8 september 12 september - Oranje Fonds Presentatie en inventarisatie Ruimte voor uitwisseling van...

download 8 september 12 september - Oranje Fonds Presentatie en inventarisatie Ruimte voor uitwisseling van eigen

of 12

 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 8 september 12 september - Oranje Fonds Presentatie en inventarisatie Ruimte voor uitwisseling van...

 • Programma 2014

  8 september – 12 september

  Samenwerken in de wijk

 • Dit programma is ontwikkeld door Zuyd Hogeschool in samenwerking met MOVISIE.

  De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief van het Oranje Fonds, Verdiwel en MOVISIE.

 • 3

  Oranje Fonds Zomerschool 2014 ‘Samen vooruit’

  De Oranje Fonds Zomerschool biedt een extra impuls aan de professionalisering van sociale

  professionals. De Zomerschool biedt een hoogwaardig bijscholingsprogramma gericht op de actuele

  praktijksituatie. Het totale traject bestaat uit een startdag, een projectopdracht, een zomerschoolweek,

  ondersteuning bij de uitwerking van het projectplan en een terugkomdag.

  Centraal staan:

   Theorie en praktijkvoorbeelden over actuele ontwikkelingen.

   Speciale aandacht voor thema’s binnen Welzijn Nieuwe Stijl en de transities Jeugdzorg en

  AWBZ.

   Veel onderlinge uitwisseling tussen deelnemers.

   Het versterken van beroepstrots van deelnemers.

   Het vergroten van je netwerk met andere professionals, het Oranje Fonds, Verdiwel, MOVISIE

  en beroepsverenigingen.

  Je maakt tijdens het traject een eigen projectplan dat je in jouw werkpraktijk kunt uitvoeren. Dit

  projectplan gaat uit van een concrete vraag, behoefte of probleemsituatie van burgers. Na de

  zomerschoolweek kun je je projectidee verder uitwerken tot een projectvoorstel waarvoor je geld kunt

  aanvragen bij het Oranje Fonds (mits conform richtlijnen).

  Doelgroep

  De deelnemers van deze Zomerschool zijn welzijnsprofessionals, zowel opbouwwerkers, sociaal

  cultureel werkers, ouderenwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers maar ook

  participatiecoaches, gebiedsregisseurs, consulenten samenlevingsopbouw, buurtwerkers en

  frontlijnwerkers.

  Competenties

  Tijdens deze Zomerschool wordt gewerkt aan de volgende competenties:

   Werkt samen en versterkt netwerken.

   Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak.

   Benut professionele ruimte en is ondernemend.

   Versterkt eigen kracht en zelfregie.

  Hoe ziet het traject eruit?

  Startdag en projectidee

  De Zomerschool begint met de startdag op 16 juni 2014 en wordt afgesloten op de terugkomdag.

  Voorafgaand aan de zomerschoolweek werk je aan een projectidee, na de zomerschoolweek schrijf je

  een projectplan, stuurt het voor feedback op naar de begeleiders, rondt het plan af, vraagt eventueel

  subsidie aan en maakt een begin met de uitvoering van het project.

  De gehele periode besteed je samen met je mededeelnemers en begeleiders aan de verdieping van

  het thema Samenwerken in de wijk met je eigen projectidee als leermiddel én als einddoel. Door het

  thema toe te passen op een projectidee word je uitgedaagd om genoemde competenties in te zetten

  en dat bovendien heel concreet en pragmatisch te doen. Daarbij word je door je mededeelnemers,

  begeleiders, inhoudelijke bagage en tal van werkvormen geholpen te reflecteren op je eigen

  projectidee, het te versterken in doel en aanpak, het aansprekend te presenteren en er draagvlak voor

  te verzamelen.

 • 4

  Op het aanmeldingsformulier vragen we al wat je projectidee is en waarom je daarvoor gemotiveerd

  bent. Je projectidee mag dan nog vaag en globaal zijn, zodat er ruimte is om de levensvatbaarheid en

  uitvoerbaarheid van het idee te onderzoeken en te versterken. Daarmee wordt begonnen op de

  startdag van de Zomerschool op 16 juni 2014, waar je je mede-deelnemers en begeleiders ontmoet.

  Naast algemene presentatie van het Oranje Fonds, worden in je eigen themagroep handvatten

  aangereikt om je projectidee onder de loep te nemen en het idee aan te scherpen. Daarbij maak je

  gebruik van de expertise van je mededeelnemers en je begeleiders. Na de startdag zet je aan de

  hand van de voorbereidingsopdracht je tot dusver uitgewerkte projectidee op papier (het gaat om

  slechts twee A4 en geen plan!) en vraagt er feedback op van je begeleiders. Zij adviseren dan ook

  over het materiaal dat je kunt verzamelen om mee te nemen naar de zomerschoolweek, bijvoorbeeld

  door het uitvoeren van een eenvoudig onderzoekje (zoals het inventariseren van relevante cijfers, of

  van enkele goede praktijken, of van vragen en wensen van kwetsbare burgers).

  Met deze voorbereidingen begin je aan de week van de Zomerschool.

