100 100 30% 35% 35% STOFOMSCHRIJVING SE 1 VSG … · 2017-09-30 · De toets gaat over onderwerpen...

24
Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019 PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING vak: Aardrijkskunde VWO 4 vwo 5 vwo 6 vwo Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Schoolexamen SE 1 SE 2 SE 3 Duur in minuten 100 100 Weging 30% 35% 35% STOFOMSCHRIJVING SE 1 VSG van VWO 5: Klimaatvraagstukken. Globalisering, Z.O. -Azië,. SE 2 Systeem Aarde en Globalisering SE 3 Z.O. - Azië + Wonen in Nederland

Transcript of 100 100 30% 35% 35% STOFOMSCHRIJVING SE 1 VSG … · 2017-09-30 · De toets gaat over onderwerpen...

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING vak: AardrijkskundeVWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

Schoolexamen

SE 1

SE 2 SE 3

Duur in minuten

100 100

Weging

30%

35% 35%

STOFOMSCHRIJVING

SE 1

VSG van VWO 5: Klimaatvraagstukken. Globalisering, Z.O. -Azië,.

SE 2

Systeem Aarde en Globalisering

SE 3

Z.O. - Azië + Wonen in Nederland

Cohort 2016 - 2019 vwo 5 examenjaar 2019

* deze 2 hoofdstukken bevatten noodzakelijke basiskennis. **van hoofdstuk 16 in ieder geval 16.3; rest van het hoofdstuk nader te bepalen.

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING vak: Biologie VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode2

Periode3

Periode1

Periode2

Periode3

Periode 1

periode 2

Periode3

School- examen

SE 1 SE 2 PO 1 SE 3

duur in minuten

100 120 100

weging

20% 30% 20% 30%

STOFOMSCHRIJVING

SE 1

VSG van VWO5

SE 2

Nectar 4V: H4, 5 en 6 Nectar 5V: H9 t/m 14

SE 3

Nectar 4V: H1, 2, 3 (4, 5)*, 7 en 8 Nectar 5V: - Nectar 6V: H16** t/m 21

PO 1

Practicum tijdens de SE periode plus biologieolympiade.

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: CKV VWO

4 vwo 5 vwo 6 vwo

Periode 1 Periode 2 Periode 3

School-examen

PO 1 PO 3

PO 5

AF

GE

SL

OT

EN

AF

GE

SL

OT

EN

PO 6

PO 7

PO 2 PO 4 PO 8

duur in minuten

weging

5%

10%

10%

20%

15% 15% 10%

15%

STOFOMSCHRIJVING

PO 1 Kunstzinnig zelfportret

PO 2 KA 1 + KA 2 + KA 3 Vlog

PO 3 KA 4 Dialoog (groepsopdracht)

PO 4 KA 5 + KA 6 Vergelijking

PO 5 KA 7 Recensie

PO 6 Meesterproef Verslag + presentatie (groepsopdracht)

PO 7 Kunstdossier Map + losse cijfers gedurende het jaar

PO 8 KA 8 + pitch Mondeling

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Duits VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

School-examen

SE1

SE2

SE 3

SE5

SE 4

duur in minuten

100

100

100

±40

weging

10%

15%

30%

15%

30%

STOFOMSCHRIJVING SE1

VSG van VWO 5

SE 2

Dit SE bestaat uit 2 delen: literatuur en schrijfvaardigheid (Weging 1:1). De leerlingen krijgen opdrachten over een literair (jeugd)werk. Daarnaast krijgen ze een informele brief die voortvloeit uit het literaire (jeugd) werk. Zij maken de brief op de computer.

SE 3

Kijk- en Luistervaardigheid: de leerlingen beantwoorden vragen bij Duits gesproken teksten (audio/video).

SE 4

Spreekvaardigheid: de leerlingen kunnen een tekst samenvatten en vragen daarover beantwoorden. De leerlingen kunnen vragen over Duitse literaire (jeugd)werken beantwoorden.

SE 5

Schrijfvaardigheid. De leerlingen kunnen in correct Duits een formele brief schrijven.Zij maken de brief op de computer.

