Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur...

56
Wijndaelerstrip, Den Haag studie atelier PRO | januari 2012

Transcript of Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur...

Page 1: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

Wijndaelerstrip, Den Haagstudieatelier PRO | januari 2012

Page 2: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

locatieop de overgangtussen bos en duin

ligging in Den Haag

Page 3: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

Marathon

P

SporthalOckenburgh

Laan van Meerdervoort

Ockenburghstraat

Wijn

dael

erw

eg

Wijn

dael

erw

eg

Wijndaelerduin

Page 4: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

zicht van / op ISH

Page 5: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

Marathon locatie

Page 6: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

parkeerterrein

Page 7: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

richtlijnen ‘Masterplan Kijkduin’ Structuurvisie ‘Masterplan Kijkduin’

- uitbreiding International School (ISH): ca. 5000 m²- groenstedelijk wonen: 60 appartementen- voorzieningen: 1600 m²- Wijndaelerweg wordt Wijndaelerlaan- ontsluiting ISH wordt verlegd naar Wijndaelerlaan- knip voor auto’s in noordelijke richting- strip markeert zichtlijn van Laan v Meerdervoort naar ISH

Page 8: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

Wijndaelerweg/laan

ideeën ‘Masterplan Kijkduin’

Page 9: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

wonen (stadsrand):1,1 parkeerplaats + 0,3 bezoeker / won.

school (zone 3):0,25 of 0,40 pp / 100 m²

kinderdagopvang (zone 3):1,00 pp / 100 m²

sportvoorziening (zone 3):2,30 pp / 100 m²

‘Ontwerpnota Parkeernormen Den Haag’, 29 juni 2011

locatie

Page 10: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH uitbreiding: 5000 m²- Parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

Woningen- Basismodel: 62 woningen: koop appartementen (120 m² GBO) = totaal 7.360 m² GBO- Model koop + huur: 66 woningen: 46 app. koop en 20 app. sociaal = totaal 7.120 m² GBO

Commercieel: 1600 m²- Kinderdagopvang: ca. 800 m² BVO- Instructiebad: ca. 750 m² BVO

Parkeren: - Woningen: bewoners: 62 x 1,1 = 68 pp (uitgangspunt: gebouwd, niet verdiept) bezoekers: 62 x 0,3 = 19 pp (uitgangspunt: niet gebouwd, openbaar)- Kinderdagopvang: 800 m² / 100 x 1,00 = 8 pp (uitgangspunt: niet gebouwd, openbaar)- Zwembad: 750 m²/ 100 x 2,30 = 17 pp (uitgangspunt: niet gebouwd, openbaar) Totaal 112 pp

Programma van Eisen

Page 11: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

laan / bos

ligging in landschap

stad

duin

polder ISH

Page 12: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

uitgangspunten

zicht op ISH

verhoogd

zicht

locat

ieN

ISH

Page 13: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

1. huidige situatie

ca.+0,5m

ca. +1,5m

Page 14: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

2. grondvlak

ca. 1,7 ha

Page 15: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

3. zichtlijn en verbindingen conform masterplan

zichtlijn

ISH

water

fiets wonen / overig

school

?

Page 16: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

4. voorstel: verbindingen bundelen

school

ISH

waterfiets

wonen / overigca. 7800 m²

ca. 1800 m²

- meer als bestaande situatie- minder versnippering van gebied- sluit aan op wens ISH om de ontsluiting niet direct voor het gebouw langs te hebben

Page 17: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

5. ISH uitbreiding = 5.000 m²

3 lagen= 5000 m²

Page 18: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

6. parkeren ISH wordt opgelost op eigen terrein

afbeelding: Buro Sant en Co landschapsarchitectuur

huidige situatie: 79 pp en 2 mv pp.

uitgangspunt (van ISH):eventuele nieuwe parkeerplaatsen voor de uitbrei-ding worden op eigen terrein opgelost.

Page 19: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

1,55 laag

7. bebouwing

ca. 7800 m²parkeren

wonen

voorz.

uitgaande van basismodel:

wonen: = 7.360 m²P: 73 pp x 27 m² = 1.971 m²P bez: 20 pp x 27 m² = 540 m²BSO: 800 m²P: 8 pp x 27 m² = 216 m²zwem: 750 m²P: 17pp x 27 m² = 459 m²

totaal: 12.096 m²

Page 20: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

8. tweede maaiveld (duin)

bewonersparkeren (ca. 66 pp)

Page 21: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

9a. plint aan strip

plint aan strip

Page 22: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

9b. plint aan koppen

plint op kop

plint op kop

Page 23: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

9c. plint aan laan

plint aan laan

Page 24: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

10. wonen

wonen

3.680 m² 2 lagen = 7.360 m²= 60 app.

