Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00%...

of 162 /162
1075996 1e luitenant 45 0.00% 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste stuurman 1 0.00% 1steltgenie 1 0.00% 23 en steenhouwer 1 0.00% 2de luitenant 2 0.00% 2de luitenant knil 1 0.00% 2e kamerlid 1 0.00% 2e lt artillerie 1 0.00% 2e luit infanterie 1 0.00% 2e luitenant 32 0.00% 2e luitenant knil 4 0.00% 2e luitenant oost 1 0.00% aakerbouwster 1 0.00% aanlegger gasleiding 1 0.00% aannamer 1 0.00% aannemen 1 0.00% Aannemer 450 0.04% aannemer koopman 1 0.00% aannemer publwerken 3 0.00% aannemermetselaar 1 0.00% aannemerpublwerken 1 0.00% aanplakker 1 0.00% aanspreker 35 0.00% aarbeider 1 0.00% aarbeidster 2 0.00% aardappelhandelaar 4 0.00% aardewerkdraaier 1 0.00% aardewerker 1 0.00% aardewerkfabrikant 1 0.00% aardewerkschilder 1 0.00% aardwerker 9 0.00% ab 2 0.00% abeider 7 0.00% abeidster 1 0.00% abtenaar 1 0.00% accijns ontvanger 1 0.00% accountant 27 0.00% achitect 1 0.00% ackerman 3 0.00% ackermann 3 0.00% ackersmann 3 0.00% ackerwirth 1 0.00% ackerwirtin 1 0.00% ackkerman 1 0.00% ackkermann 4 0.00% acrobaat 7 0.00% actuaris 1 0.00% acvocaat 1 0.00% adelborst 6 0.00% Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen

Transcript of Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00%...

Page 1: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

10759961e luitenant 45 0.00%1e stuurman 2 0.00%1ste luitenant 6 0.00%1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00%1ste stuurman 1 0.00%1steltgenie 1 0.00%23 en steenhouwer 1 0.00%2de luitenant 2 0.00%2de luitenant knil 1 0.00%2e kamerlid 1 0.00%2e lt artillerie 1 0.00%2e luit infanterie 1 0.00%2e luitenant 32 0.00%2e luitenant knil 4 0.00%2e luitenant oost 1 0.00%aakerbouwster 1 0.00%aanlegger gasleiding 1 0.00%aannamer 1 0.00%aannemen 1 0.00%Aannemer 450 0.04%aannemer koopman 1 0.00%aannemer publwerken 3 0.00%aannemermetselaar 1 0.00%aannemerpublwerken 1 0.00%aanplakker 1 0.00%aanspreker 35 0.00%aarbeider 1 0.00%aarbeidster 2 0.00%aardappelhandelaar 4 0.00%aardewerkdraaier 1 0.00%aardewerker 1 0.00%aardewerkfabrikant 1 0.00%aardewerkschilder 1 0.00%aardwerker 9 0.00%ab 2 0.00%abeider 7 0.00%abeidster 1 0.00%abtenaar 1 0.00%accijns ontvanger 1 0.00%accountant 27 0.00%achitect 1 0.00%ackerman 3 0.00%ackermann 3 0.00%ackersmann 3 0.00%ackerwirth 1 0.00%ackerwirtin 1 0.00%ackkerman 1 0.00%ackkermann 4 0.00%acrobaat 7 0.00%actuaris 1 0.00%acvocaat 1 0.00%adelborst 6 0.00%

Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen

Page 2: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

adelborst 1e klasse 1 0.00%adelborst onder de compagnie van de overste-luijtenant Calviller 1 0.00%adelborst onder de compagnie van d'overste luijtinant Velder 1 0.00%adelborst onder Graef Jeurien Erenst 1 0.00%adj directeur 1 0.00%adj inspecteur 1 0.00%adj ir ss 1 0.00%adj onderofficier 1 0.00%adj. onderofficier 1 0.00%adj.commies 1 0.00%adjcomm policie 1 0.00%adjcommies 2 0.00%adj-commies rijksbel 1 0.00%adjinsponderwijs 1 0.00%adjoint maire 1 0.00%adjonderofficier 2 0.00%adjuct directeur 1 0.00%adjuct-commies 1 0.00%adjudant 25 0.00%adjudant artillerie 1 0.00%adjudant des konings 1 0.00%adjudant infanterie 3 0.00%adjudant koning 1 0.00%adjudant onderoff 1 0.00%adjudant schrijver 1 0.00%adjudant-schrijver 1 0.00%adjunct boekhouder 1 0.00%adjunct commies 45 0.00%adjunct commies ptt 1 0.00%adjunct controleur 2 0.00%adjunct directeur 12 0.00%adjunct ingenieur 2 0.00%adjunct inspecteur 6 0.00%adjunct kijker 1 0.00%adjunct maire 2 0.00%adjunct paardenarts 2 0.00%adjunct secretaris 1 0.00%adjunct stationschef 1 0.00%adjunctcommies 4 0.00%adjunct-commies 9 0.00%adjunctdirecteur 1 0.00%adjunct-directeur 3 0.00%adjunctinspecteur 2 0.00%adjunct-inspecteur 3 0.00%adjunctopzichter 1 0.00%adjunct-opzichter 1 0.00%adjunctstationschef 1 0.00%adjunt commies 1 0.00%adjutant van den brigardier Eppe 1 0.00%adm ambtenaar 2 0.00%administateur 1 0.00%administr marine 1 0.00%administrateur 144 0.01%administrateur leger 1 0.00%

Page 3: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

administrateur nsm 1 0.00%adminstrateur 1 0.00%admiraal 3 0.00%Adovcaat 1 0.00%adsissent 1 0.00%adsistent 2 0.00%adsistent apothecar 1 0.00%adsistent apotheker 1 0.00%adsistent posterije 1 0.00%adsistent posterijen 3 0.00%adspirant ambtenaar 1 0.00%adspirant boswachter 1 0.00%adspirant-commies 1 0.00%adspirant-monteur 1 0.00%adspirant-opzichter 1 0.00%adunctinspecteur 1 0.00%adviseur 2 0.00%adviseur gemeente 1 0.00%adviseur ministerie 1 0.00%advocaat 205 0.02%advocaat procureur 1 0.00%advocaat & procureur 2 0.00%advocaat en notaris 4 0.00%advocaat en secret 1 0.00%Advocaat fiscaal 1 0.00%advocaat generaal 1 0.00%advocaat procureur 17 0.00%advocaat&procureur 1 0.00%advocaat/procureur 8 0.00%advocaatarchivaris 1 0.00%advocaat-generaal 1 0.00%advocaat-journalist 1 0.00%advocaatprocureur 23 0.00%advocaat-procureur 10 0.00%advocaatrechter 1 0.00%advokaat 21 0.00%advokaat en notaris 1 0.00%advokaat/procureur 1 0.00%advokaatprocureur 1 0.00%aebeider 1 0.00%afdekker 23 0.00%afdelingschef 1 0.00%afslager 28 0.00%afslager der visch 7 0.00%afslager van den vis 1 0.00%afslager verkopingen 1 0.00%afslager vischmarkt 1 0.00%afslagerlandbouwer 1 0.00%aftrekker 2 0.00%afwezig 1 0.00%agent 29 0.00%agent begrafenisfond 1 0.00%agent bij spoorwegen 1 0.00%agent der domeinen 1 0.00%

Page 4: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

agent eener wasserij 1 0.00%agent ener krant 1 0.00%agent ener mij 1 0.00%agent expeditie 1 0.00%agent in assurantien 1 0.00%agent in bieren 1 0.00%agent in wijn 1 0.00%agent in wijnen 1 0.00%agent levensverz 1 0.00%agent loterij 1 0.00%agent maatschappij 3 0.00%agent politie 2 0.00%agent raad v arbeid 1 0.00%agent rijnspoorweg 1 0.00%agent suikerfabriek 1 0.00%agent van bank 1 0.00%agent van justitie 1 0.00%agent van policie 17 0.00%agent van politie 402 0.04%agent van poltie 1 0.00%agent vanpolitie 1 0.00%agent ve boekhandel 1 0.00%agent verzekering 1 0.00%agent verzekeringsm 1 0.00%agent voor school 1 0.00%agent wasscherij 1 0.00%agentdrankbestrijd 1 0.00%agente 1 0.00%agent-seinwachter 1 0.00%agentstoombootmij 1 0.00%aide-essaijeur 1 0.00%akenvaarder 2 0.00%akkerbouwer 235 0.02%akkerbouwerin 1 0.00%akkerbouwster 105 0.01%akkerknecht 2 0.00%akkerman 49 0.00%akkervrouw 16 0.00%aleida hendrika 1 0.00%algemeen wijkmeester 1 0.00%alieslager 1 0.00%amanuensis 22 0.00%amanuensis hbs 1 0.00%amb spoorwegen 1 0.00%ambachtschoolleeraar 1 0.00%ambachtsman 2 0.00%ambachtsschooldirect 1 0.00%amballeur 1 0.00%ambgemeentetelefoon 1 0.00%ambt belastingen 2 0.00%ambt opvoedingsges 1 0.00%ambt rijksbelasting 1 0.00%ambt staatsmijnen 1 0.00%ambt staatsspoorw 1 0.00%

Page 5: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

ambt telegrafie 1 0.00%ambtconvoijen & lic 1 0.00%ambtconvooien 1 0.00%ambtenaar 609 0.06%ambtenaar archief 1 0.00%ambtenaar belasting 1 0.00%ambtenaar bpm 1 0.00%ambtenaar douane 1 0.00%ambtenaar gasfabriek 1 0.00%ambtenaar geneeskd 1 0.00%ambtenaar gesticht 1 0.00%ambtenaar griffie 3 0.00%ambtenaar Heide mij 1 0.00%ambtenaar heidemij 1 0.00%ambtenaar indi¿ 1 0.00%ambtenaar kadaster 2 0.00%ambtenaar noi 1 0.00%ambtenaar ns 3 0.00%ambtenaar om 1 0.00%ambtenaar posterijen 8 0.00%ambtenaar provincie 2 0.00%ambtenaar ptt 1 0.00%ambtenaar rechtbank 1 0.00%ambtenaar rijksbel 3 0.00%ambtenaar secretarie 10 0.00%ambtenaar spoorwegen 19 0.00%ambtenaar te voet 3 0.00%ambtenaar verz bank 1 0.00%ambtenaar waterstaat 3 0.00%ambtenaarbelastingen 2 0.00%ambtenaar-boswezen 1 0.00%ambtenaarkadaster 1 0.00%ambtenaarspoorwegen 1 0.00%ambtenare 1 0.00%ambtenares 1 0.00%ambtenbelastingen 2 0.00%ambtmaar 1 0.00%ambtman 2 0.00%ambtrijksbelasting 1 0.00%ambts heelmeester 1 0.00%ambtsbode 4 0.00%ambtstaatsspoor 1 0.00%ambtsvroedvrouw 2 0.00%amid 1 0.00%ammanuensis 1 0.00%amtenaar 2 0.00%amtenaar waterstaat 1 0.00%analist 1 0.00%anbtenaar 1 0.00%ankerwikkelaar 1 0.00%antiquair 2 0.00%antiquaire 2 0.00%aopthecar 1 0.00%apoheker 1 0.00%

Page 6: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

apothecaire 2 0.00%apothecar 49 0.00%apothecar & chemist 1 0.00%apothecar en commies 1 0.00%apothecares 1 0.00%apothecarsbediende 1 0.00%apothecarse 1 0.00%apothecarsgezel 1 0.00%apothecarsknecht 3 0.00%apothecer 1 0.00%apotheek 1 0.00%apotheeker 2 0.00%apothekar 2 0.00%apotheker 227 0.02%apotheker knil 1 0.00%apothekerassistente 1 0.00%apothekerassitent 1 0.00%apothekeres 5 0.00%apothekerpalembang 1 0.00%apothekersass 1 0.00%apothekersassistent 2 0.00%apothekers-assistent 1 0.00%apothekersassistente 6 0.00%apothekersbediende 35 0.00%apothekersknecht 25 0.00%arbbeidster 1 0.00%arbeder 1 0.00%arbedier 2 0.00%arbeide 2 0.00%arbeideer 3 0.00%arbeider 53249 4.95%arbeider / metselaar 1 0.00%arbeider gasfabriek 7 0.00%arbeider kaasfabriek 1 0.00%arbeider ns 2 0.00%arbeider remmer 1 0.00%arbeider spoorweg 1 0.00%arbeider spoorwegen 1 0.00%arbeider staatsspoor 1 0.00%arbeider telegrafist 2 0.00%arbeider waterstaat 1 0.00%arbeider(steenfabr.) 1 0.00%arbeider, veenarbeider 1 0.00%arbeidergasfabriek 1 0.00%arbeider-rangeerder 3 0.00%arbeiderremmer 7 0.00%arbeider-remmer 8 0.00%arbeiders 4 0.00%arbeidersche 3 0.00%arbeidersknegt 1 0.00%arbeiderster 2 0.00%arbeidertelegrafist 1 0.00%arbeider-telegrafist 10 0.00%arbeidr 2 0.00%

Page 7: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

arbeidsinspecteur 2 0.00%arbeidsman 1 0.00%arbeidster 18429 1.71%arbeidster bruid ook rutten 1 0.00%arbeidster bruid reijnen 1 0.00%arbeidster dispensatie 2 0.00%arbeidsvrouw 8 0.00%arbeister 4 0.00%arbeodster 2 0.00%arber 2 0.00%arberidster 1 0.00%arbieder 21 0.00%arbiedster 8 0.00%arbveidster 2 0.00%architech 1 0.00%architect 167 0.02%architect en koopman 1 0.00%architekt 3 0.00%archivaris 4 0.00%archtitect 1 0.00%ardbeider 1 0.00%arebeider 3 0.00%armbezoeker 2 0.00%armverzorger 1 0.00%arnbeider 1 0.00%arnhem 7 0.00%arrondissementsijker 3 0.00%artiest 1 0.00%artieste 2 0.00%artillerie-officier 1 0.00%artilleriestukrijder 1 0.00%artillerist 1 0.00%artist 5 0.00%artiste 3 0.00%arts 326 0.03%arts inspectie 1 0.00%arts-inspecteur 1 0.00%asphaltfabrikant 1 0.00%aspirant conducteur 1 0.00%aspirant cornet 1 0.00%aspirant ingenieur 2 0.00%aspirant page 1 0.00%aspirant stenograaf 1 0.00%aspirant-controleur 1 0.00%ass accountant 1 0.00%ass telegrafist 1 0.00%assdirboterfabr 1 0.00%assesor gemeente 2 0.00%assessoor 1 0.00%assessor 42 0.00%assin cultures 1 0.00%assioradeur 1 0.00%assisitent post 1 0.00%assisten-apotheker 2 0.00%

Page 8: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

assistent 15 0.00%assistent accountant 4 0.00%assistent apotheker 9 0.00%assistent controleur 1 0.00%assistent doodgraver 1 0.00%assistent kok 1 0.00%assistent loods 2 0.00%assistent planter 1 0.00%assistent post 1 0.00%assistent posterijen 22 0.00%assistent ptt 1 0.00%assistent resident 4 0.00%assistent spoorwegen 3 0.00%assistent tandarts 2 0.00%assistent-accountant 5 0.00%assistent-apotheker 2 0.00%assistentbibliotheek 1 0.00%assistentchef 1 0.00%assistentdeurwaarder 1 0.00%assistent-directeur 3 0.00%assistente 1 0.00%assistent-nachtagent 1 0.00%assistentopzichter 1 0.00%assnilandsyndic 1 0.00%assposterijen 2 0.00%assresident oindie 1 0.00%assuradeur 87 0.01%assurantie makelaar 1 0.00%assurantieagent 1 0.00%atbeider 1 0.00%attach¿ 1 0.00%auditeur militair 3 0.00%autobewaarder 3 0.00%autobewaker 1 0.00%autogeenlasser 1 0.00%autohandelaar 4 0.00%autokeurmeester 1 0.00%auto-meesterknecht 1 0.00%automobielbekleeder 1 0.00%automobielen handl 1 0.00%automobielhandelaar 6 0.00%automobielmonteur 1 0.00%automonteur 6 0.00%autotechniker 1 0.00%autoverhuurder 1 0.00%aviateur 1 0.00%avocaat 1 0.00%azijn maker 1 0.00%azijnfabrikant 5 0.00%azijnmaker 1 0.00%azijnmakersknecht 2 0.00%b 7 0.00%baakster 1 0.00%baanwachter 7 0.00%

Page 9: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

baanwachteres 2 0.00%baanwerker 4 0.00%baardscheerder 24 0.00%baas baggermachine 1 0.00%baas gasfabriek 3 0.00%baas gasfitter 1 0.00%baas gemeenterein 1 0.00%baas loodpletterij 1 0.00%baas op steenfabriek 2 0.00%baas papierfabriek 2 0.00%baas spoorlegger 1 0.00%baas steenfabriek 1 0.00%badjuffrouw 2 0.00%badknecht 7 0.00%badmeester 17 0.00%badopzichter 1 0.00%badopzigter 2 0.00%badvrouw 6 0.00%baggeraar 3 0.00%baggermachinist 1 0.00%baggerman 4 0.00%baggermeester 2 0.00%baggermolenbaas 5 0.00%bakemeester 2 0.00%bakenmeester 12 0.00%baker 196 0.02%bakhuisknecht 2 0.00%bakkeer 2 0.00%Bakker 4172 0.39%Bakker / tapper 1 0.00%bakker en winkelier 3 0.00%bakker, winkelier 1 0.00%bakkerbijna 1 0.00%bakkeres 1 0.00%bakkeresse 2 0.00%bakkerij doende 3 0.00%bakkerij houdende 2 0.00%bakkerij uitoefende 2 0.00%bakkerij uitoefenend 3 0.00%bakkerijdoende 1 0.00%bakkerijhoudende 1 0.00%bakkerijhoudster 4 0.00%bakkerijuitoefende 1 0.00%bakkerijuitoefenende 1 0.00%bakkerin 8 0.00%bakkerknecht 1 0.00%bakkerkoopman 1 0.00%bakkersaffaire 2 0.00%bakkersaffaire exerc 1 0.00%bakkersbaas 1 0.00%bakkersche 23 0.00%bakkerse 11 0.00%bakkersgezel 27 0.00%bakkersknecht 176 0.02%

Page 10: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

bakkersknegt 8 0.00%bakkersleerling 8 0.00%bakkersmeid 1 0.00%bakkersvrouw 1 0.00%bakkertelephonist 1 0.00%bakkerwinkelier 4 0.00%bakmeester 1 0.00%bakster 18 0.00%balancenmaker 1 0.00%balansenmaker 19 0.00%balansmaker 2 0.00%balletjesmaakster 1 0.00%bamkwerker 1 0.00%bandagewerker 1 0.00%bandagist 4 0.00%bandagiste 1 0.00%bandenfabrikant 1 0.00%bandenmaker 1 0.00%bandverwer 1 0.00%bandweefster 1 0.00%bandwerker 4 0.00%bandwever 36 0.00%bankagent 2 0.00%bankambtenaar 2 0.00%bank-ambtenaar 1 0.00%bankbeambte 10 0.00%bankbediende 4 0.00%bankbeheerde 1 0.00%bankboekhouder 1 0.00%bankdirecteur 29 0.00%bankdirekteur 1 0.00%bankemploij¿ 2 0.00%bank-emploij¿ 1 0.00%bankemploy¿ 3 0.00%banketbakker 245 0.02%banketbakker en kok 1 0.00%banketbakkerbediende 1 0.00%banketbakkersaffaire 1 0.00%banketbakkersbediend 1 0.00%banketbakkersche 1 0.00%banketbakkerseigena 1 0.00%banketbakkersknecht 2 0.00%banketbakster 1 0.00%bankhouder 7 0.00%bankier 95 0.01%bankierkassier 1 0.00%bankmedewerker 2 0.00%bankpresident 1 0.00%bankwerker 339 0.03%bankwerker smid 1 0.00%bantmaker 1 0.00%barbier 633 0.06%barbier en slijter 1 0.00%barbiersbediende 1 0.00%

Page 11: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

barbierster 2 0.00%bargemeester 1 0.00%baron 2 0.00%baronesse 2 0.00%Baronnesse 2 0.00%barrometermaker 1 0.00%bassist 2 0.00%bassiste 1 0.00%batiker 1 0.00%be¿digd griffieklerk 1 0.00%be¿digd translateur 1 0.00%be¿edigd klerk 1 0.00%beamb opvoedgest 1 0.00%beambte 47 0.00%beambte der politie 1 0.00%beambte eener bank 1 0.00%beambte eeredienst 1 0.00%beambte gasfabriek 4 0.00%beambte gent en loos 1 0.00%beambte gesticht 2 0.00%beambte gevangenis 1 0.00%beambte ijkwezen 1 0.00%beambte kruisberg 3 0.00%beambte ns 1 0.00%beambte opvgesticht 1 0.00%beambte opvoedgest 1 0.00%beambte petrmij 1 0.00%beambte posterijen 1 0.00%beambte rijkswaterst 1 0.00%beambte spoorwegen 1 0.00%beambte staatsspoor 1 0.00%beambte stoomtram 1 0.00%beambte waterleiding 1 0.00%beambte waterstaat 1 0.00%beambte Weeshuis 1 0.00%beambterijnspoorweg 1 0.00%beamte 1 0.00%beddemaker 1 0.00%beddenfabrikant 1 0.00%beddenmaakster 2 0.00%beddenmaker 7 0.00%beddenmakersbediende 1 0.00%beddenverhuurster 1 0.00%beddenverkoper 1 0.00%bedelaarskolonist 3 0.00%bediende 382 0.04%bediende boekhandel 1 0.00%bediende gasfabriek 2 0.00%bediende griffie 1 0.00%bediende in cantine 1 0.00%bediende melkfabriek 4 0.00%bediende melkzaak 1 0.00%bediende molenkar 1 0.00%bediende societeit 1 0.00%

Page 12: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

bediende ter griffie 1 0.00%bediende wolspinner 1 0.00%bedienster 1 0.00%bedrchef ijzerg 2 0.00%bedriefsleider 1 0.00%bedrijfsassistent 1 0.00%bedrijfsboer 2 0.00%bedrijfschef 7 0.00%bedrijfsingenieur 1 0.00%bedrijfsleider 44 0.00%beekbaas 4 0.00%beeldemaker 1 0.00%beeldenmaker 3 0.00%beeldhauwer 1 0.00%beeldhouder 1 0.00%beeldhouwer 134 0.01%beeldhouwersknecht 4 0.00%beeldsnijder 2 0.00%beelhouwer 3 0.00%beenhakker 1 0.00%beensnijder 1 0.00%beestenkooper 1 0.00%beestensnijder 1 0.00%Begonnen bij HBS schoenen. Vervolgens mee in de eierhandel. 1 0.00%begraafplaatsopzicht 1 0.00%begrafenisagent 1 0.00%begrafenisfondsagent 1 0.00%begrafenisondernemer 10 0.00%beh begraafplaats 1 0.00%behager 1 0.00%behang, cacao plantage 1 0.00%behanger 1033 0.10%behanger stoffeerder 1 0.00%behanger/stoffeerder 2 0.00%behangersgezel 3 0.00%behangersknecht 57 0.01%behangersknegt 2 0.00%behangerstoffeerder 7 0.00%behanger-stoffeerder 4 0.00%behangerwinkelier 1 0.00%behangster 2 0.00%beheerder 2 0.00%beheerder eener nv 2 0.00%behnager 1 0.00%beijenhouder 4 0.00%beijerhouder 1 0.00%bekelschipper 1 0.00%belasingambtenaar 1 0.00%belast ambt 1 0.00%belastdeurwaarder 1 0.00%belasting ambtenaar 10 0.00%belasting commies 4 0.00%belasting controleur 4 0.00%belasting inspecteur 1 0.00%

Page 13: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

belasting medewerker 1 0.00%belasting ontvanger 2 0.00%belastingadviseur 1 0.00%belastingambtenaar 186 0.02%belasting-ambtenaar 3 0.00%belastingambtnaar 1 0.00%belastingamtenaar 2 0.00%belastingassistent 2 0.00%belastingbode 1 0.00%belastingcommies 59 0.01%belasting-commies 2 0.00%belastingcommis 1 0.00%belastingcommisaris 1 0.00%belastingconsulent 2 0.00%belastingcontroleur 14 0.00%belastingcontrolleur 1 0.00%belastingdeurwaarder 1 0.00%belastingdienst 1 0.00%belastingdirecteur 4 0.00%belastingemploij¿ 1 0.00%belastingenambtenaar 1 0.00%belastingenkommies 1 0.00%belastinginspecteur 25 0.00%belastingklerk 1 0.00%belastingkommies 12 0.00%belastingkontroleur 1 0.00%belastingmedewerker 1 0.00%belastingontvanger 58 0.01%belasting-ontvanger 1 0.00%belastingvisiteur 2 0.00%belstingambtenaar 1 0.00%bennemaker 1 0.00%beokhouder 1 0.00%beorenwerker 1 0.00%berenarbeider 1 0.00%bergarbeider 1 0.00%Bergarbeiter 1 0.00%bergman 1 0.00%bergwerker 7 0.00%berkel schipper 2 0.00%berkelschipper 115 0.01%beroep 1 0.00%beroepen predikant 5 0.00%beroepenpredikant 1 0.00%beroepsmilitair 1 0.00%beroepsvisiteuse 1 0.00%besembinder 1 0.00%besteedster 12 0.00%bestelder 8 0.00%bestelhuishouder 1 0.00%besteller 383 0.04%besteller pakken 1 0.00%besteller spoorwegen 1 0.00%bestelster 3 0.00%

Page 14: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

bestuurder 1 0.00%betaalmeester 4 0.00%betonarbeider 4 0.00%betonijzervlechter 2 0.00%betontechnicus 1 0.00%betonwerker 25 0.00%beul 1 0.00%beulsknecht 1 0.00%beurder der verpandinge 1 0.00%beurdster weggeld 1 0.00%beursmeester 2 0.00%beursschipper 1 0.00%beurt schipper 1 0.00%beurtman 1 0.00%beurtschipper 66 0.01%beurtschipperse 1 0.00%bevolkingsagent 1 0.00%bewaarder 19 0.00%bewaarder gevangenis 2 0.00%bewaarder huis v.bew 1 0.00%bewaarder hypotheken 2 0.00%bewaarder tuchthuis 1 0.00%bewaarder-hypotheken 1 0.00%bewaarschoolhouderes 3 0.00%bewaarschoolhoudster 8 0.00%bewaarschoolonderw 1 0.00%bewaarschoolonderwij 1 0.00%bewaarster 1 0.00%bewaker 5 0.00%bezembinder 64 0.01%bezembindster 3 0.00%bezemfabrikant 1 0.00%bezemmaker 12 0.00%bg 9 0.00%bibliothecaris 1 0.00%bibliothecarisass 1 0.00%bibliotheekbeambte 1 0.00%bibliotheekhouder 2 0.00%bierbotelaar 1 0.00%bierbottelaar 58 0.01%bierbottelaarsknecht 22 0.00%bierbottelaarster 1 0.00%bierbrouwer 117 0.01%bierbrouwerijdoende 3 0.00%bierbrouwersgezel 3 0.00%bierbrouwersknecht 78 0.01%bierbrouwster 5 0.00%bierdrager 3 0.00%bierhalhouder 1 0.00%bierhandelaar 60 0.01%bierhandelaarsknecht 1 0.00%bierhuishouder 39 0.00%bierhuishoudster 15 0.00%bierslijter 8 0.00%

Page 15: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

biervoerder 4 0.00%bier-wijnhandelaar 1 0.00%biezentrekker 1 0.00%bijbelbinder 1 0.00%bijbelcomporteur 1 0.00%bijenhouder 8 0.00%bijenteeler 1 0.00%biljardmaker 3 0.00%biljartfabrikant 1 0.00%biljartmaker 2 0.00%biljetteermeester 4 0.00%billetteermeester 2 0.00%binder 1 0.00%binnen moeder 2 0.00%binnen schipper 1 0.00%binnenhuisarchitect 2 0.00%binnenmoeder 11 0.00%binnenschipper 1 0.00%binnenvader 10 0.00%binnenvader weeshuis 5 0.00%binnenvadergasthuis 1 0.00%binnenweeshuisvader 1 0.00%biologisch assistent 1 0.00%bioscoopbediende 1 0.00%bioscoopdirecteur 1 0.00%bioscoophoudster 1 0.00%bioscoopondernemer 1 0.00%birebrouwer 1 0.00%Bisschop 1 0.00%blaauwverfster 2 0.00%blaauwverver 40 0.00%blaauwververijdoende 1 0.00%Blaauwverwer 73 0.01%blaauwverwersgezel 1 0.00%bladredacteur 1 0.00%blauuwverwer 1 0.00%blauwverfster 1 0.00%blauwverver 53 0.00%blauwverwer 23 0.00%blauwverwersgezel 1 0.00%blauwverwersknecht 1 0.00%blazer op gieterij 1 0.00%bleeker 472 0.04%bleekerknecht 1 0.00%bleekersaffaire 1 0.00%bleekersgezel 1 0.00%bleekersknecht 194 0.02%bleekersmeid 8 0.00%bleekerswaschvrouw 1 0.00%bleekster 67 0.01%bleker 83 0.01%blekerknecht 1 0.00%blekersknecht 26 0.00%blekersknegt 2 0.00%

Page 16: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

blekersmeid 1 0.00%blik en koperslager 2 0.00%blikfabrieksarbeider 1 0.00%blikslager 63 0.01%blikslagersgezel 1 0.00%bloembollenhandelaar 1 0.00%bloembollenkweeker 3 0.00%bloembollenkweker 1 0.00%bloembollenteelder 1 0.00%bloemenfabrikant 1 0.00%bloemenhandelaar 6 0.00%bloemenkweeker 1 0.00%bloemenmaakster 1 0.00%bloemenmaker 3 0.00%bloemist 330 0.03%bloemist/hovenier 1 0.00%bloemistboomkweker 1 0.00%bloemiste 4 0.00%bloemistknecht 13 0.00%bloemkweeker 4 0.00%bloemkweker 4 0.00%bloemkwerker 1 0.00%blokwachter 6 0.00%blokwachter spoorweg 1 0.00%bode 337 0.03%bode begrafenisfonds 1 0.00%bode bij rechtbank 1 0.00%bode bij spaarbank 1 0.00%bode eener spaarbank 1 0.00%bode en cipier 1 0.00%bode gemeentebestuur 5 0.00%bode gemeentewerken 2 0.00%bode gesticht 1 0.00%bode griffie 1 0.00%bode op arnhem 1 0.00%bode provbestuur 1 0.00%bode raad van arbeid 1 0.00%bode rechtbank 1 0.00%bode regtbank 3 0.00%bode staten-generaal 1 0.00%bode van rheden 1 0.00%bode-machinist 1 0.00%bodeprefectuur 1 0.00%boderegtbank 1 0.00%boderenknecht 2 0.00%bodin 7 0.00%boederij doende 8 0.00%boekbinder 516 0.05%boekbinderknecht 1 0.00%boekbindersgezel 2 0.00%boekbindersknecht 14 0.00%boekbsteendrukker 1 0.00%boekcourant drukker 1 0.00%boek-courantdrukker 1 0.00%

Page 17: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

boekdrukker 304 0.03%boekdrukker uitgever 1 0.00%boekdrukkers knecht 1 0.00%boekdrukkersbediende 3 0.00%boekdrukkersgezel 9 0.00%boekdrukkerskn 1 0.00%boekdrukkersknecht 33 0.00%boekdrukkersknegt 2 0.00%boekdrukkeruitgever 1 0.00%boekdrukker-uitgever 2 0.00%boekensteendrukker 1 0.00%boekhandelaar 239 0.02%boekhandelaarsbed. 1 0.00%boekhandelaarsknecht 1 0.00%boekhandelaarster 3 0.00%boekhandelares 1 0.00%boekhandelaresse 1 0.00%boekhandelbediende 2 0.00%boekhouder 720 0.07%boekhoudster 10 0.00%boekverkooper 20 0.00%boekverkoopster 6 0.00%boekverkoper 18 0.00%boekwinkel bediende 1 0.00%boemist 1 0.00%boenenwerk 1 0.00%boer 33 0.00%Boer (voorheen werkzaam bij Nahuis op de boerderij) 1 0.00%boer en dodengraver te Lichtenvoorde 1 0.00%boer en gildemeester 1 0.00%boer en klompenmaker 1 0.00%boer en varkensslachter 1 0.00%Boer, later kleermaker 1 0.00%boeranarbeiddoende 1 0.00%boerdereij doende 1 0.00%boerderij diende 1 0.00%boerderij doende 1036 0.10%boerderij houdende 1 0.00%boerderij uitoefende 1 0.00%boerderijdoende 66 0.01%boerderije 3 0.00%boerderije doend 1 0.00%boerderije doende 140 0.01%boerderijedoende 1 0.00%boerderijwerkdoende 68 0.01%boerdrij doende 4 0.00%boere meid 50 0.00%boerearbeidster 1 0.00%boeredochter 4 0.00%boeredogter 3 0.00%boereknecht 154 0.01%boereknegt 117 0.01%boeremeid 54 0.01%boeren arbeider 6 0.00%

Page 18: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

boeren knecht 6 0.00%boeren knegt 2 0.00%boeren meid 1 0.00%boeren werk 2 0.00%boeren werk ddoende 1 0.00%boeren werk doende 66 0.01%boerenarbeid 2 0.00%boerenarbeid doende 20 0.00%boerenarbeiddoende 347 0.03%boerenarbeider 524 0.05%boerenarbeidodende 1 0.00%boerenarbeidster 317 0.03%boerenarbieder 3 0.00%boerenarbiedster 6 0.00%boerenardeiddoende 1 0.00%boerenbedr hebbende 5 0.00%boerenbedrijf doende 2 0.00%boerenbedrijfdoende 7 0.00%boerendaglooner 4 0.00%boerendienstbode 4 0.00%boerendienstmaagd 1 0.00%boerendochter 45 0.00%boerendoende 2 0.00%boerendogter 10 0.00%boerenkecht 1 0.00%Boerenknecht 6002 0.56%boerenknegt 375 0.03%boerenkneht 1 0.00%boerenknett 1 0.00%boerenlandarbeider 1 0.00%boerenmeid 462 0.04%boerenstand 3 0.00%boerenwek doende 1 0.00%boerenwekdoende 1 0.00%boerenwekster 1 0.00%boerenwer doende 1 0.00%boerenwerdoende 5 0.00%boerenwerk 23 0.00%boerenwerk doend 1 0.00%boerenwerk doende 1842 0.17%boerenwerkdoende 1273 0.12%boerenwerkedoende 1 0.00%boerenwerker 75 0.01%boerenwerkster 76 0.01%boerenwerkverrigtend 1 0.00%boerenzoon 24 0.00%boererij doende 1 0.00%boererwerkdoende 1 0.00%boerewekdoende 1 0.00%boerewerk 2 0.00%boerewerk doende 12 0.00%boerewerkdoende 24 0.00%boerewerker 8 0.00%boerewerkster 1 0.00%

Page 19: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

boerin 117 0.01%boerinne 16 0.00%boerknecht 1 0.00%boerman 2 0.00%boermeid 1 0.00%boernarbeider 5 0.00%boerndochter 1 0.00%boernenknecht 1 0.00%boernewerkdoende 1 0.00%boernwerkdoende 1 0.00%boernwerker 1 0.00%boersman 5 0.00%boersvrouw 2 0.00%boerwerk doende 8 0.00%boerwerkdoende 64 0.01%boerwerker 720 0.07%boerwerkster 1010 0.09%Boerwerkster~~Spinster 1 0.00%boerwerksters 1 0.00%boerwerkter 1 0.00%boerwerster 3 0.00%boerwinkel 1 0.00%boetrkooper 1 0.00%boetseerder 1 0.00%boeuwman 1 0.00%bombardier 3 0.00%bombazijnweever 2 0.00%bombazijnwever 2 0.00%bondsbestuurder 1 0.00%bondshoofdbestuurder 1 0.00%bontweker 1 0.00%bontwerker 27 0.00%bontwerkersknecht 4 0.00%bontwerkster 3 0.00%bontwerkwer 1 0.00%bonverkoopster 1 0.00%boodbakker 1 0.00%boode 2 0.00%boods 1 0.00%boomhakker 2 0.00%boomhouwer 1 0.00%boomkweeker 50 0.00%boomkweekersknecht 1 0.00%boomkweekersleerling 1 0.00%boomkweker 68 0.01%boomkweker/bloemist 1 0.00%boomkwekersknecht 1 0.00%boomsnoeier 1 0.00%boorarbeider 1 0.00%boorhoutmaker 1 0.00%boormeester 3 0.00%boorwerker 1 0.00%bootarbeider 2 0.00%bootbesteller 1 0.00%

