvbrielle.nl raadplegen.

V V B R I E L L E P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

B R I E L L E B A L L E N N I E U W S

de voetbalclub van Brielle

De vrijwilliger van de maand

In de vorige editie van deze rubriek roemde Maarten Rovers de broodjes kroket van Jo-han. Wie is de man achter deze lekkernij? En wie zwaait de scepter in de keuken van het Geuzenpark? Een portret van Johan Bal-vers.Johan Balvers werd 57 jaar geleden in Vlaar-dingen geboren en is van huis uit bloemen-handelaar. Hij bezat ooit een bloemenzaak aan het Ruggeplein die hij zes jaar beheerde. Daarna is Johan in de groothandel terecht-gekomen. Momenteel werkt hij voor Flora Veiling in Naaldwijk. Johan is vader van een zoon en een dochter en sinds kort de trotse opa van een mooie kleindochter, Selina. Jo-han probeert zoveel mogelijk naar Almelo

te rijden om bij zijn kleindochter te kunnen zijn.In zijn jonge jaren was Johan lid van VFC in Vlaardingen. Nadat hij als speler stopte, is hij veertien jaar leider van VFC 2 ge-weest. Via zijn voetballende zoon is Johan bij WRW terechtgekomen. Al snel stond hij achter de bar en in de keuken. Onlangs heeft men Johan aangemeld voor AD-fritesklasse-ment. Naast heerlijke broodjes, bakt hij ook voortreffelijke frietjes. Hij is best trots op zijn nominatie en wil iets van zijn geheim prijsgeven. De patat wordt iedere zaterdag-ochtend vers aangeleverd. Johan bakt zelf de patat voor en later uiteraard af. Ook de pindasaus wordt vers gemaakt, evenals de diverse belegde broodjes. Johan heeft het bij VV Brielle uitstekend naar zijn zin. Hij vindt dat de samensmelting van WRW en SC Voorne goed is verlopen. In zijn spaarzame vrije tijd scheurt Johan JUDDJ�PHW�]LMQ�HOHNWULVFKH�ÀHWV�RYHU�KHW�HL-land. Hij overwintert graag in Egypte om met een volle accu na de winterstop naar Brielle terug te keren. Zijn grootste voet-balwens is dat Brielle na het behaalde kam-pioenschap een gezonde club is en blijft. Persoonlijk wil hij graag genieten van zijn ÀHWVWRFKWHQ�HQ�]LMQ�NOHLQGRFKWHU��PDDU�YRRU-al happy blijven.

.19%�%HNHUÀQDOHGDJ����PHL�Ieder seizoen worden er op vier locaties in KHW� GLVWULFW� ZHVW� WZHH� GLYHUVH� EHNHUÀQDOHV�afgewerkt. Wij zijn er dan ook trots op dat de KNVB dit jaar voor het Geuzenpark heeft

gekozen.9DQDI����XXU�ZRUGHQ�HU����ÀQDOHV�JHVSHHOG�LQ�GLYHUVH�FDWHJRULHQ��'H�VWULMG�ULFKWLQJ�ÀQDOHV�is nog volop aan de gang, de komende dagen ZRUGHQ�GH�ODDWVWH�KDOYH�ÀQDOHV�JHVSHHOG�%LM�GH�KRRJVWH�QLYHDXV�]LMQ�GH�ÀQDOHV�DO�ZHO�bekend. Zo zullen om 12.30 uur de heren van Slikkerveer 2 aantreden tegen Rijnvogels 2 en om 15.00 uur spelen Berkel en CVV =ZHUYHUV�GH�GDPHVÀQDOH�WHJHQ�HONDDU�+HW�SURJUDPPD�YDQ�GH�RYHULJH�ÀQDOHV��YRRU-namelijk dames- en meisjeswedstrijden) vindt u, zodra ze bekend zijn, op onze site www.vvbrielle.nlWij hopen een ieder op deze dag te ont-moeten. Tipje van de organisatie: kom op GH�ÀHWV�ZDQW�HU�ZRUGHQ�]HHU�YHHO�EH]RHNHUV�verwacht !!

Gasten uit ZwitserlandDe Business Club van het Zwitserse FC Brunnen was op 12 april eregast van VV Brielle. De gasten waren erg onder de in-druk van het Geuzenpark, de Business Club en het gastvrije onthaal. Als dank heeft FC Brunnen de wedstrijdbal gesponsord en een donatie aan de jeugdafdeling van 300 Euro overhandigd.

´%ULHOOH���QRJ�YRORS�LQ�GH�UDFH�YRRU� SURPRWLH� QDDU� GH� KRRIG-NODVVHµ�� VWDDW� RS� GH� ZHEVLWH�van VV Brielle te lezen.

Een gesprek met de verantwoordelijke trai-ner is Jan Lecker is dus zeker op zijn plaats.Stel je eens even voor?Ik ben Jan Lecker, onlangs Abraham gezien, vader van drie dochters en gelukkig met mijn fantastische vriendin Patricia.Je was de laatste trainer van SC Voorne. Wat is jouw voetbalachtergrond als speler?Ik heb van mijn 6e tot mijn 21e jaar bij Feyenoord gevoetbald. Toen ik 17 was kreeg ik tegelijkertijd met Mario Been en Henk Duut een contract. Daardoor kon ik met grootheden als Johan Cruijff en Ruud Gullit trainen. Mijn sportieve hoogtepunt heb ik bij FC Utrecht beleefd. Het was de toptijd van de club met spelers als Gert Kruijs, Wim Rijsbergen, John van Loen en Jan Wouters. Ons grootste succes was het winnen van de KNVB-beker. In de KDOYH�ÀQDOH�ZRQQHQ�ZLM�YDQ�369�HQ�LQ�GH�ÀQDOH�YHUVORHJHQ�ZLM�+HOPRQG�6SRUW��,Q�GH�Europa Cup werden wij uitgeschakeld door de latere winnaar Dynamo Kiev. Na een tussenstap bij SVV heb ik mijn carrière bij PEC Zwolle afgesloten. Daarna ben ik bij WCR in Rhoon gaan spelen en kreeg mede

daardoor een baan als magazijnmeester. Ik doe nu nog steeds hetzelfde werk, maar dan bij AP Logistics.Wat is jouw voetbalachtergrond als trainer?Ik ben begonnen als trainer SC Feijenoord. Daarna heb ik de A-jeugd bij Spijkenisse getraind en ben ik via LMO en WFB bij SC Voorne terecht gekomen. Na de fusie heeft men mij gevraagd of ik trainer van het tweede team wilde worden. Het is een dankbare taak, vooral door de vele aan-stormende talenten. Zonder anderen tekort te doen, springen Glenn Stoffers, Michael Straatman, Ruud Hakbijl, Joris van Driel en Floris van den Heuvel er wel uit. Het zijn mannen voor de toekomst en daarom is het ook een goede zaak dat Steef Buijs en ik goed kunnen samenwerken. Dit komt VV Brielle ten goede. Ik ben naast Glenn en Michael zelf erg gecharmeerd van Paul Santra. Helaas zijn talenten ongeduldig en kan ik ze met mijn ervaring enigszins van hun ongeduld af helpen en kan ik aangeven dat mentaliteit het wint van kwaliteit. André Hoekstra is in dit kader een voorbeeld. Hij was geen supertalent, maar had een gewel-dige instelling waardoor hij ook in Oranje kwam.Hoe zie je jouw toekomst binnen VV Brielle?Ik hoop nog lang voor VV Brielle te mogen werken. Het is een fantastische club met een prachtig complex, veel mogelijkheden en veel gezelligheid. Het is voor de toe-komst van belang veel aandacht te schen-ken aan de ontwikkeling van jeugdspelers. Daarbij is geduld bij zowel spelers, ouders en supporters het toverwoord.