Page 25: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

11. wonen transparant

4 torens4 app. / laag4 lagen =ca. 64 app.

Page 26: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

12. wonen transparanter

3 torens4 app. / laag5 lagen =ca. 60 app.

Page 27: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

scenario A

Page 28: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

scenario B

Page 29: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

scenario C

Page 30: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

MARATHON

stedenbouwkundig plan - bestaande situatie

Page 31: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

MARATHON

I. zichtlijn van LvM op ISH

Page 32: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

MARATHON

II. vrijkomen Marathon-locatie

Page 33: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

III. verbindingen concentreren

Page 34: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

WONEN / COMMERCIEELEDUCATIE

IV. functies

Page 35: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

WONEN / COMMERCIEELEDUCATIE

IV. functies

Page 36: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

V. verhoogd maaiveld door nieuwe duin

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

EDUCATIE VERHOOGD MAAIVELD / DUIN

OVERGANG DUIN

Page 37: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

VI. rooilijnen en indeling

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

EDUCATIE

P privé

COMMERCIEEL COMMERCIEEL

P bezoekers

Page 38: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

VII. tussenruimte - transparantie

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

EDUCATIE

ZIC

HT

& L

ICH

T

ZIC

HT

& L

ICH

T

Page 39: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

08.54 uur

12.54 uur

09.54 uur

13.54 uur

10.54 uur

14.54 uur

11.54 uur

15.54 uur

4, 5 and 7 verdiepingen boven de plintZonne studie december 21

07.24 uur

11.24 uur

15.24 uur

08.24 uur

12.24 uur

16.24 uur

09.24 uur

13.24 uur

17.24 uur

10.24 uur

14.24 uur

4, 5 and 7 verdiepingen boven de plintZonne studie oktober 21

04.24 uur

08.24 uur

12.24 uur

05.24 uur

09.24 uur

13.24 uur

06.24 uur

10.24 uur

14.24 uur

07.24 uur

11.24 uur

15.24 uur

4, 5 and 7 verdiepingen boven de plintZonne studie juni 21

07.57 uur

11.57 uur

15.57 uur

08.57 uur

12.57 uur

16.57 uur

09.57 uur

13.57 uur

10.57 uur

14.57 uur

4, 5 and 7 verdiepingen boven de plintZonne studie februari 19

tussenruimte wordt bepaald door bezonning

voorjaar - 19 februari zomer - 21 juni 21 oktober 21 december

uitgangspunt: min. 3 uur zon op elk deel van de oost-, west- en zuidgevel.

08.54 uur

12.54 uur

09.54 uur

13.54 uur

10.54 uur

14.54 uur

11.54 uur

15.54 uur

4, 5 and 7 verdiepingen boven de plintZonne studie december 21

uitgangspunt: min. 3 uur zon op elk deel van de oost-, west- en zuidgevel.

Page 40: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

VIII. wonen

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

EDUCATIEEDUCATIE

WO

NEN

WO

NEN

WO

NEN

min.26,0 m min.26,0 m

Page 41: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

IX. maatvoering

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

EDUCATIEEDUCATIE

WO

NEN

WO

NEN

WO

NEN

min.26,0 m min.26,0 m

max

. 7 la

gen

max

. 5 la

gen

max

. 5 la

gen

bebouwing dient op deze rooilijn aan te sluiten

min.26,0 m min.26,0 m

max. 51,0 m max. 110,0 m max. 20,0 mmin.

10,0 m

max

. 36,

0 m

EDU

CAT

IE

max

. 36,

0 m

max

. 20,

0 m

max

. 3 la

gen

Page 42: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

voorbeeld uitwerking - situatie

Page 43: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

voorbeeld uitwerking

Model Koop + Huur 66 woningen: 70 % commercieel - 30 % sociaal 46 app. koop (120 m²) en 20 app. sociaal (80 m²)totaal: 7.120 m² GBO

+ bergingen: 66 x 5 m² = 330 m² GBO

Commercieel: 1649 m²- Kinderdagopvang: 889 m² BVO- Instructiebad: 760 m² BVO

Parkeren: - Woningen: bewoners: 66 x 1,1 = 73 pp bezoekers: 66 x 0,3 = 20 pp- Kinderdagopvang: 889 m² / 100 x 1,00 = 9 pp- Zwembad: 760 m²/ 100 x 2,30 = 17 ppTotaal 119 pp

Parkeren voor instructiebad en KDV vindt plaats op an-dere tijdstippen. Dubbelgebruik van plekken is dus even-tueel mogelijk.