Page 20: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

bootknecht 1 0.00%bootsman 5 0.00%bootsmansmaat 1 0.00%bootwerker 31 0.00%borculo 2 0.00%bordeelhouder 4 0.00%bordeelhoudster 7 0.00%borduurster 11 0.00%borduurwerker 1 0.00%borenknecht 7 0.00%borenwerk doende 1 0.00%borenwerkster 1 0.00%borgem 1 0.00%borgemeester 3 0.00%borgemeester en kerckmeester 2 0.00%borgemr 8 0.00%borger 1 0.00%borger ende stadt-smit 1 0.00%borgman 1 0.00%borselmaker 1 0.00%borstelfabrieks arb 1 0.00%borstelfabrieksarbei 1 0.00%borstelfabrikant 9 0.00%borstelhoutmaker 1 0.00%borstelmaakster 2 0.00%borstelmaker 260 0.02%Borstelmaker en lid van het kerkkoor Groenlo (pennigmeester) 1 0.00%Borstelmaker, Lepelstraat 209 1 0.00%Borstelmaker, Rentmeester van het Gasthuis en Provisoriofondsen 1 0.00%Borstelmaker, volgens Gemeente archief Groenlo. 1 0.00%borstelmakersknecht 1 0.00%borstelmakersknegt 1 0.00%bosarbeider 3 0.00%bosbaas 18 0.00%bosbeheerder 1 0.00%bosbouwkundige 1 0.00%boscharbeider 21 0.00%boschbaas 87 0.01%boschbeheerder 1 0.00%boschbode 1 0.00%boschopzichter 10 0.00%boschopzigter 1 0.00%boschwachter 117 0.01%boschwagter 2 0.00%boschwerkbaas 1 0.00%boschwerker 4 0.00%bosopzichter 3 0.00%boswachter 64 0.01%boswerker 2 0.00%botercontroleur 1 0.00%boterfabrikant 2 0.00%boterhandelaar 5 0.00%boterkaashandelaar 1 0.00%boterkooper 12 0.00%

Page 21: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

boterkoopman 2 0.00%boterkoper 9 0.00%botermaker 23 0.00%bouman 33 0.00%boutwerker 1 0.00%bouvrouw 5 0.00%bouwbaas 1 0.00%bouwer 4 0.00%bouwereij doende 1 0.00%bouweresse 1 0.00%bouwerij 2 0.00%bouwerij doende 48 0.00%bouwerij hebbende 2 0.00%bouwerijdoende 1 0.00%bouwerkster 2 0.00%bouwinspecteur 1 0.00%bouwk opzichter 2 0.00%bouwknecht 108 0.01%bouwkneght 1 0.00%bouwknegt 25 0.00%bouwkopzichter 2 0.00%bouwkundge 1 0.00%bouwkundig 3 0.00%bouwkundig ingenieur 6 0.00%bouwkundig opzichter 40 0.00%bouwkundig opzigter 1 0.00%bouwkundig teekenaar 4 0.00%bouwkundig tekenaar 4 0.00%bouwkundig uitvoerde 1 0.00%bouwkundige 134 0.01%bouwkundigopzichter 9 0.00%bouwkundig-opzichter 1 0.00%bouwkundigteekenaar 2 0.00%bouwlieden 2 0.00%Bouwman 1782 0.17%bouwman / boer 1 0.00%Bouwman / Pachter op het goed Legeschaar 1 0.00%bouwman en herbergie 1 0.00%bouwman gebouwen 1 0.00%bouwman, daghuurder 1 0.00%bouwmans 2 0.00%bouwmans dochter 1 0.00%bouwmans knecht 4 0.00%bouwmans knegt 1 0.00%bouwmansknecht 9 0.00%bouwmansknegt 1 0.00%bouwmeester 21 0.00%bouwondernemer 5 0.00%bouwopzichter 2 0.00%bouwster 3 0.00%bouwvakarbeider 6 0.00%bouwvrouw 2004 0.19%bouwvrouw ? 2 0.00%bouwvrouwe 13 0.00%

Page 22: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

bouwvrow 2 0.00%bouwzichtstelenmaker 3 0.00%bowmwn 1 0.00%braaister 1 0.00%brandbode 5 0.00%brander 11 0.00%branderknecht 1 0.00%brandersknecht 20 0.00%brandewijnstoker 3 0.00%brandewijnstokersgez 1 0.00%brandkastenfabrikant 1 0.00%brandsthandelaar 3 0.00%brandstof handelaar 4 0.00%brandstoffelhandel 1 0.00%brandstoffen koopman 1 0.00%brandstoffenhandel 18 0.00%brandstoffenhandelaa 5 0.00%brandstoffenkoopman 2 0.00%brandstofhandelaar 40 0.00%brandstof-handelaar 3 0.00%brandwacht 3 0.00%brandweerman 1 0.00%branstoffenhandel 1 0.00%branstoffenhandelaar 1 0.00%bregadier 1 0.00%breidster 39 0.00%breier 1 0.00%breijster 2 0.00%breischoolhoudster 2 0.00%breister 121 0.01%breitster 1 0.00%breivrouw 3 0.00%breukbandenmaker 1 0.00%briefbesteller 2 0.00%briefbestelster 1 0.00%briefdraagster 1 0.00%brieven 1 0.00%brievenbestelder 3 0.00%brievenbesteller 777 0.07%brievenbestelster 1 0.00%brievenbode 22 0.00%brievengaarder 136 0.01%brievengaardster 3 0.00%brievengaarster 1 0.00%brievenpost 1 0.00%brievenpostbode 3 0.00%brig kon marechaus 2 0.00%brigade commandant 1 0.00%brigadecommandant 1 0.00%brigadier 43 0.00%brigadier der marech 1 0.00%brigadier gendarme 1 0.00%brigadier km 1 0.00%brigadier majoor 4 0.00%

Page 23: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

brigadier marechaus 1 0.00%brigadier marechauss 1 0.00%brigadier politie 3 0.00%brigadier rijksdveld 1 0.00%brigadier titulair 1 0.00%brigadier veldwacht 4 0.00%brigadierveldwachter 1 0.00%brigcommrijksveldw 1 0.00%brillantversteller 1 0.00%brillenkoopman 1 0.00%brillenslijper 1 0.00%broddbakker 1 0.00%broeder 2 0.00%broekbaas 6 0.00%broekdijkbaas 2 0.00%bronswerker 1 0.00%bronzer 3 0.00%brood- en koekbakker 4 0.00%brood/banketbakker 4 0.00%broodbaker 1 0.00%broodbakker 1145 0.11%broodbakkeres 1 0.00%broodbakkerij doende 2 0.00%broodbakkerin 1 0.00%broodbakkersaffaire 2 0.00%broodbakkerse 1 0.00%broodbakkersknecht 28 0.00%broodbakkersvrouw 1 0.00%broodbakkwinkelier 1 0.00%broodbakster 34 0.00%broodbanketbakker 2 0.00%brood-banketbakker 1 0.00%broodbezorger 19 0.00%broodbezorger (Stoetenmans) 1 0.00%broodbkker 1 0.00%brooddep¿thouder 3 0.00%broodenbanketbakker 2 0.00%broodfabriekarbeider 1 0.00%broodfabrikant 3 0.00%broodkoekbakker 1 0.00%broodkoopman 1 0.00%broodslijter 8 0.00%broodslijtster 3 0.00%broodvenster 2 0.00%broodventer 7 0.00%broodventerse 1 0.00%broodverkooper 3 0.00%broodverkoopster 4 0.00%broodverkoper 1 0.00%bropodbakkker 1 0.00%Brouwer 14 0.00%brouwersgezel 4 0.00%brouwersknecht 31 0.00%brouwersknegt 5 0.00%

Page 24: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

brouwknegt 1 0.00%brouwmeester 1 0.00%brugarbeider 1 0.00%brugbaas 6 0.00%bruggaarder 2 0.00%bruggeknecht 3 0.00%bruggeldgaarder 2 0.00%bruggenknecht 2 0.00%brugknecht 58 0.01%brugwachter 91 0.01%brugwerker 1 0.00%buffetbediende 8 0.00%buffetchef 10 0.00%buffetjuffrouw 4 0.00%buffetknecht 1 0.00%buiteb beroep 1 0.00%buiten 1 0.00%buiten beroep 698 0.06%buitengveldwachter 2 0.00%buitenm beroep 1 0.00%buitenwerk doende 1 0.00%buitgewoonveldwachte 1 0.00%bureauambtenaar 2 0.00%bureaubediende 1 0.00%bureauchef 8 0.00%bureau-jurist 1 0.00%bureauknecht 1 0.00%bureauschrijver 1 0.00%bureel ambtenaar 1 0.00%bureelambtenaar 6 0.00%bureelschef rws 1 0.00%burgemeeste 1 0.00%Burgemeester 371 0.03%Burgemeester in 1622. 1 0.00%burgemeester ruurlo 1 0.00%Burgemeester te Grol 1 0.00%burgemeester texel 1 0.00%Burgemeester van Groenlo 1 0.00%burgemeester zijpe 1 0.00%burgemeester&lid PS 1 0.00%burgemeestervalburg 1 0.00%burger 1 0.00%burge-rentmeester 1 0.00%burgerlijk ambtenaar 1 0.00%burgermeester 10 0.00%burgerwacht 1 0.00%burgnot zelhem 1 0.00%burgsecr 1 0.00%burgsecr doetambt 1 0.00%busbode 3 0.00%buskruidwerker 1 0.00%buten beroep 2 0.00%buurmeester 1 0.00%buurtcommissaris 1 0.00%

Page 25: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

buurtmeester 1 0.00%buurtschipper 2 0.00%cabaretartieste 2 0.00%cabdidaat notaris 1 0.00%cadet 1 0.00%caf¿ chantanthouder 1 0.00%caf¿ houder 1 0.00%caf¿houder 153 0.01%caf¿-houder 1 0.00%caf¿houdster 30 0.00%caf¿-houdster 1 0.00%caféhouder 1 0.00%Cafehouder 16 0.00%caféhouder 5 0.00%cafehoudster 3 0.00%cafÚhouder 1 0.00%cafÚhoudster 2 0.00%calporteur 1 0.00%camenier 1 0.00%Canada 1 0.00%cand notaris 1 0.00%cand.in de rechten 1 0.00%candheilige dienst 1 0.00%candidaat 1 0.00%candidaat arts 1 0.00%candidaat machinist 1 0.00%candidaat notaris 61 0.01%candidaat rechten 3 0.00%candidaat theologie 1 0.00%candidaatdeurwaarder 1 0.00%candidaat-machinist 1 0.00%candidaatnotaris 1 0.00%candidaat-notaris 20 0.00%candidat notaris 1 0.00%candnotaris 4 0.00%canonier 2 0.00%cansellist 1 0.00%cantine chef 1 0.00%cantinebediende 1 0.00%cantinechef 2 0.00%cantinevrouw 1 0.00%cantoorclerq 1 0.00%capatwever 1 0.00%capelmeester 1 0.00%capitein 1 0.00%capitein infanterie 1 0.00%capitein ingenieur 1 0.00%capitein militie 1 0.00%capitein ter zee 1 0.00%capiteyn adjudant 1 0.00%caporal 1 0.00%Capstone ... 1 0.00%capsuledraaier 1 0.00%carabinier 2 0.00%

Page 26: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

carabinier onder't regiment van de heer Graef van Albermarle 1 0.00%cargadoor 11 0.00%cargador 1 0.00%carousselhouder 7 0.00%carrouselhouder 2 0.00%cartonagewerker 1 0.00%cartonbewerker 2 0.00%cartonnagebewerker 1 0.00%cartonnagewerker 2 0.00%cartonwerker 1 0.00%cartonwerkster 2 0.00%castelein 3 0.00%castelijnse 1 0.00%catechiseermeester 6 0.00%categiseermeester 2 0.00%cathachesemeester 1 0.00%cathchiseermeesteres 1 0.00%cathechiseermeester 12 0.00%cathechizeermeester 1 0.00%cathegiseermeester 2 0.00%cathichiseermeester 1 0.00%cathigizeermeester 1 0.00%catholijk pastoor 1 0.00%catoenspinner 1 0.00%cavalerist 1 0.00%cavallerist 1 0.00%cellist 1 0.00%celliste 1 0.00%cementbetonwerker 1 0.00%cementpannenmaker 1 0.00%cementwerker 13 0.00%centifugist 1 0.00%centmeester 1 0.00%centrifugist 6 0.00%centrufigist 1 0.00%ceurnoot 1 0.00%chaauffeur 1 0.00%chaffeur 1 0.00%chaloeproijer 1 0.00%chalouproeijer 2 0.00%chartermeester 1 0.00%chartonbewerker 1 0.00%chauffeur 252 0.02%chauffeur/monteur 1 0.00%chef 2 0.00%chef administratie 1 0.00%chef automobielzaak 1 0.00%chef bakker 1 0.00%chef bediende 1 0.00%chef bestelbureau 1 0.00%chef bloemist 1 0.00%chef boekdrukker 1 0.00%chef commies 1 0.00%chef conducteur 3 0.00%

Page 27: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

chef confectiezaak 1 0.00%chef de bureau 11 0.00%chef der exploitatie 1 0.00%chef drukker 1 0.00%chef drukkerij 1 0.00%chef du bureau 1 0.00%chef eierhandel 1 0.00%chef koffiebranderij 1 0.00%chef kok 3 0.00%chef kolenbrander 1 0.00%chef kruidenier 1 0.00%chef ladingmeester 1 0.00%chef machinist 8 0.00%chef melkinrichting 5 0.00%chef monteur 1 0.00%chef nachtwachten 1 0.00%chef papierfabriek 1 0.00%chef restaurant 1 0.00%chef secretarie 1 0.00%chef sigarenfabriek 2 0.00%chef spoorwegmaatsch 1 0.00%chef stoomtram 2 0.00%chef veldwachter 2 0.00%chef waterleidingmij 1 0.00%chef wolspinnerij 1 0.00%chef/papierfabriek 1 0.00%chef-boomkweeker 1 0.00%chefeenerhandelszaak 1 0.00%cheffactuur 1 0.00%cheffin 1 0.00%chef-kellner 1 0.00%chefkok 5 0.00%chef-kok 2 0.00%chef-letterzetter 1 0.00%chefmachinist 3 0.00%chef-machinist 2 0.00%chefmonteur 1 0.00%chef-telefoniste 1 0.00%chemicus 4 0.00%chemiker 2 0.00%chemisch-wasscher 1 0.00%chemistbediende 1 0.00%chemistkoopman 1 0.00%chicoreifabrikant 1 0.00%chigoriefabrikant 1 0.00%chirugijn 2 0.00%chirurg 5 0.00%chirurgijn 50 0.00%chirurgijn dentist 1 0.00%chirurgijn majoor 4 0.00%chirurgin 1 0.00%churigijn 1 0.00%cichoreifabrijkant 2 0.00%cichoreifabrikant 1 0.00%

Page 28: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

cichorijfabrikant 1 0.00%cigarenmaker 3 0.00%cipier 26 0.00%cipiersknecht 1 0.00%cirkelzager 1 0.00%ciseleur 3 0.00%civiel geneesheer 1 0.00%civiel ingenieur 21 0.00%civielingenieur 2 0.00%civiel-ingenieur 11 0.00%claviger 1 0.00%claviger gymnasium 1 0.00%clercq 1 0.00%clich¿maker 1 0.00%coadgieler 1 0.00%coiffeur 4 0.00%coiffeuse 1 0.00%cokesweger 2 0.00%collectant 1 0.00%collecteur 13 0.00%collecteur bruggeld 10 0.00%collecteur loterij 9 0.00%collecteur loterijen 1 0.00%collectrice 3 0.00%collectrice loterij 1 0.00%collonel 1 0.00%colonel 1 0.00%Colonel van het Regiment van Cannenburg en Commendant 1 0.00%colorist 1 0.00%colporteur 41 0.00%colpoteur 1 0.00%com van politie 1 0.00%comissaris 1 0.00%comm der belasting 1 0.00%comm posterijen 1 0.00%comm rijksbelasting 2 0.00%commandant 2 0.00%commandant en raadsheer 1 0.00%commandeur 1 0.00%commies 456 0.04%commies accijnzen 1 0.00%commies armverzorger 1 0.00%commies bank 1 0.00%commies belasting 4 0.00%commies belastingen 60 0.01%commies bij de rijks 1 0.00%commies boekhouder 1 0.00%commies briefposter 1 0.00%commies chef archief 1 0.00%commies chef griffie 1 0.00%commies der bel 1 0.00%commies der post 1 0.00%commies der posterij 1 0.00%commies dir bel 1 0.00%

Page 29: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

commies eerste klas 1 0.00%commies eerste klass 1 0.00%commies gep 2 0.00%commies gevangenis 1 0.00%commies gouvernement 1 0.00%commies ontvanger 5 0.00%commies oppasser 1 0.00%commies P.T.T 1 0.00%commies P.T.T. 1 0.00%commies posterijen 22 0.00%commies provgriffie 1 0.00%commies provincie 1 0.00%commies ptt 3 0.00%commies recherge 1 0.00%commies redacteur 2 0.00%commies rekenkamer 1 0.00%commies rijksbel 2 0.00%commies rijksbelast 2 0.00%commies secretarie 13 0.00%commies spoorwegen 9 0.00%commies staatsspoor 1 0.00%commies te paard 6 0.00%commies te voet 6 0.00%commies te water 1 0.00%commies telegrafie 3 0.00%commies telegraphie 5 0.00%commies v¿rificateur 1 0.00%Commies van 's Lands Magazijnen 1 0.00%commies van staat 1 0.00%commies verificateur 3 0.00%commies visiteur 5 0.00%commiesbelasting 1 0.00%commiesbelastingen 5 0.00%commies-chef 1 0.00%commiesder bel 1 0.00%commieskeurmeester 1 0.00%commiesontvanger 1 0.00%commies-redacteur 1 0.00%commiesspoorwegen 1 0.00%commiesthesaurier 2 0.00%commies-verificateur 1 0.00%commieswaker 2 0.00%commis 29 0.00%commis ¿ cheval 1 0.00%commis der belasting 1 0.00%commis griffier 1 0.00%commis r belast 1 0.00%commis sicnair 1 0.00%commis te paard 1 0.00%commis te voet 1 0.00%commis te voet rb 1 0.00%commis visiteur 3 0.00%commisaris 1 0.00%commisaris koningin 1 0.00%

Page 30: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

commisaris politie 1 0.00%commisionair 6 0.00%commissaris 23 0.00%commissaris koning 2 0.00%commissaris koningin 1 0.00%commissaris policie 3 0.00%commissaris politie 2 0.00%commissaris schepen 1 0.00%commissariss 1 0.00%commissiehandelaar 1 0.00%commissienair 1 0.00%commissionaar 1 0.00%commissionaer 1 0.00%commissionair 239 0.02%commissionair assur 1 0.00%commissionair effect 1 0.00%commissionnair 22 0.00%commissionr effecten 1 0.00%commissionsraad 1 0.00%commissonair 2 0.00%commrijksbelasting 1 0.00%comrendite 1 0.00%comvan politie 1 0.00%concertmeester 1 0.00%concertzangeres 1 0.00%concert-zangeres 1 0.00%conci¿rge 2 0.00%conci¿rge van school 1 0.00%concierce 1 0.00%concierge 149 0.01%concierge hbs 1 0.00%concierge museum 1 0.00%concierge schouwburg 1 0.00%concierge weeshuis 1 0.00%conduct posterijen 1 0.00%conduct spoorwegen 1 0.00%conductbrievenmalen 2 0.00%conducteur 250 0.02%conducteur brmolen 1 0.00%conducteur der post 1 0.00%conducteur diligence 1 0.00%conducteur elc tram 1 0.00%conducteur ns 1 0.00%conducteur post 4 0.00%conducteur posterij 1 0.00%conducteur remmer 1 0.00%conducteur rijnspoor 1 0.00%conducteur stoomtram 1 0.00%conducteurremmer 1 0.00%conductrice 4 0.00%confectiebediende 1 0.00%confectiefabrikant 1 0.00%confectienaaister 1 0.00%confectionair 2 0.00%

Page 31: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

congi¿rge 1 0.00%congierge 10 0.00%conpensorheerder 1 0.00%conrector 19 0.00%conrector gymnasium 2 0.00%conscrift 1 0.00%conscrit 1812 1 0.00%conserit 1 0.00%conservator 2 0.00%conservator museum 1 0.00%conservatrice 1 0.00%consierge 1 0.00%constabelmajoor 1 0.00%constructeur 2 0.00%constructie arbeider 1 0.00%constructiewerker 1 0.00%consul 6 0.00%consul generaal 4 0.00%consulaatbeambte 1 0.00%consulent 1 0.00%consul-generaal 1 0.00%consul-generaal OVS 1 0.00%contoleur 1 0.00%controleur 61 0.01%controleur accijnsen 2 0.00%controleur belasting 2 0.00%controleur douane 1 0.00%controleur kadaster 6 0.00%controleur watertol. 1 0.00%controleuse 1 0.00%controlleur zoutbedr 2 0.00%contuumnaaister 1 0.00%convooilooper 1 0.00%corchetmaker 1 0.00%cordonnier 2 0.00%Cornoot, burgemeester 1 0.00%corporaal 9 0.00%corporaal onder heer capt. Sels 1 0.00%corrector 3 0.00%correspondent 17 0.00%correspondente 6 0.00%corsetmaakster 1 0.00%corsettenfabrikant 1 0.00%corsettenmaakster 11 0.00%corsettenmaker 5 0.00%corve¿r 3 0.00%corvee¿r 1 0.00%costructietekenaar 1 0.00%costumi¿re 4 0.00%costumier 1 0.00%costumnaaister 1 0.00%costuummaakster 1 0.00%costuumnaaister 66 0.01%coudriere 1 0.00%

Page 32: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

coupeur 22 0.00%coupeuse 2 0.00%courantaanbrenger 1 0.00%courantbesteller 1 0.00%courantbezorger 1 0.00%courantdirecteur 1 0.00%courantenbesteller 2 0.00%courantenbezorger 46 0.00%courantenbezorgster 7 0.00%courantenbrenger 2 0.00%courantendrukker 2 0.00%courantenlooper 1 0.00%courantenombrengster 4 0.00%courantenrondbrenger 3 0.00%courantier 5 0.00%courant-ombrenger 1 0.00%courantombrengster 2 0.00%courant-ombrengster 1 0.00%courantrondbrengster 2 0.00%couvreur 1 0.00%crisisambtenaar 1 0.00%crisis-ambtenaar 1 0.00%cultivateur 17 0.00%cultivatrice 1 0.00%curassier 3 0.00%custos en scoolmeester 1 0.00%daagloner 1 0.00%dagbladagent 1 0.00%dagbladredacteur 2 0.00%dagbladschrijver 1 0.00%daghhurder 1 0.00%daghhurster 1 0.00%daghoorder 1 0.00%daghuerder 36 0.00%daghuerdersche 8 0.00%daghuerderse 5 0.00%daghuerderssche 1 0.00%daghuruder 2 0.00%daghuuder 4 0.00%daghuurde 2 0.00%daghuurder 7402 0.69%daghuurders 1 0.00%daghuurdersbode 1 0.00%daghuurdersche 121 0.01%daghuurderse 4 0.00%daghuurdster 3 0.00%daghuurer 1 0.00%daghuurester 1 0.00%daghuurster 2081 0.19%daghuursters 4 0.00%daghuurtser 1 0.00%daghuuster 3 0.00%daghuuurder 1 0.00%daglloner 2 0.00%

Page 33: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

dagllonster 1 0.00%dagloenr 3 0.00%daglonder 1 0.00%daglone 1 0.00%daglonen 1 0.00%dagloner 17727 1.65%dagloner / 9 0.00%dagloner en wever 1 0.00%dagloneren 1 0.00%dagloneres 113 0.01%dagloneresse 1 0.00%dagloners 6 0.00%daglonersche 12 0.00%daglonerse 5 0.00%daglonerveldwachter 1 0.00%daglonner 1 0.00%daglonster 1 0.00%dagloonder 2 0.00%dagloone 1 0.00%dagloonen 1 0.00%daglooner 5411 0.50%daglooneres 46 0.00%daglooners 3 0.00%dagloonner 1 0.00%dagloonr 1 0.00%dagloonse 16 0.00%dagloonser 4 0.00%dagloonster 7673 0.71%dagloonster gg 1 0.00%dagloooner 2 0.00%dagmeisje 1 0.00%dagnuurder 1 0.00%dagooner 1 0.00%dagthuurster 1 0.00%dagtlooner 1 0.00%dagvenster 2 0.00%dagwerkster 1 0.00%dahguurder 1 0.00%dahuurder 2 0.00%dahuurster 2 0.00%dakdekker 35 0.00%daklegger 1 0.00%daloner 2 0.00%dalooner 3 0.00%daloonster 1 0.00%dameshoedenmaker 1 0.00%dameskledermaakster 1 0.00%dameskleedermaakster 1 0.00%dameskleedermaker 2 0.00%dameskleermaakster 2 0.00%dameskleermaker 6 0.00%dansknecht 1 0.00%dansleraar 2 0.00%dansmeester 13 0.00%

Page 34: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

dansonderwijzer 10 0.00%danstenthouder 1 0.00%daqghuurder 1 0.00%daqlooner 1 0.00%darmenkoopman 1 0.00%darmenzouter 1 0.00%ddienstbode 1 0.00%debitant der loterij 1 0.00%debitant kleinzegel 1 0.00%decoratieschilder 15 0.00%deken-pastoor 1 0.00%dekenstikster 1 0.00%dekenwerker 1 0.00%dekker 126 0.01%dekker en slager 1 0.00%dekkersknecht 2 0.00%dekkledenfabrikant 1 0.00%dekknecht 1 0.00%dentiste 1 0.00%dep¿thouder 8 0.00%departementsbode 1 0.00%departementsknecht 1 0.00%depotchef 2 0.00%depothouder 15 0.00%der beijden Rechten Licentiaet 1 0.00%destelateur 1 0.00%destillateur 1 0.00%deurwaarden dir bel 1 0.00%deurwaarder 242 0.02%deurwaarder arr rb 1 0.00%deurwaarder db 1 0.00%deurwaarder dir bel 1 0.00%deurwaarder dirbel 1 0.00%deurwaarder gericht 2 0.00%deurwaarder rechtb 2 0.00%deurwaarder regtbank 2 0.00%deurwaarder vredeger 1 0.00%deurwaardersklerk 1 0.00%deventer 1 0.00%dgloner 1 0.00%diacones 21 0.00%diacoon 1 0.00%diamantbewerker 12 0.00%diamanthandelaar 2 0.00%diamantkloover 1 0.00%diamantklover 2 0.00%diamantslijper 19 0.00%diamant-slijper 1 0.00%diamantsnijder 3 0.00%diamantversteller 2 0.00%diamantwerker 5 0.00%diamantzager 1 0.00%didam 1 0.00%diecteur postkantoor 1 0.00%

Page 35: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

diemstmeid 1 0.00%dienaar justitie 1 0.00%dienaar policie 1 0.00%dienaar van politie 2 0.00%Dienaer der Gemeijnte Jesu Christi 1 0.00%dienaer der Gemeinte J.C. te Eibergen 1 0.00%diendtbode 4 0.00%diendtmeid 5 0.00%dienende als meid 1 0.00%diennstbode 1 0.00%diensbaar 6 0.00%diensbode 29 0.00%diensknecht 21 0.00%diensmaagd 2 0.00%diensmeid 30 0.00%diensrbaar 1 0.00%diensrmeid 1 0.00%diensstmeid 1 0.00%dienstbaar 925 0.09%dienstbare 2 0.00%dienstbare werkbode 4 0.00%dienstbdoe 1 0.00%dienstbode 14370 1.34%dienstboder 1 0.00%dienster 1 0.00%dienstkecht 1 0.00%dienstknecht 2979 0.28%dienstknecht / fabriekarbeider 1 0.00%dienstknegt 42 0.00%dienstknegt / 1 0.00%dienstmaagd 1010 0.09%dienstmaagd te Delft 1 0.00%dienstmaegt van Jan Overbeking 1 0.00%dienstmagd 1 0.00%dienstman 3 0.00%dienstmeid 24115 2.24%dienstmeid / 1 0.00%dienstmeid, landbouwster 1 0.00%dienstmeid] 1 0.00%dienstmeide 1 0.00%dienstmeied 1 0.00%dienstmeijd 1 0.00%dienstmeisje 2 0.00%dienstmeod 1 0.00%dienstmied 1 0.00%dienstmieid 1 0.00%dienstsknecht 1 0.00%dienstwerkdoende 2 0.00%dientbare werkbode 1 0.00%dientbode 15 0.00%dientknecht 2 0.00%dientmeid 9 0.00%dientsbode 1 0.00%dientsmeid 4 0.00%

Page 36: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

Dierenarts 7 0.00%dierenverzorger 1 0.00%diernstmeid 1 0.00%diesntmeid 7 0.00%diestbode 8 0.00%diestknecht 2 0.00%diestmeid 9 0.00%dijk en lingegraaf 1 0.00%dijkbode 4 0.00%dijkgraaf 11 0.00%dijkopzichter 1 0.00%dijkopzigter 1 0.00%dijkschout 4 0.00%dijkschrijver 4 0.00%dijksopzigter 1 0.00%dijkwerker 2 0.00%diliganceondernemer 1 0.00%diligence conducteur 1 0.00%diligence ondernemer 2 0.00%diligence rijder 1 0.00%diligenceconducteur 6 0.00%diligence-conducteur 1 0.00%diligence-eigenaar 1 0.00%diligence-ondernemer 1 0.00%diligencesconducteur 1 0.00%dinstbode 1 0.00%dinstmeid 2 0.00%dir boterfabriek 2 0.00%dir de kruisberg 1 0.00%dir der posterijen 1 0.00%dir der registratie 1 0.00%dir haras imperial 2 0.00%dir hbs 1 0.00%dir kunstoefening 1 0.00%dir woningbureau 1 0.00%dirbierbrouwerij 2 0.00%dircteur postkantoor 1 0.00%direct posterijen 1 0.00%direct trammaatsch 1 0.00%directeu stadsbank 1 0.00%directeur 301 0.03%directeur -+ 1 0.00%directeur abattoir 1 0.00%directeur bank 1 0.00%directeur belasting 1 0.00%directeur bioscoop 1 0.00%directeur boterfabr 1 0.00%directeur credietver 1 0.00%directeur credver 1 0.00%directeur cultuurmij 1 0.00%directeur der man¿ge 1 0.00%directeur drukkerij 3 0.00%directeur eener N.V. 1 0.00%directeur gasfabriek 13 0.00%

Page 37: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

directeur gemwerken 1 0.00%directeur gesticht 2 0.00%directeur hbs 6 0.00%directeur kasssier 1 0.00%directeur Kruisberg 4 0.00%directeur nv 1 0.00%directeur oliehandel 1 0.00%directeur post 2 0.00%directeur posterijen 6 0.00%directeur ptt 3 0.00%directeur ptt-kantoo 1 0.00%directeur pttkantoor 1 0.00%directeur school 4 0.00%directeur schouwburg 1 0.00%directeur spaarbank 1 0.00%directeur spoorwegen 1 0.00%directeur stoomtram 1 0.00%directeur telefoon 1 0.00%directeur telegraaf 1 0.00%directeur verzeker 1 0.00%directeur vsteenfab 1 0.00%directeur wasserij 1 0.00%directeur weeshuis 1 0.00%directeur zuivelfabr 2 0.00%directeur-generaal 1 0.00%directeurijzergieter 1 0.00%directeurkweekschool 1 0.00%directeurpostkantoor 1 0.00%directeurrealschule 1 0.00%directeurregistratie 1 0.00%directeurwasscherij 1 0.00%directrice 5 0.00%directrice MMS 1 0.00%direkteur 4 0.00%direvagelisatie 1 0.00%dirkonstoeterij 2 0.00%dirnedmettraij 1 0.00%dirposterijen 1 0.00%dirrijks stoeter 2 0.00%dirstaatsloterij 1 0.00%dirzuivelfabriek 2 0.00%distallateursknecht 1 0.00%distelateur 4 0.00%distilateur 1 0.00%distillateur 11 0.00%distillateursknecht 6 0.00%distilleerderij-chef 1 0.00%distributeur 4 0.00%distributieambtenaar 1 0.00%districtscommandant 1 0.00%districtscommissaris 2 0.00%districtsgeoloog 1 0.00%docent 1 0.00%docent kma 1 0.00%

Page 38: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

docentmodernetalen 1 0.00%docter 8 0.00%docter medicijnen 1 0.00%doctor 21 0.00%doctor geneeskunde 3 0.00%doctor in letteren 1 0.00%doctor letteren 1 0.00%doctor medicinae 1 0.00%doctor wis-natk 1 0.00%doctorandes 1 0.00%doctorvroedmeester 1 0.00%doebde huiswerk 1 0.00%doende boederij 1 0.00%doende boerderij 321 0.03%doende boerenwerk 156 0.01%doende boerewerk 3 0.00%doende boerwerk 8 0.00%doende bouwerij 16 0.00%doende bouwerije 3 0.00%doende een apotheek 1 0.00%doende een grutterij 1 0.00%doende eigen werk 63 0.01%doende eigenwerk 24 0.00%doende grutterij 2 0.00%doende huiswerk 142 0.01%doende landbouw 3 0.00%doende timmerij 4 0.00%doende weverij 1 0.00%doende wijnhandel 1 0.00%doendeeigenwerk 2 0.00%doesburg 1 0.00%Doetinchem-Stad 1 0.00%dokter 7 0.00%dokwerker 2 0.00%domein agent 1 0.00%domein raad 1 0.00%domeinemployee 1 0.00%domijnontvanger 1 0.00%dominee 1 0.00%dominus 1 0.00%donkeijman 1 0.00%doodgraver 89 0.01%doopsgezind predkant 1 0.00%doozenmaakster 2 0.00%doozenmaker 5 0.00%dorpboer 1 0.00%dorpschout 1 0.00%dorpsschout 1 0.00%douairi¿re 1 0.00%douanebeambte 3 0.00%douanier 2 0.00%dozenfabrikant 1 0.00%dozenmaker 6 0.00%dr geneeskunde 1 0.00%

Page 39: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

draadvlechter 1 0.00%draaier 30 0.00%draaijer 45 0.00%draaimolenhouder 1 0.00%dragonder 43 0.00%dragonder onder capiteijn Quoos 1 0.00%draijer 2 0.00%drankenhandelaar 1 0.00%drankgrossier 1 0.00%drgenees-en verlosk 1 0.00%drogist 88 0.01%drogistbediende 7 0.00%drogiste 2 0.00%Drogisterij en groothandel 1 0.00%droogist 2 0.00%Drost van Twenthe en bisschoppelijk raadsheer 1 0.00%drukker 17 0.00%drukkersgezel 4 0.00%drukkersknecht 5 0.00%drukkersknegt 1 0.00%drukker-zetter 1 0.00%drwis- natuurkunde 1 0.00%Ds 2 0.00%Ds. dienaer der Gemeinte Jesu Christi 1 0.00%dsagloonster 1 0.00%eclectrici¿n 1 0.00%econoom 3 0.00%edelman 2 0.00%edelsmid 5 0.00%eekloijer 1 0.00%eekweger 3 0.00%eendenkooihouder 1 0.00%eerste assessor 2 0.00%eerste bootsman 1 0.00%eerste commis 1 0.00%eerste geneesheer 1 0.00%eerste kamerlid 1 0.00%eerste lieutenant 1 0.00%eerste luitenant 32 0.00%eerste stuurman 1 0.00%effectencommissionai 1 0.00%effectenhandelaar 7 0.00%effectenkassiere 1 0.00%effectenmakelaar 1 0.00%eiegnwerkdoende 1 0.00%eierenhandelaar 2 0.00%eierhandelaar 7 0.00%eierkoper 1 0.00%eierkramer 2 0.00%eierkramer / 1 0.00%eigen bedrijf doende 1 0.00%eigen wer doende 1 0.00%eigen werk doend 3 0.00%eigen werk doende 830 0.08%

Page 40: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

eigen werkdoende 3 0.00%eigen wertk doende 1 0.00%eigenaar 35 0.00%eigenaar en dagloner 1 0.00%Eigenaar van een drogisterij aan de Grotestraat in Almelo en een verfwinkel in de zijstraat van de Grotestraat.1 0.00%eigenaarlandbouwer 1 0.00%eigenaarsche 2 0.00%eigenaarse 2 0.00%eigenares 1 0.00%eigenaresse 6 0.00%eigendombezitter 1 0.00%eigenwekdoende 1 0.00%eigenwerdoende 1 0.00%eigenwerk doende 237 0.02%eigenwerk doende] 1 0.00%eigenwerkdoende 567 0.05%eigenwerkdoenster 5 0.00%eigenwerker 35 0.00%eignen werk doende 1 0.00%eijergaarder 1 0.00%eijerkooper 6 0.00%eijerkoopman 1 0.00%eijerkoper 1 0.00%eijerkramer 3 0.00%eijgen werk doende 1 0.00%eingen werk doende 1 0.00%elctrisch-lasscher 1 0.00%elechici¿n 1 0.00%elecrotechnicus 1 0.00%electri¿n 3 0.00%electricein 1 0.00%electrici¿en 1 0.00%electrici¿n 37 0.00%electriciën 1 0.00%electricien 80 0.01%electriciën 1 0.00%electriciÙn 1 0.00%electrien 2 0.00%electro monteur 1 0.00%electro technicus 1 0.00%electroingenieur 1 0.00%electro-ingenieur 2 0.00%electromonteur 8 0.00%electro-monteur 2 0.00%electrot opzichter 1 0.00%electrotechnambt 1 0.00%electrotechnicus 4 0.00%electrotechniker 2 0.00%electro-techniker 2 0.00%eletricien 1 0.00%eleve tamboer 1 0.00%elisabeth 1 0.00%elixer fabrikant 1 0.00%elixter fabrijkant 1 0.00%

