Download - 130919 vck bevlogenheid gent

Transcript
Page 1: 130919 vck bevlogenheid  gent

Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel?

N.a.v. artikel: DE MYTHES VAN BEVLOGENHEID

Nieuwe aanpak voor ….

Duurzaam Presteren & Duurzame Inzetbaarheid

De innovatieve mogelijkheden van de BPR Toolbox

Marcel van MarrewijkHolliday Inn Gent19 september 2013

Page 2: 130919 vck bevlogenheid  gent

Index

• Van tevredenheid naar bevlogenheid• Fasegewijze, context gerelateerde waardeoriëntatie• Recente inzichten vanuit de wetenschap• (Noodzakelijke) Ambities:

– Duurzame inzetbaarheid van medewerkers– Duurzaam presteren (GO & GN) professionele organisatie– Goed Werkgeverschap 2.0

• Missie en visie van Eforis– Eigen regie en verantwoordelijkheid voor medewerkers– Inzicht+advies+support op de kernthema's BPR– Blue ocean

• Het aanbod van de BPR-Toolbox

Page 3: 130919 vck bevlogenheid  gent

Optimum in Bevlogenheid

Productiviteit

TevredenheidBevlogenheid

Comfortzone

Zinzone Hyperzone

Tevredenheid

Bevlogenheid

Early warning indicators: geluk & vertrouwen

Zombie

Hyper

Comfort

Zin

Bevolgenheid: is een gemoedstoestand van voldoening van mensen in hun werk die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie

Page 4: 130919 vck bevlogenheid  gent

Fasegewijze oriëntatie

Verbinding

Macht

Beheersing

Page 5: 130919 vck bevlogenheid  gent

Bevlogenheid

• Een gemoedstoestand van voldoening van mensen in hun werk die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie. – Vitaliteit gaat over energie, inspanning, volharding en

veerkracht– Toewijding gaat over betrokkenheid, een gevoel van

betekenis, enthousiasme, inspiratie, trots en uitdaging– Absorptie gaat over concentratie, een diepe

belangstelling voor het werk, het gevoel dat tijd snel gaat en het moeilijk vinden om je los te maken van het werk.

Bron: Bakker & Schaufeli

Page 6: 130919 vck bevlogenheid  gent

Voordelen van bevlogenheid

Individueel effect van bevlogenheid:• Positieve attitude als gevolg van geluk, plezier en enthousiasme • Gezonder en vitaler (mentaal en fysiek)• Pro-actief en generatief• Verbindend

Effect op team en organisatie:• Creativiteit en flexibiliteit• Bereidheid om collega’s te helpen (Schaufeli) • 18% productiever; 27% minder verzuim en 62% veiliger

werken• Leveren 19% meer toegevoegde waarde aan stakeholders (Aon

Hewitt)• Lijken minder last te hebben van de recessie (Gallup)• Veel hoger langetermijnresultaat (Wharton Business School).Bron: Peter Dona

Page 7: 130919 vck bevlogenheid  gent

Hoe bevlogen zijn we?

• Koploper is India; China sluit de rij en Europa is een middenmoter (30%)

• De Nederlandse medewerkers is slechts matig bevlogen (20%), maar wel heel tevreden (90%)!

• Oudere werknemers zijn meer bevlogen dan jonge werknemers

• Dichtbij een klant opereren verhoogt de kans op bevlogenheid

Bron: Peter Dona

Page 8: 130919 vck bevlogenheid  gent

"All that glitters is not gold" (Shakespeare, 1596)

Downside van bevlogenheid:• te optimistisch inschatten van bijv eigen

werktempo en capaciteiten• werkdruk (te veel hooi op je vork nemen)

• verstoren van 'work life balance'

Kans op burnout neemt toe

Behoefte aan additionele 'early warning' indicatoren

Page 9: 130919 vck bevlogenheid  gent

33% werkdruk probleem

1,6 mln mensen financiele problemen

25% psychische problemen

Page 10: 130919 vck bevlogenheid  gent

Urgentie van duurzameinzetbaarheid

• 20% van de werkgevers vindt doorwerken tot 65 jaar van belang.

• 50% van werknemers denkt te kunnen blijven werken in de huidige functie tot 65 jaar.

• 36% van werknemers wil blijven werken

Bron: TNO Arbeid

Page 11: 130919 vck bevlogenheid  gent

Duurzame inzetbaarheid

Gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk willen en kunnen blijven doen.

Werkvermogen: fysieke, psychische en sociale arbeidsvermogen

Employability: vermogen om productief en belonend werk te vinden

Vitaliteit: energie en motivatie

Page 12: 130919 vck bevlogenheid  gent

Focus op het doel van DI !

• Curatie: gericht op 'zieke' medewerkers

• Preventie: gericht op risicogroepen

• Amplitie: gericht op alle medewerkers

Page 13: 130919 vck bevlogenheid  gent

De juiste actor

• Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer, in samenspraak met de werkgever.

• Secundaire verantwoordelijkheid bij sociale partners en overheid.

Eigen initiatief en zelfredzaamheid werknemer belangrijk

Hoe meer initiatief een zieke neemt, hoe grotere kans op succesvolle re-integratie

Toch stelt grootste deel zieken zich afhankelijk op...

