Download - RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

Transcript
Page 1: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

RISICO-ANALYSE

Peggy Van Lany

1ste jaar Jeugdgezondheidszorg

Page 2: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

RISICO-ANALYSE VAN EEN CLB-WACHTZAAL

Motivatie keuze: Recent (sedert schooljaar 2005-2006) in gebruik

genomen CLB-locatie renovatie bestaand gebouw (intern) Wachtzaal wordt vnl. voor kleuters en lagere

school kinderen gebruikt Infrastructuur aangepast aan doelgroep?

Page 3: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

BESCHRIJVING VAN DE WACHTZAAL

Afmetingen: 8m x 3,5m = 28m²

1 groot raam: 3,5m x 2,4m = 8,4m², bestaande uit kleinere glaselementen Midden sectie kan

geopend worden Enkele beglazing Voorzien van dunne

gordijnen

Page 4: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

BESCHRIJVING VAN DE WACHTZAAL

1 lavabo met handdoekhouder,plastieken vuilbak

Radiator onder vensterbank, waarboven smalle tafels geplaatst zijn.

Page 5: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

BESCHRIJVING VAN DE WACHTZAAL

8 stopcontacten, voldoende hoog geplaatst (6) of ‘verstopt’ (2)

Verlichting: Telefoon aansluiting Kapstok

Page 6: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

BESCHRIJVING VAN DE WACHTZAAL

Tafel met 14(kleine) stoelen 1 vrijstaand stoeltje onder de kapstok Bijzettafeltje met 2 stoelen Zithoek met afwasbare kussens

Page 7: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

BESCHRIJVING VAN DE WACHTZAAL

Opbergkast met Dvd-speler,tv-toestel Klein bijzettafeltje naast de deur

Page 8: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

BESCHRIJVING VAN DE WACHTRUIMTE

Vloerbekleding: linoleum

Verlichting: 4 TL-lampen met afscherming, centraal geplaatst

Decoratie: 3 kinderschilderijtjes, 2 posters

Page 9: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

OVERZICHTSPLAN WACHTRUIMTE

8.00m

3.50m

Lavabo Radiator

VensterKast

Kapstok

Deur

Page 10: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

GEBRUIKT INSTRUMENT: DE DEPARIS METHODE

1. Werkzones

2. Technische organisatie tussen de werkposten

3. Locatie van de werkplaats

4. Risico´s op ongevallen

5. Bedieningsapparatuur en signalen

6. Gereedschap en materiaal

7. Repetitief werk

8. Manuele goederenbehandeling

9. Mentale belasting

10. Verlichting

11. Lawaai

12. Thermische omgevingsfactoren

13. Chemische en biologische risico´s

14. Trillingen

Page 11: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

15. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers

16. Algemene en lokale sociale omgeving

17. Inhoud van het werk

18. Psychosociale omgeving

5 uitgelichte punten :beoordeeld ahv. controlelijst RBB basisonderwijs versie 2007.beoordeling: score 0 -4

GEBRUIKT INSTRUMENT: DE DEPARIS METHODE

Page 12: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

WERKZONES

Verlichting: voldoende (NBN 353- bij voorkeur 1 raam met buitenlicht), maar subjectieve indruk = donkere ruimte, licht moet steeds aan ( ook in de lente,zomer)

Verwarming: voldoende (ARAB/CODEX- minimum 20°C), maar tocht in de winter dicht bij het raam (enkele beglazing) en warm in de zomer.

Afmetingen: eerder klein, minder dan 2m² per leerling (minimum 2m² per leerling).Voldoet niet.

Verluchting: voldoet (1 raam kan open of er is een verluchtingssysteem)

Zonwering: niet aanwezig, raam aan de noordzijde Er zijn wastafels met stromend water: voldoet De lokalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers:

voldoet niet, standaard deur is te smal.

Page 13: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

WERKZONES

Beoordeling: 2 Klaslokalen voldoen aan de voorwaarden inzake bewoonbaarheid maar maatregelen en/of verbeteracties kunnen de bewoonbaarheid optimaliseren.

