Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert...

12
Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99 [email protected] | [email protected]

Transcript of Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert...

Page 1: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

Voorstelling van Mdeon

Februari 2007

Mdeon asbl - vzwAvenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan

1780 WemmelTel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99

[email protected] | [email protected]

Page 2: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

Inhoud

1. Stichtende leden2. Structuur3. Toepasselijke teksten4. Wie is betrokken?5. Voorwaarden om visum te verkrijgen6. Beslissing van het Visumbureau7. Visumprocedure8. Sancties9. Klachten

Page 3: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

1. Stichtende leden

SVH

GBS-VBS

Apothekers Industrie Artsen

Page 4: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

Raad van bestuur (max. 1/3 = industrie)

Uitvoerend Comité

Directiecomité

Marc Van Grimbergen / Stéphanie Brillon

Coördinatie - Management - Communicatie

Stéphanie Brillon

Visumbureau

Marc Van Grimbergen

1ste kamer

Beroepskamer

2de kamer

Vertegenwoordiger

Ministerie

2. Structuur

Page 5: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

3. Toepasselijke teksten

• Artikel 10 Geneesmiddelenwet

– princiepsverbod: fabrikanten, groothandelaars en importeurs van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen kunnen geen voordelen bieden aan beroepsbeoefenaars in gezondheidszorg

– bedoeling wetgever• geen beïnvloeding voorschrijf- of leveringsgedrag• de goede naam van de industrie of van de

beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector niet in het gedrang brengen

• Code voor deontologie en Praktische Richtlijnen van Mdeon (zie www.mdeon.be)

Page 6: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

4. Wie is betrokken?

• Zowel buitenlandse als Belgische ondernemingen

• Zowel artsen als verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, dierenartsen, enz.

• Zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen

• Alle manifestaties met minstens één overnachting, ongeacht of ze door firma’s of derden worden georganiseerd

Page 7: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

5. Na te leven voorwaarden

• De manifestatie heeft een exclusief wetenschappelijk karakter

• De manifestatie biedt een toegevoegde waarde aan de deelnemers

• De aangeboden gastvrijheid– is redelijk– is beperkt tot de officiële duur van de manifestatie– kan in geen geval betrekking hebben op de

organisatie of bekostiging van sportieve, sociale of toeristische activiteiten of van enige andere vorm van ontspanning

Page 8: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

5. Na te leven voorwaarden

• De plaats, datum en duur van de manifestatie scheppen geen verwarring wat het wetenschappelijk karakter betreft

– firma’s moeten zich er van onthouden om manifestaties te sponsoren die in locaties gekend omwille van hun sport- of ontspannings-mogelijkheden doorgaan

– de sponsoring van manifestaties in het buitenland is toegestaan indien:

• het merendeel van de genodigden vanuit verschillende landen komt

• zich ter plaatse een relevante deskundigheid of infrastructuur bevindt

• Geen sponsoring van de eventuele vergezellende personen of verlengingen van verblijf

Page 9: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

6. Beslissing Visumbureau

• Visum verleend

– visumnummer moet worden vermeld in alle latere documenten i.v.m. de manifestatie (bijv. in de uitnodigingsbrief)

– nieuwe aanvraag ingeval van substantiële wijziging

• Visum geweigerd

– de onderneming mag niks sponsoren– de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg moet

alle kosten dragen

Page 10: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

AanvraagindienenMin 15 werkdagenvoor manif. + vooruitnodiging prof.

Electr. formulierwww.mdeon.be

165 EUR

Visum-bureau

3 leden

quorum = 2 pers.

Schriftelijke procedure

Beslissing

binnen 5 werkdagen

Positieve beslissing

Weigering Motivering:

Onontvankelijk Niet conform

met Code/wet

Visum nummer- Vermelden op

alle documenten- nieuwe aanvraagindien substantiële

wijziging

Beroep- binnen 5 werkdagen

- verzoekschrift - geen wijziging

- beslissing binnen5 werkdagen

Nieuweaanvraag

die rekening houdt metopmerkingen Visumbureau

AanvaardenGeen sponsoring!

7. Visumprocedure

Page 11: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

8. Sancties

• Zowel ondernemingen als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn sanctioneerbaar

• FAGG belast met controle– stelt een administratieve boete aan de overtreden

voor: betaling maakt einde aan de strafvordering– verzendt proces-verbaal aan Procureur des Konings

• Strafsancties– gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar– boete van 1000 tot 75.000 euros (x2 bij herhaling)

• Schorsing van de erkenning van de verantwoordelijke voor de farm.voorlichting

Page 12: Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

9. Klachten

• Bij Meldpunt– FAGG (DG Geneesmiddelen: Victor Hortaplaats 40

bus 40 te 1060 Brussel)

• Vorm– geschreven (aangetekend schrijven of persoonlijk in

handen gegeven)– omvat, indien mogelijk, bewijskrachtige elementen– coördinaten van de auteur– anonimiteit is gewaarborgd– anonieme informatie in overweging genomen

wanneer vergezeld van materiële bewijskrachtige elementen