Wintertarwe - Diantha 101 103 103 100 2 98 Resultaten proefvelden CZAV 2018 Baktarwe Maaltarwe...

download Wintertarwe - Diantha 101 103 103 100 2 98 Resultaten proefvelden CZAV 2018 Baktarwe Maaltarwe Voertarwe

of 6

 • date post

  27-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wintertarwe - Diantha 101 103 103 100 2 98 Resultaten proefvelden CZAV 2018 Baktarwe Maaltarwe...

 • © C

  ro pS

  ol ut

  io ns

  ­ 0

  9. 18

  Rassenadvies

  Wintertarwe Zuid-Nederland

  2019

 • Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes voor het waarmaken van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal aandachtspunten die helpen bij het maken van uw rassenkeuze:

  • Denk niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar ook aan bepalende factoren als teeltgebied, grondsoort en ziekteresistentie

  • De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormen een belangrijk criterium. CZAV adviseert rassen in te zetten met een fusariumresistentie hoger dan 6,5

  • Een spreiding in vroegheid van rassen binnen uw bouwplan leidt tot minder oogstrisico en een goede arbeidsverdeling

  • Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn

  • CZAV adviseert alleen maal­ en baktarwe rassen uit te zaaien vanuit het oogpunt van afzetmogelijkheden

  Wintertarweadvies CZAV oogst 2019

  Zeer vroeg Vroeg Midden Laat

  Baktarwe Reform Talent

  Maaltarwe Porthus Cellule

  Faustus Residence

  Kelvin Calgary

  Voertarwe Henrik Benchmark

  Rassenkeuze

  Reform

  Benchmark

  Kelvin

  Residence

  Calgary

  Faustus

  Cellule

  Porthus

  Talent

  Henrik

 • CZAV heeft op een aantal locaties binnen haar werkgebied proefvelden met wintertarwe aangelegd. Op deze velden testen we de huidige rassen op kwaliteit en opbrengst. Naast de huidige rassen worden ook nieuwe rassen, die het in onze buurlanden goed doen, uitgezaaid. Kwaliteit is een belangrijke pijler in de selectie van rassen.Hieronder in de tabel zijn de resultaten weergegeven van de proefvelden van oogst 2018. In de laatste kolom is, zover bekend, de opbrengst van de rassenlijst Zuidwest­Nederland van het jaar 2018 opgenomen.

  R as

  na am

  Se gm

  en t

  W es

  tm aa

  s

  Al m

  ke rk

  R us

  th oe

  ve

  Ze eu

  w s-

  Vl

  aa nd

  er en

  G ew

  og en

  ge

  m id

  de ld

  e

  G em

  id de

  ld e

  ov

  er ja

  re n

  Ja re

  n

  on de

  rz oe

  k (m

  ax 6

  )

  Ci jfe

  r

  ra ss

  en lij

  st

  ZW 2

  01 8-

  20 19

  Reform 101 103 102 95 101 104 6 98

  Talent 103 106 102 104 103 2 105

  Barranco 92 92 94 92 92 1

  Apostel 103 103 103 1

  Porthus 103 106 99 104 103 103 3

  Faustus 99 105 96 100 99 102 2

  Chevignon 103 99 104 101 101 1

  Calgary 102 90 99 99 1 101

  Cellule 97 94 96 100 97 98 4

  Residence 89 96 90 91 98 6

  Kelvin 98 99 95 98 97 6 96

  System 96 96 96 1

  Premio 97 89 100 95 96 6

  Benchmark 108 100 106 108 107 105 4 105

  Bennington 107 105 108 106 105 2 104

  Anapolis 99 104 103 104 6 99

  Stereo 102 100 102 102 101 3 101

  Henrik 101 91 99 100 100 6 98

  Diantha 101 103 103 100 2 98

  Resultaten proefvelden CZAV 2018

  Baktarwe Maaltarwe Voertarwe

 • Raseigenschappen wintertarwe (2015-2018)

  R as

  na am

  Se gm

  en t

  Le ng

  te s

  tr o

  (r el

  .)

  St ev

  ig he

  id

  Vr oe

  gh ei

  d aa

  r

  Vr oe

  gr ijp

  he id

  Resistentie tegen

  Sc ho

  t

  G el

  e ro

  es t

  B ru

  in e

  ro es

  t

  M ee

  ld au

  w

  B la

  dv le

  kk en

  - zi

  ek te

  Fu sa

  ri um

  in

  d e

  aa r

  Reform 95 8,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0

  Talent 110 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,0

  Calgary 98 7,5 7,5 7,0 6,5 8,5 8,0 8,5 7,5 6,5

  Cellule* 94 8,0 7,5 8,0 8,0 6,5 6,0 7,8 6,5

  Faustus* 103 8,0 7,5 7,5 6,5 7,0 8,0 5,5 8,0 7,0

  Porthus* 102 7,5 8,0 7,5 6,5 8,5 7,0 5,5 8,5 7,5

  Kelvin 103 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7,0 6,5

  Residence* 102 6,0 7,5 7,5 5,0 9,0 7,0 8,0 6,5 7,0

  Diantha 104 8,0 5,5 6,5 6,0 7,5 7,0 7,0 8,0 7,0

  Benchmark 103 7,5 7,0 6,5 6,5 5,0 5,5 7,5 7,0 6,5

  Bennington 96 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,5 7,5 7,5 6,0