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Economie VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode 2 Periode

3

school-examen

SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

duur in minuten

100

100

100

weging

25%

25%

25%

25%

STOFOMSCHRIJVING PO 1

Verslag van klaslokaalexperimenten

SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

Vraag en Aanbod Marktgedrag Mobiliteit

SE 3

Levensloop Economische crisis

SE 4

Monetaire Zaken Wereldeconomie Arbeid

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Engels VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

School-examen

SE 1

PO 1 SE 3 SE 5

SE 2

PO 3

PO 2 PO 4

SE 4

duur in minuten

100

100 50 50

10 50

40

Weging

10%

5% 35%

15%

5% 5%

5%

5% 15%

STOFOMSCHRIJVING

SE 1

VSG van VWO 5

SE 2 Een schriftelijke toets over het idioom van Finish Up, hoofdstukken 76 t/m 85. (IB: Poetry)

SE 3

De kijk-en luistertoets van het Cito. (Weging luistertoets IB 40%)

SE 4

Mondeling Engels in tweetallen over teksten die door de docent zijn gekozen. Voorbereiding vooraf 20 minuten, dan een gesprek/examen van 20 minuten. (Weging mondeling IB 20%)

SE 5 Een formele schrijfopdracht over het tweede klassikaal gelezen boek. De inhoud is formeel of academisch gericht.

PO 1 Reading Log volgens de richtlijnen van de sectie Engels met inbegrip van diverse literatuuropdrachten over het klassikaal gelezen werk. Dit moet uiterlijk 1 dec ingeleverd zijn. /IB-groep: alternatieve schrijfopdracht

PO 2

Een presentatie over het eerste zelf gelezen boek/IB: alternatieve opdracht.

PO 3 Een toets, schriftelijk of mondeling over het eigen tweede gelezen boek. Dit moet eind januari in orde zijn. /IB-groep: alternatieve schrijfopdracht

PO 4

Een schriftelijke toets over het idioom van Finish Up, hoofdstukken 86 t/m 95 (Dit geldt niet voor IB)

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Frans VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo periode

1 periode

2 periode

3 periode

1 periode

2 periode

3 periode

1periode

2 periode

3

school-examen

SE 1

SE 2

SE 3

SE 5

SE 4

duur in minuten

100

100

100

+40

weging

10%

25%

25%

15%

25%

STOFOMSCHRIJVING

SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

Dit SE bestaat uit 2 onderdelen: literatuur en schrijfvaardigheid (weging 3:2). Kandidaten voeren schrijfopdrachten uit gebaseerd op klassikale en/of eigen lectuur en op D’Accord 5-6 vwo unités 1 t/m 3 en D’accord 6 vwo module 1 Ecrire(selectie), met los schrijfvaardigheidsmateriaal. Kandidaten maken gebruik van een computer.

SE 3

luistervaardigheid Kandidaten beantwoorden vragen bij Frans gesproken teksten (audio/video).

SE 4

spreekvaardigheid Kandidaten leggen in tweetallen een toets af, gebaseerd op D’Accord Tweede Fase 5-6 vwo. De toets gaat over onderwerpen uit het dagelijks leven in de persoonlijke en maatschappelijke sfeer en over actuele onderwerpen. De kandidaten voeren een gesprek of discussie. Zij maken gebruik van een persoonlijk bronnenpakket.

SE 5

schrijfvaardigheid Kandidaten schrijven een tekst gebaseerd op D’Accord 6 vwo module 1 Ecrire (selectie) en op los materiaal. Dat kan een verslag, commentaar en/of brief zijn. Kandidaten maken gebruik van een computer.

Vaardighedendossier: Kandidaten verrichten opdrachten op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven. De uitwerkingen verzamelen zij in een vaardighedendossier en geven dat op verzoek ter inzage aan de docent. Aan de eisen moet binnen de gestelde perioden worden voldaan. In het examenjaar vormt het vaardighedendossier mede de basis voor de schoolexamens.

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Geschiedenis VWO C&M (480 slu) en E&M (440 slu)

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode2

Periode 3

Periode1

Periode 2

Periode 3

Schoolexamen

SE 1 (vsg)

SE 2 (vsg)

SE 3 SE 4

duur in minuten

n.v.t.

n.v.t.

100 100

weging

20%

20%

30%

30%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 4 (Tijdvak 1 t/m 5) Historisch besef (domein A) + Oriëntatiekennis (Domein B) Thema China

SE 2

Tijdvak 6 t/m 10 Historisch besef (domein A) + Oriëntatiekennis (Domein B) Thema Midden Oosten Thema Industriële Revolutie Thema Staatsinrichting *Onderzoekswerkstuk als toetsing voor vaardigheden

SE 3 Historische contexten: - De Republiek - De Verlichting

SE 4

- Historische contexten: De Republiek Verlichting en Revoluties Duitsland (1871-1945) Koude Oorlog

- Herhaling tijdvakken

SE 1

20%

SE 2

20%

100

30%

SE 4 Schoolexamen

Duur in minuten

Weging

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Grieks VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