Page 41: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

em predikant 1 0.00%em. predikant 1 0.00%em. predikant W.G. 1 0.00%emaille schilder 1 0.00%emaillebewerker 1 0.00%emaillebrander 2 0.00%emailleerder 3 0.00%emailleermeester 1 0.00%emailleur 1 0.00%embaleur 1 0.00%emballeur 1 0.00%emeritis predikant 1 0.00%emeritus pastoor 1 0.00%emeritus predikant 28 0.00%emeritus-predikant 1 0.00%emiritus predikant 2 0.00%emploi¿ hospitaal 1 0.00%emploij¿ 5 0.00%emploij¿ cultures 1 0.00%emploije 3 0.00%emploijee 3 0.00%employ¿ 5 0.00%employ¿ nhm 1 0.00%employ¿ paardenpost 1 0.00%employ¿ rubbermij 1 0.00%employ¿ tabakmagaz 1 0.00%employe 3 0.00%employe Prov.Bestuur 1 0.00%employe staatsspoor 1 0.00%employee 3 0.00%empoye Domeinen 1 0.00%empredikant 1 0.00%emrector 1 0.00%erbeider 1 0.00%Erfbanner Heer 1 0.00%Erve Everdink 1 0.00%erve Everdink, Lievelde 1 0.00%escadronszadelmaker 1 0.00%essaijeur 2 0.00%essaijeur edelmetaal 1 0.00%essaijeur waarborg 1 0.00%essaxeur 1 0.00%essayeur 1 0.00%etaleur 1 0.00%evang predikant 2 0.00%evangeliedienaar 1 0.00%evangelist 19 0.00%evangpredikant 1 0.00%expditeur 2 0.00%expedient 1 0.00%expediteur 159 0.01%expediteurknecht 1 0.00%expediteursknecht 18 0.00%expeditie ondernemer 1 0.00%

Page 42: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

expeditiebediende 1 0.00%expeditiechef 7 0.00%expeditiedirecteur 1 0.00%expeditieknecht 21 0.00%expeditieursknecht 1 0.00%expeditrice 1 0.00%experditeursknecht 1 0.00%export slager 1 0.00%exporteur 1 0.00%exportslager 18 0.00%exportslagersknecht 1 0.00%fabeiksarbeider 1 0.00%fabgriekarbeider 1 0.00%fabieksarbeider 2 0.00%fabieksarbeidster 1 0.00%fabnrieksarbeider 2 0.00%fabreikarbeider 1 0.00%fabreiksarbeider 1 0.00%fabriaknt 1 0.00%fabricagechef 1 0.00%fabricant 2 0.00%fabriek arbeider 19 0.00%fabriek-agent 1 0.00%fabriekant 36 0.00%fabriekarbeider 496 0.05%fabriekarbeider / looijersknecht 1 0.00%fabriekarbeidster 70 0.01%fabriekarbgeider 1 0.00%fabriekbaas 1 0.00%fabriekbediende 2 0.00%fabriekchef 1 0.00%fabriekknecht 2 0.00%fabriekmeesterknecht 1 0.00%fabriekopzichter 4 0.00%fabriekopzigter 3 0.00%fabrieks arbeider 4 0.00%fabrieks arbeidster 2 0.00%fabrieksaarbeider 1 0.00%fabrieksabeider 1 0.00%fabrieksafsnijder 1 0.00%fabrieksarbeideer 1 0.00%fabrieksarbeider 6589 0.61%fabrieksarbeider, klompenmaker 1 0.00%fabrieksarbeider, oppasser 1 0.00%fabrieksarbeiders 1 0.00%fabrieksarbeidster 626 0.06%fabrieksarbieder 1 0.00%fabrieksassistent 1 0.00%fabrieksbaas 48 0.00%fabrieksbaas / fabriekarbeider 1 0.00%fabrieksbeambte 1 0.00%fabriekschef 18 0.00%fabrieksdirecteur 36 0.00%fabrieks-directeur 1 0.00%

Page 43: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

fabrieksemploij¿ 1 0.00%fabrieksinspecteur 1 0.00%fabrieksjongen 1 0.00%fabrieksknecht 2 0.00%fabrieksmachinist 1 0.00%fabrieksmeester 2 0.00%fabrieksmid 1 0.00%fabrieksoprichter 1 0.00%fabrieksopzichter 37 0.00%fabrieksopzigter 2 0.00%fabrieksrabeider 1 0.00%fabriekstoker 3 0.00%fabriekswerker 22 0.00%fabriekswerkmeester 1 0.00%fabriekswerkster 1 0.00%fabriekwerker 21 0.00%fabriekwerkman 1 0.00%fabriekwerkster 6 0.00%fabriesarbeidster 1 0.00%fabrieskarbeider 1 0.00%fabrijk arbeider 1 0.00%fabrijkant 20 0.00%fabrijkarbeider 6 0.00%fabrijkknecht 1 0.00%fabrijkopzigter 1 0.00%fabrijksknecht 2 0.00%fabrijkwerker 3 0.00%fabrikant 595 0.06%fabrikant goudwerken 4 0.00%fabrikant in kousen 2 0.00%fabrikant in tabak 2 0.00%fabrikante 6 0.00%fabrikantkoopman 1 0.00%fabrikantsknegt 1 0.00%fabrikeur 4 0.00%fabrikeur in wol 1 0.00%fabrikeursknecht 1 0.00%fabriquant 1 0.00%factoor 6 0.00%factorij president 1 0.00%facturiste 1 0.00%febrieksarbeider 1 0.00%febrieksarbeidster 1 0.00%febrieksopzichter 1 0.00%ferificateur 1 0.00%fermer 1 0.00%fgb 4 0.00%fietsenreparateur 2 0.00%fijnsmid 1 0.00%fijnsmit 1 0.00%fijnstrijkster 1 0.00%filia pastoris 1 0.00%filiaalchef 2 0.00%filiaalhouder 18 0.00%

Page 44: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

filiaalhoudster 7 0.00%filmoperateur 2 0.00%filmoperator 1 0.00%filmtechnicus 1 0.00%firmante 1 0.00%fiscaal 1 0.00%fitter 8 0.00%fitter waterleiding 1 0.00%flankeur 25 0.00%flankeur 5 bat jager 1 0.00%flankeur infanterie 1 0.00%flesschenspoeler 1 0.00%fluitist 1 0.00%foerier 6 0.00%foftograaf 1 0.00%fokker 1 0.00%fongeur 1 0.00%forceur 2 0.00%forgeur 1 0.00%formendraijer 1 0.00%former 2 0.00%former opde ijzerhut 1 0.00%fortbewaarder 1 0.00%fortificatieopzigter 4 0.00%fortopzichter 1 0.00%fortwachter 10 0.00%fotograaf 56 0.01%fotograafbediende 4 0.00%fouragehandelaar 2 0.00%fourier 52 0.00%fourier cavallerie 2 0.00%fourier concierge 1 0.00%fourier der huzaren 3 0.00%fourier der infanter 1 0.00%fourier inf 1 0.00%fourier infanterie 7 0.00%fourier knil 1 0.00%fourierartillerie 1 0.00%fourierpontonniers 1 0.00%fr¿belonderwijzeres 3 0.00%frabrikant 1 0.00%frans soldaat 1 0.00%fransch schoolhouder 1 0.00%fransschoolhouder? 1 0.00%fredrica Catharina a 2 0.00%Freulie van de Eza 1 0.00%Frij Freulin 1 0.00%Frij Heer 1 0.00%frondarbeider 1 0.00%fruitarbeider 1 0.00%fruit-commissionnair 1 0.00%fruithandelaar 116 0.01%fruithandelaarster 4 0.00%fruitkooper 1 0.00%

Page 45: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

fruitkoopman 40 0.00%fruitkoopvrouw 1 0.00%fruitkweeker 5 0.00%fruitkweker 6 0.00%fruitteeler 1 0.00%fruitverkooper 5 0.00%fruitverkoopster 66 0.01%fruitverkoper 4 0.00%fruitvrouw 34 0.00%fungerend cipier 1 0.00%fungerend commies 1 0.00%fuselier 223 0.02%fuselier 3RI 3 0.00%fuselier infanterie 9 0.00%fuselier-kleermaker 1 0.00%fusilier 1 0.00%fusilier infanterie 1 0.00%fusilier vr.legioen 1 0.00%fusselier 1 0.00%g 12 0.00%gaarkeukenhoudster 2 0.00%gadlooner 1 0.00%gaglooner 3 0.00%galanterie¿nventer 1 0.00%galsblazer 1 0.00%galvaniseur 1 0.00%garagehouder 16 0.00%garageknecht 1 0.00%garde champ¿tre 1 0.00%garde champetre 1 0.00%garde magazijn 1 0.00%gardemajoor 1 0.00%gardenier 1 0.00%gardien 1 0.00%garenspinner 1 0.00%garentwijnder 1 0.00%gas- en waterfitter 1 0.00%gasfabriek 1 0.00%gasfabriek stoker 1 0.00%gasfabriekarbeider 3 0.00%gasfabriekbediende 1 0.00%gasfabrieksarbeider 2 0.00%gasfabrikant 6 0.00%gasfitter 237 0.02%gasfitter spoorwegen 1 0.00%gasfittershelper 1 0.00%gasstoker 16 0.00%gasstooker 1 0.00%gastechnicus 1 0.00%gasthuisknecht 2 0.00%gasthuismoeder 2 0.00%gasthuisrentmeester 1 0.00%gasthuisvader 6 0.00%gastwirt 1 0.00%

Page 46: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

gaswerker 1 0.00%gaszuiveraar 1 0.00%gavelmaker 1 0.00%gazfabriekant 1 0.00%gazfitter 1 0.00%gazstoker 1 0.00%gb 83 0.01%gb. 2 0.00%gbg 1 0.00%gbh 2 0.00%gbieze 1 0.00%gbn 3 0.00%gbndbouwer 1 0.00%gbnolda 2 0.00%gbntje 2 0.00%gboelenmaker 1 0.00%gbwilhelmina 2 0.00%gbzb 7 0.00%ge¿mploijeerde 5 0.00%ge¿mployeerde 1 0.00%geaggregeerd klerk 1 0.00%ged statenlid zh 1 0.00%gedeputeerde 5 0.00%gee beroep vermeld 2 0.00%geel en kopergieter 1 0.00%geelgieter 5 0.00%geemploeijeerd 1 0.00%geemploieerd 2 0.00%geemploieerde 1 0.00%geemploijeerde 5 0.00%geemployeerde 3 0.00%geen 2 0.00%geen beoep vermeld 1 0.00%geen beroe vermeld 2 0.00%geen beroep 28 0.00%geen beroep beroep 2 0.00%geen beroep vemeld 6 0.00%geen beroep vereld 1 0.00%geen beroep veremeld 2 0.00%geen beroep veremld 2 0.00%geen beroep vermeld / 29 0.00%geen beroepvermeld 3 0.00%geen berooep vermeld 2 0.00%geen broep vermeld 1 0.00%geertjen 1 0.00%geestelijke 11 0.00%geestelijke zuster 2 0.00%gegageerd cannonnier 1 0.00%gegageerd canonier 1 0.00%gegageerd canonnier 1 0.00%gegageerd corporaal 1 0.00%gegageerd hussaar 1 0.00%gegageerd korporaal 4 0.00%gegageerd militair 22 0.00%

Page 47: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

gegageerd militiar 1 0.00%gegageerd oofficier 1 0.00%gegageerd ruiter 1 0.00%gegageerd schutter 2 0.00%gegageerd sergeant 7 0.00%gegageerd soldaat 29 0.00%gegageert soldaat 2 0.00%gegagierd militair 1 0.00%gegareerd soldaat 1 0.00%geheim agent 1 0.00%geldbeurder 3 0.00%geldbeurder vismarkt 1 0.00%gelddrager 1 0.00%geleider 3 0.00%geleider munitie 3 0.00%gem arbeider 1 0.00%gem bode 1 0.00%gem huisbewaarster 1 0.00%gem ontvanger 1 0.00%gem raadslid 1 0.00%gem secretaris 1 0.00%gem veldwachter 4 0.00%gem.secretaris 1 0.00%gembestuurder 1 0.00%gemeentbode 1 0.00%gemeente ambtenaar 5 0.00%gemeente arbeider 7 0.00%gemeente architect 4 0.00%gemeente beambte 1 0.00%gemeente bode 7 0.00%gemeente notaris 1 0.00%Gemeente ontvanger 36 0.00%gemeente opzichter 10 0.00%gemeente opzigter 2 0.00%gemeente secretaris 22 0.00%gemeente veldwachter 26 0.00%gemeente wegwerker 5 0.00%gemeente werkman 1 0.00%gemeenteambtenaar 43 0.00%gemeente-ambtenaar 4 0.00%gemeenteamnbtenaar 1 0.00%gemeentearbeider 102 0.01%gemeente-arbeider 6 0.00%gemeentearchitect 10 0.00%gemeente-architect 2 0.00%gemeente-assessor 2 0.00%gemeentebeambte 8 0.00%gemeentebesteller 5 0.00%gemeentebode 136 0.01%gemeente-bode 2 0.00%gemeenteboode 1 0.00%gemeentecommies 2 0.00%gemeente-commies 1 0.00%gemeentecontroleur 1 0.00%

Page 48: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

gemeentedeurwaarder 1 0.00%gemeente-ingenieur 1 0.00%gemeenteinspecteur 1 0.00%gemeenteklerk 3 0.00%gemeente-lijnwerker 1 0.00%gemeentensecretaris 1 0.00%gemeenteontvanger 54 0.01%gemeente-ontvanger 17 0.00%gemeenteopzichter 28 0.00%gemeente-opzichter 15 0.00%gemeenteopzigter 2 0.00%gemeenteraadslid 45 0.00%gemeentereiniger 8 0.00%gemeentesecetaris 1 0.00%gemeentesecretaris 63 0.01%gemeente-secretaris 11 0.00%gemeente-veearts 1 0.00%gemeenteveldwachter 164 0.02%gemeente-veldwachter 12 0.00%gemeentevroedvrouw 1 0.00%gemeentewegwerker 31 0.00%gemeentewerker 4 0.00%gemeentewerkman 20 0.00%gemeente-werkman 2 0.00%gemmente veldwachter 1 0.00%gemsecretaris 1 0.00%gemveldwachter 2 0.00%gen beroep vermeld 8 0.00%gendarm 1 0.00%gendarme 2 0.00%genealoog 2 0.00%genees & heelmeester 1 0.00%genees en verlosk 2 0.00%genees keel verlk 1 0.00%genees& heelmeester 2 0.00%genees-& heelmeester 1 0.00%genees&heelmeester 1 0.00%genees-&vroedmeester 1 0.00%genees-,heelmeester 1 0.00%Genees/vroedmeester 1 0.00%geneesgesel 1 0.00%geneesheelmeester 6 0.00%genees-heelmeester 1 0.00%geneesheelvroedm 2 0.00%genees-heel-vroedmr 1 0.00%geneesheer 246 0.02%geneesheer directeur 1 0.00%geneesheer-directeur 1 0.00%geneeskundige 14 0.00%geneesmeester 2 0.00%geneesverloskundige 2 0.00%genees-verloskundige 2 0.00%geneesvroedman 4 0.00%Generaal 5 0.00%

Page 49: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

generaal infanterie 2 0.00%generaal majoor 22 0.00%generaal-agent 1 0.00%generaal-majoor 3 0.00%genever brander 1 0.00%geneverbrander 14 0.00%geneverstoker 5 0.00%gen-hl-vroedmeester 1 0.00%genie-officier 2 0.00%geniesoldaat 1 0.00%gep ambtenaar 3 0.00%gep commies 1 0.00%gep kapitein 1 0.00%gep militair 3 0.00%gep rijksambtenaar 1 0.00%gep rijksontvanger 1 0.00%gep wachtmeester 2 0.00%gep. 1e luitenant 1 0.00%gep. Majoor 1 0.00%gep. militair 2 0.00%gep. rijksontvanger 1 0.00%gep. sergeant 1 0.00%gep. sergeant majoor 1 0.00%gep. soldaat 1 0.00%gep.militair 1 0.00%gep.rijksontvanger 1 0.00%gepambtenaar 3 0.00%gepasp wachtmeester 1 0.00%gepasporteerd huzaar 2 0.00%gepatenteerd veearts 1 0.00%gepens 1 0.00%gepens adj commies 1 0.00%gepens ambtenaar 1 0.00%gepens boswachter 1 0.00%gepens commies 2 0.00%gepens conducteur 1 0.00%gepens curassier 1 0.00%gepens generaal 1 0.00%gepens hoefsmid 1 0.00%gepens kanonnier 1 0.00%gepens kapitein 6 0.00%gepens korporaal 1 0.00%gepens ltkolonel 2 0.00%gepens luitenant 2 0.00%gepens majoor 2 0.00%gepens militair 32 0.00%gepens musikant 1 0.00%gepens officier 5 0.00%gepens opziener 1 0.00%gepens sergant 2 0.00%gepens sergeant 7 0.00%gepens soldaat 1 0.00%gepens veldwachter 4 0.00%gepens wachtmeester 1 0.00%

Page 50: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

gepens wagtmeester 1 0.00%gepens. lieutenant / 1 0.00%gepens. militair 1 0.00%gepens. RC pastor 1 0.00%gepens. soldaat 1 0.00%gepens.kapitein 1 0.00%gepens.officier 1 0.00%gepens.serg.major 1 0.00%gepens.soldaat 1 0.00%gepens.veteraan 1 0.00%gepensambtenaar 2 0.00%gepensauditeur mil 1 0.00%gepenscapitein 1 0.00%gepenscommies 2 0.00%gepension ambtenaar 1 0.00%gepension matroos 1 0.00%gepension militair 1 0.00%gepension officier 1 0.00%gepension. militair 1 0.00%gepensioneerd 29 0.00%gepensioneerd husaar 1 0.00%gepensioneerd huzaar 1 0.00%gepensioneerd majoor 5 0.00%gepensioneerd Milita 1 0.00%gepensioneerde 47 0.00%gepensioneerde non 1 0.00%gepensionneerde 2 0.00%gepenskapitein 3 0.00%gepensmatroos 2 0.00%gepensmilitair 12 0.00%gepensonderoff 1 0.00%gepensopzder jagt 1 0.00%gepenssergeant 2 0.00%gepenssoldaat 2 0.00%gepensstalmeester 2 0.00%gepenswachtmeester 2 0.00%gepesioneerde 1 0.00%gepgenmajoor 1 0.00%gepgerigtsdienaar 1 0.00%gepmilitair 4 0.00%gepofficier 1 0.00%gepopperwachtmr 1 0.00%gepopzichter jagt 1 0.00%geprijnvaartambten 1 0.00%gepsergeant 3 0.00%gepsoldaat 1 0.00%geptamboer 1 0.00%gepvisiteur 1 0.00%gepwagtmeester 1 0.00%gerchtsdeurwaarder 1 0.00%gerechtdienaar 1 0.00%gerechtsabmtenaar 1 0.00%gerechtsambtenaar 2 0.00%gerechtsdeurwaarder 9 0.00%

Page 51: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

gerechtsdienaar 20 0.00%gerechtshofambtenaar 1 0.00%gerechtshofpresident 4 0.00%gerechtspresident 1 0.00%gereedschapmaker 2 0.00%Gereedschapsmaker 1 0.00%gereformeerd leeraar 1 0.00%geregsdienaar 1 0.00%geregstdienaar 1 0.00%geregtdienaar 1 0.00%geregtsbode 2 0.00%geregtsdienaar 41 0.00%geren beroep vermeld 2 0.00%gerigtsbode 1 0.00%gesina margaretha 1 0.00%gesneuveld 1 0.00%gestat grensjager 1 0.00%gesthandelaar 1 0.00%gestichtsbeambte 1 0.00%gestkooper 2 0.00%gestkoopman 4 0.00%gestkoper 1 0.00%gevangen bewaarder 1 0.00%gevangenbewaarder 68 0.01%gevangenbewaarster 3 0.00%gevangenis beambte 1 0.00%gevangenis directeur 1 0.00%gevangenis oppasser 1 0.00%gevangenis portier 1 0.00%gevangenisbeambte 2 0.00%gevangenisbewaarder 11 0.00%gevangenisdirecteur 3 0.00%gevangenisoppasser 2 0.00%geweerfabrikant 2 0.00%geweerhandelaar 2 0.00%geweermaker 79 0.01%geweermakersknecht 1 0.00%geweermakersleerling 1 0.00%geweldige provoost 1 0.00%gewerbelos 1 0.00%gewezen ackkermann 1 0.00%gewezen klepperman 1 0.00%gewezen vroedvrouw 1 0.00%gewichtmaker 1 0.00%gezagvoerder 7 0.00%gezant 1 0.00%gezelschapsdame 4 0.00%gezelschapsjuffrouw 9 0.00%gezelschapsjufrouw 1 0.00%gezichtkundige 1 0.00%gezondheidofficier 1 0.00%gezondheidsofficier 9 0.00%ggb 1 0.00%gh 2 0.00%

Page 52: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

ghb 2 0.00%gijmnastiek leeraar 1 0.00%gijmnastiekleeraar 2 0.00%gijmonderwijzer 1 0.00%gildevrouw 1 0.00%gipswerker 1 0.00%gisthandelaar 9 0.00%gistkooper 2 0.00%gistkoopster 1 0.00%gistpakker 1 0.00%gk 1 0.00%glanseur 1 0.00%glanzer 3 0.00%glas- en loodmaker 1 0.00%glasblaser 1 0.00%glasblazer 15 0.00%glasemaker 1 0.00%glashandelaar 1 0.00%glas-inloodzetter 1 0.00%glasschilder 1 0.00%glasslijper 8 0.00%glassnijder 1 0.00%glazemaker 4 0.00%glazenier 2 0.00%glazenmaker 15 0.00%glazenmakersgezel 1 0.00%glazenwascher 1 0.00%glazenwasscher 36 0.00%glazenwasser 16 0.00%gn 6 0.00%godsd onderwijzer 1 0.00%godsd.onderwijzeres 1 0.00%godsdiensonderwijzer 2 0.00%godsdienstambtenaar 1 0.00%godsdienstleeraar 7 0.00%godsdienstleraar 25 0.00%godsdienstonderw 2 0.00%godsdienstonderwijs 2 0.00%godsdienstonderwijz 1 0.00%godsdienstonderwijze 6 0.00%godsdienstonderwyzer 1 0.00%godsdientonderwijzer 1 0.00%godsdientsleraar 1 0.00%goederenbesteller 7 0.00%goederen-conducteur 1 0.00%goederenklerk 1 0.00%goederenschatter 1 0.00%goeverneur generaal 1 0.00%goochelaar 1 0.00%gortmakersknecht 1 0.00%gossier 1 0.00%goud en zilversmid 31 0.00%goud- en zilversmid 23 0.00%goud en zilversmit 1 0.00%

Page 53: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

goud- en zilversmit 1 0.00%goud&zilverkasthoude 1 0.00%goud/zilversmid 1 0.00%goudarbeider 1 0.00%gouddraadwerker 1 0.00%goud-en zilver smid 1 0.00%goud-en zilversmid 5 0.00%goud-en zilverwerker 2 0.00%goudhandelaar 1 0.00%goudsmid 120 0.01%goudsmidgezel 1 0.00%goudsmidknecht 1 0.00%goudsmidsgezel 2 0.00%Goudsmidsknecht 3 0.00%goudsmit 10 0.00%goudwerker 5 0.00%goudzilver kasth 1 0.00%goudzilver smid 1 0.00%goudzilversmid 1 0.00%gouveneur 1 0.00%gouvernante 4 0.00%gouvernementsambten 1 0.00%gouvernementsbeambte 1 0.00%gouvernementsbediend 1 0.00%gouvernementsklerk 4 0.00%gouvernementsknecht 1 0.00%gouverneur 1 0.00%gouverneur Borneo 1 0.00%gouverneur generaal 2 0.00%gouverneur-generaal 1 0.00%graanboer 2 0.00%graanhandelaar 66 0.01%graanmeter 1 0.00%graanmolenaar 2 0.00%graanmolenaarsknecht 1 0.00%graanpakhuisknecht 1 0.00%grafdelver 1 0.00%grandwerker 1 0.00%granietbewerker 2 0.00%granietschuurder 1 0.00%granietwerker 5 0.00%graveur 23 0.00%Gravin 1 0.00%grenadier 6 0.00%grensbeambte 1 0.00%grenscommissaris 1 0.00%grensjager 4 0.00%grensjager sergmaj 1 0.00%grensofficier 2 0.00%grenswachter 1 0.00%griendbaas 1 0.00%grietman 1 0.00%griffie ambtenaar 1 0.00%griffieambtenaar 2 0.00%

Page 54: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

griffieklerk 1 0.00%griffier 92 0.01%griffier der Staten 2 0.00%griffier gemeente 1 0.00%griffier gemsecr 1 0.00%griffier gerecht 1 0.00%griffier kantonger 1 0.00%griffier kantonger. 1 0.00%griffier kantongereg 1 0.00%griffier rechtbank 3 0.00%griffier regtbank 2 0.00%griffier vredegeregt 4 0.00%griffier vredegerich 2 0.00%griffierkantonger 1 0.00%grindbaas 1 0.00%grindhandelaar 2 0.00%grindschipper 25 0.00%grintarbeider 1 0.00%grinthandelaar 11 0.00%grintschipper 7 0.00%grodsmid 1 0.00%groenboer 150 0.01%groendeigenaar 1 0.00%groenreverkoopster 1 0.00%groenster 2 0.00%groenteboer 22 0.00%groentehandelaar 29 0.00%groentehandelaarster 1 0.00%groentekoopman 17 0.00%groentekweeker 4 0.00%groentekweker 1 0.00%groenten/fruithandel 1 0.00%groentenboer 4 0.00%groentendrooger 1 0.00%groentenhandelaar 56 0.01%groentenkoopman 45 0.00%groentenkoopvrouw 2 0.00%groentenkoppman 1 0.00%groentenkweeker 19 0.00%groentenkweekster 1 0.00%groentenkweker 10 0.00%groentenventer 1 0.00%groentenverkooper 1 0.00%groentenverkoopster 5 0.00%groenteverkooper 2 0.00%groenteverkoopsster 1 0.00%groenteverkoopster 18 0.00%groenteverkoper 1 0.00%groentevrouw 10 0.00%groenverkoopster 1 0.00%groenvrouw 83 0.01%groetenkweeker 1 0.00%groetenverkoopster 1 0.00%groeteverkoopster 1 0.00%

Page 55: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

groetnekweeker 1 0.00%grof en hoefsmid 15 0.00%grof- en hoefsmid 6 0.00%grof smid 2 0.00%grof-en hoefsmid 8 0.00%grof-hoefsmid 2 0.00%grofschilder 1 0.00%grofsmederij 1 0.00%grofsmid 341 0.03%grofsmidse 1 0.00%grofsmidsknecht 7 0.00%grofsmit 41 0.00%grond arbeider 2 0.00%grond eigenaar 2 0.00%grondarbeider 55 0.01%grondbezitter 3 0.00%grondeigenaar 240 0.02%grondeigenaaresse 2 0.00%grondeigenaars 1 0.00%grondeigenaarster 6 0.00%grondeigenares 4 0.00%grondeigenaresse 46 0.00%grondeijgenaar 1 0.00%grondweker 1 0.00%grondwerker 424 0.04%groneigenaresse 1 0.00%groot officier 1 0.00%groothandelaar 5 0.00%groothandelaares 2 0.00%grosseerster 1 0.00%grossier 84 0.01%grossier alcoholica 1 0.00%grossier dranken 1 0.00%grossier goudzilver 1 0.00%grossier in dranken 1 0.00%grossier manufacture 2 0.00%grossier wijngedist 2 0.00%grossiersbediende 1 0.00%grossierster 4 0.00%grossierster dranken 1 0.00%grossiersterdrank 1 0.00%grottenbouwer 1 0.00%grotwerker 1 0.00%gruishandelaar 7 0.00%gruishandelaarknecht 1 0.00%grutmolenaar 2 0.00%grutter 143 0.01%grutter/winkelier 1 0.00%grutterij doende 2 0.00%grutterijhoudster 1 0.00%gruttersgezel 6 0.00%gruttersknecht 29 0.00%gruttersknegt 2 0.00%guanofabrieksarbeide 2 0.00%

Page 56: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

guarnisoen tot Bredevoorde 1 0.00%guitaarspeelster 2 0.00%gv 2 0.00%gymnasiumdocent 1 0.00%gymnasiumleraar 1 0.00%gymnastiek meester 1 0.00%gymnastiekleeraar 5 0.00%gymnastiekleraar 5 0.00%gymnastiekmeester 4 0.00%gymnastiekonderwijze 1 0.00%gym-onderwijzer 1 0.00%gzb 2 0.00%h¿telhouder 11 0.00%h¿telhoudster 1 0.00%haakster en breister 1 0.00%haammaker 1 0.00%haarfabrieksarbeider 1 0.00%haarkammen fabrikant 1 0.00%haarkapper 4 0.00%haarsnijder 1 0.00%haarspinner 11 0.00%haarspinner? 1 0.00%haarspinster 6 0.00%hairspinner 1 0.00%halsdassenmaker 1 0.00%halte chef 1 0.00%haltechef 6 0.00%halte-chef 1 0.00%hamwegarbeider 1 0.00%handelaar 47 0.00%handelaar brandstof 3 0.00%handelaar en slager 1 0.00%handelaar in bieren 1 0.00%handelaar steenkolen 2 0.00%handelaarsbediende 1 0.00%handelaarster 7 0.00%handelares 1 0.00%handeldoende 2 0.00%handelreiziger 1 0.00%handelsagent 165 0.02%handelsamploije 1 0.00%handelsbediende 28 0.00%handelsemploije 2 0.00%handelsemploy¿ 1 0.00%handelsessaijeur 1 0.00%handelsge¿mployeerde 1 0.00%handelsman 2 0.00%handelsreiziger 440 0.04%handelsvrouw 2 0.00%handelwerker 1 0.00%handlanger 1 0.00%handschoenenwasscher 1 0.00%handschoenmaker 4 0.00%handslagter 2 0.00%

Page 57: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

handvormer 1 0.00%handvrouw 6 0.00%handw onderwijzeres 1 0.00%handwerkonderwijzere 1 0.00%handwerksman 2 0.00%handwerksvrouw 1 0.00%harde zeepfabrikant 1 0.00%harenknecht 1 0.00%harkenmaker 2 0.00%harmonicaspeler 1 0.00%havemeester 1 0.00%havenarbeider 14 0.00%haven-en marktmeeste 1 0.00%havenmeester 17 0.00%havenwerker 2 0.00%hb 4 0.00%heel- & vroedmeester 2 0.00%heel en verloskundig 1 0.00%heel- en vroedmeeste 1 0.00%heel en vroedmeester 15 0.00%heel- verloskundige 2 0.00%heel-en vroedmeester 9 0.00%heelmeester 23 0.00%heelverloskundige 2 0.00%heelvroedmeester 5 0.00%heel-vroedmeester 1 0.00%heemraad 2 0.00%heemraad Over-Betuwe 1 0.00%Heer van Singgraven 1 0.00%heere knegt 1 0.00%heereknecht 3 0.00%heereknegt 3 0.00%heerenknecht 52 0.00%heerenknegt 3 0.00%heerenkoetsier 4 0.00%heerenmeid 1 0.00%heetmaaijer 11 0.00%heetmaijer 5 0.00%Hegortex 1 0.00%heidemaaier 7 0.00%heidemaaijer 20 0.00%heidemaijer 1 0.00%heidenmaijer 1 0.00%heilkundige 1 0.00%heilsofficier 2 0.00%heils-officier 2 0.00%heilsoldaat 1 0.00%hekelmaker 1 0.00%hellebardier 2 0.00%helpster-school 1 0.00%Herbergier 423 0.04%Herbergier aan de putkop te Harmelen (tapper en brouman) 1 0.00%herbergiersche 21 0.00%herbergierse 3 0.00%

Page 58: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

herbergierster 171 0.02%herbergierwinkelier 1 0.00%herbergiester 1 0.00%herberierster 1 0.00%herder 1 0.00%hereknegt 2 0.00%herenknecht 7 0.00%herenknegt 1 0.00%hergergier 1 0.00%hernergier 1 0.00%hersteller 2 0.00%hervormd predikant 5 0.00%hfd bizondere school 1 0.00%hietmaaier 1 0.00%hietmaaijer 1 0.00%hietmaijer 1 0.00%hijpotheekbewaarder 1 0.00%historieschilder 1 0.00%hn 11 0.00%hoedemaker 39 0.00%hoedemakersgezel 1 0.00%hoedemakersknecht 3 0.00%hoedemakersknegt 3 0.00%hoedenfabriekant 2 0.00%hoedenfabrijkant 2 0.00%hoedenfabrikant 17 0.00%hoedenfabrikeur 2 0.00%hoedenfrabrikant 2 0.00%hoedenmaakster 6 0.00%hoedenmaker 89 0.01%hoedenmakersknecht 14 0.00%hoeden-pettenmaker 1 0.00%hoedmaker 1 0.00%hoefsier 1 0.00%hoefsmederesse 1 0.00%hoefsmederij 1 0.00%hoefsmid 84 0.01%hoefsmidsknecht 2 0.00%hoefsmit 9 0.00%hoefsmits knecht 1 0.00%hoenderkremer 1 0.00%hoenderparkhouder 1 0.00%hoepelmaker 9 0.00%hofbediende 1 0.00%hoffourier 4 0.00%hoffreule 1 0.00%hofjager 1 0.00%hof-kleermaker 1 0.00%hofleverancier 1 0.00%hofleverancierster 1 0.00%hofmeester 25 0.00%hofmeesteres 1 0.00%hofmeestersbediende 1 0.00%hofprediker 1 0.00%

Page 59: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

hofraad 1 0.00%hogeschoolmedewerker 1 0.00%Hollerith technicus 1 0.00%holzschuster 1 0.00%homeopathisch arts 1 0.00%hondenkoopman 1 0.00%hoodonderwijzer 2 0.00%hoodredacteur 1 0.00%hoof der school 2 0.00%hoofambtenaar 1 0.00%hoofd agent 1 0.00%hoofd bewaarschool 4 0.00%hoofd broodbakkerij 1 0.00%hoofd conducteur 1 0.00%Hoofd der school 59 0.01%hoofd dorpsschool 1 0.00%hoofd eener school 127 0.01%hoofd ener school 29 0.00%hoofd fr¿belschool 2 0.00%hoofd inrichting 1 0.00%hoofd kweekschool 1 0.00%hoofd onderwijzer 5 0.00%hoofd ontvanger 1 0.00%hoofd opzichter 1 0.00%hoofd secretarie 1 0.00%hoofd van de school 1 0.00%Hoofd van een school 3 0.00%hoofd van school 1 0.00%hoofd vd school 1 0.00%hoofdadministrateur 4 0.00%hoofdagent 26 0.00%hoofdagent politie 1 0.00%hoofdagent politie 20 0.00%hoofd-agent politie 1 0.00%hoofdagent vpolitie 1 0.00%hoofdambtenaar 20 0.00%hoofdbesteller 6 0.00%hoofdbouwkundige NS 1 0.00%hoofdbriefbesteller 1 0.00%hoofdbrievenbest 1 0.00%hoofdbrievensteller 1 0.00%hoofdbroodbakkerij 1 0.00%hoofdcollecteur 1 0.00%hoofdcommies 30 0.00%hoofdcommies griffie 2 0.00%hoofdcommies post 1 0.00%hoofdcommies ptt 2 0.00%hoofdcommissaris 1 0.00%hoofdconducteur 86 0.01%hoofdconsul A.N.W.B. 1 0.00%hoofdcontroleur 2 0.00%hoofdgeleider 11 0.00%hoofdgeleider ns 1 0.00%hoofdgeleider spoor 1 0.00%

Page 60: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

hoofdgeleider spoorw 1 0.00%hoofding rw 1 0.00%hoofdingenieur 18 0.00%hoofd-ingenieur 1 0.00%hoofdingenieur PGEM 1 0.00%hoofdingenieur rws 1 0.00%Hoofdinspecteur 16 0.00%hoofd-inspecteur 1 0.00%hoofdinspecteur pol 1 0.00%hoofdkommies 1 0.00%hoofdloods 1 0.00%hoofdmachinist 5 0.00%hoofd-machinist 1 0.00%hoofdman infanterie 1 0.00%hoofdofficier knil 1 0.00%hoofdonderwijzer 373 0.03%hoofdonderwijzeres 4 0.00%hoofdondrwijzer 1 0.00%hoofdopzichter 11 0.00%hoofdopzichter ns 1 0.00%hoofdopzigter 3 0.00%hoofdpolitieagent 1 0.00%hoofdportier 1 0.00%hoofdredacteur 6 0.00%hoofdredacteur nrc 1 0.00%hoofdschool 2 0.00%hoofdschout 2 0.00%hoofdseinhuiswachter 1 0.00%hoofdtreingeleider 1 0.00%hoofd-treingeleider 1 0.00%hoofdverificateur 1 0.00%hoofdverpleegster 1 0.00%hoofdverpleger 2 0.00%hoofdvoorzanger 1 0.00%hoofdwachtmeester 1 0.00%hoofgeleider 1 0.00%hoofingenieur 1 0.00%hoofonderwijzer 6 0.00%hoofonderwijzeres 1 0.00%hooft eener school 1 0.00%hoog heemraad 1 0.00%hoogheemraad 2 0.00%hoogleeraar 28 0.00%hooglelaar 1 0.00%hoogleraar 16 0.00%hoogleraar letteren 1 0.00%hooihandelaar 1 0.00%hooijweger 1 0.00%hooikeurder 1 0.00%hoornblazer 11 0.00%hoornist 2 0.00%horlogehersteller 8 0.00%Horlogemaker 368 0.03%horlogemakersbediend 1 0.00%

