Download - HORIZONTAAL ORGANISEREN - Herman Steijgerhermansteijger.nl/data/documents/Horizontaal-organiseren.pdf · MOMENTOPNAME Klant Product/ dienst Verkoop Ontwerp Productie Installatie INK

Transcript
 • HORIZONTAAL ORGANISEREN HORIZONTAAL EN PROCESGERICHT DENKEN, CONSTRUEREN, BESTUREN EN SAMENWERKEN

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • We live in the era

  Of

  the dying dinosaurs

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • INK PRAKTIJKDAG 2013

 • INK PRAKTIJKDAG 2013

 • Proces oriëntatie in een context van streven naar: (Toffler)

  specialisatie synchronisatie maximalisatie concentratie centralisatie standaardisatie

  Procesmanagement volgens de functieschool:

  No society can prosper and be happy if the majority is poor and miserable Adam Smith

  kwetsbaarheid wachttijden

  apathie op de werkvloer

  concentratie van macht

  barrière voor vernieuwing

  besmettingsgevaar

  managementattitude: exploitatie

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • Klassieke orientatie

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • HOE KIJKEN WIJ NAAR ORGANISATIES?

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • RISICO’S

  Fragmentatie Versnippering

  Polarisatie

  Suboptimalisatie

  Machtsmisbruik Willekeur

  Monotoonheid Lopende band gevoel

  Verproletarisering

  Vervreemding Verkokering

  Apathie

  Verzuiling

  Tunnelvisie

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • INK PRAKTIJKDAG 2013

 • MOMENTOPNAME

  Klant Product/ dienst

  Installatie Productie Ontwerp Verkoop

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • PROCESPRESTATIES

  Installatie Productie Ontwerp Verkoop

  100% 80% 50% 30% Uitval

  Energyflow

  Doorlooptijd

  1 dag

  3 dagen 3 dagen

  6 dagen

  12 dagen

  1 dag

  BT = 8

  DLT= 29

  3 dagen

  “Dat zoeken ze bij ontwerp maar uit” “Gelukkig hoef ik het niet te maken”

  “Dat poetsen de jongens wel weg”

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • HOE KIJKEN WIJ NAAR ORGANISATIES?

  Ik ben Max. Hoe heet jij?

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • Stelling • Als organisaties niet veel horizontaler gaan

  denken, construeren, samenwerken en besturen gaan procesprestaties niet vooruit

  • Procesdenken blijft dan gevangen in een tayloristische organisatie waar sociaal kapitaal onbenut blijft. Het IQ van de organisatie is niet meer dan de som van het IQ van het management

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • PARADIGMASHIFT

  Verticaal Bevelhuishouding

  Formalisering Industriele maatschappij

  Patriarchaal gezag Verzorgingsstaat Gehoorzaamheid

  Positioneel Gecontroleerd

  Macht Werkvloer onder

  Horizontaal Onderhandelingshouding Informalisering Netwerkmaatschappij Onderhandelde relaties Participatiemaatschappij Deelname Transactioneel Zelfsturend Toegevoegde waarde Werkvloer boven

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • Correspondentie/besturen

  structuren

  systemen

  spelers

  Construct/construeren

  beheerssystemen

  Constitutie/denken

  religie & filosofie

  Chemie/samenwerken

  energieuitwisseling

  prestatieindicatoren

  feedback

  belonigssystemen

  mensbeelden

  bedrijfsvoeringsmodel

  Visie,missie,beleid & strategie

  stakeholders

  beïnvloeden

  communicatie

  motivatie

  SqEME© Methodologie

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • HORIZONTAAL ORGANISEREN

  Informatica

  Productiemanagement

  Logistiek management

  Persoonlijkheidspsychologie

  Organisatiepsychologie

  Arbeidspsychologie

  Antropologie

  Meet & Regeltechniek

  Demand Management Cybernetica

  Structuur en modellering Coördinatiemechanismen

  Construeren

  Feedback & Feedforward KPI’s

  Besturen Denken

  Mentale modellen Opvattingen

  Samenwerkenn

  Human Dynamics Sociaal netwerk

  Sociologie

  Groepsdynamica

  Communicatiewetenschappen

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • HORIZONTAAL CONSTRUEREN

  Transparantie en compliance

  Matching strategy & process

  Doordachte overdracht

  Uitgebalanceerd klantcontact

  Juist Klantorderontkoppelpunt

  Optimaal kritieke pad Flowgericht

  Lean- Verspillingsvrij Optimized for first time right

  Stabiel, geen variantie

  Perfect Process-IT Match

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • HORIZONTAAL BESTUREN Koers bepalen en koers houden

  Balance scorecards Cyclisch denken, continu verbeteren

  First time right% Visueel management

  Multi moment opnamen Meten, rapporteren, verantwoorden Wachttijd, zoektijd, value added time

  Cell concept

  Analyse, correctie en preventie Streven naar 6sigma

  Matrixorganisatie en hybrides Proceseigenaarschap

  Geïntegreerde stuurcycli

  Infographics

  Leiderschap en coachingskata INK PRAKTIJKDAG 2013

 • • Sociaal netwerk • Carrière netwerk • Expertisekennisnetwerk • Leernetwerk • Werknetwerk

  INK PRAKTIJKDAG 2013

  HORIZONTAAL SAMENWERKEN

 • HORIZONTAAL SAMENWERKEN Sociaal systeemontwerp

  Sterk sociaal netwerk

  Actoren en relationele banden

  Connecting vs disconnection Dichtheid en centraliteit

  Afstand en wederkerigheid

  Procesteamstructuur en teamrollen Individualisme, competitie of samenwerking

  Teamontwikkelingsfasen en teamcoaching Simulatie en gaming

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • HORIZONTAAL DENKEN

  Depolariseren en defragmenteren

  Sturen zonder centrum

  Zelfsturing en leiderschap

  Inclusief denken en verbinden

  Ontverticaliseren en horizontaliseren

  Uitnodigen tot participatie

  Duurzaamheid, verspillingsvrij

  Afdelingsmuren of samenwerken Inzetten sociaal kapitaal

  Aanwenden van talenten

  INK PRAKTIJKDAG 2013

 • CONTACTGEGEVENS

  BPMConsult CSR Academy boosting business processes Research publishing training consultancy Kastanjelaan 6B Leusden Aert van Nesstraat 25a1 Rotterdam T + 31(0)33 4321 605 T +31(0)10 297 40 20 www.bpmconsult.com www.csr-academy.com Ing. Renco J.M. Bakker prof. dr.ing. Teun W. Hardjono Managing Director Directeur [email protected] [email protected]

  INK PRAKTIJKDAG 2013

  http://www.bpmconsult.com/http://www.csr-academy.com/http://www.csr-academy.com/http://www.csr-academy.com/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]