1987 editie 6

of 30 /30
deephöund elub opgericht 1 Januari 19B3 gevestigd te is- Or»v^»haqe erkend door de Raad van Beheer verschijnt 6 maal per jaar 6 december 1987 INHOUDSOPGAVE Mededelingen bestuursvergadering 25 november 1987 Keurverslag Rotterdam vertaling Over het Temperament van de windhond vertaling Jean Engelen - vervolg/slot Deerhound sprokkels - Kan ik u helpen ? Miss Bell vertaling - Ad Horst Keurverslagen Wanroy 27 september Den Haag Uitslagen tentoonstellingen buitenland Guinefort de heilige hazewindhond- sage foto's Deerhoundwandeling -4 oktober 1987 Clubmatch - Hoendeloo 13 september Argyll of Bellanagare-Arnhem BOB Bij de Jaarwisseling Plaatje deerhoundwandeling Nieuwjaarswens Belangrijke data 1988 Tentoonstellingen Nederland 1988 België Duitsland pagina 2 5 15 4 - 18 18 3 14 17 19 20 21 - 24 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31

Embed Size (px)

description

Verenigingsblad Deerhoundclub

Transcript of 1987 editie 6

 • d e e p h u n d e lub opgericht 1 Januar i 19B3 gevest igd t e i s - Orv^haqe

  erkend door de Raad van Beheer

  verschijnt 6 maal per jaar n 6 december 1987

  INHOUDSOPGAVE

  Mededelingen bestuursvergadering 25 november 1987

  Keurverslag Rotterdam vertaling

  Over het Temperament van de windhond vertaling Jean Engelen - vervolg/slot

  Deerhound sprokkels -Kan ik u helpen ? Miss Bell vertaling - Ad Horst

  Keurverslagen Wanroy 27 september Den Haag

  Uitslagen tentoonstellingen buitenland

  Guinefort de heilige hazewindhond-sage

  foto's Deerhoundwandeling -4 oktober 1987 Clubmatch - Hoendeloo 13 september Argyll of Bellanagare-Arnhem BOB

  Bij de Jaarwisseling

  Plaatje deerhoundwandeling

  Nieuwjaarswens

  Belangrijke data 1988 Tentoonstellingen Nederland 1988

  Belgi Duitsland

  pagina

  2

  5

  15

  4

  -

  18 18

  3

  14

  17

  19 20

  21 - 24

  26 27 27

  28

  29

  29

  30 30 31 31

 • MEDEDELINGEN uit de bestuursvergadering

  van 25 november '87

  te Broekland.

  Aanwezig: allen

  1. NOTULEN, vergade ring van 30 septemb j.1. : accoord

  2. INGEKOMEN STUKKEN: D.O.G. Stichting Dier Geneeskundig onderzoek gezelschapsdieren vraagt financile ondersteu-ning. Zulks wordt aan de individuele leden ove gelaten. RvB stembiljetten voor verkiezing van drietal kandidaten in vacatures Raad van Beheer werden ingevuld. Desgevraagd wordt besloten dat een aspirant-lid geen entreekosten hoeft te betalen indien het lidmaatschap binnen een jaar na beindigin ervan opnieuw wordt aangevraagd.

  3.C0MPUTER-F0KPR0GRAMMA Diverse bestuursleden zullen binnen en buiten de vereniging nagaan welke gegevens over deer-hounds voor opslag/verwerking en gericht op welke informatie-behoeften in aanmerking komen

  4.EVENEMENTEN Ten einde teleurstelling bij het realiseren va evenementen te voorkomen, zowel bij de organi-satie als bij de leden, wordt besloten voortaa het bestuursbesluit ter zake te baseren op een tijdig ingediende begroting en werkprogramma.

  5.ADVERTENTIES Het vigerende beleid blijft voor 1988 ongewij-zigd, naar omvang en kwaliteit.

  2 -

 • 6. KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH Met genoegen wordt van de goedkeuring van de RvB voor deze jubileum-karapioenschapsclubmatch, te houden in 1988, kennisgenomen. De gereserveerde datum is zondag 9 oktober 1988. Een tweetal lokaties worden nog overwogen. Een buitenlandse keurmeester wordt benaderd.

  7. JAARVERGADERING Deze vindt plaats op zondag 27 maart 1988. Agenda en plaats volgen in het clubblad van februari 1988.

  8. RELATIE IERDEE / DC Het eerste verkennend gesprek vond plaats op 8 oktober 1987. In onderling overleg zal een identiek communi-qu in beide verenigingsbladen worden ver-spreid, na vaststelling van het verslag van dit gesprek.

  9. RASGROEP WINDHONDEN Het bestuur voelt niets voor het publiceren van niet erkende titels bij inschrijvingen; het vreest titelinflatie.

  10.UNION NATIONALE pour 1'UTILISATION des LEVRIERS a la CHASSE (ULC). Het bestuur wil geen oordeel uitspreken over . het al dan niet jagen met deerhounds, omdat zulks anno 1987 primair een vrije keuze van elk individu is, gegeven de wettelijke mogelijk-heden in de verschillende landen. Wel wordt informstie ten behoeve van onze leden opgevraagd opdat eenieder voor zichzelf kan besluiten of hij/zij van deze organisatie (waarin ons clublid dhr.Andr Schreuder par-ticipeet) lid wil worden. De DC zelf zal zich niet aanmelden.

  11. DATUM VOLGENDE 1988.

  VERGADERING 21 januari

  Jean Engelen - voorzitter

  - 1 -

 • " &

  BROKKEN, DINER EN

  PUPPYVOER

  UITERST GEZOND EN IEKKEI KWALITATIEF TOP-PRODUK1 A l JARENLANG ERKEND BIJ

  VELE FOKKERS EN KENNELS UITSLUITEND VERKRIJGBAAI

  BIJ DE DIERENSf ECIAAL2AA

  MEER INFORMATIE: ScK,,f Pos'bui 1 2 o ZR

  V e e n w o u d e n o ' be' 0 5 ' IC 3?05

  HOOGWAARDIG KOMPLEET KONDITIEVOER Dr 4omriirllinq von Viandog woidl legrlmolig gctonlrolrtrd doot dr ACV I r Rqiwi|l

  AUGUSTUS 1987 -Lelong. Vertaling: dhr.R.Lammers

  llanagare 1U CAC CACIB BOB mooi haar, leuk hoofd,compleet ge-ovenbelijning, goede lendenen,diepe ijn, mooie rechte voorhand, goede e staart, in gangen wat nauwe knien

  Garden 2U res.CAC,res.CACIB mooi hoofd, compleet gebit,wat hol-rty, diepe borst die wat langer zou mooie rechte voorhand, achterpoten aid, in gangen wat nauw en weeft,

  TENTOONSTELLING ROTTERDAM 30 KEURMEESTER: mevr. M.Audinot

  reuen 0K BUCHANAN of Be Erg mooi type, goed gebouwd bit, goede halslijn, goede b borst zou wat langer mogen voeten, een beetje afwijkend 0.82 cm.