Page 61: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

horlogemakersgezel 1 0.00%horloger 1 0.00%horlogewmaker 1 0.00%horlogi¿nhersteller 4 0.00%horlogiehersteller 5 0.00%horlogiemaker 87 0.01%horlogie-maker 1 0.00%horlogiemakersgezel 1 0.00%horologemaker 4 0.00%horologeriemaker 1 0.00%horologiehersteller 2 0.00%horologiemaker 73 0.01%horologierepareerder 1 0.00%hospitaal bediende 2 0.00%hospitaalbediende 2 0.00%hospitaaldirecteur 1 0.00%hospitaalsoldaat 4 0.00%hotelbediende 20 0.00%hotelchef 1 0.00%hotelconducteur 1 0.00%hoteldirecteur 1 0.00%Hotelhouder 182 0.02%hotelhoudster 19 0.00%hotelier 1 0.00%hotelknecht 5 0.00%houderes spinnerij 1 0.00%houderverhuurkantoor 1 0.00%houdt passantenhuis 2 0.00%houshoudster 1 0.00%houtarbeider 7 0.00%houtbewerker 74 0.01%houtdraager 1 0.00%houtdraaier 69 0.01%houtdraaijer 9 0.00%houtdraijer 2 0.00%houtdrost 1 0.00%houthakker 16 0.00%houthandelaar 151 0.01%houthandelaarsche 1 0.00%houthandelaarsknecht 13 0.00%houthandelsagent 1 0.00%houthouwer 2 0.00%houtkoolbrander 1 0.00%houtkooper 47 0.00%houtkoopersknecht 5 0.00%houtkoopman 5 0.00%houtkoper 32 0.00%houtkopersknecht 5 0.00%houtkopersopzichter 1 0.00%houtlegger 1 0.00%houtsager 2 0.00%houtskolenbrander 40 0.00%houtskoolbrander 3 0.00%houtsnijder 2 0.00%

Page 62: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

houtteller 10 0.00%houtvester 13 0.00%houtvestersknecht 1 0.00%houtvlotter 1 0.00%houtwerfbaas 1 0.00%houtwerker 4 0.00%houtwolbewerker 1 0.00%houtzaagmolenaar 9 0.00%houtzaagmolenaarsgez 1 0.00%houtzager 880 0.08%houtzagers 1 0.00%houtzagersknecht 10 0.00%houwslager 1 0.00%houzager 1 0.00%hovenier 25 0.00%hovenierse 1 0.00%hovenierster 1 0.00%hovenwachter 1 0.00%huidarts 1 0.00%huidenhandelaar 2 0.00%huidenkooper 1 0.00%huidenmaker 1 0.00%huidenontvleescher 1 0.00%huidenzouter 4 0.00%huidenzoutersknecht 2 0.00%huis bediende 1 0.00%Huisarts 1 0.00%huisbediende 84 0.01%huisbewaarder 29 0.00%huisbewaardster 2 0.00%huisbewaarster 8 0.00%huishoudelijke hulp 6 0.00%Huishoudster 262 0.02%huishouster 1 0.00%huisknecht 473 0.04%huisknecht, tuinier 1 0.00%huisknegt 5 0.00%huismeester 7 0.00%huismeester Bronbeek 2 0.00%huismeesteres 1 0.00%huismoeder gesticht 1 0.00%huisnaaister 1 0.00%huisonderwijzer 12 0.00%huisonderwijzeres 1 0.00%huisonderwijzeresse 1 0.00%huisoppasser 1 0.00%huisrijtuigschilder 7 0.00%huisschilder 760 0.07%huisschilderglazenm 2 0.00%huisschildersknecht 7 0.00%huisschildersvrouw 1 0.00%huisscjilder 1 0.00%huissmid 1 0.00%huistimmerman 1 0.00%

Page 63: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

huisvader 3 0.00%huisvrouw 1415 0.13%huisvrouw / 2 0.00%huiswerdoende 1 0.00%huiswerk 2 0.00%huiswerk doende 723 0.07%huiswerkdoende 110 0.01%huiswerkster 27 0.00%huizenexploitant 1 0.00%hulp besteller 2 0.00%hulp bode 1 0.00%hulp in huishouding 8 0.00%hulp onderwijzer 1 0.00%hulp secretaris 1 0.00%hulpambachtsman 2 0.00%hulpapotheker 1 0.00%hulpbeambte 2 0.00%hulpbesteller 15 0.00%hulp-besteller 1 0.00%hulpbesteller post 3 0.00%hulpbewaker 1 0.00%hulpbode 3 0.00%hulpbrievenbesteller 33 0.00%hulpconducteur 2 0.00%hulpgasfitter 2 0.00%hulpgevangenbewaard 1 0.00%hulpkeurmeester 1 0.00%hulpkommies 4 0.00%hulpmachinist 4 0.00%hulpmarktmeester 1 0.00%hulpmonteur 8 0.00%hulponderijzer 1 0.00%hulponderwijzer 51 0.00%hulponderwijzeres 4 0.00%hulpopzichter 1 0.00%hulppostbode 1 0.00%hulpprediker 3 0.00%hulpremmer 1 0.00%hulptelegrafist 1 0.00%hulptramconducteur 1 0.00%hulpwerkmeester 1 0.00%hulp-werkmeester 1 0.00%Hupsel 1 0.00%husaar 1 0.00%hussaar 7 0.00%hutmaaijer ? 1 0.00%hutte meister 1 0.00%huttenbaas 1 0.00%huttenmeester 1 0.00%huurkoetsier 9 0.00%huurkoetsiersknecht 1 0.00%huurkoetzier 2 0.00%huzaar 17 0.00%hypotheek klerk 1 0.00%

Page 64: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

hypotheekbewaarder 8 0.00%hypotheek-klerk 1 0.00%ijker 11 0.00%ijker der botervaten 1 0.00%ijkerchef 1 0.00%ijkmeester 1 0.00%ijkwezenbediende 1 0.00%ijmker 3 0.00%ijssalonhoudster 2 0.00%ijsventer 1 0.00%ijvoirdraaijer 1 0.00%ijzerbaanwachter 1 0.00%ijzerbewerker 2 0.00%ijzerboorder 2 0.00%ijzerdraaier 8 0.00%ijzerdraaijer 1 0.00%ijzerfabriekant 2 0.00%ijzerfabrieksarbeide 1 0.00%ijzerfabrikant 11 0.00%ijzergieter 22 0.00%ijzergietersknecht 1 0.00%ijzerhandelaar 23 0.00%ijzerhandelaarster 1 0.00%ijzerhandelknecht 1 0.00%ijzersmelter 5 0.00%ijzersmid 70 0.01%ijzersmit 15 0.00%ijzersmits 1 0.00%ijzervlechter 2 0.00%ijzervormer 26 0.00%ijzerwarenverkopende 1 0.00%ijzerwerker 21 0.00%il landbouweres 1 0.00%ilklompenmaker 1 0.00%imker 1 0.00%immeke 1 0.00%importeur 1 0.00%in leven boerin 1 0.00%in leven molenaar 1 0.00%in leven vroedvrouw 1 0.00%inbrenster 1 0.00%incasseerder 15 0.00%incasseerster 2 0.00%indisch ambtenaar 5 0.00%indisch jurist 1 0.00%indisch-ambtenaar 1 0.00%industri¿el 2 0.00%industrieel 17 0.00%infanterie muzikant 1 0.00%infanterie officier 1 0.00%infanteriefourier 1 0.00%infanteriekapitein 1 0.00%infanterie-kapitein 1 0.00%infanteris 1e klasse 1 0.00%

Page 65: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

infanterist 2 0.00%inganteriekapitein 1 0.00%ingeneur 1 0.00%ingenieur 179 0.02%ingenieur en 14 1 0.00%ingenieur kadaster 1 0.00%ingenieur mijnwezen 1 0.00%ingenieur spoorwegen 2 0.00%ingenieur waterstaat 5 0.00%ingetreden in kongeneratie van de zusters van Julie Postel in Boxmeer op 17-10-1931, en geprofest op 8-5-19331 0.00%inlands kraamster 1 0.00%inlands kramer 3 0.00%inlandsch hoofd 2 0.00%inlandsch kraamster 4 0.00%inlandsch kramer 10 0.00%inlandsche kramer 4 0.00%inlandsche vrouw 1 0.00%inner van Tienden voor het heerlijkheid Lichtenvoorde 1 0.00%inpakster 2 0.00%inrichtingsdirecteur 1 0.00%insp waterstaat 1 0.00%inspbelastingen 1 0.00%inspecteur 101 0.01%inspecteur anwb 1 0.00%inspecteur belasting 2 0.00%inspecteur bosbeheer 1 0.00%inspecteur domeinen 4 0.00%inspecteur kadaster 2 0.00%inspecteur onderwijs 1 0.00%inspecteur politie 3 0.00%inspecteur posterij 1 0.00%inspecteur ptt indi¿ 1 0.00%inspecteur rijkswat. 1 0.00%inspecteur spoor 1 0.00%inspecteur veldwacht 1 0.00%inspecteur zuivel 1 0.00%inspecteurleversverz 1 0.00%inspectrice 2 0.00%inspposterijen 2 0.00%installateur 6 0.00%instituteur 20 0.00%institutrice 1 0.00%instrumentenmaker 9 0.00%instrumentmaker 114 0.01%instrumentslijper 3 0.00%instrumentwerker 1 0.00%instumentenmaker 1 0.00%intendant 2 0.00%invoerrechtontvanger 1 0.00%isoleerder 3 0.00%ivoordraaier 4 0.00%ivoordraaijer 3 0.00%ivoorsnijder 2 0.00%jaarbeursopzichter 1 0.00%

Page 66: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

jaardienstbode 2 0.00%jacht opziener 1 0.00%jachtopzichter 4 0.00%jachtopziender 4 0.00%jachtopziener 168 0.02%jager 124 0.01%jager bij infanterie 1 0.00%jager infanterie 1 0.00%jagermeester 2 0.00%jagt opziener 2 0.00%jagtknecht 1 0.00%jagtopzichter 1 0.00%jagtopziener 18 0.00%jagtopzigter 1 0.00%jaloezie¿nfabrikant 1 0.00%jaloezie¿nmaker 1 0.00%jalousi¿nmaker 1 0.00%jalousiemaker 1 0.00%jalousienmaker 1 0.00%jalouziemaker 1 0.00%jeneverbrander 4 0.00%jeneverbrandster 1 0.00%jeneverstoker 3 0.00%jeneverstookster 1 0.00%jockeij 1 0.00%jockey 1 0.00%johanna 1 0.00%johanna Maria 2 0.00%joods ambtenaar 2 0.00%joods onderwijzer 1 0.00%joods slager 1 0.00%joodsch koopman 1 0.00%jounali¿re 1 0.00%jounalier 1 0.00%journai¿re 1 0.00%journali¿re 11 0.00%journalier 15 0.00%journalist 18 0.00%jurist 4 0.00%Jurist en officier onder de Habsburgse Keizerlijke leger van Maximiliaan I 1 0.00%jurist rechtbzutphn 2 0.00%justitie beambte 1 0.00%justitie dienaar 1 0.00%justitie raad 1 0.00%justitieambtenaar 1 0.00%justitiedienaar 1 0.00%juwelier 21 0.00%kaai- & havenmeester 1 0.00%kaaiwerker 1 0.00%kaarsemaker 3 0.00%kaarsenfabrikant 1 0.00%kaarsenmaker 7 0.00%kaarsenmakersgezel 1 0.00%kaarsenmakersknecht 1 0.00%

Page 67: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kaartendrukker 1 0.00%kaashandelaar 7 0.00%kaaskoopman 1 0.00%kaasmaker 3 0.00%kabelmonteur 2 0.00%kadasterambtenaar 1 0.00%kadasterklerk 2 0.00%kadasterteekenaar 1 0.00%kadastertekenaar 1 0.00%kadet 2 0.00%kadet KMA 1 0.00%kagchelslijper 1 0.00%kalbrander 1 0.00%kalkbaas 1 0.00%kalkbrander 16 0.00%kalkmeter 4 0.00%kalkschipper 1 0.00%kamenier 126 0.01%kamerbehanger 75 0.01%kamerbehangersknecht 10 0.00%kamerbehangster 1 0.00%kamerbewaarder 1 0.00%kamerdienaar 2 0.00%kamerheer 34 0.00%kamerheer des koning 3 0.00%kamerheer koning 1 0.00%kamerheer van koning 1 0.00%kamerheerdeskonings 2 0.00%kamerheerstatenlid 1 0.00%kamerjonker 2 0.00%kamerjonkerdeskoning 1 0.00%kamerlid 4 0.00%kamermeid 1 0.00%kamermeisje 5 0.00%kamerverhuurder 19 0.00%kamerverhuurster 7 0.00%kammenier 1 0.00%kammenmaker 2 0.00%kand notaris 2 0.00%kandidaat notaris 6 0.00%kandidaat-notaris 1 0.00%kannonier 4 0.00%kannonier 2e klasse 2 0.00%kannonnier 2 0.00%kanonier 3 0.00%kanonier artillerie 1 0.00%kanonneerstukrijder 1 0.00%kanonnier 82 0.01%kanonnier 1e klasse 1 0.00%kanonnier 2e klasse 1 0.00%kanonnier artillerie 5 0.00%kanonnier stukrijder 1 0.00%kanselier 1 0.00%kantenwever 1 0.00%

Page 68: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kanthandelaar 1 0.00%kanthouwer 47 0.00%kantoenspinner 1 0.00%kanton regter 2 0.00%kantonbediende 1 0.00%kantonier 1 0.00%kantonnier 27 0.00%kantonnier waterst 1 0.00%kantonnier? 1 0.00%kantonrechter 31 0.00%kantonregter 13 0.00%kantonsdeurwaarder 1 0.00%kantooknecht 1 0.00%kantoonklerk 1 0.00%kantoor bediende 1 0.00%kantoorbediende 1739 0.16%kantoorbediende ptt 1 0.00%kantoorbeidende 1 0.00%kantoorbewaarder 2 0.00%kantoorbode 1 0.00%kantoorboekhandelaar 3 0.00%kantoorchef 2 0.00%kantoorchef 1e klas 1 0.00%kantoordiende 1 0.00%kantoorhouder 6 0.00%kantoorhoudster 1 0.00%kantoorjuffrouw 1 0.00%kantoorklerk 8 0.00%kantoorknecht 69 0.01%kantoorlooper 19 0.00%kantoorloper 3 0.00%kantoorschrijver 7 0.00%kantwerkster 7 0.00%kapelaan 5 0.00%kapellaan 1 0.00%kapelmeester 8 0.00%kapelmeester marine 1 0.00%kapitein 187 0.02%kapitein adjudant 3 0.00%kapitein artillerie 4 0.00%kapitein bij knil 1 0.00%kapitein binnenvaart 1 0.00%kapitein der genie 4 0.00%kapitein eener boot 1 0.00%kapitein genie 2 0.00%kapitein grenadiers 1 0.00%kapitein hussaren 1 0.00%kapitein infanterie 23 0.00%kapitein infantrie 1 0.00%kapitein ingenieur 3 0.00%kapitein knil 5 0.00%kapitein koopvaardij 1 0.00%kapitein landmacht 1 0.00%kapitein leger 1 0.00%

Page 69: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kapitein militie 1 0.00%kapitein paardenarts 2 0.00%kapitein pontonniers 1 0.00%kapitein schipper 1 0.00%kapitein stoomboot 2 0.00%kapitein ter zee 20 0.00%kapitein/Vrederechte 1 0.00%kapiteine heilsleger 1 0.00%kapiteininfanterie 2 0.00%kapitein-luitenant 2 0.00%kapitein-stoomboot 1 0.00%kapper 313 0.03%kappersbediende 5 0.00%kapster 12 0.00%kaptein 4 0.00%kaptein ter zee 1 0.00%karabinier 1 0.00%karknecht 2 0.00%karman 260 0.02%karreman 77 0.01%karrenknecht 1 0.00%karrevoerder 1 0.00%kartenmakersknecht 1 0.00%kartonbewerker 4 0.00%kartondozenmaker 2 0.00%kartonwerker 3 0.00%kartonwerkster 1 0.00%karvoerman 55 0.01%karvrouw 2 0.00%kashouder 3 0.00%kashoudster 3 0.00%kassier 83 0.01%kassier boerenlbank 1 0.00%kassier en koopman 1 0.00%kassier, koopman 1 0.00%kassierbediende 2 0.00%kassierloper 1 0.00%kassiersbediende 2 0.00%kassiersbode 2 0.00%kassiersknecht 2 0.00%kastelein 308 0.03%kastelein/timmerman 1 0.00%kasteleines 4 0.00%kasteleinesse 11 0.00%kasteleinnesse 1 0.00%kasteleinsche 1 0.00%kasteleinse 9 0.00%kastelijn 3 0.00%kastemaker 2 0.00%kastemakersgezel 1 0.00%kastemakersknecht 1 0.00%kastenmaker 24 0.00%katechiseermeester 2 0.00%kathechiseermeester 1 0.00%

Page 70: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kathegiseermeester 1 0.00%katicheseermeester 3 0.00%katichiseermeester 1 0.00%katoen drukker 1 0.00%katoen spinner 2 0.00%katoen wever 3 0.00%katoendrukker 6 0.00%katoendrukker&verwer 2 0.00%katoendrukkersknecht 2 0.00%katoenfabrikant 2 0.00%katoensjouwer 1 0.00%katoenspinner 41 0.00%katoenspinster 3 0.00%katoenverwer 1 0.00%katoenweefster 14 0.00%katoenwever 31 0.00%katoorbediende 1 0.00%kaufmann 1 0.00%kazernemeester 1 0.00%kazerneringsagent 1 0.00%kazernmeester 1 0.00%keizerlijk notaris 2 0.00%keizerlijke notaris 1 0.00%kelderknecht 8 0.00%keldermeester 4 0.00%kellner 109 0.01%kelner 49 0.00%kelnerin 1 0.00%kerckmeester 2 0.00%kerck-meester 1 0.00%kerkdienaar 1 0.00%kerkelijk ontvanger 1 0.00%kerkendienaar 4 0.00%kerkhofopzichteres 1 0.00%kerkmeester 1 0.00%kerkmr 2 0.00%kerkschilder 2 0.00%kerkvoogd 1 0.00%kermeester vee 1 0.00%kermisreiziger 39 0.00%kermisreizigster 7 0.00%kernmaker 2 0.00%ketelbikker 1 0.00%ketellapper 7 0.00%ketelmaker 63 0.01%ketelsmid 1 0.00%ketelwasscher 3 0.00%keukemeid 6 0.00%keukenjuffrouw 1 0.00%keukenmeid 156 0.01%keukenmeisje 2 0.00%keurmeester 24 0.00%keurmeester van vee 1 0.00%keurmeester voeding 1 0.00%

Page 71: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

keurslijfmaker 4 0.00%keurslijvenmaakster 4 0.00%keurvleeschhouwer 1 0.00%keuteursknecht 1 0.00%kiezeltrekker 1 0.00%kinderarts 1 0.00%kinderbewaarster 2 0.00%kinderjuffrouw 15 0.00%kindermeid 9 0.00%kinderschoolhouderes 1 0.00%kinderschoolhoudster 8 0.00%kinderspeelgoedmaker 1 0.00%kindertehuisleidster 1 0.00%kinderverzorgster 1 0.00%kippenhandelaar 1 0.00%kippenkoopman 1 0.00%kistemaker 1 0.00%kistenmaker 4 0.00%kiuper 1 0.00%klaarmaker 3 0.00%klapperman 19 0.00%kldermaker 1 0.00%kle¿rmaker 7 0.00%kledemaker 1 0.00%klederenmaker 9 0.00%kledermaker 621 0.06%kledermaker marine 1 0.00%kledermaker muzekant 1 0.00%kledermakerschutter 1 0.00%kledermakersgezel 1 0.00%kledermakersknecht 9 0.00%kledermakersknegt 3 0.00%kledermakersnecht 1 0.00%klederman 1 0.00%klederverkoper 1 0.00%Kledingmaakster 1 0.00%kleeddermaker 1 0.00%kleedermaakster 1 0.00%kleedermake 1 0.00%kleedermaker 402 0.04%kleedermaker/torenw. 1 0.00%kleedermakersgezel 4 0.00%kleedermakersknecht 65 0.01%kleederman 1 0.00%kleederwascher 1 0.00%kleeermaker 1 0.00%kleemaker 1 0.00%kleemeker 1 0.00%kleerbleker 1 0.00%kleerdermaker 3 0.00%kleeremaker 2 0.00%kleerenbleekster 3 0.00%kleerenmaker 1 0.00%kleerenperser 2 0.00%

Page 72: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kleermaaker 4 0.00%kleermaakster 6 0.00%Kleermaker 8463 0.79%kleermaker / 1 0.00%Kleermaker en later bedrijfsleider bij de eieren groothandel opgezet met zijn zoon HAG P1 0.00%kleermaker marine 1 0.00%Kleermaker? 1 0.00%kleermakerarbeider 2 0.00%kleermakergezel 1 0.00%kleermakersbediende 1 0.00%kleermakersgezel 16 0.00%kleermakersknecht 166 0.02%kleermakersknegt 4 0.00%kleermakersleerling 3 0.00%kleermeker 1 0.00%kleermmaker 1 0.00%kleermnaker 1 0.00%kleersmaker 1 0.00%klein tapster 2 0.00%kleinhandelaar 27 0.00%kleinhandelaarster 7 0.00%kleintapper 1 0.00%klepperman 37 0.00%kleremaker 23 0.00%klerenmaker 1 0.00%klerk 236 0.02%klerk belastingen 3 0.00%klerk bij de griffie 1 0.00%klerk bij Waalspoor 1 0.00%klerk boekhouder 1 0.00%klerk der gemsecr 1 0.00%klerk der griffie 1 0.00%klerk der hypotheken 1 0.00%klerk der posterijen 4 0.00%klerk gemeentewerken 2 0.00%klerk geregtshof 1 0.00%klerk grondbelasting 1 0.00%klerk kadaster 2 0.00%klerk ontvanger 1 0.00%klerk posterijen 11 0.00%klerk provgriffie 1 0.00%klerk ptt 1 0.00%klerk rechtbank 1 0.00%klerk registratie 1 0.00%klerk regtbank 1 0.00%klerk rijksbelasting 1 0.00%klerk secretarie 1 0.00%klerk spaarbank 1 0.00%klerk spoorwegen 2 0.00%klerk staatsspoor 2 0.00%klerk telegrafist 5 0.00%klerk ter posterijen 1 0.00%klerk ter secretarie 3 0.00%klerk-boekhouder 1 0.00%

Page 73: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

klermaker 1 0.00%kleurenverver 1 0.00%kleuteronderwijzeres 3 0.00%klinker 9 0.00%klinkersbaas 1 0.00%klokkegieter 1 0.00%klokkeluidster 1 0.00%klokkengieter 1 0.00%klokkenistorganist 1 0.00%klokkenluider 5 0.00%klokkenluidster 6 0.00%klokkenmaker 17 0.00%klokkenschoonmaker 6 0.00%klokluider 1 0.00%klomenmaker 2 0.00%klomkpenmaker 1 0.00%klomoenmaker 1 0.00%klompemaker 136 0.01%klompemakerkastele 1 0.00%klompemmaker 1 0.00%klompemnmaker 1 0.00%klompenaker 1 0.00%klompenamker 1 0.00%klompenfabrikant 1 0.00%klompenkoopman 1 0.00%klompenmaakster 1 0.00%Klompenmaker 6325 0.59%klompenmakerb 2 0.00%klompenmakersgezel 5 0.00%klompenmakersknecht 13 0.00%klompenmakersknegt 3 0.00%klompenmakewr 1 0.00%klompenmkaer 3 0.00%klompenmker 1 0.00%klompenmmaker 2 0.00%klompenverkoopster 1 0.00%klomper 2 0.00%klompermaker 2 0.00%klompermaker, landbouwer 1 0.00%klompermakersknecht 1 0.00%klompmaker 65 0.01%klompmaker, landbouwer 1 0.00%klompnemaker 1 0.00%klompnenmaker 2 0.00%klonpenmaker 1 0.00%kloosterbroeder 6 0.00%kloosterlinge 2 0.00%kloosterzuster 9 0.00%kloosterzuster, missionaris 1 0.00%klopenmaker 1 0.00%klover van diamanten 1 0.00%kluisbewaarder 1 0.00%knecht 239 0.02%knecht op jagtschip 1 0.00%

Page 74: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

knecht zeepziederij 1 0.00%knegt 9 0.00%knipster 3 0.00%knoopemaker 1 0.00%knoopemakersknecht 1 0.00%knoopenfabrikant 5 0.00%knoopenmaakster 3 0.00%knoopenmaker 6 0.00%knopemaker 2 0.00%knopemakersknecht 2 0.00%knopenfabrikant 1 0.00%knopenmaker 12 0.00%knopenmakersknecht 3 0.00%koedokter 1 0.00%koeherder 2 0.00%koek en banketbakker 2 0.00%koek en broodbakker 1 0.00%koekbakker 12 0.00%koek-banketbakker 1 0.00%koekebakker 4 0.00%koekebakkersgezel 1 0.00%koekebakkersknecht 1 0.00%koek-en banketbakker 1 0.00%koekenbakker 1 0.00%koekkebakker 1 0.00%koekkramer 2 0.00%koetsier 2162 0.20%koetzier 29 0.00%koffeihuishouder 1 0.00%koffermaker 1 0.00%koffiebrander 11 0.00%koffie-expert 1 0.00%koffiehuisbediende 146 0.01%koffiehuishouder 472 0.04%koffiehuishoudster 79 0.01%koffiehuishouster 1 0.00%koffiehuishouwer 1 0.00%koffieplanter 2 0.00%koffijhuijshouder 1 0.00%koffijhuisbediende 8 0.00%koffijhuishouder 77 0.01%koffijhuishouderesse 1 0.00%koffijhuishouderjoha 1 0.00%koffijhuishouderskn 1 0.00%koffijhuishoudster 20 0.00%kofiehuishouder 2 0.00%kofiehuishouster 2 0.00%kofijhuishoudster 1 0.00%kohlenbrenner 1 0.00%kok 116 0.01%kokin 1 0.00%kokkin 3 0.00%koksleerling 1 0.00%koksmaat 1 0.00%

Page 75: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kolen en gruismeter 1 0.00%Kolenbesteller (Fabrieksarbeider) 1 0.00%kolenbezorger 1 0.00%kolenbrander 14 0.00%kolendrager 7 0.00%kolendroger? 1 0.00%kolenhandelaar 3 0.00%kolenhandelaarster 1 0.00%kolenkoper 2 0.00%kolenmeter 7 0.00%kolenmijnwerker 1 0.00%kolenmolenaar 1 0.00%kolentremmer 2 0.00%kollekteur 1 0.00%kollekteur loterijen 1 0.00%kolonel 37 0.00%kolonel artillerie 4 0.00%kolonel cavalerie 1 0.00%kolonel commandant 2 0.00%kolonel infanterie 1 0.00%Kolonel Ingenieur 1 0.00%kolonel oileger 1 0.00%kolonel wethouder 1 0.00%koloniaal 1 0.00%koloniaal militair 5 0.00%kolonist 43 0.00%koloniste 5 0.00%kommandant 2 0.00%kommandant schutteri 1 0.00%kommandeur 1 0.00%kommies 76 0.01%kommies 3e klasse 1 0.00%kommies belastingen 29 0.00%kommies dir belast 1 0.00%kommies gemeente 1 0.00%kommies Rijks Bel. 1 0.00%kommies rijksbel 1 0.00%kommies rijksbelas 1 0.00%kommies te water 2 0.00%kommies verificatie 1 0.00%kommies waker 1 0.00%kommiesbelastingen 1 0.00%kommies-ontvanger 3 0.00%kommiesspoorwegen 1 0.00%kommis 2 0.00%kommis derde klasse 1 0.00%kompemaker 1 0.00%kompenmaker 1 0.00%koninklijk adjudant 1 0.00%kontroleur 1 0.00%kooijman 1 0.00%kooiman 2 0.00%kookbakker 1 0.00%kooklerares 1 0.00%

Page 76: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kookster 11 0.00%kookvrouw 3 0.00%koolenkooper 1 0.00%kooopman 1 0.00%kooperslager 1 0.00%kooperslagersknecht 3 0.00%koopknecht 3 0.00%koopma 1 0.00%koopmam in huiden 1 0.00%Koopman 9117 0.85%koopman - fabrijkant 1 0.00%koopman (hoornvee) 1 0.00%koopman / pachter 1 0.00%koopman brandstoffen 2 0.00%koopman en aannemer 1 0.00%koopman en bleeker 1 0.00%koopman en polier 2 0.00%koopman en reeder 1 0.00%koopman en winkelier 4 0.00%koopman gardiena 1 0.00%koopman goudzilver 2 0.00%koopman hofzaaden 1 0.00%koopman in aardewerk 3 0.00%koopman in brandstof 1 0.00%koopman in effecten 1 0.00%Koopman in eieren 1 0.00%koopman in eijeren 2 0.00%koopman in fruit 2 0.00%koopman in granen 2 0.00%koopman in gruis 1 0.00%koopman in kolen 1 0.00%koopman in lompen 2 0.00%koopman in matten 1 0.00%koopman in paarden 1 0.00%koopman in papier 1 0.00%koopman in tabak 1 0.00%koopman in tuinzaden 2 0.00%koopman in wijnen 2 0.00%koopman in wild 1 0.00%koopman in zoute vis 2 0.00%koopman in zoutvis 1 0.00%koopman tapper 1 0.00%koopman turf en hout 1 0.00%koopman vleeshouwer 2 0.00%koopman vrederechter 1 0.00%koopman zoutvisch 1 0.00%koopman, winkelier, pachter 1 0.00%koopman/stalhouder 1 0.00%koopman/tapper 1 0.00%koopman/winkelier 3 0.00%koopmanbankier 1 0.00%koopman-brandstoffen 1 0.00%koopmandirecteur 1 0.00%koopmanexpediteur 2 0.00%

Page 77: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

koopman-fabrikant 1 0.00%koopmanherbergier 1 0.00%koopmankleermaker 1 0.00%koopmansbediende 5 0.00%koopmansbode 1 0.00%koopmansknecht 1 0.00%koopmansreiziger 2 0.00%koopmanstalhouder 1 0.00%koopmantapper 1 0.00%koopmanvleeshouwer 1 0.00%koopmanwinkelier 3 0.00%koopmen 1 0.00%koopvaardij kapitein 2 0.00%koopvaardijkapitein 11 0.00%koopvaardij-kapitein 1 0.00%koopvaardijofficier 1 0.00%koopvaardij-officier 2 0.00%koopvrouw 883 0.08%koopvrouw in fruit 1 0.00%koordedanseres 1 0.00%koorman 1 0.00%koormolenaar 1 0.00%koorndrager 2 0.00%koornhandelaar 1 0.00%koornkooper 4 0.00%koornkoopman 1 0.00%koornkoper 3 0.00%koornmalenaar 1 0.00%koornmeter 3 0.00%koornmolenaar 59 0.01%koornmolenaarsknecht 1 0.00%koornmolenaarsknegt 2 0.00%koornmolenaarster 2 0.00%koornmolenaatrsknech 1 0.00%koornmolenaresse 1 0.00%kopderslager 1 0.00%koper en blikslager 5 0.00%koper- en blikslager 3 0.00%koperalger 1 0.00%koperbankwerker 9 0.00%koperbankwerkerarnhe 1 0.00%koperblikslager 1 0.00%koperdraaier 26 0.00%koperdrukker 1 0.00%koper-en blikslager 1 0.00%koperfabrikant 1 0.00%kopergieter 44 0.00%koperslaagster 1 0.00%koperslag 1 0.00%koperslager 1091 0.10%koperslager vermeld 1 0.00%koperslageres 2 0.00%koperslagersche 1 0.00%koperslagersgezel 6 0.00%

Page 78: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

koperslagersknecht 38 0.00%koperslagersknegt 2 0.00%koperslijper 1 0.00%kopersmid 1 0.00%kopersorteerder 1 0.00%kopervormer 6 0.00%koperwerker 2 0.00%koporaal 1 0.00%korendrager 2 0.00%korenhandelaar 3 0.00%korenhandelaarster 1 0.00%korenkooper 6 0.00%korenkoopman 1 0.00%korenkoper 4 0.00%korenmeter 3 0.00%korenmolenaar 276 0.03%korenmolenaarsknecht 14 0.00%korenmolenaarster 5 0.00%korenmolenar 2 0.00%korenmoleneigenaar 1 0.00%korenmolenmaker 1 0.00%korenmolennaarsknech 1 0.00%korenmolnenaar 1 0.00%korenweger 1 0.00%korperaal 1 0.00%korporaal 170 0.02%korporaal artillerie 4 0.00%korporaal bottelier 1 0.00%korporaal dragonder 1 0.00%korporaal hoefsmid 6 0.00%korporaal huzaren 2 0.00%korporaal infanterie 11 0.00%korporaal invalide 2 0.00%korporaal K.N.I.L. 1 0.00%korporaal knil 1 0.00%korporaal kok 4 0.00%korporaal Marine 1 0.00%korporaal mp 1 0.00%korporaal sappeur 1 0.00%korporaal- smid 1 0.00%korporaal tamboer 6 0.00%korporaal trompetter 1 0.00%korporaal zadelmaker 3 0.00%korporaal-kok 2 0.00%korporaal-portier 1 0.00%korporaal-tamboer 1 0.00%korsettenmaker 2 0.00%koster 256 0.02%koster en arbeider 1 0.00%koster en doodgraver 1 0.00%koster en organist 2 0.00%koster, organist 1 0.00%kosteres 1 0.00%kosteres herv gem 1 0.00%

Page 79: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kosteresse 1 0.00%kosterin 1 0.00%kostersche 1 0.00%kosterschoolmeester 2 0.00%koster-schoolmeester 1 0.00%kostganger 1 0.00%kostgangster 2 0.00%kostkoopster 2 0.00%kostkoper 5 0.00%kostschoolhouder 33 0.00%kostschoolhouderes 4 0.00%kostschoolhouderesse 2 0.00%kostschoolhoudersche 1 0.00%kostschoolhoudster 2 0.00%kostschoolhouster 1 0.00%kostumnaaister 1 0.00%kostus 1 0.00%kostuumnaaister 8 0.00%kotter 1 0.00%kousenkoopman 1 0.00%kousenmaker 1 0.00%kousenwever 3 0.00%koussenfabrikeur 1 0.00%koussenverkoper 1 0.00%koutsterslagter 1 0.00%kraamster 105 0.01%kraandrijver 2 0.00%kraanknecht 3 0.00%kraanmeester 1 0.00%kraanwerker 9 0.00%kraanzager 1 0.00%kramer 201 0.02%kramer in boeken 1 0.00%krammer 1 0.00%kramster 2 0.00%krankbezoeker 1 0.00%krantenbezorger 2 0.00%krantenbezorgster 2 0.00%kratsermaker 1 0.00%kreisgerichts dir 1 0.00%kribbaas 18 0.00%kribwerkbaas 3 0.00%kribwerker 3 0.00%kroeghouder 3 0.00%kroeghoudster 10 0.00%kruidenaar 1 0.00%kruidenier 319 0.03%kruideniers bediende 1 0.00%kruideniersbediende 41 0.00%kruidenierster 10 0.00%kruidenierster wettiging 1 kind 1 0.00%kruidenzoeker 1 0.00%kruidenzoekster 1 0.00%kruier 12 0.00%

Page 80: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

kruijer 3 0.00%kruijersknecht 1 0.00%kuijper 5 0.00%kuiper 1192 0.11%kuiper en koopman 1 0.00%kuipergezel 1 0.00%kuiperknecht 1 0.00%kuipers 1 0.00%kuipersgezel 11 0.00%kuipersknecht 22 0.00%kuipersknegt 2 0.00%kuipersleerling 1 0.00%kunstbloemenmaker 1 0.00%kunstdraaier 42 0.00%kunstdraaijer 64 0.01%kunstdraaijersknecht 1 0.00%kunstdraayer 3 0.00%kunstdraijer 1 0.00%kunstemaakster 1 0.00%kunstemaker 1 0.00%kunstenaar 11 0.00%kunstenares 2 0.00%kunstenmaker 2 0.00%kunstgebittenmaker 1 0.00%kunstglasblazer 2 0.00%kunstgraveur 1 0.00%kunsthaarwerker 4 0.00%kunsthandelaar 4 0.00%kunstlakker 2 0.00%kunstmesthandelaar 1 0.00%kunstrijder 1 0.00%kunstschilder 105 0.01%kunstsnijder 3 0.00%kunsttandenmaker 1 0.00%kunstverver 4 0.00%kuntschilder 1 0.00%kurasier 3 0.00%kurassier 81 0.01%kurkenfabrikant 2 0.00%kurkensnijder 14 0.00%kurkensnijdersknecht 1 0.00%kurkhandelaar 1 0.00%kurksnijder 4 0.00%kustdraaier 2 0.00%kwartiermeester 10 0.00%kwastenmaker 3 0.00%kweeeker 1 0.00%kweekeling 1 0.00%kweekeling geneeskun 1 0.00%kweeker 20 0.00%kweekersknecht 1 0.00%kweekschooldirecteur 2 0.00%kweker 4 0.00%laarzemaker 1 0.00%

