Democratie, rechtsstaat en dictatuur

of 14 /14
DEMOCRATIE, RECHTSSTAAT EN DICTATUUR Een slechte dictator kan vervangen worden door een goede, een slechte aristocratie door een goede, maar de democratie is onverbeterlijk. Wat zij is, goed of slecht, dat moet zij blijven. Want als alle mensen regeren, kunnen er niet meer, minder of anderen aan het bewind komen. Jacques C. Bloem (1887-1966).

Embed Size (px)

description

Maatschappijleer 2 democratie, dictatuur en rechtsstaat mavo 4

Transcript of Democratie, rechtsstaat en dictatuur

Page 1: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

DEMOCRATIE, RECHTSSTAAT EN DICTATUUR

Een slechte dictator kan vervangen worden door een goede, een slechte aristocratie door een goede, maar de democratie is onverbeterlijk. Wat zij is, goed of slecht, dat moet zij blijven. Want als alle mensen regeren, kunnen er niet meer, minder of anderen aan het bewind komen.

Jacques C. Bloem (1887-1966).

Page 2: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

DICTATUUR

Wat zijn kenmerken van een dictatuur?

1. Onderdrukking bevolking.

2. Er is slechts 1 leider of een partij aan de macht.

3. Verkiezingen stellen niets voor.

“In Duitsland onder Hitler was hier sprake van. Er was wel een parlement, maar met slechts 1 partij”.

Page 3: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

DICTATUUR

De macht is in handen is van 1 persoon of een kleine groep mensen.

“Als 1 persoon de macht heeft, dan heeft het volk bijna geen vrijheid en rechten.”

“Als je in een dictatuur niet luistert naar de leider, dan moet je naar de gevangenis of

word je ter dood veroordeeld.”

Page 4: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

RECHTSSTAAT

Wat is een rechtsstaat?

Rechtsstaat staat waarin de overheid is gebonden aan wettelijke

regels die door het parlement zijn goedgekeurd.

Page 5: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

RECHTSSTAAT

Wat zijn de voorwaarden voor een rechtsstaat?

1. Gelijkheid voor de wet.

2. Alle inwoners hebben op eenzelfde manier invloed.

3. Onafhankelijke rechterlijke macht.

4. Er is een grondwet.

5. Burgers hebben grondrechten.

Page 6: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

RECHTSSTAAT

Wat zijn voorbeelden van rechten en plichten van burgers in een rechtsstaat?

“Iedere burger in Nederland moet belasting betalen.”

“Iedere jongere vanaf 18 jaar moet sociale dienstplicht vervullen.”

Page 7: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

DEMOCRATIE

Wat is een democratie?

Democratie Een staatsvorm waarbij wij als burgers invloed hebben

op de politieke besluitvorming. Bijvoorbeeld: Tweede kamer neemt beslissingen maar

zij worden wel door het volk gekozen.

Page 8: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

DIRECTE DEMOCRATIE

Met directe democratie wordt bedoeld:

“het volk regeert”.

Bijvoorbeeld het referendum.

“Dit is een stemming waarbij kiezers zich direct mogen uitspreken over een bepaald onderwerp.”

Bijvoorbeeld de Europese grondwet. Nederland op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld

bouw van de metrolijn in Amsterdam.

Page 9: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE

Wat zijn de kenmerken van een parlementaire democratie? Algemeen kiesrecht met vrije verkiezingen. Macht en bevoegdheden van alle politieke organen en

van politici zijn in de wet vastgelegd. Regering kan altijd ter verantwoording worden

geroepen. Vertegenwoordigde organen beslissen met

meerderheid van stemmen. Scheiding der machten. Trias Politica.

Page 10: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

TRIAS POLITICA

Wat is het doel van de scheiding der machten?

“machtsmisbruik voorkomen.”

De politieke macht bestaat uit: Wetgevende macht. Uitvoerende macht. Rechtelijke macht.

Page 11: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

TRIAS POLITICA

Wat is de taak van de wetgevende macht?- De mogelijkheid om wetten vast te stellen waaraan

burgers zich moeten houden.

Wie heeft de wetgevende macht in Nederland? Regering maakt de wetten en het parlement controleert.

Page 12: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

TRIAS POLITICA

Wat is de taak van de uitvoerende macht? Ervoor zorgen dat eenmaal

goedgekeurde wetten ook precies worden uitgevoerd.

Wie heeft de uitvoerende macht in Nederland?

De ministers stellen richtlijnen op om beleid uit te voeren.

Page 13: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

TRIAS POLITICA

Wat is de taak van de rechterlijke macht?Beoordelen of wetten goed worden

nageleefd.

Wie heeft de rechterlijke macht in Nederland?De rechters.

Page 14: Democratie, rechtsstaat en dictatuur

TRIAS POLITICA

“Ministers zijn zowel wetgevend als uitvoerend.” Wetgevend gedeeld met

parlement.

“Rechtspraak is strikt onafhankelijk van de wetgevende en uitvoerende macht.”