99�%ULHOOH�KHHIW�HHQ�QLHXZH�KRRIVSRQVRU

VV Brielle heeft deze maand het contract onder-tekend met de nieuwe hoofdsponsor, Michael de Jong van S.O.S. Brielle BV. Michael de Jong, directeur & eigenaar van S.O.S. Brielle BV en Ton Krinsen, voorzitter van de Business Club, hebben het nieuwe contract on-dertekend. S.O.S. Brielle BV zal voor twee jaar de nieuwe hoofdsponsor van VV Brielle worden.

S.O.S. Brielle BV wordt hoofdsponsor op het juiste moment.VV Brielle is afgelopen zaterdag Kampioen geworden in de 2e Klasse D en promoveert daarmee komend seizoen naar de Eerste Klasse. “Uiteraard is dit een goed moment op in te stappen, “ aldus Michael de Jong. “Ik ben altijd al een groot voetballiefhebber geweest en om nu als hoofdsponsor aan te treden voelt goed!”VV Brielle is uiteraard trots op het behaalde resultaat van de selectie maar ook zeker zo trots op het kunnen aankondigen van de nieuwe hoofsponsor. “VV Brielle heeft een sterke Business Club op Voorne-Putten. Wij brengen ondernemers dichter bij elkaar door het delen van dezelfde passie. Een hoofdsponsor vinden die betrokken is bij de vereni-ging zelf is uiteraard altijd ons doel. Wij denken in Michael de Jong met S.O.S. Brielle BV daarom ook de juiste hoofdsponsor te hebben gevonden,” zegt Ton Krinsen.

V V B R I E L L EBUSINESS CLUB

VV BRIELLE

,QIRUPDWLH�HQ�RI�IRWRҋV�

kunnen gestuurd

ZRUGHQ�QDDU�GH�UHGDFWLH�

YDQ�GH]H�SDJLQD�

UHGDFWLH#YYEULHOOH�QO

Kampioenenlijst!De volgende teams zijn de afgelopen periode kampioen geworden:VV Brielle 1, VV Brielle 5, VV Brielle 9VV Brielle 10E1, F5, Zaal 2

Gefeliciteerd allemaal met dit geweldige succes!

Alle informatie over VV Brielle kunt u terugvinden op onze website: www.vvbrielle.nl . U kunt ons ook volgen op facebook: vvbrielle sportcomplex geuzen-park of via twitter @vvbrielle.

Voor meer informatie over alle sponsormogelijkheden binnen VV Brielle, kunt u contact opnemen met [email protected]

Finaledag KNVB-bekerDe KNVB had afgelopen seizoen het Geuzenpark uitgekozen voor de grote finaledag. Deze finaledag vond plaats op zaterdag 24 mei. Normaal gespro-ken wordt een jubilerende vereniging uitgekozen dit festijn te organiseren. De voetbalbond bleek erg onder de indruk van ons complex en haar facilitei-ten. VV Brielle heeft de keuze van de KNVB als een grote eer beschouwd en wij kunnen terugkij-ken op een hele geslaagde dag.

Feestavond voor lagere seniorenOp 31 mei is er een feestavond voor lagere senioren georganiseerd. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door de Business Club. Het was een feestelijke avond!

Op 12 april is VV Brielle vereerd met een bezoek van de Business Club van de Zwitserse voetbalclub FC-Brunnen. De Zwitsers spon-sorden de wedstrijdbal van 12 april en hebben tevens een mooi bedrag gedoneerd aan de jeugdactiviteiten van VV Brielle.

Woensdag 20 november is Rene van der Gijp bij VV Brielle op bezoek geweest. Hij heeft een enthousiaste presentatie gegeven over onder meer zijn ervaringen als voetballer en zijn huidige werk bij het TV programma VI.

Vanaf 9 april 2014 verschijnt er maandelijks een nieuwspagina van en over VV Brielle. Deze pagina wordt uit het budget van de Business Club gefinancierd en bevat nieuws vanuit de gehele vereniging. Alle nieuwtjes komen aan bod: van jeugd tot veteraan, van vrijwilliger tot sponsor, van veld tot zaal. De eindredactie bestaat uit Manuela Frerichs en Hans Walgien. Er is ook een eigen redactieadres ([email protected]) waarnaar belangrijke informatie gestuurd kan worden.

Bezoek van René van der Gijp

Hoog bezoek uit Zwitserland

B r i e l s N i e u w s l a n d

Vrijwilligersavond Zaterdag 29 maart stond volledig in het teken van de vele vrij-willigers die voor VV Brielle enorm veel werk verzetten. Het was een hele gezellige avond met een hapje en een drankje. Zonder vrijwilligers zou de club niet kunnen bestaan!

Page 15: VV Brielle 2014 - 2015

2011

VV BRIELLE

Zittend van links naar rechts: Joel da Veiga Martins - Sevket Kasaroglu - Richard Venneker (keeperstrainer) - Steef Buijs (trainer) - Jan Lecker (assistent-trainer) - Steven Pieternella - Jesper Lakerveld

1e rij staand van links naar rechts: Harmen Roza (verzorger) - Dennis Barendrecht (assistent-trainer) - Paul Santra - Regillio van Buuren - Jaimie de Jong - Sander van Eck - Wouter Bloothoofd - Sander Arkenbout - Djoemian Sarkam - Wim Verlee (leider) - Eric Gottschall (assistent-scheidsrechter)

Bovenste rij staand van links naar rechts: Ruud Hakbijl - Jorn Berkelaar - Nelson Costa de Brito - Gijs van den Ende - Ailton Lima Silva - Brian Smits - Tom van Schaijk - Tim Stolk - Timo Blom

Op de foto ontbreken: Marvin Godschalk - Michael Birnie - Roel Stouten - Danny Kraijema en Harro de Reus (leider)

Selectie VV BRIELLE SEIZOEN 2014-2015

Page 16: VV Brielle 2014 - 2015

S O C I A L M E D I A

Bijna elke zaterdag is Niek Blom te vin-den op de tribune bij de wedstrijden van het eerste elftal. Bijna elke zaterdag, want Niek geeft aan graag met vakantie te gaan en daarom ook wel eens een wedstrijd te missen. De gymleraar op het Helinium volgt de verrichtingen van het eerste op de voet en dan vooral de prestaties van zijn zoon, eerste elftal speler Timo Blom. Al sinds Timo bij de F-jes van SC Voor-ne begon, probeert hij iedere wedstrijd te kijken en daar is in al die jaren niets aan veranderd. “Ik vind het leuk dat het eerste het goed doet en wil dat aan ie-dereen laten weten. Daar zoek je dan een medium voor. Zodoende heb ik ooit bij René van der Veer gevraagd of het leuk is om iets met Twitter te doen en of hier al accounts voor waren. Er bleken al twee accounts te bestaan, maar niemand deed hier wat mee. Eigenlijk heb ik allebei de accounts in beheer genomen. Ik heb er uiteindelijk één voor VV Brielle algemeen van gemaakt en één voor het eerste elftal. Zo is het twee jaar geleden allemaal een beetje ontstaan,” zegt Niek, die het vooral uit hobbyisme en hart voor de club doet.

