10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos,...

of 22 /22
Delen van data en informatie uit Delft-FEWS Deltares Software Dagen

Embed Size (px)

Transcript of 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos,...

Page 1: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Delen van data en informatieuit Delft-FEWS

Deltares Software Dagen

Page 2: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Samenwerking Brabant

• Visie Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta– Open overheid, open data

(burgers, adviesbureaus, gemeenten, provincie, …)

– “Laat zien wat je in huis hebt”

• Veranderende rol databeheerders: minder tijd voorverwerken gegevensaanvragen, meer vooradvisering van hun klant

• Datakwaliteit? Stapsgewijs, leren van het gebruik, 80-20 regel

Page 3: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Informatienetwerken

Traditioneel HydroNET

Page 4: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Databases

Front-end

Applications

Other Apps

Geo-data

Meteodata

Hydrologicaldata

EO data

Other data

webservices

Back-end

Applications

Models

Analysistools

Smartphone Apps

HydroNET network servicesOpen protocols & standards

Page 5: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic
Page 6: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Delen van data: aanpak

• Data blijft bij de bron (FEWS)– Enkelvoudige opslag

– Meervoudig gebruik

• Web service technologie

• Veilige toegang tot data

• Gebruik van standaarden– Technologie (XML, JSON, …)

– Domeinspecifiek (UMAquo, Stowa, …)

Secured NetworkBrabantse Waterschappen

DMZ NetworkZone 2 (public zone)

SaaS InfrastructureZone 3

HydroNET WIS

Firewall

Interactive Web Services (IWS)

HydroNETData Center

Private Server NetworkZone 1 (private zone)

Data Web Services (DWS)

WDD

BRON2BRON1 BRON3

WAM

BRON2BRON1 BRON3

WBD

BRON2BRON1 BRON3

Transparent Network

HydroNET Data Server

GeoServer

Gebruiker

Page 7: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

‘Brabantbrede Verkeerstoren’

Rutger van Ouwerkerk, WBDKennis & Advies Watersystemen

Page 8: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic
Page 9: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Grondwater in historisch perspectief Brabant

Page 10: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Vergelijkbare projecten

• Waterschap Rivierenland: Centrale regiekamer

• Waterschap Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Schieland en Krimpenerwaard

• Open waterbeheer Rijn-West

• Hoogheemraadschap Rijnland: Water in Cijfers

Page 11: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Waterkwaliteit en aan/afvoer Rijnland

Page 12: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Chloride en inzet bemaling Chloride en inzet bemaling

• Gecombineerde kaart:– Classificatie chloride op basis

van concentratie (mg/l)– Chloride concentratie per

werkgebied – Debiet (afvoer en aanvoer) per

gemaal

Page 14: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Water in Cijfers - Rijnland

Page 15: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic
Page 16: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic
Page 17: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

17 januari 2014

Open waterbeheer Rijn-West

17 september 2014Seminar Open Waterbeheer

Page 18: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic
Page 19: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

2013 2014 2015 2016 2017

Opschaling in gebied: van Rijn-West via Rijn-delta naar Rijn totaalDe processtappen:

OPEN WATERBEHEER RIJN-WEST Proeftuin Open boezem open data Use case Digitale Delta

De planning

delen van onze data

delen van onze definities

delen van onze scenario's

voor droogte

delen van onzeonderhoudsinformatie

(stremmingen, onderhoud)

werken vanuit éénzelfdegebied op ons beheerscherm

Rijn-West klein

Rijn-West

Rijn-Delta

Rijn (NL+DU)

Rijn totaal

Afgestemd en doelmatig operationeel waterbeheer is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!!

Rijn totaal

Page 20: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Open waterbeheer Rijn-West

Page 21: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic
Page 22: 10 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Ontsluiting van data via Delft-FEWS - Sander Loos, HydroLogic

Delen van data en informatieuit Delft-FEWS

Deltares Software Dagen