1 LANDING PARACHUTISTEN 10 09 16pubblestorage.blob.core.windows.net/421f6b80/content/...19.00 uur...

1
REMEMBER SEPTEMBER SON E 12 Sonse Jachthaven Molenstraat Molenstraat De Bontstraat Antoon van de Venstraat Zonhove-Brink Kerkpad Kerkstraat Kerkplein Beekstraat Kloosterstraat Raadhuisplein Heistraat Dommelstraat Wilhelmina Nieuwstraat Nieuwstraat Zonhove- Brink Taylorstraat Boslaan Gemeente Son Kanaaldijk zuid Kanaaldijk Noord Dommel Waar: Vestzaktheater, Kerkstraat 2 Wie: Heemkundekring en Son en Breugel Verbindt Exposie over de bevrijding van Son en Breugel. In deze exposie, samengesteld door Heemkundekring Son en Breugel en Son en Breugel Verbindt worden een aantal foto’s van de oorlog, de landing van para- chusten van de 101 Airborne Division, de strijd en de dagen rond de bevrijding getoond. Er staan vitrines met voorwerpen uit de oorlog en via luisterzuilen ver- tellen ooggetuigen hun ervaringen als kind jdens de oorlog en bevrij- ding. In de foyer wordt op een levensgroot scherm een filmverslag van de Operae Market Garden in Son en Breugel getoond. Openingsjden: 9 t/m 20 september op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur 14 september van 10.00 tot 19.00 uur 15 september van 10.00 tot 16.00 uur 1 2 3 6 7 5 11 14 14 09 20 13 14 14 Waar: De Bongerd Asteriödenlaan 2a Wie: Door Veteranen Son en Breugel (Arie Donck en Fred van der Meer) Lezing over wat er gebeurde op 17 september 1944 in Son en Breugel. Lezing door Arie Donck en Fred van der Meer over de gebeurtenissen op 17 september 1944 in Son en Breugel. Waar: Kerkplein Wie: Door Harmonie PHEV, Theaterkoor Sincère en lokaal talent. De rode draad van de avond is het verhaal over de bevrijding van Son en Breugel, vertelt door Yorick Stam, muzikaal omlijst door Harmonie Pro Honore Et Virtute en theaterkoor Sincère en lokaal talent en visueel ondersteunt door indrukwekkende filmbeelden. Het concert op het Kerkplein is voor iedereen gras toegankelijk. Vanwege de grote belangstelling adviseren wij u om zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen. Waar: Raadhuisplein Wie: Koninklijke Landmacht Lichte Brigade Oirschot maakt onderdeel uit van de Nederlandse defensie Grondgebonden Luchtverdedingscommando kortweg DGLC genoemd. Op het Raadhuisplein in Son en Breugel zal de brigade aanwezig zijn met enkele voertuigen en militairen van deze commando eenheid. Waar: Raadhuisplein Wie: Dick van den Bol Verschillende oude militaire voertuigen (Dick van den Bol) uit de tweede wereldoorlog zijn op het Raadhuisplein te bezich- gen. Waar: Eindhovenseweg, Kanaalstraat, Nieuwstraat, Hendrik Veenemanstraat en Rooijseweg. Wie: Schng OMG 2019 Doortocht van maximaal 600 oude geallieerde legervoertuigen van Leopoldsburg (België) via de Belgische grens (Bergeijk/Valkenswaard) naar Veghel. In Son en Breugel zullen de voertuigen te zien zijn op de Eindhovenseweg, Kanaalstraat, Nieuwstraat, Hendrik Veenemanstraat en Rooijseweg. Route afgesloten van 13.00 tot 16.00 uur. WOENSDAG ZATERDAG ZATERDAG MAANDAG VRIJDAG VRIJDAG ZATERDAG ZATERDAG SEPTEMBER 19.00 uur tot 21.30 uur SEPTEMBER vanaf 18.00 uur SEPTEMBER 20.00 uur tot 22.30 uur SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER 20.30 uur tot 22.30 uur SEPTEMBER vanaf 14.00 uur SEPTEMBER 11.00 uur tot 18.00 uur LEZING MARKET GARDEN 1944 STATIC SHOW OUDE MILITAIRE VOERTUIGEN ANJERCONCERT ‘SOUL IN THE AIR’ BEVRIJDINGSCONCERT “REMEMBER SEPTEMBER” DOORTOCHT OPERATION MARKET GARDEN 2019 EXPOSITIE ’75 JAAR BEVRIJDING’ 4 STATIC SHOW tot en met 1/11 3/7/8 4/6 13 5/15 5/15 10 14 12 Waar: Kerkplein Son en Breugel Wie: Orkest van de Koninklijke Luchtmacht In het kader van 75 jaar vrijheid trakteert het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht Onder leiding van gastdirigent Lode Mertens haar luisteraars op een programma vol swingende songs passend bij 75 jaar vrijheid. Een eerbetoon aan onze bevrijders, maar ook aan 200 jaar militaire muziek. Uiteraard in het swingende lucht- machtjasje wat dit orkest zo uniek maakt. De gastvocalisten halen flink uit met het allerbeste uit de soulmuziek; de grootste hits en de allermooiste ballads. Vanwege de grote belangstelling adviseren wij u om dit weekend zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen. F A F A F E

