Vierdaagse 2012: 19 juli 2012

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Bijlage van De Gelderlander over de Vierdaagse.

Transcript of Vierdaagse 2012: 19 juli 2012

 • De zware tweede marsdag via Wijchen en Beuningen kent al tien jaar een roze finish in Nijmegen. Ooit begonnen in de In de Betouwstraat, waar ho-mocentrum Villa Lila was gevestigd, maar sinds enkele jaren vervolmaakt in de Hertogstraat. Rode baretten, groene uniformen en eigenlijk alle andere

  kleuren lopen in de laatste kilometers op een roze wolk van feest en gezelligheid naar de finish. Steeds meer wandelaars in het legioen kleden zichook op gepaste wijze met felroze shirts, gekke roze hoedjes en buitenboord roze brillen. 36

  De nachten opHeumensoord zijnheel erg kort

  Op zoek naarde geuren vande Vierdaagse

  Marieke is 17 juli ja-rig. Als ik t thuis vier,komt bijna niemand

  30

  Kopje thee?Neuh, doe maareen koud biertje

  37

  Meeblren met22 artiesten op deHollandse avond

  Melancholie en war-me klanken vullenhet Besiendershuis

  32 35 37 38

  GESTART 40313

  UITVALLERS 908

  GEFINISHT 39405

  foto Flip Franssen

  Op kamp

  * de Gelderlander

  Zweet Hotel Eric De feesten van...

  Lopen op roze wolk

  Donderdag 19 Juli 2012

  Hollandse krakers Quatro Ventos

  4 DAAGSE NIJMEGEN 4 DAAGSE FEESTEN

 • iPad app Smartphone app Mobiele site

  Internet

  dG app te downloaden in de appstore

  dG app te downloaden in de appstore en android market; mobiele site: 4d.dg.nl

  www.dg.nl/vierdaagse

  dg.nl/likevierdaagse

  twitter.com/dg4daagse

  Verder ook nog te volgen via:

  En:

  door Colette Beckers

  Ze zwaait en krijgt applaus, hand-kusjes. Mensen kloppen op haarrijtuig. Ze is de enige koningin vande Vierdaagse. Woensdag is ze oppad met twee roze bezems aanhaar bumper. Haar rijtuig is de be-zemwagen. Anneke Bouwmeester(63) haar naam. De verpleegkundi-ge uit Duiven is inmiddels een be-kend gezicht tijdens de Vierdaagse,ze is geliefd wegens veel redenen.De belangrijkste: ze is er voor demensen, op momenten dat ze heelhard iemand nodig hebben.Even troosten hoor, zegt ze te-gen een snikkende vrouw op deachterbank van haar wagen. Zepakt met beide handen haar hoofdvast en biedt haar een dropje aan.Intussen is het in het NijmeegseWaterkwartier een gekkenhuis.Het feestje is nog lang niet afgelo-

  pen, maar op het moment dat debezemwagen langskomt lijkt datwel even zo. Een vrouw klopt opAnnekes raam: Jullie moeten uit-stappen! Als jullie voorbij zijn ishet klaar! Ze krijgt een grote glim-lach van Anneke. Maar ze rijdtdoor. Een man gaat zelfs voor de

  bezemwagen liggen. Van Nijmeeg-se Annie krijgt Anneke in de Her-togstraat een handkus. Een rozemenigte verschijnt, de slachtoffersachterin hebben er geen zin meerin. Maar ik pep ze altijd op, zegtAnneke. Het publiek fotografeerten joelt. Nou, zo staan we wel ge-noeg op de foto vandaag!, lachtde verpleegkundige. Doe de ra-men maar dicht, voor ze met eenwaterkanon komen!. De mensenvoor de wagen die niet meer ver-der kunnen, wordt gevraagd of zemee willen rijden. De meestenweigeren. Een enkeling heeft hetgeluk aan Annekes arm haar rij-tuig te mogen bestijgen. Zelf vielze in rustpost 2, waarbij ze haararm kneusde. Maar ja, ik heb nogn arm en de wandelaars hebbener ook een! Want ze doet allesvoor een ander. Daarom is zij dekoningin van de Vierdaagse.

