Verzamelalbum sv VIlt

of 13 /13
S.V. VILT SEIZOEN 2011–2012

Embed Size (px)

description

Dit is het verzamelalbum van de unieke voetbalplaatjes actie van sv Vilt bij PLUS Kaumanns

Transcript of Verzamelalbum sv VIlt

 • S.V. VILTSEIZOEN 20112012

 • Karvan Cvitam bevat nu maar liefst 75% puur

  fruit. Hiermee maak je in een handomdraai een

  lekkere, fruitige dorstlesser naar eigen smaak.

  Karvan Cvitam, natuurlijk de fruitigste.

  Brdevol fruit!

 • 333

  Beste voetbalvrienden van S.V. Vilt,

  Met trots presenteer ik jullie het voetbalplaatjes ver-zamelalbum van onze eigen blauwhemden. Een uniek verzamelalbum mogelijk gemaakt door Ralph Kaumanns van Plus Kaumanns in Berg en Terblijt. Vanaf 7 november 2011 kunnen jullie 6 weken lang de plaatjes sparen van onze helden in hun blauwe shirt.

  Volgens mij is het de droom van elke voetballer, of je nu jong of al wat ouder bent, om eens een keer op een voetbalplaatje te staan en te pronken in een echt verzamelalbum. Ikzelf heb jammer genoeg die kans als voetballer nooit gekregen, maar ik weet zeker dat sommige voetbalharten sneller gaan kloppen en met verlangen uitkijken naar dit album. Ik weet zeker dat dit album later met veel genoegen door onze voet-balkanjers samen met hun kinderen en kleinkinderen zal worden bekeken.

  Ik zie dit album dan ook als een positieve impuls voor onze vereniging. Door het enthousiasme van het bestuur en de positieve respons van onze leden hebben wij het vertrouwen dat we nog een mooie toekomst met S.V. Vilt tegemoet zullen gaan. Dit verzamelalbum zal daar zeker aan bijdragen en wij danken dan ook Ralph Kaumanns dat hij ons die mogelijkheid heeft geboden. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die op welke wijze dan ook betrokken is ge-weest bij de voorbereidingen van dit verzamelalbum.

  Ik wens iedereen heel veel plezier bij het verzamelen en het ruilen van jullie voetbalplaatjes. Schakel daar-om familie, vrienden en kennissen in om jullie album te completeren, want alleen op die manier zal zowel voor Plus Kaumanns als ook voor onze vereniging deze actie een succes worden.

  Met sportieve groet,

  Jos SmitsVoorzitter S.V. Vilt

  Beste sportvrienden,

  Wat zou er mooier zijn om jezelf terug te zien op een voetbalplaatje met je eigen naam, welk je kunt plak-ken in een prachtig album van je eigen vereniging. Voor velen een droom en voor maar weinigen weg-gelegd. Dit is iets voor spelers welke spelen in de Eredivisie en al zeker niet voor spelers van V.V. Berg 28 en S.V. Vilt. Niets is minder waar! Het is mij, samen met enkele mensen van Berg 28 en Vilt gelukt deze droom voor V.V. Berg 28 en S.V. Vilt te realiseren.

  Met een aantal Plus-collegas hadden we het idee een leuke, unieke en lokaal onderscheidende actie te bedenken. Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit in de vorm van voetbalplaatjes met bijbehorend album een geweldig idee zou zijn. Na wat informa-tie ingewonnen te hebben was iedereen laaiend enthousiaste. Met dit enthousiasme heb ik contact gezocht met Bert Hardij om te bekijken of dit een leuke actie zou kunnen zijn voor Berg 28 en Vilt. Ik kan jullie vertellen Bert was gelijk zeer enthousiast en vond het een geweldig idee. Bert heeft naar aanlei-ding van ons gesprek Jos Smits van S.V. Vilt benadert en ook hem enthousiast weten te krijgen om hier aan mee te werken.

  Door de positieve reacties van de mensen van V.V. Berg 28 en S.V. Vilt ben ik ervan overtuigd dat we voor beide verenigingen een uniek album hebben kunnen creren, waar de gecombineerde jeugdaf-deling van V.V. Berg 28 en S.V. Vilt, alsook de senio-renteams van beide verenigingen op een geweldige manier zijn vastgelegd. Waarin niet alleen het heden, maar ook een stukje clubhistorie van beide verenigin-gen is vastgelegd.

  Hierbij wil ik dan ook alle vrijwilligers van V.V. Berg 28 en S.V. Vilt bedanken, want mede door de enorme bijdrage van deze mensen is dit prachtige album tot stand gekomen. Het album betreft een prachtige herinnering waar jullie hopelijk over een aantal jaren met veel trots nog vaak in zullen terugkijken.

