Walter Jans: Een kwestie van vertrouwen

Click here to load reader

download Walter Jans: Een kwestie van vertrouwen

of 16

Embed Size (px)

description

Een kwestie van vertrouwen 
Spelen met dilemma’s om het vertrouwen te bewaren Het onderwerp integriteit staat hoog op de politieke agenda en krijgt volop aandacht in de media door de recente (financiële) schandalen. Het vertrouwen van de consument zal herwonnen moeten worden. Het is meer dan nodig om integriteit in uw bedrijfsproces te verankeren en het daarmee zichtbaar te maken voor de consument.
Betekent dit dat daarmee twijfel is aan uw integriteit? Nee, dat is niet de kwestie. 
Waarschijnlijk zult u een vraagstuk niet eens als een integriteitskwestie herkennen. Maar juist alledaagse kwesties zijn zeer interessant om samen met collega’s te bekijken. Heel vaak gaat het dan om ’eye-openers’. U merkt al heel snel dat niet iedereen op dezelfde manier tegen een vraagstuk aankijkt.
Dan gaat het niet om het behalen van een Integriteitsstempel, dat een leven lang geldig is, maar om een continue proces van reflecteren op je handelen en de relatie met je klant. http://vbdag.nl/?page_id=87

Transcript of Walter Jans: Een kwestie van vertrouwen

 • 1. VERMOGENSADVIES DE SLEUTEL NAAR TOTAALADVIES PARALLELSESSIE EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN VERZEKERINGSBRANCHEDAG, 27 NOV 2012 BBOC Copyright
 • 2. Welkom Walter Jans, Directeur BBOC walterjans@bboc.nl / #Wjans / LinkedIn BBOC, onafhankelijk financieel kenniscentrum Focus: Integraal financieel advies Accent: Vermogensadvisering Opleidingen, Investment Consultancy en Onafhankelijke Research (www.bboc.nl) Sinds voorjaar 2009 workshops Integriteit (ca. 1.500 deelnemers) BBOC Copyright
 • 3. Welkom Doelstelling van de workshops: Inzicht in en bewustwording (awareness) van integriteit Brug tussen theorie en (eigen) praktijk Efficiency slag aantonen hoe je integriteit inzet als concurrentievoordeel BBOC Copyright
 • 4. Inhoud Achtergrond workshops integriteit Integriteit in 2012 Uw eigen integriteit En die van anderen Integriteit meetbaar gemaakt Integriteit zichtbaar gemaakt (vertrouwen terugwinnen) Integriteit praktisch gemaakt Workshops integriteit voor uw organisatie Conclusie BBOC Copyright
 • 5. Achtergrond Regelgeving versus integriteit Actueel en maatschappelijk breed Voor: DSI-registers, pensioenuitvoerders, private banks, asset-managers, RAiA/RMiA Deelnemers komen sceptisch binnen, maar gaan geinspireerd naar huis. Evaluaties: Zeer goed tot goed Doelstelling van de workshop is awareness en consensus Einddoelstelling: handvatten voor integer gedrag/advies BBOC Copyright
 • 6. Integriteit in 2012 .. .. .. . . ? BBOC Copyright
 • 7. Integriteit in 2012 Vermoedelijke fraude bij SNS Vastgoed, nov 2012 5 risico-managers Binck Bank non-actief, nov 2012 Kunstmatig hoge hypotheekrentes, NMA Verkoop rente-derivaten aan MKB Verkoop derivaten aan Vestia Libor-gate BBOC Copyright
 • 8. Uw eigen integriteit? WIE VAN U IS NIET INTEGER? BBOC Copyright
 • 9. Uw eigen integriteit Wat is integriteit? - Eerlijkheid / rechtschapenheid - Betrouwbaar - Transparant - Netjes / fatsoenlijk - Etc. BBOC Copyright
 • 10. En die van anderen. 10
 • 11. Integriteit meetbaar gemaakt INTEGRITEITS KOMPAS: juiste weg naar integer advies N. Voldoen aan regels (wetten en gedragscodes) W. Betrouwbaar O. Transparant Z. Klantbelang centraal BBOC Copyright
 • 12. Integriteit meetbaar gemaakt WIE BEPAALT HET KLANTBELANG? BBOC Copyright
 • 13. Uw eigen integriteit? WORDT INTEGER GEDRAG ALTIJD BELOOND? BBOC Copyright
 • 14. Vertrouwen terugwinnen Korte geschiedenis: Clickfondsaffaire 1997 (beursfraude) Aandelenleaseaffaire (vanaf 2000) Woekerpolisaffaire (vanaf 2007) Bonussen bankiers en ongebreidelde kredietverlening(2008) Worldonline, Enron DSB, Icesave, Lehman Koopsompolissen (heden) Uitvaartverzekeringen (heden) Woekerpensioenen (heden-toekomst?) Kredietcrisis................................................... (wat had/heeft de kredietcrisis met integriteit te maken?) BBOC Copyright
 • 15. Vertrouwen terugwinnen Banken Verzekeraars Intermediairs Wet- en regelgeving Gedragscodes Commerciele uitingen BBOC Copyright
 • 16. Vertrouwen terugwinnen Niets is zo actueel dan integriteit Daarom moet ook uw organisatie er iets meedoen Gaat om bewustzijn, zelfreflectie en onderzoek niet over goed en slecht Integriteit is de basis voor een goede klantrelatie Maak integriteit zichtbaar Een onderneming kan pas integer zijn als medewerkers begrijpen wat het is en hoe te doen. Maak integriteit PRAKTISCH! DANK VOOR UW AANDACHT EN TOT ZIENS BIJ ONZE WORKSHOP! BBOC Copyright