  Anneke is de koningin van deVierdaagse in haar bezemwagen

  H et nadeel van wande-len is dat je zoveel tijdhebt om na te denken.Je loopt daar tochmaar.Alles om je heen is voer voor dehersenen.Zie je iemand voorbijkomen inzon loszittend hoog opgetrokkenminivoetbalbroekje, denk je toch:waarom? Misschien omdat het lek-ker zit, maar is dat het waard?Wat moet diegene die ochtendhebben gedacht bij het uitzoekenvan haar (!) wandelkleding?Wat loopt er toch altijd veel poli-tie mee. Raar, nu zijn ze veel aardi-ger dan tijdens welke voetbalwed-strijd dan ook. Terwijl ze met eenflinke groep zijn, normaal nietzon goed teken. Gelukkig zijn zeniet te paard.Hoe zou je aan werkervaring ko-men als je geen werk kunt vin-den, omdat je niet genoeg werker-varing hebt? Best lastig te doorbre-ken. Behalve als ze je gewoon aan-nemen wegens je persoonlijkheiden opleiding. Maar ja, wie doetdat nog?

  H een geit. Waarom zouden diebeesten door hun voorpoten zak-ken tijdens het eten? Rechtop kun-nen ze toch ook bij dat gras? Lui-heid, dat zal het dan wel zijn. Ofaandachttrekkerij. Want toegege-ven, het ziet er grappig uit.Je zult met je vriendin lopen.Loop je ven een beetje dromerigvoor je uit te kijken en dat ge-beurt nogal eens op zon wandel-dag volgt vast die onvermijdelij-ke vrouwenvraag. Waar denk jeaan? Nou, dat zal ik je vertellen.Wat zou Dick Swaab van lopersvinden? Want als wij ons breinzijn, wat is een wandelaar dan?Een combinatie van een chaoot,een mafkees en een dromer?Kan nog best kloppen.Tsja, je gedachten schieten heenen weer op zon wandeldag. Endan te bedenken dat ik samenmet mijn zus het merendeel vande wandeltijd volklets en nieteens tijd heb om veel te mijme-ren. Hoeveel onzinnige gedachtenkomen er wel niet in je op als jealleen loopt?Ik moet er niet aan denken zeg.

  door Marthe Damman

  H elemaal donker wordthet niet in het militairekamp Heumensoord;helemaal stil evenmin.Vanuit je slaapzak hoor je Engel-sen zingen (naween van de geslo-ten biertent) of het geluid van hetlostrekken van klitteband en druk-knoopjes wanneer een kamerge-noot het uniform uittrekt.De plaatsvervangend comman-dant waarschuwde dinsdagavonddat een wekker zetten verstandigis, omdat anders de ceremonileuittocht uit het kamp aan me voor-bij zou gaan. Maar na een nachtvan anderhalf uur staat vast dateen dergelijk apparaat in Heumens-oord niet nodig is: wagens en fiet-sen die over de aluminium wegpla-ten rijden, houden je bij de tijd. Alzal het een ander verhaal zijn alsje er 40 kilometer op hebt zittenen nadien enkele biertjes achter-over hebt geslagen. Op vier uurslaap per nacht kun je een weekfunctioneren zeggen de ervarings-deskundigen hier.De meeste militaire lopers van deVierdaagse nemen na thuiskomstop het kamp een (enigszins war-me) douche in de douchetent enduiken dan voor een uur of tweehun bed in. Daarna schoenen poet-sen, eten, drinken, feestvieren entegen middernacht terug naar deslaaptent.Dat laatste gaat bij sommigen dins-dagnacht wat moeizamer. Destramme spieren beginnen op tespelen. Een 20-jarige militair uitNoorwegen liep een infectie op

