Wonen stad Groningen

of 12 /12
Welkom bij Lentis Wonen Stad U hebt interesse om begeleid te wonen in de stad Groningen. Met deze folder willen wij u graag informeren over de mogelijk- heden en wat Linis hierin voor u kan betekenen.

description

 

Transcript of Wonen stad Groningen

Page 1: Wonen stad Groningen

OuderenpsychiatrieMaarsheerd

Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Welkom bij Lentis Wonen Stad

U hebt interesse om begeleid te wonen in de stad Groningen. Met deze folder willen wij u graag informeren over de mogelijk-heden en wat Linis hierin voor u kan betekenen.

Page 2: Wonen stad Groningen
Page 3: Wonen stad Groningen

1

Welkom bij Lentis Wonen StadU hebt interesse om begeleid te wonen in de stad Groningen. In deze folder willen wij u graag informeren over de mogelijkheden en wat Lentis Volwassenenpsychiatrie hierin voor u kan betekenen.

Wonen in GroningenBinnen de stad zijn, verspreid over de wijken, vijf woonvormen te vinden.Deze ondersteunen u om succesvol en tevreden te wonen, werken en leren. En natuurlijk ook om andere mensen in de buurt te ontmoeten. U kunt binnen het wonen naar steeds meer zelfstandigheid streven. Dit kan al geoefend worden binnen de woonvorm zelf omdat er met het schillen-model gewerkt wordt. Dit model houdt in dat er woonplekken zijn waarop extra begeleiding gegeven wordt en woningen verder van het kerngebouw, waar dat minder nodig is. In een plaatje ziet dat er als volgt uit:

Schillenmodel Wonen Stad

Page 4: Wonen stad Groningen

2

De woningen van de vijf woonvormen verschillen nogal in ligging, bouw en indeling. Verder variëren ze van éénpersoonsappartementen tot grote gezinswoningen. Deze zijn gelegen in de wijken Beijum, Helpman, Paddepoel, Rivierenbuurt en Tuinwijk (zie plattegrond).

In een oriëntatiegesprek dat u bij één of meerdere woonvormen aanvraagt, worden uw wensen en zorgvragen besproken. Daarbij worden de mogelijk-heden voor wonen en begeleiden geschetst. Voordat u daadwerkelijk gaat verhuizen, wordt in een plaatsingsgesprek uw zorgvraag en ons aanbod nog eens goed vergeleken. De begeleiding zal u vervolgens bij aankomst hartelijk ontvangen en snel wegwijs maken op uw nieuwe woonplek.

Indien er snel een plaatsing nodig is, kan het zijn dat er op dat moment geen plek is. U kunt dan tijdelijk een andere woonvorm dan uw voorkeur aangebo-den krijgen of een andere vorm van overbruggingszorg.

WoonvormenWonen BeijumHier woont men in groepen van vier tot acht personen, totaal zijn er 43 woonplekken. Iedere bewoner heeft zijn eigen zit-slaapkamer. De wijk heeft twee winkelcentra met een groot winkelaanbod. Het centrum van de stad is in 20 minuten met de bus bereikbaar. Er zijn vier kernwoningen dicht bij de centrale post en een aantal woningen verspreid over de wijk. Ook is er een aantal dubbele-diagnosewoningen voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek.

Wonen HelpmanWonen Helpman is gehuisvest in een flat met 34 eenpersoonsappartemen-ten. Het kantoor van de begeleiding bevindt zich hier ook. Omdat er geen lift aanwezig is, moet u kunnen traplopen. Er zijn diverse winkels in de buurt.

Page 5: Wonen stad Groningen

3

Wonen RivierenbuurtWonen Rivierenbuurt is gevestigd op de eerste etage van een voormalig verzorgingshuis. Er zijn 24 overzichtelijke appartementen met een zit-slaap-kamer, eigen badkamer en keuken. De woonvorm ligt vlakbij het hoofdsta-tion en het centrum van Groningen.

Wonen TuinwijkIn de Tuinwijk heeft Lentis Volwassenenpsychiatrie een woonvorm bestaan- de uit negen tweepersoons- en elf eenpersoonsappartementen. De apparte-menten bevinden zich in de directe nabijheid van het kantoor van de bege-leiding en de inloop. Winkelcentrum Paddepoel en Selwerd liggen op loopafstand, evenals het Noorderplantsoen en Noorderstation.