Ook bij Mark Meijboom en Ronald Aal-ders is het beheren van de Facebook-pa-gina van VV Brielle ontstaan, omdat zij

dit leuk vinden en graag iets voor de club doen. Mark heeft net zijn havo-diplo-ma gehaald en gaat na de zomer op ka-mers wonen in Tilburg. Hij gaat hier de hbo-opleiding Journalistiek volgen.Ronald heeft na het vwo de hbo-oplei-ding Sportmarketing&management aan de HES Hogeschool Rotterdam afgerond en hoopt op termijn zijn eigen sportmar-ketingbureau op te richten.

Zelf voetballen de twee al jaren en zijn ooit bij de F-jes van SC Voorne begon-nen. Afgelopen seizoen speelde Mark bij het derde van VV Brielle, maar weet nog niet waar hij volgend seizoen gaat spelen. “Omdat ik op kamers ga, zal ik volgend seizoen waarschijnlijk in een vrienden-team zoals het zesde gaan voetballen. Of ze moeten bij het derde te weinig man hebben en dat ik toch aan spelen toekom, ondanks dat ik niet veel zal kunnen trai-nen. Hier zal ik het nog over moeten heb-ben met de trainer, Fred Wesdorp.”Ronald was altijd keeper en haalde bij SC Voorne uiteindelijk ook de selectie. Een aanhoudende schouderblessure heeft hem een paar jaar geleden doen besluiten om de handschoenen op te bergen. Nu speelt hij al een paar jaar als voetballer in het ze-vende van VV Brielle.

Vroeger werd al het nieuws van een vereniging gecommuniceerd via het clubblad. Vaak verscheen dit

één keer in de twee weken op de deurmat van de leden. De ontwikkeling van het internet maakte een

gedrukt clubblad al snel overbodig, doordat al het nieuws op de website van de vereniging kon worden

geplaatst. De komst van social media biedt een vereniging tegenwoordig nog meer mogelijkheden om

nieuws te communiceren naar de leden en de supporters. Dankzij de inzet van een drietal vrijwilligers is

social media ook bij VV Brielle niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Zo zorgt Niek Blom

er al twee seizoenen voor dat de wedstrijden van het eerste elftal te volgen zijn via Twitter. Voor meer

algemeen nieuws is daar sinds afgelopen seizoen een Facebook-pagina bijgekomen, die wordt beheerd

door Mark Meijboom en Ronald Aalders.

Mark blijkt een echte sportliefhebber te zijn. “Mijn interesse in sport is heel breed en ik volg daarom ook veel sporten. Toen René van der Veer met de vraag kwam of ik een Facebook-pagina wilde beheren, heb ik gezegd dat ik daar wel mee wilde beginnen.”

Dat deze vraag aan Mark werd gesteld, is grotendeels het gevolg van een opmerking van Ronald. “Ik zat bij een bijeenkomst voor de scheidsrechterscommissie en toen kwam het woord communicatie ter spra-ke. Ik gaf aan dat ik het eigenlijk onbe-grijpelijk vond, dat een grote vereniging als VV Brielle geen gebruik maakte van Facebook als communicatiemiddel. Het is toch een medium waar je veel mensen mee kunt bereiken. Vervolgens is de vraag gesteld aan René of VV Brielle al een Fa-cebook-pagina had of hier mee bezig was. Eén of twee weken later was er een Face-book-pagina aangemaakt en was Mark be-reid gevonden om deze te beheren. Toen ik vervolgens het bericht op deze pagina las dat er een medebeheerder werd ge-zocht, heb ik aangegeven dit wel te willen worden.”

31 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

S O C I A L M E D I A

30 V V B R I E L L E

Volgen

Twee seizoenen zijn de wedstrijden van het eerste nu al te volgen op Twitter. “Vooral voor de mensen die geïnteres-seerd zijn in het eerste is het handig om de Twitter account voor VV Brielle 1 te vol-gen. Hierop geef ik een wedstrijdverslag van de wedstrijden van het eerste. In ieder geval wanneer er gescoord wordt en door wie is hierop te volgen. Doordeweeks plaats ik ook nieuws over het eerste, dat ik bijvoorbeeld uit de krant haal. Als je actief het eerste wilt volgen is het handig, omdat je de nieuwtjes snel weet. Voor-namelijk voor de mensen die niet live de wedstrijden kunnen kijken biedt Twitter een uitkomst. Ook aankomend seizoen kan men dit weer verwachten,” zegt Niek.

De Facebook-pagina van VV Brielle probeert naast het nieuws over het eerste elftal ook zoveel mogelijk te berichten over andere teams en zaken binnen de vereniging. “Je merkt dat toch veel men-sen interesse hebben in VV Brielle, zo-wel binnen de club als van buitenaf. Het is voor de mensen daarom handig om VV Brielle op Facebook te volgen, zodat zij toch weten wat er allemaal speelt,” geeft Mark aan.

Over het eerste seizoen van de Face-book-pagina zijn de twee beheerders te-vreden. Wel zijn zij het erover eens dat de jeugd en andere teams dan het eerste meer aandacht moet worden geschonken. “Wij willen de Facebook-pagina volgend sei-zoen breder trekken. De berichten meer verdelen over alle teams. Meer nieuws en dingen over andere teams dan het eerste en tweede op de pagina plaatsen,” geeft

Mark het doel voor de Facebook-pagi-na aan. “Hiervoor zijn wij wel afhanke-lijk van wat wij aangeleverd krijgen. Wij kunnen niet overal zelf achteraan moeten gaan en zullen ook info vanuit de teams zelf moeten krijgen. Via de leiders of ou-ders van jeugdelftallen bijvoorbeeld zien wij graag leuke foto’s plus bijhorende informatie tegemoet. Hier kunnen wij vervolgens een leuk bericht van maken,” voegt Ronald hier aan toe. Alle drie zijn zij van mening dat zijzelf en de vereniging in een groeiproces zit-ten wat betreft de inzet van social media als communicatiemiddel. “Twitter en Facebook moeten elkaar ook aanvullen. Je hebt toch te maken met verschillende doelgroepen. De één volgt het nieuws liever op Twitter en de wat oudere leden kijken waarschijnlijk liever op de website. Het is daarom ook belangrijk dat er onder elk nieuwsbericht de adressen van de web-site, Twitter en Facebook staan vermeld,” merkt Niek op.