Page 81: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

laarzenmaaker 2 0.00%laarzenmaker 4 0.00%labdbouwer 1 0.00%Laborant 5 0.00%laboratoriumassisten 1 0.00%laboratoriumknecht 1 0.00%ladbouwer 2 0.00%ladingmeester 65 0.01%ladingsmeester 1 0.00%ladnbouwer 1 0.00%ladvrouw 2 0.00%lakei 5 0.00%lakeij 1 0.00%lakenfabrikant 3 0.00%lakenkoopman 1 0.00%lakenscheerder 2 0.00%lakenwever 1 0.00%lakker 1 0.00%lakstoker 1 0.00%lamdbouwer 2 0.00%lampenfitter 1 0.00%lampenist 8 0.00%lampenist tramweg 1 0.00%lampist 1 0.00%lamptaarnaansteker 1 0.00%lanbouwarbeider 3 0.00%lanbouwer 24 0.00%lanbouweres 2 0.00%lanbouwerij 1 0.00%lanbouwersche 1 0.00%lanbouwersknecht 3 0.00%lanbouwster 12 0.00%lanbouwwer 1 0.00%lancier 2 0.00%land commandeur 1 0.00%landarbeider 374 0.03%landarbeidster 4 0.00%landbklompenmaker 1 0.00%landboer 1 0.00%landboouwer 1 0.00%landbouer 9 0.00%landbouersche 1 0.00%landbouersknecht 1 0.00%landbouster 10 0.00%landbouw 1 0.00%landbouw adviseur 1 0.00%landbouw doende 79 0.01%landbouw uitoefenend 1 0.00%landbouwarbeider 156 0.01%landbouwconsulent 1 0.00%landbouwdoende 67 0.01%landbouwdrijvende 2 0.00%landbouwe 4 0.00%Landbouwer 99972 9.29%

Page 82: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

landbouwer / 11 0.00%landbouwer / kolenhandelaar / winkelier 1 0.00%landbouwer / timmerman 1 0.00%Landbouwer en bierbrouwer 1 0.00%landbouwer en smid 1 0.00%landbouwer en tapper 2 0.00%landbouwer en wever 1 0.00%Landbouwer op Roerdink in Meddo 1 0.00%landbouwer wethouder 1 0.00%landbouwer, 1893~~cafehouder, 1922 1 0.00%landbouwer, arbeider 1 0.00%landbouwer, boerenknegt 1 0.00%landbouwer, dienstknecht 1 0.00%landbouwer, herbergier, collecteur 1 0.00%landbouwer, logementhouder 1 0.00%landbouwer, logementshouder 1 0.00%Landbouwer, opperman 1 0.00%landbouwer/ arbeider 1 0.00%landbouwer/kastelein 1 0.00%landbouwer0 1 0.00%landbouweres 111 0.01%landbouweresse 4 0.00%landbouwerij 37 0.00%landbouwerij doende 5 0.00%landbouwerjoanna mar 1 0.00%landbouwerknecht 2 0.00%landbouwerr 2 0.00%landbouwers 17 0.00%landbouwersarbeider 1 0.00%landbouwersche 186 0.02%landbouwersdienstm 1 0.00%landbouwerse 59 0.01%landbouwersknecht 289 0.03%landbouwersknegt 8 0.00%landbouwersleerling 1 0.00%landbouwerslnecht 1 0.00%landbouwersmeid 8 0.00%landbouwerster 9 0.00%landbouwert 3 0.00%landbouwertimmerman 2 0.00%landbouwerwinkelier 2 0.00%landbouwester 9 0.00%landbouwewr 2 0.00%landbouwingenieur 1 0.00%landbouwk ingenieur 1 0.00%landbouwknecht 17 0.00%landbouwkundige 10 0.00%landbouwonderwijzer 1 0.00%landbouwopzichter 2 0.00%landbouwopzigter 1 0.00%landbouwr 1 0.00%landbouwsche 2 0.00%landbouwsersknecht 1 0.00%landbouwst 1 0.00%

Page 83: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

landbouwster 28046 2.61%landbouwster / 2 0.00%landbouwster / spinster 1 0.00%landbouwster dispensatie 4 0.00%landbouwster gv 1 0.00%landbouwster vader van de bruidegom ook kruitbosch 1 0.00%Landbouwster, dienstmeid 1 0.00%landbouwsterb 4 0.00%landbouwwer 1 0.00%landbouwwster 2 0.00%landbower 5 0.00%landbowster 8 0.00%landbowuer 7 0.00%landbuower 1 0.00%landbuowster 1 0.00%landdrost 1 0.00%landebouwer 1 0.00%landeigenaar 57 0.01%landeigenaarsche 2 0.00%landeigenaarster 2 0.00%landeigenares 2 0.00%landeigenaresse 4 0.00%landeigennaarsche 1 0.00%landerijen-opzigter 1 0.00%landheer 2 0.00%landhuishoudkundige 1 0.00%landhuurder op java 2 0.00%landknecht 1 0.00%landlied 2 0.00%landlieden 2 0.00%landloonster 1 0.00%landman 3248 0.30%landmansknecht 2 0.00%landmanzadelmaker 1 0.00%landmeester 2 0.00%landmeeter 1 0.00%landmeid 1 0.00%landmeter 101 0.01%landmeter cadaster 1 0.00%landmeter kadaster 10 0.00%landmeter-teekenaar 1 0.00%landobuwer 1 0.00%landontginner 1 0.00%landopzichter 1 0.00%landouwster 1 0.00%landrvrouw 2 0.00%lands sloeproeijer 1 0.00%landschrijver 3 0.00%landschrijver 's ampts Gendringen 1 0.00%landsjager 1 0.00%landsman 1 0.00%landsmeter 1 0.00%landsschut 1 0.00%landsvrouw 1 0.00%

Page 84: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

landswerkbaas 1 0.00%landvormer 2 0.00%landvouw 3 0.00%landvrouw 6778 0.63%landvrouwe 2 0.00%landweersoldaat 1 0.00%landwerker 1 0.00%landwirth 1 0.00%lanndbouwer 1 0.00%lansbouwer 1 0.00%lansbouwster 2 0.00%lansier 2 0.00%lantaarenpoetser 1 0.00%lantaarnaansteker 18 0.00%lantaarnopsteker 30 0.00%lantaarnopzichter 4 0.00%lantaarnpoetser 7 0.00%lantarenopsteker 5 0.00%lantarenpoetser 6 0.00%lanterenpoetser 1 0.00%lanvrouw 3 0.00%laqndbouwer 1 0.00%lasser 1 0.00%laudbouwer 1 0.00%lector 6 0.00%lector athenaeum 1 0.00%lederbewerker 3 0.00%lederfabrikant 12 0.00%lederhandelaar 10 0.00%lederkoopman 1 0.00%lederloijer 1 0.00%lederlooijer 6 0.00%lederlooijersbaas 1 0.00%ledernaijer 1 0.00%lederverkooper 1 0.00%lederverver 1 0.00%leelingmachinist 1 0.00%leeloijer 1 0.00%leelooijer 1 0.00%leemgraver 2 0.00%leemvormer 21 0.00%leenbankhouder 1 0.00%leengriffier 2 0.00%leeninghouder 1 0.00%leeraar 146 0.01%leeraar boekhouden 2 0.00%leeraar doopsgezinde 1 0.00%leeraar gijmnasium 1 0.00%leeraar gymnasium 11 0.00%leeraar H B S 1 0.00%leeraar H.B.S. 1 0.00%leeraar HBS 16 0.00%leeraar hbschool 2 0.00%leeraar in talen 1 0.00%

Page 85: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

leeraar kweekschool 1 0.00%leeraar mo 1 0.00%leeraar muziekschool 1 0.00%leeraar normaalsch 1 0.00%leeraar stenografie 1 0.00%leeraar wiskunde 1 0.00%leerares 9 0.00%leerares H.B.S. 1 0.00%leerares teekenen 1 0.00%leeraresse 1 0.00%leerfabrikant 1 0.00%leerhandelaar 5 0.00%leerkoper 2 0.00%leerling electrici¿n 1 0.00%leerling machinist 132 0.01%leerling machinst 1 0.00%leerling verpleegste 1 0.00%leerling verpleger 1 0.00%leerlingbakker 1 0.00%leerling-bakker 1 0.00%leerlingbankwerker 1 0.00%leerling-conducteur 1 0.00%leerlingmachinist 66 0.01%leerling-machinist 46 0.00%leerlingverpleegster 12 0.00%leerlmachinist 1 0.00%leerloijer 11 0.00%leer-loijer 1 0.00%leerloijersknegt 1 0.00%leerlooier 173 0.02%leerlooiersgezel 1 0.00%leerlooiersknecht 143 0.01%leerlooijer 128 0.01%leerlooijer-koopman 1 0.00%leerlooijersbediende 1 0.00%leerlooijersknecht 74 0.01%leerlooyer 1 0.00%leertouwer 1 0.00%leerverkoper 1 0.00%leerverver 1 0.00%leestenmaker 5 0.00%legementhoudster 1 0.00%legerkapitein 11 0.00%leger-tandtechniker 1 0.00%leidekker 63 0.01%leidekkersknecht 74 0.01%leider joods tehuis 1 0.00%leiendekker 7 0.00%leijdeckersknecht 1 0.00%leijdekker 3 0.00%leijdekkersknecht 3 0.00%leijendekker 26 0.00%leijendekker&loodgie 1 0.00%leijendekkersbedrijf 1 0.00%

Page 86: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

leijendekkersgezel 1 0.00%lepelmaker 1 0.00%leraar 124 0.01%leraar aan de hbs 1 0.00%leraar ambachtsch 1 0.00%leraar ambachtschool 9 0.00%leraar frans 1 0.00%leraar gymnasium 2 0.00%leraar H.B.S. 1 0.00%leraar hbs 12 0.00%leraar in tekenen 1 0.00%leraar MO 1 0.00%leraar rijks hbs 1 0.00%leraar scheikunde 1 0.00%leraar teekenen 1 0.00%Lerares 9 0.00%lerares handtekenen 1 0.00%letter zetter 1 0.00%lettergieter 50 0.00%letterkundige 17 0.00%letterslijper 1 0.00%letterzeter 1 0.00%letterzetter 792 0.07%letterzettersknecht 1 0.00%leverancier 3 0.00%leyendekker 1 0.00%Licentiaet en Secretaris 1 0.00%licht matroos 1 0.00%lichtdrukker 2 0.00%lichtdrukkersknecht 1 0.00%Lichtenvoorde 1 0.00%lichtmatroos 5 0.00%lid 2e kamer 2 0.00%lid der staten 1 0.00%lid der tweede kamer 1 0.00%lid eener directie 1 0.00%lid eerst kamer 1 0.00%lid eerste kamer 4 0.00%lid ged staten 1 0.00%lid gedep staten 1 0.00%lid gedstaten 3 0.00%lid gemeente raad 1 0.00%lid gemeenteraad 6 0.00%lid gemraad 1 0.00%lid gerechtshof 1 0.00%lid GS 4 0.00%lid gs utrecht 1 0.00%lid hoge raad 1 0.00%lid hooge raad 1 0.00%lid kni 1 0.00%lid magistraat 2 0.00%lid muntcollegie 1 0.00%lid prov staten 1 0.00%lid Prov.Staten 3 0.00%

Page 87: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

lid provstaten 3 0.00%lid provstaten ov 2 0.00%lid raad van state 2 0.00%lid raad van staten 1 0.00%lid rechtbank 8 0.00%lid regtbank 2 0.00%lid regtbank zutphen 1 0.00%lid rekenkamer 1 0.00%lid ridderschap 10 0.00%lid ridderschdijkgr 1 0.00%lid rigtbank zutphen 1 0.00%lid staten gelderlan 1 0.00%lid Staten Generaal 2 0.00%lid stedelijke raad 1 0.00%lid stedelijken raad 3 0.00%lid tweede kamer 8 0.00%lid van de dijkstoel 1 0.00%lid van de rechtbank 2 0.00%lid van de stadsraad 1 0.00%lid van rechtbank 1 0.00%lid van regtbank 1 0.00%lid van ridderschap 1 0.00%lid vd eerstekamer 1 0.00%lid wetgvergadering 1 0.00%lidprovincialestaten 1 0.00%liederen zangeres 2 0.00%liedjeszanger 1 0.00%liedjeszangster 2 0.00%liefdeszuster 2 0.00%liefdezuster 58 0.01%Lieutenant 2 0.00%lieutenant collonel 1 0.00%lieutenant generaal 2 0.00%lieutenant ter zee 1 0.00%liggende tegenwoordig in guarnisoen te Rijnberk 1 0.00%ligtmatroos 2 0.00%lijfbediende 9 0.00%lijfknecht 2 0.00%lijkbezorger 12 0.00%lijkenschouwer 1 0.00%lijkmeester 1 0.00%lijmzieder 1 0.00%lijnarbeider 1 0.00%lijndraaijer 1 0.00%lijndrijver 11 0.00%lijnopzichter 1 0.00%lijnwachter 20 0.00%lijnwerker 4 0.00%lijstemaker 9 0.00%lijstenmaker 27 0.00%likdoornsnijder 1 0.00%likdoornsnijdster 2 0.00%likeurstoker 49 0.00%likeurstokersgezel 6 0.00%

Page 88: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

likeurstokersknecht 23 0.00%linenwever 1 0.00%linieerder 5 0.00%linnemeid 2 0.00%linnen naaister 1 0.00%linnen wever 3 0.00%linnenaaister 2 0.00%linnenbleeker 6 0.00%linnenbleekster 1 0.00%linnenfabrikant 1 0.00%linnenjuffrouw 2 0.00%linnenmeid 22 0.00%linnennaaijster 7 0.00%linnennaaister 74 0.01%linnenverver 1 0.00%linnenweefster 3 0.00%linnenwerver 1 0.00%linnenwever 345 0.03%linnenwver 1 0.00%linnewever 7 0.00%lintwever 1 0.00%liquerstoker 1 0.00%liqueurstoker 2 0.00%lithograaf 12 0.00%loandbouwster 1 0.00%locomotiefpoetser 4 0.00%locomotiefstoker 12 0.00%logement houdende 1 0.00%logement houdster 1 0.00%logement-/stalhouder 1 0.00%logementbediende 8 0.00%logementhouder 574 0.05%logementhouderesse 3 0.00%logementhoudersche 1 0.00%logementhouderse 2 0.00%logementhoudster 110 0.01%logementhouster 1 0.00%logementsbediende 2 0.00%logementshouder 8 0.00%logementshoudersche 1 0.00%logementshoudster 15 0.00%logementstalhouder 6 0.00%logementstalhoudere 1 0.00%logemnthouder 1 0.00%loijer 6 0.00%loijersgezel 2 0.00%loijersknecht 9 0.00%loijersknegt 1 0.00%lojersknecht 1 0.00%lojersknegt 1 0.00%lompenkoopman 12 0.00%lompenkramer 1 0.00%lompensorteerder 33 0.00%lompensorteerster 2 0.00%

Page 89: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

lood- en tinnegieter 1 0.00%lood en zinkwerker 2 0.00%loodgieter 545 0.05%loodgieterleidekker 1 0.00%loodgietersgezel 10 0.00%loodgietersknecht 36 0.00%loodgietster 1 0.00%loods 72 0.01%loodsbakenmeester 1 0.00%loodsknecht 1 0.00%loodwetmaker 1 0.00%loogietersgezel 1 0.00%looier 36 0.00%looiersgezel 6 0.00%looierskencht 2 0.00%looiersknecht 30 0.00%looijer 41 0.00%looijerijhoudster 1 0.00%looijerknecht 1 0.00%looijersgezel 52 0.00%looijersknecht 66 0.01%looijersknegt 1 0.00%loojer 1 0.00%loondorser 1 0.00%loonslager 8 0.00%loopbode 1 0.00%loopende bode 1 0.00%loopjongen 9 0.00%loopknecht 409 0.04%loots 3 0.00%lopende bode 3 0.00%lopknecht 1 0.00%los arbeider 43 0.00%los spoorwegarbeider 1 0.00%los werkman 22 0.00%losarbeider 5 0.00%los-arbeider 1 0.00%losarbieder 1 0.00%losse arbeider 70 0.01%lossearbeider 5 0.00%lossewerkman 1 0.00%loswerkman 20 0.00%los-werkman 2 0.00%loteling 1 0.00%loterij debitant 1 0.00%lt.ter Zee 1 0.00%luit grenadier 1 0.00%luitenand 1 0.00%luitenant 181 0.02%luitenant adjudant 3 0.00%luitenant artillerie 1 0.00%luitenant cavallerie 1 0.00%luitenant collonel 1 0.00%luitenant colonel 4 0.00%

Page 90: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

luitenant generaal 5 0.00%luitenant infanterie 9 0.00%luitenant infantrie 1 0.00%luitenant ingenieur 2 0.00%luitenant knil 4 0.00%luitenant kol 1 0.00%luitenant kolonel 42 0.00%luitenant kurassiers 1 0.00%luitenant marine 2 0.00%luitenant te zee 1 0.00%luitenant ter zee 38 0.00%luitenant-colonel 2 0.00%luitenant-generaal 2 0.00%luitenantgrenadiers 1 0.00%luitenantingenieur 1 0.00%luitenantkolonel 1 0.00%luitenant-kolonel 16 0.00%luitenantterzee 1 0.00%luitenant-vliegenaar 1 0.00%luitenat kolonel 1 0.00%luitenent-kolonel 1 0.00%luiternant ter zee 1 0.00%luitkolonel 1 0.00%luthers predikant 1 0.00%maarschalk 1 0.00%maarschalk vkoning 1 0.00%maatschappij agent 1 0.00%maatschappijagent 2 0.00%maatschappij-agent 4 0.00%machine bankwerker 7 0.00%Machine bankwerker Siemens Bocholt (D) 1 0.00%machinearbeider 1 0.00%machinebankwerker 73 0.01%machine-bankwerker 9 0.00%machineboorder 1 0.00%machineconstructeur 1 0.00%machinedrijver 14 0.00%machinefabrikant 8 0.00%machinemaker 3 0.00%machine-meester 1 0.00%machinepoetser 3 0.00%machineslijper 1 0.00%machinesmid 8 0.00%machinestikster 2 0.00%machinestoker 6 0.00%machinestrijker 2 0.00%machineteekenaar 7 0.00%machinetekenaar 4 0.00%machine-tekenaar 1 0.00%machinetikster 2 0.00%machinevoerder 3 0.00%machinevormer 1 0.00%machinewerker 4 0.00%machinezetter 10 0.00%

Page 91: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

machininst 1 0.00%machiniscornelia jos 1 0.00%machinist 962 0.09%machinist en stooker 1 0.00%machinist gasfabriek 3 0.00%machinist in fabriek 1 0.00%machinist leerling 3 0.00%machinist ns 1 0.00%machinist op weverij 1 0.00%machinist spoorwegen 12 0.00%machinist stoker 1 0.00%machinist stoomtram 3 0.00%machinist suikerfabr 1 0.00%machinist-bankwerker 1 0.00%machinistleerling 3 0.00%machinist-leerling 2 0.00%machinist-opzichter 1 0.00%machinistsmid 1 0.00%magazijbediende 1 0.00%magazijn controleur 1 0.00%magazijnbeambte 1 0.00%magazijnbediende 105 0.01%magazijn-bediende 1 0.00%magazijnchef 18 0.00%magazijnkencht 1 0.00%magazijnknecht 228 0.02%magazijnmeester 155 0.01%magazijnmeester art. 1 0.00%magazijnoppasser 2 0.00%magazijnopzichter 1 0.00%magazijnsknecht 1 0.00%magazijnwerker 2 0.00%magnetiseur 2 0.00%maijer 1 0.00%maire van oosterbeek 1 0.00%maj rijksveldwacht 1 0.00%majinfanterie bd 1 0.00%majoor 65 0.01%majoor artillerie 1 0.00%majoor cavallerie 2 0.00%majoor genie 1 0.00%majoor heilsleger 2 0.00%majoor infanterie 6 0.00%majoor knil 1 0.00%majoor kurassiers 1 0.00%majoor van politie 1 0.00%majoor(grensjagers) 1 0.00%majoorcommandant 1 0.00%majoor-machinist 1 0.00%majoorrijksveldwacht 1 0.00%makelaar 103 0.01%makelaar effecten 3 0.00%makelaar effercten 1 0.00%makelaar in tabak 3 0.00%

Page 92: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

makelaar in varkens 1 0.00%Mallem 1 0.00%mandemaakster 2 0.00%mandemaker 90 0.01%mandemakersknecht 2 0.00%mandemakersvrouw 1 0.00%mandenfabrikant 1 0.00%mandenkoper 1 0.00%mandenmaakster 3 0.00%Mandenmaker 427 0.04%mandenmakersgezel 1 0.00%mandenmakersknecht 5 0.00%mangelhouder 6 0.00%mangelhoudster 11 0.00%mangelmaker 2 0.00%mangelster 1 0.00%mangelvrouw 14 0.00%manifacturier 1 0.00%manuacturier 1 0.00%manufacturengrossier 1 0.00%manufacturenhandelaa 1 0.00%manufacturenkoopman 1 0.00%manufacturenreiziger 1 0.00%manufacturenventer 1 0.00%manufacturier 256 0.02%manufacturierster 12 0.00%manufacturis 3 0.00%manufactuuer 1 0.00%manufactuurier 1 0.00%manufactuurierster 1 0.00%mar¿chauss¿e 4 0.00%mar¿chausse¿ 4 0.00%mar¿chaussee 1 0.00%marconist 3 0.00%marechaus¿e 1 0.00%marechauss¿e 4 0.00%marechaussée 1 0.00%marechausse 1 0.00%maréchausse te paard 1 0.00%marechausse¿ 2 0.00%marechaussee 57 0.01%marine ambtenaar 1 0.00%marine matroos 1 0.00%marine officier 7 0.00%marinearts 1 0.00%marineofficier 4 0.00%marine-officier 2 0.00%marinier 27 0.00%marinier 1e klas 1 0.00%markmeester 1 0.00%marktkramer 1 0.00%marktmeester 24 0.00%marktschipper 1 0.00%marmerslijper 1 0.00%

Page 93: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

marschkraamster 9 0.00%marschkramer 20 0.00%marsdrager 2 0.00%marskraamster 6 0.00%marskramer 55 0.01%marskramer / 1 0.00%masseur 4 0.00%masseuse 1 0.00%mastenmaker 1 0.00%mastiekmaker 1 0.00%matrassenklinker 1 0.00%matrassenmaker 4 0.00%matroos 71 0.01%matroos 1e klasse 2 0.00%matroos 1e klmarine 1 0.00%matroos 1ste klasse 1 0.00%matroos 3e klasse 1 0.00%matroos bij marine 1 0.00%matroos koopvaardij 1 0.00%matroos stoomboot 1 0.00%matroosmarine 1 0.00%mattemaker 2 0.00%mattenfabrikant 1 0.00%mattenmaakster 11 0.00%mattenmaaktster 1 0.00%mattenmaker 26 0.00%mattenvlechter 2 0.00%maufacturier 1 0.00%mazikant 1 0.00%mechanici¿n 2 0.00%mechanicien 1 0.00%mechanicus 10 0.00%mechanikus 1 0.00%mechtildis 1 0.00%meddocter 1 0.00%medecina doctor 3 0.00%medecinae docter 3 0.00%medecinae doctor 6 0.00%medecine docter 2 0.00%medewerkster 3 0.00%medicina doctor 9 0.00%medicinae docter 8 0.00%medicinae doctor 67 0.01%medicinae dokter 1 0.00%medicinae doktor 2 0.00%medicinae-doctor 1 0.00%medicinael doctor 1 0.00%medicinal doctor 2 0.00%medicinale doctor 2 0.00%medicine docter 1 0.00%medicine doctor 12 0.00%medicinea docter 1 0.00%medicinea doctor 2 0.00%medicus 4 0.00%

Page 94: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

medisch doctor 2 0.00%medisch inspecteur 1 0.00%medisinae doctor 1 0.00%meelfabrikant 1 0.00%meelhandelaar 2 0.00%meelmolenaar 2 0.00%meelverkoper 2 0.00%meester 6 0.00%meester bakker 14 0.00%meester beeldsnijder 1 0.00%meester broodbakker 4 0.00%meester chirurgijn 1 0.00%meester goudsmit 1 0.00%meester kledermaker 3 0.00%meester kleedermaker 2 0.00%meester kleermaker 12 0.00%meester klompenmaker 1 0.00%meester knecht 1 0.00%meester kok 1 0.00%meester koperslager 1 0.00%meester kruidenier 1 0.00%meester kuijper 2 0.00%meester kuiper 2 0.00%meester leijedekker 1 0.00%meester loodgieter 1 0.00%meester mandenmaker 1 0.00%meester metselaar 10 0.00%meester metzelaar 3 0.00%meester paruikmaker 1 0.00%meester pruikenmaker 1 0.00%meester schilder 4 0.00%Meester schoenmaker 6 0.00%meester slager 1 0.00%meester smid 12 0.00%meester smit 10 0.00%meester timmerman 14 0.00%meester veerknecht 1 0.00%meester verwer 7 0.00%meester wagenmaker 1 0.00%meester wever 3 0.00%meester zadelmaker 1 0.00%meester zilversmid 3 0.00%meester zilversmit 2 0.00%meesterbakker 6 0.00%meesterkleermaker 3 0.00%meesterknecht 62 0.01%meesterknecht houth 1 0.00%meesterknechtspinner 1 0.00%meester-knopemaker 1 0.00%meesterkuiper 3 0.00%meestermetzelaar 1 0.00%meesterschilder 1 0.00%meester-schoenmaker 1 0.00%meesterslagter 1 0.00%

Page 95: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

meestersmid 6 0.00%meestersmit 8 0.00%meestersmitsbaas 1 0.00%meestertimmerman 1 0.00%meesterveerknecht 1 0.00%meesterverwer 1 0.00%meesterzadelmaker 2 0.00%meeter en weeger 1 0.00%meid 9 0.00%meijt van Broshuis 1 0.00%meirsdrager 1 0.00%mekslijter 1 0.00%melkassistent 1 0.00%melkbediende 1 0.00%melkbezorger 33 0.00%melkboek 1 0.00%melkboer 112 0.01%melkboerin 2 0.00%melkdepothouder 1 0.00%melkhandelaar 15 0.00%melkhuishouder 1 0.00%melkhuishoudster 2 0.00%melkkeurder 1 0.00%melkknecht 29 0.00%melkkoopman 1 0.00%melkmeid 28 0.00%melkrijder 13 0.00%melkrondbrenger 2 0.00%melkslijter 157 0.01%melkslijtster 8 0.00%melkvaarder 1 0.00%melkventer 32 0.00%melkverkooper 2 0.00%melkverkoopster 11 0.00%melkverkoper 9 0.00%melkvrouw 5 0.00%melkweger 4 0.00%menageriehouder 3 0.00%merkcontroleur 1 0.00%messenmaker 17 0.00%messenmakersknecht 1 0.00%mestelaar 4 0.00%metaalberwerker 1 0.00%metaalbewerker 70 0.01%metaaldraadsnijder 1 0.00%metaaldraaier 65 0.01%metaaldraaijer 2 0.00%metaalfabrikant 1 0.00%metaalgraveur 1 0.00%metaalschaver 5 0.00%metaalsijper 1 0.00%metaalslijper 41 0.00%metaalvernisser 1 0.00%metaalwarenfabrikant 2 0.00%

Page 96: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

metaalwerker 5 0.00%meter en weger 2 0.00%metercontroleur 3 0.00%meterijker 3 0.00%meteropnemer 6 0.00%metselaaer 1 0.00%Metselaar 8570 0.80%metselaargezel 2 0.00%metselaarknecht 1 0.00%metselaars 1 0.00%metselaars knecht 1 0.00%metselaarsbaas 2 0.00%metselaarsgezel 68 0.01%metselaarsknecht 450 0.04%metselaarsknecht, 1835~~metselaar, 1847 1 0.00%metselaarsknegt 7 0.00%metselaarsopperman 1 0.00%metselaarsteenhouwe 3 0.00%metselaat 1 0.00%metslaar 1 0.00%metsrlaar 1 0.00%metzelaar 93 0.01%metzelaarsbaas 1 0.00%metzelaarsbedrijf 1 0.00%metzelaarsgezel 11 0.00%metzelaarsknecht 14 0.00%metzelaarsknegt 5 0.00%metzelaatsknecht 1 0.00%metzgermeister 3 0.00%meubelbafrikant 1 0.00%meubelbediende 1 0.00%meubelbekleeder 1 0.00%meubelfabrikant 20 0.00%meubelhandelaar 3 0.00%meubelinlegger 1 0.00%meubelmaakster 1 0.00%meubelmaker 879 0.08%meubelmakersknecht 11 0.00%meubelpolitoerder 1 0.00%meubelteekenaar 2 0.00%meulenaer 1 0.00%meunier 2 0.00%mijnarbeider 5 0.00%mijnbeambte 2 0.00%mijndirecteur 1 0.00%mijningenieur 7 0.00%mijn-ingenieur 1 0.00%mijnopzichter 5 0.00%mijnsteker 1 0.00%mijnwerker 82 0.01%mijnwerkersbaas 1 0.00%milici¿n 17 0.00%milicien 153 0.01%milicien huzaar 1 0.00%

Page 97: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

milicien infanterie 7 0.00%milicien Kanonnier 7 0.00%milicien korporaal 1 0.00%milicien soldaat 4 0.00%milicien stukrijder 3 0.00%milicien, koopman 1 0.00%milicien, kuiper 1 0.00%milicien/artillerie 1 0.00%milicienoppasser 1 0.00%milicien-plaatsverv. 1 0.00%milicienstukrijder 1 0.00%milien 1 0.00%mililtair 1 0.00%militaair 1 0.00%militaer 1 0.00%militair 2949 0.27%militair / 1 0.00%militair apotheker 2 0.00%militair arts 5 0.00%militair bakker 2 0.00%militair bd 1 0.00%militair hoefsmit 1 0.00%militair indleger 1 0.00%militair infanterie 1 0.00%militair kleermaker 4 0.00%militair knil 2 0.00%militair Luitenant 1 0.00%militair oppasser 1 0.00%militair schrijver 3 0.00%militair verpleger 2 0.00%militair wachter 4 0.00%militair, postbode 1 0.00%militairbakker 1 0.00%militaire politie 3 0.00%militait 1 0.00%militiar 5 0.00%militie commissaris 3 0.00%militiecommissaris 8 0.00%militiecommissionair 1 0.00%militien 1 0.00%militien kanonnier 1 0.00%millitair 3 0.00%miltair 2 0.00%mineur 35 0.00%mineur 1e klasse 3 0.00%mineur 2e klasse 1 0.00%mineur en sappeur 1 0.00%minister 6 0.00%minister biza 1 0.00%minister financien 1 0.00%minister resident 1 0.00%minister van staat 7 0.00%Minister, predicant 1 0.00%ministerkoloni¿n 1 0.00%

Page 98: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

minne 3 0.00%minne ? 1 0.00%missiezuster 1 0.00%mn 1 0.00%modderkruier 3 0.00%moddermaker 2 0.00%modegoedmaakster 1 0.00%modelleur 1 0.00%modelmaker 25 0.00%modemaakster 29 0.00%modemaaktster 1 0.00%modenaaister 1 0.00%modewerker 1 0.00%modewerkster 15 0.00%modewinkel doende 1 0.00%modiste 175 0.02%moeder in bornhof 1 0.00%moeder weeshuis 1 0.00%moedvrouw 1 0.00%moelnaarsknecht 1 0.00%moffelaar 1 0.00%molemaarsknecht 1 0.00%Molenaar 1420 0.13%molenaar en bakker 1 0.00%Molenaar, stadsontvanger, kleermaker en boer 1 0.00%molenaardknegt 1 0.00%molenaars 1 0.00%molenaarse 1 0.00%molenaarsgezel 22 0.00%molenaarskarrenknech 1 0.00%molenaarsknecht 296 0.03%molenaarsknegt 13 0.00%molenaarsleerling 2 0.00%molenaarsmaalknecht 1 0.00%molenaarster 32 0.00%molenaarstknecht 1 0.00%molenaarsvrouw 1 0.00%molenaer 1 0.00%molenares 5 0.00%molenaresse 2 0.00%molenarin 1 0.00%molenbaas 4 0.00%molenknecht 5 0.00%molenmaker 94 0.01%molenscherper 1 0.00%momboir 1 0.00%monteur 174 0.02%moodemaakster 1 0.00%moolenaarsknecht 1 0.00%mosselloper 1 0.00%mosterdfabrikant 4 0.00%mosterdfabrikante 1 0.00%mosterdmaker 1 0.00%mostertfabrikant 1 0.00%

Page 99: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

motorenhandelaar 1 0.00%motormonteur 1 0.00%mouter 3 0.00%moza¿kwerker 1 0.00%mr hoedemaker 1 0.00%mr schoenmaker 1 0.00%mr smit 1 0.00%mr timmerman 1 0.00%mrschoenmaker 1 0.00%mrtselaar 1 0.00%muebelmaker 1 0.00%mulder 2 0.00%muller backer 1 0.00%muller tot Mallem 1 0.00%mulsenwaschter 2 0.00%municipaal raad 1 0.00%munitiebegeleider 1 0.00%munitiedeskundige 1 0.00%munitiewerker 1 0.00%muntgasmeteropnemer 1 0.00%muntmeester 2 0.00%museum directeur 1 0.00%musicus 72 0.01%musiekmeester 1 0.00%musikant 9 0.00%mutsenmaakster 24 0.00%mutsenmaker 1 0.00%mutsenmaker? 1 0.00%mutsenwaschster 12 0.00%mutsenwaschter 18 0.00%mutsenwasster 3 0.00%mutsenwaster 8 0.00%muzicus 1 0.00%muziek directeur 3 0.00%muziekant 4 0.00%muziekante 2 0.00%muziekdirecteur 11 0.00%muziekhandelaar 3 0.00%muziekinstrummaker 1 0.00%muziekleeraar 7 0.00%muziekleraar 7 0.00%muzieklerares 1 0.00%muziekmeester 39 0.00%muziekonderwijzer 89 0.01%muziekonderwijzeres 9 0.00%muziekzetter 1 0.00%muzijkant 38 0.00%muzijkantsche 2 0.00%muzijkdirecteur 1 0.00%muzijkmeester 15 0.00%muzijkonderwijzer 9 0.00%muzijkonderwijzeres 1 0.00%muzikamt 1 0.00%muzikant 281 0.03%

Page 100: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

muzikant &boerenwerk 1 0.00%Muzikant? 1 0.00%muzikante 19 0.00%naaijster 29 0.00%naaischoolhoudster 1 0.00%Naaister 4224 0.39%naaisterb 4 0.00%naaisterstrijkster 1 0.00%naaisterwillemina 2 0.00%naaistwer 1 0.00%naaivrouw 3 0.00%Naast het kerkhof, Lichtenvoorde 1 0.00%naayster 2 0.00%nachtagent 1 0.00%nachtportier 2 0.00%nachtrijder 1 0.00%nachtstoker 21 0.00%nachtstooker 1 0.00%nachttelefonist 2 0.00%nachtwacht 60 0.01%nachtwachter 5 0.00%nachtwaker 144 0.01%Nachtwaker ("Klepperman") 1 0.00%nachtwerker 13 0.00%nachtwerkster 1 0.00%nachwacht 1 0.00%nagelsmid 5 0.00%nagtwaaker 1 0.00%nagtwaker 2 0.00%naister 3 0.00%natuurgeneeskundige 1 0.00%natuurkundeassistent 1 0.00%natuurkundige 3 0.00%Nederlandsebankagent 1 0.00%negociant 4 0.00%negoriant 1 0.00%negotiaate 1 0.00%negotiant 1 0.00%negotie ijzerwaren 1 0.00%negotie sterke drank 1 0.00%negotiedoende 1 0.00%netselaar 1 0.00%nettenwever 1 0.00%nh predikant 2 0.00%nikkelaar 2 0.00%nikkelfabriekant 1 0.00%nn 71 0.01%non 1 0.00%notaris 321 0.03%notaris en advocaat 1 0.00%notaris procureur 1 0.00%notaris, dir post 1 0.00%notaris/raadslid 1 0.00%notariskantonrecht 1 0.00%

Page 101: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

notarisklerk 48 0.00%notaris-klerk 1 0.00%notarisleerling 1 0.00%O.I.ambtenaar 2 0.00%ober kriegsrath 1 0.00%oberkellner 1 0.00%oberkelner 3 0.00%oberv¿rster 1 0.00%oeconoom 3 0.00%oekonoom 1 0.00%oesterhandelaar 1 0.00%off van justitie 1 0.00%officier 81 0.01%officier artillerie 1 0.00%officier cavalerie 2 0.00%officier dragonders 1 0.00%officier generstaf 1 0.00%officier genie 2 0.00%officier gezondheid 11 0.00%officier Grenadiers 1 0.00%officier infanterie 2 0.00%officier justitie 8 0.00%officier knil 1 0.00%officier koopvaardij 1 0.00%officier marine 4 0.00%officier mariniers 1 0.00%officier noi 1 0.00%officier rechtbank 1 0.00%officier regtbank 1 0.00%officier rijkspoliti 1 0.00%officier ter zee 2 0.00%officier v gezondh 2 0.00%officier v justitie 4 0.00%officier v. justitie 1 0.00%officier v.justitie 1 0.00%officier van gezondh 1 0.00%officier vjustiti 1 0.00%officier vjustitie 3 0.00%officiergezondheid 1 0.00%offleger oost indi¿ 1 0.00%offvan gezondheid 4 0.00%oi ambtenaar 1 0.00%oind ambtenaar 1 0.00%o-indisch ambtenaar 1 0.00%oleijmolenaar 1 0.00%oliefabren landb 1 0.00%oliefabriekante 1 0.00%oliefabrieksarbeider 4 0.00%oliekoekenbakker 1 0.00%oliemolenaar 3 0.00%oliemolenaarsknecht 3 0.00%oliemolenaarster 1 0.00%oliemolenares 2 0.00%oliemolenknecht 1 0.00%