Page 14: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

RISICO’S OP ONGEVALLEN Stopcontacten en electrische snoeren zijn

kindveilig: voldoet niet. Wel voldoende hoog geplaatst of ‘verstopt’, geen electrische snoeren zichtbaar; maar stopcontacten zijn niet afgeschermd.

Kapstokken zijn kindveilig: voldoet. Zijn voldoende hoog geplaatst of gemaakt van pvc en stomp.

Voldoende maatregelen worden getroffen om risico’s bij gebruik van electrische installaties en toestellen te voorkomen: voldoet. Tv-toestel en Dvd-speler zitten opgeborgen in kast.

Telefoontoestel aanwezig. Probleem: hoog aansluitingspunt, kabel hangt los tegen de muur. Voldoet niet.

Page 15: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

RISICO’S OP ONGEVALLEN

Glas op lage hoogte(140 cm) houdt geen risico in voor de veiligheid van de kinderen: voldoet niet.Enkele beglazing, opent naar binnen. Stootgevaar, glas kan verbrijzelen.

Locatie van de zithoek: gevaar om hoofd tegen de radiator te stoten bij achteruitvallen. Voldoet niet.

Page 16: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

RISICO’S OP ONGEVALLEN

Beoordeling: 1 De algemene veiligheid en/of de elektrische installaties zijn tijdelijk aanvaardbaar maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Page 17: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

LAWAAI

Wachtruimte geeft aan de achterzijde uit op speelplaats. Tijdens de speeltijden en over de middag is er vrij veel lawaai.

THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN

Verwarming en verluchting: reeds besproken Wachtruimte op noordzijde: weinig zon Enkele beglazing: tocht, warmteverlies in de

winter; opwarmen in de zomer.

Page 18: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE RISICO’S

Afvoerbuis lavabo : lood Kinderen gevoeliger dan

volwasenen Dringt organisme binnen

via de huid (hydatatie), spijsvertering (voeding), luchtwegen (atmosferische vervuiling) en de placenta

Page 19: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

ANDERE PROBLEMEN

Slot op binnenzijde van de deur, kan niet van buitenaf geopend worden

Sloten op deuren van de kleedkamers

Plastieken vuilbak ,licht en zeer toegankelijk omwille van het grote deksel

Page 20: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

Remediering gevonden problemen

Afmetingen lokaal: niet teveel leerlingen/ consultatie (niet altijd haalbaar). €

Verbreden deuropening voor rolstoelgebruikers.€€€

Stopcontacten afschermen met plastieken beschermingsplaatjes.€

Aansluiting telefoon: kabel vastmaken aan de muur. €

Locatie van de zithoek veranderen: niet in de nabijheid van de radiator of rondom radiator hekje plaatsen of ‘inbouwen’ (probleem= warmteverlies). €- €€

Beschermingsfolie op de ramen aanbrengen.€€ Enkele beglazing vervangen door dubbele. €€€

Page 21: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

Remediering gevonden problemen

Loden afvoerbuis lavabo vervangen ( Brussel, Wallonië: premies). €€

Lavabo inbouwen. €€ Vuilbak vervangen door robuuster model dat

minder ‘toegankelijk’ is. € Sloten van de deuren verwijderen. €€

Page 22: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

NOTA: preventiebezoek op 15/2/2007 Geen enkele van de geïdentificeerde problemen

werd opgepikt Geen probleem of grote variatie in wat

preventie-adviseurs belangrijk vinden?

Page 23: RISICO-ANALYSE Peggy Van Lany 1ste jaar Jeugdgezondheidszorg.

Geraadpleegde bronnen

Sobane strategie en opsporingsmethode Deparis, november 2004 http://www.sobane.be/nl/frame.html

Veiligheid en Welzijn op school: Veiligheidsindex basisonderwijs http://www.onderwijsinspectie.be/BaO/thema/veiligheidsindex.htm

www.gezondheid.be artikelnummer 1656 Preventieverslag nr.SG5-2007-PO6