Transcript of 1 LANDING PARACHUTISTEN 10 09 16pubblestorage.blob.core.windows.net/421f6b80/content/...19.00 uur...

Page 1: 1 LANDING PARACHUTISTEN 10 09 16pubblestorage.blob.core.windows.net/421f6b80/content/...19.00 uur tot 21.30 uur SEPTEMBER 14.00 uur tot 23.00 uur SEPTEMBER 13.30 uur SEPTEMBER 20.00

REMEMBER SEPTEMBER SON EN BREUGEL 75 JAAR BEVRIJD12

Sonse Jachthaven

Molenstraat

Molenstraat

De Bontstraat

Antoon van de Venstraat

Zonhove-Brink

Kerkpad

Kerk

stra

at

Kerkplein

Beekstraat

Kloo

sterst

raat

Raadhuisplein

Heistraat

Dommelstraat

Wilhelm

inalaan

Veerstraat

Nie

uwst

raat

Nieuw

straat

Zonhove-

Brink

Taylorstraat

Boslaan

Gemeente Son

Kanaaldijk zuid

Kanaaldijk Noord

Dom

mel

Waar: Vestzaktheater, Kerkstraat 2Wie: Heemkundekring en Son en Breugel VerbindtExpositi e over de bevrijding van Son en Breugel. In deze expositi e, samengesteld door Heemkundekring Son en Breugel en Son en Breugel Verbindt worden een aantal foto’s van de oorlog, de landing van para-chuti sten van de 101 Airborne Division, de strijd en de dagen rond de bevrijding getoond. Er staan vitrines met voorwerpen uit de oorlog en via luisterzuilen ver-tellen ooggetuigen hun ervaringen als kind ti jdens de oorlog en bevrij-ding. In de foyer wordt op een levensgroot scherm een fi lmverslag van de Operati e Market Garden in Son en Breugel getoond.

Openingsti jden:• 9 t/m 20 september op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur• 14 september van 10.00 tot 19.00 uur• 15 september van 10.00 tot 16.00 uur

1

2

8

10

11

12

13

15

14

9

3

6

75

11

15

16

16

17

17

18

17

14

1415

09

19

20

13

14

14

Waar: De Bongerd Asteriödenlaan 2aWie: Door Veteranen Son en Breugel (Arie Donck en Fred van der Meer)Lezing over wat er gebeurde op 17 september 1944 in Son en Breugel. Lezing door Arie Donck en Fred van der Meer over de gebeurtenissen op 17 september 1944 in Son en Breugel.

Waar: Kerkplein Son en BreugelWie: Sti chti ng Sixti es Seventi es SonIn 2019 is het precies 50 jaar geleden, dat het legendarische festi val Woodstock plaatsvond, daarom zal de line up bijna geheel bestaan uit tributes van de grote namen van 15, 16, 17 en 18 augustus 1969. Het Towerfesti val geeft muzikaal aandacht aan 75 jaar bevrijding door een zeer speciale opening van dit toch al gedenkwaardige festi val. Het festi val begint met een uniek optreden van de Big Band Son deze band komt speciaal voor deze gelegenheid nog één keer bij elkaar. Zij zullen muziek spelen uit de jaren ’40 en ’60 een uniek optreden dat goed aansluit bij dit bijzondere weekend.