Wonen PaddepoelWonen Paddepoel bestaat uit, verspreid over 5 flats, 36 ruime appartemen-ten. De per lift bereikbare appartementen beschikken over een woonkamer, keuken, badkamer en een aparte slaapkamer. De woonvorm ligt in een wijk met veel buurtactiviteiten. In alle woonvormen is een berging aanwezig waarin fietsen gestald kunnen worden.

BegeleidingAls u in een woonvorm van Lentis Volwassenenpsychiatrie komt wonen, is het belangrijk dat u zich thuis voelt. Belangrijke begrippen voor het slagen hiervan zijn: succes en tevredenheid. Succes in de zin van uw functioneren in de wijk, tevredenheid waar het uzelf betreft. Begeleiding wordt geboden met respect voor bewoners gebaseerd op gelijkwaardigheid.Om dit mogelijk te maken krijgt u een persoonlijk begeleider, die deel uit-maakt van het begeleidingsteam. Hij of zij is uw aanspreekpunt en overlegt regelmatig met u. Samen maakt u afspraken over wat u wilt in de toekomst. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit plan wordt elk jaar bijgesteld en halfjaarlijks besproken.

Page 6: Wonen stad Groningen

4

Er is begeleiding aanwezig van 07.30 uur tot 22.00 uur. ’s Nachts kan men telefonisch een beroep doen op de nachtdienst van de kliniek. Naast bege-leiding krijgt u ook een behandelaar toegewezen, die zich onder meer met uw eventuele medicatie en jaarlijkse gezondheidsmeting bezighoudt.

Activering & ReïntegratieEen belangrijk onderdeel van het leven is werk of dagbesteding. Vanuit deze gedachte wordt van u verwacht dat u dit zo spoedig mogelijk weer gaat oppakken. De woonvormen werken daartoe nauw samen met de afdeling Activering & Reïntegratie. U kunt deelnemen aan activiteiten, projecten, scholing, vrijwilligerswerk en betaald werk.

BewonerscommissieAls u in een woonvorm van Lentis Volwassenenpsychiatrie woont, heeft u ook inspraak in het beleid hiervan door middel van een bewonerscommissie. Deze wordt begeleid door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De commissie vergadert regelmatig over zaken die u aangaan en adviseert de leidinggevenden.

Familie en contactpersoonLentis vindt de steun en betrokkenheid van uw familie of andere contact-persoon erg belangrijk. Ook houdt de begeleiding hem of haar zo volledig mogelijk op de hoogte, indien u daarvoor toestemming geeft. Suggesties en wensen om de relatie met familie en contactpersoon te verbeteren zijn te-vens welkom. Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op. Kijk voor meer informatie hierover op onze website www.lentis.nl/familie. Tot slot wordt u op de mogelijkheid gewezen contact op te nemen met de familievertrouwenspersoon.

KlachtenAls u ergens niet tevreden over bent kunt u samen met de begeleiding op zoek naar een passende oplossing. Blijft u ontevreden of ervaart u andere

Page 7: Wonen stad Groningen

5

klachten dan kunt u contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon. Dit is iemand die u, onafhankelijk van Lentis, kan bijstaan. Uw begeleider kan vertellen wie dat voor u is en hoe u hiermee in contact kan komen. U kunt uw klachten ook kenbaar maken aan de leidinggevende van de woonvorm. Levert dit traject wederom niet het gewenste resultaat op dan is er de klachtencommissie Lentis. Hier kunt u schriftelijk uw bezwaren kenbaar maken.

Het adres is:Klachtencommissie Lentist.a.v. de secretarisPostbus 1289470 AC ZuidlarenTijdens het gehele traject kan de patiëntvertrouwenspersoon u bijstaan.U kunt uw bevindingen altijd kenbaar maken per e-mail, het adres is: [email protected].

Zorg met VerblijfWanneer u binnen een zorginstelling verblijft en daar zorg ontvangt, dan dient u daarvoor een deel van de kosten zelf te betalen. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

AanmeldenVoor een oriëntatiebezoek kunt u contact opnemen met de woonvorm van uw keuze, zie de plattegrond voor contactinformatie. Indien u zich daarna wilt aanmelden voor een woonplek kunt u een e-mail sturen naar [email protected], of contact opnemen met het secretariaat van de Lentis Aanmeldservice, telefoon (050) 522 38 83.

www.lentis.nl

Page 8: Wonen stad Groningen

6

Wie zit waar?

Page 9: Wonen stad Groningen

7

Page 10: Wonen stad Groningen

8

Page 11: Wonen stad Groningen
Page 12: Wonen stad Groningen

Uitgave | Afdeling Communicatie & MarketingL 0023 / 09-2014