“De volgers zullen er waarschijnlijk niet veel van merken, maar wij hopen toch dat het allemaal wat soepeler gaat verlo-pen voor ons. Dan hebben we het vooral over de communicatie tussen het bestuur en ons en het aanleveren van informa-tie,” zegt Mark. Inmiddels is hier met de PR-afdeling over gesproken en liggen de plannen klaar, die het mogelijk moeten maken Twitter en Facebook nog effectie-ver in te zetten als communicatiemiddel. Het nieuwe seizoen zal moeten uitwijzen hoe dit uit gaat pakken. Niek, Mark en Ronald hebben er in ieder geval zin in om u ook dit seizoen weer op de hoogte te houden van al het nieuws rond VV Brielle en het eerste elftal.

Volg VV Brielle op Twitter en Facebook als u niets wilt missen!

www.facebook.com/voetbalverenigingBrielle, VV Brielle algemeen:@vv_brielle, VV Brielle 1:@vvbrielle

Mark Meijboom, Niek Blom en

Ronald Aalders

Page 17: VV Brielle 2014 - 2015

AUDIOVISUAL

RENT

DISTRIBUTION

CASES

LIGHTING

Audio, Video, Licht & ICT integratie, van ontwerp tot realisatie

De AV groothandel met technische en creatieve kennis voor de professional

Specialist op het gebied van maatwerk flightcases & foam inlays

Import van industriële outdoor led verlichting

Geluid, Licht, Video & Podium verhuur voor uw evenement of congres

Advies?Bel +31 (0)181 850 861

[email protected] 4 b3234 LC Tinte

• Tuinontwerp en advies• Tuinaanleg en renovatie• Periodiek tuinonderhoud• Aanleg & onderhoud van sportterreinen• Alle vormen van tuinwerkzaamheden• Sierbestrating en grondwerk• Tuinverlichting en decoraties

Wat kunnen wijvoor u betekenen?

Kloosterweg 17a, 3232 LB BrielleT 0181 412345, E [email protected]

www.fransvandenbos.nl

conspiro.nl

Uw totaalleverancier voor de professionele schoonmaak

Met onze professionele

schoonmaakmiddelen

Dalweg 20

3233 KK Oostvoorne

Industrieterrein “de Pinnepot”

T: 0181-478170 F: 0181-478010

E: [email protected] I: www.hozebv.nl

www.dukkertrostomaten.nl

Ruigendijk 11, 3234 LC TinteTelefoonnummer 06-40287714

Voor de lekkerste snoeptomaten, nu te koop in onze automaat!Christiaan Huygensweg 1

3225 LD HellevoetsluisTel: 0181 - 33 11 10Fax: 0181 - 33 11 15

• Fustbier o.a. Hertog Jan, Jupiler en Dommelsch• Wijnen• Frisdrank en Sportdrank• Frites en Snacks• Salades, kaas en vleeswaren• IJs• Snoep• Sauzen en Vetten• Koffi e en toebehoren• Disposables

Uw totaalleverancier voor:

Page 18: VV Brielle 2014 - 2015

34 V V B R I E L L E

D A A N V A N D E R E N T

Meer dan tien jaar leidde Daan van der Ent SC Voorne en vanaf de eerste fusie-besprekingen met Wit-Rood-Wit was Van der Ent de aangewezen man om ook het voorzitterschap van VV Brielle op zich te nemen.

Breedtesport

Nu VV Brielle zijn draai aardig lijkt te hebben gevonden, is de tijd rijp om het accent te leggen op de structuur en de vereniging als geheel. ,,Het eerste elftal is in drie seizoenen van de derde naar de eerste klasse doorgegroeid,’’ beseft Van der Ent. ,,Dat is dus in een behoorlijk tempo gegaan. Het strookt helemaal met de ambities van de vereniging. Met een complex als het onze en met de achter-ban die we hebben, is hoofdklasse een al-leszins reëel doel om na te streven. Maar we moeten wel rustig naar dat niveau

toegroeien. Het is voor niemand bin-nen de vereniging een probleem als we nu voorlopig even wat jaren pas op de plaats maken. Proberen om een stabiele eersteklasser te worden. De club qua or-ganisatie ook mee laten groeien met de spurt die in prestatief is gemaakt. Als je 1050 leden hebt, is de selectie maar een heel klein deel van waar de vereniging voor staat. Natuurlijk is het eerste elftal een uithangbord dat aandacht trekt. Het visitekaartje. Maar om je te verzekeren van aanvoer naar de selectie dien je ook de zaken rond de overige geledingen binnen de club voor elkaar te hebben. We stikken van de talenten, allemaal op-geleid binnen de club. Veel van die ta-lenten hebben elkaar al gevonden in het tweede elftal. De stap van de B- naar de A-selectie is niet zo groot. En nu we dit seizoen extra aandacht gaan geven aan

Brielle - Hij is er dagelijks mee bezig. En dat al vanaf het moment dat WRW en SC Voorne in 2011 fu-

seerden en VV Brielle het prestigieuze Geuzenpark betrok. Daan van der Ent bestuurt zijn vereniging

in het constante bewustzijn dat in woorden en daden de ambities uitgestraald moeten worden waar

de club voor staat. Met de selectie-elftallen presteren op een zo hoog mogelijk niveau. Aandacht voor

de breedtesport binnen de vereniging. Werken met een heldere structuur. Oog hebben voor alle gele-

dingen binnen de vereniging. ,,Bij VV Brielle moet ieder lid het gevoel hebben dat hij of zij gezien en

gewaardeerd wordt,’’ verduidelijkt Van der Ent. ,,En ieder lid moet ook weten bij wie hij of zij terecht

kan met wensen, vragen of problemen. Om dat voor elkaar te krijgen is niet altijd even gemakkelijk en

om de vereniging te laten draaien zoals het bestuur dat graag ziet vraagt ook tijd. VV Brielle gaat nog

maar het vierde jaar van haar bestaan in, maar het gaat op zoveel verschillende gebieden zo snel, dat

de ontwikkelingen maar nauwelijks zijn bij te houden.’’

35 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 534 V V B R I E L L E

V I S I E

de breedtesport, verwacht ik dat de stap steeds kleiner wordt.’’

