1 Over Spiritualiteit

of 38 /38
Christelijke Spiritualiteit Het verschijnsel, de geschiedenis en haar verschijningsvormen

Embed Size (px)

description

Deel 1 van een serie presentaties over christelijke spiritualiteit

Transcript of 1 Over Spiritualiteit

Page 1: 1 Over Spiritualiteit

Christelijke Spiritualiteit

Het verschijnsel,

de geschiedenis en haar verschijningsvormen

Page 2: 1 Over Spiritualiteit

Het verschijnsel Religie

Een verhaal / Traditie

Een organisatie / instituut / gemeenschap

Een praxis Inoefening Toe-eigening

Als antwoord op een existentiële vraag

Page 3: 1 Over Spiritualiteit

ReligieDimensies en polariteiten

Mate van InstitutionaliseringGeorganiseerd <> Virtueel/los

Mate van individualiseringGroep <> Los zand

Mate van conceptualisering & canoniseringTraditie / Dogma <> ‘Bricolage’

Bron dimensieNatuur <> Individu/Psyche <> Transcendent

Page 4: 1 Over Spiritualiteit

SPIRITUALITEIT EN RELIGIE

De dagelijkse praktijkHet handwerk

PersoonlijkDevotie / Vroomheid

Toe-eigening‘God’ in de alledaagse werkelijkheid

Page 5: 1 Over Spiritualiteit

‘Niveaus’ in het verschijnsel

Wetenschappelijk <> Interpersonaal <> Personaal

Page 6: 1 Over Spiritualiteit

Waar hebben we het over?

Woorden ervoor:

Spiritualiteit Mystiek Bevinding Devotie Geloofspraktijk Geestelijke

oefeningen Geloofservaring Persoonlijk geloof Toe-eigening

Opvallende zaken: Persoonlijk Beleving / Awareness Praktijk / doen Focus Verwerkelijking ‘Universeel’ ‘Buiten’ en ‘Binnen’ Denken <> Voelen Zijn <> Doen Hier en Nu Bewustwording

Page 7: 1 Over Spiritualiteit

Wat is er gebeurd?

Was Werd Wordt?

Nederland Europa Global

Verzuild Secularisatie Interreligieus

Traditie Verzet Subjectief

Patriarchaal Democratisch Feminien

Theïsme Iets-isme Panentheïsme

Christelijk Algemeen Islam / Boeddhisme

Vast Flexibel Transformationeel

Kerkelijk Onkerkelijk Spiritueel

Doen? Hebben? Zijn?

Theologisch Postmodern Mystiek

Page 8: 1 Over Spiritualiteit

Waarom zo actueel?‘mensen vragen naar zingeving’

Een door en door menselijk fenomeen Secularisatie was niet de laatste stap Niet kerkelijk wel spiritueel Interreligieuze ontmoetingen Mode / trend

New Age Levenskunst Leidinggeven en spiritualiteit Nieuwe media

De flexibele mens; jezelf steeds weer ‘uitvinden’ Nieuwe en oude input:

Keltisch / Monastiek Islam / Zen / Boeddhisme Spiritualiteit & Psychotherapie: Mindfulness

Page 9: 1 Over Spiritualiteit

Trends & Namen

Page 10: 1 Over Spiritualiteit

Een ‘definitie’

Spiritualiteit is het godmenselijke betrekkingsgebeuren onder het gezichtspunt van de omvorming. (Kees Waaijman)

Spiritualiteit is het proces en resultaat van de persoonlijke verwerkelijking van de/een grondinspiratie in alle facetten van het leven

‘Vormgeving’ aan het antwoord op de vraag die het leven is vanuit een inspiratie

Ze is daarbij ‘verbindend’(=eenheid) en transformerend

?

Page 11: 1 Over Spiritualiteit

‘Bouwstenen’ / Elementen

Goddelijke werkelijkheid

Mens; Jezelf

Wereld / Ander Inoefening / de praktijk

Page 12: 1 Over Spiritualiteit

Inoefening

God

Jezelf Wereld

In Model

Page 13: 1 Over Spiritualiteit

Inoefening

Jezelf Wereld

Of...?