School- examen

SE 1 SE 2 SE 3

duur in minuten

100 100

weging

30%

40% 30%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

Tragedie: koning Oidipous

SE 3

Proza: Herodotus, Loukianos

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: InformaticaVWO

4 vwo

5 vwo 6 vwo

Periode 1-3

Periode 1

Periode 2

Periode3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

School- examen

PO 1

SE 1 SE 2 PO 3

SE 3

PO 2

Duur in minuten

50 100 50

Weging 20% 15%

20% 15%

20% 10%

STOFOMSCHRIJVING: Theorie: Instruct Online Praktijk: Eigen cursussen

SE1 VSG van het jaar

SE 2 Theorie Instruct-Online, database ontwerp

SE 3 Theorie Instruct-Online, netwerken

PO 1 Maken van een website

PO 2 Basis programmeren

PO 3 Interactieve website met database

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Kunst VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo periode

1-3 periode

1 periode

2 periode

3 periode

1 periode

2 periode

3

Schoolexamen

PO 1

PO 2

PO 4 PO 5

SE 1

SE 3 SE 4

SE 2

Duur in minuten

100 100

Weging

10%

15% 20% 20%

5%

10% 10%

10%

STOFOMSCHRIJVING PO 1 Praktisch werk: expositie van beeldend werk met de onderdelen:

A voorstudies en eindwerkstuk(ken) B reflectie (werkmap + reflectiemodel) Onderwerp: Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

PO 2 Praktisch werk: expositie van beeldend werk met de onderdelen: A voorstudies en eindwerkstuk(ken) – voorstudies tijdens excursie B reflectie (werkmap + reflectiemodel) Onderwerp: Cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw

SE 1 Thema: Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw + Cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw

SE 2

VSG V5

PO 4 Praktisch werk: expositie van beeldend werk met de onderdelen: A voorstudies en eindwerkstuk(ken) B reflectie (werkmap + reflectiemodel) Onderwerp: Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw

SE 3 Thema: Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw

SE 4 Thema: Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw

PO 5 Praktisch werk: expositie van beeldend werk met de onderdelen: A voorstudies en eindwerkstuk(ken) – voorstudies tijdens excursie Den Haag B reflectie (werkmap + reflectiemodel) Onderwerp: Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

L PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: LatijnVWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

Schoolexamen

SE 1 SE 2 SE 3

Duur in minuten

100 100

Weging

30% 35% 35%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

Latijns proza : o.a. filosofie en brieven

SE 3

Latijnse poëzie: Catullus, Ovidius e.a.

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Levensbeschouwing VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

Schoolexamen

SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

PO 1

Duur in minuten

50

50

50

50

Weging

10% 20% 20%

25%

25%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

WNW Hoofdstuk 2: God, iets, Niets.

SE 2

Over Wondere Feiten. Hoofdstuk 1 + 2 en 3

SE 3

Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4, 5 en 6

SE 4

Boeddhisme

PO 1

Proeve van Ethiek: Werkstuk Weging (15%) Presentatie. Weging (10%)

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING vak: Lichamelijke Opvoeding

VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

School-examen

SE 1

SE 2

PO 1

Duur in minuten

Weging

50%

50%

0%

STOFOMSCHRIJVING

SE 1

Atletiek: - Werpen: discuswerpen (weging 1) - Springen: hoogspringen (weging 1) - Lopen: 100 meter sprint (weging 1) - Lopen: shuttlerun (weging 1)

Turnen: - Balanceren: acrogym (weging 1) - Springen: Reutherplank met kast (weging 1)

Spel: - Voetbal (weging 1) - Softbal (weging 1) - Basketbal (weging 1) - Volleybal (weging 1) Bewegen en regelen: - Praktische samenwerkingsopdracht (weging 1) Attitude: - Houding en inzet (weging 3)

(3 beoordelingen per jaar)

SE 2

Atletiek: - Werpen:

één keuze uit discuswerpen, kogelstoten, speerwerpen (weging 1) - Springen: één keuze uit hoogspringen, verspringen (weging 1) - Lopen: één keuze uit 100-meter sprint, 12-minutenloop, shuttlerun-test (weging 1)

Turnen: - Zwaaien: één keuze uit: trapeze, ringen (weging 1) - Springen: één keuze uit: Reutherplank met kast, mini-trampoline met verhoogd vlak

(weging 1)

Spel: - Hockey (weging 1) - Softbal (weging 1) - Basketbal (weging 1) - Handbal (weging 1) Bewegen en regelen: - Praktische samenwerkingsopdracht (weging 1) Attitude: - Houding en inzet (weging 3)

(3 beoordelingen per jaar)

PO 1

SOLO: - Sportoriëntatie Lichamelijke Opvoeding, keuzeprogramma

80% aanwezigheidsplicht NB. Indien niet aan deze eis wordt voldaan kan het vak LO niet worden afgesloten!

