150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

72
Benut de diversiteit aan contracten Hybride contracten en CROW- ProContract

Transcript of 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Page 1: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Benut de diversiteitaan contracten

Hybride contracten en CROW-ProContract

Page 2: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Hybride contracten

CROW ProContractAd van Leest, Clustermanager Aanbesteden en Contracteren, CROW

Page 3: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Hybride contracten

• Afgelopen jaren verandering in contractenlandschap

• 3 belangrijke contractvormen: traditioneel, hybride en geïntegreerd

• Ondersteuning bij opstellen via CROW ProContract

• Hybride contracten waren juridisch niet in orde

• Nu via wetenschappelijk onderzoek met IBR wel

• Presentatie door mijn collega Walter Suy

Page 4: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Hybride contracten

• Ervaringen in de praktijk óók belangrijk

• Toelichting door Bart Haring van gemeente Hoorn

• Het online platform CROW ProContract

• Toepassing en gebruik, door Niels Meijerink

Page 5: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Lancering ProContract

Page 6: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

CROW ProContract

• Al bij aanvang van een project moeten er keuze gemaakt worden over contractvorm

• Ontwikkeling van het Contracteringskompas, toelichting door Wendy Kooijman van WS Groot Salland

• Zelf ervaren? Dat kan! CROW-collega’s helpen jullie verder

• Vervolgens via ‘Mijn CROW’

Page 7: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Wij willen u graag helpen!

• Platform CROW ProContract voor infrasector én CROW belangrijke ontwikkeling

• Komende tijd vaker informatie over voortgang

• Daarnaast ook begeleiding, instructie, cursussen, coaching door CROW voor gebruikers

• Aanwezige collega´s: accountmanagers, regioconsulenten en projectmanagers

• Spreek ze aan en maak een afspraak!

Page 8: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

CROW op weg….

Page 9: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

Do’s en don’tsvan hybride contractenWalter Suy, projectmanager Aanbesteden en Contracteren

Page 10: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

Onderwerpen

• Onderzoek IBR

• Achtergronden

• Wat is een hybride contract

• UAVgc versus UAV

• Aandachtspunten

• Wanneer wel of niet

Page 11: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

Onderzoek ibrOpzet onderzoek• Veldonderzoek door middel van

interviews• Bureauonderzoek naar

geschiktheid juridisch/administratieve kaders (UAVgc – UAV)

• Aandachtspunten• Conclusies en aanbevelingen

Page 12: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

ACHTERGRONDEN

Page 13: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

UA

Vgc

RA

W

VO   

DO

Probleem-/behoefte gespecificeerde

oplossing

Functioneelgespecificeerde

oplossing

TechnischGespecificeerde

oplossing

Uitvoeringsgerichtgespecificeerde oplossing

Grof

Fijn

Grof

Fijn

Grof

Fijn

Hoofdfuncties

Subfuncties

Materialisatie

Details

Maakwijze

Details

kunstwerk

fundering

verharding

VRI

BehoefteSpecificatieniveau

Page 14: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

Wat is een hybride contract?Een hybride contract is een UAVgc contract met op onderdelen een gedetailleerde vraagspecificatie.

Dat wil zeggen: de spelregels vanuit de UAVgc zijn leidend. (UAV is niet van toepassing)Dat wil zeggen: zowel traditioneel als geïntegreerd in één contract

RAW = Oplossingen (technisch) specificerenGC = Functioneel specificeren

+ Hybride

Page 15: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

RAW Deel 2

RAW bestek deel 2.1

RAW bestek deel 2.2 + RAW standaard

RAW Deel 3Algemene en

administratieve bepalingen (01)

Technische bepalingen (11 t/m 80)

RAW bestek deel 1

RAW systematiek

Basisovereenkomst

Vraagspecificatie deel 0

Algemeen deel

VR

AA

GS

PE

CIF

ICA

TIE

Vraagspecificatie deel 1

Producteisen

Vraagspecificatie deel 2

Proceseisen

UAVgc

Annexen

Deel 2 : Resultaatsverplichtingen

Deel 1: Algemeen

Deel 2.1 (vaste pagina)Deel 2.2(A) (uitvoeringsobjecten incl. hoeveelheden)

Deel 3 : EisenProcesbepalingen - Algemene en administratieve bepalingen (01)

Technische bepalingen - extra eisen bovenop CROW basisspecs

(11 t/m 80)

Deel 1 : Aanleiding en opgave

Basisovereenkomst (HC)

VR

AA

GS

PE

CIF

ICA

TIE

Deel 2.2 (B) (Ontwerp- & uitvoerings- objecten)

RAW onder UAVgc(hybride)

Functionele eisen en uitvoeringseisen (10)

Annexen (HC)

Page 16: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

UAV-GC 2005 versus UAV 2012Rapport IBR:

‘De combinatie van de hybride vraag met de UAV 2012 stuit op praktische problemen (er moet heel veel geregeld worden in afwijking van het vertrekpunt met alle risico’s van dien) en stuit op principiële problemen. Deze problemen maken dat deze combinatie wordt ontraden.’