  Ik wens jullie allemaal heel veel plezier met het sparen van de voetbalplaatjes!

  Met sportieve groet,

  Ralph KaumannsPlus Kaumanns Berg en Terblijt

  Concept & productieTomorrow, Rotterdam [email protected]

 • 444

  Voor wie het zich nog kan herinneren, maar in 1934 werd de R.K.V.V. Vilt opgericht door Sjo Grispen, Hubert Heynen en Martin Martens. De o cile oprichtingsdatum van de toen nog alleen zijnde voetbalvereniging is 24 december 1934. Waarschijnlijk zijn er toen op Kerstavond de nodige borreltjes over de tafel gegaan.

  Het eerste bestuur werd destijds gevormd door P. Leysten (voorzitter), P. Lambrikx (secretaris), J. Grispen (penningmeester), H. Heynen, P. Caelen en M. Martens.

  De beginjaren waren zeker niet gemakkelijk. Van gemeentelijke subsidie was nog geen sprake. Voor het aanscha en van materialen was men dus afhan-kelijk van de geldelijke steun van de inwoners van Vilt. Vele malen werd er gecollecteerd omdat de ballen, die eigenlijk deze naam nauwelijks verdienden, stuk waren. Net als nu kregen de vele vrijwilligers van toen, die de nodige uren voor de vereniging in touw waren, altijd positieve reacties van de bevolking, hetgeen natuurlijk een stimulans was om het werk te blijven voortzetten.

  Volgens Wikipedia zou onze vereniging iets anders tot stand zijn gekomen. Voor de genteresseerden onder ons raad ik aan een keer Wikipedia te raadple-gen. De accommodatie van S.V. Vilt is in de loop van de geschiedenis uitgegroeid van een wei met twee doelen tot het huidige sportcomplex dat een vijf-deklasser meer dan waardig is. In de aanvangsfase moesten op zondag vaak voor aanvang van de wed-strijd eerst de koeien van de wei worden gehaald. Een kleedlokaal was er in die tijd zeker nog niet. Bij thuis-wedstrijden moesten de spelers zich thuis omkleden. Bij uitwedstrijden gebeurde dat soms zelfs op een slaapkamer of in een of andere bergruimte van het clublokaal van de thuisspelende ploeg.

  In de jaren 50 werd begonnen met de aanleg van de velden aan de Nachtegaalstraat. Het eerste terrein werd door de leden zelf aangelegd, waarna de ge-meente het in beheer nam. Zelfs werd voor enige tijd het in de buurt gelegen kuipje betrokken om wed-strijden te spelen. Het eerste kleedlokaal werd in 1958 gerealiseerd, terwijl een echte kantine pas in 1970 een feit werd. In 1972 werd het tweede veld en de verlichting op het hoofdcomplex een feit. Pure luxe in die tijd zeker voor een vierdeklasser!

  S.V. Vilt bleek ook hierna bij de tijd en dus werd in 1980 de spaarzame centen besteed aan de bouw van een bestuurskamer, verbetering van de kantine

  en aanpassing van de kleedlokalen, zodat ook deze ruimten aan de eisen van de KNVB voldeden. Deson-danks was het toenmalige bestuur nog niet tevreden. En dus werd in 1990 besloten om de kantine en klee-daccommodatie nogmaals van een grondige facelift te voorzien. Dit gebeurde in 1993 ook met het hoofd-veld. Het resultaat hiervan is dat Vilt o.a. over een grasmaat beschikt die er zijn mag.

  Lange tijd waren Sjo en Paulien Blom de trekkers van de beroemde kar in de kantine. Zij beheerden de kan-tine met verve, terwijl Sjo Blom op zijn eigen maar wel voortre elijke wijze de onderhoudswerkzaamhe-den verrichtte. In 1990 kwam hierin de eerste veran-dering. In de eerste maand van dat jaar werden Lily en Jan Harings namelijk genstalleerd als nieuwe be-heerdersechtpaar van onze kantine. Zij bleven deze taak vervullen tot 2001.

  In 2001 werd het sportcomplex met annexen na-melijk omgetoverd tot een gemeenschapsvoorzie-ning voor alle lokale verenigingen. De sportkantine bestond helaas niet meer. S.V. Vilt maakt sindsdien gebruik van de faciliteiten van het gemeenschaps-huis genaamd caf/feestzaal Cascade.