Page 14: 1 Over Spiritualiteit

De Dynamiek & Homeostase

God Almacht <> Kwetsbaar Transcendent <> Immanent Mannelijk <> Vrouwelijk

Zelf Patriarchaal <> Matriarchaal Onderworpen <> Autonoom

Wereld Magisch <> Wetenschappelijk Eurocentrisch <> Global

Page 15: 1 Over Spiritualiteit

Kern

antwoord geven op de vraag die het leven ons stelt / ‘hoe te leven’

vanuit een ‘bronervaring’ en dat antwoord ‘realiseren’ in steeds weer wisselende contingenties

Page 16: 1 Over Spiritualiteit

Inoefening & Toe-eigening‘Ascese’

Denken Voelen

Willen Doen

Lichaam

Zijn

Page 17: 1 Over Spiritualiteit

Geestelijke oefeningen‘ordenen van’

Het lichaam Vasten Kuisheid Meditatie / adem

Het handelen / doen Niet doden Barmhartigheid Liefde

Het denken Geestelijke lezing Meditatie / aandacht studie

Het voelen Gebed Liturgie Creativiteit / zang autobiografie

Het willen Gehoorzaamheid Geloften Discipline Geestelijke begeleiding

Zijn Meditatie Gelassenheit Awareness Loslaten / overgave Dankbaarheid

Page 18: 1 Over Spiritualiteit

Taal & Metaforen & Beelden 1

Kern Ware zelf

Diepte Hoogte

Page 19: 1 Over Spiritualiteit

Taal & Metaforen & Beelden 2

Doel Telos / Scopos Woestijn / Eenzaamheid

Reis / Pelgrimage Schepping

Page 20: 1 Over Spiritualiteit

Taal & Metaforen & Beelden 3

Wedergeboorte Bron

Thuiskomen / Terugkeer Zoektocht / Queeste

Page 21: 1 Over Spiritualiteit

Taal & Metaforen & Beelden 4

Ontwikkeling / Groei Discipline / Ascese

Kern Afdaling in de ziel

Page 22: 1 Over Spiritualiteit

Taal & Metaforen & Beelden 5

Navolging Transcendentie

Immanentie Uittocht / Bevrijding

Page 23: 1 Over Spiritualiteit

NegatieveTaal & Metaforen & Beelden

Vervreemding Ontworteling Vervorming Verlorenheid Duisternis Zinloosheid Bezetenheid Secularisering

Duivel Ja-maar; Aber-

glaube Macht Geld Zelfhaat Ego / Ik Illusie

Page 24: 1 Over Spiritualiteit

Christelijke Spiritualiteit‘gelijkvormigheid aan Christus’

Page 25: 1 Over Spiritualiteit

Reflectie op spiritualiteit

Binnen de ‘eigen’ traditie Theologie

Spirituele theologie Mystiek Mystagogie / pastoraat Liturgiek

Praktische theologie Psychologie Sociologie Antropologie

Aan de hand van : Verhalen Teksten Verschijningsvormen

Page 26: 1 Over Spiritualiteit

Geschiedenis‘Christelijke Spiritualiteit’

‘Prehistorie’ ‘heidendom’?

Bijbels tijd Abraham / Mozes / Profeten Jezus / Paulus

Patristisch Gnostiek (Marcion) Woestijnvaders ‘Vaders’ (Augustinus)

Middeleeuwen Keltisch Mystiek (Eckhart / Julian Norwich Oost >< West Monastieke traditie Moderne Devotie

Reformatie Luther & Calvijn Contra Reformatie Puriteinen

Verlichting Pascal Piëtisme

Modern Kierkegaard Pinkster / Charismatisch Evangelicalen Secularisatie

Nu & Toekomst Merton & Bonhoeffer Bevrijdingstheologie / Feminisme Taizé / New Age Monastiek

Page 27: 1 Over Spiritualiteit

Spiritualiteit & Wetenschap

Theologie & Wetenschap1. Dualisme

Natuur en Genade

2. Deïsme

3. MaterialismeSecularisme

4. EmergenceProcestheologie

‘Schepping’