  ARGYLL BRYAN from the Market Erg mooi type, goed gebouwd, Ie rug, uitmuntende lendenpa mogen zijn, wat teveel buik, staan iets naar buiten gedra staart wat vrolijk.

  teven OK BEVIS of Bellanagare 2U Erg mooi type, goed gebouwd, mooi hoofd,compleet gebit, mooie halslijn, mooie bovenbelijning, mooie lendenen, goede diepe maar niet voldoende ontwikkelde borst, wat teveel buik, mooie rechte voorhand, achtervoeten iets naar buiten gedraaid, weeft in gan-gen en gaat nauw. 78,5 cm.

  ARGYLL of Bellanagare 1U res.CAC,res.CACIB Heel mooi type, goed gebouwd, mooi hoofd, compleet gebit, mooie halslijn, goed in het haar, uitmuntende ruglijn, uitmuntende lendenen, brede en diepe borst die in diepte bijna tot de ellebo-gen reikt, slechts een weinig wit aan de poten, achter wat naar buiten gedraaide voeten, weeft in gangen en gaat nauw.

  GIULLARI QUIVERA 3U Heel mooi type, goed gebouwd, nog niet geheel af, maar zal een leuke hond worden, mooi hoofd, compleet gebit, mooie halslijn, ruglijn wat golvend, goede lendenen, diepe borst die nog diepte en breedte ontbeert, goede voor- en achterhand, mooie voeten, gangwerk nog niet geheel vast.

  teven KK JERK JENNIFER of the Funny Hill 1U CAC,CACIB 75 cm. Heel mooi type, goed gebouwd, heel leuk hoofd, compleet gebit, uitmuntende halslijn, bovenbelijning af en toe wat hol, diepe borst, goed afdalend en breed, goede voor- en achterhand,

 • OVER HET TEMPERAMENT VAN DE WINDHOND

  vertaling : Jean Engelen vervolg

  HOE WORDT JE LEIDER -ALPHA HOND- van je eigen meute?

  Wolven en hun afstammelingen, onze huidige honden, zijn duidelijk bepaalde, sociale we-zens en ze beschikken over een instinctieve geneigdheid in een hirarchische gemeenschap te willen leven, d.w.z.: ze wensen lid te zijn van een pikorde. ERG BELANGRIJK is dat je hond of honden, besef-fen dat jij en je familie een hogere plaats in de pikorde innemen dan zij. Laat ik een aantal algemene beginselen geven hoe u, als "alpha"wolf met uw dieren moet om-gaan. Vanaf de vroegste puppytijd moet de pup ge-leerd worden dat mensen hem met de handen betas-ten. De pup wordt geleerd op zijn rug te liggen wanneer iemand hem omrolt en te accepteren dat zijn poten, staart, mond en oren worden betast. Weigert de pup zich op de rug te laten rollen, dan moet u luid en scherp NEE laten horen en de pup bij het nekvel grijpen en hem op de rug leggen. Het is niet de bedoeling dat u hem daarbij pijn doet. Honden herkennen instinctief scherpe, luide geluiden, (net als het snauwen van zijn ouders) als discipline.Honden korri-geren hun pups door ze bij het nekvel te pakken en dan te schudden. Als de nog zeer kleine pups spelenderwijs in uw vingers willen bijten druk dan hun lippen over de tandjes en zeg

  scherp NEE. Hun normale reactie zal zal eerst een janken zijn om daarne nog venijniger in u vingers te gaan bijten. Elke bijtpoging moet meteen worden beantwoord met een scherp NEE of FOEI, luid genoeg om de pup te doen schrikken en de lippen over de tandjes heen te drukken.

  - 5 -

 • Na 2 of 3 van zulke ervaringen achter elkaar zal de pup beledigd wegsluipen, maar zal een paar minuten later weer bij u terugkomen om geknuffeld te worden.

  Beloon nooit het kauwen of bijten op uw hand of vingers met aaien, lachen of spelen met de pup. Moedig het niet aan. Als u met de pup een voor hem spannend spelletje wil spelen, ge-bruik dan een bijtspeeltje, oude lap o.i.d.

  Een oudere hond begrijpt een luide correctie, een greep in het nekvel of op zijn rug te wor-den gedraaid veel beter dan opgesloten te wor-den of geslagen te worden.. De idee hierachter is dat u zich gedraagt als de alpha-wolf. Als u uw eigen honden goed observeert zult u bemerken dat dat het dominante dier met zijn stem en door te dreigen en niet door middel door in te grijpen, de orde handhaaft. Als u ooit in een werkelijk conflict met uw hond komt, probeer hem dan te muilkorven zodat hij zijn tanden niet kan gebruken en tracht hem op zijn rug te krijgen met zijn poten in de lucht. Veel lawaai maken is zeer effectief in tegenstelling tot het slaan,hetgeen de hond in een panieksituatie kan brengen. Onthoud dat, net als bij mensen, het leren stopt als hysteri rie begint. Daarom zal een wreed behandelde hond nooit een gedisciplineerde hond worden.

  Laat ik als voorbeeld een situatie schetsen waarin deze discipline, die ik op het oog heb, nuttig is voor de jonge "teenage"reu, n.1. in het stadium waarin hij bij het wandelen naar andere honden wil grauwen, uitvallen doen en bekvechten. Aan de reacties van de eigenaren kun je zien hoeveel zelfvertrouwen zij hebben.. De meest algemene reactie bestaat uit het kort houden van de lijn, met de hand over de mond. Hierdoor kan voor dit ogenblik een gevecht worden voorkomen, maar de jonge hond leert

  6 -

 • hierdoor niet dat dit een onaanvaardbaar ge-drag is. U kunt hem beter een stevige correc-tie via de lijn geven: een ruk die hard genoeg is om de hond snel naar je toe te trekken, onderwijl tegen hem schreeuwend en jezelf zo groot mogelijk makend. Laat daar onmiddellijk een bevel om te gaan zitten of liggen op vol-gen. Maak vooral veel lawaai,zodat u er zeker van bent dat u de volle aandacht van de hond krijgt. Want, vanuit het standpunt van de hond bekeken is datgene wat u zojuist heeft ge-daan een onderstreping dat U en niet de hond zelf, het voor het zeggen heeft in situaties met betrekking tot andere honden en dat U dege-ne bent die beslist of het territorium moet worden verdedigd of niet.

