Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor...

28
Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 Werken met Sprint Werken met Sprint Werken met Sprint Werken met Sprint: Kinderspel : Kinderspel : Kinderspel : Kinderspel

Transcript of Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor...

Page 1: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014Werken met SprintWerken met SprintWerken met SprintWerken met Sprint: Kinderspel: Kinderspel: Kinderspel: Kinderspel

Page 2: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud

• Verwelkoming en voorstelling Dienst Logopedie

• Voorstelling Sprint• Voorstelling Sprint• Voorstelling begeleidingstraject voor

kinderen en ouders• Mogelijkheid tot stellen van vragen

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 2

Page 3: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Dienst LogopedieDienst LogopedieDienst LogopedieDienst Logopedie

• 19 kabinetten verspreid over arrondissement Turnhout

• 30-tal zelfstandige logopedisten• 30-tal zelfstandige logopedisten• www.kmsl.be

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 3

Page 4: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Dienst LogopedieDienst LogopedieDienst LogopedieDienst Logopedie

• Doelgroep: Kinderen en volwassenen met een logopedische problematiek:- Spraakproblemen - Taalproblemen- Spraakproblemen - Taalproblemen- Leerproblemen - Stemproblemen- Gehoorproblemen - Slikproblemen- Stotteren - Neurologische aandoeningen

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 4

Page 5: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

• Werking: Eerste contact met vraaggesprek en screening- Controle- Bijkomend logopedisch onderzoek

Dienst LogopedieDienst LogopedieDienst LogopedieDienst Logopedie

- Bijkomend logopedisch onderzoek- Dadelijk starten met therapie- Geen behandeling noodzakelijk

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 5

Page 6: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

• Specialisatie van logopedisten- Externe vorming- Interne vorming

Dienst LogopedieDienst LogopedieDienst LogopedieDienst Logopedie

- Interne vorming- Thematische werkgroepen

Elke logopedist kiest eigen domein(en)van specialisatie.

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 6

Page 7: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

• Vanuit werkgroep leerstoornissen: Vraag om ook te werken rond compenseren voor leerproblemen

Dienst LogopedieDienst LogopedieDienst LogopedieDienst Logopedie

SPRINT

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 7

Page 8: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Wat is Sprint?Wat is Sprint?Wat is Sprint?Wat is Sprint?

• Voorleesprogramma met uitgebreide mogelijkheden- Teksten en documenten voorlezen- Teksten en documenten voorlezen- Verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels

en Duits• Eigen Sprint tekstverwerking of integreren

in Word, op internet, e.d.

8Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 9: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

• Sprint PDF- Lezen van elektronische documenten en

cursussen- Werkbladen invullen

Wat is Sprint?Wat is Sprint?Wat is Sprint?Wat is Sprint?

- Werkbladen invullen• Spellingverbeteraar

- Horen wat je typt, zodat je snel fouten kanherkennen

- Homofonen aanduiden- Auditieve feedback- Woordvoorspeller

9Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 10: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Voorbeeld homofonenVoorbeeld homofonenVoorbeeld homofonenVoorbeeld homofonen

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 10

Page 11: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Doelgroep SprintDoelgroep SprintDoelgroep SprintDoelgroep Sprint

• Kinderen met dyslexie (leesstoornis) en/of kinderen met dysorthografie (spellingsstoornis)- Drie criteria leerstoornis: Achterstandscriterium,(mild)exclusiecriterium en didactische resistentie(mild)exclusiecriterium en didactische resistentie

• Optie door Dienst Logopedie: Vanaf 4e leerjaar

Door Sprint te gebruiken kan motivatie stijgen, wordt het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid bevorderd en wordt schoolmoeheid voorkomen

11Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 12: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Doel van SprintDoel van SprintDoel van SprintDoel van Sprint

• Hulp bij:- Remediëren/compenseren bij problemen met

lezen en/of spellinglezen en/of spelling- Voorbereiden van teksten en lessen- Aanleren van vreemde talen zoals Frans

of Engels

12Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 13: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Doel van SprintDoel van SprintDoel van SprintDoel van Sprint

• Lezen:- Door problemen met technisch lezen: Onvoldoende

leesbegrip- Tekst laten voorlezen: Richten op inhoud- Tekst laten voorlezen: Richten op inhoud

• Spellen:- Kind hoort wat het schrijft: Controle van spelling en zinsbouw

- Kinderen met onleesbaar handschrift• Veel doorhalingen • Motorische problemen

13Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 14: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Doel van SprintDoel van SprintDoel van SprintDoel van Sprint

• Studeren:- Duidelijke structuur aanbrengen in leerstof- Teksten laten samenvatten- Luisteren naar studieteksten (MP3)- Luisteren naar studieteksten (MP3)

14Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 15: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Hoe werkt Sprint?Hoe werkt Sprint?Hoe werkt Sprint?Hoe werkt Sprint?

• Sprint werkblak:

• Sprint werkbalk in Word:

15Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 16: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Hoe werkt Sprint?Hoe werkt Sprint?Hoe werkt Sprint?Hoe werkt Sprint?