Page 14: 130919 vck bevlogenheid  gent

14

NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN (bedrijfskunde en positieve psychologie) GelukHappiness@work (Gelukkig Werken)

Onno Hamburger

The value of happiness

Dr. Gretchen Spreitzer & Dr. Christine Porath

The Progress Principle

Prof.dr. Teresa Amabile, Research director Harvard BS

GelukHappiness@work (Gelukkig Werken)

Onno Hamburger

The value of happiness

Dr. Gretchen Spreitzer & Dr. Christine Porath

The Progress Principle

Prof.dr. Teresa Amabile, Research director Harvard BS

VertrouwenDr. Peter NientiedVertrouwenDr. Peter Nientied

Organizational EnergyProf.dr. Heike BruchHans van der Loo

Organizational EnergyProf.dr. Heike BruchHans van der Loo

OrganisatieontwikkelingBeyond Performance

McKinsey: Scott Keller & Colin Price

Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering

Marcel van Marrewijk

OrganisatieontwikkelingBeyond Performance

McKinsey: Scott Keller & Colin Price

Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering

Marcel van Marrewijk

Page 15: 130919 vck bevlogenheid  gent

WAT ZIJN DE IMPLICATIES VAN DEZE INZICHTEN? Goed werkgeverschap vergt een nieuwe invulling

• versterk de wederkerigheid: niet alleen arb vw vs tijd, maar ruimte en uitdaging vs passie en zingeving

• werk samen op basis van wederzijds respect, erkenning en waardering

• creëer ruimte voor zelfregie en eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers

• spreek elkaar aan op talent, potentie en kracht (AI)• nieuwe maatstaf voor performance beoordeling

Werk aan een professionele cultuur• Samen werken, kennis en ervaring delen, feedback geven• Leiderschapstijl: "We take care of the people, the people take care of the

business Biedt medewerkers ondersteuning in het versterken van de eigen bevlogenheid, productiviteit en veerkracht

Ontwikkel een monitor om het optimum van bevlogenheid, productiviteit en risico's te beoordelen

Page 16: 130919 vck bevlogenheid  gent

BPR-Toolbox (voor medewerkers)

De BPR-Toolbox is een beveiligde online omgeving die medewerkers helpt hun bevlogenheid, productiviteit en veerkracht/weerbaarheid tegen(lifestyle) risico’s in hun werkomgeving te verbeteren.

BPR-Toolbox geïntegreerd aanbod inzicht+advies+ondersteuning

• BPR-Scan meet hoe je ervoor staatscience inside (kwaliteit van hi-end survey – compacter)

• Persoonlijk Adviesrapport BPRtoont je belangrijkste aandachtspunten en doet verbetersuggesties

• Producten en Diensten ondersteunt je met de voor jou geschikte producten en diensten

Eigen regie• Je bepaalt zelf wat je wilt verbeteren en welke producten

en diensten je wilt gebruiken.

BPR-Toolbox

• Medewerkers• Organisaties• Professionals• Wetenschap• Arbodiensten

BPR-Toolbox

• Medewerkers• Organisaties• Professionals• Wetenschap• Arbodiensten

Page 17: 130919 vck bevlogenheid  gent

BPR Scan

HPO

BPR Scan72 stellingen

WAI

GPTW

INK

SD

Trust

DIXWVMBPR Scan• inhoudelijke vragen• situationele vragen• contextuele vragen• profiel info

+

• checkers - inclusief• expert scans – premium

Page 18: 130919 vck bevlogenheid  gent

BPR-KPI’s ONTWIKKELD ISM

3 Hoofdthema's: BPR, (3*5=)15 subthema's en 29 indicatoren

BEVLOGENHEIDGoed Werkgeverschap

PRODUCTIVITEIT Goed Ondernemerschap

(Lifestyle) RISICO’S Goed Nabuurschap

Vertrouwen Efficiëntie (kostenbewust)

Werkdruk

Zin & energie (Motivatie)• Aandacht• Verbinding• Ambitie• Gedrevenheid

Support• Leiderschap (lijn)• HR (staf)

Vitaliteit• Energieniveau• Voeding• Bewegen• Middelengebruik

Werkklimaat Innovatie• Creativiteit• Context

Balans• Werkfactor• Thuisfactor

Geluk / Welzijn Effectiviteit Sociale veiligheid

Betrokkenheid Professionele cultuur MVO

Release 1.0

Page 19: 130919 vck bevlogenheid  gent

Demonstratie BPR-Toolbox

Page 20: 130919 vck bevlogenheid  gent

20

Persoonlijk dashboard BPR-Toolbox

Page 21: 130919 vck bevlogenheid  gent

21

Demonstratie BPR-Toolbox (3)

Page 22: 130919 vck bevlogenheid  gent

EFORIS PRODUCTEN WARENHUIS(providerboog op maat in te richten - optioneel)

momenteel 38 producten & groeiend

Page 23: 130919 vck bevlogenheid  gent

COMPANY DASHBOARD ONLINE

Page 24: 130919 vck bevlogenheid  gent

HUIDIG AANBOD BPR-TOOLBOX

1. BPR-Toolbox: beveiligde online omgeving voor alle medewerkers

2. BPR-Scan: Bevlogenheid, Productiviteit en weerbaarheid tegen Lifestyle Risico's

3. BPR Individueel adviersrapport: inzicht in de kernthema's en 29 HI-Impact indicatoren

4. BPR Providerboog: ondersteuning van medewerkers & organisatie op eigen prioriteiten door selectie van Eforis producten en/of eventueel uitgebreid maatwerk producten.

5. BPR Collectief Rapport: positief waarderend en tegelijk kritisch voor alle organisatie-eenheden

6. BPR Abonnement: abonnement per medewerker (onbeperkt gebruik – € 250 ‘straat’waarde)

Page 25: 130919 vck bevlogenheid  gent

CONTACT

Marcel van Marrewijkemail: [email protected]: +316 8 1953 777profiel: http://www.mindz.com/profiles/Marcel_van_Marrewijk

www.eforis.nlwww.cubrix.nl

Bronnen:• Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en Performanceverbetering (M. Van Marrewijk)