  In het algemeen beschouw ik gevechten tussen honden als fout van beide honden en maak ik me er niet druk om wie begonnen is. Indien u besluit dit advies op te volgen zult u het probleem onder ogen moeten zien, dat veel hondenbezitters hun honden niet zullen corrige-ren voor agressief gedrag in het openbaar. Wellicht bent u van mening dat u bezig bent uw hond uit te foeteren, terwijl de andere honden-eigenaar doet alsof zijn hond volstrekt onschul-dig is voor het beginnen van het conflict. Toch zult u uiteindelijk een hond hebben die niet begint met vechten, hetgeen in de toekomst heel waardevol kan zijn.

  Eens werd ik op een hondenshow gebeten door een Duitse dog.Ik stond daar met mijn barsoi-reu toen de dog opeens uit de handen van zijn bege-leider achoot en mijn hond bij de keel greep. Mijn hond trok zich terug van de dog, waarop de dog zich oprichtte en mij beet. Het hinder-lijke was dat de eigenaar van de dog trachtte mij te hulp te komen met de dog, terwijl mijn hond juist probeerde bij de dog weg te blijven.

  - 7 -

 • Als ook mijn hond zou hebben gedacht dat het voor de hand lag een gevecht aan te gaan en te beindigen dan zouden wij veel meer schade hebben opgelopen als begeleiders, honden en kleren. In een geciviliseerde wereld behoort je hond niet terug te vechten; iemand moet het gevecht willen afbreken. Ik heb op hondententoonstellingen veel mensen met grote rassen gezien waarbij die mensen een soort MACHO-kick krijgen als hun honden naar andere mensen en of honden uitvallen. Op het inschrijfbiljet van de AKC staat dat u verklaart dat uw hond geen gevaar oplevert voor andere mensen en honden. Als u aangevallen en gebeten wordt door een hond is dit een reden om de bijtende hond uit te sluiten voor verdere AKC-evenementen.

  WINDHONDEN en KINDEREN

  Het is een veilig uitgangspunt om te stellen dat honden die in de buurt van kinderen zullen leven ook met hen zullen moeten opgroeien. Dat is peciaal het geval bij honden die in de omge-ving zullen verblijven van heel kleine,actieve kinderen beneden de 6 jaar. Een hond die niet dagelijks met kinderen omgaat mag volstrekt niet alleen met een of meer kinderen gelaten worden. Bovendien mogen honden nooit bij vreem-de kinderen onder de tien jaar alleen worden gelaten. Waarom, zult u zich afvragen ?

  Kinderen en honden kunnen het best met elkaar vinden, vooropgesteld dat de kinderen beseffen dat de honden levende wezens en geen speelgoed dingen zijn. Dat de honden beseffen dat de kin-deren in wezen puppies zijn, waarvan getole-reerd wordt dat ze te snel bewegen; over je heen vallen of soms op je rug klimmen. Kinderen zijn nu eenmaal kleiner dan volwasse-nen; zij bewegen zich sneller en doen een veel-heid van dingen die voor een hond, die niet met kleine kinderen is opgevoed, bedreigend zijn, ook al is die hond goed opgevoed.

 • Het meest bedreigende is het op de hond toe-rennen en onderwijl gillen en krijsen. Meer subtiel, maar even bedreigend, is het ge-zicht tegen de voorsnuit van de hond te plaat-sen. Kinderen hebben bijna instinctief de behoefte om zoiets te doen. De honden ervaren ogen dicht bij hun ogen instinctief als bedreigend. U kunt zich de tragedie voorstellen van een kind van 6 jaar dat door de hond in het ge-zicht gebeten is, terwijl die hond toch als vriendelijk doorging. Neem daarom al vroeg de puppies op en koester ze met uw gezicht opzettelijk tegen het hunne. Volgens mij zal deze vorm van vroege oefening de pup voor gezichten op een plezierige manier gevoelig maken . In het algemeen moet een fokker geen hond van ouder dan 8 maanden als "eerste" huishond ver-kopen aan mensen met kleine kinderen. Die mensen hebben dan al meer dan genoeg aan hun hoofd met de kinderen zelf. Als deze mensen een hond willen hebben dan kun-nen zij beter een hond van 3-4 maanden nemen en deze pup gelijk met de kinderen doen op-groeien en trainen. Een hoop ellende zou daar-door worden voorkomen. Waarom de leeftijd van 3-4 maanden ? Ik ben er achter gekomen dat jonge kinderen de pup als een soort speelgoed ervaren, los van de goede bedoelingen van de ouders. Doet een kind een pup van jonger dan 3 maanden pijn, dan zal deze -eenmaal volwassen- over-dreven bang voor het kind zijn. Een pup ouder dan 3 maanden heeft doorgaans genoeg zelfver-trouwen om met het kind 'n basis van weder-zijds respekt op te bouwen en samen volwassen te worden. Ik sta er altijd op dat de nieuwe eigenaar van een pup die ook kinderen heeft, zich laat inschrijven voor de plaatselijke gedrags- en gehoorzaamheidscursus.

  - 9 -

 • Het helpt wanneer mensen dezelfde gezonde adviezen uit meer dan n bron horen. Ze ge-loven die dan gemakkelijker omdat ze de ad-viezen niet van de fokker alleen horen.

  Veel fokkers van honden hebben wel honden maar geen kinderen. Kinderen kun je laten helpen bij het sociali-seren van de pups en u kunt ook iets van hun onderlinge verhoudingen leren door een teen-ager uit de buurt, die wel eens babysit-werk doet, voor een uurtje per week in te huren om met uw pups te komen spelen. Ook kunt u vrienden die een of twee oppassende kinderen hebben, aanmoedigen nu en dan langs te komen en de kinderen met de pups -onder uw toezicht- te laten spelen. Zet de kinderen met de pups niet samen buiten zodat u gezellig naar binnen kunt gaan om bij te praten, blijf bij het jonge spul; observeer hun spel en stel het gesprek uit tot daarna.