• Sprint-tekstverwerker• Sprint in Word• Sprinter op internet• Sprinter op internet• Sprint pdf• Skippy-woordvoorspeller

16Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 17: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Sprint in de klas / Sprint in de klas / Sprint in de klas / Sprint in de klas / op schoolop schoolop schoolop school• Kinderen werken met laptop/pc• Hoofdtelefoon om teksten te laten voorlezen• Werkboeken laten voorlezen en invullen op

computercomputer• Toetsen laten voorlezen en invullen op computer• Flexibiliteit nodig van zowel leerlingen als

leerkrachten, werken met Sprint gebeurt in overleg met leerling, ouders, school, CLB en zorgverleners

17Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 18: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

ADIbibADIbibADIbibADIbib

• ADIbib: Aangepaste digitale bibliotheek voor kinderen met een beperking in de schriftelijke communicatie

• Digitale versies van gedrukte schoolboeken aan leerlingen met ernstige lees- en/of Digitale versies van gedrukte schoolboeken aan leerlingen met ernstige lees- en/of schrijfproblemen- Attest dyslexie, attest dyspraxie, attest GON,leerlingen in BO type 1,2,3,4,6,7 of 8

Gratis, enkel verzendkosten18Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 19: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

ADIbibADIbibADIbibADIbib

• Kinderen kunnen boek gebruiken op laptop samen met hun voorleessoftware bv. Sprint

• Kinderen kunnen tegelijk lezen, luisteren naar wat er in hun leerboek staat en zelf dingen

19Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

wat er in hun leerboek staat en zelf dingen invullen

Page 20: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

• Twee voorbeelden:- https://www.youtube.com/watch?v=LcENbFaMgdo- https://www.youtube.com/watch?v=kMYBc9W9cPw

ADIbibADIbibADIbibADIbib

20Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Meer info: www.adibib.be

Page 21: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Opzet begeleidingstraject Opzet begeleidingstraject Opzet begeleidingstraject Opzet begeleidingstraject Dienst LogopedieDienst LogopedieDienst LogopedieDienst Logopedie• Gekozen voor Sprint omwille van

gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen• Begeleidingstraject ontstaan omwille van

vraag/nood van kinderen die logopedie volgen bij onsvraag/nood van kinderen die logopedie volgen bij ons

• Door Sprint kan zelfredzaamheid in het secundaire onderwijs en verdere leven vergroot worden

• Motivatie bij leerlingen met negatieve lees- en spellingservaringen vergroten

21Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 22: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud begeleidingstraject begeleidingstraject begeleidingstraject begeleidingstraject • Dag 1: Opstarten van Sprint, werken met

de Sprint tekstverwerker• Dag 2: Herhaling, Sprint in Word• Dag 3: Herhaling, werken met Sprinter op • Dag 3: Herhaling, werken met Sprinter op

internet• Dag 4: Herhaling, Sprint pdf en Skippy

woordvoorspeller• Dag 5: Herhalingsoefeningen en evaluatie

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 22

Page 23: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Praktische info Praktische info Praktische info Praktische info begeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstraject• 2 cursussen gepland tijdens 2 laatste weken van augustus, 5 halve dagen

- Deze cursussen goedkoper door eenmalige subsidies vanuit de Provincie Antwerpen (€25 ipv €150)vanuit de Provincie Antwerpen (€25 ipv €150)

• Bij deze 2 cursussen krijgen kinderen die logo volgen bij Dienst Logopedie voorrang, daarna kan iedereen zich inschrijven• Alle aspecten van Sprint belichten tijdens begeleidingstraject• Kinderen vanaf het 4e leerjaar met begeleider

23Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 24: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Praktische info Praktische info Praktische info Praktische info begeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstraject

• Argumenten om te opteren voor begeleider- Kind heeft thuis ook hulp waardoor het kind bij- Kind heeft thuis ook hulp waardoor het kind bij

moeilijkheden hulp kan vragen aan een van deouders

- Betrokkenheid van de ouders verhogen

24Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 25: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

• Kind brengt, indien mogelijk, zelf laptop mee (anders voorzien wij een laptop)

• Wij voorzien demo CD’s van Sprint en een

Praktische info Praktische info Praktische info Praktische info begeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstraject

• Wij voorzien demo CD’s van Sprint en een eigen uitgewerkte cursus met opdrachten

• Bij interesse voorzien wij de mogelijkheid tot een groepsaankoop van Sprint

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 25

Page 26: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

• Kinderen moeten niet kunnen typen• Vanaf september 2014 bieden wij op de

Dienst Logopedie ook sessies aan waarin

Praktische info Praktische info Praktische info Praktische info begeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstraject

Dienst Logopedie ook sessies aan waarin we kinderen leren typen met Typ10

Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014 26

Page 27: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Praktische info Praktische info Praktische info Praktische info begeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstrajectbegeleidingstraject• Hoe inschrijven:

– Via mail naar [email protected]

– Via één van de logopedisten werkzaam op de – Via één van de logopedisten werkzaam op de Dienst Logopedie

– Telefonisch via 014/413773

27Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014

Page 28: Werken met Sprint = kinderspel met Sprint = kinderspel.pdf · Dienst Logopedie • Gekozen voor Sprint omwille van gebruiksvriendelijkheid en positieve ervaringen • Begeleidingstraject

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?

Dankuwel voor jullie aandacht!Dankuwel voor jullie aandacht!

28Info-avond leerkrachten – 5 juni 2014