Commissie

Met het vormen van een speciale com-missie breedtesport, onder leiding van Hans Walgien, Pieter van Dijk, Edwin Wingelaar en Manuela Frerichs zitting hebben genomen, hoopt VV Brielle de structuren in de loop van dit seizoen zo helder te krijgen dat iedereen exact weet wie zich binnen de club bezighoudt met welke zaken. En wie de aanspreekpun-ten zijn. ,,Het concept is al geschreven,’’ zegt Daan van der Ent. ,,Het wordt nu zaak om de boel binnen de vereniging zodanig uit te dragen dat de leden zich erin kunnen vinden en zich nog meer bij de club betrokken gaan voelen.’’Binding hebben met de club is sowieso van belang want nu de gemeente Brielle

de subsidiekraan naar haar verenigin-gen steeds verder dicht gaat draaien, lijkt het onvermijdelijk dat er in de komende periode meer van de leden wordt gevraagd. ,,Het is vrijwel onmo-gelijk om aan een contributieverhoging te ontkomen, als we de voorzieningen binnen de club op hetzelfde niveau wil-len houden,’’ waarschuwt Daan van der Ent. ,,Maar we gaan er echt alles aan doen om verhogingen binnen de perken te houden.’’ Als zelfstandig ondernemer heeft Van der Ent het druk genoeg, maar hij is ook clubman en liefhebber genoeg om de uitdaging van het leiden van een club als VV Brielle, die 1050 leden telt, niet uit de weg te gaan. ,,Aanvankelijk ging ik erin met het plan om het fusieproces tus-sen WRW en SC Voorne te begeleiden,’’ zegt Van der Ent. ,,Die samensmelting voltrok zich eigenlijk verrassend snel en soepel. Maar gaandeweg dienen zich binnen een vereniging telkens weer nieuwe aandachtspunten en uitdagingen aan. Natuurlijk denk ik er wel eens over om het stokje over te dragen aan een jonger iemand. Ik ga dit seizoen alweer mijn vijftiende jaar als voorzitter in. Zo-als de zaken er nu voor staan maak ik mijn termijn gewoon af. Maar over twee jaar bekijken we toch serieus of er niet iemand anders binnen de vereniging is, die de hamer wil gaan hanteren.’’

P R E S E S M E T O O G V O O R D E H E L E V E R E N I G I N G

“ H E T E E R S T E E L F T A L I S I N D R I E S E I Z O E N E N V A N D E D E R D E N A A R D E E E R S T E K L A S S E D O O R G E G R O E I D .D A T I S D U S I N E E N B E H O O R L I J K T E M P O G E G A A N . H E T S T R O O K T H E L E M A A L M E T D E A M B I T I E S V A N D E V E R E N I G I N G .

Page 19: VV Brielle 2014 - 2015

W I E W I L E R N U N I E T B I J D E V R I E N D E N V A N V V B R I E L L E H O R E N !

Eerst maar eens voorstellen wie het uit drie personen bestaande bestuur na verkiezing van de ledenvergadering vormt van de Vrienden van VV Brielle. Als voorzitter treedt op Bert de Jong, een voor velen geen onbekende binnen de vereniging. Bert was vele jaren wedstrijd-secretaris van SC Voorne en ondersteunt tegenwoordig het bestuur van VV Brielle bij thuiswedstrijden van het eerste elftal als gastheer voor de scheidsrechter en het bestuur van de tegenpartij. Niet vergeten mag worden dat Bert in zijn goede jaren ook nog heeft gefunctioneerd als grensrechter bij het eerste elftal van SC Voorne! Secretaris is Marjan Schoors en penning-meester Lies Omlo, een onafscheidelijk duo die men op dinsdagavond ook samen aantreft achter de bar in de kantine. Als men de insiders mag geloven moet dit nog jarenlang zo blijven ……. Immers gezel-ligheid kent geen tijd bij Marjan en Lies.De beide dames kennen elkaar al langer vanuit de ouderraad van de basisschool St. Leonardus. Marjan heeft twee jaar bij SC Voorne in de commissiekamer als gast-vouw werkzaamheden verricht en aanslui-tend na de fusie dit werk ook 2 jaar gedaan bij VV Brielle. Daarnaast bleek de bar in de kantine van VV Brielle voor Marjan een nieuwe uitdaging. Één telefoontje naar Lies en de zaak was gauw beklonken voor de barbezetting op dinsdagavond door beide dames. “Natuurlijk het virus voetbal moet in je bloed zitten, maar an-ders komt het vanzelf als zoons lid worden van een voetbalclub”.

Het enthousiasme bij de dames om nog voor eind 2014 het aantal van 100 leden te bereiken is groot. “Het is een kwestie van simpel een formulier in vullen die aan de bar verkrijgbaar is of te downloaden op de website van de vereniging”, geven Marjan en Lies aan. “De kosten bedragen slechts 50 euro en daarmee heb je op basis van vertoon van je vriendenkaart gratis toe-gang tot alle thuiswedstrijden van de com-petitie. En misschien een extra stimulans, er ligt nog een bescheiden prijsje klaar op de plank voor het 100e lid…… name-lijk een toegangskaart voor een Europese thuiswedstrijd van Feyenoord”.Toch ook maar een vraag stellen; Wat ge-beurt er nu met het geld van de Vrienden van VV Brielle of anders hoe wordt het besteed binnen VV Brielle?

Het eerste jaar liep wat stroef met het aantrekken van leden voor de Vrienden van VV Brielle. Immers

het samengaan van vergelijkbare organen van WRW en SC Voorne kostte toch nog de nodige energie.

Maar net als bij de fusie tussen beide verenigingen is ook dit op zijn pootjes terecht gekomen. Na drie

jaar staat de teller op 85 leden en met name de laatste twee jaar zijn er maar liefst 50 nieuwe leden

ingeschreven. Dat dit niet zonder slag of stoot ging mag duidelijk zijn.

Dat er criteria moeten zijn is een vanzelf-sprekende zaak. Een onderbouwd voorstel kan altijd door de leden gedropt worden bij het hoofdbestuur van VV Brielle, waar-bij het ten goede moet komen aan de ver-eniging of onderdelen daarvan. Via het be-stuur wordt dit voorstel ingediend bij het bestuur van de Vrienden VV Brielle en – bij een positief advies – wordt besloten via een ledenvergadering het al of niet te ho-noreren. Een goed voorbeeld is het speel-toestel geplaatst aan de kopse kant van het clubgebouw. Dat het nog een verfje moet hebben is duidelijk. Maar wat te denken aan het opleuken van het voorplein... de dames hebben daar wel ideeën over.Daarom blijf niet langs de kant staan, maar meldt u aan als lid van de Vrienden van VV Brielle!

37 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

V R I E N D E N VA N V V B R I E L L E

Brielle: Thoelaverweg 1

Page 20: VV Brielle 2014 - 2015

K A M P I O E N E N L I J S T !

D E V O L G E N D E T E A M S Z I J N D E A F G E L O P E N S E I Z O E N K A M P I O E N G E W O R D E N :

39 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 538 V V B R I E L L E

K A M P I O E N E N

F 5 K A M P I O E N !

V V B R I E L L E 5 K A M P I O E N !

• V V B R I E L L E 1• V V B R I E L L E 5• V V B R I E L L E 6• V V B R I E L L E 9• V V B R I E L L E 1 0• B 1• E 1• F 5• Z A A L 2

G E F E L I C I T E E R D A L L E M A A L M E T

D I T G E W E L D I G E S U C C E S !

B1 KAMPIOEN!

E 1 K A M P I O E N !

ZAAL 2 KAMPIOEN!

V V B R I E L L E 1 K A M P I O E N !

V V B R I E L L E 1 0 K A M P I O E N !

V V B R I E L L E 6

Page 21: VV Brielle 2014 - 2015

B R I E L S E V R O U W E N G A A N V O O R M É É R ! ! !