Page 17: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

AandachtspuntenAanvullend te regelen in contract• Verrekening hoeveelheden• Raakvlakken (interne)

Mogelijke valkuilen• Competenties• Verantwoordelijkheden

kwaliteitsborging

Page 18: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

Ondersteuning• Model Basisovereenkomst hybride

contracten• Modellen Annexen• Set bepalingen voor opname in

Vraagspecificatie

• Vanaf medio 2015: CROW Basisspecificaties (Standaard RAW Bepalingen, ontdaan van UAV)

• Coaching

Page 19: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

Wanneer hybride contractHybride contracten alleen om de juiste redenen kiezen!

2 vragen:• is er een goed te motiveren reden om een deel van het ontwerp

in eigen hand te houden EN• is er een goed te motiveren reden om een deel van het ontwerp

aan de opdrachtnemer op te dragen

Page 20: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst CROW ProContract en Hybride contracten 9 juni 2015

Rapport IBR:

• in druk te verkrijgen via de site van IBR: www.ibr.nl

• digitaal als pdf-bestand via de site van CROW: www.crow.nl

Page 21: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Hybride contractenhet beste van 2 wereldenBart Haring, projectleider, Gemeente Hoorn

Page 22: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract
Page 23: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

LOSLATEN OF VASTLEGGEN?

• Woonrijp maken vastleggen (RAW)

• Bruggen en kademuur loslaten (D&C)

• 2 “smaken” RAW + D&C

• Probleem - maatwerk was niet ‘goed’ mogelijk

• Hoe kan MKB meedoen?

Page 24: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

SAMEN ZIJN WE STERKER, SLIMMER & BETER

Page 25: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

OPLOSSINGNieuwe contractvorm hybride contract

• 100% UAV – GC contract

• format RAW bestek

Page 26: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

AANBESTEDINGSDOCUMENTEN

• Aanbestedingsleidraad

• Basisovereenkomst

• Vraagspecificatie (in vorm RAW bestek)

• Annexen

• Bijlagen

• Tekeningen

Page 27: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Deel 2.2 Woonrijp maken

Page 28: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Deel 2.2 Engineering brug

Page 29: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Deel 2.2 Realisatie brug

Page 30: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

TEKENING KADEMUUR + BRUG

Page 31: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

DEEL 3 BEPALING 01 24

Page 32: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

DEEL 3 BEPALING 80 (PVE)

Page 33: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

DEEL 3 BETALING

Page 34: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

UITDAGINGEN OG

Page 35: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

UITDAGINGEN ON

Page 36: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

RESULTAAT

Page 37: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

CROW ProContractNiels Meijerink, programmamanager Aanbesteden en Contracteren, CROW

Page 38: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Doel CROW ProContract

Faciliteren bij proces van opstellen, aanbesteden en uitvoeren van contracten

• Ontsluiten van kennisproducten en hulpmiddelen

• Vanaf eerste keuzes tot en met verificatie uitvoering

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 39: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Voor wie?

• Provincies

• Waterschappen

• Gemeenten

Partijen die voor hen werken:

• Advies/ingenieursbureaus

• Aannemer (opdrachtnemers)

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 40: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

UITGANGSPUNTEN

• Gehele werkproces ondersteunend

• Contract: Infra-werken, Openbare Ruimte en Groen

• Aanbesteding: openbaar, niet-openbaar en onderhands

• UAV én UAVgc als voorwaarden

• Gezamenlijk ontwikkelde content

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 41: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

CROW ProContract

• ‘Startpagina’ voor professional op gebied van aanbesteden en contracteren

• Heldere procesfasering (afwegen, opstellen, aanbesteden en uitvoeren van Infra-contracten)

• Ontsluiten relevante kennisproducten en hulpmiddelen (CROW en derden), zowel algemeen als per fase

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 42: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

• Contracteringskompas

Doorontwikkeling o.a.:• Aanbestedingskompas

AFWEGEN

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 43: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

