Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

of 12 /12
Reglement Jeugdwerk voor KJB Dinsdag 17 november 2009

Embed Size (px)

Transcript of Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Page 1: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Reglement Jeugdwerk voor KJB

Dinsdag 17 november 2009

Page 2: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Doel reglement• Bestaande aanbod gericht naar KJB

versterken

• Het aanbod voor KJB in vergroten

2 soorten subsidies• Eenmalige aanmoedigingssubsidie

• Algemene werkingssubsidie

Page 3: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Algemene werkingssubsidie (1)

• Aanvraagcriteria– VZW, feitelijke vereniging, gemeentelijk of

intergemeentelijk initiatief(feitelijke vereniging moet aangesloten zijn bij Provinciale of Vlaams erkende jeugdwerkorganisatie bijv. Scouts en Gidsen Vlaanderen of een erkenning hebben van het provinciebestuur)

– Zetel of secretariaat in Oost-Vlaanderen– Toegankelijk zijn voor ALLE KJB– Werking gespreid over 6 maanden (min. in elke schoolvak. iets)

– Minimaal 25 dagdelen (1 dagdeel = 2 uur, max. 3 dagdelen/dag)

– Minimum 10 KJB bereiken– Activiteiten organiseren in Oost-Vlaanderen

Page 4: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Algemene werkingssubsidie (2)

• Uitsluiting– Organisaties die gesubsidieerd worden op basis van

het reglement Provinciaal Jeugdwerk– Organisaties en voorzieningen voor personen met

een handicap die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap

– Organisaties die enkel trajectbegeleiding naar het bestaande aanbod organiseren en zelf dus geen vrijetijdsaanbod realiseren

Page 5: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Algemene werkingssubsidie (3)

• Aanvraagprocedure– Schriftelijke aanvraag– Specifiek aanvraagformulier– Indienen voor 1 december (poststempel of afgiftebewijs)

– Wat moet er beschreven worden?• Gegevens organisatie• Werking van organisatie (leden, leiding, activiteiten,

samenwerkingen,…)• Financiële situatie• Waarvoor zullen middelen aangewend worden

Page 6: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Algemene werkingssubsidie (4)• Beslissingsprocedure

– Externe beoordelingscommissie beoordeelt de dossiers en geeft een advies aan de deputatie

– Waarmee houdt men rekening?• Ruimere spreiding over werkjaar• Aantal bijkomende dagdelen• Aard van de activiteiten• Bovenlokale uitstraling• Samenwerkingen• Vorming animatoren• Aanbod verhogen in de regio?• Andere financieringsbronnen• Waarvoor zullen middelen gebruikt worden

Page 7: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Algemene werkingssubsidie (5)

• Controle– Op het einde van het werkjaar moeten de subsidies

verantwoord worden• Indienen financieel verslag• Indienen activiteitenoverzicht

– Normaal gezien worden deze documenten ingediend bij de nieuwe subsidieaanvraag

Page 8: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Aanmoedigingssubsidie (1)• Aanvraagcriteria

– VZW, feitelijke vereniging, gemeentelijk of intergemeentelijk initiatief

(feitelijke vereniging moet aangesloten zijn bij Provinciale of Vlaams erkende jeugdwerkorganisatie bijv. Scouts en Gidsen Vlaanderen of een erkenning hebben van het provinciebestuur)

– Zetel of secretariaat in Oost-Vlaanderen– Toegankelijk zijn voor ALLE KJB– Werking gespreid over 4 maanden – Minimaal 20 dagdelen (1 dagdeel = 2 uur, max. 3 dagdelen/dag)

– Minimum 7 KJB bereiken– Activiteiten organiseren in Oost-Vlaanderen

Page 9: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Aanmoedigingssubsidie (2)• Uitsluiting

– Idem algemene werkingssubsidies

• Aanvraagprocedure– Schriftelijke aanvraag– Specifiek aanvraagformulier– Indienen voor 1 december (poststempel of afgiftebewijs)

– Wat moet er beschreven worden?• Gegevens organisatie• Werking van organisatie (leden, leiding, activiteiten,

samenwerkingen,…)• Financiële situatie• Beschrijving van hoe de minimumeisen van de

werkingssubsidies zullen nagestreefd worden

Page 10: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Aanmoedigingssubsidie (3)• Beslissingsprocedure

– Externe beoordelingscommissie beoordeelt de dossiers en geeft een advies aan de deputatie

– Waarmee houdt men rekening?• Aard van de activiteiten• Bovenlokale uitstraling• Samenwerkingen• Vorming animatoren• Aanbod verhogen in de regio?• Andere financieringsbronnen• Plan om minimumeisen werkingssubsidies na te streven

Page 11: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Aanmoedigingssubsidie (4)• Controle

– Op het einde van het werkjaar moeten de subsidies verantwoord worden

• Indienen financieel verslag• Indienen activiteitenoverzicht

– Normaal gezien worden deze documenten ingediend bij de nieuwe subsidieaanvraag

Aanmoedigingssubsidie wordt eenmalig toegekend. Na 1 jaar zou men moeten voldoen aan de

minimumeisen voor de werkingssubsidies en kan men deze vorm van subsidie aanvragen…

Page 12: Voorstelling Nieuw Reglement Akabe

Meer info?Nele Van Havere

PAC Het Zuid

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

09 267 75 94

[email protected]

www.jeugdwerkvoorallen.be