Uiteindelijk werd de competitie afgeslo-ten met een vierde plaats omdat er na de winterstop weer veel personele pro-blemen waren door blessures. Verrassend was het dat de meiden erin slaagden om zelfs een periode binnen te slepen zodat er wederom gespeeld kon worden voor promotie. In twee spannende wedstrij-den werd er nipt verloren van Spor-ting”70 uit Utrecht, een club die er uit-eindelijk in slaagde om te promoveren naar de eerste klasse. Voor dit seizoen ligt er de uitdaging om wederom om de bovenste plaatsen mee te doen en om er weer een periode uit te slepen. Met de komst van de ervaren Kirsten van de Berg (RVVH) en de jeug-dige Priscilla Meijboom (PSV Portugaal) hoopt trainer Arjan Witte dat er in bal-bezit wat meer lijn in het spel komt en dat er ook wat meer keuzemogelijkhe-den zijn. Dit zal nodig zijn omdat het erop lijkt dat in het komende seizoen het kwaliteitsverschil in de tweede klasse minimaal zal zijn. Veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd en het ziet er naar uit dat het een spannend seizoen gaat worden.

Voor het eerst in jaren ziet het er naar uit dat er niet al te veel personele proble-men zullen zijn om de wedstrijden af te werken. De selectie bestaat uit 19 speel-sters wat positief is voor de trainingen en ook voor de onderlinge concurrentie. Het was ook de wens van de meiden zelf om wat meer mogelijkheden te hebben en om te bouwen aan meer vastigheid binnen de lijnen.

In de schaduw van de brielse

mannenselectie zijn de vrou-

wen ook aan een opmerkelij-

ke serie bezig. Na promotie via

de nacompetitie van de derde

naar de tweede klasse slaag-

de het elftal er vorig seizoen in

om hier direct bovenin mee te

draaien. Een prestatie van for-

maat gezien het feit dat mede-

promovendi Botlek, Zwaluwen

en Vredenburgh direct weer de-

gradeerden.

Vertrokken dit seizoen: Dagmar Goudappel, Eva Hoogland (beiden ge-stopt) en Celine Schot (STEDECO).Nieuw dit seizoen: Kirsten van de Berg(RVVH), Priscilla Meijboom(PSV Portugaal), Romy ter Steege(Zuidland), Patrouska van der Zwan(OVV), Sarah-ley en Rosalie Neves(Hellevoetsluis).

41 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

D A M ES

De complete leveranciervoor filtratie!Seggelant-Zuid 6d3237 ME VierpoldersT +31 (0)181 320888F +31 (0)181 [email protected]

Interfilter wenstVV Brielle veel succes!

www.interfilter.nl

Nationaal & internationaaltransport & expeditieExceptioneel transport

The strongestchain in (trans)port!

www.hurkenstransport.nl

Hurkens Transport & ExpeditieWouddijk 83238 LG ZwartewaalT 0181 - 66 45 [email protected]

Maar liefst 138m² woonoppervlakte, gelegen in kleinschalig nieuwbouwproject in Vlaardingen-Westwijk, nabij recreatiegebied

de “Krabbeplas” en “Broekpolder”

2 parkeerplaatsen én garage aanwezig. Gelegen op eigen grond.

Prijzen vanaf € 299.000,- v.o.n. , casco of volledig afgewerkt!

Riante 2-onder-1 kapwoningen

www.wonenopdeeilanden.nl

Meer informatie?Makelaardij Thuis

010-4743771

Page 22: VV Brielle 2014 - 2015

Feestenaan deBrielse Maas!

Rochus Meeuwiszoonweg 10 •3231CM BrielleT 0181 412080 •www.strandcafedemeiden.nl

Spectaculaireprijzen voorfeest & partij!Uitgebreidebuffet & bbqmogelijkheden!

The place to be...voor al uwbedrijfsfeestenen partijen!

N I E U W E K L E D I N G - F A B R I K A N T V V B R I E L L E

In Nederland kent u het merk als sponsor van bijvoorbeeld AZ Alkmaar, FC Den Bosch, FC Dordrecht en Vi-tesse waarmee zij drie teams in de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie hebben lopen. Internatio-naal hebben onder andere Napoli, La-zio Roma, Aston Villa, Leeds United, Christal Palace, SC Braga, FC Bohemian, AS Mon-aco en FC Lorient de samenwerking gezocht.

Venneker Sporting – Macron Store Hel-levoetsluis is de ver-tegenwoordiger in Zuid-Holland. Met alles onder 1 dak; het gehele productiepro-ces hebben zij in eigen hand, waaronder een kledingdrukkerij, kun-nen zij van begin tot eind alles regelen en nemen op die manier een hoop werk uit han-den van de vereniging.

Richard Venneker: “Sinds dit seizoen mo-gen we ook VV Brielle tot de Macron Familie verwelkomen en daar zijn we bijzonder trots

op. Naast een nieuw trainingspak en shirt zal er ook een uitgebreide mer-chandising lijn komen die vanaf dit seizoen ook verkrijgbaar zal zijn via de club. Macron heeft de slogan WORK HARD – PLAY HARDER en VV Brielle kennen wij als een club met

Macron is een Italiaans bedrijf met de hoofdbasis in Crespellano. Macron is een Europeese marktleider

in het produceren van Active Sportswear. Met de focus op teamwear, dus het leveren van kleding en

accessoires voor zowel professionele- als amateur-elftallen in de meest voorkomende sporten zoals

voetbal, basketball, volleyball, tennis, baseball.

ambitie waarbij de kwaliteit als vereni-ging voorop staat dus wat dat betreft een perfecte combinatie.” VV Brielle en Macron Store Hellevoetsluis spre-ken dan ook het vertrouwen uit in een langdurige relatie met vele sportieve hoogtepunten in het verschiet.

43 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

S P O R TSW E A R

Wij verzorgen de heerlijkste lunches voorbedrijf en particulier. U kunt bij ons ookterecht voor al uw evenementen en partijen.Van luxe hapjes tot een volledig verzorgdevent met eten, bediening en aankleding!

www.exclusieve-catering.nl

Telefoon 06 22 573 9960181 415 212

E-mail [email protected] www.exclusieve-catering.nl

Kijk voor meer informatie op MEMBER OF THE VENNEKER SPORTING GROUP

WORK HARD,PLAY HARDER

Page 23: VV Brielle 2014 - 2015

A A N D E P O O R T

Wil Spoor is vanaf de oprichting van VV Brielle bij de club betrokken. Wil is alleen-staand en telt nog net geen 60 lentes. Zij is moeder van twee dochters en één zoon en is een trotse oma. Wil heeft één klein-zoon en drie kleindochters. Leen Meuldijk is eveneens alleenstaand, 62 jaar en vader van drie zoons. Ook Leen is al snel na de fusie bij VV Brielle betrokken geraakt. Wil is ooit via haar kinderen bij WRW te-rechtgekomen. Zij heeft zelf ook nog bij de dames gevoetbald. Wil verrichtte bij deze club allerlei hand- en spandiensten, waaronder de snoepverkoop. De roots van Leen liggen ook bij WRW. Ooit maakte hij deel uit van de selectie. Na een meningsverschil is hij met voetbal-len gestopt, maar bleef wel de thuiswed-strijden bezoeken. Via zijn broer Nico en Jan Wegereef is Leen bij VV Brielle be-