  aan zn linkervoet. Geen drankvoor hem, want hij slikt nu anti-biotica. Jammer, want hij had zichzo verheugd op die biertjes van an-derhalve euro, in plaats van vooreen tientje zoals hij ze gewend is.Een pizzapunt mag gelukkig wel.Ondanks dat de hamburger metaardappelkroketjes beter was danhet eten in Noorwegen, kan er te-gen het eind van de avond welweer wat bij.De jonge jongens van de Neder-landse Koninklijke Militaire Acade-mie, in korte broek, zijn s avondsal ingetapet voor de volgende wan-deling. Dat voorkomt blaren. Bui-ten de biertent waar het een druk-ke boel is, vermaken ze zich pri-ma. Alsof ze een weekje Mallorcategemoet gaan zeggen hunT-shirts: Our drinking team has amarching problem.Om een paar minuten na elvendrukt de dj in de biertent op stop.Met een portie friet met frikandelof een pizzadoos in de hand lopendonkere schimmen richting deslaaptenten. Daar zoeken anderemilitairen op slippers en in onder-broek of pyjama hun weg naar hetwc-hok. Ondanks de grote lampenzijn de talloze plassen moeilijk te

  zien. Pallets vormen loopbrugge-tjes naar slaaptenten die met eendikke laag modder omgeven zijn.Bij het passeren van collegaswordt zachtjes gegroet.In de slaaptenten vol met stapel-bedden is het licht meestal aan, enmaar met n schakelaar te bedie-nen. Binnen hangen groene hand-doeken aan gemproviseerde waslij-nen. Voor de kleine slaapcabinesin de tenten staan vaandels of vlag-gen, de enige sporen van militairegebruiken op dit uur van de dagwaarop weinigen nog in uniformlopen.Als ik net lekker lig, rond een uurof half drie, komt het kamp alweertot leven. De cameraploegen staaninmiddels voor de poort (naasteen taxi met soldaten die de bloe-metjes hebben buitengezet in Nij-megen, hoor ik later).In de eetzaal ruikt het naar gebak-ken ei en liggen dikke stapels bo-terhammen op de borden. Omklokslag half vijf verlaat de eerstegroep van de ongeveer 5.000 wan-delaars het kamp, langs saluerendehoge bazen. Ze marcheren op demaat van het ingevlogen Gebirg-musikkorps uit Duitsland, de niets welwillender dan de ander.

  De nacht bestaat

  Tandenpoetsen in het verlichte wc-hok.

  Reageren?Mail naar jj.voermans@gelderlander.nl

  Waar denk je aan?

  COLOFON

  VANDAAG OP DG.NL

  daagse wandelen

  REDACTIE:Sandra Bats, Colette Beckers, Joost Buijs, Marijn Flipse, Jasper van Gruijthuisen,Bas van der Hoeven, Steven de Jel, Martien Langen, Danique Maas, Maarten Reith,Camiel Schreuder, Roeland Segeren, Ronald Spaak, Laura Speelziek, Stefan ten Te-ije, Joris Jan Voermans, Simone Vos, Francine Wildenborg en Geert Willems.

  VORMGEVING:Johan van Brandenburg

  FOTOS VIDEOS OF TIPS:Stuur ze naar mijnfoto@gelderlander.nl

  Anneke in de bezemwagen. foto DG

  terloopsdoor Joris Jan Voermans

  Wie cht wil slapen inkamp Heumensoord moetmoe zijn, van een flinkewandeltocht bijvoorbeeld.Een korte nacht stapelbedaan den lijve ondervonden.

  De Gelderlander donderdag 19 juli 2012

  30

 • Vera van de Wijngaart vindt het zobelangrijk dat haar kinderen moe-dermelk krijgen, dat ze onderwegde moeite neemt om te kolven.De melk uit haar borsten neemt zemee in een koeltasje zodat haardochter (2) en zoontje (4) s avondshet gebruikelijke recept kunnendrinken. Het is soms moeilijk,maar geeft voldoening, zegt ze.

  NIJMEGEN Wandelschoenen altijdsaai? Loes van Driel uit Bussumweet wel beter. Ze heeft onlangs ineen Amsterdamse sportzaak kekkeroodroze stappers gekocht van hetmerk Merrett. Ik had ze in eenblad gezien en ben op zoek gegaan.Ze zien er niet alleen leuk uit, ze lo-pen ook nog eens als p