Page 102: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

olieslaagster 3 0.00%olieslager 98 0.01%olieslagersgezel 9 0.00%olieslagersknecht 41 0.00%olieventer 2 0.00%olijkoper 1 0.00%olijmolenaar 5 0.00%olijslager 25 0.00%olijslagerij doende 1 0.00%olijslagersgezel 2 0.00%olijslagersknecht 21 0.00%olijslagersknegt 2 0.00%omroeper 19 0.00%onbekend 4 0.00%onder Adjudant 1 0.00%onder capiteijn Berenshau 1 0.00%onder directeur 1 0.00%onder furster 1 0.00%onder ontvanger 2 0.00%onderadjudant 1 0.00%onder-adjudant 1 0.00%onderbaas 13 0.00%onderchef 1 0.00%onderdirecteur 11 0.00%onderijzer 1 0.00%onderijzeres 1 0.00%onderkoster 5 0.00%onderladingsmeester 2 0.00%onderluitenant 1 0.00%onderluitenant knil 1 0.00%ondermachinist 29 0.00%onder-machinist 4 0.00%ondermarkmeester 1 0.00%ondermarktmeester 2 0.00%onder-marktmeester 2 0.00%ondermeester 11 0.00%onderneemster 1 0.00%ondernemer diligence 1 0.00%ondernemer mijnbouw 1 0.00%onderofficier 34 0.00%onderofficier kavale 1 0.00%onderontvanger 1 0.00%onder-ontvanger 1 0.00%onderopzigter 1 0.00%onderpikeur 1 0.00%onderschout 7 0.00%onderstalmeester 6 0.00%onderstationchef 2 0.00%onderstationschef 1 0.00%onderweijzer 1 0.00%onderwijs directeur 1 0.00%onderwijseres 1 0.00%onderwijseresse 1 0.00%onderwijzer 1422 0.13%

Page 103: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

onderwijzer derjeugd 1 0.00%onderwijzeres 301 0.03%onderwijzeres bewaar 1 0.00%onderwijzeres in nuttige handwerken 1 0.00%onderwijzeresse 5 0.00%onderwijzers 1 0.00%onderwjzeres 2 0.00%ondrwijzeres 1 0.00%onerwijzeres 1 0.00%ontfanger convooijen 1 0.00%ontsmetter 1 0.00%ontv der belast 1 0.00%ontv der registr 1 0.00%ontvanger 150 0.01%ontvanger accijnsen 1 0.00%ontvanger accijnzen 1 0.00%ontvanger bel 5 0.00%ontvanger belasting 5 0.00%ontvanger der regten 1 0.00%ontvanger der tollen 1 0.00%ontvanger dir bel 3 0.00%ontvanger domeinen 2 0.00%Ontvanger en Rentmr 1 0.00%ontvanger generaal 3 0.00%ontvanger reg& dom 4 0.00%ontvanger registr 1 0.00%ontvanger registrati 1 0.00%ontvanger rijksbel 1 0.00%ontvanger sluisgeld 1 0.00%ontvanger verponding 1 0.00%ontvanger,wethouder 1 0.00%ontvangerbelasting 1 0.00%ontvangerdomeinen 1 0.00%ontvangeroeconoom 1 0.00%ontvbel 1 0.00%ontvbelastingen 2 0.00%ontv-belastingen 2 0.00%ontvder domeinen 1 0.00%ontvdirbel 1 0.00%ontvdirbelastingen 1 0.00%oogarts 2 0.00%oogheelkundige 1 0.00%oost ind ambtenaar 2 0.00%Oost Ind. Ambtenaar 1 0.00%oostindischambtenaar 1 0.00%opasser 1 0.00%openbaar notaris 4 0.00%openbaar notaris / 1 0.00%opentafelhouder 1 0.00%opentafelhoudster 1 0.00%operateur 1 0.00%opkooper 1 0.00%oppaser 1 0.00%oppasser 606 0.06%

Page 104: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

oppasser gesticht 1 0.00%oppasser hospitaal 1 0.00%oppasser stoeterij 10 0.00%oppasser van de jagt 1 0.00%oppasser, schrijver 1 0.00%oppasseres 3 0.00%oppasserstoeterij 2 0.00%oppasster 1 0.00%opper stuurman 1 0.00%opperhofmaarschalk 2 0.00%opperhoutvester 1 0.00%opperjager 1 0.00%opperjagermeester 1 0.00%opperkamerheer 1 0.00%opperknecht 1 0.00%oppermagazijnmeester 1 0.00%opperman 870 0.08%opperrabbijn 2 0.00%opperschipper 1 0.00%opperstuurman marine 1 0.00%oppervoorzanger 1 0.00%opperwachtmeester 42 0.00%opperzeilmaker 1 0.00%oprichter 1 0.00%oproeper 1 0.00%optici¿n 1 0.00%opticien 1 0.00%opvoedend ambtenaar 4 0.00%opvoedendambtenaar 1 0.00%opvoedingsambtenaar 2 0.00%opzder domeinen 1 0.00%opzfortificati¿n 2 0.00%opzichter 341 0.03%opzichter bij rws 3 0.00%opzichter der jagt 1 0.00%opzichter doodgraver 1 0.00%opzichter drukkerij 1 0.00%opzichter gasfabriek 5 0.00%opzichter gemeente 2 0.00%opzichter genie 2 0.00%opzichter gesticht 1 0.00%opzichter heidemij 2 0.00%opzichter kerkhof 2 0.00%opzichter kurhaus 1 0.00%opzichter machinist 9 0.00%opzichter museum 1 0.00%opzichter rijkswater 1 0.00%opzichter rijkswegen 1 0.00%opzichter rijnspoor 1 0.00%opzichter rivierbad 3 0.00%opzichter seinwezen 1 0.00%opzichter spoor 2 0.00%opzichter spoorwegen 9 0.00%opzichter steenfabr 1 0.00%

Page 105: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

opzichter stoomwezen 1 0.00%opzichter teekenaar 1 0.00%opzichter telegraaf 1 0.00%opzichter telegrafie 1 0.00%opzichter van huizen 2 0.00%opzichter veenderij 1 0.00%opzichter waterstaat 23 0.00%opzichter wegwerken 2 0.00%opzichter wegwerker 1 0.00%opzichter-boekhouder 1 0.00%opzichteres 6 0.00%opzichtermachinist 1 0.00%opzichter-machinist 3 0.00%opzichterteekenaar 1 0.00%opzichtertekenaar 1 0.00%opzichter-tekenaar 2 0.00%opzichterwaterstaat 1 0.00%opzichtster 1 0.00%opziender 1 0.00%opziener 12 0.00%opziener der jacht 8 0.00%opziener der jagt 21 0.00%opziener entrepot 1 0.00%opziener jachtvisse 1 0.00%opziener jagt 1 0.00%opziener posterijen 1 0.00%opzigter 91 0.01%opzigter boekhouder 1 0.00%opzigter der jagt 2 0.00%opzigter domeinen 1 0.00%opzigter machinist 1 0.00%opzigter papierfabr 1 0.00%opzigter rijksboring 1 0.00%opzigter rijkswater 1 0.00%opzigter spoorwegen 2 0.00%opzigter staatsspoor 2 0.00%opzigter teekenaar 1 0.00%opzigter waterstaat 13 0.00%opzigter zaagmolen 2 0.00%opzigteres 1 0.00%opzigter-machinist 1 0.00%opzigterpublwerken 1 0.00%opzwaterstaat 1 0.00%orchide¿n kweeker 1 0.00%organist 69 0.01%organiste 2 0.00%orgel- en pianomaker 1 0.00%orgelbauer 2 0.00%orgeldraaier 24 0.00%orgeldraaijer 5 0.00%orgeldraaister 6 0.00%orgelfabrikant 6 0.00%orgelhandelaar 2 0.00%orgelmaker 28 0.00%

Page 106: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

orgelstemmer 1 0.00%orgeltrapper 4 0.00%orkestbediende 1 0.00%orkestbode 1 0.00%orkestmeester 1 0.00%ornamentensnijder 1 0.00%ornamentgieter 1 0.00%ornamentist 1 0.00%ornamentmaker 1 0.00%ornamentsnijder 3 0.00%ornamentwerker 16 0.00%ornementwerker 4 0.00%oud bode regtbank 1 0.00%oud burgemeester 6 0.00%oud colonel 1 0.00%oud commis 1 0.00%oud griffier 1 0.00%oud jagtopzigter 1 0.00%oud militair 2 0.00%oud notaris 3 0.00%oud onderwijzer 1 0.00%oud policiebe? 1 0.00%oud raadsheer 1 0.00%oud rechter 2 0.00%oud runmolenaar 1 0.00%oud schoenmaker 2 0.00%oud schout bij nacht 1 0.00%oud vice admiraal 1 0.00%oud voerman 1 0.00%oud vrederegter 4 0.00%oud vreederigter 2 0.00%oud-burgemeester 2 0.00%oud-burgemr doet-a 1 0.00%oud-kolonel 1 0.00%oud-notaris 1 0.00%oud-onderwijzer 1 0.00%oudraad vroedschap 1 0.00%oud-resident op java 1 0.00%oud-visiteur 1 0.00%ovenbouwer 1 0.00%overdrukker 1 0.00%overlader 1 0.00%overluider 1 0.00%overmansknecht 1 0.00%overste dispositie 1 0.00%overste van gesticht 1 0.00%overwegwachter 2 0.00%overwegwachteres 1 0.00%overwegwachteres ns 1 0.00%paardeknecht 2 0.00%paarden postmeester 2 0.00%paardenarts 7 0.00%paardendoctor 2 0.00%paardenhandelaar 9 0.00%

Page 107: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

paardenknecht 20 0.00%paardenkooper 2 0.00%paardenkoopman 2 0.00%paardenkoper 1 0.00%paardenpostmeester 4 0.00%paardenronselaar 1 0.00%paardenslachter 8 0.00%paardenslager 2 0.00%paardenslagter 2 0.00%paardenspeldirecteur 1 0.00%pachter 4 0.00%pachtersche 1 0.00%pachterse stadswaag 1 0.00%pachtster stadswaag 1 0.00%pahuisknecht 1 0.00%paiermaakster 1 0.00%pakhuis bediende 1 0.00%pakhuisbaas 4 0.00%pakhuisbediende 4 0.00%pakhuischef 1 0.00%pakhuiskencht 1 0.00%pakhuisknecht 1301 0.12%pakhuismeester 4 0.00%pakkendrager 1 0.00%pakker 12 0.00%pakknecht 38 0.00%pakmeester 3 0.00%pakster 1 0.00%palfenier 3 0.00%palfrenier 49 0.00%palfrenier stoeterij 2 0.00%palier 1 0.00%palingvisscher 1 0.00%pannebakker 7 0.00%pannenbaas 1 0.00%pannenbakker 28 0.00%pannenbakkersbaas 2 0.00%pannenbakkersknecht 3 0.00%pannenfabrarbeider 3 0.00%pannenfabrieksbaas 4 0.00%pannenfabrijkant 1 0.00%pannenfabrikant 5 0.00%pannenmaker 7 0.00%pannenvormer 2 0.00%panoramahouder 2 0.00%panoramahoudster 1 0.00%panoramahuurder 1 0.00%panoramahuurdster 2 0.00%panovenbaas 1 0.00%papiemaker 1 0.00%papier fabriekant 1 0.00%papierabriekarbeid 1 0.00%papierbewerker 2 0.00%papierdosemaker 1 0.00%

Page 108: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

papierfabrarbeider 1 0.00%papierfabriekant 7 0.00%papierfabriekarbeid 19 0.00%papierfabrieksarbeid 2 0.00%papierfabrieksbaas 1 0.00%papierfabrijkant 12 0.00%papierfabrijkante 1 0.00%papierfabrikant 68 0.01%papierfabrikante 5 0.00%papierformmaker 1 0.00%papierfrabrikant 1 0.00%papierhandelaar 30 0.00%papierhandelaarster 2 0.00%papierhandelsknecht 2 0.00%papierinpakker 1 0.00%papierkoopman 1 0.00%papierkoper 1 0.00%papiermaakster 29 0.00%papiermaker 653 0.06%papiermaker op de meul 1 0.00%papiermakers-5 3 0.00%papiermakersarbeider 1 0.00%papiermakersche 2 0.00%papiermakersdagloner 2 0.00%papiermakersgezel 3 0.00%papiermakerskecht 1 0.00%papiermakersknecht 170 0.02%papiermakersknegt 31 0.00%papiermakersmeid 12 0.00%papiermekersknecht 1 0.00%papiernmaker 1 0.00%papiersmakerknecht 1 0.00%papiersnijder 1 0.00%papiersorteerder 1 0.00%papiersorteerster 3 0.00%papierventer 1 0.00%papiervormmaker 1 0.00%papierwarenfabrikant 2 0.00%papierwerkster 1 0.00%parapliuermaker 1 0.00%paraplufabrikant 1 0.00%parapluiefabrikant 1 0.00%parapluiemaakster 3 0.00%parapluiemaker 32 0.00%parapluienkoopman 1 0.00%parapluienmaker 1 0.00%parapluifabrikant 2 0.00%parapluikoopman 1 0.00%paraplui-koopman 1 0.00%parapluimaakster 2 0.00%parapluimaker 17 0.00%paraplumaakster 1 0.00%paraplumaker 6 0.00%parfumeur 1 0.00%

Page 109: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

parketwacht 1 0.00%parkknecht 1 0.00%parkopzichter 1 0.00%parkwachter 3 0.00%part secretaris 1 0.00%particilier 1 0.00%particulier 235 0.02%particuliere 64 0.01%particuliersche 11 0.00%particulierse 18 0.00%particulierster 2 0.00%partikulier 2 0.00%partikulierster 1 0.00%paruikemaker 1 0.00%paruikenmaker 3 0.00%passagier aan boord 1 0.00%passantenhuishoudste 2 0.00%passemantwerker 1 0.00%passementfabrikant 2 0.00%passementswerker 4 0.00%passementwerk 1 0.00%passementwerker 125 0.01%passementwerkknecht 1 0.00%passementwerkster 1 0.00%passementwerkwer 1 0.00%passenmentwerker 1 0.00%pasteuriseerder 1 0.00%pastoor 46 0.00%pastoor R.K. 1 0.00%pastor 5 0.00%pastor loci 1 0.00%Pater 1 0.00%paticulier 6 0.00%paukenist 2 0.00%pedel hooge school 1 0.00%Pedicure 1 0.00%pedikant 1 0.00%pellenwever 8 0.00%pellewever 3 0.00%pelmolenaar 2 0.00%pelwever 2 0.00%penceelmaker 1 0.00%pennenbereider 3 0.00%Penningmeester van het Edelmogende Collegie ter Admiraliteijt 1 0.00%pensionaris 1 0.00%pensionhouder 68 0.01%pensionhoudster 55 0.01%pensionnaire 1 0.00%perkamentfabrikant 2 0.00%peroncontroleur 1 0.00%perroncontroleur 15 0.00%perron-controleur 1 0.00%perser 8 0.00%persfotograaf 2 0.00%

Page 110: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

persfotograaf kunstzaak in Almelo 1 0.00%pesionhoudster 1 0.00%pesnionhouder 1 0.00%petroleumdepothouder 1 0.00%petroleumhandelaar 2 0.00%petroleumkoopman 2 0.00%petroleumslijter 1 0.00%petroleumvenster 2 0.00%petroleumventer 38 0.00%petroleumventster 5 0.00%pettemaker 7 0.00%pettenfabrikant 2 0.00%pettenmaakster 5 0.00%pettenmaker 143 0.01%pettenmakersgezel 1 0.00%pettenmakersknecht 1 0.00%pharmaceut 1 0.00%philosophischstudent 1 0.00%photograaf 69 0.01%photograafbediende 7 0.00%pianist 10 0.00%pianiste 2 0.00%pianofabrijkant 2 0.00%pianofabrikant 4 0.00%pianohandelaar 10 0.00%pianohandelaarster 1 0.00%pianohersteller 1 0.00%pianolerares 1 0.00%pianomaker 22 0.00%piano-onderwijzer 1 0.00%piano-onderwijzeres 1 0.00%pianoreparateur 1 0.00%pianostemmer 26 0.00%pickermaker 4 0.00%picolo 1 0.00%pijpenfabrikant 1 0.00%pikeur 6 0.00%pillenwever 1 0.00%pionier 1 0.00%piqueur 1 0.00%plaatdrukker 1 0.00%plaatselijk boode 1 0.00%plaatsnijder 2 0.00%plaatswerker 2 0.00%plaatvormer 1 0.00%plaatwerker 1 0.00%plankenzager 20 0.00%plansoenwachter 1 0.00%plantage employ¿ 1 0.00%plantagemeester 2 0.00%plantageopzichter 2 0.00%plantagiemeester 1 0.00%planter 31 0.00%plantkundige 1 0.00%

Page 111: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

plantsoenarbeider 16 0.00%plantsoenopzichter 1 0.00%plantsoenwachter 6 0.00%plateelbakker 4 0.00%plateelschilder 8 0.00%plateerschilder 1 0.00%platenknipper 1 0.00%platenvormer 1 0.00%platloodgieter 1 0.00%pleegzuster 4 0.00%pleisterwerker 2 0.00%pletter 3 0.00%pliseerder 1 0.00%ploegarb stoomtram 1 0.00%ploegarbeider 4 0.00%ploegbaas 97 0.01%ploegbaas ns 2 0.00%ploegbaas spoorwegen 3 0.00%ploegenmaker 1 0.00%plombeerder 2 0.00%pluimgraaf 2 0.00%pluimmaker 1 0.00%pluimveehouder 2 0.00%plv kantonregter 2 0.00%plv vrederechter 1 0.00%poelier 219 0.02%poeliersche 1 0.00%poeliersknecht 3 0.00%poelierster 16 0.00%poetser 16 0.00%poetsier 1 0.00%poetskatoenfabrikant 1 0.00%poffertjesbakker 1 0.00%polder 2 0.00%polder ontvanger 1 0.00%polderarbeider 4 0.00%polderbode 4 0.00%polderontvanger 3 0.00%polder-ontvanger 1 0.00%polderopzichter 3 0.00%poldervrouw 1 0.00%polderwerker 32 0.00%polgaarder 1 0.00%policiebediende 3 0.00%policiedienaar 3 0.00%polier 6 0.00%polijster 3 0.00%politeagent 1 0.00%politie 3 0.00%politie agent 26 0.00%politie commandant 1 0.00%politie commissaris 5 0.00%politie inspecteur 5 0.00%politieagent 246 0.02%

Page 112: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

politie-agent 11 0.00%Politieagent te Eindhoven 1 0.00%politieambtenaar 3 0.00%politiebeambte 7 0.00%politiebeanbte 1 0.00%politiebediende 1 0.00%politiecimmissaris 1 0.00%politie-commisaris 1 0.00%politiecommissaris 16 0.00%politie-commissaris 1 0.00%politiedienaar 5 0.00%politieinspecteur 10 0.00%politie-inspecteur 3 0.00%politieopziener 1 0.00%politiesergant 1 0.00%politoerder 10 0.00%polizei oberkomm 1 0.00%polychromeur 1 0.00%pompemaker 1 0.00%pompenmaker 8 0.00%ponser 1 0.00%pontconducteur 1 0.00%pontennier 1 0.00%pontonnier 5 0.00%pontonnier-sergeant 1 0.00%pontwachter 1 0.00%poorter 2 0.00%poortier 9 0.00%poppenkastenvertoner 1 0.00%poppenkasthouder 1 0.00%poppenkasttooner 1 0.00%poppenkastvertooner 1 0.00%porceleinkrammer 4 0.00%porceleinschilder 1 0.00%porder 1 0.00%porselein kramster 1 0.00%portier 123 0.01%portier gasfabriek 1 0.00%portier spoorwegen 2 0.00%portier ziekenhuis 2 0.00%portierster 2 0.00%portretschilder 3 0.00%posbode 1 0.00%post ambtenaar 1 0.00%post assistent 1 0.00%post beambte 2 0.00%post directeur 4 0.00%post distributeur 2 0.00%postambtenaar 16 0.00%postassistent 3 0.00%post-assistent 1 0.00%postbeambte 45 0.00%postbediende 1 0.00%postbesteller 10 0.00%

Page 113: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

postbode 359 0.03%postconducteur 42 0.00%postcontroleur 1 0.00%postdirecteur 39 0.00%postdirectrice 1 0.00%postdistributeur 1 0.00%posteljon 3 0.00%post-emploijee 1 0.00%posterij assistent 1 0.00%posterij conducteur 1 0.00%posterij-assisent 1 0.00%posterijbeambte 1 0.00%posterij-conducteur 1 0.00%posterijenassistent 1 0.00%posthouder 1 0.00%postiljon 10 0.00%postillon 30 0.00%postinspecteur 1 0.00%postkanthouder 1 0.00%postkantoorassistent 5 0.00%postkantoorbediende 1 0.00%postkantoordirecteur 6 0.00%postkantoorhouder 4 0.00%postknecht 4 0.00%postmeester 15 0.00%postrijder 4 0.00%potaschzieder 1 0.00%potformer 1 0.00%pottebakker 20 0.00%pottebakkersknecht 6 0.00%pottebakkerslager 1 0.00%pottebakster 1 0.00%pottekramer 10 0.00%pottenbakker 67 0.01%pottenbakkersgezel 1 0.00%pottenbakkersknecht 4 0.00%pottendrager 1 0.00%pottenfabrikant 1 0.00%pottenkraamster 7 0.00%pottenkramer 29 0.00%pottenmaker 3 0.00%pottenverkoopster 4 0.00%pottenverkoper 1 0.00%potteverkoper 1 0.00%poulier 5 0.00%pparticulier 1 0.00%practizijn 2 0.00%practizijnrechten 1 0.00%praecyptor 1 0.00%praedikant 1 0.00%predicand 1 0.00%Predicant 4 0.00%predicant herv gem 1 0.00%predikant 883 0.08%

Page 114: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

predikant kedichem 1 0.00%Predikant herv.gemee 1 0.00%predikant Hervormd 1 0.00%predikant Ned Herv 1 0.00%predikanthervomden 1 0.00%prefect 1 0.00%preister 1 0.00%prentenverkoopster 1 0.00%pres gerechtshof 1 0.00%pres rechtbank 1 0.00%presarrrechtbank 1 0.00%presedent Gerechthof 1 0.00%president 7 0.00%president ger.hof 1 0.00%president geregtshof 1 0.00%president handelmij 1 0.00%president hoge raad 1 0.00%president rechtbank 14 0.00%president regtbank 1 0.00%president weeskamer 1 0.00%president-directeur 1 0.00%presidentgerechtshof 1 0.00%priester 29 0.00%priseerder slagtvee 1 0.00%priv¿-secretaresse 1 0.00%privaat onderwijzer 1 0.00%privaatdocent 1 0.00%Procucent / groothandel van NOVO behang 1 0.00%procurantiehouder 1 0.00%procuratiehouder 92 0.01%procureur 27 0.00%procureur crimineel 4 0.00%procureur generaal 13 0.00%procureur-generaal 3 0.00%procureurhouder 2 0.00%professor 9 0.00%professor rechten 1 0.00%proffessor 1 0.00%propagandist 3 0.00%proprietaire 1 0.00%prov drukker 1 0.00%provambtenaar 1 0.00%provenier 1 0.00%proveniersche 1 0.00%provinciaal employ¿ 1 0.00%provinciaalambtenaar 2 0.00%provincialestatenlid 1 0.00%provincie ambtenaar 1 0.00%provincie-klerk 1 0.00%provoost 3 0.00%provoost geweldiger 1 0.00%provoostgeweldiger 2 0.00%pruikemaker 6 0.00%pruikenmaker 19 0.00%

Page 115: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

pruisisch soldaat 1 0.00%publiek aanklager 1 0.00%publieke vrouw 52 0.00%publiekvrouw 1 0.00%puinklopper 1 0.00%puttenmaker 7 0.00%qwever 1 0.00%R.C. bisschop 1 0.00%R.C. pastor 1 0.00%R.C.priester pastor 1 0.00%R.K. bisschop 1 0.00%r.k. geestelijke 1 0.00%R.K.priester 1 0.00%raad municipaal 1 0.00%raadheer 1 0.00%raadpensionaris 1 0.00%raadsheer 46 0.00%raadsheer a/h. hof 1 0.00%raadsheer gerecht 1 0.00%raadsheer gerechtsho 1 0.00%raadsheer hoge raad 2 0.00%raadsheer rechtbank 1 0.00%raadsheer, vrijschepen 1 0.00%raadsheer-beregtshof 1 0.00%raadslid 30 0.00%raadslid hoorn 1 0.00%raadslid nijmegen 1 0.00%raadsman 1 0.00%raatvormer 2 0.00%rabakswerker 1 0.00%rabbijn 3 0.00%rabijn 2 0.00%rademaker 48 0.00%radenmaker 41 0.00%radermaker 3 0.00%radiomonteur 1 0.00%radmaker 68 0.01%radmakersknecht 4 0.00%rafuctiemeester 1 0.00%rangeerder 54 0.01%rb 1 0.00%receptor 1 0.00%rechercheur 2 0.00%rechtbankofficier 2 0.00%rechtbankpresident 14 0.00%rechtbankspresident 1 0.00%Rechten Licentiaet ende Secretaris tot Deventer 1 0.00%rechtencandidaat 1 0.00%Rechter 62 0.01%Rechter in Borgh, stadtholder en landtschrijver in Wisch 1 0.00%rechter te zutphen 1 0.00%rechterlijkambtenaar 1 0.00%reclameschilder 1 0.00%rector 32 0.00%

Page 116: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

rector gijmnasium 1 0.00%rector gymnasium 5 0.00%rector lat.school 1 0.00%rector latijnschool 2 0.00%rector latijnse sch 1 0.00%redacteur 12 0.00%redacteur courant 2 0.00%reder 2 0.00%reder en zeilmaker 1 0.00%reeder 6 0.00%refactiemeester 1 0.00%referandaris 1 0.00%referendaris 10 0.00%reg wachtmeester 1 0.00%regeringscommissaris 1 0.00%regeringssecretaris 1 0.00%regimentskleermaker 1 0.00%registratieontvanger 3 0.00%regtbank president 1 0.00%regtbankofficier 1 0.00%regten candidaat 1 0.00%regter 17 0.00%regter arrbank 2 0.00%regter plvzutphen 2 0.00%regter te zutphen 1 0.00%regterlijk ambtenaar 1 0.00%regtsgeleerde 1 0.00%reiniger kruisberg 1 0.00%reinmaker 4 0.00%reisbediende 3 0.00%reisiger 1 0.00%reizend agent 1 0.00%reizend koopman 3 0.00%reizend koopvrouw 3 0.00%reizend kraamster 2 0.00%reizend muzikant 1 0.00%reizende koopvrouw 2 0.00%reizende venter 1 0.00%Reiziger 293 0.03%reiziger in likeuren 1 0.00%reizigerincasseerder 1 0.00%reizigermanufactuur 1 0.00%reizigster 1 0.00%rekster 2 0.00%religeuse 1 0.00%religieuse 17 0.00%religieuse zuster 1 0.00%religieuze 1 0.00%remmer 43 0.00%remmer spoorwegen 23 0.00%renkum 1 0.00%rentenier 279 0.03%rentenieresse 5 0.00%renteniersche 42 0.00%

Page 117: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

rentenierse 63 0.01%rentenierster 116 0.01%Rentmeester 173 0.02%Rentmeester des Vrij-Adelicken Stifts Weerseloo 1 0.00%rentmeester domeinen 2 0.00%Rentmeester en inner der verpondingen en ceurnoot 1 0.00%rentmeester pastorij 1 0.00%rentmeester weeshuis 1 0.00%rentmr. van Sijn Graefl. Gen. etc 1 0.00%rentners 1 0.00%reparateur 1 0.00%resident 6 0.00%resident balilombok 1 0.00%resident nedind 1 0.00%resident op Java 1 0.00%restaurantchef 1 0.00%restaurateur 27 0.00%restauratiehoudster 2 0.00%restauratrice 3 0.00%retaurateur 1 0.00%revisiebeambte tram 1 0.00%rheden 1 0.00%rhijnmaker 1 0.00%ridder 1 0.00%ridderschapslid 2 0.00%ridmeester 1 0.00%riemendraaijer 1 0.00%riemennaaier 1 0.00%riet en strodekker 5 0.00%riet- en strodekker 6 0.00%riet en stroodekker 30 0.00%riet- en stroodekker 9 0.00%rietbewerker 1 0.00%rietdekker 306 0.03%rietdekkersknecht 2 0.00%rietemaker 2 0.00%riet-en stroo dekke 1 0.00%riet-en stroodekker 2 0.00%rietenstrodekker 1 0.00%rietenstroodekker 1 0.00%rietmattenfabrikant 1 0.00%rietmeubelfabrikant 6 0.00%rietmeubelmaker 3 0.00%rietplanter 1 0.00%rietstroodekker 4 0.00%rietwerker 14 0.00%rieziger 2 0.00%rigter rechtbank 1 0.00%rijglijfenmaker 1 0.00%rijglijfmaakster 1 0.00%rijglijvenmaakster 1 0.00%rijglijvenmaker 1 0.00%rijknecht 14 0.00%rijks ambtenaar 4 0.00%

Page 118: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

rijks bakenmeester 1 0.00%rijks commies 3 0.00%rijks kolen meter 1 0.00%rijks ontvanger 9 0.00%rijks sub. ontvanger 1 0.00%rijksaannemer 1 0.00%rijksabmtenaar 1 0.00%rijksadvocaat 6 0.00%rijksambetenaar 1 0.00%rijksambetnaar 1 0.00%rijksambtenaar 337 0.03%rijksarbeider 4 0.00%rijksarchivaris 3 0.00%rijksbakenmeester 9 0.00%rijksbelasting 1 0.00%rijksbelastingklerk 2 0.00%rijksbetaalmeester 7 0.00%rijks-beursmeester 1 0.00%rijksboekhouder 6 0.00%rijksbotercontroleur 1 0.00%rijksbouwmeester 1 0.00%rijkscomies 1 0.00%rijkscommies 95 0.01%rijkscommiesvermeld 1 0.00%rijkscommus 1 0.00%rijkscontroleur 1 0.00%rijkshavenmeester 2 0.00%rijkshulpbeambte 1 0.00%rijkshulpkeurmeester 2 0.00%rijksinspecteur ns 1 0.00%rijksjagtopziener 1 0.00%rijkskassier 1 0.00%rijkskeurmeester 2 0.00%rijksklerk 81 0.01%rijksklerk belasting 1 0.00%rijkskommies 1 0.00%rijkskribbaas 4 0.00%rijksmeter 4 0.00%rijksmunter 1 0.00%rijksmuntmeester 2 0.00%rijksontvanger 135 0.01%rijks-ontvanger 3 0.00%rijksopzichter 6 0.00%rijksopziener 2 0.00%rijksopzigter 1 0.00%rijkspostbode 2 0.00%rijksrechercheur 3 0.00%rijksroeier 1 0.00%rijksschatmeester 1 0.00%rijksschatter 10 0.00%rijkssubontvanger 1 0.00%rijksteekenaar 1 0.00%rijkstelefoniste 13 0.00%rijkstelefooniste 1 0.00%

Page 119: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

rijkstelegraafist 1 0.00%rijkstelegrafist 16 0.00%rijkstelegrafiste 1 0.00%rijkstolgaarder 2 0.00%rijksveearst 1 0.00%rijksveearts 26 0.00%rijks-veearts 2 0.00%rijksveeopzichter 2 0.00%rijksveldveldwachter 1 0.00%rijksveldwacht 2 0.00%rijksveldwachter 291 0.03%rijks-veldwachter 3 0.00%rijksveldwachter jac 1 0.00%rijksveldwagter 3 0.00%rijkswacht 1 0.00%rijkswachter 2 0.00%rijkswaker 1 0.00%rijkswaterwaarnemer 1 0.00%rijksweger 1 0.00%rijkswegermeter 1 0.00%rijkswegwerker 49 0.00%rijkswerker 1 0.00%rijkswerkman 5 0.00%rijnbrugknecht 1 0.00%rijnmaker 4 0.00%rijnschipper 3 0.00%rijnspoorwegarbeider 1 0.00%rijnvaartambtenaar 1 0.00%rijsambtenaar 1 0.00%rijsksambtenaar 1 0.00%rijskveldwachter 1 0.00%rijstpeller 1 0.00%rijsveldwachter 1 0.00%rijswerker 1 0.00%rijtuig schilder 1 0.00%rijtuigbekleder 10 0.00%rijtuigbekleeder 12 0.00%rijtuigbestuurder 2 0.00%rijtuigfabrijkant 2 0.00%rijtuigfabrikant 13 0.00%rijtuighouder 1 0.00%rijtuigmaker 56 0.01%rijtuigpoetser 14 0.00%rijtuigschilder 77 0.01%rijtuigsmid 2 0.00%rijtuigverhuurder 9 0.00%rijtuigverhuurster 5 0.00%rijwiekhersteller 1 0.00%rijwielbewaarder 14 0.00%rijwielbiezer 1 0.00%rijwielenfabrikant 1 0.00%rijwielfabrikant 3 0.00%rijwielhandelaar 94 0.01%rijwielhelsteller 1 0.00%

Page 120: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

rijwielhersteller 156 0.01%rijwiellakker 4 0.00%rijwielmaker 3 0.00%rijwielmonteur 5 0.00%rijwielreparateur 7 0.00%rijwielreperateur 2 0.00%rimmerman 1 0.00%ringovenstoker 1 0.00%ritmeester 30 0.00%rivierloods 1 0.00%riviervisscher 2 0.00%rivierwachter 1 0.00%rivierwerker 1 0.00%rk koster 1 0.00%RK-pastoor 1 0.00%rmw 4e klasse 1 0.00%roerman 2 0.00%roker 1 0.00%rondreizend koopman 2 0.00%rondreizend venter 4 0.00%rondtrekkende venter 1 0.00%rondverzender 1 0.00%rozenkweeker 4 0.00%rozenkweker 1 0.00%rubberbewerker 3 0.00%rubberplanter 1 0.00%ruijter onder de compagnij van Baron de Heijden 1 0.00%ruijter onder de ritmeester Lennip 1 0.00%ruijter onder 't regiment van d'heer d'Omprå¾€n 1 0.00%ruilebuitster 2 0.00%ruilenbuiter 2 0.00%ruinman 2 0.00%ruiter onder Sijn Graefl. Gen. van Stirum 1 0.00%rundslager 1 0.00%russisch-consul 1 0.00%rustend predikant 5 0.00%S. Min. Candid. van Borculo 1 0.00%saalmeester 1 0.00%sagomaker 1 0.00%sajetmaker 1 0.00%salinen rendant 1 0.00%salmoniakbereider 1 0.00%sapeur 1 0.00%sappeur 1 0.00%sarbottier 1 0.00%sargiant 1 0.00%schaapherder 181 0.02%schaaphouder 1 0.00%schaapsherder 12 0.00%schaarenslijper 2 0.00%schaarslijper 10 0.00%schakelbordwachter 1 0.00%scharenslijper 99 0.01%scharenslijpster 1 0.00%

Page 121: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

schatter 7 0.00%schatter bank lening 1 0.00%schatter banklening 1 0.00%schatter belastingen 1 0.00%schatter bij bank 1 0.00%schatter slagtvee 1 0.00%schatter v goederen 1 0.00%schatter van vee 1 0.00%schatter vh slagtvee 3 0.00%schauffeur 1 0.00%schavenmaker 3 0.00%schaver 3 0.00%scheeper 1 0.00%scheepmaker 33 0.00%scheepmakersknecht 2 0.00%scheeps kapitein 1 0.00%scheepsaannemer 1 0.00%scheepsadministratie 1 0.00%scheepsbevrachter 29 0.00%scheepsbouwer 19 0.00%scheepsbouwersknecht 4 0.00%scheepsbouwkundige 1 0.00%scheepsbouwmeester 9 0.00%scheepscommissaris 3 0.00%scheepsdiepgangmeter 1 0.00%scheepsdocter 1 0.00%scheepsdoctor 1 0.00%scheepseigenares 1 0.00%scheepsgezagvoerder 11 0.00%scheepshouwer 1 0.00%scheepsijzerwerker 1 0.00%scheepsjager 2 0.00%scheepsjongen 1 0.00%scheepskapitein 14 0.00%scheepsklerk 2 0.00%scheepsklinker 2 0.00%scheepskok 1 0.00%scheepsloods 2 0.00%scheepslosser 2 0.00%scheepsmakelaar 1 0.00%scheepsmaker 2 0.00%scheepsmeter 1 0.00%scheepsofficier 3 0.00%scheepsreder 2 0.00%scheepsreeder 3 0.00%scheepssjouwer 1 0.00%scheepssloper 4 0.00%scheepstimmerknecht 1 0.00%scheepstimmerman 393 0.04%scheepstimmermanskn 1 0.00%scheepstimmermanskne 1 0.00%scheepsvrachter 1 0.00%scheepswerfarbeider 2 0.00%scheepswerktuigkunde 1 0.00%