trokken geraakt. Dit is voor de vereniging een zegen, want Leen is als ex-timmerman van alle markten thuis. Hij verricht al-lerlei klusjes en reparaties en is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het onderhoud van het Geuzenpark. Hij heeft het vanaf de eerste dag uitermate naar zijn

zin bij VV Brielle. Naast deze activiteiten verzorgt Leen ook de materialen van het eerste team bij uit- en thuiswedstrijden. Hij heeft een goed contact met de spelers.Wil is naast het kassawerk actief als barme-dewerkster. Zij vindt het leuk dat de kinde-ren die vroeger snoep bij haar kochten nu een pilsje bij haar bestellen. Zij assisteert ook de schoonmaakploeg, als het uitkomt. Zij bezoekt uitsluitend de thuiswedstrijden van het eerste team. Zij vindt het leuk om te zien hoe men bij VV Brielle met elkaar om-gaat. Soms denkt zij wel eens met weemoed terug aan de tijd bij WRW, maar is wel van mening dat de integratie goed geslaagd is. Als voorbeeld noemt zij Kees Gelderland die als enige tegenstemmer toch actief is binnen de fusieclub en bij de thuiswedstrijden altijd aanwezig is. Je ziet hem iedere keer gezellig met alle vaste supporters kletsen. Ook Leen vindt de integratie geslaagd. Hij vindt het leuk om allerlei oude bekenden tegen te ko-men.

Bezoekers van het Geuzenpark komen hen als eerste tegen. Bij de poort ontvangen Wil Spoor en Leen

Meuldijk de betalende en niet-betalende toeschouwers. Als de bezoekers zeggen dat zij het Geuzenpark

een prachtig complex vinden, glimmen Wil en Leen van trots.

De zaterdag van Leen en Wil begint rond 13.00 uur met het klaarleggen van toe-gangskaarten en programmaboekjes. Tussen de bedrijven door maken zij wel eens een praatje met de diverse gasten. Rond het rustsignaal ruimen zij alles op en nemen eerst een biertje. Daarna maken zij zich op om de tweede helft te bekijken. In hun vrije tijd willen ze nog wel eens op stap gaan. Leen komt graag in de Roef en Wil komt graag in de Melkmeid.Beiden zijn positief over VV Brielle. Zij roe-men de sfeer en de gezelligheid. Wil en Leen zijn vooral trots op het complex. Ook zijn zij erg verguld met het succes van Brielle 1 en de overige teams die een goed resultaat hebben behaald. Voor Wil en Leen hoeft er niet veel te veranderen. Beiden uiten wel de wens dat alle leden en bezoekers zorgvuldig met het complex omgaan. Daarnaast hopen beide poortwachters in goede gezondheid nog lang bij VV Brielle betrokken te blijven. Daar hoort wel een biertje bij.

45 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

O N Z I C H T B A R E V R I J W I L L I G E R S

Dggf%�]f�_jgf\n]jr]lZ]\jab^�?]Zj&�NYj]cYeh

=^�Kbd�+�&�,+,-�D<�Mbgm^

ppp'`^[koZk^dZfi'ge�u�bg_h9`^[koZk^dZfi'ge

Page 24: VV Brielle 2014 - 2015

Nog steeds is het zijn grote passie, waar hij naast zijn gezin en werk zoveel mogelijk mee bezig is. Geheel en gedeeltelijk afgeronde studies zijn de basis van zijn functie bij de Gemeente Spijkenisse als ambtenaar bij de afdeling Administratieve Organisatie/Interne Controle. Met een drietal collega’s controleert hij de rechtmatigheid van de gemeentelijke uitgaven en zorgt hij voor efficiëntere pro-cessen. Een verantwoordelijke baan waar hij naast zijn gezin zijn mannetje staat, net als bij het voetbal.Terugkomend op zijn voetbalcarrière is het opmerkelijk dat de Briellenaar als B–speler zijn debuut maakte bij de selectie senioren in het 2e elftal van SC Voorne. Dit betekende in wezen de opstap naar het 1e elftal van de Brielse vereniging. In die periode speelde hij met onder meer Mike Mol, Dennis van Meel, Bernard Hulst en vele andere bekende Brielle-naren. “Niet vergeten mag worden dat tijdens mijn periode als jeugdspeler Peter Tuk als lei-der en trainer een zeer belangrijke rol heeft gespeeld, aldus Percy. Bij de senioren selectie waren Sjaak Arkenbout en Leen van Santen een stel kanjers, die in een moeilijke periode na ontslag van een niet bij name te noemen selectietrainer, de zorg op zich namen voor de

training en begeleiding. Het grootste succes in mijn jeugd was het kampioenschap in de regionale D-jeugd en vervolgens de promotie naar de interregionale D-competitie!” Niet alleen op het veld maar ook in de sporthal Dukdalf heeft Percy zich als zaalvoetballer zeer verdienstelijk gemaakt. Buiten het 1e team speelde hij op latere leeftijd ook nog in vriendenteams en sloot hij het voetbal af bij de veteranen.Op de vraag hoe Percy terugkijkt op 3 jaar VV Brielle bij de jeugd, heeft hij een duidelijk antwoord; “Na 3 jaar mag worden verwacht, dat er een fundament is gelegd voor de toekomst. We zijn er nog lang niet. Duidelijkheid op basis van een goede communicatie binnen de or-ganisatie en een oplossingsgericht denkpa-troon zijn hierbij een eerste vereiste. Als men de eigen jeugd van VV Brielle wil opleiden voor de selectie senioren en daarmee dan hogerop wil, zullen er nu stappen moeten worden gemaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan individuele trainingen van getalenteerde jeugdspelers. Met de uitvoering van een goed jeugdplan, gesteund door het bestuur van VV Brielle, kan dit gerealiseerd worden. Immers VV Brielle heeft een schitterende accommo-

De bovenstaande uitspraak is van Percy van Handenhove, begeleider en trainer in het afgelopen seizoen

van VV Brielle E1. Een taak die hij samen uitvoerde met Richard Visser naast Remon van Stijn als hoofd-

trainer. Dat de van oorsprong geboren Rotterdammer – maar zich een echte Briellenaar voelende – recht

van spreken heeft, is gebaseerd op zijn inzet bij de jeugd van VV Brielle in de afgelopen drie jaar. Natuur-

lijk door zijn zoon Nigel voelt hij zich nauw betrokken bij het voetbal, maar dat is het niet alleen. Percy

zelf was al vanaf zijn jeugd gegrepen door het spelletje. School stond op het tweede plan en eigenlijk

draaide alles om voetbal.

datie ten opzichte van andere verenigingen in de regio en daarmee een grote aantrekkings-kracht. Dat er meer teams zijn dan jeugd-selectie teams mag duidelijk zijn en daarom verdienen die teams ook alle aandacht van trainers en coördinatoren binnen een jeugd-beleid”. VV Brielle heeft in Percy van Handenhove een talentvolle trainer en begeleider uit eigen gelederen met het hart op de juiste plek.