Waar: ter hoogte van de Brouwerskampweg in Son en BreugelWie: Round Canopy Parachuti ng Team The NetherlandsRound Canopy Parachuti ng Team The Netherlands organiseert ter gelegenheid van 75th Market Garden Memorial Airborne Operati on, parachutesprongen in WO2 sti jl vanuit C47’s (Dakota’s) onder de naam Operati on Capt. Fred Hancock op originele dropzones. Dit is onder voorbehoud van het weer en alle bezoekers worden opgeroepen om zo veel als mogelijk te voet of met de fi ets te komen. De aangegeven ti jd is een richtti jd en kan op het allerlaatste moment nog wijzigen.

Waar: Vestzaktheater Kerkstraat 2Wie: Henk Hutt en en Klaas PostmaLezing en een fi lm over de bevrijding van de Heemkunde-kring Son en Breugel door Henk Hutt en en Klaas Postma.

Waar: Driehoek 4 Son en BreugelWie: Liberati on Task ForceTer ere van 75 jaar bevrijding van Nederland rijdt het Britse XXX Corps met bijna 150 historische Britse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog langs Hell’s Highway naar Arnhem.Op 17 september a.s. wordt kampement opgeslagen aan de Driehoek 4, waar zij de nacht zullen verblijven. Dit kampement kan worden be-zocht door publiek. Het koor Een van Zin brengt daar om 16.30 uur een muzikale groet aan het Liberati on Task Force.

Waar: Rotonde Kanaalstraat Son en BreugelWie: StakenburgfondsHet thema voor de inrichti ng van de rotondes in gemeente Son en Breugel is: “Bevrijding: in het verleden, het heden en de toe-komst”. In de Tweede Wereldoorlog speelde Son en Breugel een cruciale rol rondom de bevrijding. Maar ook nu zet het dorp zich in voor vrijheid, veiligheid en saamhorigheid. En dat zullen zij in de toekomst blijven doen. In deze gedachte zal op de rotonde een blijvend kunstwerk worden onthuld van kunstenares Juul Rameau/ Bio inspired Design.

Waar: Doortocht via Kanaalstraat, Nieuwstraat,Hendrik Veenemanstraat en RooijsewegWie: Brits Liberati on Task Force XXX CorpsHet Britse Liberati on Task Force XXX Corps met bijna 150 historische Britse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vertrek vanaf Driehoek 4 richti ng Meijerijstad.Er worden geen wegen afgezet, met kleine groepjes voegen zij zich tussen het verkeer.

Waar: Monument de Parachuti st aan de Europalaan en Vestzaktheater KerkstraatHerdenken en sti lstaan bij hen die voor ons hebben gestreden en de bevrijding vieren. Een van Zin geeft voorafgaand aan de herdenking een mini-concert met bevrijdingsliederen. Na de offi ciële herdenking verplaatsen we ons onder begeleiding van blaaskapel Wa’n Klank en oude militaire voertuigen van Wheels naar het Vestzak, waar met optredens, presentati es van de schooljeugd en muziek de bevrijding wordt gevierd. Ook is in het Vestzak volop gelegenheid om de expositi e van Heemkun-dekring en Son en Breugel Verbindt te bekijken.Voor hen die niet bij de offi ciële herdenking aanwezig kunnen zijn ver-zorgt Son en Breugel Verbindt een livestream op hun website. Tijdens de optocht van Europalaan via de Heistraat, Airbornestraat en Raadhuisplein worden kort de kruispunten afgezet door scouts van Dut-mella. Wij vragen uw geduld ti jdens het passeren van de stoet.

Waar: Oranjeveld, WilhelminalaanWie: Triple-A Living History GroupDe Triple-A Living History Group slaat tot 19 september een kampement op in Son en Breugel op het Oranjeveld. Daarbij geven zij een beeld van hoe de militairen bivakkeerde ti jdens de oorlog.Het kampement is elke middag te bezoeken.

Waar: KerkpleinWie: Door Harmonie PHEV, Theaterkoor Sincère en lokaal talent.De rode draad van de avond is het verhaal over de bevrijding van Son en Breugel, vertelt door Yorick Stam, muzikaal omlijst door Harmonie Pro Honore Et Virtute en theaterkoor Sincère en lokaal talent en visueel ondersteunt door indrukwekkende fi lmbeelden. Het concert op het Kerkplein is voor iedereen grati s toegankelijk. Vanwege de grote belangstelling adviseren wij u om zoveel mogelijk te voet of op de fi ets te komen.

Waar: RaadhuispleinWie: Koninklijke LandmachtLichte Brigade Oirschot maakt onderdeel uit van de Nederlandse defensie Grondgebonden Luchtverdedingscommando kortweg DGLC genoemd.Op het Raadhuisplein in Son en Breugel zal de brigade aanwezig zijn met enkele voertuigen en militairen van deze commando eenheid.

