Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je...

8
20-1-2017 1 Workshop Vrijwilligers- management Present januari 2017 Vrijwilligersmanagement, kan dat eigenlijk wel? Vanmorgen 10:20 Dynamische motivatiemix Waarom doen we vrijwilligerswerk? 10:45 Vrijwilligerskwadrant De juiste vrijwilliger op de juiste plek. 11:25 Evaluatie Aan de slag?

Transcript of Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je...

Page 1: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

1

Workshop Vrijwilligers-management

Present

januari 2017

Vrijwilligersmanagement, kan dat eigenlijk wel?

Vanmorgen

10:20 Dynamische motivatiemix

Waarom doen we vrijwilligerswerk?

10:45 Vrijwilligerskwadrant De juiste vrijwilliger op de juiste plek.

11:25 Evaluatie Aan de slag?

Page 2: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

2

Vertel een ‘filmische’ anekdote

waarin je contact had met een vrijwilliger

en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’ hebt.

Welke tips & tops kunnen we hier uit leren?

Even praktisch…

Page 3: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

3

Vrijwilligerswerk géén eeuwige waarheidVerschuivende accenten in de tijd

Besturen

Caritas

voor God

Zorg voor behoeftigen

Nederland verzuild

verenigingsland

Protestbeweging

Vermaak én verplicht

Vrijwilligerswerk = ruilrelatie van waarde

�Organisatie� Waarvoor vrijwilligers?

� Welke vrijwilligers?

� Wat kunnen we bieden?

� Welke meerwaarde worden we blij van?

�De vrijwilliger� Wat kan ik, wat wil ik?

� Wat brengt me dit?

� Waar hou ik van?

Page 4: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

4

Diverse groepen

� Vluchtelingen

� Ex-gedetineerden

� Jongeren / studenten

� Ouderen

� Re-integranten

� Werknemers

� Gezinnen

En die je al hebt….

Intrinsiek (plezier)

Dynamische motivatiemix

Extrinsiek Intrinsiek (plicht)

JUISTHETLoont

LEUKLeuk

Juist

Page 5: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

5

Vinden, binden, boeien

verveling

Angst

Competentie

Eisen

Page 6: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

6

Vrijwilligerskwadrant

UitdagingUitdaging

VeiligheidVeiligheid

Omgevings-gericht

Omgevings-gericht

ZelfgerichtZelfgericht

Ondernemers Stimulatoren

Regelaars Dienstverleners

Houden van uitdaging

� Motivatie: � Doorgroeimogelijkheden, status� Ontmoeten, besturen, coördineren

� Vrijwilligerswerk één van de leuke dingen

� Rol: � uitdaging bieden� iets te verbeteren of veranderen.

� Plaats in de organisatie: � uitdagende functie� lobbyist, beleidsmaker, bestuurder, planner

� Motivatie: � doorgroeimogelijkheden

� openheid, sociaal contact, erkenning ervaring expertise

� Rol:� Trouw

� Binding met organisatie

� Plaats in de organisatie: � beginnersfunctie, daarna doorgroeien, bijv. coördinator, uitvoerend bestuurslid

� beroepskracht dient als ondersteuner

Ondernemers Stimulatoren

Page 7: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

7

Houden van veiligheiden duidelijkheid

� Motivatie: � herkenbare en gewaarde functie� onmisbaarheid, status

� Rol: � iets om zich in vast te bijten� Besteedt veel tijd en energie� Niet snel van gebaande paden af

� Plaats in de organisatie: � spilfunctie/ voorzitter� goed geïnformeerd zijn, betrokken worden bij ‘alles’

� Motivatie: � mensen kennen, herkend worden� Graag zichtbaar ‘goed’ werk doen

� Rol: � inspelen op sociale norm ‘goed doen voor anderen’

� Zorgzaam

� Plaats in de organisatie: � geen centrale plek, niet te grote verantwoordelijkheden

� herkenbare gewaarde functie, duidelijk afgebakende taken

Regelaars Dienstverleners

Of ze je goed vinden hangt af van…..

� Betrouwbaarheid: op tijd wat er afgesproken is

� Responsiviteit: snelle bereidheid om mee te denken

� Zekerheid: Kennis en ervaring, uitstraling

� Inlevingsvermogen: zicht op de behoefte vrijwilliger en situatie

� Tastbare zaken: materiaal, instrumenten, etc.

� Interactie en communicatie

� Verwachtingen

Ondersteuner:

jongleren voor gevorderden

Page 8: Workshop Vrijwilligers- management · 20-1-2017 2 Vertel een ‘filmische’ anekdote waarin je contact had met een vrijwilliger en je de situatie/vraag/klacht goed ‘gemanaged’

20-1-2017

8

Do’s en dont’s vrijwilligers

� Taken i.p.v. functies

� Benaderen als professional

� Flexibele en korte (deel)taken

� Vrijheid bij invulling werk

� Rekening houden met persoonlijke situatie (werk, thuis, conditie, uitval, achterwacht, etc.)

� Heb oog voor de ruil

� (H)erkennen ervaring en maatschappelijke meerwaarde

� Passende stijl van aansturen

� Contact houden & belangstelling tonen voor het werk

� Basisvoorzieningen regelen

� Wij/Zij

� Niet horen, niet reageren, niet serieus nemen

� Veel aandacht op wat niet mag

� Gebrek aan erkenning en respect

� Verspillen

� Wel oproepen niet (goed) benutten

� Kassen van blanco cheque

DOEN NIET DOEN

Even evalueren…

www.kuperusenco.nl

Meer vragen of behoefte om verder door te denken?

Marike [email protected] 178 557