Page 122: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

scheeptimmerman 3 0.00%scheepvaartdirecteur 1 0.00%scheepvaartvisiteur 1 0.00%scheerbaas 2 0.00%scheerder 2 0.00%scheerster 2 0.00%scheikundeleeraar 1 0.00%scheikundige 21 0.00%scheikundigingenieur 2 0.00%schenker 1 0.00%schepen 2 0.00%schepen in raad 1 0.00%schepenmaker 5 0.00%scheper 9 0.00%schepper 1 0.00%schermmeester 3 0.00%scherprechter 4 0.00%schider 3 0.00%schietschuitschipper 1 0.00%schijvenschuurder 1 0.00%schilder 3530 0.33%Schilder (Huisschilder) 1 0.00%schilder glazenmaker 1 0.00%schilderes 1 0.00%schilderglazemaker 1 0.00%schilderglazenmaker 1 0.00%schilderleraar 1 0.00%schildersaffaire 1 0.00%schildersaffaire doe 1 0.00%schildersbedrijf 1 0.00%schildersknecht 61 0.01%schildersknegt 1 0.00%schilderspatroon 2 0.00%schildij 1 0.00%schildknaap 1 0.00%schilkdersgezel 1 0.00%schippen uitoefende 1 0.00%schipper 2912 0.27%schipper & koopman 2 0.00%schipper en koopman 2 0.00%schipper? 1 0.00%schipperes 4 0.00%schipperesse 1 0.00%schippergezel 1 0.00%schipperin 1 0.00%schippersaffaire 1 0.00%schippersche 35 0.00%schipperse 24 0.00%schippersgezel 31 0.00%schipperskecht 1 0.00%schippersknecht 237 0.02%schippersknegt 3 0.00%schippersloods 3 0.00%schippersvrouw 2 0.00%

Page 123: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

schippesgezel 1 0.00%schipvrouw 1 0.00%schiupper 1 0.00%schoelapper 1 0.00%schoemaaker 2 0.00%schoemaker 99 0.01%schoemakersgezel 7 0.00%schoemakersknecht 1 0.00%schoemakersknegt 2 0.00%schoenamker 4 0.00%schoenemaker 1 0.00%schoenenfabrikant 1 0.00%schoenenmaker 1 0.00%schoenenwinkelier 3 0.00%schoenfabrikant 8 0.00%Schoenfabrikant: Gelria (Ortho) Varsseveldsweg 26 te Lichtenvoorde 1 0.00%schoenhandelaar 6 0.00%schoenhorlogiemaker 1 0.00%schoenlapper 5 0.00%schoenmaakster 12 0.00%schoenmaaktster 1 0.00%schoenmaker 7936 0.74%schoenmaker / Koster 1 0.00%schoenmakergezel 1 0.00%schoenmakerij drijv 2 0.00%schoenmakerlooier 1 0.00%schoenmakersaffaire 1 0.00%schoenmakersbaas 1 0.00%schoenmakerse 1 0.00%schoenmakersgesel 1 0.00%schoenmakersgezel 24 0.00%schoenmakerskncht 1 0.00%schoenmakersknecht 238 0.02%schoenmakersknegt 6 0.00%schoenmakersleerling 1 0.00%schoenmakeryhoudster 1 0.00%schoenmakker 1 0.00%schoenmakster 4 0.00%schoenmmaker 1 0.00%schoenstikker 1 0.00%Schoenwinkelier 14 0.00%scholonderwijzer 1 0.00%scholtus der heerlijkheijt Gendringen en Etten 1 0.00%schonemaker 1 0.00%school onderwijzer 2 0.00%school rector 1 0.00%schooldirecteur 7 0.00%school-directeur 1 0.00%schooldirectrice 2 0.00%schoolhoofd 174 0.02%schoolhooofd 1 0.00%schoolhouder 9 0.00%schoolhouderes 3 0.00%schoolhouderesse 5 0.00%

Page 124: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

schoolhoudster 6 0.00%schoolmaitres 1 0.00%schoolmeester 59 0.01%schoolmeester Joden / 1 0.00%schoolmeesteresse 1 0.00%schoolnaaister 1 0.00%schoolonderwijzer 237 0.02%schoolonderwijzeres 1 0.00%schoolopziener 20 0.00%schoolrector 1 0.00%schoolschoonmaakster 1 0.00%schoolschoonmaker 1 0.00%schoomaakster 1 0.00%schoonmaakster 232 0.02%schoonmaakter 1 0.00%schoonmaaktser 1 0.00%schoonmaker 22 0.00%schoonmmaakster 1 0.00%schoorsteenbouwer 3 0.00%schoorsteenvager 1 0.00%schoorsteenveeger 1 0.00%schoorsteenveegster 2 0.00%schoorsteenveger 135 0.01%schootsteenveger 1 0.00%schoppenmaker 3 0.00%schorshakker 1 0.00%schortenmaakster 1 0.00%schouget 1 0.00%schout 5 0.00%schout bij nacht 7 0.00%schout en notaris 1 0.00%schout v gendringen 1 0.00%schout van didam 1 0.00%schout van policie 1 0.00%schout van politie 2 0.00%schout van wisch 1 0.00%schout vgendringen 1 0.00%schouwburgpachter 1 0.00%schreinwerker 1 0.00%schrijfster 2 0.00%schrijfster griffie 1 0.00%schrijnmaker 1 0.00%schrijnmakersknecht 1 0.00%schrijnmerker 3 0.00%schrijnnwerker 1 0.00%schrijnweker 2 0.00%schrijnwerker 645 0.06%schrijnwerkersbaas 1 0.00%schrijnwerkersgezel 4 0.00%schrijnwerkersknecht 80 0.01%schrijnwerkersknegt 2 0.00%schrijnwerksknecht 1 0.00%schrijnwerkster 3 0.00%schrijnwwerker 1 0.00%

Page 125: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

schrijver 60 0.01%schrijver 1e klasse 1 0.00%schrijver gevangenis 1 0.00%schrijver griffie 2 0.00%schrijver secretarie 1 0.00%schrijver spoorwegen 2 0.00%schrijvertekenaar 1 0.00%schudevoerder 2 0.00%schuiten voerder 1 0.00%schuitenjager 1 0.00%schuitenmaker 1 0.00%schuitenvoerder 44 0.00%schuitevoerder 10 0.00%schuitvoerder 21 0.00%schutter 44 0.00%Schutter = beambte belast met het opsporen van loslopend vee; vee zonder brandmerk.1 0.00%schutter met verlof 1 0.00%schutter-daghuurder 1 0.00%schuurbaas 1 0.00%schuurder 1 0.00%scoenmaker 1 0.00%secondante 1 0.00%secretaresse 6 0.00%secretariaatsemploye 1 0.00%secretarie ambtenaar 5 0.00%secretarie commies 2 0.00%secretarieambtenaar 7 0.00%secretarie-ambtenaar 2 0.00%secretariebeambte 1 0.00%secretaris 57 0.01%secretaris bank 1 0.00%Secretaris des Lant-Gerichtes Keedingen 1 0.00%secretaris stv mij 1 0.00%secretarisambtenaar 1 0.00%secretatis 1 0.00%secr-generaal 1 0.00%secrhoogheemraadsch 1 0.00%secrontv v elst 1 0.00%secrvdmilitieraad 1 0.00%segeant infanterie 1 0.00%segeant majoor 1 0.00%seinbaas 1 0.00%seinhuiswachter 48 0.00%seinhuiswachter ns 1 0.00%seinhuiswachtster 1 0.00%seinmaker 1 0.00%seinwachter 123 0.01%seinwachteres 7 0.00%seinwachtster 1 0.00%seinwerker 12 0.00%semi arts 1 0.00%semiarts 1 0.00%seminarist 1 0.00%senator 1 0.00%

Page 126: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

Sergant 10 0.00%sergant majoor 2 0.00%sergantmajoor 1 0.00%sergant-majoor 1 0.00%sergeant 350 0.03%sergeant artillerie 2 0.00%sergeant der infant 1 0.00%sergeant fourier 1 0.00%sergeant genie 1 0.00%sergeant inf 1 0.00%sergeant infanterie 37 0.00%sergeant infantrie 1 0.00%sergeant invalide 1 0.00%sergeant knil 13 0.00%sergeant kok 2 0.00%sergeant majoor 58 0.01%sergeant majoor knil 1 0.00%sergeant mariniers 1 0.00%sergeant mil politie 1 0.00%Sergeant mineurs sap 1 0.00%sergeant mp 1 0.00%sergeant Politie 3 0.00%sergeant pontonnier 2 0.00%sergeant schrijver 7 0.00%sergeant tamboer 1 0.00%sergeant ziekenvader 1 0.00%sergeant ziekenverpl 1 0.00%sergeant-fourier 1 0.00%sergeantinfanterie 1 0.00%sergeantkok 2 0.00%sergeantmajoor 14 0.00%sergeant-majoor 32 0.00%sergeantmajoor knil 1 0.00%sergeant-majoor knil 1 0.00%sergeant-onderwijzer 1 0.00%sergeant-portier 1 0.00%sergeant-schrijver 3 0.00%sergiant van captein luitenant Bax 1 0.00%serveerster 1 0.00%shauffeur 1 0.00%sieraadschilder 2 0.00%sigaren fabrikant 1 0.00%sigaren maker 1 0.00%sigaren sorteerder 1 0.00%sigarenfabrikant 100 0.01%sigarenhandelaar 25 0.00%sigarenkistemaker 1 0.00%sigarenkoopman 1 0.00%sigarenmaker 1256 0.12%sigarenmaker? 1 0.00%sigarenmakersknecht 3 0.00%sigarenmakr 1 0.00%sigarenpakker 1 0.00%sigarenplakker 1 0.00%

Page 127: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

sigarenscheerder 1 0.00%sigarensoorteerder 2 0.00%sigarensorteeder 1 0.00%sigarensorteerder 66 0.01%sigarenwinkelier 23 0.00%sigarenwinkelierster 1 0.00%sigeranmaker 2 0.00%sigerenhandelaar 1 0.00%sigerenmaker 5 0.00%sijnwachter 1 0.00%simid 1 0.00%sjouwer 102 0.01%sjouwerman 35 0.00%skukadoor 1 0.00%slaapstedehouder 2 0.00%slaapsteehouder 31 0.00%slaapsteehouderes 1 0.00%slaapsteehoudster 14 0.00%slaapwagencontroleur 1 0.00%slachter 90 0.01%slachtersknecht 1 0.00%slachtveeschutter 1 0.00%slager 2148 0.20%slager en voerman 1 0.00%slager,veehandelaar 1 0.00%slagerecht 1 0.00%slageres 2 0.00%slageresse 2 0.00%slagerij doende 2 0.00%slagerijhoudster 2 0.00%slagerijuitoefende 1 0.00%slagerkoopman 1 0.00%slagerman 1 0.00%slagers 1 0.00%slagersaffaire 1 0.00%slagersche 8 0.00%slagerse 4 0.00%slagersgezel 9 0.00%slagersknecht 156 0.01%slagersvrouw 1 0.00%slagter 131 0.01%slagter / 1 0.00%slagter en koopman 1 0.00%slagteres 1 0.00%slagterlandbouwer 1 0.00%slagtersche 1 0.00%slagtersknecht 1 0.00%sleepboot stoker 1 0.00%sleepbootkapitein 4 0.00%sleepdienstdirecteur 1 0.00%sleeper 38 0.00%sleepersknecht 7 0.00%sleper 4 0.00%slepersknecht 1 0.00%

Page 128: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

slijper 2 0.00%slijpersknecht 1 0.00%slijter 60 0.01%slijter en tapper 1 0.00%slijter in dranken 2 0.00%slijterbarbier 1 0.00%slijterijhoudster 1 0.00%slijtersknecht 7 0.00%slijtster 8 0.00%sloeproeier 3 0.00%sloeproeijer 12 0.00%sloepweger 2 0.00%slotenfabrikant 1 0.00%slotenmaker 14 0.00%slotensmid 1 0.00%sluisknecht 3 0.00%sluismaker 1 0.00%sluismeester 1 0.00%sluiswachter 24 0.00%sluiswachtster 1 0.00%smederesse 1 0.00%smederij 1 0.00%smederij doende 3 0.00%smederij doender 1 0.00%smederij houdende 1 0.00%smederij uitoefende 1 0.00%smederij uitoefenend 1 0.00%smederijdoende 1 0.00%smederijhoudende 3 0.00%smederijhoudster 12 0.00%smederij-uitoefende 1 0.00%Smid 4804 0.45%smid b/h mijnwezen 1 0.00%smid bankwerker 3 0.00%smid bij spoorwegen 1 0.00%smid spoorwegen 1 0.00%smid/bankwerker 1 0.00%smidbankwerker 1 0.00%smid-bankwerker 10 0.00%smide 1 0.00%smid-gasfitter 1 0.00%smidgezel 1 0.00%smidsbaas 11 0.00%smidsbediende 1 0.00%smidse 12 0.00%smidsgezel 36 0.00%smidsgezelr 1 0.00%smidsknecht 348 0.03%smidsknegt 3 0.00%smidsleerling 3 0.00%smidsvrouw 2 0.00%smidt 14 0.00%smidvuurwerker 1 0.00%smind 1 0.00%

Page 129: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

smit 165 0.02%smits 1 0.00%smits knegt 1 0.00%smitsbaas 7 0.00%smitse 1 0.00%smitsgezel 4 0.00%smitsknecht 26 0.00%smitsknegt 10 0.00%snadenmaker 1 0.00%snarenmaker 4 0.00%snelpersdrukker 1 0.00%snelwever 1 0.00%Snijder 2 0.00%snippersorteerster 1 0.00%soci¿teitbediende 2 0.00%soci¿teithouder 2 0.00%soci¿teitpachter 1 0.00%soci¿teitsbediende 3 0.00%sociaal werkster 2 0.00%societeithouder 13 0.00%societeitsbediende 13 0.00%societeitshouder 2 0.00%sociteitshouder 2 0.00%soffeerder 1 0.00%solaat 1 0.00%soldaat 521 0.05%soldaat / 1 0.00%soldaat artillerie 1 0.00%soldaat in guarnisoen t'Grol onder capt. [?: Tuc积-rrit稩 1 0.00%soldaat in het garnizoen van Bredevoort 1 0.00%soldaat infanterie 12 0.00%soldaat in't Regim. van de Brigardier Burmannia 1 0.00%soldaat invalide 2 0.00%soldaat K.N.I.L. 5 0.00%soldaat KNIL 2 0.00%soldaat O.I. leger 1 0.00%soldaat onder heer capt. Sels 1 0.00%soldaat Wehrmacht 1 0.00%soldaat. 1 0.00%soldaet 1 0.00%soldaet in de guarden van sijn hoogheijt de Erfstathouder van Vrieslant 1 0.00%soldaet onder capiteijn Hans Cok 1 0.00%soldaet onder capiteijn Hemert 1 0.00%soldaet onder capt. Hopffen 1 0.00%soldaet onder capt. luetenant Bax 1 0.00%soldaet onder capt. Richold 1 0.00%soldaet onder de compagnije van capt. lieut. Grim 1 0.00%soldaet onder de heer capitein Aernhem, in garnisoen tot Grol 1 0.00%soldaet onder den Baron Plettenborgh 1 0.00%solliciteur 2 0.00%sorteerder 11 0.00%sorteerder bleekerij 1 0.00%sorteerster 4 0.00%sous prefect 1 0.00%

Page 130: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

sousprefect 1 0.00%spaarbankdirecteur 1 0.00%spanster 1 0.00%speelman 2 0.00%spekkoopman 1 0.00%spekslager 81 0.01%spekslagersknecht 5 0.00%spellewerkster 1 0.00%spiegelfabrikant 5 0.00%spiegelfabrikante 2 0.00%spiegelmaakster 1 0.00%spiegelmaker 64 0.01%spijsuitgeefster 1 0.00%spinmeester 1 0.00%spinner 10 0.00%spinnersbaas 1 0.00%spinster 200 0.02%spinster / landbouwster 1 0.00%spinster, landbouwster 1 0.00%splitter 1 0.00%spoeler 1 0.00%spoelster 6 0.00%spooerwegbeambte 1 0.00%spooewegbeambte 1 0.00%spoorambtenaar 9 0.00%spoorarbeider 63 0.01%spoorbaanwachter 4 0.00%spoorbaanwerker 2 0.00%spoorbambte 2 0.00%spoorbeambe 1 0.00%spoorbeambte 572 0.05%spoorbeamtbte 1 0.00%spoorbeamte 5 0.00%spoorbrugknecht 1 0.00%spoorbrugwachter 4 0.00%spoorconducteur 3 0.00%spoorlegger 7 0.00%spoorlichter 1 0.00%spoorligter 3 0.00%spoorlijnlegger 1 0.00%spoorpoetser 1 0.00%spoortwegbeambte 1 0.00%spoorwachter 9 0.00%spoorwachteres 3 0.00%spoorwachteresse 1 0.00%spoorweambtenaar 1 0.00%spoorweg ambtenaar 1 0.00%spoorweg arbeider 3 0.00%spoorweg beambte 3 0.00%spoorweg beamlte 1 0.00%spoorweg conducteur 1 0.00%spoorweg smid 4 0.00%spoorweg wachteres 1 0.00%spoorweg wagenmaker 1 0.00%

Page 131: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

spoorwegagent 1 0.00%spoorwegambte 1 0.00%spoorwegambtenaar 260 0.02%spoorweg-ambtenaar 1 0.00%spoorwegambtenar 1 0.00%spoorwegambtennaar 1 0.00%spoorwegamtenaar 1 0.00%spoorwegarbeider 885 0.08%spoorweg-arbeider 2 0.00%spoorwegarbeidster 2 0.00%spoorwegassistent 4 0.00%spoorwegbaas 1 0.00%spoorwegbambte 3 0.00%spoorwegbeambt 2 0.00%spoorwegbeambte 1283 0.12%spoorwegbeambtenaar 2 0.00%spoorwegbeamte 8 0.00%spoorwegbediende 1 0.00%spoorwegbesteller 1 0.00%spoorwegchef 1 0.00%spoorwegcommies 1 0.00%spoorwegconducteur 86 0.01%spoorwegcontroleur 1 0.00%spoorwegdirecteur 1 0.00%spoorwegeambte 1 0.00%spoorwegemploijee 1 0.00%spoorwegemploy¿ 1 0.00%spoorwegemployee 1 0.00%spoorwegencommies 1 0.00%spoorweginspecteur 1 0.00%spoorwegklerk 2 0.00%spoorwegmachinist 13 0.00%spoorwegmachnist 1 0.00%spoorwegopzichter 9 0.00%spoorwegopzigter 2 0.00%spoorwegremmer 1 0.00%spoorwegseinwachter 1 0.00%spoorwegsmid 1 0.00%spoorwegtelegrafist 1 0.00%spoorwegveldwachter 1 0.00%spoorwegwachter 93 0.01%spoorwegwachteres 45 0.00%spoorwegwachteresse 1 0.00%spoorwegwagenmeester 1 0.00%spoorwegwagter 1 0.00%spoorwegwegwerker 1 0.00%spoorwegwerker 41 0.00%spoorwerarbeider 1 0.00%spoorwergarbeider 2 0.00%spoorwerker 14 0.00%spoorwgbeambte 1 0.00%spoor-wisselwachter 1 0.00%spoowegambtenaar 1 0.00%spoowegwachter 1 0.00%

Page 132: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

sporenslechter 1 0.00%sporrwegbeambte 1 0.00%sporwegarbeider 1 0.00%sporwegbeambte 3 0.00%spuuer? 1 0.00%sschoenmaker 1 0.00%st?teller 1 0.00%staadsraad 2 0.00%staalbaas 15 0.00%staalbewerker 1 0.00%staalgieter 1 0.00%staatsklerk 2 0.00%staatslid Gelderland 1 0.00%staatsraad 14 0.00%staatsspoorbeambte 5 0.00%staatsspoorremmer 1 0.00%Stadholder & Landschrijver der Heerlijkh. Bredevoord 1 0.00%stadhoudersknecht 1 0.00%stads arbeider 1 0.00%stads architect 2 0.00%stads bankhouder 2 0.00%stads bode 1 0.00%stads eekweger 1 0.00%stads helbardier 1 0.00%stads kolenmeter 1 0.00%stads makelaar 1 0.00%stads medic doctor 1 0.00%stads muziekmeester 1 0.00%stads omroeper 1 0.00%stads organist 1 0.00%stads remmaker 1 0.00%stads vroedvrouw 5 0.00%stadsaanspreker 2 0.00%stadsafslager 2 0.00%stadsapotheker 1 0.00%stadsarbeider 83 0.01%stadsarchitect 7 0.00%stadsbedienaar 1 0.00%stadsbode 28 0.00%stadschirurgijn 2 0.00%stadsdansmeester 2 0.00%stadsdienaar 1 0.00%stadsdiensmeester 1 0.00%stadsgeneesheer 1 0.00%stadsheelmeester 1 0.00%stadshooikeurder 1 0.00%stadshorlogemaker 1 0.00%stadshorlogiemaker 1 0.00%stadshoutteller 2 0.00%stadsijker 1 0.00%stadsinstituteur 2 0.00%stadskazernemeester 1 0.00%stadskazernmeister 1 0.00%stadskeurmeester 1 0.00%

Page 133: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

stadsklokkenluider 1 0.00%stadskorenmeter 3 0.00%stadskruier 2 0.00%stadskruijer 1 0.00%stadskuurmeester 1 0.00%stadslandmeter 1 0.00%stadsmakelaar 1 0.00%stadsmeter 2 0.00%stadsmetselaar 1 0.00%stadsmuziekmeester 1 0.00%stadsomroeper 19 0.00%stadsontvanger 2 0.00%stadsopzichter 7 0.00%stadsopzigter 2 0.00%stadspikeur 3 0.00%stadsraad 1 0.00%stadsraadslid 1 0.00%stadsreiniger 3 0.00%stadsreinmaker 1 0.00%stads-reinmaker 1 0.00%stadsschilder 4 0.00%stadssecretaris 3 0.00%stadstimmermansbaas 1 0.00%stadstuinman 1 0.00%stadsturfmeter 1 0.00%stadsturfteller 1 0.00%stadsturftonner 1 0.00%stadsveldwachter 1 0.00%stadsverver 1 0.00%stadsvroedvrouw 31 0.00%stadsvrouw 1 0.00%stadswaaghoudster 1 0.00%stadswerkbaas 1 0.00%stadwaagmeester 1 0.00%stafmuziekant 2 0.00%stafmuzijkant 2 0.00%staf-muzijkant 1 0.00%stafmuzikant 60 0.01%stafmuzikant marine 1 0.00%staftrompetter 2 0.00%staionsarbeider 1 0.00%staionschef 3 0.00%stalbaas 5 0.00%stalhoerder 1 0.00%stalhouder 255 0.02%stalhouderes 7 0.00%stalhouderesse 1 0.00%stalhoudersche 1 0.00%stalhoudersknecht 30 0.00%stalhoudster 10 0.00%stalhuoder 1 0.00%stalknecht 205 0.02%stalknecht stoeterij 4 0.00%stalknegt 2 0.00%

Page 134: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

stalmeester 7 0.00%stalrijder 1 0.00%stalwacht 1 0.00%standes rentnerin 1 0.00%start-up engineer Stork MPS (lichtenvoorde) 1 0.00%staten lid 2 0.00%statenlid 62 0.01%statenlid 1e kamer 1 0.00%statenlid gelderland 1 0.00%statenlid van gld 1 0.00%statenliddijkgraaf 1 0.00%statenmaker 3 0.00%stationarbeider 1 0.00%stationchef 26 0.00%stationkruier 1 0.00%stations arbeider 1 0.00%stationsambtenaar 1 0.00%stationsarbeider 14 0.00%stations-arbeider 1 0.00%stationsassistent 5 0.00%stationsbesteller 1 0.00%stationschef 89 0.01%stationschef / 1 0.00%stationsinspecteur 1 0.00%stationsklerk 1 0.00%stationsknecht 2 0.00%stationskruier 5 0.00%stationsopzichter 1 0.00%stationswachter 4 0.00%statoinshef 1 0.00%stedelijk ambtenaar 1 0.00%stedelijk commies 3 0.00%stedelijk ontvanger 2 0.00%steenarbeider 3 0.00%steenbaas 122 0.01%steenbakker 140 0.01%steenbakkergezel 4 0.00%steenbakkersbaas 28 0.00%steenbakkersgezel 29 0.00%steenbakkersknecht 22 0.00%steenbakster 1 0.00%steendrukker 154 0.01%steendrukkerijbinder 1 0.00%steendrukkersgezel 2 0.00%steendrukkersknecht 3 0.00%steenendrager 1 0.00%steenenknegt 1 0.00%steenfabarbeider 1 0.00%steenfabieksarbeider 1 0.00%steenfabr arbeider 7 0.00%steenfabrarbeider 92 0.01%steenfabriekant 5 0.00%steen-fabriekant 1 0.00%steenfabriekarbeid 4 0.00%

Page 135: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

steenfabriekarbeider 253 0.02%steenfabriekbaas 4 0.00%steenfabrieksarb 3 0.00%steenfabrieksarbeid 4 0.00%steenfabrieksarbeide 7 0.00%steenfabrieksbaas 20 0.00%steenfabrieksstoker 1 0.00%steenfabrijkant 6 0.00%steenfabrikant 143 0.01%steenfabrikante 1 0.00%steenfarbrikant 1 0.00%steenformer 1 0.00%steenfrarbeider 1 0.00%steengraveerder 1 0.00%steenhakker 3 0.00%steenhouder 1 0.00%steenhouwer 433 0.04%steenhouwermetselaa 2 0.00%steenhouwersgezel 1 0.00%steenhouwersknecht 36 0.00%steenhouwersknechtth 1 0.00%steenhouwerswerk 1 0.00%steenhouwwer 1 0.00%steeninzetter 1 0.00%steenkolenhandelaar 44 0.00%steenkolenkoopman 1 0.00%steenkoolhandelaar 5 0.00%steenkruier 15 0.00%steenmaker 6 0.00%steenneerslaander 1 0.00%steenopzetter 1 0.00%steenovenarbeider 8 0.00%steenovenbaas 32 0.00%steenovenmachinist 1 0.00%steenovensbaas 2 0.00%steenrijder 2 0.00%steenschrijver 1 0.00%steenslijper 7 0.00%steensorteerder 3 0.00%steenstoker 2 0.00%steenteekenaar 3 0.00%steenvormer 18 0.00%steenzager 11 0.00%steenzagersknecht 1 0.00%steenzetter 1 0.00%steeovenbaas 1 0.00%stelenmaker 3 0.00%stelknecht 7 0.00%stelrijder 1 0.00%stelrijdster 1 0.00%stelvoerder 10 0.00%stempelfabrikant 2 0.00%steno typiste 1 0.00%stenotijpiste 3 0.00%

Page 136: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

steno-typiste 3 0.00%steoelnmatter 1 0.00%stereotijpeur 1 0.00%stijfster wasscherij 1 0.00%stikster 1 0.00%stipeur 1 0.00%stoel en wieldraaier 1 0.00%stoel-& wieldraaijer 2 0.00%stoeldraaier 4 0.00%stoeldraaijer 2 0.00%stoeldraijer 1 0.00%stoeledraijer 2 0.00%stoeledrajer 1 0.00%stoelemaker 15 0.00%stoelematter 18 0.00%stoelenbinder 1 0.00%stoelendraager 1 0.00%stoelendraaier 8 0.00%stoelendraaijer 8 0.00%stoelendraayer 1 0.00%stoelenfabrikant 5 0.00%stoelenmaakster 3 0.00%stoelenmaker 338 0.03%stoelenmakersknecht 6 0.00%stoelenmatster 9 0.00%stoelenmatter 120 0.01%stoelenmschrijnw 1 0.00%stoelenwinder 1 0.00%stoelmaker 6 0.00%stoelmatter 11 0.00%stoenmaker 1 0.00%stofenverwer 1 0.00%stoffeerder 114 0.01%stoffenverver 13 0.00%stoffenverwer 14 0.00%stoker 409 0.04%stoker dekknecht 1 0.00%stoker gasfabriek 25 0.00%stoker gazfabrijk 1 0.00%stoker in gasfabriek 1 0.00%stoker machinist 5 0.00%stoker olieman 1 0.00%stoker op de fabriek 1 0.00%stoker op sleepboot 1 0.00%stoker op stoomboot 1 0.00%stoker rijnspoorweg 1 0.00%stoker slachthuis 1 0.00%stoker spoorwegen 2 0.00%stoker steenfabriek 1 0.00%stoker stoommolen 1 0.00%stoker-machinist 1 0.00%stokersbaas 1 0.00%stokersgezel 1 0.00%stokkenmaker 1 0.00%

Page 137: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

stokvispakhuisknecht 1 0.00%stooker 1 0.00%stooker stoomboot 1 0.00%stoomboot machinist 1 0.00%stoombootagent 4 0.00%stoombootarbeider 2 0.00%stoombootbeambte 1 0.00%stoombootconducteur 7 0.00%stoombootdirecteur 1 0.00%stoombootkapitein 42 0.00%stoombootkaptein 1 0.00%stoombootknecht 1 0.00%stoombootmachinist 7 0.00%stoombootondernemer 2 0.00%stoombootstooker 1 0.00%stoomfabriekant 1 0.00%stoomhoutzager 2 0.00%stoomketelmaker 1 0.00%stoomketelreiniger 1 0.00%stoommeelfabrikant 2 0.00%stoomstrijker 1 0.00%stoomtramambtenaar 1 0.00%stoomtrambeambte 4 0.00%stoomtramconducteur 1 0.00%stoomtramcontroleur 1 0.00%stoomtram-machinist 1 0.00%stoomtramploegbaas 1 0.00%stoomtramwegagent 1 0.00%stoomvaartbeambte 1 0.00%stoomwalshouder 3 0.00%stoomwerktuigmaker 3 0.00%stoomzager 1 0.00%stopster 5 0.00%stovendraagster 1 0.00%stovendragster 1 0.00%stovenzetster 4 0.00%stovenzetter 1 0.00%straatmaker 25 0.00%straatmuzikant 2 0.00%straatreiniger 4 0.00%straatveger 19 0.00%straatventer 1 0.00%straatwegwachter 1 0.00%straatwerker 8 0.00%straatzangeres 1 0.00%strafuitvoerder 1 0.00%stratemaker 15 0.00%stratemakersgezel 1 0.00%stratenmaker 215 0.02%strijkbaas 1 0.00%strijkser 1 0.00%strijkster 244 0.02%strodakdekker 1 0.00%strodekker 46 0.00%

Page 138: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

stroelemaker 1 0.00%strohoedenfabrikant 2 0.00%strohoedenmaker 2 0.00%stroo en rietdekker 1 0.00%stroo- en rietdekker 2 0.00%stroodakdekker 15 0.00%stroo-dakdekker 1 0.00%stroodak-dekker 1 0.00%stroodaklegger 1 0.00%stroodekker 329 0.03%stroo-dekker 1 0.00%stroohoedemaker 2 0.00%stroohoedenfabrikant 2 0.00%stroohoedenmaker 12 0.00%stroohulzenfabrikant 2 0.00%strooidekker 2 0.00%strooijdekker 1 0.00%stroopfabriekknecht 1 0.00%stucadoor 580 0.05%stucadoormetselaar 1 0.00%stucadoorsknecht 7 0.00%student 18 0.00%student godgeleerdh. 1 0.00%student in de regten 2 0.00%student letteren 1 0.00%student medicijnen 1 0.00%student regten 1 0.00%student theologie 3 0.00%studgroom 1 0.00%stukadoor 449 0.04%stukadoorder 1 0.00%stukadoorknecht 1 0.00%stukadoorsknecht 23 0.00%stukrijder 8 0.00%stuurman 145 0.01%stuurman binnenvaart 1 0.00%stuurman koopvaardij 2 0.00%stuurman sleepboot 1 0.00%stuurman stoomzuiger 1 0.00%sub off justitie 1 0.00%sub officier regtb 1 0.00%subontvanger 3 0.00%sub-ontvanger 2 0.00%sub-ontvanger bel 1 0.00%sub-rijksontvanger 1 0.00%subsoffvan just 1 0.00%substgriffier 1 0.00%substitut officier 3 0.00%substitute ontvanger 1 0.00%substituut griffier 10 0.00%substituut officier 6 0.00%substituut politie 1 0.00%substituut procureur 1 0.00%substituut-griffier 3 0.00%

Page 139: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

substituut-officier 1 0.00%substituut-procureur 1 0.00%suiker contractant 1 0.00%suikerbakker 37 0.00%suikerbakkersgezel 1 0.00%suikerbakkersknecht 1 0.00%suikerbakkersknegt 1 0.00%suikerballenbakker 1 0.00%suikerballenmaker 1 0.00%suikerballetjesmaker 1 0.00%suikerfabrikant 6 0.00%suikerkoker 7 0.00%suikerraffinadeur 6 0.00%suikerwerker 11 0.00%supperintendant 1 0.00%suppoost 9 0.00%surminerair 1 0.00%surnumerair 5 0.00%swingelaar 1 0.00%taalmeester 7 0.00%tabakbewerker 1 0.00%tabakkerver 1 0.00%tabakmerker 1 0.00%tabakplanster 1 0.00%tabakplanter 5 0.00%tabakplantersche 1 0.00%tabakplanterse 1 0.00%tabakplantster 11 0.00%tabaksbewerker 14 0.00%tabaksboer 2 0.00%tabaksconstractant 1 0.00%tabaksfabrikant 15 0.00%tabakshandelaar 14 0.00%tabakskerfster 2 0.00%tabakskerver 108 0.01%tabakskerversgezel 1 0.00%tabakskerversknecht 3 0.00%tabakskeurder 1 0.00%tabaksknecht 1 0.00%tabakskooper 1 0.00%tabakskoopers-knecht 1 0.00%tabakskoper 2 0.00%tabakskopersleerling 1 0.00%tabaksnijder 1 0.00%tabaksondernemer 3 0.00%tabaksorteerder 3 0.00%tabaksplan 1 0.00%tabaksplaner 1 0.00%tabaksplanster 4 0.00%tabaksplanter 1605 0.15%tabaksplanterin 2 0.00%tabaksplanters 3 0.00%tabaksplantersche 9 0.00%tabaksplanterse 31 0.00%

Page 140: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

tabaksplanterster 1 0.00%tabaksplantster 187 0.02%tabakssorteerder 1 0.00%tabakster 2 0.00%tabakstripper 1 0.00%tabaksverkooper 2 0.00%tabaksverkoper 2 0.00%tabaksverver 1 0.00%tabaksverwer 1 0.00%tabakswerker 82 0.01%tabakwerker 3 0.00%tabkskerver 1 0.00%tafelbediende 1 0.00%tafeldiener 1 0.00%tailleur 2 0.00%talenleerares 1 0.00%tamboer 28 0.00%tamboer infanterie 1 0.00%tamboer majoor 1 0.00%tamboer schutterij 1 0.00%tambour 3 0.00%tambour majoor 1 0.00%tandarts 39 0.00%tandheelkundige 1 0.00%tandmeester 12 0.00%tandtechnicus 1 0.00%tandtechniker 2 0.00%tand-techniker 1 0.00%tapaksplanter 1 0.00%tapijtfabrikant 6 0.00%tapijtverwer 2 0.00%tapijtwerker 1 0.00%tapijtwever 8 0.00%tapnering doende 1 0.00%tapneringdoende 1 0.00%tapper 826 0.08%tapper en slijter 3 0.00%tapper, bierbrouwer 1 0.00%tapperij doende 2 0.00%tapperij hebbende 1 0.00%tapperijhoudende 1 0.00%tapperijhoudster 4 0.00%tapperijuitoefenende 2 0.00%tappersche 1 0.00%tapperse 11 0.00%tapperwinkelier 1 0.00%Tapster 311 0.03%tapster en slijtster 2 0.00%tapster/winkelierst. 1 0.00%taqbaksplanter 1 0.00%tasschenmaker 1 0.00%taxateur 6 0.00%taxateur belastingen 1 0.00%taxi-chauffeur 1 0.00%

Page 141: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

taxtielarbeider 1 0.00%technambtenaar 2 0.00%technicus 4 0.00%techniker 3 0.00%technisch adviseur 2 0.00%technisch ambtenaar 12 0.00%technisch emploij¿ 1 0.00%technisch emploije 1 0.00%technisch redacteur 1 0.00%technisch tekenaar 1 0.00%technisch-ambtenaar 1 0.00%technoloog 2 0.00%teekenaar 23 0.00%teekenaar kadaster 9 0.00%teekenaar marine 1 0.00%teekenaar spoorwegen 1 0.00%teekenares 1 0.00%teekenleraar 1 0.00%teekenmeester 8 0.00%teekenonderwijzer 1 0.00%tegelzetter 1 0.00%tekenaar 37 0.00%Tekenaar constructeur 1 0.00%tekenaar domeinen 1 0.00%Tekenaar en architekt 1 0.00%tekenaar kadaster 2 0.00%tekenboetseerleraar 1 0.00%tekenleeraar 1 0.00%tekenleeraar HBS 1 0.00%tekenleerares 1 0.00%tekenleraar 1 0.00%tekenlerares 1 0.00%tekenmeester 6 0.00%tekenmeestergraveur 1 0.00%tekenonderwijzer 1 0.00%telefonist 4 0.00%telefoniste 12 0.00%telefoonarbeider 6 0.00%telefoonbediende 1 0.00%telefoonlijnwerker 1 0.00%telefoonmonteur 2 0.00%telefoon-opzichter 1 0.00%telefoonwerker 1 0.00%telegraaf ambtenaar 1 0.00%telegraaf beambte 1 0.00%telegraaf directeur 1 0.00%telegraafambtenaar 1 0.00%telegraafarbeider 5 0.00%telegraafbeambte 3 0.00%telegraafbesteller 3 0.00%telegraafbode 12 0.00%telegraaflijnwachter 4 0.00%telegraafopzichter 1 0.00%telegraafopzigter 1 0.00%

