Workshop Strikolith

52
Workshopronde B Ambitieniveau EPC=0 voor 2020? Hans Mascini (Strikolith)

Transcript of Workshop Strikolith

Page 1: Workshop Strikolith

Workshopronde B

Ambitieniveau EPC=0 voor 2020?

Hans Mascini (Strikolith)

Page 2: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld.

CREËER EEN NIEUWE WERELD MET AMBITIENIVEAU EPC=0 VOOR 2020

Page 3: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 3

Agenda1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek3. Discussiethema 1: trias energetica - geld &

subsidie4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing &

welstand5. Ter inspiratie6. Beknopte conclusie en afronding

Page 4: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 4

1.’t Onderwerp & korte geschiedenisWat gaan we doen? De uitnodiging• Bestaat dat in één compleet gestandaardiseerd systeem? Met circulaire

materialen? En dat de huizen ook nog mooi maakt?• Wij zijn met z’n allen al aardig onderweg. Zowel voor nieuwbouw als voor

renovatie komen er steeds meer innovatieve oplossingen in de bouw. Waarbij elk element zijn bijdrage levert. Denk aan gevelisolatie systemen: er zijn verschillende ”groene’’ oplossingen, waarvan een groot gedeelte van de gebruikte materialen kan worden hergebruikt en het systeem enorm veel energie bespaart. En, zijn subsidies een goede drijfveer om dit te realiseren en verder te triggeren? Bijvoorbeeld de 60 miljoen euro die de overheid vrij maakt voor energiebesparend maatregelen. Het streven was dat in 2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het energieverbruik van bestaande woningen en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd. Kortom, hoe haalbaar zijn deze doelstellingen en met welke mogelijke systemen kan het worden gerealiseerd?

• Laat u inspireren en schrijf u nu in voor de Strikolith workshop. Krijg meer beleving over passende naadloze oplossingen op gebied van nieuwbouw, renovatie en transformatie op gebied van gevelisolatie!

‘voor het gevoel’

Page 5: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 5

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenisKorte achtergrond EPC• De energieprestatiecoëfficiënt van een woning drukt de energetische

prestatie van een woning uit. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% van de energie, die zo'n woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben. In de onderstaande tabel staat de ontwikkeling van de EPC-eis voor woningen.

• Ingangsdatum Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)– 1-1-1996 1,4– 1-1-1998 1,2– 1-1-2000 1,0– 1-1-2006 0,8– 1-1-2011 0,6– 1-1-2015 0,4

‘voor het gevoel’

Page 6: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 6

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenisOver Flevoland• Flevoland is de jongste provincie van Nederland; het is als provincie erkend

in 1986• Grondgebied bestaat vrijwel geheel uit de voormalige bodem van de

Zuiderzee• 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen, waarin tot de inpoldering

van de Zuiderzee werd besloten• De instelling als provincie werd bij wet besloten op 27 juni 1985, en

uitgevoerd op 1 januari 1986 met Lelystad als de hoofdstad

Page 7: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 7

• Villa’s Franklinhage Emmeloord

• Winkelcentrum + 16 appartementen Dronten

• Columbuskwartier Almere

• Centre Parks Eemhof Zeewolde

• Rimini Almere Poort

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenisDichtbij huis vind je vaak de antwoorden: Flevoland

Page 8: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 8

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenisFlink stoken en spouwmuren losten die problemen op…

Tegen kou: haardvuur sinds ‘de schoorsteen’ Tegen vocht: spouwmuur ‘sinds 1918’

Page 9: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 9

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis… en vele rijwoningen met spouwmuren werden gebouwd

Page 10: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 10

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenisOndertussen werd anders gebouwd bij onze buurlanden…

kalk

hout

Page 11: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 11

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis… en wordt sinds ’62 gevelisolatie toegepast: eerst in Duitsland

• 1959 Patentaanvraag in Duitsland

• 1959 Toepassing suikersilo: gevelisolatie lost condensatieprobleem op

• 1961 eerste toepassing gevelisolatie

• …

Page 12: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 12

1. Korte geschiedenis…en in ’75 wordt gevelisolatie voor eerst toegepast in Nederland

• 1975: eerste toepassing Paterswolde, Nederland (Strikotherm)

• 1980 Introductie verzekerde garantie

• 1991 KOMO attest gevelisolatiesysteem

• …

Page 13: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 13

1. ’t Onderwerp & korte geschiedenisDe uitdaging: in Nederland zijn veel huizen slecht geïsoleerd…

