Download - Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Transcript
Page 1: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

2e bijeenkomst Rotterdamse ambtenaar 2.0

Page 2: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Kennismaken, terugblik en persoonlijke ambities

Poster met type medewerker. Ga staan waar je je thuis voelt. Wie ben jij?

Wat betekent het Nieuwe Werken voor jou persoonlijk? Wat zijn je ambities?

Wanneer werk jij op je best? Wat heb je de afgelopen weken gedaan

met de inzichten uit de 1e bijeenkomst?

Page 3: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Doelstelling en opzet

Verbindingen leggen met andere initiatieven Draagvlak bij hoogste management en op

de werkvloer Bottum-up initiatieven ontwikkelen en

samen doen! Concrete ideeën naast theoretisch plan van

aanpak en situatieschets (nut en noodzaak, win-win)

Volgende stap, keuze uit de ideeën, deze uitwerken en presentatie aan StadsMT

Page 4: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

AMBITIES EN ONTWIKKELINGEN

Page 5: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

De wereld om ons heen is enorm in beweging

Daarmee worden uitdagingen en problemen

grootschaliger, complexer en dynamischer. Mondiale bevolkingsgroei Klimaatveranderingen Wereldhandel Bevolkingssamenstelling Nieuwe technologieën Etc.

Page 6: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Merkbare gevolgen

Bezuinigingen Vergrijzing Aantrekkelijke werkgever? Groei van zzp-ers Digitale revolutie Meer met minder, slimmer werken moet Mondige burgers

Page 7: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Kern van de organisatievisie

Vraagstukgericht werken Integraal veranderen Samenwerken & netwerken Afstemmen met elkaar Uitvoering voorop Sturing en bijsturing

Page 8: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Het (Nieuwe) Werken anno nu! Meer verantwoordelijkheid en ruimte bij

de medewerkers, medewerker bepaalt, waar, wanneer, met wie en hoe hij werkt

Niet de organisatiestructuur bepaalt hoe thema’s worden aangepakt

Minder regels en procedures Collectieve ambitie

Page 9: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Hoe dan?

Radicale innovatie vooral door thema's breed ook buiten de grenzen van het ambtenaren apparaat uit te werken Hub’s, virtuele en fysieke community’s Transparantie, openheid over de grenzen heen Thema’s zijn leidend, niet de grenzen van de organisatie

Samenwerken, ons werk slimmer organiseren Talentenmanagement en persoonlijke rugzak voor

ontwikkeling , hulpmiddelen, aansturing e.d. (Brains) Werkplek innovatie (Bricks)

De werkomgeving, vitaal, flexibel, duurzaam en doelmatig Digitaal werken (Bits)

De virtuele werkomgeving, overal werken, informatie uitwisselen, versnellen, open

Page 10: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Groepsopdracht 1

Vorm per speler een groep

Maak van de speler een persona

Creëer een typische dag / week van de

persona

Benoem de belangrijkste knelpunten,

kansen & belemmeringen (huidige

situatie)

Page 11: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Groepsopdracht 2

Werk op basis van het bovenstaande een format van ideeën uit gezien vanuit de medewerkers die ieder hun eigen wensen, verwachtingen, drijfveren, talenten, competenties hebben. Iedereen moet het gevoel hebben dat hij/zij op maat werkt.

De ideeën moeten SMART zijn en binnen 3 tot 6 maanden geïmplementeerd kunnen worden.

De ideeën moeten aansluiten op de kaders van Het Nieuwe Werken, de Organisatievisie en de ontwikkelingen om ons heen.

Hou het vooral praktisch, maak het niet te ingewikkeld!

Page 12: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Groepsopdracht 2

Geef aan:

wat het idee is (kort en bondig)

wat de nieuwe werkwijze is en welke

elementen ondersteunen

aan welke ontwikkelingen het bijdraagt

waarom het te maken heeft met HNW

(werkprincipe)

wat het concreet oplevert

welke knelpunten en belemmeringen het

oplost

Page 13: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Denken vanuit 4 spelers

Beleidsmaker Expert Aanvoerder Vernieuwer

Page 14: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Hoe ziet dat fort er straks uit?

Page 15: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Toelichten en prioriteren15

Page 16: Rotterdamse Ambtenaar 2.0

Vervolgstappen

16

•Inleiding in HNW

•Eerste verkenning

Inleiding HNW

•Ambities

•Genereren en selecteren ideeën

Creëren & Ontwerpe

n

•Presenteren van uitgewerkte ideeën (generale repetitie)

•Presenteren aan beslisser

•Go/no go voor uitvoering

Presenteren &

Besluiten

Uitwerken ideeën & ontwikkelen presentaties