  De voetbalvereniging Vilt startte met een senioren-team in de derde klasse van de afdeling Limburg. In de loop der jaren klom het eerste elftal geleidelijk hogerop. In 1951 werd zelfs het kampioenschap in de eerste klasse een feit. Nog twee weken wachten en Vilt zou de sprong naar de vierde klasse van de grote KNVB maken. Dat was de mening van vele sup-porters in het dorp. Helaas, het feest ging niet door want beide promotiewedstrijden tegen V.N.B. uit Borgharen werden verloren. Tien jaar later, in 1961, was het wel raak. Ons vlaggenschip werd weer kam-pioen en nu volgde automatisch de zo fel begeerde promotie richting KNVB. Vilt was eindelijk vierdeklas-ser en bleef dat gedurende 31 seizoen, zonder kampi-oenschap of degradatie.

  Tot 1967 was onze vereniging, zoals al gezegd, enkel een voetbalvereniging, maar in dat zelfde jaar kwam daar verandering in. Het gemis van een mogelijkheid tot sportbeoefening voor de dames leidde toen tot de oprichting van een dameshandbalclub als afde-ling van onze vereniging. De naam R.K.V.V. Vilt veran-derde dan ook in Sportvereniging Vilt (S.V. Vilt). Zo is het kleine clubje van 1934 uitgegroeid tot de huidige sportvereniging anno 2011.

  De afdeling voetbal kende in al die jaren vele ups en downs. Legendarische wedstrijden werden gespeeld.

  Een club om trots op te zijn

 • 5Enkele malen zelfs om het kampioenschap. In het sei-zoen 1972/1973 had S.V. Vilt een sterk eerste elftal dat onder leiding van speler/trainer Piet Coumans in de laatste wedstrijd tegen Bekkerveld streed om het fel begeerde kampioenschap. Mannen als Jeu Meertens, Kin Ubags, Piet Coumans, Jan Duijzings, Cel Noben, Albert Lamberix, Jan (de Baard) Martens, Huub (de Witte) Blom, Mattie Meertens, Jo Meertens, Math Ha-bets, Piet Herben en Winno Kuypers trokken de no-dige toeschouwers naar het voetbalveld. Helaas werd de wedstrijd in Bekkerveld verloren en werd Bekker-veld kampioen met 33 punten, 1 punt meer als S.V. Vilt.

  De seizoenen 1991/1992 en 1992/1993 waren mis-schien nog wel meer bewogen voetbaljaargangen voor Vilt. Het seizoen 1992/1993 is zelfs legendarisch te noemen. De krantenkoppen spraken destijds im-mers ook van een historische promotie. Op 3 mei 1992 was het dorp spreekwoordelijk te klein. De laatste wedstrijd van dat seizoen zou beslissend zijn wie zich kampioen mocht noemen in de 4e klasse. De selectie van toen onder leiding van, de helaas te vroeg overle-den, Willy Mares bestond uit Robert Raeven, Pedro en Jos Smits, Roland Meertens, Stefan In de Braek, Alex Duijzings, Richard Blom, Dave Duijzings, Maurice en Raymond Ubags, Jos en Eric Ubaghs, Peter Derez, Ro-bert Smits en Ivo Beckers, met als elftalleider Albert Lamberix en grensrechter Jean Velraads. S.V. Vilt had genoeg aan een gelijk spel terwijl Schimmert moest winnen om kampioen te worden. De gasten kwamen vlak voor de rust op een 0-1 voorsprong terwijl onze blauwhemden, vlak voor rust, werden getrakteerd op een rode kaart en dus de wedstrijd met 10 man moes-ten uitspelen. De gasten kwamen na de rust sterk uit de kleedkamer en scoorde al snel de 20. Het kam-pioenschap kwam voor Schimmert wel heel dicht bij. Door een prima genomen corner van Jos Ubaghs en een fout van de Schimmert doelman kwam S.V. Vilt echter verrassend op 2-1.

  Terwijl de gasten uit Schimmert vlak voor het eind-signaal al klaar stonden met de champagne en de bloemen was het mister S.V. Vilt, Pedro Smits, die 2 minuten in blessuretijd met een wanhoopsschot de doelman van Schimmert verschalkte. Na een zenuw-slopende wedstrijd, welke voor ruim 1100 toeschou-wers op het sportpark in Vilt werd gespeeld, was uiteindelijk de eindstand toch nog 2-2. Het kampioen-schap in de 4e klasse A en dus automatisch promotie naar de 3e klasse waren een feit. Er vloeide helaas

  voor Schimmert veel tranen richting de watertoren. Voor S.V. Vilt was het een feest om nooit te vergeten! Helaas duurde het verblijf in de derde klasse slechts n seizoen! In 1993 kon Vilt onder leiding van (de) Pierre Vermeulen degradatie niet voorkomen. Heel erg jammer want, eerlijk is eerlijk, het had niet hoe-ven te gebeuren.

