Download - RECHTSSTAAT en DEMOCRATIE

Transcript
Page 1: RECHTSSTAAT en DEMOCRATIE

8.3 DE GRONDWET VAN 1848

RECHTSSTAAT en DEMOCRATIE

Page 2: RECHTSSTAAT en DEMOCRATIE

Revolutiejaar 1848

Februari 1848: revoluties in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Italië, enz. =>Volksopstanden gericht tegen bestaande, conservatieve politiek als gevolg van crisis (hongersnood, ziekte)

13 maart ‘48: Koning Willem II vreest voor revolutie in Nederland=> “Ik ben in 24 uur van zeer conservatief zeer liberaal geworden”.

Willem II staakt verzet tegen bestuurlijke hervormingen, geeft Thorbecke opdracht tot grondwets-wijziging

Page 3: RECHTSSTAAT en DEMOCRATIE

Johan Rudolf Thorbecke

Liberaal politicus, hoogleraar geschiedenis

Progressieve ideeën: 1. Beperking politieke invloed vd koning2. Macht aan het parlement3. Voorstander van politiek debat

Tegenstand: koning, adel, (conservatieve) regenten

=> 1848: machthebbers doen concessies aan liberalen om erger te voorkomen

Page 4: RECHTSSTAAT en DEMOCRATIE

Grondwet 1848

Macht aan het parlement: Tweede Kamer direct gekozen, Eerste Kamer via Provinciale Staten

Ministeriele verantwoordelijkheid: ministers moeten verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer

Koning ‘onschendbaar’: ministers aansprakelijk voor handelen van de vorst

Klassieke grondrechten: vrijheid van godsdienst, mening, pers, vereniging en vergadering

NB: geen algemeen, maar censuskiesrecht=> ‘politiek is voorbehouden aan het verlichte, vermogende deel der natie’

Page 5: RECHTSSTAAT en DEMOCRATIE

Slot

Als het revolutie gevaar is geweken proberen Willem II en de regenten de macht te herstellen, maar Willem II overlijdt in 1849 => opvolger Willem III is niet in staat om wijzigingen terug te draaien => positie van de Tweede Kamer blijft onomstreden