OPSTELLEN

• Documentgenerator contracteren: Model Basisovereenkomst Annexen Toevoegen externe documenten

• Gefaciliteerde contractvormen: Traditioneel (RAW) – in ontwikkeling Hybride – 8/2015 beschikbaar Geïntegreerd - beschikbaar

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 44: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

AANBESTEDEN

• Documentgenerator aanbesteden: Openbaar:

Aanbestedingsleidraad Niet-openbaar

Selectieleidraad Inschrijvingsleidraad

Onderhands Aanbestedingsleidraad

• Doorontwikkeling o.a.: Koppeling met ABK

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 45: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

UITVOEREN

CROW Basisspecificaties (8/2015)

Doorontwikkeling via pilots o.a.:• Toetsing- & Acceptatieplan• Keuringsplan

uitvoeringswerkzaamheden

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 46: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Beheer CROW ProContract

• Professioneel beheer & onderhoud (CROW)

• Juridische bewezen content

• Best practices geharmoniseerd op een platform

• Opgesteld door sector

• Flexibel (eenduidigheid tussen contract- en aanbestedingsvormen)

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 47: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Inloggen

Aanmaken project en beheerstructuur inrichten

Afwegen AanbestedenOpstellen Uitvoeren

CROW ProContractdata: CROW Basisspecificaties (eisen, proeven, e.d.)

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 48: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

NA BASIS NU DOORONTWIKKELING

Continue (door)ontwikkeling

• Vraaggestuurd (o.b.v. gebruikservaring)

• In samenwerking met praktijk (‘on the job’)

Lopend:

• Uitbouw algemene ondersteuning

• Verbreding ondersteuning aanbesteden contract

Gepland:

• Ondersteuning uitvoeren contract

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 49: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

VOORDELEN IN TOEPASSING

• Standaard formats voor contracten en aanbestedingsdocumenten

• Uniforme formats vergroten de herkenbaarheid:

• Efficiënt

• Betrouwbaar

• Wiel is al uitgevonden

• Groot leereffect door kennis en ervaringen te delen

• Allround toolbox

• Kans om energie te steken in hetgeen écht uniek en bijzonder is in het project

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 50: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

VOORDELEN IN GEBRUIK

• Eenvoudig faciliteren van totale werkproces

• Meer mensen werken tegelijk aan project (intern/extern)

• Toewijzing door projectbeheerder

• Veilig – alleen toegang voor toegewezen personen

• Eigen bestanden toevoegen

• Eén keer gegevens invoeren

Toepassen CROW ProContract 9 juni 2015

Page 51: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Contracterings-kompasWendy Kooijman, contractadvisseurWaterschap Groot-Salland

Page 52: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Bijeenkomst Hybride contracten en CROW

ProContract

Van afweging naar expliciete keuzes rondom contractkeuze

m.b.v. het Contracteringskompas

Wendy Kooijman9 juni 2015

Page 53: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Even voorstellen

Wendy Kooijman

Contractmanager Waterschap Groot Salland- HWBP (13 projecten; 100 km)- Ruimte voor de Rivier Zwolle- Contractadvies afdeling Projecten

Page 54: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Wat gaat u horen en zien?

Korte introductie afdeling Projecten Waterschap Groot Salland

Aanpak contractkeuze bij Groot Salland

Aanleiding contracteringskompas

Toepassing en gebruik

Meerwaarde

Visualisatie kompas

Page 55: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

210 KM PRIMAIRE KERINGEN

105 KM REGIONALE KERINGEN

(200 KM OVERIGE KERINGEN)

BEHEERGEBIED WATERSCHAP GROOT SALLAND

Page 56: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Aanpak vanaf 2014:

- Meer specialisten; o.a. risicospecialist, kostenramers, contractadviseur

- Training in Risicomanagement en Planning

- Training IPM rollen en instellen van IPM-teams

- Invoering van Risman, SSK en Contractstrategie

- Maandelijkse gesprekken interne OG/ON

- Inhuur en begeleiding bijzondere expertise

Aanpak en Organisatie van de Projecten

wij werken voorspelbaar en herleidbaar!