  In het seizoen 2002/2003 degradeerde het 1e elftal helaas naar de 5e klasse door bij de laatste 2 te ein-digen. Echter door de nacompetitie te behalen in het seizoen 2003/2004 onder leiding van Henk Thewissen werd door een overwinning in de laatste wedstrijd te-gen Wijlre promotie naar de 4e klasse bewerkstelligd.Na een herindeling door de KNVB vertoeven onze blauwhemden momenteel wederom in 5e klasse A. Het aantal seniorenelftallen is in de loop der jaren 80 uitgegroeid tot vier teams, waarna helaas een terug-val plaats vond. Uitgaande van het gezegde wie jeugd heeft, heeft de toekomst, werd in 1950 begonnen met jeugd-voetbal. De grote animator hiervan was destijds Wiel Raeven. Hij werd in 1956 hoofdjeugdleider en heeft deze functie met enkele korte onderbrekingen- tot in 1993 met veel enthousiasme bekleed. In al die ja-ren zijn er ook diverse hoogtepunten te noemen bin-nen de jeugdafdelingen. Zo werden eind jaren 60 het B-elftal kampioen, eind jaren 70 was de A-selectie te sterk voor de andere teams en werd kampioen terwijl in de beginjaren 80 wederom een B-elftal kampioen werd. In het jaar 1993 werd Jean Velraads de opvol-ger van Wiel Raeven als hoofdjeugdleider. In die tijd beschikte S.V. Vilt over een bloeiende jeugdafdeling. Ook Vilt kreeg in de loop der jaren te maken met het feit, dat de voetbalsport niet meer vanzelfsprekend de belangrijkste vorm van ontspanning is voor de jeugd.

  Momenteel beschikt S.V. Vilt nog over twee senio-renelftallen en een gecombineerd veteranen elftal met V.V. Berg28. Tevens voetballen onze jeugd-leden sinds 2003 in combinatie met de jeugd van V.V. Berg 28 nadat eerst een samenwerking van een aantal jaren met Sibbe had plaatsgevonden. Met het huidige enthousiasme van zowel bestuur, begelei-ders, spelers, toeschouwers en iedereen die S.V. Vilt een warm hart toedraagt gaan we hopelijk nog en-kele mooie voetbaljaren tegemoet.

 • 61e E

  lftal

  Frank Coenjaerds

  1e E

  lftal

  Bjrn Lamberikx

  1e E

  lftal

  Kevin Proctor

  1e E

  lftal

  Olaf Heuts

  1e E

  lftal

  Ralph Nijssen

  1e E

  lftal

  Billy Scaf

  1e E

  lftal

  Sven Jonkers1e

  Elft

  al

  Dave Paffen

  1e E

  lftal

  Romain Sluijsmans

  1e E

  lftal

  Davitsio Smeekes

  1e Elftal

 • 71e E

  lftal

  Melvin Smeekes

  1e E

  lftal

  Kenny Derkx

  Leid

  er 1

  e El

  ftal

  Jean-Pierre Lucassen

  1e E

  lftal

  Roman Spronck

  Hoo

  fdtr

  aine

  r 1e

  Elft

  al

  Ron Ruijgh

  Leid

  er 1

  e El

  ftal

  Dave Sluijsmans

  1e E

  lftal

  Lars Vandewall

  Ass

  . Tra

  iner

  1e

  Elft

  al

  Pedro Smits

  Leid

  er 1

  e El

  ftal

  Jrgen Sluijsmans

 • 82e E

  lftal

  Robert Raeven

  2e E

  lftal

  Michel Bosch

  2e E

  lftal

  Vincent Kleijnen

  2e E

  lftal

  Joey Ackermans

  2e E

  lftal

  Sander Duijzings

  2e E

  lftal

  Erik Lamberikx

  2e E

  lftal

  Luc Bien2e

  Elft

  al

  Roel Frissen

  2e E

  lftal

  Roland Meertens

  2e Elftal

 • 92e E

  lftal

  Henny Pricken

  2e E

  lftal

  Chris Velraeds

  2e E

  lftal

  Peter van Soest

  Leid

  er 2

  e El

  ftal

  Eugne Jonkers

  2e E

  lftal

  Raymond Ubags

  Leid

  er 2

  e El

  ftal

  Fred Lamberikx

 • 10

  Voor

  zitter

  Jos Smits

  Penn

  ingm

  eester

  Bert Keydener

  Bestuu

  rslid

  Sven Jonkers

  Secret

  aris

  Dave Sluijsmans

  Bestuu

  rslid

  Pedro Smits

  Terreinb

  ehee

  rder

  Joop Udo

  Bestuu

  rslid

  Sarino Smits

  Verzorge

  r

  Marc Geijselaers

  Bestuur & Vrijw

  illigers

 • Sponsoren S.V. Vilt