  De opzet van de zomerschoolweek

  Je start de week van de Zomerschool al voorbereid: je hebt een min of meer helder projectidee. Met je

  manager heb je besproken of dit een idee is dat je ook werkelijk kunt gaan uitvoeren. Tevens heb je

  hiervoor relevant materiaal verzameld en heb je een ‘’fanclub’’ gevormd met mensen die jouw

  projectidee ondersteunen, zoals je doelgroep, collega’s en je leidinggevende.

  Praktische werkwijze

  De Zomerschool bestaat uit een intensief programma dat begint op maandagochtend 8 september en

  eindigt op vrijdagmiddag 12 september 2014. Tijdens deze vijf dagen wordt na het ontbijt gewerkt van

  9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 20.00 uur ’s avonds. Rond 17.00 uur is er een korte

  onderbreking voor een snack. Het diner zal ’s avonds om 20.00 uur plaatsvinden (met uitzondering

  van de vrije woensdagavond dan is er om 18.00 uur diner). Het programma van de week vind je in de

  beschrijving van dag tot dag.

  N.B. De hele week wordt gewerkt met een afwisseling van theorie, oefeningen en interactieve

  werkvormen. Ook worden gedurende de week ‘oppeppers’ gegeven om de cursusdagen wat te

  breken en lichaam en geest fris en open te houden.

  Uitwerking projectplan en terugkomdag

  Na afloop van de Zomerschool ga je aan de slag met de verdere uitwerking van je projectidee tot een

  projectplan. Je hebt de gelegenheid hierop feedback te vragen aan de begeleiders en de deelnemers.

  Als je dat wilt, kun je je projectplan omzetten in een projectaanvraag bij het Oranje Fonds. Tenslotte

  vindt 1 december een Terugkomdagplaats. Tijdens deze dag bespreek je wat je nog nodig hebt voor

  daadwerkelijke realisatie van je plan.

  Uitwerking van het thema: Samenwerken in de wijk

  Hoe werk je in de wijk samen aan versterking van burgers

  In deze Zomerschool staat de samenwerking met organisaties en burgers in de wijk centraal. Wat zijn

  vragen en behoeften van burgers en hoe kun je in onderlinge afstemming met burgers en andere

  professionals hierop aansluiten. Hoe leg je verbindingen tussen burgers, vrijwilligers, professionals en

  organisaties en hoe stimuleer je wederkerigheid in de wijk. Hoe zorg je ervoor dat burgers zelf

  problemen oppakken en hun talenten inzetten. Hoe stimuleer je burgers de regie over hun eigen leven

  op te pakken en te participeren in de samenleving.

  In de Zomerschool Samen werken in de wijk krijg je een gevarieerd programma aangeboden met

  diverse werkvormen, de mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling en werk je aan het ontwikkelen van

  een eigen project dat je in jouw wijk kunt uitvoeren. Je leert waar de grenzen van je vakgebied liggen

 • 5

  en wat de transitie AWBZ voor gevolgen heeft voor jouw rol als professional. Je leert effectief samen

  te werken met andere professionals en collega’s (zowel eerste- als tweedelijns), maar ook hoe je met

  vrijwilligers en actieve burgers samenwerkt. Je leert je proactief in te zetten en je te richten op de

  outcome van jouw professioneel handelen. Er wordt gefocust op jouw talenten en hoe je deze kunt

  inzetten in je werk, op hoe je jezelf zowel intern als extern kunt profileren en op innovatief en

  ondernemend vlak aan de slag te gaan.

  Tijdens deze Zomerschool worden de volgende vraagstukken en uitdagingen uitgewerkt:

   Hoe werk je in de wijk effectief samen met andere organisaties, andere beroepskrachten,

  burgers en vrijwilligers?

   Wat zijn nieuwe partners in de wijk en hoe werk je hier effectief mee samen?

   Hoe kun je als welzijnsprofessional gebruik maken van kansen en kansen creëren, waardoor er

  voor burgers nieuwe mogelijkheden ontstaan om zich verder te ontwikkelen?

   Hoe stimuleer je ontmoetingen tussen mensen en hoe creëer je wederkerigheid (o.a. in relatie

  tot informele steunstructuren)?

   Hoe stimuleer en faciliteer je burgers om zelf activiteiten op te pakken, die aansluiten bij hun

  wensen en bijdragen aan de ontwikkeling van hun talenten?

   Hoe stimuleer je zelfsturing van burgers?

   Wanneer pak je iets individueel op en wanneer collectief?

   Hoe kun jij als welzijnsprofessional inspelen op de maatschappelijke veranderingen en de

  veranderende rol van jou als welzijnsprofessional?

  De begeleiding

  De dagelijkse begeleiding is in handen van Chantal van Lieshout en Ida Kemp.

  Chantal van Lieshout is docent/onderzoeker en trainer bij de faculteit Social Work van de Zuyd

  Hogeschool. Haar specialisaties zijn actief burgerschap, samenlevingsopbouw en internationalisering.

  In het verleden is zij werkzaam geweest als beleidsadviseur voor de gemeente Heerlen, later

  Maastricht. In deze rol heeft zij verschillende belei