  Realiseer u tenslotte goed , zeker als u zelf geen kinderen heeft- dat teven met pups abnor-maal beschermend zijn ingesteld. LAAT NOOIT een kind met de teef en pups al-leen ! ! Het is heel gewoon voor een teef die pups heeft, dat zij naar vreemden hapt, ook al is ze anders heel vriendelijk.- Soms verdedigt de teef het werpgebied en niet de pups. Het kan dan gebeuren dat de teef naar iemand hapt die naar de werpkist gaat, terwijl de pups op een andere plaats zijn. Het is geen teken van onstabiel karakter dat een teef met pups haar jongen tegen vreemden verdedigt. Als uw vrienden eens bij het werpen aanwezig willen zijn en het hele wonder van de geboor-te willen meemaken, is het zeer aan te bevelen dat zij in de weken vr het werpen regelmatig

  - 10 -

 • de teef bezoeken, zodat deze zich ook bij hen op haar gemak voelt.

  Veel mensen willen zelf eens een nest fokken, omdat ze hun kinderen het hele gebeuren willen laten ervaren. Teneinde aan deze wens tegemoet te komen, hebben wij hen toegestaan bij 't hele proces van een van onze teven te zijn, ervan overtuigd zijnde dat we de teef daardoor niet in verwarring brachten. De kinderen moeten vooraf goed ingelicht worden hoe een en ander toe gaat en er op voorbereid zijn dat ze weg moeten gaan als blijkt, dat het een moeilijke bevalling wordt.

  Bij onervaren fokkers raad ik deze oplossing niet aan, maar ze is de moeite van het overwe-gen waard als u met iemand in contact komt die alleen voor de beleving van de kinderen, zelf wil gaan fokken. Van ons mochten de kinderen elke week terug komen om de pups te zien groeien; hen helpen wegen en wanneer ze oud genoeg zijn, helpen met spelen en trainen aan de lijn.

  Snuitbeet

  11 -

 • TEMPERAMENT IN EEN FOKPROGRAMMA

  Ik hoop, dat degene onder de lezers die nog nooit een windhondpup hebben opgevoed of het voornemen hebben een nest te fokken, zich in dit artikel kunnen vinden en het belang van zowel het voorgeslacht als de omgeving voor de jonge hond beseffen. Fokt u vanuit een qua temperament gezonde lijn en zorgt u voor een goede socialisatie dan zult u naar verhouding weinig moeilijkheden met het temperament ondervinden. Ik denk dat het relatief gemakkelijk is om goede temperamenten vast te houden, maar u zult dan bijzonder objectief t.o.v. de aanleg van uw honden moeten staan. U zult uitermate kritisch moeten zijn en het temperament bij het fokken tot de belangrijk-ste factor van afweging moeten maken. Bezit u zelf geen fokreu die qua temperament goed bij uw teef aansluit, wijzig dan uw fok-keuze en zoek een andere reu. Ik bedoel niet te zeggen dat u nu de bouw moet gaan veronachtzamen, maar wel dat deze uw twee de maatstaf moet zijn en niet uw eerste. U zult zich meer moeten inspannen om de ideale reu te vinden en misschien is de grote kampi-oen niet de beste voor uw teef, maar uiteinde-lijk zal het lonen. Ik kombineer een ietwat zachte hond met een meer zelfverzekerde hond. Ik vermijd het fokken met twee honden van soor gelijk temperament; dit geldt vooral voor twee nogal zelfverzekerde honden of voor twee hon-den die een beetje zachtaardig zijn. Voorts vermijd ik het fokken met twee van el-kaar extremen - de angstige met de over-agressieve.

  12 -

 • Ik zal nooit een hyper-agressief dier of een angstbijter voor de fok gebruiken. Kombineer nooit twee schichtige dieren met elkaar !!! Bezit u een schichtig dier, dat u desondanks in uw fokprogramma moet gebruiken, kies dan de meest belovende dieren uit, die een verbe-tering tot gevolg zullen hebben.

  Konstateert u een probleem met het temperament in uw fokbestand, dan moet u dit in ongeveer 3 generaties fundamenteek kunnen wijzigen, er-van uitgaande dat u voortdurend op verbetering uit bent. U zult een outcross moeten gebruiken die qua gedrag beter bij uw honden past en u zult bij een tweetal generaties honden die niet voldoen aan het temperament, moeten verwijderen (en NIET als huishondjes verkopen). Ik heb tal van voorbeelden gezien waarbij uit de nakomelingen van gemene of schichtige hon-den, door het maken van gerichte keuze uitein-delijk de nakomelingen radicaal verschilden in temperament t.o.v. hun voorouders. Maar ik heb ook tal van gevallen gezien waar-bij van generatie tot generatie schichtige, of scherpe honden; hyper dominante honden of angstbijters werden geproduceerd, omdat de fokkers zich niets aan de verbetering van het temperament gelegen lieten liggen.

  Succes als fokker van honden eist een combina-tie van objecticiteit; geduld en een selectie gericht op verbetering van uw fokbestand. Zonder selectie komt er geen verbetering tot stand

  Selectie van de individuele voorouders is veel belangrijker dan de stamboom op zich.

  Per slot van rekening zijn bijna alle honden van elk ras in wezen op hetzelfde fokbestand terug te voeren, indien u maar ver genoeg in de stambomen terug gaat.

  - 13 -

 • Literatuurverwijzingen voor diegenen die er nog wat dieper op in willen gaan:

  - Behaviour of Dogs, Wolves and Related Canids-Michal W. Fox, Harpes & Row , 1972

  - Agression -John Paul Scott, University of Chicago Press , 1970

  - Genetics and Social Behaviour of the Dog-Scott & Fuller Univeristy of Chicago Press , 1965.

  Verder raadt de heer Van .der Snee, die mijn vertaling kritisch bekeek, nog het volgende boek aan:

  - Zo krijg je een goed opgevoede hond-Kay White Uitgeverij Zomer & Keuning, Ede (of bij hem zelf, als vertaler, te bestellen)

  *******************

  Is er nog betaalbaar kwaliteits hondevoer?

  jazeker.. Vleesbrokken, Krokant, Diner, Puppy-brokjes en Puppy-melk zijn kwabteitsprodufctcn van Jonker, modern uitgebalanceerd diervoedseL Ze bevatten in de juiste verhouding vlees, granen (gexpandeerd), mineralen en ane vitaminen die nodig zijn vooreen gezonde voeding van uw hond. Resultaat van research. Bovendien bewijst de prijs dat topkwaliteit niet duur hoeft te zijn.