Page 15: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 15

Agenda1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek3. Discussiethema 1: trias energetica - geld &

subsidie4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing &

welstand5. Ter inspiratie6. Beknopte conclusie en afronding

Page 16: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 16

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek (Gevel)Isolatie als basis van NoM

Effi-cient

gebruik

Duurzameenergie

Energieverbruikbeperken

Page 17: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 17

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Concept gevelisolatie: ‘trui aan’

• (Nieuwe) schil om het gebouw• Vaak zonder te (moeten) slopen• Zonder constructieve

aanpassingen• Beperkte overlast• ‘Verzekerde garantie’• Voor:

– renovatie– nieuwbouw

• Terugverdientijd: tussen 10 en 20 jaar

Page 18: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 18

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Circulair BouwenCirculair bouwen, betekent grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruiken en maximaal hergebruiken. Dankzij circulair bouwen vermindert de milieubelasting. Dit kan door:• de levensduur van gebouwen

te verlengen• de grondstoffenketens te sluiten• CO₂-vermindering

Page 19: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 19

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek EPC 0 en bouwbesluit: status

• Energieakkoord gestelde doel van 16 % duurzame energie in 2023 wordt waarschijnlijk gehaald (Dat blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2016)

• 14 % duurzame energie in 2020 wordt niet gehaald

• 2.800 isolatiesubsidies aangevraagd sinds september

• 30 % meer windenergie in 2015

Page 20: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 20

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek EPC 0 en bouwbesluit: status

Thermische schilPer 1 januari 2015 worden er scherpere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw.

Bron: www.nieman.nl

Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2.K/W

Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2.K/W

Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2.K/W

Page 21: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 21

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Concept gevelisolatie: isolatie tegen buitenmuur

1. Buitenkant

2. Binnenkant

Page 22: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 22

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Verschillende vormen van isolatie

Page 24: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 24

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Het proces naar NoM: hoever wil men gaan?

Opdrachtgever

Architect

Strikolith Ontwerp

Stukadoor(onder

aannemer)

Aannemer

Effi-gebruik

Duurzameenergie

Energieverbruikbeperken

1 2 3 4

Page 25: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 25

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Stap 2. Het ontwerp: vier vormen van gevelafwerking

Traditioneel Eindeloos Naadloze

vormvrijheid

Design X-Stone StrippenAfwerkingGeopietra,

keramische of flexibele

minerale strips

1 2 3 4

Page 26: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 26

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Stap 2: renovatie methodieken van buitengevelisolatie

Optie 2: ‘op buitenblad’

Optie 1: ‘pellen’ Optie 3: ‘spouw en blad’

Buitenschil verwijderen & Isolatie rechtstreeks op

binnen spouwbladSpecifieke voordelen:• Slanke gevel• Optimale isolatie

Isolatie rechtstreek op het buitenblad

Specifieke voordelen:• Minder arbeid• Prima isolatie

Spouwmuur isoleren en isolatie rechtstreeks op

buitenblad

Specifieke voordelen:• Optimaal gebruik totale

mogelijkheid thermische prestatie buitenschil

Page 27: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 27

1. Welstand:• Rooilijn (dikte van de totale constructie)• Esthetisch (afwerking wat binnen gewenste kader valt)

2. Huidige staat spouwmuur:• Bouwjaar woning• Met of zonder lucht spouw• Trekproef huidig metselwerk

3. Onderhoud:• Verwachting onderhoudstermijn• Duurzaamheid

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Stap 2. Het ontwerp: toepassing afhankelijk van gestelde eisen

Page 28: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 28

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Stap 3, de applicatie: planning, uitvoering & vakwerk

Page 29: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 29

2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek Ter voorkoming van fouten, punten van aandacht!

• Ontwerp• Materiaal• Details• Vakmanschap

• Advies voor ieder project

Page 30: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 30

Agenda1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek3. Discussiethema 1: trias energetica - geld &

subsidie4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing &

welstand5. Ter inspiratie6. Beknopte conclusie en afronding

Page 31: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 31

3. Discussiethema 1: trias energetica - geld & subsidieParticulier project: Den Bosch 2014• Koopwoning• Onderdeel van rij• Welstand• Energierekening• …• En vooral ´droom

van bewoners´

Page 32: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 32

3. Discussiethema 1: trias energetica - geld & subsidieDe praktijk: Interview met Tom en Marja Godefrooij

Page 33: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 33

3. Discussiethema 1: trias energetica - geld & subsidieDe praktijk: Interview met Tom en Marja Godefrooij1. Zou u dit ook doen?