Hulpwetenschappen Mystiek Psychologie Praktische theologie Sociologie Antropologie

Studie van Spiritualiteit Geschiedenis Bron Mens Wereld Inoefening

Page 28: 1 Over Spiritualiteit

Polariteiten, paradoxen en ambivalenties

Immanentie <> Transcendentie

Verborgenheid <> Presentie

Genade <> Doen Geloven <> Ervaring Aanwezigheid <>

Afwezigheid ‘Reeds’ <> Nog niet Incarnatie Doen <> Niet doen

Denken <> Voelen Dood <> Leven Lijden <> Geluk Geest <> Vlees Geven <> Ontvangen Hier en Nu <> straks

en daar Goed <> Kwaad Menselijk <>

Goddelijk

Page 29: 1 Over Spiritualiteit

Hoofdstromen‘Scholen & Stichters &

Schoolvoorbeelden’ Christendom > Christus > Luther Jodendom > Abraham > Buber Boeddhisme > Boeddha > Tich Nhat Hahn Islam > Mohammed > Soennisme / Sjiisme Tao > Lau-Tse > Yin-Yang Humanisme > Erasmus > Jurgen Habermas Communisme > Karl Marx > Fidel Castro Hindoeïsme > Krishna > Goeroes New Age? > Ken Wilber > Eckhart Tolle

Page 30: 1 Over Spiritualiteit

Kernwoorden Christelijke spiritualiteit

Christus God / Geest Navolging Kruis Liefde Bevrijding / Uittocht Genade Gods Koninkrijk Schepping Opwekking

Theologie Scholen van… Bewegingen Tradities Beelden van

Jezus Kopstukken Geschiedenis

van..

Page 31: 1 Over Spiritualiteit

Christelijke stromingen

Rooms Katholiek Monastiek Oosters-Orthodox Anglicaans Reformatorisch Evangelisch Charismatisch

Feministisch Ecologisch Bevrijding New Age Gemeenschappen Interreligieus?

Page 32: 1 Over Spiritualiteit

‘Renoware’

Orthodox / Oosterse kerken de liturgie Reformatorisch het Woord Evangelisch Persoonlijk / relatie Pinkster / Charismatisch de Geest / gevoel Actie de wereld Katholiek / Moniachaal Stilte / oefening / Monastiek New Age ervaring / gevoel / jezelf

+ Quakers / Zen / Boeddhisme / Hindoeïsme / Tich Nhat Hahn / Soefi / Islam / filosofie / Humanisme / Post Modernisme

Page 33: 1 Over Spiritualiteit

‘Verschillen’

Geschiedenis Cultuur Taal Tradities Politiek / maatschappelijk Opvoeding / milieu Man/Vrouw Lichamelijkheid (ziek / gezond) Leeftijd Situatie / ervaringen Persoonlijkheid Levensverhaal

Page 34: 1 Over Spiritualiteit

Eisen aan een authentieke spiritualiteit

Universeel en persoonlijk Alle lagen van het mens-zijn omvattend Het is een voortgaand proces Illusies ontmaskerend / kritisch Bevrijdend / emanciperend Immanent & transcendent Vorming & Ontvorming Liefde en Genade Verbindend & Beweging Handelen & niet handelen Mededogen / compassie Wijsheid Levenskunst>> Het zinvol leren leven met het leven

Page 35: 1 Over Spiritualiteit

Toekomst?

Buitenkerkelijk? Spirituele centra? Internet? Interreligieus? ‘Bricolage’ Modern

monastiek? Netwerken van...

Page 36: 1 Over Spiritualiteit

Verwerkingsvormen

Onderzoek naar de eigen spiritualiteit Wie / wat inspireert jouw? Vroeger / nu / straks Wat wil je kwijt / wat zoek je?

Jouw kernvraag / Koan? / levensvraag?

Welke traditie heeft jouw voorkeur?

Wie/wat is je het meest behulpzaam?

Page 37: 1 Over Spiritualiteit

Volgende delen

God Zelf Wereld Inoefening:

Gebed Meditatie Lectio Retraite

Mystiek

Page 38: 1 Over Spiritualiteit

Studies