  Inlichtingen en productinformatie: Fa. Jonker diervoeders, 4264 ZG Veen Postbus 3-Telefoon 04164-1217

  - 1h -

 • KAN IK U HELPEN ??? M.M.Bztt

  l/RAAG: Men hzzfit mLj ve.tte.ld dat de. toonaan-ge.ve.nde. 6ok.ke.i6 hun nzttzn AztzctLzfi vzn.ktzL-nzn. Kunt u mLj vzn.te.ttzn hozvzzt pup6 je. mozt aan-houdzn zn hoe -te .eece>ten? Waan.om vzn.ktzi.nzn dzznhound^okkzni hzt aantat pup6 Ln n uionp, tzn.wi.it mzn bLj andZKZ n.ai-6zn vaak hoont dat zn mzt gn.otz nzitzn wondt azlokf! ANTWOORD: Ik wa4 gzusznd mLjn dzznhoundnzttzn tz v?.n.ktz'nzn, omdat JLk Ln dz toop dzn tLjd bz-iz^tz, dat dz votwa4>6zn dzzthound nu een ituk gnotzn. L6 dan bij dz zzuwwiazting hzt ' gzvat uia-i. En at* jz van een tzzfa vzntangt, dat ze vee pupi gnoot bn.zngt, dan hzzfit ze nee-t zznvoudJLg dz mztk nizt diz nodLg Li om zutkz gnotz hondzn tz tatzn opgKOZizn. Tozn Lk mzt hzt fiokkzn bzgon uia hzt mozLtLjk om dzzn.houndpup6 kuoLjt tz n.akzn, nog een goz-dz nzdzn om dz nz&tzn ktnLn tz houdzn. Kttzzn dz bzti+zn wendzn gn.oot~ gzbnazht zn daaKom ontwLkkztdz dz dzznh^und zLzh, naan. mLjn mznLng, tot zzn n.ai, zuLvzn, Ln typz zn zzt-& unL^onm Ln gn.oottz, dLt tot dz toznz-mzndz poputanLtzLt van hzt n.a* zou bzgLnnzn.

  15 -

 • (MLa Bzll zzgt nLzt kozvzzl jz e-r aan mozt kouden en koz jz mozt izlzztznzn. Sonny!. Vaanom zal Lk mLjn zLgzn me.ni.ng gzvzn, zegt MLa Noblz, de. nzdaztnLcz). fe koud e.1 nooLt mzzn dan ackt en dat ilzzhti zzldzn, om een ipe.ci.ale. nzdzn. Ge.woonli.jk 6 ol 7, kzt Li vzzl bztzn voon mLndzn pupi te. zongzn. J e kunt vanafi kzzl jong mzt bi.jvoe.di.ng be.gi.nntn; maan. dat koit ve.e.1 tLjd; Li koit-baan e.1 naanmatz ze. gnotzn wondzn nog ve.e.1 koitbaandzn. BovzndLzn zLt ie. mzt kzt gnotz pn.obte.tm o je. Ln itaat bznt zo'n gnoot nzit een gozd te.hui.-i te. bzzongzn. Wat de. izlzztLz be.tne.lt, afigzzLzn van a&wLj-kLnge.n; o wLt waan dan ook mzt ui.tzonde.ni.ng op de. voztzn, bomt ofa buLk, gzloof, Lk nLzt dat mzn Ln itaat Li gozd van ilzcht te. ondzn-4c.nex.den. Ife weef dat iommLgzn bzwznzn dat ze. dat wzl kunnzn, maan Lk nLzt ! BLj een gnoot ne.it, vaanvan de. pupi nond-knLozlzn en dLz nog maan zo klzLn zLjn, Li dat voi.ge.ni mLj onmogzlLjk. Vui izlzctzzn Lk op gnond van dz gzwznitz aantallzn- tzvzn en nzuzn- en laat dz andznzn Lmlapzn. Gzzfi bLj dz nzuzn dz voonkzun aan zzn gnotz, bLj tzvzn maakt dat gzlool Lk nLzt zovzzl uLt. Ik waakt twzz o dnLz dagzn vo'on Lk tot kzt wzgdozn van pup* 9vznga. VLt voon kzt gzval doon itzn^tz jz opzzt Ln gzvaan zou komzn. In zlk gzval zal zzn bzgLnnzlLng bLj 10 wzkzn nLzt bztzn Ln itaat zLjn zzn gozdz van zzn ilzzktz pup tz ondzmckzLdzn, dan bLj 2 dagzn. HLzn. ipnzzkt ilzckti znvanLng. In dLt itadLum

  zLjn al jz kondjzi kzt zLndz '. !) fRAAG: Wannzzn bzgLn Lk mLjn kond tz tnaLnzn en koz vaak mozt Lk, naan uw mznLng, wandzlzn op dz wzg?

  - 16

 • En att> di.t gotd i.6, ktt waan.om ? ANTWOORD: Ife wa-& ge.uje.nd ktt ot^tntn me.tmi.in dttnkoundi te. b
 • KEURVERSLAGEN

  WANROY 27 september 1987 keurmeester: A.Renders

  reuen jeugdklas Feagan Fearless of the Dirty Mind 1U CAC BOB eig:K.Hesseling 14 maanden, donker gestroomd, zeer fraai rasbeeld, mooie maat en uitstekend in verhoudingen, fraai hoofd, prima oordracht, uitstekend in hals en een uitmuntend lichaam, staat zeer fraai op debenen, een uitmuntende achterhand, heeft prima vacht, uitstekende dansende gang.

  teven open klas Chubby Clair of the Dirty Mind 1U CAC eig: Koert Hesseling 3 jaar oud gestroomd en fraai type, uitstekende maat, mooi in verhoudingen, fraai vrouwelijk hoofd, uitstekende oordracht. Prima in hlas en voortreffelijk lichaam, staat prima op de benen, zeer fraaie achterhand, uitstekende beharing, loopt en showt uitstekend.

  Dunvalanree Elaine 2U res.CAC eig: Pauline G.Milo 4 jaar, uitstekend totaalbeeld, goede maat en is goed in verhoudingen, heeft een zeer goed hoofd, goede oordrscht, goed lichaam, zij mocht wat zwaarder in beenbot zijn, staat uitdte-kend op de benen, vacht vandaag niet optimaal, loopt voortref-felijk.