Page 44: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

voorbeeld uitwerking

Page 45: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

opp: 760commerciele functies zwembad

opp: 1886parkeren

opp: 889commerciele functies

opp: 123bergingen

opp: 151bergingen

opp: 283bergingen

27 PP bezoekers en bewoners (max. situatie)17 PP zwembad9 PP BSO(BSO + zwembad eventueel dubbelgebruik)

66 PP bewoners

buite

nspe

elpl

ekBS

O

5000

6000

5000

bij 62 woningen vervallen deze 6 pp

centrale entree woongebouwen

schaal

werk © a

telie

r PR

O a

rchi

tekt

en B

V

editieblad

1 : 500

Wijndaelerstrip 1106S01

begane grond 18 11 11

voorbeeld uitwerking - begane grond

Page 46: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

5400 2800 7800 7800 7800 7800 2800 7800 2800 7800 5400 7800 7800 7800 7800 2800 7800

5400

7200

4650

6900

5925

5925

30600

18400

B BB B

B'' B

Model sociaal B (zoals getekend); 20 app. sociaal (ca 80 m2 GBO) en 46 app. duurdere koop (ca 120 m2 GBO)

GBO woningen (7271 m2 totaal (ex berging));A = app. sociaal 80 m2 GBO (18x)A' = app. sociaal 75 m2 GBO (2x)

B = app. duurdere koop 120 m2 GBO (42x)B' = app./studio koop 74 m2 GBO (1x)B''= app./studio koop 87 m2 GBO (1x)B'''= app./ penthouse duurdere koop 240 m2 GBO (2x)

350 m2 bergingen

toren 01, 504 m2 BVO/bouwlaag toren 02, 578 m2 BVO/bouwlaag toren 03, 578 m2 BVO/bouwlaag

4 bouwlagen 5 bouwlagen 7 bouwlagen

A' A'

A

A A

B B'

16000

BVO;Begane grond• 780 m2 woningen• 1886 m2 parkeren• 1649 m2 commerciele functies

verdiepingen woningen;• V1 1660 m2• V2 1660 m2• V3 1660 m2• V4 1660 m2• V5 1156 m2• V6 578 m2• V7 578 m2

Totaal BVO 13.267 m2

VORMFACTOREN

Basismodel; 60 app. duurdere koop (ca 120 m2 GBO)

vormfactoren;• BVO (woningen) / GBO (woningen); 9.450 m2 BVO / 7.430 m2 GBO = 1,27• gevel (totaal) / BVO (totaal); 5.343 m2 gevel / 12.985 m2 BVO = 0,41• bebouwd / BVO; 4.315 m2 bebouwd / 12.985 m2 BVO = 0,33

Model sociaal A; 18 app. sociaal (ca 80 m2 GBO) en 42(+1) app. duurdere koop (ca 120 m2 GBO)

vormfactoren;• BVO (woningen) / GBO (woningen); 9.154 m2 BVO / 7.141 m2 GBO = 1,28• gevel (totaal) / BVO (totaal); 5.285 m2 gevel / 12.689 m2 BVO = 0,42• bebouwd / BVO; 4.315 m2 bebouwd / 12.689 m2 BVO = 0,34

Model sociaal B (zoals getekend); 20 app. sociaal (ca 80 m2 GBO) en 46 app. duurdere koop (ca 120 m2 GBO)

vormfactoren;• BVO (woningen) / GBO (woningen); 9.732 m2 BVO / 7.621 m2 GBO = 1,28• gevel (totaal) / BVO (totaal); 5.580 m2 gevel / 13.267 m2 BVO = 0,42• bebouwd / BVO; 4.315 m2 bebouwd / 13.267 m2 BVO = 0,32/0,33

184002880026200

schaal

werk ©

ate

lier

PR

O a

rch

itekte

n B

V

editieblad

1 : 500

Wijndaelerstrip 1106S02

eerste verdieping 18 11 11

voorbeeld uitwerking - 1e verdieping

A = app. sociaal 80 m² GBOA’ = app. sociaal 75 m² GBO

B = app. koop 120 m² GBOB’ = app. / studio koop 74 m² GBOB’’ = app. / studio koop 87 m² GBO

Page 47: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

B B

B B

B B

B B

A A

A

A A

16000 26200 18400 28800 18400

30600

schaal

werk ©

ate

lier

PR

O a

rch

itekte

n B

V

editieblad

1 : 500

Wijndaelerstrip 1106S03

tweede verdieping 18 11 11

voorbeeld uitwerking - standaardverdieping

A = app. sociaal 80 m² GBOA’ = app. sociaal 75 m² GBO

B = app. koop 120 m² GBOB’ = app. / studio koop 74 m² GBOB’’ = app. / studio koop 87 m² GBO