47 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

VA N S P E L E R N A A R T R A I N E R

I N T E RV I E W P E R C Y VA N H A N D E N H OV E

E E N V E R E N I G I N G M E T A M B I T I E Z O A L S V V B R I E L L E M O E T I N V E S T E R E N I N Z I J N E I G E N J E U G D

PhalaenovaHoonaardweg 8 - 3231 LD Brielle

T +31 (0)6 [email protected]

www.phalaenova.nl

3DUWLFXOLHUH�YHUNRRS�LHGHUH�YULMGDJ�PLGGDJ�YDQ�������WRW�������XXU

Kolk 183232 EG BrielleT [email protected]

Heeft u een(ver)bouwklus?

MET ELKAAR

� � � � � � � � � � � ���������NSKT%RJYFRTWKTXJXHMNQIJWX�SQ

Page 25: VV Brielle 2014 - 2015

48 V V B R I E L L E

I N D E S P O T L I G H T S M O E D E R M A R J O N E N D O C H T E R C AT O E P P I N G A

“Afgelopen seizoen heb ik echt vrienden gemaakt in de C1. We gaan ook buiten de voetbal veel met elkaar om. Vanaf dag 1 ben ik volledig door de jongens geaccep-teerd, ze hebben nog nooit onderscheid gemaakt omdat ik een meisje ben. Vaak gaan we ook op zaterdag de hele dag naar VV Brielle om naar andere teams te kij-ken. Ik heb ook meerdere keren ingevallen bij de dames. Dit was ook heel gezellig, vooral in de kleedkamer! Maar met de jon-gens gaat het er bij de trainingen en in de wedstrijden iets fanatieker aan toe, dit past toch mee bij mij.”

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Marjon is in de afgelopen 10 jaar, zo’n 5 keer leider van het team van Cato geweest. “Ik regel graag van alles voor het team. Dit is ieder jaar weer anders omdat je met an-dere kinderen, ouders en trainers te maken hebt. Ieder seizoen ga ik er weer onbevangen aan starten maar het ene jaar gaat alles soe-peler dan het andere jaar. Ik ben van mening dat, als je je als vrijwilliger aanmeldt, je niet moet zeuren over de vele uren die erin gaan

zitten, maar dat je het moet afmaken. Het is zeker niet vrijblijvend!”

Jeugdbeleid

Zowel Cato als Marjon vinden de sfeer bij VV Brielle heel erg goed. “Het com-plex is schitterend en het is geweldig om te zien hoeveel vrijwilligers hard meewerken aan de vereniging. De vro-lijkheid spat er vanaf, maar ten aanzien van het beleid knap ik soms af. Ik vind dat het jeugdbeleid veel strakker moet worden nagekomen en dat trainers aan-gesproken moeten worden als ze zich er niet aanhouden. Ik denk dat dit an-ders leden gaat kosten, want afspraken worden niet nagekomen. Op dit gebied moet er binnen de club nog wel het e.e.a. veranderen, “ aldus Marjon.

Cato kijkt nu alweer uit naar de start van het nieuwe seizoen. Ook na schooltijd spreken de teamleden veel met elkaar af om te voetballen. “Zo blijven we goed fit en het is ook nog altijd heel gezellig om elkaar naast het voetballen te zien!”

Op haar vierde verjaardag kreeg ze een voetbal met voetbaltenue. Voor Cato is er maar één sport;

voetbal. Vanaf dat ze anderhalf is, woont Cato met haar ouders, broer Morris en zus Annebel in Brielle.

“We zijn een sportieve familie, “zegt Marjon. “Iedere zaterdag zijn we op pad met de voetbal- en vol-

leybalwedstrijden van de kinderen”. Cato speelt ook komend jaar in de C1.

O U D E R & K I N D

“ W E Z I J N E E N S P O R T I E V E FA M I L I E ”

49 P R E S E N TAT I E G I D S 2 0 1 4 - 1 5

V O E T B A L D O O R D E O G E N O U D E R E N K I N D

Page 26: VV Brielle 2014 - 2015

�ŽĞŬ�ũĞ�ǁĞƌŬ�ŽĨ�ƉĞƌƐŽŶĞĞů͍͍��ŽĞŬ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌĚĞƌ͕ �D͘�͘�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ͊͊

DETACHEREN - UITZENDEN - WERVING & SELECTIE - INTERIM & ZZP

www.maintenance-assistant.nl

[email protected]

0181-506026

�ŽĞŬ�ũĞ�ǁĞƌŬ�ŽĨ�ƉĞƌƐŽŶĞĞů͍͍��ŽĞŬ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌĚĞƌ͕ �D͘�͘�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ͊͊

DETACHEREN - UITZENDEN - WERVING & SELECTIE - INTERIM & ZZP

www.maintenance-assistant.nl

[email protected]

0181-506026

�ŽĞŬ�ũĞ�ǁĞƌŬ�ŽĨ�ƉĞƌƐŽŶĞĞů͍͍��ŽĞŬ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌĚĞƌ͕ �D͘�͘�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ͊͊

DETACHEREN - UITZENDEN - WERVING & SELECTIE - INTERIM & ZZP

www.maintenance-assistant.nl

[email protected]

0181-506026

Klein Recycling, Meeldijk 6, 3238 LC, Zwartewaal, T 0181-661795, F 0181-664062, E [email protected]

Page 27: VV Brielle 2014 - 2015

Zaterdag 6 september Sliedrecht - VV BrielleZaterdag 13 september VV Brielle - Alexandria ‘66Zaterdag 20 september Klundert - VV BrielleZaterdag 27 september VV Brielle - VVGZZaterdag 4 oktober Heinenoord - VV BrielleZaterdag 11 oktober VV Brielle - RijsoordZaterdag 25 oktober Dinteloord - VV BrielleZaterdag 1 november VV Brielle - Oranje WitZaterdag 8 november Heerjansdam - VV BrielleZaterdag 22 november Pelikaan - VV BrielleZaterdag 29 november VV Brielle - BolnesZaterdag 6 december Nieuw Lekkerland - VV BrielleZaterdag 13 december VV Brielle - Alblasserdam

Zaterdag 24 januari Alexandria ’66 - VV BrielleZaterdag 31 januari VV Brielle - KlundertZaterdag 7 februari VVGZ - VV BrielleZaterdag 21 februari VV Brielle - HeinenoordZaterdag 28 februari Rijsoord - VV BrielleZaterdag 7 maart VV Brielle - DinteloordZaterdag 21 maart Oranje Wit - VV BrielleZaterdag 28 maart VV Brielle - HeerjansdamZaterdag 11 april VV Brielle - PelikaanZaterdag 18 apri Alblasserdam - VV BriellelZaterdag 25 april VV Brielle - SliedrechtZaterdag 2 mei VV Brielle - Nieuw LekkerlandZaterdag 9 mei Bolnes - VV Brielle

Speelschema Eerste Elftal:

2014

2015

BUSINESS CLUB

VV BRIELLE

2011

VV BRIELLE

I N F O R M AT I E : S P O N SO R I N G @ V V B R I E L L E . N L