  ********

  DEN HAAG 10 oktober 1987 mevr. Van Tongerloo

  reuen open klas Argyll Bryan from the Market Garden 1U CAC CACIB eigenaar: Karoline van Zanten-Boomgaard 1\ jaar. Goed typisch hoofd, oren konden iets fijner zijn. Sterke hals, goed gehoekt voor, achter voldoende, goede rug-belijning, volledig gebit, voldoende borstdiepte.

  teven open klas Chubby Clair of the Dirty Mind 1U CAC CACIB BOB eigenaar: Koert Hesseling 3 jaar, een kleine teef, maar in goede verhouding, met goed hoofd, halslijn. Goede hoekingen voor en achter. Voldoende borstdiepte. Goede gangen, vlot in beweging.

  *******************

  NIETS UIT DIT BLAD MAG WORDEN

  OVERGENOMEN, ZONDER SCHRIFTELIJKE

  TOESTEMMING VAN DE REDACTIE

  - 18 -

 • CACA SHOW keurmeester

  Haan / Hochdahl dhr. Matheeuvsen

  27-6-1987

  teven open klas 1U CAC Qu-Querida of the Funny Hill 2U res CAC Bevis of Bellanagare 3 ZG Argyll of Bellanagare G Paula vom Welzerberg G Nessi vom Welzerberg

  reuen jeugdklas 1 ZG High Fligher's Champion reuen open klas 1U CAC BOB Buchanan of Bellanagare 2 ZG High Fligher's Arabassador Buchanan Landessieger NRW '87

  reuen kamp.klas 1U Secretis Corrachan 2 ZG High Fligher's Aristocrat

  eig:A.Evertz eig: S.de Haan & J. eig: S.de Haan & J. eig: M. + B.Brauer eig: E. Hamnn

  de Jong de Jong

  eig: U.Willkamm & J.Thelen

  eig: S.de Haan & J. de Jong eig: E.Wulff

  eig: K.Jansen & R.Jdicke eig: J.Thelen

  CAC Show Isselhorst , 18-7-1987 keurmeester H.Flindt

  reuen open klas 1 U CAC Buchanan of Bellanagare eig:S.de Haan & J. de Jong 2U res.CAC Greyhost of the Scottish Higlands eig: U.Koehlers

  reuen kamp. klas l BOB Secretis Corrachan teven open klas 1 U CAC Bevis of Bellanagare 2 res.CAC Nessi vom Welzerberg

  eig:K.Jansen & R.jdicke

  eig: S.de Haan & J. de Jong eig: E.Hamann

  CAC Show Solingen 25-7-1987 keurmeester: Ron Baird

  reuen jeugd klas 1U Cleric of Bellanagare 2H Spessartien of the Funny Hill 3 ZG High Fligher's Champion

  reuen open klas l CAC Buchanan of Bellanagare teven jeugdklas 1U Beste jeugdhond

  Smaragd of the Funny Hill

  teven open klas 10 CAC BOB MAGIC Melody of the Funny Hill eig: K.Krger 20 res.CAC Bevis of Bellanagare eig: S.de Haan & J. de Jong 30 Kilbourne ShARON eig: S.Ottoflling 40 Mistic Myth of the Funny Hill eig: A.Evertz ZG Nessi vom Weltzerberg eig: E.Hamann

  eig: B.Ftitz & J.Rsner eig: A.Evertz eig: U.Willkamm & J.Thelen

  e i g : S.de Haan & J . de Jong

  e i g : A.Evertz

  - 19 -

 • eig:S. eig: J

  de Haan & J. de Jong .Thelen & U.Willkamm

  eig: K.Jansen & R.Jdicke

  CAC Show Gelsenkirchen 26-9-1987 keurmeester : mevr. de Ridder

  reuen open klas 1U CAC BOB Buchanan of Bellanagare 2 ZG High Fligher's Champion

  reuen kamp.klas 1U Secretis Corrachan teven jeugd klas 1 ZG beste jeugdhond Claire of Bellanagare

  G Aylavou vom Beerenbruch

  teven open klas 1 U CAC Bevis of Bellanagare Buchanan of Bellanagare werd door 4 keurmeesters BIS gemaakt,dit was voor Buchanan de 2e keer in Gelsenkirchen, n.1. eerder dit jaar op 6-6-1987 werd hij ook BIS.

  eig: eig:

  v.d.Linden Herforth

  eig: S.de Haan en J. de Jong

  CAC-CACIB Do.rtmund 10-10-1987 keurmeester:B.Harris

  reuen jeugd klas 1 U Jgd.BndsSg Brangaled Reuben 2U Silex of the Funny Hill 3U Cleric Cremer of Bellanagare 4U Smaragd of the Funny Hill

  reuen kamp. klas 1U CACIB BndsSg Secretis Cor 2U res.CACIB Eral of the Sco 3U Nickleby As Aras an Uchta

  reuen open klas 1U CAC Greyhost of the Scott 2U res. CAC Buchanan of Bell 3U Avari of Bellanagare

  teven jeugdklas 1U Jgd.BndsSg. Claire of Bel 2U Spessartien of the Funny 3U Hardenfast Coda 4U Anastasia v.d. Oelmhle ZG Ayla vom B eerenbruch ZG Amanda v.d. Oelmhle

  te,ve Kamp.klas 1U CACIB BndsSg Quodlibet Ca 2U res.CACIB Glory of teh Sc 3U Glamour of the Scottish 4U Gusty of the Scottish Hi U Secretis Cardhu

  teven open klas 1U CAC Quodlibet Catriona 2U res.CAC Dunvalanree Elaine 3U Nessi vom Weltzerberg 4U Bevis of Bellanagare U Kilbourne Sharon U Ayleen of Kintyre

  eig:F. de Ridder eig: A & K Evertz eig: B.Fritz & J.Rsner eig: A & K Evertz

  rachan eig: K.Jansen & R.Jdicke ttish Highlands eig: Th.Kuhnen rain eig: M.Lederer

  ish Higlands eig: U.Kochklers anagare eig: S.de Haan & J. de Jong

  eig: K.Jansen & R.Jdicke

  lanagare Hill

  eig: eig; eig: eig: eig: eig:

  J A P J E H

  v.d. Linden & K Evertz Daenen Rsner Herforth J.Apelt

  ledonia eig: ottish Highlands Highlands eig: ghlands eig:

  eig:

  eig eig eig eig eig eig

  H.Quaritsch-Fricke eig: R.Oess P.Daenen U.Andriejewski K.Jansen & R.Jdicke

  H.Quaritsch-Fricke : P.J.Milo ; E.Hamann : S.de Haan ( J. de Jong : S.Ottofulling : Fleischmann & Hofmann

  - 20 -

 • GUINEFRT de HEILIGE HAZEW1NVH0NV

  Om6tnzzk6 hzt mJLddzn van de 7 3e eeuw tnok een ke.tke.lX.jkz JLnqui.6JLte.u.K. doon dz Vombz6, zzn an.mzti.ikz 6tnzzk tzn noondzn van Lyon, op 6pzan.toc.ht naan gzz6tzli,j'kz ongznzc.hti.gb.zdzn. Hzt daandz nJLzt lang o^ deze Vomi.nL Q.ani.6 [hond van dz Hzzn) kwam zzn zoncanKznzndz vJLznvoztzn. tzgzn. Aan vZK6c.hi.llzndz vn.oawzn dJLz hi.j dz bJLzzht afinam, ontloktz hi.j' dz 6e -kzntzni.6 dat ze han zJLzkz ki.ndzn.zn bJLj hzt gnafi van zzn hazziuJLndhond bnachtzn. Waan.om dan uizl, voLldz dz patzn uiztzn? en zo vzn.nam hi.j' hzt vnzzmdz vzxhaal. . . .

  In dz VombZ6, vlakbi,j HzavJLllz, woondz op zzn ka6tzzt zzn adzlli.jkz 6zi.gnzan. mzt zi.jn vnoaui en pa6gzbonzn zoontjz. Op zzkzKZ dag uian.zn dz oadzn.6 alwzzJLg en ook hzt ki.ndzn.mzi.6jz vznzaaktz haan. plJLzht. Tozn gzbzan.dz zn. Lzt6 vn.z6zli.jk6: zzn nza6-ac.hti.gz 6lang dnong hzt hai.6 bJLnnzn zn ni.chttz zJLzh al op om JLn hzt uuLzgjz tz kxonkzlzn, tozn dz hazzwLnd dz6 hai,zz6 nabi.j 6nzldz zn hzt zngz dJLzn aanvJLzl. Ezn uozdznd gzvzcht

  - 21 -

 • volgde., waaibLj net wLzgjz kantzldz, de. dappziz hond danLg ge.kave.nd wzid, maan. uLt-zLndzlLjk de. ilang wX.it te. dodzn. De. hond ilzzptz hzt kizng naat buLtzn en Izg-de. z-i.cn naait hzt wLzgjz om zLjn wonden te. ILkkzn;

  Tozn kwam de. baai ontite.lte.nJii tozn wzl de, bloe.di.ge. m tKok zLjn zwaaid naai iubLzt Ln tw hzt le.ve.nde. kLndj ilang op hzt zi& de. waiz toe.diac.ht h-ij zLj'n tiouwz h giai.

  thuLi en mzn be.giX.jpt zLjn hX.j gzzn zoontje, zag,maai

  uLl van de haze.wX.nd: hLj en ilozg de vzimzzndz mooidz-een. Maai koit daaiop wzid e. on de.i de. wLzg en de dode. ontdzkt: Vz he.e.1 bzgizzp

  . vol wioe.gX.ng bzgiozfi ond en plantte, bomzn om hzt

  Late.1 ve.ivX.zl hzt kaitzzl tot een luLnz en de omtizk tot een wozitznLj'. Maai ... de. hziLnnz-iLng aan de. haze.wX.nd blzzl le.ve.nd: de. bozizn uLt dz bvM.it pzlgiLmzzidzn naai hzt gia{, en vzitzldzn zlkaai dz wondzidadLgz gznzzLngzn aldaai. Hun viouwzn biachtzn zLzkz kLndziizn naai dz "hzX.lX.gz" plaati, waai dLz dooi dz gia^hozditzi, zzn oadz (,zzki, wzidzn blootgz-itzld aan zzn LngzwLkkzld en baibaaii iX.tue.zl. Vz zLzkz wLzhtjZi wzidzn nzgzn maal Ln watzi ondzigzdompzld, tyazn dz bomzn hzzn zn weet gzilLngzid zn naakt bLj dz hondzntombz achtzi gzlatzn. Mzzital gznazzn dz kLndzizn dLz deze haidz kuui ovzilzz^dzn ook wzl van hun kwaal.

  Vz LnquLiLtzizndz domX.nX.zaan wai vanzzlfiipiz-kznd dLzp gzizhokt dooi dLt ituLtzndz hzLdzn-iz vzitoon zn tziitond nam hLj' maatizgzlzn. HLj toog naai hzt giafa zn Ln hzt bLj'zLj'n van dz opgztiommzldz gzlovLgzn ILzt hLj dz opgz-giavzn hondzizitzn zn dz omgzhaktz bomzn plzchtLg vzibiandzn. Hztzzlfidz lot zou dzzulkzn dLz zLzh ichuldLg zoudzn makzn aan vooitgaandz vziziLng nog nLzt tiz^zn, maai hun gozd zou vzibzuid woidzn vziklaaid.

 • Vat Izzk hzm a^dozndz. Maan. dzn.gzli.jkz ui.ti.ngzn van "bi.jgzloo^" blLikzn maan al tz vaak zzzn handnzkkLg tz zi.jn. Vz Fnaniz hi.itoni.cui Jzan Claudz Schmi.tt,di.z diX cunLzuzz gzval uiXputtznd hzz{t ondzn-zocht, ontdzktz dat zzn bi.6izhoppzlX.jkz i.n-ipzctLz bi,jna zzi zzuvuzn latzn, i.n 1826, nog allznlzi. gzvallzn van Gai.nzlont-vznzni.ng aan hzt li.cht bnacht. Nog zzn halvz zzuvo latzn bzkvochtzn kznkzli.j-kz zn onkznkzli.jkz gzlzzndzn om dz vnaag o^ di.z vznznLng nu zzn hzi.li.gz o een hond bz-tno^. Volgzni mondzlJLngz ovznlzvzni.ng mozt zn zzli tot i,n dz janzn 30 van deze eeuw een ioont tovzn^zzki i.n dz buuntichap hzbbzn nondgzzwon-vzn, dLz zzn bzitaan vond Ln dz ui.tbati.ng van dz Gui.nzion.t-tnadi.tJiz. Vz laatitz opvolgitzn. van dz gna^hozditzn uiaanvan dz LnquLiLtzun mzldJing maaktz?

