© Kiwa 2005 1 Normen & Certificatie: Achtergrond & Uitgangspunten Door VWA / Kiwa gehanteerde...

of 15 /15
© Kiwa 2005 1 Normen & Certificatie: Achtergrond & Uitgangspunten Door VWA / Kiwa gehanteerde eisen Verschillen t.a.v. diverse commentaren Verschillen t.o.v. NF norm Certificatie schema Stand van zaken

Embed Size (px)

Transcript of © Kiwa 2005 1 Normen & Certificatie: Achtergrond & Uitgangspunten Door VWA / Kiwa gehanteerde...

 • Dia 1
 • Kiwa 2005 1 Normen & Certificatie: Achtergrond & Uitgangspunten Door VWA / Kiwa gehanteerde eisen Verschillen t.a.v. diverse commentaren Verschillen t.o.v. NF norm Certificatie schema Stand van zaken
 • Dia 2
 • Kiwa 2005 2 Achtergrond & Uitganspunten: VWA Document Programma van eisen Vuurpotten, April 2003; Eerste aanzet van programma van eisen en tests Bio ethanol branders Kiwa / VWA: October 2009 Uitnodiging HKI / DIN mbt. EDIN 4734: Nov. 2009 Diverse bijeenkomsten met HKI / VWA waaronder commentaar ronde EDIN 4734 NF 35-386
 • Dia 3
 • Kiwa 2005 3 Achtergrond & Uitgangspunten: Kiwa / VWA: EDIN 4734:Oct. 2009 inclusief commentaar VWA / Kiwa hanteren als acceptabele risico inventarisatie en certificatie document. D.w.z. met de wetenschap van vandaag! Commentaar ronde nog niet afgerond en diverse commentaren zullen worden verwerkt in een nieuwe EDIN. (incl. VWA / Kiwa) In rapportage / certificatie documenten belangrijkste commentaren als opties meenemen.
 • Dia 4
 • Kiwa 2005 4 EDIN 4734 incl. Commentaar VWA / Kiwa: 4.1.1: Geschiktheid Toegepaste materialen 4.2: Standstabiliteit 4.2.1: Omstootgevaar 4.2.2: Brandstoflekkage bij aanstoten 4.2.3: Hellingproef (stabiliteit) 4.3 : Hellingproef (uitlekken van brandstof) 4.4: Brandstofhouder: Deels vervangen door morsproef (overvullen) en controle op mogelijkheid gevaarlijke dampen Vullen zonder morsen moet mogelijk zijn. Max. vulindicatie en waarschuwingen blijven.
 • Dia 5
 • Kiwa 2005 5 EDIN 4734 incl. Commentaar VWA / Kiwa: 4.5: Ontsteek veiligheid 5: Veilig gebruik / bedrijf: 5.3: Brandstofflow: Vervalt in NL: Nationale bouwbesluiten zijn van toepassing Eisen aan verbrandingsproducten. 5.4: Vlamhoogtes en voorspelbaarheid 5.5: CO / CO2 / Nox 5.6: Brandveiligheid: 5.6.2 t/m 5.6.5: Temperaturen 5.6.6 Ontsteken / Doven / Herontsteken bij div. vol. 5.6.7 Herh. 5.4 & 5.6 met brandspiritus (>94% Eth.) 5.7: Electrische veiligheid als van toepassing
 • Dia 6
 • Kiwa 2005 6 EDIN 4734 incl. Commentaar VWA / Kiwa: Aanvullende commentaren VWA / KIWA m.b.t. Hfdst. 5: Evt. Gebruikte decoratiebrandstoffen (nephout blokken)
 • Dia 7
 • Kiwa 2005 7 EDIN 4734 incl. Commentaar VWA / Kiwa: 6: Markeringen (Typeplaat, Waarschuwingen, Verpakkingen) 7: Gebruiksaanwijzingen 8: Veiligheidswaarborging gedurende vervaardiging: Bewijs van geschiktheid toegepaste materialen en interne kontrole daarop; Bewijs van geschiktheid samenstelling constructies, verpakkingen, opslag, etc. en kontrole daarop Gangbare eisen m.b.t. waarborgen veiligheid en documentatie daarvan (a la ISO 9000)
 • Dia 8
 • Kiwa 2005 8 Belangrijkste Commentaren: Maximale tankinhoud van 3 liter evt. Aparte nrom voor professioneel gebruik. Toestellen met afstandbediening: Eisen GAD hanteren (onbedoelde onsteking onmogelijk en complexe handeling ivm kinderen) Eisen aan samenstelling / veiligheid brandstof Maarten Feltmann Beter onderscheid omvalproef voor grote / kleine toestellen (par. 4.2)
 • Dia 9
 • Kiwa 2005 9 Belangrijkste Commentaren: Overvulproef 110% vind men te zwaar. Eis zal waarschijnlijk milder worden. Voorlopig houden wij deze eis aan. (betreft hier VWA / Kiwa kommentaar op par.4.4). Meer duidelijkheid gewenst op gevaar bij hervullen versus onzichtbaar nagloeien. Voorlopig: case by case beoordeling.
 • Dia 10
 • Kiwa 2005 10 Belangrijkste verschillen NF D35-386: Scope: NF v.a. 0,25 ltr. & caravan / geen boot gebruik Design: Brandstof mag niet aanraakbaar zijn; Max. 2,25 ltr tank. Max. 4.650 Watt output Safety shut down of Emergency shut down verplicht Sluiting brandstoftank voor mobiele toestellen Ontsteking: 20cm ipv. 14 cm CO2 Detector verplicht.(4.2.7.2) Stabiliteitstesten zwaarder (1m hoogte 20kg.) Helling test 20 graden.
 • Dia 11
 • Kiwa 2005 11 Belangrijkste verschillen NF D35-386: Brandproeven met vilt achtig textiel Herontsteking bij brander temp > 60 gr. Niet toegestaan. Levensduur test 250u. Max. brandtijd 3u +/- 10 min.
 • Dia 12
 • Kiwa 2005 12 Status: EU Dekking? NF Norm Versus DIN /NL Document? Verordening 764/2008/EC: Wedersijdse erkenning.
 • Dia 13
 • Kiwa 2005 13 Certificatie: Keuring is een momentopname en geeft geen onafhankelijke uitspraak over waarborg van veiligheid (Toezicht) Toestellen vaak vanuit Azie betrokken ( Geen of weinig invloed op modificaties in product of proces) Toezicht door Kiwa op batch nivo of productie nivo. Vergelijkbaar met GAD. Onderscheidend vermogen door productlabel
 • Dia 14
 • Kiwa 2005 14 Certificatie: Verplichte type keuring door Kiwa Verplichte batch- of fabrieks inspecties door Kiwa Tijdens fabrieksinspecties check op inkoop files & boekhouding van materialen Eventuele opties (kommentaren) vermeld op certificaat Verplichte modificatie melding & evaluatie.
 • Dia 15
 • Kiwa 2005 15 Bij elk hoofdstuk globaal de testen / eisen noemen. Diverse commentaren opsommen en verwijzen als optie; Onze commentaren in ieder geval verwerken. Verschillen tov NF norm Wettelijke status NF NORM!!!!!