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Management & OrganisatieVWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

Schoolexamen

SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

Duur in minuten

100

100

100

100

Weging

25%

25%

25%

25%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

Lesbrieven Stoffels: Stichting & Vereniging Lesbrieven Stoffels: De Eenmanszaak 1

SE 3

Lesbrieven Stoffels: De Eenmanszaak 1 en 2 Lesbrieven Stoffels: De Naamloze Vennootschap

SE 4

Lesbrieven Stoffels: De Naamloze Vennootschap Lesbrieven Stoffels: De Industrie

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Maatschappijleer VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2

Periode 3

Periode1

Periode2

Periode3

Periode 1

Periode 2

Periode3

School-examen

SE 1

SE 2

SE 3

PO 1

duur in minuten

50

50

50

weging

25%

25%

25%

25%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

Domein B en C (Rechtsstaat & Parlementaire democratie 1)

SE 2

Domein D (Rechtsstaat & Parlementaire democratie 2)

SE 3

Domein E (Pluriforme samenleving)

PO 1 Praktische opdracht

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Natuurkunde VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode2

Periode 3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

School- examen

SE 1

SE 2

PO 1

SE 3

duur in minuten

150

150

150

weging

10% 30%

30%

30%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5 waar onder: Relativiteit en technisch ontwerpen

SE 2

Overal Natuurkunde: Elektriciteit en Magnetisme H 2, 12, 13 Astrofysica H11

SE 3

Overal Natuurkunde: Mechanica H 1, 8, 14 Atoom- /Kernfysica/Quantumwereld H 5, 10, 15 Trillingen en golven H 4, 9 Stoffen en materialen H 7 Biofysica

PO 1

Practicum modelleren, mechanica en stralingspracticum

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Nederlands VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

School-examen

SE 1 SE 2 SE 3

SE 4

duur in minuten

70 20

150

weging

20% 25% 25% 30%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

Debat. De kandidaten debatteren over een stelling. Zij voeren dit debat in groepjes van vier (twee voorstanders en twee tegenstanders) over een stelling die zij thuis kunnen voorbereiden.

SE 3

Literatuur. Een mondelinge toets waarbij de twaalf gelezen werken en de opdrachten daarbij uit het leesdossier aan bod komen.

SE 4

Schrijfvaardigheidtoets. De kandidaten schrijven een betoog aan de hand van een schrijfdossier dat zij (gedeeltelijk) zelf hebben samengesteld over een gemeenschappelijk onderwerp.

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Scheikunde VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3 Periode

1 Periode

2 Periode

3

School- examen

SE 1 SE 2 PO 1

SE 3

duur in minuten

100 180

100

weging

25% 25%

25%

25%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

boek V4: hele boek (basiskennis) boek V5: hoofdstukken 8, 9, 10, 11 boek V6: hoofdstuk 15, hoofdstuk 16 paragrafen 16.1 t/m 16.4,

hoofdstuk 17

SE 3

boek V4: hele boek (basiskennis) boek V5: hoofdstukken 12, 13, 14 boek V6: hoofdstuk 16 paragrafen 16.5 en 16.6, hoofdstukken 18, 19 

PO 1

Praktische chemische vaardigheden

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Wiskunde A VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

School- examen

SE 1

SE 2

SE 3

duur in minuten

100

100

weging

30 % 35%

35 %

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5. In 5 Vwo wordt een ict-opdracht gemaakt die meetelt als proefwerk.

SE 2

VWO A3: H9 + H10 + H11

SE 3

VWO A4: H12 + H13 + H14

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Wiskunde B VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

School- examen

SE 1

SE 2

SE 3

duur in minuten

100

100

weging

30%

35 % 35%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5

SE 2

VWO B3: H10 + H11 + H12

SE 3

VWO B4: H13 + H14 + H15

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Wiskunde C VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode2

Periode3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

School- examen

SE 1

SE 2

SE 3

duur in minuten

100

100

weging

30% 35 %

35 %

STOFOMSCHRIJVING SE 1

VSG van VWO 5. In 5 VWO wordt een ict-opdracht gemaakt die meetelt als proefwerk.

SE 2

VWO C3 H10 + VWO C4: H13

SE 3

VWO C4: H12 + H14

Cohort 2016 - 2019 Vwo 5 examenjaar 2019

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING Vak: Wiskunde D VWO

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 1

Periode2

Periode3

Periode 1

Periode 2

Periode 3

School- examen

SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

duur in minuten

120

150

150

weging

10% 20% 30% 40%

STOFOMSCHRIJVING SE 1

deelname Nederlandse Wiskunde Olympiade

SE 2

VSG van VWO 5

SE 3

VWO D3: H12 (inclusief voorkennis), VWO D4: H13 + H14

SE 4

VWO D3: H10, VWO D4: H15 (inclusief extra materiaal) + H16