Page 57: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Project-

opdracht

Plan van

aanpak

Programma van

eisen

Inkoop- en aan-

bestedings-fase

Managen en realise

ren project

Overdrachts-docum

ent naar OG

Beheer

Processpoor

Documenten Contractkeuze/-strategie

Inkooptraject Evaluatie project Evaluatie opdrachtnemer

Contract- en aanbestedingsdocumenten EMVI-beoordeling, gunningsadvies Getekend contract,

uitvoering werk

Aanpak projecten en contractering ‘van opdracht naar resultaat’

Page 58: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Aanleiding Contracteringskompas• Contractkeuze expliciet moment in proces van projectaanpak

• Vanuit aard van waterschaps-project kijken naar contractvorm en strategie,

ook in relatie tot risico’s

• Doorgronden project door en met projectteam (dialoog)

• Iedere deelnemer vanuit eigen rol/verantwoordelijkheid en inhoud

• Gezamenlijk beschouwen alle relevante elementen om tot herleidbare en

afgewogen keuze(s) te komen

• Expliciet motiveren en vastleggen van keuzes (herleidbaar)

Ontwikkeld door Waterschap Groot Salland i.s.m. CROW Gratis beschikbaar via www.crow.nl (CROW ProContract)

Page 59: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Aanpak contractkeuze en - strategie

• Bij aanvang van project (interne projectopdracht)

• Expliciete afweging contractkeuze en –vorm

• Doel: meest passende contract bij project(resultaat) -> ‘best fit’

• Vrije keuze in contractvorm (traditioneel (UAV), geïntegreerd en hybride (UAV-gc)

• Afweging: wat in contract, wat in EMVI

• Risico’s: welke risico’s bij OG, welke bij ON;

wie is het beste in staat risico’s te beheersen?

Page 60: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

AFWEEGCRITERIA BIJ CONTRACTKEUZE

o.b.v. contractafweging keuze contractvorm. Te beschouwen aspecten o.a.:• Type project• Complexiteit• Omgeving• Techniek/technische (on)mogelijkheden• Mate van functionele beschrijving eisen• Type risico (risicoperceptie) en beheersbaarheid• Capaciteit organisatie en markt• Ontwikkeling medewerkers eigen organisatie• Kennis binnen eigen organisatie en kennis markt• Beschikbaarheid kwalitatief geschikte marktpartijen• Kosten• Toepassing innovatie• Doorlooptijd/planning

Page 61: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Waar gebruiken we het voor

• Contractafweging voor Waterschapsprojecten (tot ca € 2 mio)

• Bij grotere/complexe projecten gebruik ContractKeuzeMethodiek APPM

• Contracteringskompas is digitale tool voor contractkeuze-afweging

en keuze contractvorm

• Ondersteunend voor contractkeuzeproces

• Besluit wordt expliciet en gemotiveerd beschreven

• Bepaling richting (UAV, hybride, UAV-gc)

• Vervolgens concrete keuze voor specifieke contractvorm

• Herleidbare afwegingen en keuzes

• Gespreksdocument voor projectleider en interne opdrachtgever

• Relatie met risicodossier

Page 62: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

Contracteringskompas – wat brengt het ons?• Bewustwording over contractvormen, -keuzes en effecten i.r.t. project

• Contractkeuzesessies met Projectteam en interne OG

• Herleidbare contractkeuze en –strategie in vroegtijdig stadium

• Hulpmiddel voor dialoog in en met team/interne OG

• Bewuste en afgewogen keuze

• Risicobewust

• Expliciet werken

• Contractvorm die meest passend is bij opgave

Page 64: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

• v

Page 65: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract
Page 66: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract
Page 67: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

reacties & vragen

Page 68: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

TOT SLOTJan-Pieter Eelants programmamanager Aanbesteden en Contracteren, CROW

Page 69: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

CROW ProContract

• Gebruik platform CROW ProContract gratis

• Voor het gebruik van CROW-data in contracten, gemaakt met CROW ProContract vragen wij om registratie en een vergoeding in de vorm van 0,15% van de opdrachtsom

• Daarvoor is het nodig een overeenkomst met CROW af te sluiten

• E.e.a. vergelijkbaar met gebruik RAW-systematiek

Page 70: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

HULP EN ONDERSTEUNING

Altijd

• Ondersteuning bij opstellen contract door onze regioconsulenten en projectmanagers

• Begeleiding, instructie, cursussen, coaching door CROW

Vandaag

• Aanwezige collega´s accountmanagers, regioconsulenten en projectmanagers

• Spreek ze aan en maak een afspraak!

Page 71: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract

HUISHOUDELIJK

• Bekijk CROW ProContract op de laptops achter u

• Wilt u de evaluatie invullen die u per email zult ontvangen?

• Dank aan de sprekers

• Uitnodiging voor de borrel

Page 72: 150609 benut de diversiteit aan contracten: hybride contracten en crow procontract