  Wat kan nu dz oonipnong zLjn gzvozzit van deze zo dLzp gzvoontzldz Izgzndz? Volgzni SchmLtt moztzn we dLz zozkzn Ln zzn wondznlLjkz vznmznLng van uLtzznlopzndz 6e-itanddzlzn. Mznhalzn ovzn hui.idi.znzn ali kLndznnzddzm zLjn al hzzl oud: Ln dz 6z zzuvo vn ChnLitui komzn zz al voon Ln hzt SaniknLzt. In hzt GuLnz^ont-zpoi zLjn daan allznhandz zi.gznti.jdiz zn zLgznitnzzkiz zlzmzntzn aan tozgzvozgd: dz {zodalz achtzn.gn.ond ; hzt kLn-dznmzLijz; dz hazzvoLnd, dLz tozn nzt zzn adzllLjk itatuiiymbool aan hzt voondzn voai. Voonti zLjn plaatizlLjkz gzvooontzn bzttziizn-dz dz bzhandzlLng van kL>xdzn.zLzktzn Ln dLt bnouvoizl tznzcht gzkomzn zn tzmlottz nog iaat LngnzdL'zntzn uLt dz cultui van zzn "zzhtz" hzi.li.gz. Sanctui GuLnzfiontui, mzni zn mantzlaan.

  - 23 -

 • Vaan. we.n.d X.n dLe. tJLjd -en Fn.akn.jijk nogal mee. ge.le.un.d en de. he.LlLge. hond hze.it e.n. JLn e.lk gzval zJLjn naam aan -te dankzn.

  M-c.44cn-i.en -i.4 de. le.ge.nde. ook we.1 op een wan.e ge.be.un.te.nJL4 gznt .

  Ve. ne.ge.ntJLe.nde eeu.w4e 6c.hni.ivzn. W.R. Spznczn vzn.te.lt hzt ongzluk van Ge.le.nt, de. lzn.iz wolfiihond van pnJLncz Lle.we.llyn. Ook hi.zn.: de, kond zat ondzn. het blozd en het kJLnd wa& onvJLndbaan..

  Uaiuage.ze.tte.K- ondznzozk wzz* uJLt dat de. Jen een znonmz wolf, had gzdood. Hzt navolgende. ge.dJLc.ht taat op de 4-teen van hzt gn.a^ van Ge.le.nt (nab^ij Snowdon Ln Walzi)

  And now a gatlant tomb thzy naJL^z wLth coitly 6cu.lptu.ne. dzckzi and maibte.fi, 6toni.zd wJLth pnaJLiz, poon. Ge.le.n.t'6 bone.4 pnotzet.

  THAISA of Rotherwood

  Miss Hartley

  - 24 -

 • HILL UPWARD tijdens de DC-wandeling 4 oktober 1987

  Goed gebruik van been- en rugspieren

  van mens en deerhound.

  GEZOND en GEZELLIG

  - 26 -

 • HILL UPWARD tijdens de DC-wandeling 4 oktober 1987

  Goed gebruik van been- en rugspieren

  van mens en deerhound.

  GEZOND en GEZELLIG

  - 26 -

 • I

  ONZE CLUBMATCH 13-9- 1987 te HOENDERLOO keurmeester:mevr. A.Stuifbergen met Koert Hesseling en Actavish Gael of the Dirty Mind.Beste van de clubmatch en Sake de Haan met Buchanan of Bellanagare.

  RGYLL of BELLANAGARE

  - 27 -

  Arnhem 1987

  Beste van het Ras

 • BIJ DE JAARWISSELING 1987

  Het afgelopen verenigingsjaar is eigenlijk, en misschien wel eindelijk, een gewoon jaar ge-

  weest. Zonder hoogtepunten en zonder dieptepun-ten.

  Bestuursleden, die volgens rooster aftraden, werden tijdig opgevolgd. De evenementencommissie kon worden uitgebreid. De redactie van het clubblad werkte rustig en degelijk door. De contacten met het buitenland, met name de USA en Frankrijk, kregen meer relief. Het ledenbestand groeit gestaag naar het oude niveau. De samenwerking met andere windhondenclubs en de Raad van Beheer was constructief. Hoopgevend waren de hernieuwde contacten met het IERDEE bestuur; ook bleken de deerhoundlief-hebbers van lerdee en DC steeds beter met elkaar op te kunnen schieten .

  Samenvattend is de conclusie gerechtvaardigd dat dit vijfde jaar van de Deerhound Club een goed consolidatiejaar was.

  Ik dank iedereen die daaraan heeft bijgedragen van harte .IK WENS U ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN

  Jean Engelen

  en EEN VOORSPOEDIG LUSTRUMJAAR

  - 28 - 1 9 8 8

 • DYLLISCH PLAATJE tijdens deerhoundwandeling

  4 october 1987

  BESTUUR

  ^KjfVrrv.. R E D A C T I E ^SK:

  EVENEMENTENCOMMISSIE ^ j

  WENSEN U EN DEGENEN DIE U LIEF ZIJN EEN

  ' GEZOND 1988

 • deerhound elub

  BESTUUR

  voorzitter drs J.J.H.Engelen Couwenhoven 90-09 3703 GB Zeist tel: 03404 / 52434

  secretaris C. van Andel Boslaan 17 3951 CB Maarn tel: 03432 / 1279

  penningmeester/ A.M.Hagemeijer ledenadministratie Laarhoekseweg 5

  8107 AP Broekland tel: 05703 / 1729

  notuliste

  vice voorzitter puobemiddeling stamboekredactie

  EVENEMENTEN COMMISSIE

  CONTACT ADRES

  REDACTIE

  REDACTIE ADRES

  mevr.S.Brinkman Acacialaan 18A 3707 EV Zeist tel: 03404 / 16713

  / A.J.Horst Faunaweg 14 3852 AZ Ermelo tel: 03417 / 53453

  A.H. van der Snee mevr. A. Cramer F.E.Cramer T.Quartel A.H. van der Snee Julianalaan 12 6717 JK Ede tel: 08380 / 33509

  S.A.Braakman-Machielsen dr s.J.J.H.Engelen

  S.A.Braakman-Machielsen Stougjesdijk 252 3261 KW Oud Beyerland tel: 01860 / 15364

  - 32 -