Page 48: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

B'''

B'''

16000 26200 18400 28800 18400

30600

schaal

werk ©

ate

lier

PR

O a

rch

itekte

n B

V

editieblad

1 : 500

Wijndaelerstrip 1106S04

zevende verdieping 18 11 11

voorbeeld uitwerking - 7e verdieping

B’’’= app. / penthouse koop 240 m² GBO

Page 49: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

voorbeeld uitwerking - doorsnede

Page 50: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

voorbeeld uitwerking - doorsnede

zichtlijn ISH

zichtlijn ISH

Page 51: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur
Page 52: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur
Page 53: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

BIJLAGEN

Page 54: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

ISH

WIJNDAELERWEG

PUINDUIN

L. VAN MEERDERVOORT

OCKENBURGHSTRAAT

WIJ

ND

AE

LER

DU

IN

EDUCATIEEDUCATIE

WO

NEN

WO

NEN

WO

NEN

min.26,0 m min.26,0 m

max

. 7 la

gen

max

. 5 la

gen

max

. 5 la

gen

bebouwing dient op deze rooilijn aan te sluiten

min.26,0 m min.26,0 m

max. 51,0 m max. 110,0 m max. 20,0 mmin.

10,0 m

max

. 36,

0 m

EDU

CAT

IE

max

. 36,

0 m

max

. 20,

0 m

max

. 3 la

gen

2011-10-23

1106

1:500 @A0, 1:1000 @A2

MASTERPLAN WIJNDAELERSTRIP

masterplan

Page 55: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

calculatie uitgewerkt model

Basismodel: 62 app. duurdere koop (ca 120 m2 GBO)

Toren 01 - 4 verdiepingen, toren 02 - 5 verdiepingen en toren 03 - 7 verdiepingen. Conform presentatie. Totaal 15 lagen x 4 appartementen + 1 laag x 2 penthouse is totaal 62 stuks.

Vormfactoren;Uitgaande van de bruto oppervlak per verdieping van 578 m2 resulteert dat in 144,5 m2 BVO/app. en 115,0 m2 GBO/app. + 289,0 m2 BVO/penthouse en 230,0 m2 GBO/penthouse. Totaal dus 7.360 m2 GBO.

Model koop+huur (zoals getekend):20 app. sociaal (ca 80 m2 GBO) en 46 app. duurdere koop (ca 120 m2 GBO)

Toren 01 - 4 verdiepingen, 5-spanner met huurappartementen. 5 x 4 = 20 stuks. Conform presentatie.

Vormfactor huur;Uitgaande van de bruto oppervlak per verdieping in toren 01 van 504 m2 resulteert dat in 100,8 m2 BVO/app. en 80,0 m2 GBO/app. Totaal dus 1.600 m2 GBO.

Toren 02 - 5 verdiepingen. Conform presentatie. 5 x 4 appartementen is totaal 20 stuks.Toren 03 - 7 verdiepingen. Conform presentatie. 6 x 4 appartementen + 1 x 2 penthouse is totaal 26 stuks.

Vormfactor koop;Uitgaande van de bruto oppervlak per verdieping van 578 m2 resulteert dat in 144,5 m2 BVO/app. en 115,0 m2 GBO/app. + 289,0 m2 BVO/penthouse en 230,0 m2 GBO/penthouse. Totaal dus 5.520 m2 GBO.

Vormfactor totaal;Totaal GBO koop + huur is 7.120 m2. Totaal aantal appartementen 66 st.

Model koop+huur (zoals getekend): 20 app. sociaal (ca 80 m2 GBO) en 46 app. duurdere koop (ca 120 m2 GBO)

GBO woningen (7271 m2 totaal (ex berging))A = app. sociaal 80 m2 (18x)A’ = app. sociaal 75 m2 GBO (2x)

B = app. duurdere koop 120 m2 GBO (42x)B’ = app. app./studio koop 74 GBO (1x)B’’ = app./studio koop 87 m2 GBO (1x)B’’’= app./penthouse duurdere koop 230 m2 GBO (2x)

350 m2 bergingen

Page 56: Wijndaelerstrip, Den Haag...08.54 uur 12.54 uur 09.54 uur 13.54 uur 10.54 uur 14.54 uur 11.54 uur 15.54 uur 4, 5 and 7 verdiepingen boven de plint Zonne studie december 21 07.24 uur

in opdracht van:

i.s.m.