– Groen: Ja– Rood: Nee

2. Wat heeft dit gekost?– Groen: ±70.000 euro– Rood: ± 110.000 euro

3. Is het er mooier op geworden?– Groen: Ja– Rood: Nee

Page 34: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 34

Agenda1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek3. Discussiethema 1: trias energetica - geld &

subsidie4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing &

welstand5. Ter inspiratie6. Beknopte conclusie en afronding

Page 35: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 35

4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing & welstandHoe energie besparen: wat is mooi en waar ligt de prioriteit?

Page 36: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 36

4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing & welstandHoe energie besparen: wat is mooi en waar ligt de prioriteit?

Wat zou u doen?• Groen: zonnecellen• Rood: (gevel)isolatie en ‘metamorfose

Page 37: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 37

4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing & welstandHoe energie besparen: wat is mooi (voor & na)?

Groen: voor

Rood: na

Page 38: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 38

Agenda1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek3. Discussiethema 1: trias energetica - geld &

subsidie4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing &

welstand5. Ter inspiratie6. Beknopte conclusie en afronding

Page 39: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 39

5. Ter inspiratieVier vormen van gevelafwerking

Traditioneel Eindeloos naadloze

vormvrijheid

Design X-Stone Strippenafwerking

Geopietra, keramische of

flexibele minerale strips

1 2 3 4

Page 40: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 40

5.1 Ter inspiratieTraditioneel: Winkelcentrum en 16 appartementen Dronten

Page 41: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 41

5.1 Ter inspiratieTraditioneel: Centre Parcs de Eemhof Zeewolde

Page 42: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 42

5.1 Ter inspiratiePassief wonen: Dijkwoning Stadshagen, Zwolle• Strikotherm Systeem

Passief is ontstaan vanuit de behoefte om meer te bouwen en te renoveren volgens energetische en duurzame principes met de esthetische mogelijkheden van gepleisterde afwerkingen

• In samenwerking met planbureau van Stichting Innoveren

Page 43: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 43

5.2 Ter inspiratieVormvrij: Rimini Almere Poort

Page 44: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 44

5.3 Ter inspiratieEindeloze vrijheid: Villa’s Franklinhage Emmeloord

Page 45: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 45

5.3 Ter inspiratieSteenstrips: renovatie in Amsterdam

Page 46: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 46

5.4 Ter inspiratie Design: Columbus kwartier Almere

Duurzaam en energiezuinigHet winkel- en wooncomplex springt niet alleen in het oog vanwege haar allure, het gebouw is ook nog eens zeer duurzaam dankzij veel hergebruikte materialen, zo is bijvoorbeeld al het beton hergebruikt en het hout duurzaam gekapt, en is er gekozen voor energiezuinige installaties. Zo wordt de supermarkt verwarmd met de restwarmte van de koelvitrines en heeft het groene dak van de supermarkt een bufferfunctie voor water, natuurlijke isolatie en filtering van CO2.

Page 47: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 47

5.4 Ter inspiratieDesign: X-stone

Page 48: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 48

Agenda1. ’t Onderwerp & korte geschiedenis2. Introductie: bouw, isolatie en esthetiek3. Discussiethema 1: trias energetica - geld &

subsidie4. Discussiethema 2: esthetiek - vernieuwing &

welstand5. Ter inspiratie6. Beknopte conclusie en afronding

Page 49: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 49

6. Beknopte conclusie en afrondingSamenvattend

(gevel)isolatie voorwaardelijk voor

EPC=0

Page 50: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld. 50

6. Beknopte conclusie en afronding…en met oog voor detail, vakmanschap en juiste materialen…

Brandweerkazerne, Zwolle

Maken we NederlandMOOI

Page 51: Workshop Strikolith

Creëer een nieuwe wereld.

Page 52: Workshop Strikolith

Bedankt voor uw aandacht!

U heeft nu 10 minuten tijd om te wisselen. Welke workshop kiest u?

Ruimte 1: Slim verduurzamen van gemeentegebouwen in Eindhoven

Ruimte 2: Gemeente Almere & Rijksbouwmeester gaan voor ‘wijk van de toekomst’

Ruimte 3: “Slagen in de keten van gezonde gebouwen doe je zo!”

Ruimte 4: De voordelen van slimme logistiek

Ruimte 5: “Circulair: vegetarisch bouwen!”

Ruimte 6: Ins en outs van warmtepompen: nu en in de toekomst

Ruimte 7: Duurzaam beton is HOT!

Grote zaal: Wat de Drijfveer ons leert over biobased bouwen

Garderobe: Renovatie waterschapshuis: nog één idee voor helemaal energieneutraal