Page 142: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

telegraafsbode 1 0.00%telegraafwachter 7 0.00%telegraafwerker 4 0.00%telegrafiebode 1 0.00%telegrafie-emploijee 1 0.00%telegrafist 54 0.01%telegrafiste 6 0.00%telegrambesteller 45 0.00%telegraphieklerk 1 0.00%telegraphist 3 0.00%telegravist 1 0.00%telephoniste 5 0.00%telephoonarbeider 2 0.00%temmermansknecht 1 0.00%terrassowerker 5 0.00%terreinmachinist 1 0.00%terreinwerker 1 0.00%textiel inspecteur 1 0.00%textielarbeider 12 0.00%textielfabrikant 1 0.00%theater-costumier 1 0.00%theatermeester 1 0.00%theeemploijee 1 0.00%theehandelaar 2 0.00%theepakhuismeester 2 0.00%theeplanter 1 0.00%Theologie candidatus 1 0.00%theologiestudent 2 0.00%theologisch candidaa 1 0.00%theologisch student 1 0.00%theoloog 1 0.00%thesaurier 1 0.00%thesaurier bij pg 1 0.00%thuiswerkdoend 1 0.00%thuiswerkdoende 1 0.00%tichelwerker 2 0.00%tijpist 1 0.00%tijpiste 5 0.00%tijpograaf 8 0.00%tikken 1 0.00%timermansknecht 1 0.00%timmeman 1 0.00%timmemansknecht 1 0.00%timmerfabrieksbaas 1 0.00%timmerma 2 0.00%timmerman 16457 1.53%timmerman / arbeider / winkelier 1 0.00%timmerman aannemer 1 0.00%Timmerman, kaaszetter 1 0.00%timmerman/koopman 2 0.00%timmermanaannemer 2 0.00%timmerman-aannemer 3 0.00%timmermanknecht 2 0.00%timmermanmolenaar 1 0.00%

Page 143: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

timmermans affaire 1 0.00%timmermansbaas 6 0.00%timmermansgesel 1 0.00%timmermansgezel 98 0.01%timmermanskecht 1 0.00%timmermansknecht 725 0.07%timmermansknegt 47 0.00%timmermansleerling 2 0.00%timmermansmansknecht 1 0.00%timmermanwinkelierse 1 0.00%timmermasknecht 1 0.00%timmermman 3 0.00%timmermna 1 0.00%timmermnan 1 0.00%timmernam 3 0.00%timmernasknecht 1 0.00%timmersmansknecht 1 0.00%timmervrouw 2 0.00%timmrmansknecht 2 0.00%timnmermansknecht 1 0.00%tinblazer 1 0.00%tingieter 2 0.00%tinnegieter 25 0.00%Tinnegieter, Horlogemaker 1 0.00%tinnegietersknecht 3 0.00%tinnegietster 1 0.00%tinnengieter 6 0.00%tirailleur 2 0.00%tisserand 1 0.00%tmmerman 2 0.00%tolbeambte 1 0.00%tolbediende 5 0.00%tolgaarder 333 0.03%tolgaarderes 1 0.00%tolgaardersknegt 1 0.00%tolgaardster 5 0.00%tolgaarster 12 0.00%tolk 2 0.00%tolknecht 5 0.00%tolmeester 1 0.00%tolontvanger 3 0.00%tolpachter 8 0.00%toneelkledingverhuur 1 0.00%toneelmeester 1 0.00%toneelspeelster 9 0.00%toneelspeler 3 0.00%tooneelexplicateur 1 0.00%tooneelmeester 1 0.00%tooneelspeler 1 0.00%toonkunstenaar 7 0.00%torenwachter 26 0.00%torpedomaker 1 0.00%tot 1933 timmerman~~pakhuis knecht bij landbouw cooperatie in Aalten 1 0.00%touwbaas 1 0.00%

Page 144: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

touwhandelaar 2 0.00%touwslaagster 1 0.00%touwslager 307 0.03%touwslageres 1 0.00%touwslagerse 1 0.00%touwslagersgezel 7 0.00%touwslagersknecht 14 0.00%touwslagersleerling 1 0.00%traceur 1 0.00%tractoor 1 0.00%tramambtenaar 2 0.00%tramarbeider 39 0.00%tram-arbeider 1 0.00%trambeambte 33 0.00%trambesteller 2 0.00%trambestuurder 6 0.00%tramchef 1 0.00%tramcondicteur 1 0.00%tramconducteur 90 0.01%tramcondudteur 1 0.00%tramcontroleur 5 0.00%tram-controleur 1 0.00%tramkoetsier 14 0.00%tramlijnwerker 1 0.00%trammachinist 5 0.00%tramnachtstoker 1 0.00%tramopzichter 1 0.00%tramstationschef 1 0.00%tramwegambtenaar 4 0.00%tramwegarbeider 21 0.00%tramwegbeambte 3 0.00%tramwegconducteur 7 0.00%tramwegconductuer 1 0.00%tramwegmedewerker 1 0.00%translateur 2 0.00%transportarbeider 10 0.00%transportcommissaris 1 0.00%transporteur 2 0.00%trasseur 1 0.00%treinbeambte 18 0.00%treinconducteur 9 0.00%treinconductuer 1 0.00%treincontroleur 2 0.00%treinmachinist 2 0.00%treinpoetser 18 0.00%treinsmid 35 0.00%trekschipper 1 0.00%trekschuitjager 1 0.00%trippenmaker 1 0.00%trombonist 1 0.00%trompetter 42 0.00%trompetter dragonder 1 0.00%trompetter huzaren 2 0.00%trompetter majoor 2 0.00%

Page 145: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

trompettist 2 0.00%tubbergen 1 0.00%tuijnman 1 0.00%tuiman 4 0.00%tuimman 1 0.00%tuinarbeider 94 0.01%tuinarchitect 3 0.00%tuinbaas 97 0.01%tuinboer 1 0.00%tuinbouwer 1 0.00%tuinder 31 0.00%tuindersknecht 1 0.00%tuinier 180 0.02%tuiniersche 3 0.00%tuinierse 1 0.00%tuinierster 10 0.00%tuinknecht 149 0.01%tuinknegt 3 0.00%tuinlieden 2 0.00%tuinman 4536 0.42%tuinmansknecht 41 0.00%tuinmansknegt 3 0.00%tuinnier 5 0.00%tuinvrouw 30 0.00%tuinwerker 1 0.00%tuinzaadkooper 1 0.00%tuionman 1 0.00%turfcommissaris 1 0.00%turfdrager 30 0.00%turfhandelaar 11 0.00%turfhever 1 0.00%turfkoopman 10 0.00%turfmakelaar 2 0.00%turfmaker 4 0.00%turfmeter 15 0.00%turfschipper 14 0.00%turftaxateur 1 0.00%turfteller 4 0.00%turftenster 1 0.00%turftonner 7 0.00%turftonster 11 0.00%turfvatter 1 0.00%turfventer 3 0.00%turfverkooper 1 0.00%turfvulder 2 0.00%turfvuller 1 0.00%turfvulster 4 0.00%tweede luitenant 12 0.00%tweede luitenantinf 1 0.00%twijnster 4 0.00%typiste 3 0.00%typograaf 15 0.00%uit Eibergen 1 0.00%uit Swolle 2 0.00%

Page 146: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

uit Vreden 1 0.00%uitdeeler 1 0.00%uitdraagster 26 0.00%uitdrager 66 0.01%uitdragerijdoende 1 0.00%uitgever 47 0.00%uitventer 1 0.00%uitvoerder 14 0.00%uitvoerder vonnissen 2 0.00%universiteitsdocent 1 0.00%uurwerkmaker 3 0.00%vaandeldrager 2 0.00%vader in bornhof 1 0.00%vader in gesticht 1 0.00%vader weeshuis 1 0.00%Vaendrager en Out R. Quartiermeester van 't Regmt. van den Generael Burmania 1 0.00%vakbondsbestuurder 2 0.00%vakensslager 1 0.00%vakwerkman 1 0.00%valburg 1 0.00%van 2 0.00%van boerenstand 1 0.00%varensgezel 42 0.00%varensman 1 0.00%varkenshandelaar 1 0.00%varkenskoopman 5 0.00%varkenslachter 2 0.00%varkenslager 6 0.00%varkensslachter 1 0.00%varkensslager 19 0.00%varkensslagersknecht 1 0.00%varkensslagter 1 0.00%vaste knecht griffie 1 0.00%veearts 195 0.02%vee-arts 2 0.00%veearts 1e klasse 1 0.00%veedokter 1 0.00%veedrijver 6 0.00%veehandelaar 200 0.02%veehouder 32 0.00%veehoudster 1 0.00%veekeurder 1 0.00%veekooper 2 0.00%veekoopman 16 0.00%veembediende 1 0.00%veemeester 2 0.00%veemeid 1 0.00%veenarbeider 7 0.00%veenbaas 2 0.00%veenboer 1 0.00%veenderij opzichter 1 0.00%veenman 1 0.00%veenwerker 1 0.00%veerbaas 4 0.00%

Page 147: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

veerknecht 33 0.00%veerknegt 1 0.00%veerman 49 0.00%veermansknecht 2 0.00%veerpachterse 1 0.00%veerschipper 5 0.00%veeschatter 3 0.00%veeslager 1 0.00%veeteeltconsulent 2 0.00%veeverloskundige 2 0.00%veeverpleger 1 0.00%veilingbeambte 1 0.00%veilingmeester 3 0.00%veldarbeider 147 0.01%veldarbeidster 1 0.00%veldprediker 1 0.00%veldwachter 500 0.05%veldwachter borculo 4 0.00%veldwagter 15 0.00%veltwachter 2 0.00%vendueknecht 1 0.00%venduknecht 13 0.00%vendumeester 5 0.00%venster 5 0.00%venter 80 0.01%venter en koopman 1 0.00%venter in liedjes 1 0.00%venter in petroleum 1 0.00%ventster 11 0.00%verbandstofbewerker 1 0.00%verbandstoffenmaker 2 0.00%verdwachter 1 0.00%verenigingsagent 1 0.00%verenigingsdirecteur 1 0.00%verfmeester 3 0.00%verfster 1 0.00%verfwarenfabriekant 1 0.00%verfwarenhandelaar 1 0.00%vergulder 37 0.00%verguldersknecht 1 0.00%vergunningenschatter 1 0.00%vergunninghouder 9 0.00%vergunninghoudster 11 0.00%verhuismeester 4 0.00%verhuur van vliegtuigen / vliegenier 1 0.00%verhuurder 1 0.00%verhuurder kleederen 2 0.00%verhuurder paarden 2 0.00%verhuurster 2 0.00%verificateur 30 0.00%verificateur kadaste 1 0.00%verkoopagent 1 0.00%verkoopster 13 0.00%Verkoopster / Fotografe 1 0.00%

Page 148: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

verkoper 4 0.00%verlakker 7 0.00%verldwachter 1 0.00%verlofhouder 2 0.00%verloopster 1 0.00%verloskundige 29 0.00%vermecellimaker 1 0.00%vermer 1 0.00%vernikkelaar 2 0.00%vernisfabrikant 1 0.00%vernisser 1 0.00%verpleeger 1 0.00%verpleegster 111 0.01%verpleger 50 0.00%verslaggever 2 0.00%vertaler 1 0.00%vertegenwoordiger 57 0.01%Vertegenwoordiger Glas in Duitsland 1 0.00%Vertegenwoordiger in Olieen? 1 0.00%vertinder 2 0.00%vertinner 3 0.00%vervangend milicien 1 0.00%verveender 2 0.00%verveener 5 0.00%vervener 7 0.00%verver 464 0.04%verver & glazenmaker 1 0.00%verver glazenmaker 1 0.00%ververglazenmaker 6 0.00%verver-glazenmaker 1 0.00%verversgezel 4 0.00%verversknecht 69 0.01%verversnecht 1 0.00%vervoersknecht 1 0.00%vervwer 1 0.00%verwarmingsmonteur 6 0.00%verwarmingstechnicus 2 0.00%verwarmingstechniker 1 0.00%verwer 1069 0.10%verwer & glazenmaker 1 0.00%verwer en glasemaker 1 0.00%verwer en glazemaker 2 0.00%verwer en glazenmake 1 0.00%verwer glazenmaker 4 0.00%verwereroep vermeld 1 0.00%verweresse 1 0.00%verwergezel 2 0.00%verwerglazenmaker 8 0.00%verwer-glazenmaker 4 0.00%verwerijhoudster 1 0.00%verwerknecht 1 0.00%verwersaffaire 1 0.00%verwersbaas 2 0.00%verwersgezel 8 0.00%

Page 149: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

verwersknecht 230 0.02%verwersknegt 3 0.00%verwster 1 0.00%verz.inspecteur 1 0.00%verzekeraar 1 0.00%verzekeringagent 1 0.00%verzekeringdirecteur 2 0.00%verzekeringinspecteu 2 0.00%verzekeringsagent 66 0.01%verzekeringsagente 1 0.00%verzendingaannemer 1 0.00%Verzorgster 2 0.00%veteraan 1 0.00%vetrier 2 0.00%vetweider 1 0.00%vh schoenmaker 2 0.00%vheearts 1 0.00%vheerman 3 0.00%vice admiraal 1 0.00%vice burgemeester 6 0.00%vice korporaal 3RI 1 0.00%vice president 5 0.00%vice voorzitter 1 0.00%vice-admiraal 1 0.00%vice-consul 1 0.00%vicepresident 1 0.00%vice-president 4 0.00%vice-presrechtbank 1 0.00%vierde machinist 1 0.00%vijlenkapper 4 0.00%vilder 4 0.00%vinementwerker 1 0.00%violist 16 0.00%violiste 3 0.00%visafslager 1 0.00%vischafslager 7 0.00%vischer 5 0.00%vischhandelaar 38 0.00%vischhandelaarster 1 0.00%vischkeurder 1 0.00%vischkooper 2 0.00%vischkoopman 8 0.00%vischkramer 1 0.00%vischkweeker 2 0.00%vischventer 5 0.00%vischverkooper 2 0.00%vischverkoopster 9 0.00%vischverkoper 2 0.00%vischvrouw 13 0.00%viseteur 1 0.00%vishandelaar 15 0.00%visitateur octrooij 1 0.00%visiteur 28 0.00%visiteur accijnsen 1 0.00%

Page 150: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

visiteur belastingen 3 0.00%visiteur octrooij 1 0.00%visiteur rechten 1 0.00%visiteurder 1 0.00%visiteuse 1 0.00%viskoopman 2 0.00%viskoopster 1 0.00%viskoper 3 0.00%viskweker 1 0.00%visscher 194 0.02%visscher en sjouwer 1 0.00%visscherman 1 0.00%visser 187 0.02%visventer 1 0.00%visverkoopster 3 0.00%visverkoper 2 0.00%visverkopster 1 0.00%visvrouw 4 0.00%vlasbewerker 1 0.00%vlasboer 1 0.00%vlashandelaar 1 0.00%vleeschhouwer 209 0.02%vleeschhouwerse 3 0.00%vleeschhouwersknecht 1 0.00%vleeschhouwster 6 0.00%vleeschouwer 4 0.00%vleeschverkooper 2 0.00%vleesdhouwer 1 0.00%vleeshouwer 77 0.01%vleeshouweres 2 0.00%vleeshouwersknecht 2 0.00%vleeshouwster 6 0.00%vleeskeurmeester 2 0.00%vleesschhouwer 1 0.00%vleesschouwer 1 0.00%vleesverkoopster 1 0.00%vleeswarenfabrikant 3 0.00%vleischhouwer 1 0.00%vleknecht 1 0.00%vliegenier 1 0.00%vliegtuigcontructeur 1 0.00%vliegtuigmaker 2 0.00%vloerlegger 20 0.00%vloerschuurder 1 0.00%vlootpredikant 1 0.00%vlotter 1 0.00%voddenkoopman 1 0.00%voddensorteerder 1 0.00%voeger 18 0.00%voemansknecht 1 0.00%voerman 2688 0.25%voermanknecht 1 0.00%voermanlogmhouder 1 0.00%voermansgezel 5 0.00%

Page 151: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

voermansknecht 425 0.04%voermansknegt 15 0.00%voetbode 31 0.00%voetbodin 1 0.00%voetenverzorgster 1 0.00%voetverzorgster 1 0.00%vogelvanger 3 0.00%volontair 5 0.00%vooght 1 0.00%vooght van gerightsdinaar 1 0.00%voogt 2 0.00%voogt te Dinxperloo 1 0.00%voorarbeider 1 0.00%voorganger 2 0.00%voorlezer 1 0.00%voorlezer isrgem 1 0.00%voorman 13 0.00%voorman gasfabriek 1 0.00%voorman-arbeider 2 0.00%voorman-bankwerker 1 0.00%voorman-monteur 1 0.00%voorrijder 1 0.00%voorslager 1 0.00%voorwerker 2 0.00%voorzanger 15 0.00%voorzanger isrgem 1 0.00%voorzitter 3 0.00%voorzitter 1e kamer 1 0.00%voorzitter 2e Kamer 1 0.00%voorzitter landraad 2 0.00%voorzitter rechtbank 1 0.00%vormer 21 0.00%vormsnijder 1 0.00%vorstelijcke Lowenheijnsche regeeringhs presidentvorstelijcke Lowenheijnsche regeeringhs president1 0.00%vowermansknecht 1 0.00%vrachrijder 1 0.00%vrachtbode 1 0.00%vrachtmeester 1 0.00%vrachtrijder 224 0.02%vrachtrijdr 1 0.00%vrachtrijdster 4 0.00%vrachtschipper 3 0.00%Vrachtwagen chauffeur 1 0.00%vragtrijder 3 0.00%vrede regter 1 0.00%vredenrechter 1 0.00%vrederechter 14 0.00%vrederegter 17 0.00%vrederegter borculo 2 0.00%vrederichter 2 0.00%vrederichter borculo 2 0.00%vrederigter 4 0.00%vreede rechter 1 0.00%vreederegter 1 0.00%

Page 152: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

Vreulin van Lintelo 1 0.00%Vrij- en Edler Heer 1 0.00%Vrij-Heer 2 0.00%vrijw officier 1 0.00%vroedmeester 3 0.00%vroedvrouw 328 0.03%Vroedvrouw te Neede 1 0.00%vroetvrouw 1 0.00%vroevrouw 1 0.00%vruchtekweker 1 0.00%vruchtenkweker 1 0.00%vulcaniseerder 3 0.00%vuurstoker 3 0.00%vuurverkooper 1 0.00%vuurverkoopster 2 0.00%vuurwerker 9 0.00%waagbeambte 1 0.00%waagdrager 2 0.00%waagknecht 1 0.00%waagmeester 18 0.00%waagmeesteres 2 0.00%waagschrijver 1 0.00%Waagwerker en zaadmeter 1 0.00%waarborgcontroleur 1 0.00%waarborg-controleur 2 0.00%waardeman 1 0.00%waardopziener 2 0.00%waardsman 24 0.00%waardsmanopzdomein 1 0.00%waarnemend directeur 1 0.00%waarnemend koster 1 0.00%waarnemend ontvanger 1 0.00%waarnemend president 1 0.00%waarzegster 1 0.00%wachter 1 0.00%wachteres 8 0.00%wachteres staatspoor 1 0.00%wachteresstaatsspoor 1 0.00%wachtm kon march 1 0.00%wachtm marechaussee 1 0.00%wachtmeester 172 0.02%wachtmeester art 1 0.00%wachtmeester huzaren 8 0.00%wachtmeesterhuzaren 1 0.00%wachtmrmarechaussee 1 0.00%wachtrijder 1 0.00%wachtsman 1 0.00%wafelbakker 11 0.00%wafelbakster 2 0.00%wagemaakster 1 0.00%wagemaker 3 0.00%wagenaar 1 0.00%wagenbestuurder 27 0.00%wagendrager 1 0.00%

Page 153: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

wagenknecht 3 0.00%wagenlichter 3 0.00%wagenmaker 474 0.04%wagenmakerknecht 1 0.00%wagenmakersgezel 1 0.00%wagenmakersknecht 26 0.00%wagenmeester 17 0.00%wagenmker 1 0.00%wagenmonteur 1 0.00%wagennoteerder 2 0.00%wagenpoetser 2 0.00%wagenschrijver 1 0.00%wagenverhuurder 4 0.00%wagenvoerder 1 0.00%wagtmeester 4 0.00%waker 3 0.00%waker in ziekenhuis 1 0.00%waker landswerf 1 0.00%walbaas 5 0.00%walknecht 1 0.00%wamoezenier 1 0.00%wapensmid 1 0.00%warmoesenier 39 0.00%warmoesenierse 6 0.00%warmoesenierster 3 0.00%warmoesier 2 0.00%warmoezenieer 1 0.00%warmoezenier 998 0.09%warmoezenierse 4 0.00%warmoezeniersgezel 1 0.00%warmoezeniersknecht 1 0.00%warmoezenierster 46 0.00%warmoezenierster dispensatie 1 0.00%warmoezier 12 0.00%warmoezierster 1 0.00%was- en strijkster 1 0.00%wasbaas 1 0.00%waschbaas 15 0.00%waschknecht 2 0.00%waschmeester 1 0.00%waschmeid 51 0.00%waschsorteerder 1 0.00%waschster 2 0.00%waschstrijker 1 0.00%waschstrijkster 1 0.00%waschter 5 0.00%waschvrouw 421 0.04%waskaarsenmaker 1 0.00%wasmeester 1 0.00%wasmeid 15 0.00%wasscher 7 0.00%wasscher en bleeker 2 0.00%wasscher en strijker 1 0.00%wasscherijhouder 1 0.00%

Page 154: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

wasscherijknecht 1 0.00%wasser 2 0.00%wasser en bleker 1 0.00%wasserijexploitant 1 0.00%wasserijhoudster 2 0.00%wasster 3 0.00%waster 1 0.00%wasvrouw 146 0.01%water en vuurverk 1 0.00%water en vuurverkoop 11 0.00%water/vuur verkoop 1 0.00%water/vuurverkoper 1 0.00%waterbouwkundige 2 0.00%waterbouwopz 1 0.00%waterdrager 1 0.00%water-en vuurverkoop 1 0.00%waterfabrikant 1 0.00%waterfitter 8 0.00%watergraaf 1 0.00%waterkorenmolenaar 3 0.00%watermeterhersteller 1 0.00%watermolenaar 2 0.00%waterschapsopzichter 1 0.00%waterschout 1e klas 1 0.00%waterstaatsbeambte 1 0.00%waterverkoopster 11 0.00%watervuurverkoopste 2 0.00%watervuurverkoopster 1 0.00%watervuurverkoper 2 0.00%water-vuurverkoper 1 0.00%weefmeester 1 0.00%weefster 50 0.00%weeshuisdirecteur 1 0.00%weeshuismoeder 3 0.00%weeshuisvader 5 0.00%weesmoeder 3 0.00%weesvader 2 0.00%weever 31 0.00%wegenmeterenteller 1 0.00%weger 7 0.00%weger en meter 1 0.00%weger- meter- teller 1 0.00%weger spoorwegen 1 0.00%wegermeter insteller 1 0.00%wegewerker 1 0.00%wegopzichter 1 0.00%wegwachter 5 0.00%wegwachteres 1 0.00%wegwachteresse 1 0.00%wegweker 1 0.00%wegwerke 1 0.00%wegwerker 515 0.05%wegwerker spoorwegen 5 0.00%wegwerkers 1 0.00%

Page 155: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

wegwijzer 1 0.00%weiwaarder 2 0.00%wekker 7 0.00%wekman 2 0.00%wekmeid 1 0.00%wekster 3 0.00%wekvrouw 3 0.00%werbode 4 0.00%wergwerker 1 0.00%werk doende 1 0.00%werkbaas 206 0.02%werkbaas graanloods 1 0.00%werkbaas heidem 1 0.00%werkbaas heidemij 1 0.00%werkbode 281 0.03%werkdoende 2 0.00%werkknecht 49 0.00%werkknegt 14 0.00%werkkvrouw 1 0.00%werkman 996 0.09%werkman aan de genie 1 0.00%werkman bij de genie 1 0.00%werkman gasfabriek 1 0.00%werkman telegrafie 4 0.00%werkmeester 36 0.00%werkmeester opvgest 1 0.00%werkmeestertimmerman 2 0.00%werkmeid 284 0.03%werkmeidn 2 0.00%werkrouw 2 0.00%werkster 1385 0.13%werkster / 1 0.00%werktuigbouwkundige 4 0.00%werktuigkundig tek 1 0.00%werktuigkundige 54 0.01%werkvrouw 2354 0.22%werkvrouw / 1 0.00%werkvrouwb 2 0.00%Werkzaam als fabrieksarbeider in een ijzergieterij, later boer 1 0.00%werkzuster 2 0.00%wertuigkundige 1 0.00%werver 1 0.00%wervrouw 4 0.00%wethouder 79 0.01%wethouder gendringen 1 0.00%wethouder te wehl 1 0.00%wethouderadvocaat 1 0.00%wethouderlandbouwer 1 0.00%wethouderzeehandela 1 0.00%wever 5206 0.48%wever / fabriekarbeider 1 0.00%wever en glazenmaker 1 0.00%wever en metselaar 1 0.00%wever en schipper 1 0.00%

Page 156: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

wever/landbouwer 1 0.00%wevergezel 2 0.00%weverij uitoefenende 4 0.00%weverlandbouwer 1 0.00%wevers 1 0.00%weversbaas 12 0.00%weverse 2 0.00%weversgezel 29 0.00%weverskammenmaker 2 0.00%weversknecht 11 0.00%weversknegt 1 0.00%weversrietenmaker 4 0.00%weverswerk 2 0.00%wiedster 1 0.00%wieldraaier 25 0.00%wieldraaijer 58 0.01%wieldraaijersknecht 1 0.00%wieldraijer 7 0.00%wieldreeijer 1 0.00%wielemaker 1 0.00%wielendraaier 7 0.00%wielendraaijer 36 0.00%wielendraayer 1 0.00%wielendraijer 2 0.00%wielenmaker 10 0.00%wielmaker 1 0.00%wielstoeldraaijer 2 0.00%wijkmeester 8 0.00%wijkzuster 1 0.00%wijnboer 1 0.00%wijnbouwer 1 0.00%wijndrager 1 0.00%wijngaardenier 2 0.00%wijnhandelaar 169 0.02%wijnhandelaarsknecht 6 0.00%wijnhandelaarster 4 0.00%wijnhandelares 1 0.00%wijnhandelaresse 1 0.00%wijnhandeldoende 1 0.00%wijnkooper 30 0.00%wijnkoopersbediende 1 0.00%wijnkoopersgezel 9 0.00%Wijnkooperskn 1 0.00%wijnkoopersknecht 94 0.01%wijnkoopersknegt 4 0.00%Wijnkoper 32 0.00%wijnkoperknecht 1 0.00%wijnkopersbediende 5 0.00%wijnkopersgezel 8 0.00%wijnkopersknecht 93 0.01%wijnkopersknegt 2 0.00%wijnkruier 1 0.00%wijnkruijer 3 0.00%wijnlezeres 1 0.00%

Page 157: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

wijnmeesterknecht 1 0.00%wijnpakhuisknecht 1 0.00%wijnsteker 6 0.00%wijnstekersknecht 6 0.00%wijnstoker 2 0.00%wijnverkoopersknecht 1 0.00%wijnverlader 1 0.00%wikelier 2 0.00%wilendraaijer 1 0.00%wilhelmina 1 0.00%wilhelmina wendelina 1 0.00%willeminagb 1 0.00%willemken 1 0.00%windkoorenmolenaar 1 0.00%windkoornmolenaar 3 0.00%windkorenmolenaar 7 0.00%wineljuffrouw 1 0.00%winkel doende 6 0.00%winkel&weverij doend 1 0.00%winkelaar 1 0.00%winkelbediende 600 0.06%winkelchef 49 0.00%winkeldochter 14 0.00%winkeldoende 7 0.00%winkelersche 1 0.00%winkelhorst 1 0.00%winkelhouder 9 0.00%winkelhoudster 1 0.00%winkelier 3787 0.35%winkelier & koopman 1 0.00%winkelier / koopman 1 0.00%winkelier / landbouwer 1 0.00%winkelier en bakker 1 0.00%winkelier en tapper 3 0.00%winkelier, poortier 1 0.00%winkelier/koster 1 0.00%winkelier/tapper 1 0.00%winkelierlandbouwer 1 0.00%winkelier-oppasser 1 0.00%winkeliers 1 0.00%winkeliersche 39 0.00%winkelierse 14 0.00%winkeliersen 1 0.00%winkeliersknecht 1 0.00%winkelierster 1423 0.13%winkelierster bruid ook duijts 1 0.00%winkelierster d = besnijdenis 1 0.00%winkelierster\ 1 0.00%winkeliertabaksfabr 1 0.00%winkeliertapper 1 0.00%winkeliier 1 0.00%winkeljuffrouw 66 0.01%winkeljufrouw 1 0.00%winkeljufvrouw 3 0.00%

Page 158: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

winkelknecht 174 0.02%winkelknegt 1 0.00%winkelmeid 3 0.00%winkelmeisje 1 0.00%winkelnering doende 2 0.00%winkelneringdoende 1 0.00%winkerlierster 2 0.00%winklier 1 0.00%winklierster 1 0.00%winkwlier 1 0.00%wisch 1 0.00%wiskundeleraar 1 0.00%wiskundig adviseur 1 0.00%wiskundige 1 0.00%wisselagent 1 0.00%wisselhandelaar 1 0.00%wisselincasserder 1 0.00%wissellooper 34 0.00%wisselloper 24 0.00%wisselwachter 206 0.02%wisselwchter 1 0.00%wisslwachter 1 0.00%witlederbereider 1 0.00%witter 12 0.00%witwerker 3 0.00%wjnkoopersknecht 1 0.00%wnd consul te china 1 0.00%wnd secretaris 1 0.00%wnkelier 2 0.00%wolfabriekant 1 0.00%wolfabriekantster 1 0.00%wolfabrijkant 1 0.00%wolkammer 106 0.01%wolkammerij doende 1 0.00%wolkammersgezel 1 0.00%wolkamster 1 0.00%wolkemmersknecht 1 0.00%wollenaaister 23 0.00%wollenmeester 1 0.00%wollennaaister 52 0.00%wolllennaaister 1 0.00%wolnaaister 2 0.00%wolspinner 28 0.00%wolspinnersbaas 1 0.00%wolspinster 1 0.00%wolspinter 1 0.00%woningbouwinspecteur 1 0.00%woningzuiveraar 1 0.00%woont in Nieuw Zeeland,~~getrouwd met een Nieuw Zeelandse vrouw 1 0.00%wver 1 0.00%ymker 1 0.00%yuinier 1 0.00%z 5 0.00%zaaddrager 1 0.00%

Page 159: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

zaadhandelaar 32 0.00%zaadkoopman 3 0.00%zaadmeester 1 0.00%zaadmeter 13 0.00%zaagmolenaar 13 0.00%zaagmolenaarsgezel 13 0.00%zaagmolenaarsknecht 16 0.00%zaagmolenknecht 1 0.00%zaakgelastigde 2 0.00%zaakvoerder 2 0.00%zaakwaarnemer 124 0.01%zaalchef 1 0.00%zaalknecht 2 0.00%zaalopziener 1 0.00%zaalverhuurder 1 0.00%zadelmaakster 7 0.00%zadelmaker 721 0.07%zadelmaker huzaren 1 0.00%zadelmakersgezel 2 0.00%zadelmakersknecht 26 0.00%zadelmakersleerling 2 0.00%zagenslijper 1 0.00%zager 43 0.00%zakjesplakster 1 0.00%zakkendrager 6 0.00%zakkenplakker 10 0.00%zalmsnijder 1 0.00%zalmvisscher 3 0.00%zalmvisser 2 0.00%zandbaas 1 0.00%zandbaggeraar 9 0.00%zandbaggerman 1 0.00%zandmeter 1 0.00%zandschipper 5 0.00%zandvormer 91 0.01%zanger 1 0.00%zangeres 2 0.00%zangleerares 1 0.00%zanglerares 2 0.00%zangonderwijzer 1 0.00%zangster 2 0.00%zb 91 0.01%zb(titel jonkvrouwe) 1 0.00%zbb 1 0.00%zbks 2 0.00%zee-en houthandelaar 1 0.00%zeefdenmaker 6 0.00%zeeftenhaarwevermkr 1 0.00%zeeftenmaakster 1 0.00%zeeftenmaker 24 0.00%zeehandelaar 3 0.00%zeekapitein 14 0.00%zeeloods 1 0.00%zeeman 12 0.00%

Page 160: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

zeembereider 3 0.00%zeemlederbereider 2 0.00%zeemtouwer 1 0.00%zeemtouwersknecht 1 0.00%zeeofficier 9 0.00%zeepfabrikant 7 0.00%zeeppoedermaker 1 0.00%zeepzieder 16 0.00%zeepziedersgezel 3 0.00%Zeepziedersknecht 34 0.00%zeevarende 12 0.00%zeevenmaker 5 0.00%zegelbewaarder 1 0.00%zegelklopper 2 0.00%zegelmagazijnmeester 2 0.00%zeidefabrikeur 1 0.00%zeilemaker 2 0.00%zeilenmaker 13 0.00%zeilmaker 26 0.00%zeilmakersknecht 2 0.00%zeilschipper 1 0.00%zelfstandig programmeur 1 0.00%zendeling 8 0.00%zendeling arts 1 0.00%zendeling leeraar 3 0.00%zendelingleeraar 1 0.00%zendeling-leeraar 3 0.00%zendeling-leraar 1 0.00%zendingsagent 1 0.00%zenuwarts 1 0.00%zephem 1 0.00%zetboer 1 0.00%zetkastelein 6 0.00%zet-kastelein 1 0.00%zetschipper 2 0.00%zettapper 1 0.00%zevemaker 2 0.00%zevemmeester 1 0.00%zevenmaker 12 0.00%zevenmakers 1 0.00%zevenmeester 2 0.00%zevernmeester 1 0.00%zfb 2 0.00%zg 8 0.00%zgb 3 0.00%zie lijst 1 0.00%ziekbroeder 1 0.00%ziekencontroleur 1 0.00%ziekenhuisdirectrice 1 0.00%ziekenhuisklerk 1 0.00%ziekenhuisknecht 1 0.00%ziekenhuisportier 1 0.00%ziekenmoeder 2 0.00%ziekenoppasser 27 0.00%

Page 161: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

ziekenopzichter 3 0.00%ziekenvader 10 0.00%ziekenveerpleegster 1 0.00%ziekenverpleegster 16 0.00%ziekenverpleger 14 0.00%ziekevader 1 0.00%zijde-fabrikant 1 0.00%zijdenverwer 1 0.00%zijdereeder 1 0.00%zijdesorteerster 3 0.00%zijdeverver 2 0.00%zijdeverwer 1 0.00%zijde-waschter 1 0.00%zijdewever 3 0.00%Zijdewinkelier 1 0.00%zilverbewaarder 1 0.00%zilverbewaarster 1 0.00%zilverkashouder 1 0.00%zilverkashoudster 1 0.00%zilverkasthouder 1 0.00%zilverkasthouderesse 1 0.00%zilversmid 49 0.00%zilversmidsgezel 1 0.00%Zilversmidsknecht 4 0.00%zilversmit 3 0.00%zilversmitsgezel 4 0.00%zilversmitsknegt 1 0.00%zincograaf 1 0.00%zinkdrager 1 0.00%zinketser 2 0.00%zinkfabriekarbeider 1 0.00%zinkfabrieksarbeider 3 0.00%zinkwerker 6 0.00%zn 36 0.00%zo¿loog 1 0.00%zobder beroep 2 0.00%zolderbaas 1 0.00%zolderknecht 8 0.00%zonde beroep 1 0.00%zonder 15 0.00%zonder bedrijf 50 0.00%zonder bekend beroep 2 0.00%zonder beroep 516090 47.96%zonder beroep / 36 0.00%zonderberoep 10 0.00%zoner beroep 2 0.00%zoutmeter 1 0.00%zoutzieder 12 0.00%zoutziedersknecht 5 0.00%zrbeider 1 0.00%zrbeidster 4 0.00%zuikerbakker 2 0.00%zuikerfabrikant 1 0.00%zuivelarbeider 2 0.00%

Page 162: Beroepen verdeling op 1075996 beroepvermeldingen Beroepen geordend op ber… · 1e stuurman 2 0.00% 1ste luitenant 6 0.00% 1ste Luitenant 3 cie 16e batj landstorm Ov 1 0.00% 1ste

zuivelbereider 7 0.00%zuivelbewerker 1 0.00%zuivelcontroleur 1 0.00%zuiveldirecteur 1 0.00%zuivelfabrieksarb 1 0.00%zuivelfabrikant 2 0.00%zuivelhandelaar 1 0.00%zuiveltechincus 1 0.00%zv 16 0.00%zwartverver 2 0.00%zwartverwer 1 0.00%zwemmeester 19 0.00%