Voorstelling dienst Studieadvies

15
Voorstelling dienst Studieadvies Informatie- en kennismaking Studentenvoorzieningen 19 oktober 2012

description

Voorstelling dienst Studieadvies. Informatie- en kennismaking Studentenvoorzieningen 19 oktober 2012. 1. Aanbod studenten: dienst Studieadvies. 1.1 Studietrajectbegeleiding Toekomstige studenten Studenten Bijna-afgestudeerden 1.2 Leerprocesbegeleiding Studenten 1.3 Focusgroepen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorstelling dienst Studieadvies

Page 1: Voorstelling dienst Studieadvies

Voorstelling dienst Studieadvies

Informatie- en kennismaking Studentenvoorzieningen19 oktober 2012

Page 2: Voorstelling dienst Studieadvies

1. Aanbod studenten: dienst Studieadvies

• 1.1 Studietrajectbegeleidingo Toekomstige studenteno Studenteno Bijna-afgestudeerden

• 1.2 Leerprocesbegeleidingo Studenten

• 1.3 Focusgroepeno Internationale studenteno Studenten met multiculturele

achtergrondo …

Universiteitsbreed, faculteits- en vakoverstijgend

Page 3: Voorstelling dienst Studieadvies

1.1 STB - instroom• Onthaalfunctie

o 18-jarigeno zij-instromers

• Studie-informatie via mail, telefoon, gesprek• Gesprek ifv de studiekeuze

• Ondersteunen van studiekeuzebegeleiders in secundair onderwijs

Page 5: Voorstelling dienst Studieadvies

1.1 STB - doorstroom

• Testonderzoeko Intellectuele capaciteiten

Begrijpend lezen / Numeriek inzicht / Geheugen

o Interesseprofielo Studiehouding

• Individueel via gesprekken, testen, opdrachten

• In groep: workshops ‘Het kompas weer in de juiste richting’

Page 6: Voorstelling dienst Studieadvies

1.1 STB – uitstroom – verder studeren

KU Leuven / binnenland / buitenland

• Mediatheek• Individueel advies • Startinfosessie buitenland • Buitenlanddag • Success in the US

• Infobeurzen hogescholen• Verder studeerbeurs

Page 8: Voorstelling dienst Studieadvies

1.2 Leerprocesbegeleiding• Topics: studiemethode, studieplanning, concentratie,

geheugen, examenstrategieën, …

• Facultair aanbod i.s.m met …• Op Studieadvies:

• Voor eerstejaars:• Doelgericht studeren

4 sessies – 2 uur

• Voor ouderejaars:• Meer intensieve trainingen• Thematisch

Brochures

Page 9: Voorstelling dienst Studieadvies

1.3 Focusgroepen Cel studeren met een functiebeperking

• Aparte dienst, met expliciete samenwerking met Studieadvies

• Inclusief werken

• Studiebegeleiding voor studenten met specifieke noden

• Toekomst: meer tweede lijn; meer gespecialiseerde hulp

Page 11: Voorstelling dienst Studieadvies

2. Vorming/ondersteuning studie(traject)begeleiders

• Vorming• De centrale studenten diensten stellen zich voor: voor nieuwe

monitoren/medewerkers• Middaglezingen• Gespreksvaardigheden voor beginners / gevorderden• Workshops o.a. ivm trajectbegeleiding• Aanbieden infosessies examenreglementering, niet-bindend

studieadvies, … samen met andere partners

• Nieuwsflash met ideeën voor vorming, literatuur, interessante websites, studiedagen etc.

• Overlegplatformen: Hoge verwachtingen communiceren naar studenten toe

• ….

Page 13: Voorstelling dienst Studieadvies

Studieadvies - praktisch

• Bij voorkeur afspraak

• In de toekomst: afspraak maken via webformulier

• Spreekuur zal geleidelijk aan afgebouwd worden.

• Mediatheek / onthaal (Elke werkdag 9 – 12u30 / 13u30 – 17 u)

Page 14: Voorstelling dienst Studieadvies

dienst Studieadvies

NIEUWE WIND

• Nieuwe collega’s

• Nieuwe klemtoneno Leren en onderwijs dichter

bij elkaar brengen / meer samenwerken met faculteiten

o Meer onderzoeksgebaseerd werken

o Meer beleidsvoorbereidend werk

Page 15: Voorstelling dienst Studieadvies