  Henrik 105 7,0 6,5 7,5 6,5 8,0 6,5 7,0 7,0 7,0

  Anapolis 96 7,0 6,5 7,0 7,0 8,5 6,5 8,0 6,5 7,5

  Stereo 93 8,0 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 6,0 8,0 7,0

  100 = 88,4 cm

  * Staan niet op de rassenlijst: raseigenschappen en resistentie op basis van informatie kwekers en praktijk Bron: Rassenlijst 2018

  In de tabel staat een hoog cijfer voor een goede waardering van de betrokken eigenschap.

  Baktarwe Maaltarwe Voertarwe

 • Kelvin • maaltarwe • goede opbrengst • brede ziekteresistentie • goede stevigheid • midden laat

  Porthus • maaltarwe • goede opbrengst • goede ziekteresistentie, aandacht voor meeldauw • kort en stevig • zeer vroeg

  Faustus • maaltarwe • hoge opbrengst • gem. ziekteresistentie • goede stevigheid • vroeg

  Residence • maaltarwe • gemiddelde opbrengst • geschikt voor laat zaaien • aandacht voor stevigheid • vroeg

  Reform • baktarwe • goede opbrengst • gem. ziekteresistentie, aandacht voor gele roest • goede stevigheid • middenvroeg

  Talent • baktarwe • hoge opbrengst • zeer gezond • lang, gemiddelde stevigheid • middenvroeg

  Aanbevolen wintertarwerassen oogst 2019

  Tarwehalmdoder CZAV kan een aantal rassen ontsmet met Latitude leveren voor percelen waarbij tarwe­ halmdoder speelt. Informeer bij uw CZAV adviseur naar de mogelijkheden.

  Gerstevergelingsvirus Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn: • In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk) • Beheersen van opslagplanten op graanpercelen • Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant

  is tegen dwergvergelingsvirus

  Slakkenbeheersing Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaaibed. Bovendien heeft de vruchtwisseling invloed op tarwe. Bij tarwe zal er meer slakkenschade zijn dan na de teelt van bieten. Momenteel heeft ‘Cropguard Slakkenkorrel’ een toelating ter bestrijding van slakken. Cropguard Slakkenkorrel is een korrel op basis van de werkbare stof ijzer(III)fosfaat. Voor dit product geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakken­ korrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk.

 • CZAV onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen in het project ‘Tarwe naar 15 ton’. Door wijzigingen in teeltfactoren moet het mogelijk zijn een opbrengstverhoging te realiseren van boven de 15 ton tarwe per ha. Uit onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m2 nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m2 na de winter overgebleven zijn.

  De zaaihoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria: • Het zaaimoment • De zwaarte van de grond • Het duizendkorrelgewicht (DKG) • De zaaiomstandigheden

  Onderstaande tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

  Dit jaar behandelen we onze zaaitarwe standaard met het nieuwe middel Vibrance Duo. Het middel biedt een meerwaarde, omdat het de wortelvorming bij én na opkomst stimuleert. Hierdoor is de plant in een later stadium weerbaarder. Vibrance Duo zorgt voor een goede bescherming tegen de diverse kiem­ en bodemschimmels. De werkzame stoffen die erin zitten zijn Fludioxonil en Sedaxane, waarvan Sedaxane de nieuwe component is.

  Zaaimoment Duizendkorrelgewicht (DKG) Zaaiomstandigheden

  40 45 50 55 Goed/lichte grond Slecht/zware grond

  Eerste helft oktober 130 145 160 175 0% +10%

  Tweede helft oktober 145 170 180 200 0% +10%

  Eerste helft november 165 185 205 225 -5% +5%

  Tweede helft november 180 200 225 245 -5% +5%

  Eerste helft december 195 220 240 265 -5% 0%

  Tweede helft december 200 225 250 275 -5% 0%

  op de hoeveelheid zaaizaad/ha

  Bestellen Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een e­mail naar bestellen@czav.nl. Onze buitendienst kan u deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze.

  groei door kennis

  T 0113 62 90 00 www.czav.nl

  Zaaizaadhoeveelheid

  © C

  ro pS

  ol ut

  io ns

  ­ 0

  9. 18