Waar: RaadhuispleinWie: Dick van den BolVerschillende oude militaire voertuigen (Dick van den Bol) uit de tweede wereldoorlog zijn op het Raadhuisplein te bezich-ti gen.

Waar: Eindhovenseweg, Kanaalstraat, Nieuwstraat, Hendrik Veenemanstraat en Rooijseweg.Wie: Sti chti ng OMG 2019Doortocht van maximaal 600 oude geallieerde legervoertuigen van Leopoldsburg (België) via de Belgische grens (Bergeijk/Valkenswaard)

naar Veghel. In Son en Breugel zullen de voertuigen te zien zijn op de Eindhovenseweg, Kanaalstraat, Nieuwstraat, Hendrik Veenemanstraat en Rooijseweg.

Route afgesloten van 13.00 tot 16.00 uur.

WOENSDAG

ZONDAG

MAANDAG

MAANDAG

DINSDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DINSDAG

ZATERDAG

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZATERDAG

SEPTEMBER

19.00 uurtot21.30 uur

SEPTEMBER

14.00 uurtot23.00 uur

SEPTEMBER

13.30 uur

SEPTEMBER

20.00 uurtot22.00 uur

SEPTEMBER

vanaf16.00 uurtot zons-ondergang

SEPTEMBER

17.30 uur

SEPTEMBER

vanaf07.30 uur

SEPTEMBER

Europa-laan 19.00 uurenVestzak20.00 uur

SEPTEMBER

vanaf18.00 uur

SEPTEMBER

20.00 uurtot

22.30 uur

SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

20.30 uurtot22.30 uur

SEPTEMBER

vanaf14.00 uur

SEPTEMBER

11.00 uurtot18.00 uur

LEZING MARKET GARDEN 1944

TOWERFESTIVAL

LANDING PARACHUTISTEN

LEZING BEVRIJDING SON EN BREUGEL

KAMPEMENT LIBERATION TASK FORCE (LTF)

ONTHULLING ‘POORTEN VAN HOOP’

MILITAIRE DOORTOCHT

HERDENKING 75 JAAR BEVRIJDING

KAMPEMENT OP HET ORANJEVELD

STATIC SHOW OUDE MILITAIRE VOERTUIGEN

ANJERCONCERT ‘SOUL IN THE AIR’

BEVRIJDINGSCONCERT “REMEMBER SEPTEMBER”

DOORTOCHT OPERATION MARKET GARDEN 2019

EXPOSITIE ’75 JAAR BEVRIJDING’

4STATIC SHOW

tot en met

tot en met

1/11

3/7/8

4/62

13

5/15

5/15

1014 9

12

Waar: Kerkplein Son en BreugelWie: Orkest van de Koninklijke LuchtmachtIn het kader van 75 jaar vrijheid trakteert het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht Onder leiding van gastdirigent Lode Mertens haar luisteraars op een programma vol swingende songs passend bij 75 jaar vrijheid. Een eerbetoon aan onze bevrijders, maar ook aan 200 jaar militaire muziek. Uiteraard in het swingende lucht-machtjasje wat dit orkest zo uniek maakt.

De gastvocalisten halen fl ink uit met het allerbeste uit de soulmuziek; de grootste hits en de allermooiste ballads. Vanwege de grote belangstelling adviseren wij u om dit weekend zoveel mogelijk te voet of op de fi ets te komen.

F

A

AF

Vanwege de grote belangstelling adviseren wij u om zoveel mogelijk te voet of op de fi ets te komen.

Op de parkeerplaats Kerkstraat wordt een extra fi etsenstalling ingericht. En een auto parkeerterrein op het Oranjeveld aan de Wilheminalaan.

Auto parkeerplaats

Fiets parkeerplaats

EHBO post

13

Waar: Vestzaktheater, Kerkstraat 2Wie: Heemkundekring en Son en Breugel VerbindtExpositi e over de bevrijding van Son en Breugel. In deze expositi e, samengesteld door Heemkundekring Son en Breugel en Son en Breugel

MAANDAG

EXPOSITIE ’75 JAAR BEVRIJDING’Waar: Vestzaktheater, Kerkstraat 2Wie: Heemkundekring en Son en Breugel Verbindt

EXPOSITIE ’75 JAAR BEVRIJDING’